Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk Rehberi
Şubat 2018 / 2. Baskı / 192 Syf.
Fiyatı: 32.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

12.10.2017 tarih ve 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, 25.10.2017 tarih ve 30221 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. İş Mahkemeleri Kanunu'nun yürürlük başlığını taşıyan 38. maddesine göre, Kanunun 3, 11 ve 12. maddeleri 01.01.2018 tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yani 25.10.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Hukuk devletinde adil yargılanma hakkı çerçevesinde davaların makul süre içerisinde sonuçlandırılması esastır. Bu çerçevede iş hukukundan doğan davaların da makul süre içerisinde sonuçlanabilmesi için, İş Mahkemeleri Kanunu ile özel bir düzenleme getirilmiştir.

Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Kısaca bu tür ihtilaflarda taraflar arabulucuya müracaat etmeden doğrudan iş mahkemesinde dava açamayacaklardır.

Konu Başlıkları
Arabuluculuk Kapsamına Giren ve Girmeyen Uyuşmazlıklar
Arabuluculuk Görüşmeleri
Arabuluculuk Faaliyetlerinin Ücretlendirilmesi
Arabuluculuk Faaliyetinin Sonuçları
Barkod: 9789750246784
Yayın Tarihi: Şubat 2018
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 192
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
İkinci Baskıya Önsöz  9
Giriş
I. ARABULUCULUK KAPSAMINA GİREN VE GİRMEYEN UYUŞMAZLIKLAR  19
A. İşe İade Davaları  19
B. İşçilik Alacaklarına İlişkin Davalar  23
C. Hizmet Tespiti Davaları  26
D. İş Kazası ve Meslek Hastalığından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları  27
E. İşveren Tarafından Açılan Alacak Davaları  29
II. ARABULUCULUK GÖRÜŞMELERİ  31
A. Arabulucunun Görevlendirilmesi  31
B. Arabuluculuğa Başvuruda Yetki ve Görev  33
C. Arabuluculuk Görüşmelerinde Uyulması Gereken Kurallar  36
1. Arabuluculuk Faaliyetinin Süresi  36
2. Arabuluculuk Faaliyetinde Temsil  37
3. Arabuluculuk Faaliyetinde Giderler  40
4. Arabuluculuk Faaliyetinin Sürelere Etkisi  41
5. Arabulucunun Yapamayacağı İşlemler  43
6. Arabulucunun Uymakla Yükümlü Olduğu Etik Kurallar  46
a. İradilik Kuralı  47
b. Eşitlik Kuralı  48
c. Tarafsızlık Kuralı  50
d. Gizlilik Kuralı  52
e. Menfaat İlişkisi veya Çatışma Olmaması Kuralı  56
f. Mesleki Yeterlilik Kuralı  58
g. Unvan Kullanımı ile Reklam ve Tanıtım Kuralı  59
h. Arabuluculuk Sürecinin Niteliği, Görevin Özenle İfası ve Taraflarla İletişim Kurma Kuralı  62
ı. Arabuluculuk Uygulamasının Geliştirilmesi Kuralı  65
i. Beyan ve Belgelerin Kullanım Yasağı  66
j. Tarafların Bilgilendirilmesi Kuralı  69
k. Belge Saklama Yükümlülüğü Kuralı  70
7. Arabulucunun Uyuşmazlığın Çözümünde Uygulayabileceği Taktikler  71
a. Genel Olarak  71
b. Arabulucu Taraflarla Doğru İletişim Kurmalı ve Taraflar Arasındaki İletişimi Kolaylaştırmalıdır  72
c. Arabulucu Tarafların Güvenini Kazanmalıdır  73
d. Arabulucu Tarafların Sürece Katılımını Desteklemelidir  74
e. Arabulucu Taraflara Doğru Sorular Sormalı ve Öncelikli Olarak Tarafların Menfaatlerini Tespit Etmelidir  75
