Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Ceza Hukuku Genel Hükümler
Eylül 2019 / 14. Baskı / 823 Syf.
Fiyatı: 92.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 13. Eylül 2018 88.00 TL 39.90 TL (%55)Sepete Ekle
 12. Eylül 2017 69.50 TL 24.90 TL (%65)Sepete Ekle
 11. Nisan 2016 69.50 TL 14.90 TL (%79)Sepete Ekle
 10. Kasım 2014 48.50 TL 9.90 TL (%80)Sepete Ekle
   
2 kitabı beraber alın İNDİRİMDEN yararlanın!
 
92.00 TL
+

 

 

64.50 TL
=

 

 

156.50 TL
124.90 TL
Sepete Ekle
 

Kitabımızın bu basısında, mevzuatta yapılan değişiklikler ile bazı yeni monografik çalışmalar ve Yargıtay kararları eklenmiştir.

Yargıya güvenin çok azaldığı son yıllarda, nitelikli hukukçuya gereksinim her zamankinden daha fazladır. İyi hukukçu yetiştirmenin yolu ise, "öğrenci para getirir" gibi ekonomik nedenlerle her şehre bir hukuk fakültesi açmak değildir. Hele 31 Mayıs 2019'da açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesinde yer alan hukuk fakültelerini beş yıla çıkarmak hiç değildir. Dört yıllık hukuk öğretimini yürütemeyen hukuk fakülteleri beş yılı nasıl sürdürecek sorusu burada cevapsız kalmaktadır. "Herkes, her dersi verir" mantığı ile bir yerden emekli olmuş veya doktora yapmış kişileri öğretim üyesi atayarak, Anayasadan Roma hukukuna, Medeni hukuka, Hukuk felsefesine ve İdare hukukuna kadar birbiriyle ilgisiz dersleri verdirmekle bu işler olmaz. Hele "ticaret hukuku bilen avukat yetiştireceğiz, biz yargıç ve savcı yetiştirmiyoruz" diyerek, Adalet Meslek Yüksek Okulundaki her bir ders için üç saatlik ve bir yarıyıllık ders programını hukuk fakültesine de uygulayarak hiç olmaz. Bunlar herkesin gözü önünde yaşanırken, yani doğru dürüst hukuk öğretimi verecek kadrosu olmayan üniversitelere bir de yüksek lisans ve doktora programı açma izni verilmesi oldukça düşündürücüdür. Bu nedenle, hukuk öğretimindeki standartları yükseltmek açısından devlet, vakıf ve Kıbrıs'da ki hukuk fakültelerinin en az yarısı kapatılmalıdır. Yine yüksek lisans ve doktora programların açılmasında daha katı davranılmalı ve bunların yürüyüşü sıkı bir şekilde izlenmelidir.

Konu Başlıkları
Ceza Hukuku Kavramı, Konusu ve Ceza Hukukunun Tarihi Gelişimi
Ceza Hukukunun Kaynakları ve Kanunilik İlkesi, Ceza Hukuku Kurallarının Tasnifi, Yorumu, Uygulama Alanı ve Suçluların İadesi
Suç Genel Teorisi; Suç Kavramı, Suçun Unsurları, Suçun Özel Gerçekleşme Şekilleri (Teşebbüs, İştirak, Suçların İçtimaı)
Yaptırım; Hapis Cezası, Adli Para Cezası, Güvenlik Tedbirleri
Cezaların Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi
Cezalar Sistemini Tamamlayan Kurumlar; Erteleme, Koşullu Salıverilme, Önödeme
Ceza İlişkisinin Düşmesi; ÖlümAf, Şikayetten Vazgeçme, Zamanaşımı
Memnu Hakların İadesi ve Adli Sicildeki Bilgilerin Silinmesi
Barkod: 9789750256400
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  14
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 823
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Ondördüncü Basıya Önsöz  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  43
Birinci Bölüm
CEZA HUKUKU KAVRAMI, KONUSU VE
CEZA HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ
§ 1 CEZA HUKUKU KAVRAMI  45
I. Genel Olarak  45
II. Ceza Hukukunun Diğer Hukuk Dallarıyla ve Benzeri Bilim Dallarıyla İlişkisi  47
A. Ceza Hukukunun Diğer Hukuk Dallarıyla İlişkisi  47
1. Anayasa Hukuku  47
2. Devletler Hukuku  47
3. Medeni Hukuk  48
4. Ceza Muhakemesi Hukuku  48
5. İnfaz Hukuku  48
B. Ceza Hukukunun Benzer Bilim Dallarıyla İlişkisi  48
1. Kriminoloji  48
2. Kriminalistik  49
3. Adlî Tıp  49
§ 2 CEZA HUKUKUNUN KONUSU  49
I. Genel Olarak  49
II. Ceza Hukukunun Yaptırımları ile Diğer Yaptırımlar Arasındaki Farklar  50
A. Genel Olarak  50
B. Haksız Fiiller  50
C. Disiplin Suçları  51
D. İdarî Suçlar (Zabıta Yaptırımlarını Gerektiren Fiiller)  54
E. Vergi Cezalarını Gerektiren Fiiller  55
III. Ceza Hukukunun Yeri ve Kısımları  55
A. Ceza Hukukunun Yeri  55
B. Ceza Hukukunun Kısımları  56
1. Maddi Ceza Hukuku  56
2. Şekli Ceza Hukuku  57
3. İnfaz Hukuku  57
IV. Ceza Hukuku İlkeleri ve Suç Politikası  58
A. Ceza Hukuku İlkeleri  58
1. Kusur İlkesi  58
2. Hukuk Devleti İlkesi  59
3. Hümanizm İlkesi  60
B. Suç Politikası  61
§ 3 CEZA HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ  62
I. Eski Ceza Hukuku Dönemi  62
A. Genel Olarak  62
B. Hammurabi Kanunları  65
II. Roma Ceza Hukuku Dönemi  67
A. Roma Hukukunda Suçlar  67
B. Roma Hukukunda Cezalar  69
III. Cermen Ceza Hukuku Dönemi  70
IV. Kanonik Hukuk (Kilise Hukuku) Dönemi  70
V. Müşterek Ceza Hukuku Dönemi  71
VI. 18’inci Yüzyılın Sonlarından Günümüze Kadar Olan Dönem (Aydınlanma Çağı)  73
A. Genel Olarak  73
B. Ceza Hukukunda Okullar Mücadelesi  73
1. Klasik Okul (Teoriler)  73
a. Toplumsal Sözleşme Teorisi  73
b. Toplumsal Yarar Teorisi  74
c. Mutlak Adalet Teorisi  75
d. Karma Teori  76
2. Pozitif Okul (Pozitivist Görüşler)  77
a. Genel Olarak  77
b. Üçüncü Okul  78
c. Pozitivist Görüşün Klasik Görüşten Ayrıldığı Noktalar  79
3. Fransız (Suç Sosyolojisi) Okulu  79
4. Ceza Hukuku Uluslararası Birliği  80
5. Hukuk Tekniği Okulu  80
6. Toplumsal Savunma Görüşleri  81
VII. Çağdaş Ceza Hukuku ve XX.Yüzyılın Sonlarındaki Gelişmeler  82
A. Çağdaş Ceza Hukuku  82
B. XX.Yüzyılın Sonlarındaki Gelişmeler  83
1. Genel Olarak  83
2. Düşman Ceza Hukuku  83
VIII. Türk Ceza Hukukunun Tarihi Gelişimi  84
A. İslâmiyet’ten Önce  84
B. İslâmiyet’ten Sonra  85
1. Genel Olarak  85
2. İslâm Ceza Hukukunun Kaynakları  86
3. İslâm Ceza Hukuku’nda Suçlar ve Cezalar  86
a. Allahın Haklarına Karşı İşlenen Suçlar  87
aa. Zina  87
ab. Zina İftirası (Kazif)  87
ac. Şarap İçmek  88
ad. Hırsızlık  88
ae. Yol Kesmek  89
af. İslâm Dinini Terk Etmek  90
ag. Devlete İsyan  90
b. Kulun Yani Kişilerin Haklarına Karşı İşlenen Suçlar  90
ba. İnsan öldürme  91
baa. Kasten İnsan öldürme  91
bab. Kasıt Benzeri Öldürme  91
bac. Hataen Öldürme  92
bb. Yaralama  92
c. Taziren Cezalandırılan Suçlar  93
C. Osmanlı Ceza Kanunları  93
1. Tanzimattan Önce  93
a. Fatih Sultan Mehmet Kanunnamesi  94
b. Kanuni Sultan Süleyman Kanunnamesi  95
c. IV. Mehmet Kanunnamesi  95
2. Tanzimattan Sonra  95
a. 1840 (1256) Tarihli Ceza Kanunname–i Hümayunu  95
b. 1851 (1267) Tarihli Kanunu Cedit  95
c. 1858 (1274) Ceza Kanunname–i Hümayunu  96
İkinci Bölüm
CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE
KANUNİLİK İLKESİ, CEZA HUKUKU KURALLARININ TASNİFİ, YORUMU, UYGULANMA ALANI VE SUÇLULARIN İADESİ
§ 1 CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI  97
I. Genel Olarak  97
II. Asıl Kaynaklar  97
A. Anayasa  97
B. Kanun  98
1. Türk Ceza Kanunu  98
2. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun  99
3. Çocuk Koruma Kanunu  99
4. Diğer Kanunlar  99
5. Türk Ceza Kanunu ile Diğer Kanunlar Arasındaki İlişki  100
C. Devletlerarası Antlaşmalar  103
D. Avrupa Birliği Ceza Hukuku  104
III. Yardımcı Kaynaklar  105
A. Gelenek (Örf ve Adet), Ahlâk ve Din Kuralları  105
1. Örf ve Adet  105
2. Ahlâk  106
3. Din Kuralları  107
B. Mahkeme İçtihatları  107
C. Doktrin  108
D. Hukukun Genel İlkeleri  108
IV. Kaynakların Yürürlüğe Girişi ve Yürürlükten Çıkışı  109
A. Kaynakların Yürürlüğe Girişi  109
B. Kaynakların Yürürlükten Çıkışı  109
1. Açık (Sarih) Yürürlükten Kaldırma  109
2. Örtülü (Zımni) Yürürlükten Kaldırma  110
C. Metrukiyet  110
V. Kanunların Yürürlükleri Bakımından Sınıflandırılması  110
A. Sürekli (Daimi) Kanunlar  111
B. Süreli Kanunlar  111
C. Geçici (İstisnai) Kanunlar  111
§ 2 CEZA KANUNLARININ GÜVENCE FONKSİYONU (KANUNİLİK İLKESİ)  112
I. Genel Olarak  112
II. Tarihi Gelişim  112
A. Batıda  112
B. Bizde  113
III. Kanunilik İlkesinin Leh ve Aleyhindeki Görüşler  114
A. Lehindeki Görüşler  114
B. Aleyhindeki Görüşler  115
IV. Yürütme Organının Suç Yaratabilmesi Sorunu  116
A. Genel Olarak  116
B. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  117
C. Yetkili Merciin Emrini Yerine Getirmeme  117
V. Kanunilik İlkesinin Sonuçları  118
A. Belirlilik  118
B. Kıyas (Örnekseme) Yasağı  119
C. Geçmişe Uygulama Yasağı  120
D. Örf ve Adete Dayanarak Suç ve Ceza Yaratılması Yasağı  120
§ 3 CEZA HUKUKU KURALLARININ (NORMLARININ) TASNİFİ  121
I. Genel Olarak  121
II. Aralarındaki Bağlantılar Bakımından Ceza Kurallarının Tasnifi  121
A. Davranış Kuralları–Yaptırım Kuralları  121
B. Bağımsız – Bağımlı Ceza Kuralları  121
1. Bağımsız (Asıl) Ceza Kuralları  122
a. Tam Ceza Kuralları  122
b. Eksik Ceza Kuralları  122
c. Açık Ceza Kuralları  122
2. Bağımlı (Tamamlayıcı) Ceza Kuralları  122
a. Yönergesel Kurallar  123
b. Yorum (Tanıma) Kuralları  123
c. Genişletici ve Daraltıcı Kurallar  123
d. Gerçekleştirici ve Geçici Kurallar  123
e. Çatışma Kuralları  123
f. Atıf Kuralları  124
§ 4 CEZA HUKUKU KURALLARININ YORUMU  124
I. Genel Olarak  124
II. Yorum Araçları  124
III. Yorumun Çeşitleri  125
A. Biçimsel Bakımından  125
1. Yasama Yorumu  125
2. Yargı Yorumu  126
3. Doktrin Yorumu  126
B. Maddi Bakımdan  127
1. Amaççı Yorum  127
2. Daraltıcı Yorum  128
3. Genişletici Yorum  128
IV. Yorum ve Kıyas  128
§ 5 CEZA KANUNLARININ UYGULAMA ALANI  130
I. Genel Olarak  130
II. Ceza Kanunlarının Zaman Bakımından Uygulanması  130
A. Suçun İşlendiği Zamanın Belirlenmesi  130
B. Genel Kural ve Derhal Uygulanma ile Geçmişe Yürürlü Uygulama Arasındaki Fark  132
C. Ceza Kanunlarının Geçmişe Yürürlü Uygulanmamasının Esası  133
D. Lehe Olan Kanunun Geçmişe Yürürlü Uygulanmasının Esası ve Bunun İçeriği  133
1. Lehe Olan Kanunun Geçmişe Yürürlü Uygulanmasının Esası  133
2. Lehe Olan Kanunun Belirlenmesi (Lex Mitior)  134
3. Aradaki ve Geçici Kanunlarda Durum  135
a. Aradaki Kanun  135
b. Geçici Kanun  137
4. Çeşitli Kanunlarda Durum  138
a. Muhakeme Hukuku Kanunlarında  138
b. Koğuşturma Şartlarını İçeren Kanunlarda  138
c. İnfaz Kanunlarında  139
d. Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Kanunlarda  139
e. Zamanaşımına İlişkin Kanunlarda  141
5. İçtihadı Birleştirme Kararlarında  142
6. Anayasa Mahkemesinin İptal Kararının Etkisi  142
III. Ceza Kanunlarının Yer Bakımından Uygulanması  143
A. Genel Olarak  143
B. Mülkilik (Ülkesellik) İlkesi  143
1. Mülkilik İlkesinin Dayandığı Temeller  143
2. Ülke Kavramı ve Ülkenin Kısımları  144
a. Ülke Kavramı  144
b. Ülkenin Kısımları  144
ba. Gerçek Anlamda Ülke  144
bb. Farazi Anlamda Ülke  145
C. Suçun İşlendiği Yer  145
1. Genel Olarak  145
2. Mesafe Suçları  145
D. Mülkilik İlkesinin İstisnaları  148
1. Genel Olarak  148
2. Cumhurbaşkanı  148
a. Genel Olarak  148
b. Anayasa m.105’in İlk Şekli  149
aa. Görevle İlgili Suçlar  149
bb. Kişisel Suçlar  150
c. Anayasa m.105’in Son Şekli  151
d. Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar  151
3. Yasama Bağışıklığı  152
a. Genel Olarak  152
b. Yasama Sorumsuzluğu (Mutlak Dokunulmazlık)  154
c. Yasama Dokunulmazlığı (Geçici–Nisbî Dokunulmazlık)  156
4. Diplomatik Dokunulmazlık  159
5. Yabancı Askerlerin Dokunulmazlığı  161
a. Genel Olarak  161
b. NATO Sözleşmeleri Gereğince Dokunulmazlıktan Yararlanan Kişiler  162
c. Bu Kişilerin TCK’ya Tâbi Olmayan Suçları  164
ca. Gönderen veya Kabul Eden Devlet’in Mutlak Yargı Yetkisine Tâbi Suçları  164
cb. Gönderen veya Kabul Eden Devlet’in Rüçhanlı (Öncelikli) Yargı Yetkisine Sahip Olduğu Suçlar  164
cc. Gönderen ve Kabul Eden Devlet Mensuplarının İştirak Halinde Suç İşlemeleri  167
E. Ülke Dışında İşlenen Suçlarda TCK’nın Uygulanabilmesi (Yarı Mülkilik İlkesi)  167
1. Genel Olarak  167
2. Faile Göre Kişisellik İlkesi (Vatandaş Tarafından İşlenen Suç)  169
a. Genel Olarak  169
b. TCK m. 11’in Uygulanma Şartları  170
3. Mağdura Göre Kişisellik İlkesi (Yabancı Tarafından İşlenen Suç)  172
a. Genel Olarak  172
b. TCK m. 12’nin Uygulanma Şartları  172
4. Gerçeklik (Korunma) İlkesi  173
a. Genel Olarak  173
b. Gerçeklik (Korunma İlkesinin Uygulanma Şartları  173
5. Evrensellik (Adalet) İlkesi  174
6. İkame Yargı (Temsile Dayalı Evrensellik) İlkesi  176
F. Yabancı Ülke Ceza Kanunu’nun Değeri  177
§ 6 SUÇLULARIN İADESİ  178
I. Suçluların İadesi Kavramı, Tarihsel Gelişimi ve Hukuki Esası  178
A. Suçluların İadesi Kavramı  178
B. Tarihsel Gelişim  179
C. Hukuki Esası  180
II. İadenin Şartları  180
A. Fiile İlişkin (Maddi) Şartlar  180
1. Fiile İlişkin Genel Kural  180
2. Fiile İlişkin Şartlara Rağmen İadenin Mümkün Olmadığı Durumlar  181
3. Siyasi Suç  183
a. Kavram  183
aa. Tam (Mutlak) Siyasi Suç  183
ab. Nisbî Siyasi Suç  184
b. Tarihçe  184
c. Nisbî Siyasi Suçun Daraltılması Yönündeki Eğilimler ve Sonuçları  184
ca. Belçika Kuralı  184
cb. Anarşizm Suçları  185
cc. Terör Suçları  185
cd. İnsanlığa Karşı Suçlar (Jenosid–Soykırım Suçları)  186
ce. Mali Suçlar  186
cf. Askerî Suçlar  187
B. Kişiye İlişkin Şartlar  188
III. İadede Usul  189
A. İade Usulünde Sistemler  189
1. Adlî Sistem  189
2. İdarî Sistem  189
