Vergi Usul Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Belge Düzeni Rehberi Ömer Erdal  - Kitap
Vergi Usul Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu’nda

Belge Düzeni Rehberi

1. Baskı, 
Eylül 2014
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
200
Barkod:
9789750229992
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
200,00
İndirimli (%78):
45,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
“Belge Düzeni Rehberi” konusu, gerek işletmelerin gerekse konuyla ilgili kamu kurumlarının çok dikkat ettiği ancak karışık mevzuatı, sık sık yayınlanan tebliği/özelgeleri ve farklı uygulama alanlarının olması sebebi ile maalesef hatalı işlem yapılması mümkün olan bir konudur.
Uzun yıllar, Maliye Bakanlığında görev alan ve halen Örtülü Sermaye, Yurtdışı Kazançlar ve Transfer Fiyatlandırması Grup Başkanlığı'nda vergi müfettişi olarak görev yapan yazarın, mesleki tecrübelerini kaleme aldığı bu kitapta; Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, KDV ve diğer tüm vergi kanunları ile idari düzenlemeler, sirküler, muktezalar ve yargı kararları dikkate alınarak uygulamada tereddüt edilen hususları aydınlatacak şekilde faturadan başlamak suretiyle düzenlenmesi gereken tüm belgeler ayrıntılı olarak ele alınmış ve sektör bazında düzenlenmesi gereken diğer özellikli belgeler (bankacılık, sigorta gibi) ayrıca değerlendirilmiştir.
Kitap, belge düzenini tabi işletmelere olduğu kadar, konunun kamu kısmında görev alan kamu çalışanlarına da hitap etmektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Türk Vergi Hukukunda Belge Düzeni
.
Fatura – Sevk İrsaliyesi – İrsaliyeli Fatura
.
Serbest Meslek Makbuzu – Gider Pusulası
.
Müstahsil Makbuzu – Adisyon – Perakende Satış Belgesi
.
Akaryakıt İşletmelerinde Belge Düzeni
.
Bankalarda Belge Düzeni
.
Havayolu İşletmelerinde Belge Düzeni
.
Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Belge Düzeni
.
Belgelerin Basım, Dağıtım ve Kullanımına İlişkin Esaslar
.
Belgelerin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi
.
Elektronik Fatura Kayıt Sistemi
.
Şehirlerarası ve Uluslararası Kara ve Deniz Yolcu Taşımacılığında Elektronik Belge Düzeni
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
15
Birinci BölümBELGE VE BELGE DÜZENİ KAVRAMLARI VE FONKSİYONLARI
1. BELGE VE BELGE DÜZENİ 
17
2. BELGE DÜZENİNİN FONKSİYONLARI 
17
2.1. İspat ve Denetim Fonksiyonu 
17
2.2. Bilgi Verme ve Güvenlik Fonksiyonu 
19
İkinci BölümTÜRK VERGİ HUKUKUNDA BELGE DÜZENİ
1. FATURA 
23
1.1. Faturanın Tanımı 
23
1.1.1. Türk Ticaret Kanunu’nda Faturanın Tanımı 
23
1.1.2. Vergi Usul Kanunu’nda Faturanın Tanımı 
25
1.2. Faturanın Şekli 
26
1.3. Faturanın Nizamı 
27
1.4. Fatura Düzenlenmesinde Süre 
31
1.5. Fatura Düzenlenmesinde Sorumluluk 
33
1.6. Fatura Düzenlemek ve Almak Mecburiyetinde Olanlar 
34
1.7. Faturaya İlişkin Özellikli Durumlar 
35
1.7.1. Kapıdan veya Mesafeli Sözleşme Düzenlenerek Yapılan Satışlarda İade İşlemlerinde Belge Düzeni 
35
1.7.2. Yabancı Para Biriminde Düzenlenen Faturalar 
37
1.7.3. Yurtdışından Alınan Faturalar 
38
1.7.4. Kurumlar Vergisinden Muaf Olan Kurumların Düzenleyecekleri Faturalar 
39
1.7.5. Anlaşmalı Eczanelerce Sosyal Güvenlik Kurumu Adına Düzenlenen Faturalarda Süre 