f. Arabulucu, Tarafları Bilgilendirmeli, Taraflara Yeni Bir Bakış Açısı Kazandırmalıdır  77
g. Arabulucu Tarafları Ulaşılabilir Bir Ortak Payda Bulmaya Yönlendirmelidir  78
h. Arabulucu, Süreç Esnasında Tarafları Sakinleştirmeli, Problemli Durumlarla Mücadele Etmeli, Görüşmeler Esnasında Ortaya Çıkacak Gerilimleri Yatıştırmalı ve Sabırlı Olmalıdır  79
ı. Arabulucu Taraflar Arasındaki Eşitliği Sağlamalıdır  80
i. Arabulucu, Arabuluculuğun Yapılacağı Ortama İlişkin Tedbirleri Almalı ve Arabuluculuk Görüşmeleri Esnasında Notlar Tutmalıdır.  81
III. ARABULUCULUK FAALİYETLERİNİN ÜCRETLENDİRİLMESİ  83
A. Tarafların Arabuluculuk Faaliyetleri Sonucunda Anlaşmaları Durumunda Ücretlendirme  83
B. Tarafların Arabuluculuk Faaliyetleri Sonucunda Anlaşamamaları Durumunda Ücretlendirme  84
C. Ücrete İlişkin Diğer Esaslar  86
IV. ARABULUCULUK FAALİYETİNİN SONUÇLARI  89
A. Tarafların Uyuşmazlığın Çözümünde Anlaşmaya Varması  89
1. Arabuluculuk Faaliyeti Sonucunda Tarafların Anlaşarak Arabuluculuk Anlaşma Belgesi Düzenlemeleri  90
2. Arabuluculuk Anlaşma Belgesine İcrai Kabiliyet Kazandırılması  91
B. Tarafların Uyuşmazlığın Çözümünde Anlaşmaya Varamaması  94
ÖRNEKLER
EK–1: ARABULUCULUK BÜROSUNA BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  99
EK–2: İLK OTURUM TUTANAĞI ÖRNEĞİ  101
EK–3: SON OTURUM TUTANAĞI ÖRNEĞİ  102
EK–4: ARABULUCULUK ANLAŞMA BELGESİ ÖRNEĞİ  103
EK–5: SULH HUKUK MAHKEMESİ İCRA EDİLEBİLİRLİK ŞERHİ TALEP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  105
EK–6: SULH HUKUK MAHKEMESİ İCRA EDİLEBİLİRLİK ŞERHİ  107
MEVZUAT
EK 1: 4857 SAYILI İŞ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLER  111
EK 2: 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLER  114
EK 3: 7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU  116
EK 4: 6325 SAYILI HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU  127
EK 5: HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU YÖNETMELİĞİ  147
EK 6: 2018 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN ADALET BAKANLIĞI TEBLİĞ  181
EK 7: ARABULUCULUK ÜCRET TARİFESİ  185
Yararlanılan Kaynaklar  189
Kavram Dizini  191
 


Mustafa Çiçek
Haziran 2019
76.90 TL
Sepete Ekle
Yasemin Güllüoğlu Altun
Haziran 2020
60.00 TL
Sepete Ekle
Birce Arslandoğan
Mayıs 2020
75.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
İkinci Baskıya Önsöz  9
Giriş
I. ARABULUCULUK KAPSAMINA GİREN VE GİRMEYEN UYUŞMAZLIKLAR  19
A. İşe İade Davaları  19
B. İşçilik Alacaklarına İlişkin Davalar  23
C. Hizmet Tespiti Davaları  26
D. İş Kazası ve Meslek Hastalığından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları  27
E. İşveren Tarafından Açılan Alacak Davaları  29
II. ARABULUCULUK GÖRÜŞMELERİ  31
A. Arabulucunun Görevlendirilmesi  31
B. Arabuluculuğa Başvuruda Yetki ve Görev  33
C. Arabuluculuk Görüşmelerinde Uyulması Gereken Kurallar  36
1. Arabuluculuk Faaliyetinin Süresi  36
2. Arabuluculuk Faaliyetinde Temsil  37
3. Arabuluculuk Faaliyetinde Giderler  40
4. Arabuluculuk Faaliyetinin Sürelere Etkisi  41
5. Arabulucunun Yapamayacağı İşlemler  43
6. Arabulucunun Uymakla Yükümlü Olduğu Etik Kurallar  46
a. İradilik Kuralı  47