3. Karma Sistem  189
B. İadeyi Talep Eden Ülke Türkiye İse  190
C. Kendisinden İade Talep Edilen Ülke Türkiye İse  191
D. Teslim  193
IV. İadenin Sonuçları (İadede Özellik)  194
V. İadeyi Kabul Etmeyen Devletin Sorumluluğu  195
Üçüncü Bölüm
SUÇ GENEL TEORİSİ
§ 1 SUÇ GENEL TEORİSİ VE SUÇ KAVRAMI İLE SUÇUN UNSURLARI  197
I. Suç Genel Teorisi Kavramı  197
II. Suç Kavramı  197
A. Genel Olarak  197
B. Suçun Türleri  198
1. Genel Olarak  198
2. Kabahatleri Suç Olmaktan Çıkarma Eğilimi  199
3. Kabahatler Kanunu  199
a. Genel Hükümler  199
aa. Tanım, Kanunilik İlkesi ve Kanunun Uygulama Alanı  199
ab. Kabahatten Dolayı Sorumluluğun Esasları  201
ac. İdarî Yaptırımlar  203
ad. Karar Verme Yetkisi ve Kanun Yolları  204
ada. Karar Verme Yetkisi  204
adb. Kanun Yolları  204
b. Çeşitli Kabahatler  205
III. Suçun Unsurları  205
A. Genel Olarak  205
B. Suçun Unsurları Dışında Kalan Hususlar  207
1. Önşartlar  207
2. Cezalandırılabilme Şartları  208
a. Genel Olarak  208
b. Unsur ve Cezalandırılabilme Şartı Ayırımı  209
c. Unsur ve Cezalandırılabilme Şartı Ayırımının Sonuçları  211
3. Koğuşturma Şartları  211
a. Genel Olarak  211
b. Cezalandırılabilme Şartı – Koğuşturma Şartı Farkı  212
c. Koğuşturma Şartlarının Şekilleri  212
ca. İzin  212
cb. Talep  214
cc. Karar  214
cd. Şikâyet  214
cda. Şikâyetin Özellikleri  215
cdb. Şikâyet süresi  216
cdc. Uzlaştırma  216
cdd. Şikâyetten Vazgeçme ve Şikâyet Hakkından Feragat  217
cdda. Şikâyetten Vazgeçme  217
cddb. Şikâyet Hakkından Feragat  218
cde. İzin, Talep ve Karar ile Şikâyet Arasındaki Farklar  218
§ 2 TİPE UYGUN FİİL  218
I. Tipiklik Kavramı  218
A. Genel Olarak  218
B. Ceza Normunun Varlığında Yanılma  219
1. Hukuki Yanılmaya Dayanan Mefruz Suç (Hayali Suç)  220
2. Fiili Yanılmaya Dayanan Mefruz Suç (Kuruntu Suç)  220
II. Fiil Kavramı  220
III. Hareketin Önemi ve Sayısı  221
A. Hareketin Önemi  221
1. Teoriler  221
a. Tabii (Nedensel) Hareket Teorisi  221
b. Finalist (Amaççı) (Hareket Teorisi  222
c. Sosyal Hareket Teorisi  223
d. Kişisel Hareket Teorisi  224
e. Görüşümüz  224
2. Düşünce Suçları ve Hareketsiz Suçlar  225
a. Düşünce Suçları  225
b. Hareketsiz Suçlar  228
3. Hareketin Önemi Bakımından Suçlar  228
a. Serbest Hareketli Suçlar  228
b. Bağlı Hareketli Suçlar  229
B. Hareketin Sayısı  229
1. Tek Hareketli Suçlar  229
2. Birden Fazla Hareketli Suçlar  229
3. Seçimlik Hareketli Suçlar  230
4. İtiyadi Suçlar  230
C. Hareketin Şekilleri  231
1. İcrai Suçlar  231
2. İhmali Suçlar  232
3. İhmal Suretiyle İcrai Suçlar  233
4. Hareketin Şekilleri Yönünden Yapılan Ayırımın Önemi  234
a. İcrai – İhmali Suç Ayırımı  234
b. İhmali – İhmal Suretiyle İcrai Suç Ayırımı  236
IV. Hareket Yeteneği  237
A. Genel Olarak  237
B. Tüzel Kişilerin Durumu  237
V. Netice  241
A. Genel Olarak  241
B. Neticeye Göre Suçların Ayrımı  241
1. Maddi Suç–Şekli Suç  241
2. Ani Suç – Kesintisiz (Mütemadi) Suç  242
a. Genel Olarak  242
b. Kesintisiz (Mütemadi) Suçun Şekilleri  244
c. Temadinin Sona Ermesi  244
d. Ani Suç – Kesintisiz (Mütemadi) Suç Ayrımının Sonuçları  245
3. İcrai Suç–İhmali Suç  245
4. Zarar Suçu–Tehlike Suçu  245
5. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar  246
6. Kalkışma Suçu  247
VI. Nedensellik Bağı  247
A. Nedensellik Bağı Kavramı  247
B. Teoriler  248
1. Şart Teorisi  248
a. Genel Olarak  248
b. Rücu Yasağı  250
c. Objektif İsnadiyet Teorisi  252
2. Etkin Sebep Teorisi  253
3. Uygun Sebep Teorisi  254
4. Hukuki Önem Teorisi  256
5. Görüşümüz  257
C. İhmal ve Nedensellik Bağı  260
1. Genel Olarak  260
2. İhmal Suretiyle İcrai Suçlarda Nedensellik Bağının Saptanması  261
§ 3 HUKUKA AYKIRILIK  263
I. Hukuka Aykırılık Kavramı, İçeriği, Kapsamı ve Hukuka Özel Aykırılık  263
A. Hukuka Aykırılık Kavramı  263
B. Hukuka Aykırılığın İçeriği  265
1. Biçimsel Hukuka Aykırılık  265
2. Maddi Hukuka Aykırılık  265
a. Maddi Hukuka Aykırılığın Kabul Edilmesinin Yararları  266
b. Maddi Hukuka Aykırılığın Kabul Edilmesinin Sakıncası  267
3. Görüşümüz  267
C. Hukuka Aykırılığın Kapsamı  267
D. Hukuka Özel Aykırılık  268
II. Hukuka Uygunluk Nedenleri  269
A. Kavram  269
B. Hukuka Uygunluk Nedenleri ile Kusurluluğu Ortadan Kaldıran Nedenler Arasındaki Ayrımın Önemi  270
C. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Niteliği  271
D. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Özellikleri  272
E. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Yanılma  273
F. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Gruplandırılması  276
III. TCK m. 24 ve 25’te Düzenlenen Hukuka Uygunluk Nedenleri  277
A. Görevin İfası (Yerine Getirilmesi)  277
1. Kanun Hükmünü Yerine Getirme  277
2. Yetkili Merciin Emrini Yerine Getirme  279
a. Bir Emrin Varlığı  280
b. Emrin Bağlayıcı Nitelik Taşıması  280
ba. Emrin Şekil Olarak Kanuna Uygun Olması (Şekli Meşruluk)  280
baa. Emrin Yetkili Merci (Âmir) Tarafından Verilmesi  280
bab. Memurun Emri İcraya Mecbur Olması  280
bac. Emrin Kanunun Öngördüğü Şekil Şartlarına Sahip Olması  281
bb. Emrin Kanunca Öngörülen İçerik Şartlarına Sahip Olması (Maddi Meşruluk)  281
3. Kanuna Aykırı Emir  282
a. Memurun Emrin Kanuna Aykırı Olduğunu Bilmemesi  282
b. Mevzuatın Mutlak İtaati Aradığı Durumlar  283
ba. Asker Kişiler  283
bb. Polis  284
B. Meşru Savunma (Müdafaa)  285
1. Kavram ve Hukuki Esası  285
a. Kavram  285
b. Hukuki Esası  286
ba. Sübjektif Teoriler  286
bb. Objektif Teoriler  287
bc. Baskın Görüş  288
2. Şartları  288
a. Saldırıya İlişkin Şartlar  288
aa. Saldırının Haksız Olması  288
ab. Saldırının Bir Hakka Yönelik Olması  290
ac. Saldırının Halen Bulunması  292
b. Savunmaya İlişkin Şartlar  293
ba. Savunmada Zorunluluk Bulunması  293
bb. Savunma ile Saldırı Arasında Oranın Bulunması  294
bc. Savunma Hareketinin Saldırıyı Yapana Yönelmesi  295
3. Üçüncü Kişi İçin Meşru Savunma  295
C. Zorunluluk (Zaruret, Iztırar) Hali  296
1. Kavram, Benzer Hallerden Farkı ve Hukuki Esası  296
a. Kavram  296
b. Benzer Hallerden Farkı  300
ba. Zorunluluk Hali – Meşru Savunma Farkı  300
bb. Zorunluluk Hali – Cebir Farkı  301
bc. Zorunluluk Hali–Mücbir Sebep Farkı  301
c. Hukuki Esası  302
ca. Hukuk Dışı Hal (Zaruretin Hukuka Üstünlüğü) Teorisi  302
cb. Manevi Cebir (Psikolojik) Teorisi  302
cc. Hakların Çatışması Teorisi  302
cd. Saiklerin Sosyalliği veya Tehlikesizlik (Pozitivist) Teorisi  302
ce. Sosyal Yararın Yokluğu Teorisi (Uygunluk Kuralı)  302
cf. Baskın Görüş  303
2. Şartları  303
a. Tehlikeye İlişkin  304
aa. Tehlikenin Halen Mevcut Olması  304
ab. Tehlikenin Kişiyi Ağır Bir Zarara Uğratacak Nitelikte Olması  304
ac. Tehlikenin Gerçekleşmesine Bilerek Sebebiyet Verilmemiş Olunması  306
ad. Tehlikeye Göğüs Germe Yükümlülüğünün Bulunmaması  307
b. Korunmaya İlişkin  307
ba. Başka Türlü Korunma İmkânının Bulunmaması  307
bb. Korunma Hareketi ile Tehlike Arasında Oran Olması  308
3. Üçüncü Kişi Lehine Zorunluluk Hali  309
4. Zorunluluk Haline Benzeyen Durumlar  310
a. İzin Verilen Risk  310
b. Görevlerin Çatışması  311
IV. TCK m. 26’da Düzenlenen Hukuka Uygunluk Nedenleri  312
A. Hakkın Kullanılması (İcrası)  313
1. Hakkın Kullanılması Kavramı  313
2. Hakkın Kullanılmasının Özellikleri  313
3. Şartları  314
a. Subjektif Bir Hakkın Bulunması  314
b. Hakkın Fail Tarafından Doğrudan Doğruya Kullanılabilmesinin Mümkün Olması  315
c. Failin Hakkını Hakkı Doğuran Sebebin Sınırları İçerisinde Kullanması  315
d. Hakkın İcrası ile İşlenen Suç Arasında Fikri Bağlantının Bulunması  315
4. Hakkın Kullanılması Kapsamına Giren Haller  316
a. Zilyetliğin Korunması  316
b. Bir Meslek veya Sanatın Yerine Getirilmesi  317
ba. Gazetecilik  317
bb. Hekimin Müdahalesi  319
bba. Genel Olarak  319
bbb. Müdahale Şekilleri  320
bbba. Tedavi Amacına Yönelen  320
bbbb. Tedavi (İyileştirme) Amacına Yönelmeyen  322
bbc. Organ ve Doku Nakli  323
bbca. Yaşayan Kişilerden Organ Nakli  324
bbcb. Ölülerden Organ Nakli  324
bbcc. Organ veya Doku Ticareti  325
bc. Spor Hareketleri  326
c. Tedip Hakkı  326
B. Mağdurun (İlgilinin) Rızası  327
1. Genel Olarak  327
2. Şartları  328
a. Rızaya Ehliyet  328
b. Rıza Açıklaması  330
c. Rızanın Konusu  331
V. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sınırın Aşılması  336
A. Genel Olarak  336
B. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması Kavramı ve Sınırları  337
1. Sınırın Aşılması Kavramı  337
2. Sınırları  338
a. Oranda–Araçta (Intensiv) Sınırın Aşılması  338
b. Zamanda (Extensiv) Sınırın Aşılması  338
C. Hukuki Niteliği  339
D. Sınırın Aşılması Şekilleri  340
1. Sınırın Heyecan (Affekt) Nedeniyle Aşılması  340
2. Sınırın Kasten Aşılması  342
3. Sınırın Taksirle Aşılması  342
§ 4 KUSURLULUK  342
I. Genel Olarak  342
II. Kusur Yeteneği (İsnad Yeteneği)  343
A. Kavram  343
B. Kusur Yeteneğinin Aranacağı Zaman (Actiones Liberae in Causa–ALİC)  344
1. Genel Olarak  344
2. Actiones Liberae in Causa’nın (ALİC) Uygulanabilme Koşulları  345
C. Kusur Yeteneğini Etkileyen Haller  346
1. Yaş  346
a. Yaş Küçüklüğü  346
aa. Birinci Dönem  348
ab. İkinci Dönem  348
aba. Temyiz Gücü Yoksa  349
abb. Temyiz Gücü Varsa  349
ac. Üçüncü Dönem  352
ad. Yaş Küçüklüğü ve Akıl Hastalığının Birlikte Olması  352
b. Yaş Büyüklüğü  352
c. Yaşın Belirlenmesi  353
2. Akıl Hastalığı  353
a. Genel Olarak  353
b. TCK’da Akıl Hastalığının Kusur Yeteneğine Etkisi  354
c. Akıl Hastalığı Kapsamına Giren Durumlar  356
ca. Uyurgezerlik ve Hipnotizma  357
caa. Uyurgezerlik  357
cab. Hipnotizma  357
cb. Alkol ve Uyuşturucu Bağımlılığı  357
d. Tam Akıl Hastalığı  358
e. Kısmi Akıl Hastalığı  358
3. Sağır–Dilsizlik  359
a. Genel Olarak  359
b. TCK m. 33’e Göre  360
4. Geçici (Arızi) Nedenler  360
a. Genel Olarak  360
b. Yığın Suçluluğu (Kitle Halinde İşlenen Suçlar)  361
ba. Yığın Kavramı  361
bb. Yığın Psikolojisi  361
bc. Suçun Gerçekleşmesi ve Sorumluluk  362
5. Alkol ve Uyuşturucu Madde Kullananlarda Kusur Yeteneği  363
a. İstemeyerek Sarhoşluk veya Uyuşturucu Madde Etkisi  363
b. İsteyerek Sarhoşluk veya Uyuşturucu Madde Etkisi  364
III. Kusur  365
A. Kusurun Esasını Açıklayan Teoriler  365
1. Psikolojik Teori  365
2. Normatif Teori  366
3. Teorilerin Değerlendirmesi  366
B. Kusurun Kapsamı ve Kusur Çeşitleri  367
1. Kusurun Kapsamı  367
2. Kusur Çeşitleri  367
C. Kast  368
1. Kast Kavramı  368
2. Kasdın Hukuki Esası  369
a. Tasavvur Teorisi  369
b. İrade Teorisi  369
c. Baskın Görüş  369
3. Kasdın Unsurları  369
a. Düşünme ve Öngörme Unsuru (Bilme)  369
b. İrade Unsuru (İsteme)  370
4. Kast ile Saik ve Kasdın Yoğunluğu  377
a. Kast ve Saik  377
b. Kasdın Yoğunluğu (Tasarlama)  378
ba. Soğukkanlılık Teorisi  378
bb. Plân Kurma Teorisi  379
bc. Teemmül Teorisi  379
bd. Teorilerin Değerlendirilmesi  379
5. Suçun Çeşitli Aşamalarında Kasdın Durumu ve Kasdın Aranacağı Zaman  380
a. Başlangıçta Kast  381
b. Eklenen Kast  381
c. Sonradan Oluşan Kast  382
6. Kasdın Çeşitleri  382
a. Ani Kast–Düşünce Kasdı  382
b. Genel Kast–Özel Kast  383
c. Doğrudan Kast–Dolaylı veya Olası Kast  383
d. Zarar Kasdı–Tehlike Kasdı  384
e. Seçimlik Kast  384
f. Weber Kasdı  385
7. Kastın Belirlenmesi  385
D. Taksir  387
1. Taksir Kavramı  387
2. Taksirin Hukuki Esası  388
a. Hukuka Aykırı Araçlar Kullanma Teorisi  388
b. Öngörebilme Teorisi  388
c. Önleyebilme Teorisi  389
d. Yanılma Teorisi  389
e. Baskın Görüş  389
3. Taksirin Unsurları  390
a. Taksirle İşlenebilen Bir Suçun Bulunması  390
b. Hareketin İsteyerek Yapılması (İradiliği)  391
c. Neticenin İstenmemesi, Yani İradi Olmaması  391
d. Neticenin Öngörülebilir Olması  392
e. Hareketle Netice Arasında Nedensellik Bağının Bulunması  394
ea. Üçüncü Kişinin Hareketi  395
eb. Mağdurun Hareketi  396
4. Taksirin Gerçekleşme Şekilleri  399
a. Dikkat Yükümlülüğüne Aykırılık (Dikkatsizlik)  400
b. Özen Yükümlülüğüne Aykırılık (Tedbirsizlik)  400
5. Taksirin Derecesi (Çeşitleri)  400
6. Bilinçli Taksir  401
7. Taksirli Suçlarda Yaptırım  402
E. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç  403
1. Kavram  403
2. Gerçek Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç  405
3. Gerçek Olmayan (Görünüşte) Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç  406
4. Taksirli Hareketin Bulunması  407
F. Kabahatlerde Kusur  407
1. Genel Olarak  407
2. Kabahatler Kanunu  407
IV. Objektif Sorumluluk ve Kitle İletişim Araçları Yoluyla İşlenen Suçlar  407
A. Genel Olarak  407
B. Basın Yoluyla İşlenen Suçlar  408
1. Kavram  408
2. Dar Anlamda Basın Suçu  408
3. Basın Yoluyla İşlenen Suç  409
4. Basın Düzenine Karşı Suçlar  409
5. Basın Suçlarında Ceza Sorumluluğu  410
a. Genel Olarak  410
b. Süreli Yayınlarda  411
c. Süresiz Yayınlarda  411
6. Basın Suçlarının Muhakemesi  412
C. Radyo ve Televizyon Yayınları ile İşlenen Suçlarda Ceza Sorumluluğu  413
1. TRT Bakımından  413
2. Özel Radyo ve Televizyonlar Bakımından  413
D. İnternet Yoluyla İşlenen Suçlarda Ceza Sorumluluğu  415