40
1.7.6. Faturaların Çalınması 
40
1.7.7. Ciro Primlerinde Fatura Düzeni 
41
1.7.8. Hediye Çekleri 
42
2. SEVK İRSALİYESİ 
44
2.1. Sevk İrsaliyesinin Şekil Şartları 
45
2.2. Sevk İrsaliyesinin Düzenlenmesinde Özel Haller 
49
2.2.1. Üçüncü Şahıslar Aracılığıyla Mal Sevk Ettirilmesi 
49
2.2.2. Gazete Dağıtımlarında Tek Sevk İrsaliye Uygulaması 
50
2.2.3. Mamul ve Yarı Mamul Malların İşlenmek Üzere Gönderilmesi 
50
2.2.4. Numune Malların Gönderilmesi 
51
2.2.5. Vergiden Muaf Esnafa Yapılan Teslimlerde Sevk İrsaliyesi Düzenlenmesi 
52
2.2.6. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Düzenlenen Sevk İrsaliyeleri 
52
2.2.7. Sevk İrsaliyesinin Düzenlenmesinden Sonra Emtianın Sevk Edilmesi 
53
2.2.8. Pazar Takibi Yoluyla Emtia Satanların Sevk İrsaliyesi Düzenleme Zorunluluğu 
54
2.2.9. Hizmet İşletmelerinde Sevk İrsaliyesi Düzenlenmesi 
55
2.3. Sevk İrsaliyesinde Ceza Uygulaması 
56
3. İRSALİYELİ FATURA 
57
4. SERBEST MESLEK MAKBUZU 
60
4.1. Makbuz Mecburiyeti 
60
4.2. Serbest Meslek Makbuzu Düzenlenecek Haller 
60
4.3. Makbuzun Şekil Şartları 
62
4.4. Mesleki Faaliyetin Yanında Diğer İşlerle Uğraşılması Halinde Makbuz Düzenleme Durumu 
63
4.5. İcra Dairelerince Alacaklı Taraf Avukatına Ödenmesine Karar Verilen Vekalet Ücretlerinin Belgelendirilmesi 
63
5. GİDER PUSULASI 
64
5.1. Gider Pusulası Düzenleme Zorunluluğu 
64
5.2. Gider Pusulasının Şekil Şartları 
67
5.3. Nihai Tüketiciden Alınan Mallarda Gider Pusulası 
68
5.4. Mal İadelerinde Gider Pusulası Düzenlenmesi 
69
6. MÜSTAHSİL MAKBUZU 
70
6.1. Müstahsil Makbuzu Düzenleme Zorunluluğu 
70
6.2. Müstahsil Makbuzunun Şekil Şartları 
71
6.3. Çiftçilere Yaptırılan Hizmetler Dolayısıyla Makbuz Düzenleme Durumu 
71
7. ADİSYON 
73
7.1. Adisyon Kullanmak Zorunda Olan İşletmeler 
73
7.2. Adisyonlarda Bulunması Gereken Asgari Bilgiler 
74
8. PERAKENDE SATIŞ BELGESİ 
75
8.1. Perakende Satış Belgesi Düzenlemek Zorunda Olanlar 
75
8.2. Perakende Satış Belgesinin Şekil Şartları 
76
8.3. Perakende Satış Belgesinin Düzenlenmesinde Özel Haller 
77
8.4. Adisyon Tipi Perakende Satış Fişi 
78
8.5. Ödeme Kaydedici Cihaz Fişinin Verilmesinin Mümkün Olmadığı Hallerde Perakende Satış Fişi Düzenlenmesi 
79
8.6. Perakende Satış Fişine Dayanan Alışların Gider Olarak Kabul Edilmesi 
80
8.7. Ödeme Kaydedici Cihaz Fişleri 
81
8.7.1. Ödeme Kaydedici Cihazın Mahiyeti 
81
8.7.2. Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanmak Mecburiyetinde Olanlar 
81
8.7.2.1. Perakende Satış Yapan I. ve II. Sınıf Tüccarlar 
81
8.7.2.2. Hizmet İşletmeleri 
82
8.7.3. Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmak Mecburiyeti Dışında Bırakılanlar 
82
8.7.3. Elle Doldurularak Satış Fişi Düzenleme 
86
8.7.4. Biletle Girilen Yerlerde Kullanılacak Ödeme Kaydedici Cihazlar 
86
9. TAŞIMA İRSALİYESİ 
87
9.1. Taşıma İrsaliyesi Mahiyeti ve Düzenlemek Zorunda Olanlar 
87
9.2. Taşıma İrsaliyesinin Şekil Şartları 
88
9.3. Nakliyat Ambarlarında Taşıma İrsaliyesi 
89
10. ÜCRET BORDROSU 
90
10.1. Ücret Bordrosu Düzenleyecek Olanlar 
90
10.2. Ücret Bordrosu Düzenlenmeyecek Durumlar 
91
10.3. Ücret Bordrosunun Şekil Şartları 
94
11. GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTELERİ 
95
12. MUHABERE EVRAKI 
