Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Kuramsal ve Uygulamalı
Sesbilim
Kavramlar – Terimler
Mayıs 2020 / 1. Baskı / 440 Syf.
Fiyatı: 62.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Türkiye'de sesbilim ve sesbilgisi alanlarında uzman araştırmacılar tarafından kaleme alınan ilk ve tek olan bu kitap, dilbilimin önemli bir araştırma alanı olan sesbilim alanına ilişkin kuramsal yaklaşımları, arakesitleri, modelleri ve uygula-malı alanları, yöntem ve teknikleri tanımlayan kapsamlı bir çalışmadır.

İki ana bölümden oluşan kitabın ilk kısmı olan Kuramsal Bölüm; seslem, titre-şim, lilik hiyerarşisi, sözcük vurgusu, sesbilimin diğer dilbilim alanlarıyla etkile-şimini betimleyen arakesitler, biçimbilim, sözdizim, bürün dizgesi, anlambilim, toplumdilbilim gibi bölümlerinden oluşmaktadır.

Kitabın ikinci ana kısmını oluşturan Uygulamalı Bölümde ise; sesbilgisi, akustik kuramlar, adli sesbilim, konuşmacı tanıma, hesaplamalı sesbilgisi, ünlü formant normalizasyonu, ünlü dörtgeni, ezgi sentezleme, metinden konuşma sentezleme, matematiksel sesbilgisi, bürün dizgesi, dünyadaki işaret dillerinde ve Türk İşaret Dilinde sesbilimsel görünümler, bürünsel sözcük, anadili öğretiminde sesbilimsel görünümler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2019 Türkçe Öğretim Programı, ikinci dilde sesletim, aksanlılık, anlaşılabilirlik gibi alt konular ilk defa bu kitapta bir araya getirilmiştir.