1. Genel Olarak  415
2. 5651 sayılı Kanununa Göre İnternet Süjelerinin Sorumlulukları  416
a. Genel Olarak  416
b. İnternet Süjeleri  417
c. Süjelerin Sorumluluğu  417
aa. İçerik Sağlayıcı  417
ab. Yer Sağlayıcı  418
ac. Erişim Sağlayıcı  418
ad. Toplu Kullanım Sağlayıcı  419
d. Erişimin Engellenmesi Kararı ve Yerine Getirilmesi  419
V. Ceza Hukukunda Hata (Yanılma)  421
A. Kavram  421
B. Hukuki Hata (Yanılma)  422
1. Kavram  422
2. Sistemler  423
3. TCK'nın sistemi  424
a. Genel Olarak  424
b. Haksızlık Yanılgısı  425
ba. Haksızlık Bilinci  425
bb. Haksızlık Yanılgısı  427
bc. Kaçınılabilirlik  427
bd. Yargıtay Kararlarında  429
C. Fiili Hata (Yanılma)  432
1. Kavram  432
2. Fiili Hata  432
a. Unsurlarda  433
aa. Kastlı Suçlarda  434
ab. Taksirli Suçlarda  436
b. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde  437
c. Objektif Sorumluluk Hallerinde  438
d. Suça Tesir Eden Hallerde  438
e. Neticede (Kişide Hata ve Sapma)  439
ea. Tek Neticeli Hata  439
eb. Çok Neticeli Hata  440
f. Nedensellik Bağında  441
VI. Kusurluluğu Kaldıran Haller  442
A. Genel Olarak  442
B. Kaza ve Tesadüf  442
C. Mücbir Sebep  443
D. Cebir  445
E. Korkutma ve Tehdit  446
F. Esaslı Fiili Hata  448
VII. Kusurluluğu Azaltan Sebep Olarak Haksız Tahrik  448
A. Genel Olarak  448
B. Haksız Tahrikin Hukuki Esası  449
1. Heyecan (Affekt)  449
2. Haksız Tahrikin Hukuki Esası Konusunda İleri Sürülen Görüşler  450
a. Takas Teorisi  450
b. Haksız Tahrikin Hukuki Esasını Kusura Dayandıran Görüşler  450
ba. Subjektif Kusur Belirtileri Görüşü  451
bb. Objektif Kusur Belirtileri Görüşü  451
bc. Karma Görüş  451
c. Haksız Tahrikin Hukuki Esasını Kusurun ve Hukuka Aykırılığın Kapsamının Azalmasında Gören Görüş  451
d. Görüşümüz  452
C. Haksız Tahrikin Şartları  452
1. Tahriki Teşkil Eden Fiil Olmalıdır  452
2. Bu Fiil Haksız Olmalıdır  454
3. Fail Bu Fiil Sebebiyle Öfke veya Şiddetli Elem Haline Sürüklenmelidir  455
4. Failin İşlediği Suç Bu Ruhi Durumun Tepkisi Olmalıdır  456
D. Haksız Tahrikin Derecesi  458
E. Özel Haksız Tahrik Halleri  459
1. Genel Olarak  459
2. Hakaret Suçunda Özel Haksız Tahrik Halleri  460
F. Haksız Tahrikin Diğer Hallerle Birlikte Bulunabilmesi  460
1. Meşru Savunma  460
2. Kısmi Akıl Hastalığı  460
3. Tasarlama  461
§ 5 SUÇUN ÖZEL GERÇEKLEŞME ŞEKİLLERİ  461
I. Genel Olarak  461
II. Teşebbüs  462
A. Genel Olarak  462
B. Tarihçe, Teşebbüsün Hukuki Niteliği ve Cezalandırılış Nedeni  463
1. Tarihçe  463
2. Teşebbüsün Hukuki Niteliği  464
3. Teşebbüsün Cezalandırılış Nedeni  464
C. Teşebbüsün Şartları  465
1. Bir Suçun İşlenmesinin Kasdedilmesi  465
2. Elverişli Hareketlerin Yapılması  467
3. İcra Hareketlerine Başlanması  469
a. Hazırlık Hareketlerinin Cezalandırılmama Nedenleri  469
b. Hazırlık–İcra Ayrımı (İcra Başlangıcı)  470
ba. Sübjektif Teoriler  471
baa. Açık Bir Şekilde Ortada Bulunan Suç Kastı Teorisi  471
bab. Failin Suç İşleme Kasdını Kuşkuya Yer Bırakmayacak Şekilde Ortaya Koyan Hareketler Teorisi  471
bb. Objektif Teoriler  472
bba. Şekli Objektif Teori  472
bbb. Nedensellik Teorisi  473
bbc. Maddi Objektif Teori  473
bbd. Hukuki Yarar (Suç Konusu) Yönünden Bir Tehlike veya Saldırı Oluşturan Hareketi İcra Başlangıcı Kabul Eden Teori  474
bc. Karma Teoriler  474
bd. Görüşümüz  475
4. Failin Elinde Olmayan Nedenlerle İcra Hareketlerinin Bitirilememesi veya Neticenin Gerçekleşememesi  476
a. İcra Hareketlerinin Ne Zaman Bitmiş Sayılacağı  476
b. Eksik–Tam Teşebbüs Ayırımı  477
D. Teşebbüs ve Tamamlanmış Suç  478
E. Gönüllü (İhtiyariyle) Vazgeçme ve Etkin Pişmanlık (Faal Nedamet)  479
1. Kavram  479
2. Gönüllü Vazgeçme  480
a. Gönüllü Vazgeçmenin Cezalandırılmama Nedeni  480
aa. Sübjektif Teoriler  480
ab. Objektif Teoriler  480
ac. Suç Politikası Teorileri  481
ad. Görüşümüz  481
b. Vazgeçmede Gönüllülüğün Belirlenmesi  481
c. Gönüllü Vazgeçmenin Sonucu  483
3. Etkin Pişmanlık  484
F. İşlenemez Suça Teşebbüs  486
1. Objektif Teori  487
2. Subjektif Teori  488
3. Tehlike Teorisi  488
4. Görüşümüz  489
G. Teşebbüse Elverişli Olmayan Suçlar  491
H. Teşebbüsün Cezası  493
III. İştirak  493
A. Suçlu  493
1. Genel Olarak  493
2. Kimler Suç Faili Olabilir  494
a. İnsan Olmak  495
b. Yaşayan Kişi Olmak  495
3. Suçlunun Sıfatı (Özgü Suçlar)  495
B. Suçluların Çokluğu  496
1. Çok Failli Suçlar  496
a. Genel Olarak  496
b. Çok Failli Suçların Çeşitleri  497
ba. Hareketlerin Hukuki Önemine Göre Çok Failli Suçlar  497
baa. Dar Anlamda Çok Failli Suçlar  497
bab. Geniş Anlamda Çok Failli Suçlar  497
bac. Düzensiz Çok Failli Suçlar  498
bb. Yapıları Bakımından Çok Failli Suçlar  498
c. Çok Failli Suçların Özellikleri  499
2. Tek Failli Suçlar  499
C. İştirak  499
1. Kavram ve Tarihçe  499
a. Kavram  499
b. Tarihçe  500
2. İştirak Kurallarının Hukuki Niteliği  500
3. İştirak Konusunda Sistemler  501
a. Eşitlik (Tek Faillik) Sistemi  501
b. Cezanın Faile Göre Tayini Sistemi  502
c. İkilik Sistemi  502
D. TCK’da İştirak  503
1. Genel Olarak  503
2. Faillik ve Suç Ortaklığının Ayırt Edilmesi  504
a. Objektif Teori  504
b. Subjektif Teori  505
c. Fiil Egemenliği Teorisi  505
d. Değerlendirme  506
3. Faillik  506
a. Doğrudan Faillik  506
b. Birlikte Faillik  507
aa. Kavram  507
bb. Birlikte Failliğin Şartları  508
aaa. İştirak İradesi (Ortak Karar)  508
bbb. Fiilin Birlikte İşlenmesi  510
cc. Birlikte Failin Sınırı Aşması  514
c. Dolaylı Faillik  514
4. Suç Ortaklığı (Şeriklik)  517
a. Genel Olarak  517
b. Bağlılık Kuralı  518
aa. Kasten ve Hukuka Aykırı İşlenmiş Bir Fiilin Varlığı  518
bb. Suçun En Azından Teşebbüs Aşamasına Varmış Olması  520
cc. Hareketin Nedensellik Değerinin Bulunması  521
c. Suç Ortaklığı Şekilleri  523
aa. Azmettirme  523
bb. Yardım Etme  526
aaa. Kavram  526
bbb. Maddi Yardım Etme  527
aaaa. Fiilin İşlenmesinde Kullanılan Araçları Sağlamak  527
bbbb. Suçun İşlenmesinden Önce veya İşlenmesi Sırasında Yardımda Bulunarak İcrasını Kolaylaştırmak  527
ccc. Manevi Yardım Etme  528
aaaa. Suç İşlemeye Teşvik  528
bbbb. Suç İşleme Kararını Kuvvetlendirmek  528
cccc. Fiilin İşlenmesinden Sonra Yardımda Bulunacağını Vaat Etmek  528
dddd. Suçun Nasıl İşleneceği Hususunda Yol Göstermek  529
ddd. Zorunlu Fer’i İştirak  530
5. Özgü Suçlara İştirak  530
6. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme  532
a. Asıl Failin Vazgeçmesi  532
b. Yardım Edenin Vazgeçmesi  533
c. Azmettirenin Vazgeçmesi  533
7. Taksirli Suçlara İştirak  533
8. Tahrikçilerin Durumu  534
9. Cezaya Etkili Hallerin Şeriklere Sirayeti  537
IV. Suçların İçtimaı  540
A. Genel Olarak  540
B. Kanunların İçtimaı (Görünüşte İçtima)  540
1. Kavram  540
2. Görünüşte İçtima İlkeleri  540
a. Özel–Genel Norm İlişkisi  540
b. Asli–Tali Norm İlişkisi  541
c. Tüketen–Tüketilen Norm İlişkisi  542
ca. Genel Olarak  542
cb. Bileşik (Mürekkep) Suç  543
cba. Bileşik Suçun Şekilleri  543
cbaa. Unsur Şeklinde Gerçekleşen Bileşik Suç  543
cbab. Ağırlatıcı Neden Şeklinde Gerçekleşen Birleşik Suç  543
cbb. Bileşik Suçu Ayırt Edici Nokta  544
cbc. Bileşik Suçun Sonuçları  545
C. Zincirleme (Müteselsil) Suç  545
1. Kavram  545
2. Hukuki Esası  546
a. Suç Tekliği Görüşü  546
b. Suç Çokluğu Görüşü  547
3. Zincirleme Suçun Unsurları  547
a. Aynı kişiye Karşı İşlenmiş Birden Fazla Suçun Bulunması  547
b. Bu Suçların Kanunun Aynı Hükmünü İhlâl Etmesi  549
c. Bir Suç İşleme Kararının Bulunması  550
4. Sonuçları  551
D. Fikrî İçtima  553
1. Kavram  553
2. Fikrî İçtimanın Unsurları  553
a. Fiilin Tek Olması  553
aa. Neticeye Üstünlük Veren Görüş  553
ab. Harekete Üstünlük Veren Görüş  554
ac. Görüşümüz  555
b. Kanunun Çeşitli Hükümlerinin İhlâl Edilmesi  556
ba. Aynı Neviden Fikri İçtima  557
bb. Farklı Neviden Fikri İçtima  558
3. Fikri İçtimanın Sonuçları  560
§ 6 SUÇUN HUKUKİ KONUSU VE MAĞDUR  560
I. Suçun Hukuki Konusu  560
A. Genel Olarak  560
B. Suçun Hukuki Konusunun Önemi  561
C. Suçun Hukuki Konusu ile Maddi Konusu ve Pasif Süjesi Arasındaki İlişki  562
1. Suçun Maddi Konusu  562
2. Suçun Pasif Süjesi  563
3. Suçun Maddi Konusu ile Pasif Süjesi Arasındaki İlişki  564
4. Suçun Maddi Konusu ile Hukuki Konusu Arasındaki İlişki  564
II. Mağdur  565
A. Kavram  565
B. Mağdurluğun Başladığı An  566
C. Mağdurun Hakları  566
D. Mağdurun Sıfatı  567
E. Mağdurun Korunması  567
1. Genel Olarak  567
2. Mağdurun Korunmasına Yönelik Çareler  568
3. Mağdurun Korunmasına Yönelik Uluslararası Çabalar  569
4. Türk Hukuku  570
Dördüncü Bölüm
YAPTIRIM
§ 1 CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARI  573
I. Genel Olarak  573
II. Cezalar  573
A. Ceza Kavramı  573
B. Ceza Teorileri  574
1. Mutlak Ceza (Adalet) Teorileri  574
2. Nisbî (Yararcı) Teoriler  576
3. Karma (Uzlaşmacı) Teoriler  577
C. Cezanın Özellikleri ve Nitelikleri  578
1. Cezanın Özellikleri  578
2. Cezanın Nitelikleri  579
D. Cezanın Amaçları  580
1. Genel Önleme (Korkutma–Önleme)  580
2. Özel Önleme (Korkutma–Uslandırma)  580
3. Tasfiye  581
§ 2 CEZALARIN TÜRLERİ  581
I. Genel Olarak  581
II. Ölüm Cezası  582
A. Genel Olarak  582
B. Ölüm Cezasının Lehinde ve Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler  583
1. Ölüm Cezasının Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler  583
2. Ölüm Cezasının Lehinde Olan Görüşler  584
3. Değerlendirme  584
C. Ölüm Cezası Yerine Konulan Cezalar Bakımından Sistemler  585
1. Ölüm Cezası Yerine Müebbet Hapis Cezasını Öngören Sistemler  585
2. Müebbet Hapis Cezasının Yüksekliğine Benzer, Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Öngören Sistemler  586
3. Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Üst Sınırını Aşmayacak Şekilde Ağır Bir Ceza Öngören Sistemler  586
III. Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar  587
A. Tarihi Gelişim  587
1. Genel Olarak  587
2. Cezaevlerinin Doğuşundan Önceki Dönem  588
3. Cezaevlerinin Gelişimi  589
a. Amsterdam Cezaevlerinin Doğuşu  590
b. Aydınlanma Çağından 20’nci Yüzyıla Kadarki Dönem  591
ba. İlk Çabalar  593
bb. Alman Devletlerinde Cezaevi Reformu  595
c. 20’nci Yüzyıl  597
B. İnfaz Sistemleri  598
C. Uzun ve Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar Ayırımı  599
D. Uzun Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların İnfazı  599
1. Gözlem (Müşahede), Sınıflandırma ve Gruplandırma  599
a. Gözlem ve Sınıflandırma  599
b. Hükümlülerin Gruplara Ayrılması  600
2. Ceza İnfaz Kurumları  600
a. Genel Olarak  600
b. Açık Ceza İnfaz Kurumları (Açık Cezaevi)  601
c. Kapalı Ceza İnfaz Kurumları (Kapalı Cezaevi)  602
da. Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu  602
db. Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu  603
dc. Çocuk Eğitimevi (Islahevi)  603
3. Cezaevlerinde Uygulanacak Rejim  604
a. İnfaz Hukukunun Amacı  604
b. Yeniden Sosyalleştirme (Tretman)  604
ba. Çalışma  605
bb. Eğitim Çalışmaları  605
bc. Dış Dünya ile İlişki  606
bca. Haberleşme  606
bcb. Ziyaret  606
bcc. İzin  607
bcca. Mazeret İzni  607
bccb. Özel İzin  608
bccc. İş Arama İzni  608
bd. Disiplin  609
bda. Genel Olarak  609
bdb. Disiplin Tedbirleri  609
bdc. Disiplin Cezaları  609
bdd. Disiplin Soruşturması  610
bde. Disiplin Cezasının Kaldırılması  611
4. Müebbet Hapis Cezası  612
5. İnfazın Denetimi  614
a. İşkenceyi Önleme Komitesi  614
b. BM İşkencenin Önlenmesi Komitesi  614
c. İnfaz Hâkimliği  614
d. İzleme Kurulu  615
e. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu  615
E. Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Hapis Cezasının İnfazı  616
1. CeGTİK m. 105A  616
2. Denetimli Serbestlik Tedbiri Kapsamındaki Yükümlülükler  617
3. Elektronik Kelepçe  618
F. Kısa Süreli Hapis Cezalarının İnfazı  618
1. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Para Cezası veya Tedbirlere Çevrilmesi  618
a. Genel Olarak  618
b. Para Cezasına Çevirme  619
c. Tedbirlere Çevirme  621
ca. Aynen İade, Suçtan Önceki Hale Getirme veya Tazmin  621
cb. İki Yıl Süreyle Bir Eğitim Kurumuna Devam Etme  621
cc. Belirli Yerlere Gitmekten veya Belirli Etkinlikleri Yapmaktan Yasaklanma  622
cd. İlgili Ehliyet ve Ruhsat Belgelerinin Geri Alınması, Belirli Bir Meslek ve Sanatı Yapmaktan Yasaklanma  622
ce. Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırılma  623
d. Tedbir Hükümlerine Muhalefet  623
2. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Özel İnfaz Şekilleri  624
a. Konutta İnfaz  624
aa. Kadın veya 65 Yaşını Bitirmiş Hükümlü  625
ab. 70 Yaşını Bitirmiş Hükümlü  625
ac. 75 Yaşını Bitirmiş Hükümlü  625
b. Hafta Sonu İnfaz  626
c. Geceleri İnfaz  626
IV. Para Cezaları  627
A. Genel Olarak  627
B. Tarihi Gelişim  627
1. Genel Olarak  627
2. Batı’da  628
3. Türk Hukukunda  628
C. Para Cezasının Lehinde ve Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler  629
1. Lehinde İleri Sürülen Görüşler  629
2. Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler  629