95
13. DİĞER BELGELER 
96
Üçüncü BölümÖZELLİK ARZEDEN İŞLERDE BELGE DÜZENİ
1. BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLERDE BELGE DÜZENİ 
97
1.1. Basit Usulde Vergilendirmede Mükelleflerce Düzenlenecek Belgeler 
97
1.2. Belgelerin Temini ve Teslimi 
98
1.3. İşi Terk Halinde Kullanılmayan Belgelerin İptal Edilmesi 
99
1.4. Bürolarda Tutulacak Kayıtlar 
100
1.5. Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü 
100
2. AKARYAKIT İŞLETMELERİNDE BELGE DÜZENİ 
101
2.1. Akaryakıt Pompalarının Ödeme Kaydedici Cihazlara Bağlanması 
101
2.2. Uygulamaya İlişkin Düzenlemeler 
102
2.3. Akaryakıt İstasyonu İşletmecilerinin Kanuni Defterlerine Yapacakları Kayıtlar 
103
2.4. Akaryakıt Pompalarına Bağlı Ödeme Kaydedici Cihaz Fişlerinin Fatura Yerine Geçen Belge Olarak Kabul Edilmesi 
103
2.5. Taşıt veya Müşteri Tanıma Sistemleri Kullanılarak veya Özel Anlaşmalara Dayanılarak Yapılan Akaryakıt Satışlarında Belge Düzeni 
104
2.6. Bedeli Peşin Ödenen Akaryakıt Satışlarında Belge Düzeni 
105
2.7. Tankerlerden Yapılan Akaryakıt Satışları 
106
2.8. Test ve Sevk Amaçlı Alımlar 
107
2.9. Yanlış Plaka Numarası Girilmesi 
107
2.10. Ödeme Kaydedici Cihazlardan “X” , “Z” ve “Mali Hafıza” Raporlarının Alınması 
108
3. BANKALARDA BELGE DÜZENİ 
109
3.1. Bankalar Tarafından Düzenlenecek Belgeler 
109
3.2. Ceza Uygulaması 
111
4. SERBEST HEKİMLERDE BELGE DÜZENİ 
112
4.1. Cihazların ve Belgelerin Özellikleri 
112
4.2. Uygulama Usul ve Esasları 
112
4.3. Ceza Uygulaması 
113
4.4. Reçete 
113
5. DÖVİZ BÜROLARINDA BELGE DÜZENİ 
115
6. HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE BELGE DÜZENİ 
116
6.1. Elektronik Ortamda Düzenlenecek Yolcu Biletleri 
117
6.2. Elektronik Ortam Dışında Düzenlenecek Yolcu Biletleri 
117
6.3. Yolcu Biletlerine İlişkin Bilgi Verme 
118
7. İKRAZAT İŞLERİNDE BELGE 
118
8. KIYMETLİ MADEN ALIM SATIMINDA BELGE DÜZENİ 
119
9. KONTÖR SATIŞLARINDA BELGE DÜZENİ 
121
9.1. Bankalara Ait Kredi Kartı Okuyucuları Kullanılarak Yapılan Kontör Satışlarında Belge Düzeni 
121
9.2. Nihai Tüketicilere Elektronik Ortamda Kredi Kartıyla Yapılan Kontör Satışlarında Belge Düzeni 
122
10. MİLLİ PİYANGO İDARESİNCE OYNATILAN ŞANS OYUNLARINDA BELGE DÜZENİ 
123
11. ŞEHİRİÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞINDA BELGE DÜZENİ 
123
11.1. Dolmuş ve Taksi İşletmecilerinin Düzenleyeceği Belgeler 
123
11.2. Özel Kartlar Kullanılarak Yapılan Şehir İçi Yolcu Taşımacılığında Belge Düzeni 
125
11.3. Bedeli Kredi Kartı Kullanılmak Suretiyle Ödenen Taşımacılıkta Belge Düzeni 
125
11.4. Taksi İşleten Mükelleflere Yapılan Ödemelerin Belgelendirilmesi 
126
12. ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞINDA BELGE DÜZENİ 
127
12.1. Otobüs İşletmecilerinin Kendi Biletlerini Kullandırmak Suretiyle Yolcu Taşıttırmaları 
130
12.2. Yolcu Taşıma Biletlerinin Düzenlenmesinde Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanılması 
130
12.3. Yolcu Listesinin En Az Üç Nüsha Olarak Düzenlenmesi 
132
12.4. Tur Operatörlerinde Belge Düzeni 
132
12.5. Yolcu Bileti ve Yolcu Listesi Aranmayacak Haller 
133
13. OTOMAT SATIŞLARINDA BELGE DÜZENİ 
134
14. OTOPARK İŞLETMECİLİĞİNDE BELGE DÜZENİ 
136
15. SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI TARAFINDAN DÜZENLENECEK BELGELER 
136
16. SİGORTA ŞİRKETLERİ İLE ACENTELERİ TARAFINDAN DÜZENLENECEK BELGELER 
139
16.1. Sigorta ve Reasürans Brokerlerine Yapılan Ödemelerin Belgelendirilmesi 
140
16.2. Tali Acentelere Ödenen Komisyon Bedellerinde Belge Düzeni 
140
17. YEMEK ÇEKLERİNDE BELGE DÜZENİ 
141
17.1. Özel Kartların Kullanımı 
141
17.2. Yemek Çeklerinin Kullanımı 
142
17.3. Özel Kartlar ve Yemek Çeklerinin Kullanımına İlişkin Belge Düzeni 
142
18. KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU’NDA BELGE DÜZENİ 
144
18.1. Türkiye’de İkamet Etmeyen Yolculara İstisna Uygulamasında Belge Düzeni 
145
18.2. Diplomatik İstisna 
148
18.3. Eğitim İstisnası 
149
18.4. Etikette Fiyat Gösterme Mecburiyeti 
149
18.5. İndirimin Belgelendirilmesi 
151
18.6. KDV Tevkifatına Tabi İşlemlerde Fatura Düzenlenmesi 
152
18.7. Mal İadelerinde Belge Düzeni 
153
19. ÖDEMELERİN BANKALAR ARACILIĞIYLA TEVSİK EDİLMESİ 
155
19.1. Tevsik Zorunluluğunun Kapsamı ve İşlem Tutarı 
155
19.2. Tahsilat ve Ödemelerin Yapılacağı Aracı Kurumlar 
156
19.3. Tevsik Zorunluluğu Olmayan Ödeme ve Tahsilatlar 
156
19.4. Cezai Müeyyide 
157
20. KREDİ KARTI İLE YAPILAN SATIŞLAR 
157
21. FİNANSMAN ŞİRKETLERİNDE BELGE DÜZENİ 
160
22. BELGELERİN BASIM, DAĞITIM VE KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR 
162
22.1. Belgeleri Basacak Matbaaların Tespit Edilmesi 
163
22.2. Basım ve Dağıtım Yapılacak Belgelerin Şekil ve Muhtevası 
164
22.3. Belgelerin Temini, Kullanımı, Basım ve Dağıtımı 
167
22.4. Bilgi Formu Düzenleme ve Bildirim 
168
22.5. Cezai Müeyyideler 
168
Dördüncü BölümELEKTRONİK BELGE UYGULAMASI
1. BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENMESİ 
171
1.1. Uygulamadan Yararlanabilmeye İlişkin Usul ve Esaslar 
171
1.2. Elektronik Belgeleri İçeren DVD-R’lerin Nitelikleri 
172
1.3. Elektronik Belgelerin Muhafaza ve İbrazı 
173
1.4. İznin İptali ve Cezai Müeyyideler 
174
2. ELEKTRONİK FATURA KAYIT SİSTEMİ 
174
2.1. e-Fatura 
175
2.2. e-Fatura Uygulamasından Yararlanma 
176
2.3. e-Fatura Düzenlenmesi ve İletilmesi 
176
2.4. e-Fatura Uygulamasının Kullanımı 
177
2.5. Bilgi İşlem Sistemlerinin Entegre Edilmesi Yoluyla Kullanım 
177
2.6. e-Fatura Portalı Aracılığı ile Kullanım 
178
2.7. e-Faturanın Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü 
178
2.8. Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler 
180
2.9. VUK Kapsamında Düzenlenen Diğer Belgeler 
181
3. ŞEHİRLERARASI VE ULUSLARARASI KARA VE DENİZ YOLCU TAŞIMACILIĞINDA ELEKTRONİK BELGE DÜZENİ 
181
3.1. Başvuru Şartları 
181
3.2. Değerlendirme ve İzin 
182
3.3. Elektronik Bilet ve Elektronik Yolcu Listesi Düzenlenmesi ve Elektronik Biletin Teslimi 
183
3.4. Elektronik Bilet ve Elektronik Yolcu Listesi Numarası 
184
3.5. Elektronik Bilette Bulunması Gereken Bilgiler 
185
3.6. Elektronik Yolcu Listesinde Bulunması Gereken Bilgiler 
185
3.7. Elektronik Bilet Bedelini Gider Kaydedecek Mükellef Bilgilerinin Alınması 
186
3.8. Elektronik Bilet Bedelinin Gider Kaydedilmesi 
187
3.9. Raporlama 
187
3.10. Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü 
188
3.11. Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler 
189
Kaynakça 
191
Kavramlar Dizini 
197