b. Eşitlik Kuralı  48
c. Tarafsızlık Kuralı  50
d. Gizlilik Kuralı  52
e. Menfaat İlişkisi veya Çatışma Olmaması Kuralı  56
f. Mesleki Yeterlilik Kuralı  58
g. Unvan Kullanımı ile Reklam ve Tanıtım Kuralı  59
h. Arabuluculuk Sürecinin Niteliği, Görevin Özenle İfası ve Taraflarla İletişim Kurma Kuralı  62
ı. Arabuluculuk Uygulamasının Geliştirilmesi Kuralı  65
i. Beyan ve Belgelerin Kullanım Yasağı  66
j. Tarafların Bilgilendirilmesi Kuralı  69
k. Belge Saklama Yükümlülüğü Kuralı  70
7. Arabulucunun Uyuşmazlığın Çözümünde Uygulayabileceği Taktikler  71
a. Genel Olarak  71
b. Arabulucu Taraflarla Doğru İletişim Kurmalı ve Taraflar Arasındaki İletişimi Kolaylaştırmalıdır  72
c. Arabulucu Tarafların Güvenini Kazanmalıdır  73
d. Arabulucu Tarafların Sürece Katılımını Desteklemelidir  74
e. Arabulucu Taraflara Doğru Sorular Sormalı ve Öncelikli Olarak Tarafların Menfaatlerini Tespit Etmelidir  75
f. Arabulucu, Tarafları Bilgilendirmeli, Taraflara Yeni Bir Bakış Açısı Kazandırmalıdır  77
g. Arabulucu Tarafları Ulaşılabilir Bir Ortak Payda Bulmaya Yönlendirmelidir  78
h. Arabulucu, Süreç Esnasında Tarafları Sakinleştirmeli, Problemli Durumlarla Mücadele Etmeli, Görüşmeler Esnasında Ortaya Çıkacak Gerilimleri Yatıştırmalı ve Sabırlı Olmalıdır  79
ı. Arabulucu Taraflar Arasındaki Eşitliği Sağlamalıdır  80
i. Arabulucu, Arabuluculuğun Yapılacağı Ortama İlişkin Tedbirleri Almalı ve Arabuluculuk Görüşmeleri Esnasında Notlar Tutmalıdır.  81
III. ARABULUCULUK FAALİYETLERİNİN ÜCRETLENDİRİLMESİ  83
A. Tarafların Arabuluculuk Faaliyetleri Sonucunda Anlaşmaları Durumunda Ücretlendirme  83
B. Tarafların Arabuluculuk Faaliyetleri Sonucunda Anlaşamamaları Durumunda Ücretlendirme  84
C. Ücrete İlişkin Diğer Esaslar  86
IV. ARABULUCULUK FAALİYETİNİN SONUÇLARI  89
A. Tarafların Uyuşmazlığın Çözümünde Anlaşmaya Varması  89
1. Arabuluculuk Faaliyeti Sonucunda Tarafların Anlaşarak Arabuluculuk Anlaşma Belgesi Düzenlemeleri  90
2. Arabuluculuk Anlaşma Belgesine İcrai Kabiliyet Kazandırılması  91
B. Tarafların Uyuşmazlığın Çözümünde Anlaşmaya Varamaması  94
ÖRNEKLER
EK–1: ARABULUCULUK BÜROSUNA BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  99
EK–2: İLK OTURUM TUTANAĞI ÖRNEĞİ  101
EK–3: SON OTURUM TUTANAĞI ÖRNEĞİ  102
EK–4: ARABULUCULUK ANLAŞMA BELGESİ ÖRNEĞİ  103
EK–5: SULH HUKUK MAHKEMESİ İCRA EDİLEBİLİRLİK ŞERHİ TALEP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  105
EK–6: SULH HUKUK MAHKEMESİ İCRA EDİLEBİLİRLİK ŞERHİ  107
MEVZUAT
EK 1: 4857 SAYILI İŞ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLER  111
EK 2: 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLER  114
EK 3: 7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU  116
EK 4: 6325 SAYILI HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU  127
EK 5: HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU YÖNETMELİĞİ  147
EK 6: 2018 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN ADALET BAKANLIĞI TEBLİĞ  181
EK 7: ARABULUCULUK ÜCRET TARİFESİ  185
Yararlanılan Kaynaklar  189
Kavram Dizini  191
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020