D. Para Cezalarının Çeşitleri  630
1. Kamu Para Cezası  630
a. Genel Olarak  630
b. Kamu Para Cezasının Çeşitleri  630
2. Tazminat Nitelikli Para Cezası  631
3. İdarî Para Cezası  631
4. Medeni Para Cezası  631
5. Disiplin Para Cezası  631
6. Adlî Para Cezası (Gün Para Cezası)  632
E. Türk Hukukunda Para Cezalarının Uygulanış Biçimi  632
1. 1 Haziran 2005’e Kadar  632
2. Adlî Para Cezası  632
a. Genel Olarak  632
b. Adli Para Cezasının Unsurları  633
ba. Tam Gün Sayısı  633
bb. Bir Gün Karşılığı Takdir Edilen Miktar  634
bc. Tam Gün Sayısı ile Bir Gün Karşılığı Takdir Edilen Miktarın Çarpılması  635
c. Adlî Para Cezasının İnfazı  635
d. Adlî Para Cezasının İnfazının Sonuçları  636
§ 3 GÜVENLİK TEDBİRLERİ  637
I. Kavram  637
II. Güvenlik Tedbirlerinin Hukuki Niteliği  638
III. Ceza Hukukumuzda Güvenlik Tedbirleri  639
A. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksunluk  639
1. Genel Olarak  639
2. Kapsamı  640
3. Sonuçları  641
B. Müsadere  642
1. Genel Olarak  642
2. Müsaderenin Çeşitleri  643
a. Eşya Müsaderesi  643
aa. Suç ile İlgili Eşya ve Değerinin Müsaderesi  643
ab. Konusu Suç Teşkil Eden Eşyanın Müsaderesi  645
b. Kazanç Müsaderesi  645
3. Müsadere Usulü  646
C. Çocuklar Hakkında Tedbirler  647
D. Akıl Hastaları Hakkında Tedbirler  648
E. Sağır–Dilsizler Hakkında Tedbirler  649
F. Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Hakkında Tedbirler  649
G. Tekerrür  649
1. Suçluda Tehlike Hali  649
a. İtiyadi Suçlu  650
b. Mesleki Suçlu  651
c. Örgüt Mensubu Suçlu  651
2. Tekerrür Kavramı  652
3. Tekerrürün Hukuki Niteliği  653
4. Tehlikeli Suçluların Güvenlik Nedeniyle Kapatılması  653
5. Tekerrürün Şartları Bakımından Tekerrürün Çeşitleri  654
a. Gerçek Tekerrür–Mefruz (Varsayılan) Tekerrür  654
b. Genel Tekerrür–Özel Tekerrür  655
c. Süreli Tekerrür–Süresiz Tekerrür  655
d. Milli Tekerrür–Milletlerarası Tekerrür  655
6. Türk Ceza Hukukunda Tekerrür  656
a. Genel Olarak  656
b. Tekerrürün Şartları  656
aa. Bir Ceza Mahkûmiyetinin Bulunması  656
bb. Yeni Bir Suçun İşlenmesi  657
aaa. Genel Olarak  657
bbb. Tekerrür Hükümlerinin Uygulanamayacağı Suçlar  657
cc. Süre  659
c. Tekerrürün Sonuçları  660
aa. Cezanın Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesi  660
bb. Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik  661
H. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik tedbirleri  662
1. Faaliyet İzninin İptali  663
2. Müsadere  663
I. Sınır Dışı Edilme  663
Beşinci Bölüm
CEZALARIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ
§ 1 CEZANIN BELİRLENMESİ  665
I. Genel Olarak  665
II. Ceza Türünün Seçimi  666
III. Ceza Miktarının Hesaplanması  666
A. Ölçü Birimi  666
B. Cezanın Yukarı ve Aşağı Sınırı Aşamaması  666
IV. Cezaların Arttırılıp Eksiltilmesi  667
V. Suça Tesir Eden Sebeplerin Bulunması  667
A. Suça Tesir Eden Sebepler Kavramı  667
B. Suça Tesir Eden Sebeplerin Özellikleri  667
C. Suça Tesir Eden Sebeplerin Gruplandırılması  668
1. Ağırlatıcı–Hafifletici  668
2. Genel–Özel  668
3. Fiili–Şahsi  668
4. Kanuni–Takdiri  669
D. Suça Tesir Eden Sebeplerin Bulunması Halinde Cezanın Hesabı (TCK m. 61)  670
1. Genel Olarak  670
2. Temel Cezanın Belirlenmesindeki Kriterler  671
a. Suçun İşleniş Biçimi  672
b. Suçun İşlenmesinde Kullanılan Araç  672
c. Suçun İşlendiği Zaman ve Yer  672
d. Suç Konusunun Önem ve Değeri  673
e. Zararın veya Tehlikenin Ağırlığı  673
f. Kastın veya Taksirin Yoğunluğu  673
g. Failin Güttüğü Amaç ve Saiki  673
3. Ağırlatıcı ve Hafifletici Nedenler Varsa  674
4. TİZHaYAŞaT  674
5. Cezanın Genel Sınırı Aşıp Aşamayacağı  675
§ 2 KİŞİSEL CEZASIZLIK NEDENLERİ VE CEZAYI KALDIRAN KİŞİSEL NEDENLER  675
I. Genel Olarak  675
II. Kişisel Cezasızlık Nedenleri  675
III. Cezayı Kaldıran Kişisel Nedenler  677
§ 3 TUTUKLULUĞUN MAHSUBU  677
I. Genel Olarak  677
II. Tutukluluk Kavramının Anlamı  677
III. Mahsup İşleminin Yapılması  677
§ 4 CEZALARIN TOPLANMASI (İÇTİMAI)  679
I. Genel Olarak  679
II. Cezaların Toplanması (İçtimaı) Konusunda Sistemler  681
A. Erime Sistemi  681
B. Hukuki İçtima Sistemi  681
C. Toplama Sistemi  681
III. Cezaların Toplanmasının Şartları ve Uygulanması  681
A. Cezaların Toplanmasının Şartları  681
1. Birden Fazla Suçun İşlenmiş Olması  682
2. Birden Fazla Suç İçin Tek veya Birden Fazla Kararla Mahkûm Edilmiş Olmak  682
B. Cezaların Toplanmasının Uygulanması  682
1. Aynı Hükümle Mahkûmiyet Halinde  682
2. Ayrı Hükümlerle Mahkûmiyetler Halinde  682
Altıncı Bölüm
CEZALAR SİSTEMİNİ TAMAMLAYAN KURUMLAR
§ 1 GENEL OLARAK  685
§ 2 KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİ  686
I. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kavramı  686
II. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesinin Şartları  687
A. Suça İlişkin Şart  687
B. Suçluya İlişkin Şart  687
C. Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesine İlişkin Şart  687
III. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararının Uygulanması  687
IV. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesinin Sonuçları  687
V. Erteleme Süresi ve Erteleme Kararının Düşmesi  688
A. Erteleme Süresi  688
B. Erteleme Kararının Düşmesi  688
§ 3 HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI  688
I. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kavramı  688
II. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Şartları  689
A. Yargılama Sonunda Belirlenen Cezaya İlişkin  689
B. Suçluya İlişkin  690
C. Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesine İlişkin  691
III. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Uygulanması  691
IV. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Sonuçları  691
A. Denetim Süresine Tâbi Tutulma  691
B. Davanın Düşmesi Kararı  692
V. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Düşmesi  692
§ 4 ERTELEME (TECİL)  692
I. Erteleme Kavramı  692
II. Hukuki Esası ve Amacı  693
III. Ertelemenin Şartları  694
A. Hükümlülüğe İlişkin  694
1. Hükmedilen Cezanın Türüne İlişkin  694
2. İşlenen Suçun Niteliğine İlişkin  695
B. Suçluya İlişkin  695
1. Objektif Şart  696
2. Sübjektif Şart  696
C. Hakim Tarafından Belirlenebilen  697
IV. Erteleme Kararının Uygulanması  698
V. Erteleme Kararının Sonuçları  699
A. Cezaî Sonuçlar  699
B. Hukukî Sonuçlar  699
VI. Erteleme ile İlgili Sorunlar  699
A. Birden Çok Hapis Cezasına Mahkumiyet Halinde Erteleme  699
B. Hapis Cezası ve Adli Para Cezasına Birlikte Hükmedilmesi  700
C. Ertelemenin Bölünmezliği  700
VII. Ertelemede Denetim Süresi, Erteleme Kararının Düşmesi ve Sonuçları  701
A. Ertelemede Denetim Süresi  701
B. Erteleme Kararının Düşmesi  702
C. Erteleme Kararının Düşmesinin Sonuçları  703
§ 5 KOŞULLU (ŞARTLA) SALIVERİLME  703
I. Genel Olarak  703
II. Hukuki Esası  704
III. Amacı  704
IV. Koşullu Salıverilmenin Şartları  705
A. Cezaya İlişkin (Cezanın Bir Kısmının İnfaz Edilmesi)  705
1. Adi Suçlar  706
a. Genel Olarak  706
b. Müebbet Hapis Cezasında  707
2. Terör Suçları  709
3. Örgüt Suçları  709
4. Tutuklulukta Geçen Süre  709
5. Koşullu Salıverilmenin Uygulanamayacağı Durumlar  710
B. Hükümlüye İlişkin (İyi Hal)  712
C. Yükümlülüklere Uyulmasına İlişkin  713
V. Koşullu Salıverilme Kararının Verilmesi ve Sonuçları  714
A. Koşullu Salıverilme Kararının Verilmesi  714
1. Kararı Verecek Merci  714
2. Kararın Verilmesi  715
B. Koşullu Salıverilmede Uygulanacak Rejim  716
1. Genel Olarak  716
2. Denetimli Serbestlik  717
C. Koşullu Salıverilmenin Sonuçları  718
VI. Koşullu Salıverilmenin Geri Alınması (Düşmesi)  719
A. Geri Alma Nedenleri  719
B. Kararı Verecek Merci  720
C. Sonuçları  721
§ 6 ÖNÖDEME  721
I. Önödeme Kavramı  721
II. Önödemenin Şartları  722
A. Suçun Niteliğine ve Cezanın Türüne İlişkin Şart  722
1. Suçun Niteliğine İlişkin Şart  722
2. Cezanın Türüne İlişkin Şart  723
a. Adlî Para Cezası  724
b. Hapis Cezası  724
c. Adlî Para Cezası ve/veya Hapis Cezası  724
d. Cezanın Miktarına Bağlı Olmayan Bazı Suçlar  724
B. Soruşturma Giderlerine İlişkin Şart  725
C. Usule İlişkin Şart  725
1. Savcı Tarafından  725
2. Mahkeme Tarafından  725
III. Önödemenin Sonuçları  726
Yedinci Bölüm
CEZA İLİŞKİSİNİN DÜŞMESİ
§ 1 GENEL OLARAK  727
§ 2 ÖLÜM  727
I. Genel Olarak  727
II. Sanığın Ölümü  728
III. Hükümlünün Ölümü  728
§ 3 AF  729
I. Genel Olarak  729
II. Affın Suç Politikası Yönü, Afta Sebep ve Amaç (Justa Causa–Haklı Amaç)  730
A. Affın Suç Politikası Yönü  730
B. Afta Sebep ve Amaç (Justa Causa–Haklı Amaç)  730
III. Affın Nedeni Bakımından Çeşitleri  731
A. Bir Dönemi Kapatan Af  731
B. Yatıştırma ya da Toplumsal Barış Affı  732
C. Hükmü Düzeltici Af  732
IV. Affın Çeşitleri  732
A. Genel Af  732
B. Özel Af  733
C. Cumhurbaşkanınca Af  734
V. Türkiye’de Af Uygulamaları  734
A. Af Kanunları  734
B. Dolayısıyla Af Kanunları  734
§ 4 ŞİKAYETTEN VAZGEÇME  736
I. Şikâyetten Vazgeçme Kavramı ve Şikâyet Hakkından Feragat  736
A. Şikâyetten Vazgeçme Kavramı  736
B. Şikâyet Hakkından Feragat  737
II. Şikâyetten Vazgeçmenin Hukuki Niteliği, Konusu, Şekilleri, Zamanı ve Kabulü  737
A. Vazgeçmenin Hukuki Niteliği  737
B. Vazgeçmenin Konusu  738
C. Vazgeçmenin Şekilleri  738
D. Vazgeçmenin Zamanı  739
E. Vazgeçmenin Kabulü  740
III. Şikâyetten Vazgeçmenin Sonucu  740
§ 5 ZAMANAŞIMI  741
I. Kavram, Tarihçe, Hukuki Esası ve Hukuki Niteliği  741
A. Kavram  741
B. Tarihçe  741
C. Hukuki Esası  742
1. Manevi Ceza Görüşü  743
2. Uslanma Görüşü  743
3. Unutma Görüşü  743
4. Delillerin Kaybolması Görüşü  743
5. Psikolojik Değişme Görüşü  743
6. Sosyal Yarar Görüşü  743
7. Karma Görüş  744
D. Hukuki Niteliği  744
1. Zamanaşımını Muhakeme Hukukuna Ait Bir Kurum Olarak Kabul Eden Görüş  744
2. Zamanaşımını Maddi Ceza Hukukuna Ait Bir Kurum Olarak Kabul Eden Görüş  744
3. Zamanaşımını Karma Bir Kurum Olarak Kabul Eden Görüş  744
4. Baskın Görüş  744
II. Dava Zamanaşımı  745
A. Dava Zamanaşımı Kavramı  745
B. Dava Zamanaşımına Ait Sürelerin Hesaplanması  745
1. Süreler  745
2. Sürelerin Hesaplanması  746
a. Genel Olarak  746
b. İki Tür Cezayı Gerektiren Suçlarda  747
c. Yeniden Yargılamayı Gerektiren Hallerde  748
C. Dava Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı  749
1. Genel Olarak  749
2. Başlangıç Günü  751
D. Dava Zamanaşımı Engelleri  751
1. Dava Zamanaşımının Durması  751
a. Kavram  751
b. Durma Nedenleri  752
ba. Dava Açılmasının İzin Alınmasına Bağlı Olması  752
bb. Dava Açılmasının Karar Alınmasına Bağlı Olması  752
bc. Bekletici Sorun Sayma  754
bd. Kaçaklık Kararı Verilmesi  754
be. Bankacılık Kanunu (m. 165)  755
bf. Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Hakkında Kanun (m. 20)  755
bg. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi (CMK m. 171)  755
bh. Hükmün Açıklanmasının Ertelenmesi (CMK m. 231)  756
bı. Uzlaştırma (CMK m. 253)  756
c. Durmanın Sonuçları  756
2. Dava Zamanaşımının Kesilmesi  756
a. Kavram  756
b. Kesilme Nedenleri  757
ba. Şüpheli veya Sanıklardan Birinin Savcı Huzurunda İfadesinin Alınması veya Sorguya Çekilmesi  757
bb. Şüpheli veya Sanıklardan Biri Hakkında Tutuklama Kararının Verilmesi  757
bc. Suçla İlgili Olarak İddianame Düzenlenmesi  758
bd. Sanıklardan Bir Kısmı Hakkında da Olsa, Mahkûmiyet Kararı Verilmesi  758
c. Dava Zamanaşımını Kesen Nedenlerle İlgili Bazı Tartışmalar  758
d. Dava Zamanaşımının Kesilmesinin Sonuçları  759
E. Dava Zamanaşımının Sonuçları  760
F. Dava Zamanaşımı ile Şikâyetin Karşılaştırılması  761
III. Ceza Zamanaşımı  761
A. Ceza Zamanaşımı Kavramı  761
B. Ceza Zamanaşımı Süresinin Belirlenmesi  762
1. Genel Olarak  762
2. TCK’da Süreler  763
C. Ceza Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı  763
1. Hükmün Kesinleştiği Tarih  763
2. İnfazın Kesildiği Tarih  764
D. Ceza Zamanaşımı Engelleri  764
1. Ceza Zamanaşımının Durması  764
a. Kavram  764
b. Durma Nedenleri  765
ba. Milletvekilliği Sıfatının Kazanılması  765
bb. CeGTİK m. 118’de Gösterilen Bazı Suçlar Bakımından Hükümlünün Asker Olması  765
bc. Hükümlünün Bir Başka Cezadan Dolayı Ceza İnfaz Kurumunda Bulunması  765
bd. Cezanın İnfazının Ertelenmesi veya Durdurulması  766
c. Durmanın Sonuçları  766
2. Ceza Zamanaşımının Kesilmesi  766
a. Kavram  766
b. Kesilme Nedenleri  766
ba. İlamın İnfazına İlişkin İşlemlerin Yapılması  767
bb. Hükümlünün Yakalanması  767
bc. İki Yıldan Fazla Hapis Cezasını Gerektiren Kasıtlı Bir Suç İşlenmesi  768
c. Kesilmenin Sonuçları  768
E. Ceza Zamanaşımının Sonuçları  769
§ 6 MEMNU HAKLARIN İADESİ VE ADLÎ SİCİLDEKİ BİLGİLERİN SİLİNMESİ  769
I. Memnu Hakların İadesi  769
II. Adlî Sicildeki Bilgilerin Silinmesi  771
A. Adli Sicile Kaydedilecek Bilgiler  771
B. Adli Sicil ve Arşiv Bilgilerinin Kullanılması  773
C. Adli Sicil Bilgilerinin Silinmesi  773
D. Adlî Sicil Bilgilerinin Silinmesi Usulü  776
Kaynakça  777
Mevzuat Dizini  789
Kavramlar Dizini  805
 


Mahmut Koca ...
Eylül 2020
110.00 TL
Sepete Ekle
İsmail Ercan
Ağustos 2020
57.00 TL
Sepete Ekle
Veli Özer Özbek
Ocak 2020
62.00 TL
Sepete Ekle
Veli Özer Özbek ...
Eylül 2019
45.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Ondördüncü Basıya Önsöz  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  43
Birinci Bölüm
CEZA HUKUKU KAVRAMI, KONUSU VE
CEZA HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ
§ 1 CEZA HUKUKU KAVRAMI  45
I. Genel Olarak  45
II. Ceza Hukukunun Diğer Hukuk Dallarıyla ve Benzeri Bilim Dallarıyla İlişkisi  47
A. Ceza Hukukunun Diğer Hukuk Dallarıyla İlişkisi  47
1. Anayasa Hukuku  47
2. Devletler Hukuku  47
3. Medeni Hukuk  48
4. Ceza Muhakemesi Hukuku  48
5. İnfaz Hukuku  48
B. Ceza Hukukunun Benzer Bilim Dallarıyla İlişkisi  48
1. Kriminoloji  48
2. Kriminalistik  49
3. Adlî Tıp  49
§ 2 CEZA HUKUKUNUN KONUSU  49
I. Genel Olarak  49
II. Ceza Hukukunun Yaptırımları ile Diğer Yaptırımlar Arasındaki Farklar  50
A. Genel Olarak  50
B. Haksız Fiiller  50
C. Disiplin Suçları  51
D. İdarî Suçlar (Zabıta Yaptırımlarını Gerektiren Fiiller)  54
E. Vergi Cezalarını Gerektiren Fiiller  55
III. Ceza Hukukunun Yeri ve Kısımları  55
A. Ceza Hukukunun Yeri  55
B. Ceza Hukukunun Kısımları  56
1. Maddi Ceza Hukuku  56
2. Şekli Ceza Hukuku  57
3. İnfaz Hukuku  57
IV. Ceza Hukuku İlkeleri ve Suç Politikası  58
A. Ceza Hukuku İlkeleri  58
1. Kusur İlkesi  58
2. Hukuk Devleti İlkesi  59
3. Hümanizm İlkesi  60
B. Suç Politikası  61
§ 3 CEZA HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ  62
I. Eski Ceza Hukuku Dönemi  62
A. Genel Olarak  62
B. Hammurabi Kanunları  65
II. Roma Ceza Hukuku Dönemi  67
A. Roma Hukukunda Suçlar  67
B. Roma Hukukunda Cezalar  69
III. Cermen Ceza Hukuku Dönemi  70
IV. Kanonik Hukuk (Kilise Hukuku) Dönemi  70
V. Müşterek Ceza Hukuku Dönemi  71
VI. 18’inci Yüzyılın Sonlarından Günümüze Kadar Olan Dönem (Aydınlanma Çağı)  73
A. Genel Olarak  73
B. Ceza Hukukunda Okullar Mücadelesi  73
1. Klasik Okul (Teoriler)  73
a. Toplumsal Sözleşme Teorisi  73
b. Toplumsal Yarar Teorisi  74
c. Mutlak Adalet Teorisi  75
d. Karma Teori  76
2. Pozitif Okul (Pozitivist Görüşler)  77
a. Genel Olarak  77
b. Üçüncü Okul  78
c. Pozitivist Görüşün Klasik Görüşten Ayrıldığı Noktalar  79
3. Fransız (Suç Sosyolojisi) Okulu  79
4. Ceza Hukuku Uluslararası Birliği  80
5. Hukuk Tekniği Okulu  80
6. Toplumsal Savunma Görüşleri  81
VII. Çağdaş Ceza Hukuku ve XX.Yüzyılın Sonlarındaki Gelişmeler  82
A. Çağdaş Ceza Hukuku  82
B. XX.Yüzyılın Sonlarındaki Gelişmeler  83
1. Genel Olarak  83
2. Düşman Ceza Hukuku  83
VIII. Türk Ceza Hukukunun Tarihi Gelişimi  84
A. İslâmiyet’ten Önce  84
B. İslâmiyet’ten Sonra  85
1. Genel Olarak  85
2. İslâm Ceza Hukukunun Kaynakları  86
3. İslâm Ceza Hukuku’nda Suçlar ve Cezalar  86
a. Allahın Haklarına Karşı İşlenen Suçlar  87
aa. Zina  87
ab. Zina İftirası (Kazif)  87
ac. Şarap İçmek  88
ad. Hırsızlık  88
ae. Yol Kesmek  89
af. İslâm Dinini Terk Etmek  90
ag. Devlete İsyan  90
b. Kulun Yani Kişilerin Haklarına Karşı İşlenen Suçlar  90
ba. İnsan öldürme  91
baa. Kasten İnsan öldürme  91
bab. Kasıt Benzeri Öldürme  91
bac. Hataen Öldürme  92
bb. Yaralama  92
c. Taziren Cezalandırılan Suçlar  93
C. Osmanlı Ceza Kanunları  93
1. Tanzimattan Önce  93
a. Fatih Sultan Mehmet Kanunnamesi  94
b. Kanuni Sultan Süleyman Kanunnamesi  95
c. IV. Mehmet Kanunnamesi  95
2. Tanzimattan Sonra  95
a. 1840 (1256) Tarihli Ceza Kanunname–i Hümayunu  95
b. 1851 (1267) Tarihli Kanunu Cedit  95
c. 1858 (1274) Ceza Kanunname–i Hümayunu  96
İkinci Bölüm
CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE
KANUNİLİK İLKESİ, CEZA HUKUKU KURALLARININ TASNİFİ, YORUMU, UYGULANMA ALANI VE SUÇLULARIN İADESİ
§ 1 CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI  97
I. Genel Olarak  97
II. Asıl Kaynaklar  97
A. Anayasa  97
B. Kanun  98
1. Türk Ceza Kanunu  98
2. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun  99
3. Çocuk Koruma Kanunu  99
4. Diğer Kanunlar  99
5. Türk Ceza Kanunu ile Diğer Kanunlar Arasındaki İlişki  100
C. Devletlerarası Antlaşmalar  103
D. Avrupa Birliği Ceza Hukuku  104
III. Yardımcı Kaynaklar  105
A. Gelenek (Örf ve Adet), Ahlâk ve Din Kuralları  105
1. Örf ve Adet  105
2. Ahlâk  106
3. Din Kuralları  107
B. Mahkeme İçtihatları  107
C. Doktrin  108
D. Hukukun Genel İlkeleri  108
IV. Kaynakların Yürürlüğe Girişi ve Yürürlükten Çıkışı  109
A. Kaynakların Yürürlüğe Girişi  109
B. Kaynakların Yürürlükten Çıkışı  109
1. Açık (Sarih) Yürürlükten Kaldırma  109
2. Örtülü (Zımni) Yürürlükten Kaldırma  110
C. Metrukiyet  110
V. Kanunların Yürürlükleri Bakımından Sınıflandırılması  110
A. Sürekli (Daimi) Kanunlar  111
B. Süreli Kanunlar  111
C. Geçici (İstisnai) Kanunlar  111
§ 2 CEZA KANUNLARININ GÜVENCE FONKSİYONU (KANUNİLİK İLKESİ)  112
I. Genel Olarak  112
II. Tarihi Gelişim  112
A. Batıda  112
B. Bizde  113
III. Kanunilik İlkesinin Leh ve Aleyhindeki Görüşler  114
A. Lehindeki Görüşler  114
B. Aleyhindeki Görüşler  115
IV. Yürütme Organının Suç Yaratabilmesi Sorunu  116
A. Genel Olarak  116
B. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  117
C. Yetkili Merciin Emrini Yerine Getirmeme  117
V. Kanunilik İlkesinin Sonuçları  118
A. Belirlilik  118
B. Kıyas (Örnekseme) Yasağı  119
C. Geçmişe Uygulama Yasağı  120
D. Örf ve Adete Dayanarak Suç ve Ceza Yaratılması Yasağı  120
§ 3 CEZA HUKUKU KURALLARININ (NORMLARININ) TASNİFİ  121
I. Genel Olarak  121
II. Aralarındaki Bağlantılar Bakımından Ceza Kurallarının Tasnifi  121
A. Davranış Kuralları–Yaptırım Kuralları  121
B. Bağımsız – Bağımlı Ceza Kuralları  121
1. Bağımsız (Asıl) Ceza Kuralları  122
a. Tam Ceza Kuralları  122
b. Eksik Ceza Kuralları  122
c. Açık Ceza Kuralları  122
2. Bağımlı (Tamamlayıcı) Ceza Kuralları  122
a. Yönergesel Kurallar  123
b. Yorum (Tanıma) Kuralları  123
c. Genişletici ve Daraltıcı Kurallar  123
d. Gerçekleştirici ve Geçici Kurallar  123
e. Çatışma Kuralları  123
f. Atıf Kuralları  124
§ 4 CEZA HUKUKU KURALLARININ YORUMU  124
I. Genel Olarak  124
II. Yorum Araçları  124
III. Yorumun Çeşitleri  125
A. Biçimsel Bakımından  125
1. Yasama Yorumu  125
2. Yargı Yorumu  126
3. Doktrin Yorumu  126
B. Maddi Bakımdan  127
1. Amaççı Yorum  127
2. Daraltıcı Yorum  128
3. Genişletici Yorum  128
IV. Yorum ve Kıyas  128
§ 5 CEZA KANUNLARININ UYGULAMA ALANI  130
I. Genel Olarak  130
II. Ceza Kanunlarının Zaman Bakımından Uygulanması  130
A. Suçun İşlendiği Zamanın Belirlenmesi  130
B. Genel Kural ve Derhal Uygulanma ile Geçmişe Yürürlü Uygulama Arasındaki Fark  132
C. Ceza Kanunlarının Geçmişe Yürürlü Uygulanmamasının Esası  133
D. Lehe Olan Kanunun Geçmişe Yürürlü Uygulanmasının Esası ve Bunun İçeriği  133
1. Lehe Olan Kanunun Geçmişe Yürürlü Uygulanmasının Esası  133
2. Lehe Olan Kanunun Belirlenmesi (Lex Mitior)  134
3. Aradaki ve Geçici Kanunlarda Durum  135
a. Aradaki Kanun  135
b. Geçici Kanun  137
4. Çeşitli Kanunlarda Durum  138
a. Muhakeme Hukuku Kanunlarında  138
b. Koğuşturma Şartlarını İçeren Kanunlarda  138
c. İnfaz Kanunlarında  139
d. Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Kanunlarda  139
e. Zamanaşımına İlişkin Kanunlarda  141
5. İçtihadı Birleştirme Kararlarında  142
6. Anayasa Mahkemesinin İptal Kararının Etkisi  142
III. Ceza Kanunlarının Yer Bakımından Uygulanması  143
A. Genel Olarak  143
B. Mülkilik (Ülkesellik) İlkesi  143
1. Mülkilik İlkesinin Dayandığı Temeller  143
2. Ülke Kavramı ve Ülkenin Kısımları  144
a. Ülke Kavramı  144
b. Ülkenin Kısımları  144
ba. Gerçek Anlamda Ülke  144
bb. Farazi Anlamda Ülke  145
C. Suçun İşlendiği Yer  145
1. Genel Olarak  145
2. Mesafe Suçları  145
D. Mülkilik İlkesinin İstisnaları  148
1. Genel Olarak  148
2. Cumhurbaşkanı  148
a. Genel Olarak  148
b. Anayasa m.105’in İlk Şekli  149
aa. Görevle İlgili Suçlar  149
bb. Kişisel Suçlar  150
c. Anayasa m.105’in Son Şekli  151
d. Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar  151
3. Yasama Bağışıklığı  152
a. Genel Olarak  152
b. Yasama Sorumsuzluğu (Mutlak Dokunulmazlık)  154
c. Yasama Dokunulmazlığı (Geçici–Nisbî Dokunulmazlık)  156
4. Diplomatik Dokunulmazlık  159
5. Yabancı Askerlerin Dokunulmazlığı  161
a. Genel Olarak  161
b. NATO Sözleşmeleri Gereğince Dokunulmazlıktan Yararlanan Kişiler  162
c. Bu Kişilerin TCK’ya Tâbi Olmayan Suçları  164
ca. Gönderen veya Kabul Eden Devlet’in Mutlak Yargı Yetkisine Tâbi Suçları  164
cb. Gönderen veya Kabul Eden Devlet’in Rüçhanlı (Öncelikli) Yargı Yetkisine Sahip Olduğu Suçlar  164
cc. Gönderen ve Kabul Eden Devlet Mensuplarının İştirak Halinde Suç İşlemeleri  167
E. Ülke Dışında İşlenen Suçlarda TCK’nın Uygulanabilmesi (Yarı Mülkilik İlkesi)  167
1. Genel Olarak  167
2. Faile Göre Kişisellik İlkesi (Vatandaş Tarafından İşlenen Suç)  169
a. Genel Olarak  169
b. TCK m. 11’in Uygulanma Şartları  170
3. Mağdura Göre Kişisellik İlkesi (Yabancı Tarafından İşlenen Suç)  172
a. Genel Olarak  172
b. TCK m. 12’nin Uygulanma Şartları  172
4. Gerçeklik (Korunma) İlkesi  173
a. Genel Olarak  173
b. Gerçeklik (Korunma İlkesinin Uygulanma Şartları  173
5. Evrensellik (Adalet) İlkesi  174
6. İkame Yargı (Temsile Dayalı Evrensellik) İlkesi  176
F. Yabancı Ülke Ceza Kanunu’nun Değeri  177
§ 6 SUÇLULARIN İADESİ  178
I. Suçluların İadesi Kavramı, Tarihsel Gelişimi ve Hukuki Esası  178
A. Suçluların İadesi Kavramı  178
B. Tarihsel Gelişim  179
C. Hukuki Esası  180
II. İadenin Şartları  180
A. Fiile İlişkin (Maddi) Şartlar  180
1. Fiile İlişkin Genel Kural  180
2. Fiile İlişkin Şartlara Rağmen İadenin Mümkün Olmadığı Durumlar  181
3. Siyasi Suç  183
a. Kavram  183
aa. Tam (Mutlak) Siyasi Suç  183
ab. Nisbî Siyasi Suç  184
b. Tarihçe  184
c. Nisbî Siyasi Suçun Daraltılması Yönündeki Eğilimler ve Sonuçları  184
ca. Belçika Kuralı  184
cb. Anarşizm Suçları  185
cc. Terör Suçları  185
cd. İnsanlığa Karşı Suçlar (Jenosid–Soykırım Suçları)  186
ce. Mali Suçlar  186
cf. Askerî Suçlar  187
B. Kişiye İlişkin Şartlar  188
III. İadede Usul  189
A. İade Usulünde Sistemler  189
1. Adlî Sistem  189
2. İdarî Sistem  189
3. Karma Sistem  189
B. İadeyi Talep Eden Ülke Türkiye İse  190
C. Kendisinden İade Talep Edilen Ülke Türkiye İse  191
D. Teslim  193
IV. İadenin Sonuçları (İadede Özellik)  194
V. İadeyi Kabul Etmeyen Devletin Sorumluluğu  195
Üçüncü Bölüm
SUÇ GENEL TEORİSİ
§ 1 SUÇ GENEL TEORİSİ VE SUÇ KAVRAMI İLE SUÇUN UNSURLARI  197
I. Suç Genel Teorisi Kavramı  197
II. Suç Kavramı  197
A. Genel Olarak  197
B. Suçun Türleri  198
1. Genel Olarak  198
2. Kabahatleri Suç Olmaktan Çıkarma Eğilimi  199
3. Kabahatler Kanunu  199
a. Genel Hükümler  199
aa. Tanım, Kanunilik İlkesi ve Kanunun Uygulama Alanı  199
ab. Kabahatten Dolayı Sorumluluğun Esasları  201
ac. İdarî Yaptırımlar  203
ad. Karar Verme Yetkisi ve Kanun Yolları  204
ada. Karar Verme Yetkisi  204
adb. Kanun Yolları  204
b. Çeşitli Kabahatler  205
III. Suçun Unsurları  205
A. Genel Olarak  205
B. Suçun Unsurları Dışında Kalan Hususlar  207
1. Önşartlar  207
2. Cezalandırılabilme Şartları  208
a. Genel Olarak  208
b. Unsur ve Cezalandırılabilme Şartı Ayırımı  209
c. Unsur ve Cezalandırılabilme Şartı Ayırımının Sonuçları  211
3. Koğuşturma Şartları  211
a. Genel Olarak  211
b. Cezalandırılabilme Şartı – Koğuşturma Şartı Farkı  212
c. Koğuşturma Şartlarının Şekilleri  212
ca. İzin  212
cb. Talep  214
cc. Karar  214
cd. Şikâyet  214
cda. Şikâyetin Özellikleri  215
cdb. Şikâyet süresi  216
cdc. Uzlaştırma  216
cdd. Şikâyetten Vazgeçme ve Şikâyet Hakkından Feragat  217
cdda. Şikâyetten Vazgeçme  217
cddb. Şikâyet Hakkından Feragat  218
cde. İzin, Talep ve Karar ile Şikâyet Arasındaki Farklar  218
§ 2 TİPE UYGUN FİİL  218
I. Tipiklik Kavramı  218
A. Genel Olarak  218
B. Ceza Normunun Varlığında Yanılma  219
1. Hukuki Yanılmaya Dayanan Mefruz Suç (Hayali Suç)  220
2. Fiili Yanılmaya Dayanan Mefruz Suç (Kuruntu Suç)  220
II. Fiil Kavramı  220
III. Hareketin Önemi ve Sayısı  221
A. Hareketin Önemi  221
1. Teoriler  221
a. Tabii (Nedensel) Hareket Teorisi  221
b. Finalist (Amaççı) (Hareket Teorisi  222
c. Sosyal Hareket Teorisi  223
d. Kişisel Hareket Teorisi  224
e. Görüşümüz  224
2. Düşünce Suçları ve Hareketsiz Suçlar  225
a. Düşünce Suçları  225
b. Hareketsiz Suçlar  228
3. Hareketin Önemi Bakımından Suçlar  228
a. Serbest Hareketli Suçlar  228
b. Bağlı Hareketli Suçlar  229
B. Hareketin Sayısı  229
1. Tek Hareketli Suçlar  229
2. Birden Fazla Hareketli Suçlar  229
3. Seçimlik Hareketli Suçlar  230
4. İtiyadi Suçlar  230
C. Hareketin Şekilleri  231
1. İcrai Suçlar  231
2. İhmali Suçlar  232
3. İhmal Suretiyle İcrai Suçlar  233
4. Hareketin Şekilleri Yönünden Yapılan Ayırımın Önemi  234
a. İcrai – İhmali Suç Ayırımı  234
b. İhmali – İhmal Suretiyle İcrai Suç Ayırımı  236
IV. Hareket Yeteneği  237
A. Genel Olarak  237
B. Tüzel Kişilerin Durumu  237
V. Netice  241
A. Genel Olarak  241
B. Neticeye Göre Suçların Ayrımı  241
1. Maddi Suç–Şekli Suç  241
2. Ani Suç – Kesintisiz (Mütemadi) Suç  242
a. Genel Olarak  242
b. Kesintisiz (Mütemadi) Suçun Şekilleri  244
c. Temadinin Sona Ermesi  244
d. Ani Suç – Kesintisiz (Mütemadi) Suç Ayrımının Sonuçları  245
3. İcrai Suç–İhmali Suç  245
4. Zarar Suçu–Tehlike Suçu  245
5. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar  246
6. Kalkışma Suçu  247
VI. Nedensellik Bağı  247
A. Nedensellik Bağı Kavramı  247
B. Teoriler  248
1. Şart Teorisi  248
a. Genel Olarak  248
b. Rücu Yasağı  250
c. Objektif İsnadiyet Teorisi  252
2. Etkin Sebep Teorisi  253
3. Uygun Sebep Teorisi  254
4. Hukuki Önem Teorisi  256
5. Görüşümüz  257
C. İhmal ve Nedensellik Bağı  260
1. Genel Olarak  260
2. İhmal Suretiyle İcrai Suçlarda Nedensellik Bağının Saptanması  261
§ 3 HUKUKA AYKIRILIK  263
I. Hukuka Aykırılık Kavramı, İçeriği, Kapsamı ve Hukuka Özel Aykırılık  263
A. Hukuka Aykırılık Kavramı  263
B. Hukuka Aykırılığın İçeriği  265
1. Biçimsel Hukuka Aykırılık  265
2. Maddi Hukuka Aykırılık  265
a. Maddi Hukuka Aykırılığın Kabul Edilmesinin Yararları  266
b. Maddi Hukuka Aykırılığın Kabul Edilmesinin Sakıncası  267
3. Görüşümüz  267
C. Hukuka Aykırılığın Kapsamı  267
D. Hukuka Özel Aykırılık  268
II. Hukuka Uygunluk Nedenleri  269
A. Kavram  269
B. Hukuka Uygunluk Nedenleri ile Kusurluluğu Ortadan Kaldıran Nedenler Arasındaki Ayrımın Önemi  270
C. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Niteliği  271
D. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Özellikleri  272
E. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Yanılma  273
F. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Gruplandırılması  276
III. TCK m. 24 ve 25’te Düzenlenen Hukuka Uygunluk Nedenleri  277
A. Görevin İfası (Yerine Getirilmesi)  277
1. Kanun Hükmünü Yerine Getirme  277
2. Yetkili Merciin Emrini Yerine Getirme  279
a. Bir Emrin Varlığı  280
b. Emrin Bağlayıcı Nitelik Taşıması  280
ba. Emrin Şekil Olarak Kanuna Uygun Olması (Şekli Meşruluk)  280
baa. Emrin Yetkili Merci (Âmir) Tarafından Verilmesi  280
bab. Memurun Emri İcraya Mecbur Olması  280
bac. Emrin Kanunun Öngördüğü Şekil Şartlarına Sahip Olması  281
bb. Emrin Kanunca Öngörülen İçerik Şartlarına Sahip Olması (Maddi Meşruluk)  281
3. Kanuna Aykırı Emir  282
a. Memurun Emrin Kanuna Aykırı Olduğunu Bilmemesi  282
b. Mevzuatın Mutlak İtaati Aradığı Durumlar  283
ba. Asker Kişiler  283
bb. Polis  284
B. Meşru Savunma (Müdafaa)  285
1. Kavram ve Hukuki Esası  285
a. Kavram  285
b. Hukuki Esası  286
ba. Sübjektif Teoriler  286
bb. Objektif Teoriler  287
bc. Baskın Görüş  288
2. Şartları  288
a. Saldırıya İlişkin Şartlar  288
aa. Saldırının Haksız Olması  288
ab. Saldırının Bir Hakka Yönelik Olması  290
ac. Saldırının Halen Bulunması  292
b. Savunmaya İlişkin Şartlar  293
ba. Savunmada Zorunluluk Bulunması  293
bb. Savunma ile Saldırı Arasında Oranın Bulunması  294
bc. Savunma Hareketinin Saldırıyı Yapana Yönelmesi  295
3. Üçüncü Kişi İçin Meşru Savunma  295
C. Zorunluluk (Zaruret, Iztırar) Hali  296
1. Kavram, Benzer Hallerden Farkı ve Hukuki Esası  296
a. Kavram  296
b. Benzer Hallerden Farkı  300
ba. Zorunluluk Hali – Meşru Savunma Farkı  300
bb. Zorunluluk Hali – Cebir Farkı  301
bc. Zorunluluk Hali–Mücbir Sebep Farkı  301
c. Hukuki Esası  302
ca. Hukuk Dışı Hal (Zaruretin Hukuka Üstünlüğü) Teorisi  302
cb. Manevi Cebir (Psikolojik) Teorisi  302
cc. Hakların Çatışması Teorisi  302
cd. Saiklerin Sosyalliği veya Tehlikesizlik (Pozitivist) Teorisi  302
ce. Sosyal Yararın Yokluğu Teorisi (Uygunluk Kuralı)  302
cf. Baskın Görüş  303
2. Şartları  303
a. Tehlikeye İlişkin  304
aa. Tehlikenin Halen Mevcut Olması  304
ab. Tehlikenin Kişiyi Ağır Bir Zarara Uğratacak Nitelikte Olması  304
ac. Tehlikenin Gerçekleşmesine Bilerek Sebebiyet Verilmemiş Olunması  306
ad. Tehlikeye Göğüs Germe Yükümlülüğünün Bulunmaması  307
b. Korunmaya İlişkin  307
ba. Başka Türlü Korunma İmkânının Bulunmaması  307
bb. Korunma Hareketi ile Tehlike Arasında Oran Olması  308
3. Üçüncü Kişi Lehine Zorunluluk Hali  309
4. Zorunluluk Haline Benzeyen Durumlar  310
a. İzin Verilen Risk  310
b. Görevlerin Çatışması  311
IV. TCK m. 26’da Düzenlenen Hukuka Uygunluk Nedenleri  312
A. Hakkın Kullanılması (İcrası)  313
1. Hakkın Kullanılması Kavramı  313
2. Hakkın Kullanılmasının Özellikleri  313
3. Şartları  314
a. Subjektif Bir Hakkın Bulunması  314
b. Hakkın Fail Tarafından Doğrudan Doğruya Kullanılabilmesinin Mümkün Olması  315
c. Failin Hakkını Hakkı Doğuran Sebebin Sınırları İçerisinde Kullanması  315
d. Hakkın İcrası ile İşlenen Suç Arasında Fikri Bağlantının Bulunması  315
4. Hakkın Kullanılması Kapsamına Giren Haller  316
a. Zilyetliğin Korunması  316
b. Bir Meslek veya Sanatın Yerine Getirilmesi  317
ba. Gazetecilik  317
bb. Hekimin Müdahalesi  319
bba. Genel Olarak  319
bbb. Müdahale Şekilleri  320
bbba. Tedavi Amacına Yönelen  320
bbbb. Tedavi (İyileştirme) Amacına Yönelmeyen  322
bbc. Organ ve Doku Nakli  323
bbca. Yaşayan Kişilerden Organ Nakli  324
bbcb. Ölülerden Organ Nakli  324
bbcc. Organ veya Doku Ticareti  325
bc. Spor Hareketleri  326
c. Tedip Hakkı  326
B. Mağdurun (İlgilinin) Rızası  327
1. Genel Olarak  327
2. Şartları  328
a. Rızaya Ehliyet  328
b. Rıza Açıklaması  330
c. Rızanın Konusu  331
V. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sınırın Aşılması  336
A. Genel Olarak  336
B. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması Kavramı ve Sınırları  337
1. Sınırın Aşılması Kavramı  337
2. Sınırları  338
a. Oranda–Araçta (Intensiv) Sınırın Aşılması  338
b. Zamanda (Extensiv) Sınırın Aşılması  338
C. Hukuki Niteliği  339
D. Sınırın Aşılması Şekilleri  340
1. Sınırın Heyecan (Affekt) Nedeniyle Aşılması  340
2. Sınırın Kasten Aşılması  342
3. Sınırın Taksirle Aşılması  342
§ 4 KUSURLULUK  342
I. Genel Olarak  342
II. Kusur Yeteneği (İsnad Yeteneği)  343
A. Kavram  343
B. Kusur Yeteneğinin Aranacağı Zaman (Actiones Liberae in Causa–ALİC)  344
1. Genel Olarak  344
2. Actiones Liberae in Causa’nın (ALİC) Uygulanabilme Koşulları  345
C. Kusur Yeteneğini Etkileyen Haller  346
1. Yaş  346
a. Yaş Küçüklüğü  346
aa. Birinci Dönem  348
ab. İkinci Dönem  348
aba. Temyiz Gücü Yoksa  349
abb. Temyiz Gücü Varsa  349
ac. Üçüncü Dönem  352
ad. Yaş Küçüklüğü ve Akıl Hastalığının Birlikte Olması  352
b. Yaş Büyüklüğü  352
c. Yaşın Belirlenmesi  353
2. Akıl Hastalığı  353
a. Genel Olarak  353
b. TCK’da Akıl Hastalığının Kusur Yeteneğine Etkisi  354
c. Akıl Hastalığı Kapsamına Giren Durumlar  356
ca. Uyurgezerlik ve Hipnotizma  357
caa. Uyurgezerlik  357
cab. Hipnotizma  357
cb. Alkol ve Uyuşturucu Bağımlılığı  357
d. Tam Akıl Hastalığı  358
e. Kısmi Akıl Hastalığı  358
3. Sağır–Dilsizlik  359
a. Genel Olarak  359
b. TCK m. 33’e Göre  360
4. Geçici (Arızi) Nedenler  360
a. Genel Olarak  360
b. Yığın Suçluluğu (Kitle Halinde İşlenen Suçlar)  361
ba. Yığın Kavramı  361
bb. Yığın Psikolojisi  361
bc. Suçun Gerçekleşmesi ve Sorumluluk  362
5. Alkol ve Uyuşturucu Madde Kullananlarda Kusur Yeteneği  363
a. İstemeyerek Sarhoşluk veya Uyuşturucu Madde Etkisi  363
b. İsteyerek Sarhoşluk veya Uyuşturucu Madde Etkisi  364
III. Kusur  365
A. Kusurun Esasını Açıklayan Teoriler  365
1. Psikolojik Teori  365
2. Normatif Teori  366
3. Teorilerin Değerlendirmesi  366
B. Kusurun Kapsamı ve Kusur Çeşitleri  367
1. Kusurun Kapsamı  367
2. Kusur Çeşitleri  367
C. Kast  368
1. Kast Kavramı  368
2. Kasdın Hukuki Esası  369
a. Tasavvur Teorisi  369
b. İrade Teorisi  369
c. Baskın Görüş  369
3. Kasdın Unsurları  369
a. Düşünme ve Öngörme Unsuru (Bilme)  369
b. İrade Unsuru (İsteme)  370
4. Kast ile Saik ve Kasdın Yoğunluğu  377
a. Kast ve Saik  377
b. Kasdın Yoğunluğu (Tasarlama)  378
ba. Soğukkanlılık Teorisi  378
bb. Plân Kurma Teorisi  379
bc. Teemmül Teorisi  379
bd. Teorilerin Değerlendirilmesi  379
5. Suçun Çeşitli Aşamalarında Kasdın Durumu ve Kasdın Aranacağı Zaman  380
a. Başlangıçta Kast  381
b. Eklenen Kast  381
c. Sonradan Oluşan Kast  382
6. Kasdın Çeşitleri  382
a. Ani Kast–Düşünce Kasdı  382
b. Genel Kast–Özel Kast  383
c. Doğrudan Kast–Dolaylı veya Olası Kast  383
d. Zarar Kasdı–Tehlike Kasdı  384
e. Seçimlik Kast  384
f. Weber Kasdı  385
7. Kastın Belirlenmesi  385
D. Taksir  387
1. Taksir Kavramı  387
2. Taksirin Hukuki Esası  388
a. Hukuka Aykırı Araçlar Kullanma Teorisi  388
b. Öngörebilme Teorisi  388
c. Önleyebilme Teorisi  389
d. Yanılma Teorisi  389
e. Baskın Görüş  389
3. Taksirin Unsurları  390
a. Taksirle İşlenebilen Bir Suçun Bulunması  390
b. Hareketin İsteyerek Yapılması (İradiliği)  391
c. Neticenin İstenmemesi, Yani İradi Olmaması  391
d. Neticenin Öngörülebilir Olması  392
e. Hareketle Netice Arasında Nedensellik Bağının Bulunması  394
ea. Üçüncü Kişinin Hareketi  395
eb. Mağdurun Hareketi  396
4. Taksirin Gerçekleşme Şekilleri  399
a. Dikkat Yükümlülüğüne Aykırılık (Dikkatsizlik)  400
b. Özen Yükümlülüğüne Aykırılık (Tedbirsizlik)  400
5. Taksirin Derecesi (Çeşitleri)  400
6. Bilinçli Taksir  401
7. Taksirli Suçlarda Yaptırım  402
E. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç  403
1. Kavram  403
2. Gerçek Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç  405
3. Gerçek Olmayan (Görünüşte) Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç  406
4. Taksirli Hareketin Bulunması  407
F. Kabahatlerde Kusur  407
1. Genel Olarak  407
2. Kabahatler Kanunu  407
IV. Objektif Sorumluluk ve Kitle İletişim Araçları Yoluyla İşlenen Suçlar  407
A. Genel Olarak  407
B. Basın Yoluyla İşlenen Suçlar  408
1. Kavram  408
2. Dar Anlamda Basın Suçu  408
3. Basın Yoluyla İşlenen Suç  409
4. Basın Düzenine Karşı Suçlar  409
5. Basın Suçlarında Ceza Sorumluluğu  410
a. Genel Olarak  410
b. Süreli Yayınlarda  411
c. Süresiz Yayınlarda  411
6. Basın Suçlarının Muhakemesi  412
C. Radyo ve Televizyon Yayınları ile İşlenen Suçlarda Ceza Sorumluluğu  413
1. TRT Bakımından  413
2. Özel Radyo ve Televizyonlar Bakımından  413
D. İnternet Yoluyla İşlenen Suçlarda Ceza Sorumluluğu  415
1. Genel Olarak  415
2. 5651 sayılı Kanununa Göre İnternet Süjelerinin Sorumlulukları  416
a. Genel Olarak  416
b. İnternet Süjeleri  417
c. Süjelerin Sorumluluğu  417
aa. İçerik Sağlayıcı  417
ab. Yer Sağlayıcı  418
ac. Erişim Sağlayıcı  418
ad. Toplu Kullanım Sağlayıcı  419
d. Erişimin Engellenmesi Kararı ve Yerine Getirilmesi  419
V. Ceza Hukukunda Hata (Yanılma)  421
A. Kavram  421
B. Hukuki Hata (Yanılma)  422
1. Kavram  422
2. Sistemler  423
3. TCK'nın sistemi  424
a. Genel Olarak  424
b. Haksızlık Yanılgısı  425
ba. Haksızlık Bilinci  425
bb. Haksızlık Yanılgısı  427
bc. Kaçınılabilirlik  427
bd. Yargıtay Kararlarında  429
C. Fiili Hata (Yanılma)  432
1. Kavram  432
2. Fiili Hata  432
a. Unsurlarda  433
aa. Kastlı Suçlarda  434
ab. Taksirli Suçlarda  436
b. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde  437
c. Objektif Sorumluluk Hallerinde  438
d. Suça Tesir Eden Hallerde  438
e. Neticede (Kişide Hata ve Sapma)  439
ea. Tek Neticeli Hata  439
eb. Çok Neticeli Hata  440
f. Nedensellik Bağında  441
VI. Kusurluluğu Kaldıran Haller  442
A. Genel Olarak  442
B. Kaza ve Tesadüf  442
C. Mücbir Sebep  443
D. Cebir  445
E. Korkutma ve Tehdit  446
F. Esaslı Fiili Hata  448
VII. Kusurluluğu Azaltan Sebep Olarak Haksız Tahrik  448
A. Genel Olarak  448
B. Haksız Tahrikin Hukuki Esası  449
1. Heyecan (Affekt)  449
2. Haksız Tahrikin Hukuki Esası Konusunda İleri Sürülen Görüşler  450
a. Takas Teorisi  450
b. Haksız Tahrikin Hukuki Esasını Kusura Dayandıran Görüşler  450
ba. Subjektif Kusur Belirtileri Görüşü  451
bb. Objektif Kusur Belirtileri Görüşü  451
bc. Karma Görüş  451
c. Haksız Tahrikin Hukuki Esasını Kusurun ve Hukuka Aykırılığın Kapsamının Azalmasında Gören Görüş  451
d. Görüşümüz  452
C. Haksız Tahrikin Şartları  452
1. Tahriki Teşkil Eden Fiil Olmalıdır  452
2. Bu Fiil Haksız Olmalıdır  454
3. Fail Bu Fiil Sebebiyle Öfke veya Şiddetli Elem Haline Sürüklenmelidir  455
4. Failin İşlediği Suç Bu Ruhi Durumun Tepkisi Olmalıdır  456
D. Haksız Tahrikin Derecesi  458
E. Özel Haksız Tahrik Halleri  459
1. Genel Olarak  459
2. Hakaret Suçunda Özel Haksız Tahrik Halleri  460
F. Haksız Tahrikin Diğer Hallerle Birlikte Bulunabilmesi  460
1. Meşru Savunma  460
2. Kısmi Akıl Hastalığı  460
3. Tasarlama  461
§ 5 SUÇUN ÖZEL GERÇEKLEŞME ŞEKİLLERİ  461
I. Genel Olarak  461
II. Teşebbüs  462
A. Genel Olarak  462
B. Tarihçe, Teşebbüsün Hukuki Niteliği ve Cezalandırılış Nedeni  463
1. Tarihçe  463
2. Teşebbüsün Hukuki Niteliği  464
3. Teşebbüsün Cezalandırılış Nedeni  464
C. Teşebbüsün Şartları  465
1. Bir Suçun İşlenmesinin Kasdedilmesi  465
2. Elverişli Hareketlerin Yapılması  467
3. İcra Hareketlerine Başlanması  469
a. Hazırlık Hareketlerinin Cezalandırılmama Nedenleri  469
b. Hazırlık–İcra Ayrımı (İcra Başlangıcı)  470
ba. Sübjektif Teoriler  471
baa. Açık Bir Şekilde Ortada Bulunan Suç Kastı Teorisi  471
bab. Failin Suç İşleme Kasdını Kuşkuya Yer Bırakmayacak Şekilde Ortaya Koyan Hareketler Teorisi  471
bb. Objektif Teoriler  472
bba. Şekli Objektif Teori  472
bbb. Nedensellik Teorisi  473
bbc. Maddi Objektif Teori  473
bbd. Hukuki Yarar (Suç Konusu) Yönünden Bir Tehlike veya Saldırı Oluşturan Hareketi İcra Başlangıcı Kabul Eden Teori  474
bc. Karma Teoriler  474
bd. Görüşümüz  475
4. Failin Elinde Olmayan Nedenlerle İcra Hareketlerinin Bitirilememesi veya Neticenin Gerçekleşememesi  476
a. İcra Hareketlerinin Ne Zaman Bitmiş Sayılacağı  476
b. Eksik–Tam Teşebbüs Ayırımı  477
D. Teşebbüs ve Tamamlanmış Suç  478
E. Gönüllü (İhtiyariyle) Vazgeçme ve Etkin Pişmanlık (Faal Nedamet)  479
1. Kavram  479
2. Gönüllü Vazgeçme  480
a. Gönüllü Vazgeçmenin Cezalandırılmama Nedeni  480
aa. Sübjektif Teoriler  480
ab. Objektif Teoriler  480
ac. Suç Politikası Teorileri  481
ad. Görüşümüz  481
b. Vazgeçmede Gönüllülüğün Belirlenmesi  481
c. Gönüllü Vazgeçmenin Sonucu  483
3. Etkin Pişmanlık  484
F. İşlenemez Suça Teşebbüs  486
1. Objektif Teori  487
2. Subjektif Teori  488
3. Tehlike Teorisi  488
4. Görüşümüz  489
G. Teşebbüse Elverişli Olmayan Suçlar  491
H. Teşebbüsün Cezası  493
III. İştirak  493
A. Suçlu  493
1. Genel Olarak  493
2. Kimler Suç Faili Olabilir  494
a. İnsan Olmak  495
b. Yaşayan Kişi Olmak  495
3. Suçlunun Sıfatı (Özgü Suçlar)  495
B. Suçluların Çokluğu  496
1. Çok Failli Suçlar  496
a. Genel Olarak  496
b. Çok Failli Suçların Çeşitleri  497
ba. Hareketlerin Hukuki Önemine Göre Çok Failli Suçlar  497
baa. Dar Anlamda Çok Failli Suçlar  497
bab. Geniş Anlamda Çok Failli Suçlar  497
bac. Düzensiz Çok Failli Suçlar  498
bb. Yapıları Bakımından Çok Failli Suçlar  498
c. Çok Failli Suçların Özellikleri  499
2. Tek Failli Suçlar  499
C. İştirak  499
1. Kavram ve Tarihçe  499
a. Kavram  499
b. Tarihçe  500
2. İştirak Kurallarının Hukuki Niteliği  500
3. İştirak Konusunda Sistemler  501
a. Eşitlik (Tek Faillik) Sistemi  501
b. Cezanın Faile Göre Tayini Sistemi  502
c. İkilik Sistemi  502
D. TCK’da İştirak  503
1. Genel Olarak  503
2. Faillik ve Suç Ortaklığının Ayırt Edilmesi  504
a. Objektif Teori  504
b. Subjektif Teori  505
c. Fiil Egemenliği Teorisi  505
d. Değerlendirme  506
3. Faillik  506
a. Doğrudan Faillik  506
b. Birlikte Faillik  507
aa. Kavram  507
bb. Birlikte Failliğin Şartları  508
aaa. İştirak İradesi (Ortak Karar)  508
bbb. Fiilin Birlikte İşlenmesi  510
cc. Birlikte Failin Sınırı Aşması  514
c. Dolaylı Faillik  514
4. Suç Ortaklığı (Şeriklik)  517
a. Genel Olarak  517
b. Bağlılık Kuralı  518
aa. Kasten ve Hukuka Aykırı İşlenmiş Bir Fiilin Varlığı  518
bb. Suçun En Azından Teşebbüs Aşamasına Varmış Olması  520
cc. Hareketin Nedensellik Değerinin Bulunması  521
c. Suç Ortaklığı Şekilleri  523
aa. Azmettirme  523
bb. Yardım Etme  526
aaa. Kavram  526
bbb. Maddi Yardım Etme  527
aaaa. Fiilin İşlenmesinde Kullanılan Araçları Sağlamak  527
bbbb. Suçun İşlenmesinden Önce veya İşlenmesi Sırasında Yardımda Bulunarak İcrasını Kolaylaştırmak  527
ccc. Manevi Yardım Etme  528
aaaa. Suç İşlemeye Teşvik  528
bbbb. Suç İşleme Kararını Kuvvetlendirmek  528
cccc. Fiilin İşlenmesinden Sonra Yardımda Bulunacağını Vaat Etmek  528
dddd. Suçun Nasıl İşleneceği Hususunda Yol Göstermek  529
ddd. Zorunlu Fer’i İştirak  530
5. Özgü Suçlara İştirak  530
6. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme  532
a. Asıl Failin Vazgeçmesi  532
b. Yardım Edenin Vazgeçmesi  533
c. Azmettirenin Vazgeçmesi  533
7. Taksirli Suçlara İştirak  533
8. Tahrikçilerin Durumu  534
9. Cezaya Etkili Hallerin Şeriklere Sirayeti  537
IV. Suçların İçtimaı  540
A. Genel Olarak  540
B. Kanunların İçtimaı (Görünüşte İçtima)  540
1. Kavram  540
2. Görünüşte İçtima İlkeleri  540
a. Özel–Genel Norm İlişkisi  540
b. Asli–Tali Norm İlişkisi  541
c. Tüketen–Tüketilen Norm İlişkisi  542
ca. Genel Olarak  542
cb. Bileşik (Mürekkep) Suç  543
cba. Bileşik Suçun Şekilleri  543
cbaa. Unsur Şeklinde Gerçekleşen Bileşik Suç  543
cbab. Ağırlatıcı Neden Şeklinde Gerçekleşen Birleşik Suç  543
cbb. Bileşik Suçu Ayırt Edici Nokta  544
cbc. Bileşik Suçun Sonuçları  545
C. Zincirleme (Müteselsil) Suç  545
1. Kavram  545
2. Hukuki Esası  546
a. Suç Tekliği Görüşü  546
b. Suç Çokluğu Görüşü  547
3. Zincirleme Suçun Unsurları  547
a. Aynı kişiye Karşı İşlenmiş Birden Fazla Suçun Bulunması  547
b. Bu Suçların Kanunun Aynı Hükmünü İhlâl Etmesi  549
c. Bir Suç İşleme Kararının Bulunması  550
4. Sonuçları  551
D. Fikrî İçtima  553
1. Kavram  553
2. Fikrî İçtimanın Unsurları  553
a. Fiilin Tek Olması  553
aa. Neticeye Üstünlük Veren Görüş  553
ab. Harekete Üstünlük Veren Görüş  554
ac. Görüşümüz  555
b. Kanunun Çeşitli Hükümlerinin İhlâl Edilmesi  556
ba. Aynı Neviden Fikri İçtima  557
bb. Farklı Neviden Fikri İçtima  558
3. Fikri İçtimanın Sonuçları  560
§ 6 SUÇUN HUKUKİ KONUSU VE MAĞDUR  560
I. Suçun Hukuki Konusu  560
A. Genel Olarak  560
B. Suçun Hukuki Konusunun Önemi  561
C. Suçun Hukuki Konusu ile Maddi Konusu ve Pasif Süjesi Arasındaki İlişki  562
1. Suçun Maddi Konusu  562
2. Suçun Pasif Süjesi  563
3. Suçun Maddi Konusu ile Pasif Süjesi Arasındaki İlişki  564
4. Suçun Maddi Konusu ile Hukuki Konusu Arasındaki İlişki  564
II. Mağdur  565
A. Kavram  565
B. Mağdurluğun Başladığı An  566
C. Mağdurun Hakları  566
D. Mağdurun Sıfatı  567
E. Mağdurun Korunması  567
1. Genel Olarak  567
2. Mağdurun Korunmasına Yönelik Çareler  568
3. Mağdurun Korunmasına Yönelik Uluslararası Çabalar  569
4. Türk Hukuku  570
Dördüncü Bölüm
YAPTIRIM
§ 1 CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARI  573
I. Genel Olarak  573
II. Cezalar  573
A. Ceza Kavramı  573
B. Ceza Teorileri  574
1. Mutlak Ceza (Adalet) Teorileri  574
2. Nisbî (Yararcı) Teoriler  576
3. Karma (Uzlaşmacı) Teoriler  577
C. Cezanın Özellikleri ve Nitelikleri  578
1. Cezanın Özellikleri  578
2. Cezanın Nitelikleri  579
D. Cezanın Amaçları  580
1. Genel Önleme (Korkutma–Önleme)  580
2. Özel Önleme (Korkutma–Uslandırma)  580
3. Tasfiye  581
§ 2 CEZALARIN TÜRLERİ  581
I. Genel Olarak  581
II. Ölüm Cezası  582
A. Genel Olarak  582
B. Ölüm Cezasının Lehinde ve Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler  583
1. Ölüm Cezasının Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler  583
2. Ölüm Cezasının Lehinde Olan Görüşler  584
3. Değerlendirme  584
C. Ölüm Cezası Yerine Konulan Cezalar Bakımından Sistemler  585
1. Ölüm Cezası Yerine Müebbet Hapis Cezasını Öngören Sistemler  585
2. Müebbet Hapis Cezasının Yüksekliğine Benzer, Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Öngören Sistemler  586
3. Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Üst Sınırını Aşmayacak Şekilde Ağır Bir Ceza Öngören Sistemler  586
III. Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar  587
A. Tarihi Gelişim  587
1. Genel Olarak  587
2. Cezaevlerinin Doğuşundan Önceki Dönem  588
3. Cezaevlerinin Gelişimi  589
a. Amsterdam Cezaevlerinin Doğuşu  590
b. Aydınlanma Çağından 20’nci Yüzyıla Kadarki Dönem  591
ba. İlk Çabalar  593
bb. Alman Devletlerinde Cezaevi Reformu  595
c. 20’nci Yüzyıl  597
B. İnfaz Sistemleri  598
C. Uzun ve Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar Ayırımı  599
D. Uzun Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların İnfazı  599
1. Gözlem (Müşahede), Sınıflandırma ve Gruplandırma  599
a. Gözlem ve Sınıflandırma  599
b. Hükümlülerin Gruplara Ayrılması  600
2. Ceza İnfaz Kurumları  600
a. Genel Olarak  600
b. Açık Ceza İnfaz Kurumları (Açık Cezaevi)  601
c. Kapalı Ceza İnfaz Kurumları (Kapalı Cezaevi)  602
da. Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu  602
db. Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu  603
dc. Çocuk Eğitimevi (Islahevi)  603
3. Cezaevlerinde Uygulanacak Rejim  604
a. İnfaz Hukukunun Amacı  604
b. Yeniden Sosyalleştirme (Tretman)  604
ba. Çalışma  605
bb. Eğitim Çalışmaları  605
bc. Dış Dünya ile İlişki  606
bca. Haberleşme  606
bcb. Ziyaret  606
bcc. İzin  607
bcca. Mazeret İzni  607
bccb. Özel İzin  608
bccc. İş Arama İzni  608
bd. Disiplin  609
bda. Genel Olarak  609
bdb. Disiplin Tedbirleri  609
bdc. Disiplin Cezaları  609
bdd. Disiplin Soruşturması  610
bde. Disiplin Cezasının Kaldırılması  611
4. Müebbet Hapis Cezası  612
5. İnfazın Denetimi  614
a. İşkenceyi Önleme Komitesi  614
b. BM İşkencenin Önlenmesi Komitesi  614
c. İnfaz Hâkimliği  614
d. İzleme Kurulu  615
e. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu  615
E. Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Hapis Cezasının İnfazı  616
1. CeGTİK m. 105A  616
2. Denetimli Serbestlik Tedbiri Kapsamındaki Yükümlülükler  617
3. Elektronik Kelepçe  618
F. Kısa Süreli Hapis Cezalarının İnfazı  618
1. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Para Cezası veya Tedbirlere Çevrilmesi  618
a. Genel Olarak  618
b. Para Cezasına Çevirme  619
c. Tedbirlere Çevirme  621
ca. Aynen İade, Suçtan Önceki Hale Getirme veya Tazmin  621
cb. İki Yıl Süreyle Bir Eğitim Kurumuna Devam Etme  621
cc. Belirli Yerlere Gitmekten veya Belirli Etkinlikleri Yapmaktan Yasaklanma  622
cd. İlgili Ehliyet ve Ruhsat Belgelerinin Geri Alınması, Belirli Bir Meslek ve Sanatı Yapmaktan Yasaklanma  622
ce. Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırılma  623
d. Tedbir Hükümlerine Muhalefet  623
2. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Özel İnfaz Şekilleri  624
a. Konutta İnfaz  624
aa. Kadın veya 65 Yaşını Bitirmiş Hükümlü  625
ab. 70 Yaşını Bitirmiş Hükümlü  625
ac. 75 Yaşını Bitirmiş Hükümlü  625
b. Hafta Sonu İnfaz  626
c. Geceleri İnfaz  626
IV. Para Cezaları  627
A. Genel Olarak  627
B. Tarihi Gelişim  627
1. Genel Olarak  627
2. Batı’da  628
3. Türk Hukukunda  628
C. Para Cezasının Lehinde ve Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler  629
1. Lehinde İleri Sürülen Görüşler  629
2. Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler  629
D. Para Cezalarının Çeşitleri  630
1. Kamu Para Cezası  630
a. Genel Olarak  630
b. Kamu Para Cezasının Çeşitleri  630
2. Tazminat Nitelikli Para Cezası  631
3. İdarî Para Cezası  631
4. Medeni Para Cezası  631
5. Disiplin Para Cezası  631
6. Adlî Para Cezası (Gün Para Cezası)  632
E. Türk Hukukunda Para Cezalarının Uygulanış Biçimi  632
1. 1 Haziran 2005’e Kadar  632
2. Adlî Para Cezası  632
a. Genel Olarak  632
b. Adli Para Cezasının Unsurları  633
ba. Tam Gün Sayısı  633
bb. Bir Gün Karşılığı Takdir Edilen Miktar  634
bc. Tam Gün Sayısı ile Bir Gün Karşılığı Takdir Edilen Miktarın Çarpılması  635
c. Adlî Para Cezasının İnfazı  635
d. Adlî Para Cezasının İnfazının Sonuçları  636
§ 3 GÜVENLİK TEDBİRLERİ  637
I. Kavram  637
II. Güvenlik Tedbirlerinin Hukuki Niteliği  638
III. Ceza Hukukumuzda Güvenlik Tedbirleri  639
A. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksunluk  639
1. Genel Olarak  639
2. Kapsamı  640
3. Sonuçları  641
B. Müsadere  642
1. Genel Olarak  642
2. Müsaderenin Çeşitleri  643
a. Eşya Müsaderesi  643
aa. Suç ile İlgili Eşya ve Değerinin Müsaderesi  643
ab. Konusu Suç Teşkil Eden Eşyanın Müsaderesi  645
b. Kazanç Müsaderesi  645
3. Müsadere Usulü  646
C. Çocuklar Hakkında Tedbirler  647
D. Akıl Hastaları Hakkında Tedbirler  648
E. Sağır–Dilsizler Hakkında Tedbirler  649
F. Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Hakkında Tedbirler  649
G. Tekerrür  649
1. Suçluda Tehlike Hali  649
a. İtiyadi Suçlu  650
b. Mesleki Suçlu  651
c. Örgüt Mensubu Suçlu  651
2. Tekerrür Kavramı  652
3. Tekerrürün Hukuki Niteliği  653
4. Tehlikeli Suçluların Güvenlik Nedeniyle Kapatılması  653
5. Tekerrürün Şartları Bakımından Tekerrürün Çeşitleri  654
a. Gerçek Tekerrür–Mefruz (Varsayılan) Tekerrür  654
b. Genel Tekerrür–Özel Tekerrür  655
c. Süreli Tekerrür–Süresiz Tekerrür  655
d. Milli Tekerrür–Milletlerarası Tekerrür  655
6. Türk Ceza Hukukunda Tekerrür  656
a. Genel Olarak  656
b. Tekerrürün Şartları  656
aa. Bir Ceza Mahkûmiyetinin Bulunması  656
bb. Yeni Bir Suçun İşlenmesi  657
aaa. Genel Olarak  657
bbb. Tekerrür Hükümlerinin Uygulanamayacağı Suçlar  657
cc. Süre  659
c. Tekerrürün Sonuçları  660
aa. Cezanın Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesi  660
bb. Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik  661
H. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik tedbirleri  662
1. Faaliyet İzninin İptali  663
2. Müsadere  663
I. Sınır Dışı Edilme  663
Beşinci Bölüm
CEZALARIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ
§ 1 CEZANIN BELİRLENMESİ  665
I. Genel Olarak  665
II. Ceza Türünün Seçimi  666
III. Ceza Miktarının Hesaplanması  666
A. Ölçü Birimi  666
B. Cezanın Yukarı ve Aşağı Sınırı Aşamaması  666
IV. Cezaların Arttırılıp Eksiltilmesi  667
V. Suça Tesir Eden Sebeplerin Bulunması  667
A. Suça Tesir Eden Sebepler Kavramı  667
B. Suça Tesir Eden Sebeplerin Özellikleri  667
C. Suça Tesir Eden Sebeplerin Gruplandırılması  668
1. Ağırlatıcı–Hafifletici  668
2. Genel–Özel  668
3. Fiili–Şahsi  668
4. Kanuni–Takdiri  669
D. Suça Tesir Eden Sebeplerin Bulunması Halinde Cezanın Hesabı (TCK m. 61)  670
1. Genel Olarak  670
2. Temel Cezanın Belirlenmesindeki Kriterler  671
a. Suçun İşleniş Biçimi  672
b. Suçun İşlenmesinde Kullanılan Araç  672
c. Suçun İşlendiği Zaman ve Yer  672
d. Suç Konusunun Önem ve Değeri  673
e. Zararın veya Tehlikenin Ağırlığı  673
f. Kastın veya Taksirin Yoğunluğu  673
g. Failin Güttüğü Amaç ve Saiki  673
3. Ağırlatıcı ve Hafifletici Nedenler Varsa  674
4. TİZHaYAŞaT  674
5. Cezanın Genel Sınırı Aşıp Aşamayacağı  675
§ 2 KİŞİSEL CEZASIZLIK NEDENLERİ VE CEZAYI KALDIRAN KİŞİSEL NEDENLER  675
I. Genel Olarak  675
II. Kişisel Cezasızlık Nedenleri  675
III. Cezayı Kaldıran Kişisel Nedenler  677
§ 3 TUTUKLULUĞUN MAHSUBU  677
I. Genel Olarak  677
II. Tutukluluk Kavramının Anlamı  677
III. Mahsup İşleminin Yapılması  677
§ 4 CEZALARIN TOPLANMASI (İÇTİMAI)  679
I. Genel Olarak  679
II. Cezaların Toplanması (İçtimaı) Konusunda Sistemler  681
A. Erime Sistemi  681
B. Hukuki İçtima Sistemi  681
C. Toplama Sistemi  681
III. Cezaların Toplanmasının Şartları ve Uygulanması  681
A. Cezaların Toplanmasının Şartları  681
1. Birden Fazla Suçun İşlenmiş Olması  682
2. Birden Fazla Suç İçin Tek veya Birden Fazla Kararla Mahkûm Edilmiş Olmak  682
B. Cezaların Toplanmasının Uygulanması  682
1. Aynı Hükümle Mahkûmiyet Halinde  682
2. Ayrı Hükümlerle Mahkûmiyetler Halinde  682
Altıncı Bölüm
CEZALAR SİSTEMİNİ TAMAMLAYAN KURUMLAR
§ 1 GENEL OLARAK  685
§ 2 KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİ  686
I. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kavramı  686
II. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesinin Şartları  687
A. Suça İlişkin Şart  687
B. Suçluya İlişkin Şart  687
C. Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesine İlişkin Şart  687
III. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararının Uygulanması  687
IV. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesinin Sonuçları  687
V. Erteleme Süresi ve Erteleme Kararının Düşmesi  688
A. Erteleme Süresi  688
B. Erteleme Kararının Düşmesi  688
§ 3 HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI  688
I. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kavramı  688
II. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Şartları  689
A. Yargılama Sonunda Belirlenen Cezaya İlişkin  689
B. Suçluya İlişkin  690
C. Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesine İlişkin  691
III. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Uygulanması  691
IV. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Sonuçları  691
A. Denetim Süresine Tâbi Tutulma  691
B. Davanın Düşmesi Kararı  692
V. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Düşmesi  692
§ 4 ERTELEME (TECİL)  692
I. Erteleme Kavramı  692
II. Hukuki Esası ve Amacı  693
III. Ertelemenin Şartları  694
A. Hükümlülüğe İlişkin  694
1. Hükmedilen Cezanın Türüne İlişkin  694
2. İşlenen Suçun Niteliğine İlişkin  695
B. Suçluya İlişkin  695
1. Objektif Şart  696
2. Sübjektif Şart  696
C. Hakim Tarafından Belirlenebilen  697
IV. Erteleme Kararının Uygulanması  698
V. Erteleme Kararının Sonuçları  699
A. Cezaî Sonuçlar  699
B. Hukukî Sonuçlar  699
VI. Erteleme ile İlgili Sorunlar  699
A. Birden Çok Hapis Cezasına Mahkumiyet Halinde Erteleme  699
B. Hapis Cezası ve Adli Para Cezasına Birlikte Hükmedilmesi  700
C. Ertelemenin Bölünmezliği  700
VII. Ertelemede Denetim Süresi, Erteleme Kararının Düşmesi ve Sonuçları  701
A. Ertelemede Denetim Süresi  701
B. Erteleme Kararının Düşmesi  702
C. Erteleme Kararının Düşmesinin Sonuçları  703
§ 5 KOŞULLU (ŞARTLA) SALIVERİLME  703
I. Genel Olarak  703
II. Hukuki Esası  704
III. Amacı  704
IV. Koşullu Salıverilmenin Şartları  705
A. Cezaya İlişkin (Cezanın Bir Kısmının İnfaz Edilmesi)  705
1. Adi Suçlar  706
a. Genel Olarak  706
b. Müebbet Hapis Cezasında  707
2. Terör Suçları  709
3. Örgüt Suçları  709
4. Tutuklulukta Geçen Süre  709
5. Koşullu Salıverilmenin Uygulanamayacağı Durumlar  710
B. Hükümlüye İlişkin (İyi Hal)  712
C. Yükümlülüklere Uyulmasına İlişkin  713
V. Koşullu Salıverilme Kararının Verilmesi ve Sonuçları  714
A. Koşullu Salıverilme Kararının Verilmesi  714
1. Kararı Verecek Merci  714
2. Kararın Verilmesi  715
B. Koşullu Salıverilmede Uygulanacak Rejim  716
1. Genel Olarak  716
2. Denetimli Serbestlik  717
C. Koşullu Salıverilmenin Sonuçları  718
VI. Koşullu Salıverilmenin Geri Alınması (Düşmesi)  719
A. Geri Alma Nedenleri  719
B. Kararı Verecek Merci  720
C. Sonuçları  721
§ 6 ÖNÖDEME  721
I. Önödeme Kavramı  721
II. Önödemenin Şartları  722
A. Suçun Niteliğine ve Cezanın Türüne İlişkin Şart  722
1. Suçun Niteliğine İlişkin Şart  722
2. Cezanın Türüne İlişkin Şart  723
a. Adlî Para Cezası  724
b. Hapis Cezası  724
c. Adlî Para Cezası ve/veya Hapis Cezası  724
d. Cezanın Miktarına Bağlı Olmayan Bazı Suçlar  724
B. Soruşturma Giderlerine İlişkin Şart  725
C. Usule İlişkin Şart  725
1. Savcı Tarafından  725
2. Mahkeme Tarafından  725
III. Önödemenin Sonuçları  726
Yedinci Bölüm
CEZA İLİŞKİSİNİN DÜŞMESİ
§ 1 GENEL OLARAK  727
§ 2 ÖLÜM  727
I. Genel Olarak  727
II. Sanığın Ölümü  728
III. Hükümlünün Ölümü  728
§ 3 AF  729
I. Genel Olarak  729
II. Affın Suç Politikası Yönü, Afta Sebep ve Amaç (Justa Causa–Haklı Amaç)  730
A. Affın Suç Politikası Yönü  730
B. Afta Sebep ve Amaç (Justa Causa–Haklı Amaç)  730
III. Affın Nedeni Bakımından Çeşitleri  731
A. Bir Dönemi Kapatan Af  731
B. Yatıştırma ya da Toplumsal Barış Affı  732
C. Hükmü Düzeltici Af  732
IV. Affın Çeşitleri  732
A. Genel Af  732
B. Özel Af  733
C. Cumhurbaşkanınca Af  734
V. Türkiye’de Af Uygulamaları  734
A. Af Kanunları  734
B. Dolayısıyla Af Kanunları  734
§ 4 ŞİKAYETTEN VAZGEÇME  736
I. Şikâyetten Vazgeçme Kavramı ve Şikâyet Hakkından Feragat  736
A. Şikâyetten Vazgeçme Kavramı  736
B. Şikâyet Hakkından Feragat  737
II. Şikâyetten Vazgeçmenin Hukuki Niteliği, Konusu, Şekilleri, Zamanı ve Kabulü  737
A. Vazgeçmenin Hukuki Niteliği  737
B. Vazgeçmenin Konusu  738
C. Vazgeçmenin Şekilleri  738
D. Vazgeçmenin Zamanı  739
E. Vazgeçmenin Kabulü  740
III. Şikâyetten Vazgeçmenin Sonucu  740
§ 5 ZAMANAŞIMI  741
I. Kavram, Tarihçe, Hukuki Esası ve Hukuki Niteliği  741
A. Kavram  741
B. Tarihçe  741
C. Hukuki Esası  742
1. Manevi Ceza Görüşü  743
2. Uslanma Görüşü  743
3. Unutma Görüşü  743
4. Delillerin Kaybolması Görüşü  743
5. Psikolojik Değişme Görüşü  743
6. Sosyal Yarar Görüşü  743
7. Karma Görüş  744
D. Hukuki Niteliği  744
1. Zamanaşımını Muhakeme Hukukuna Ait Bir Kurum Olarak Kabul Eden Görüş  744
2. Zamanaşımını Maddi Ceza Hukukuna Ait Bir Kurum Olarak Kabul Eden Görüş  744
3. Zamanaşımını Karma Bir Kurum Olarak Kabul Eden Görüş  744
4. Baskın Görüş  744
II. Dava Zamanaşımı  745
A. Dava Zamanaşımı Kavramı  745
B. Dava Zamanaşımına Ait Sürelerin Hesaplanması  745
1. Süreler  745
2. Sürelerin Hesaplanması  746
a. Genel Olarak  746
b. İki Tür Cezayı Gerektiren Suçlarda  747
c. Yeniden Yargılamayı Gerektiren Hallerde  748
C. Dava Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı  749
1. Genel Olarak  749
2. Başlangıç Günü  751
D. Dava Zamanaşımı Engelleri  751
1. Dava Zamanaşımının Durması  751
a. Kavram  751
b. Durma Nedenleri  752
ba. Dava Açılmasının İzin Alınmasına Bağlı Olması  752
bb. Dava Açılmasının Karar Alınmasına Bağlı Olması  752
bc. Bekletici Sorun Sayma  754
bd. Kaçaklık Kararı Verilmesi  754
be. Bankacılık Kanunu (m. 165)  755
bf. Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Hakkında Kanun (m. 20)  755
bg. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi (CMK m. 171)  755
bh. Hükmün Açıklanmasının Ertelenmesi (CMK m. 231)  756
bı. Uzlaştırma (CMK m. 253)  756
c. Durmanın Sonuçları  756
2. Dava Zamanaşımının Kesilmesi  756
a. Kavram  756
b. Kesilme Nedenleri  757
ba. Şüpheli veya Sanıklardan Birinin Savcı Huzurunda İfadesinin Alınması veya Sorguya Çekilmesi  757
bb. Şüpheli veya Sanıklardan Biri Hakkında Tutuklama Kararının Verilmesi  757
bc. Suçla İlgili Olarak İddianame Düzenlenmesi  758
bd. Sanıklardan Bir Kısmı Hakkında da Olsa, Mahkûmiyet Kararı Verilmesi  758
c. Dava Zamanaşımını Kesen Nedenlerle İlgili Bazı Tartışmalar  758
d. Dava Zamanaşımının Kesilmesinin Sonuçları  759
E. Dava Zamanaşımının Sonuçları  760
F. Dava Zamanaşımı ile Şikâyetin Karşılaştırılması  761
III. Ceza Zamanaşımı  761
A. Ceza Zamanaşımı Kavramı  761
B. Ceza Zamanaşımı Süresinin Belirlenmesi  762
1. Genel Olarak  762
2. TCK’da Süreler  763
C. Ceza Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı  763
1. Hükmün Kesinleştiği Tarih  763
2. İnfazın Kesildiği Tarih  764
D. Ceza Zamanaşımı Engelleri  764
1. Ceza Zamanaşımının Durması  764
a. Kavram  764
b. Durma Nedenleri  765
ba. Milletvekilliği Sıfatının Kazanılması  765
bb. CeGTİK m. 118’de Gösterilen Bazı Suçlar Bakımından Hükümlünün Asker Olması  765
bc. Hükümlünün Bir Başka Cezadan Dolayı Ceza İnfaz Kurumunda Bulunması  765
bd. Cezanın İnfazının Ertelenmesi veya Durdurulması  766
c. Durmanın Sonuçları  766
2. Ceza Zamanaşımının Kesilmesi  766
a. Kavram  766
b. Kesilme Nedenleri  766
ba. İlamın İnfazına İlişkin İşlemlerin Yapılması  767
bb. Hükümlünün Yakalanması  767
bc. İki Yıldan Fazla Hapis Cezasını Gerektiren Kasıtlı Bir Suç İşlenmesi  768
c. Kesilmenin Sonuçları  768
E. Ceza Zamanaşımının Sonuçları  769
§ 6 MEMNU HAKLARIN İADESİ VE ADLÎ SİCİLDEKİ BİLGİLERİN SİLİNMESİ  769
I. Memnu Hakların İadesi  769
II. Adlî Sicildeki Bilgilerin Silinmesi  771
A. Adli Sicile Kaydedilecek Bilgiler  771
B. Adli Sicil ve Arşiv Bilgilerinin Kullanılması  773
C. Adli Sicil Bilgilerinin Silinmesi  773
D. Adlî Sicil Bilgilerinin Silinmesi Usulü  776
Kaynakça  777
Mevzuat Dizini  789
Kavramlar Dizini  805
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020