Konu Başlıkları
Seslem Yapısı ve Titreşim(lilik) Hiyerarşisi, Dr. Öğr. Üyesi İpek Pınar Uzun
Sözcük Vurgusu, Fatoş Eren Özdemir, Ahmet Bilal Özdemir
Sesbilim–Biçimbilim Arakesiti, Dr. Öğr. Üyesi Aysun Kunduracı
Sesbilim–Sözdizim Arakesiti, Doç. Dr. Murat Özgen
Bürün–Sözdizim Arakesiti, Dr. Güliz Güneş
Özellik Güdümlü Çizgiselleştirme, Doç. Dr. Murat Özgen, Prof. Dr. Selçuk İşsever
Sesbilim–Anlambilim Arakesiti, Arif Yıldızlı
Sesbilim–Toplumdilbilim Arakesiti,Dr. Emre Yağlı
Sesbilgisi ve Akustik Kuramlar, Dr. Ekrem Malkoç
Ünlü Formant Normalizasyonu ve R Dili, Prof. Dr. Özgür Aydın, Dr. Öğr. Üyesi İpek Pınar Uzun
Ezgi Sentezleme, Dr. Öğr. Üyesi İpek Pınar Uzun
İşaret Dillerinde Sesbilim, Dr. Bahtiyar Makaroğlu
Anadili Öğretiminde Sesbilgisi ve Sesbilim, Doç. Dr. Dilek Fidan
İkinci Dilde Sesletim, Dr. Tarık Uzun
Barkod: 9789750260124
Yayın Tarihi: Mayıs 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 440
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Katkıda Bulunan Yazarlar Hakkında  7
Giriş  21
Bölüm 1
KURAMSAL SESBİLİM
1. SESLEM YAPISI VE TİTREŞİM(LİLİK) HİYERARŞİSİ  33
  İpek Pınar UZUN
1. Giriş  33
2. Seslem Yapısı  33
2.1. Seslem Çekirdeği  34
2.2. Önses ve Sonses  35
2.3. Türkçenin Seslem Yapısının Tipik Görünümleri  38
3. Seslem Modelleri ve Kuramsal Yaklaşımlar  40
3.1. Çatısal Model  40
3.2. Bürünbirimcik Modeli  42
4. Titreşim(lilik) Hiyerarşisi ve Seslem Yapısındaki Rolü  44
5. Titreşim(lilik) Hiyerarşisinde Kuramsal Yaklaşımlar  49
5.1. Önceki Yaklaşımlar  49
5.2. Günümüz Yaklaşımları  51
6. Türkçede Titreşim(lilik) Hiyerarşisinin İşleyişi  61
7. Bitirirken  65
Kaynakça  67
Kısaltmalar  70
Bölümde Kullanılan Terimler Listesi  71
2. TÜRKÇEDE SÖZCÜK VURGUSU  73
  Fatoş EREN ÖZDEMİR & Ahmet Bilal ÖZDEMİR
1. Giriş  73
2. Türkçede Sözcük Vurgusu Örüntüleri  74
3. Kuramsal Yaklaşımlar  75
3.1. Sezer (1981)  76
3.2. Inkelas (1999); Inkelas ve Orgun (1998, 2003)  78
3.3. Kabak ve Vogel (2001, 2005)  79
3.4. Özçelik (2014)  86
4. Tartışma  92
5. Sonuç  97
Kaynakça  98
Kısaltmalar  98
Bölümde Kullanılan Terimler Listesi  99
3. ARAKESİTLER  101
3.1. SESBİLİM–BİÇİMBİLİM ARAKESİTİ  103
  Aysun KUNDURACI
1. Biçimses Değişkeleri: Biçim, Ses ve Biçimses  103
2. Biçimsel Biçimlenme, Sessel Değişme  104
3. Biçimsesi Türkçede Ne İlginç Kılar?  106
3.1. Dışsal Uyum Hep Etkin  107
3.2. Biçimses ve Ünsüz Uyumu  110
3.3. İkililikler: Yerleştirim mi Silim mi?  111
3.4. Diğer İkililikler  113
3.4.1. Ünlü Uzaması ve İkizleşme  113
3.4.2. Sözcük Sonunda Titreşme  115
3.4.3. /k/ Ötümlüleşmesi ve /ɣ/ Silinmesi  117
4. Biçimce  117
5. Bitirirken  122
Kaynakça  123
Bölümde Kullanılan Terimler Listesi  125
3.2. SESBİLİM–SÖZDİZİM ARAKESİTİ  127
  Murat ÖZGEN
1. Giriş  127
2. Sesbilim–Sözdizim Arakesiti Yaklaşımları  127
2.1. Doğrudan Erişim/Gönderim Kuramı  127
2.1.1. Sınır Kuramı  128
2.1.1. Doğrudan Erişim Kuramı  129
2.2. Bürünsel Aşamalanma Kuramı  134
2.2.1. İlişki Temelli Yaklaşım  136
2.2.2. Uç Temelli Yaklaşım  138
2.3. Yetinmeci Dolaysız Gönderim  142
2.4. Bürünsel Evre Yaklaşımı  144
2.5. Birleştirmeden Önce Dağıt  146
2.6. Sesbilimsel Öbekleme ve Çoklu Dağıtım  150
3. Bitirirken  151
Kaynakça  153
Kısaltmalar  155
Bölümde Kullanılan Terimler Listesi  155
3.3. TÜRKÇEDE BÜRÜN VE SÖZDİZİM ARAKESİTİ  157
  Güliz GÜNEŞ
1. Giriş  157
1.1. Bürün–Sözdizim Arakesiti Kuramlarına Kısa Bir Giriş  158
1.2. Dolaylı Gönderim Kuramı Çerçevesinde Bürünsel Aşamalanma  160
2. Türkçenin Bürün Yapısı: Genel Bir Görünüm  164
2.1. Öbek Dili olarak Türkçe: Tipolojik Bir Sınıflandırma  164
2.2. Türkçenin Ton ve Perde Vurgusu Dağarcığı  165
2.3. Türkçenin Bürünsel Kurucu Yapıları  166
2.3.1. Bürünsel Baş ve Baş Dışı Alan  166
2.3.2. Odaklama için Bürünsel Başlar aracılığıyla Bürünsel Belirginlik Oluşturma  169
2.3.2.1. Türkçede Bir Odak Konumu Var mı?  171
2.3.2.2. Çalkalama ve Bürünsel Odak Hizalaması  173
3. Bürünsel Kısıtlamalar ve Türkçenin Bürün Dilbilgisi  177
3.1. Bürünsel Sadıklık Kısıtları ve Eşleşme Kuramı  178
3.2. Sadıklık Kısıtları Dışı Kalan Sözdizimsel Unsurlar  180
3.3. Türkçe Bürün Dilbilgisinde Düzgünlük Kısıtları ve Neden oldukları Arakesit Uyuşmazlıkları  183
3.3.1. Kapsamlama Kısıtı  184
3.3.2. Yinelemesizlik Kısıtı  184
3.3.3. En Fazla İkicillik (EFİ) Kısıtı  187
4. Sonuç  190
Kaynakça  190
Kısaltmalar  195
Bölümde Kullanılan Terimler Listesi  195
3.4. SESBİLİMSEL ÇERÇEVEDE ÖZELLİK GÜDÜMLÜ ÇİZGİSELLEŞTİRME  197
  Murat ÖZGEN & Selçuk İŞSEVER
1. Giriş  197
2. Özellik Güdümlü Çizgiselleştirme  201
2.1. Özellik Güdümlü Çizgiselleştirmenin İşleyişi  201
2.2. Özellik Güdümlü Çizgelleştirmenin Kavramsal Yönü  206
2.3. Örnek Türetim Senaryoları  209
3. Sonuç  216
Kaynakça  216
Kısaltmalar  218
Bölümde Kullanılan Terimler Listesi  218
3.5. SESBİLİM–ANLAMBİLİM ARAKESİTİ  221
  Arif YILDIZLI
1. Giriş  221
2. Bilgi Yapısı  222
2.1. Bilgi Yapısının Unsurları  225
2.1.1. Bilgi Paketleme  225
2.1.2. Konu  227
2.1.3. Odak  230
3. Anlambilimsel Odak  232
4. Sonuç  240
Kaynakça  241
Kısaltmalar  243
Bölümde Kullanılan Terimler Listesi  243
3.6. SESBİLİM–TOPLUMDİLBİLİM ARAKESİTİ: DİL DEĞİŞİMİ  247
  Emre YAĞLI
1. Giriş  247
2. Dil Değişimi ve Değişkeci Toplumdilbilim  249
2.1. Martha’s Vineyard Çalışması (1963)  249
2.2. Alışveriş Merkezi Çalışması (1966, 1972)  251
2.3. Değişkeci Toplumdilbilimin Üç Dalgası  252
3. Dil Değişimi: Sesbilim – Toplumdilbilim Arakesiti  254
4. Bugünün Çoğunluğu: Değişkeci Toplumdilbilim ve Sesbilgisi  260
5. Sonuç  263
Kaynakça  263
Kısaltmalar  265
Bölümde Kullanılan Terimler Listesi  265
Bölüm 2
UYGULAMALI SESBİLİM
4. SESBİLGİSİ, KONUŞMA ÜRETİMİ VE AKUSTİK KURAMLAR  269
  Ekrem MALKOÇ
1. Sesbilgisi  269
1.1. Konuşma Organları  270
1.2. Konuşma Sesleri  272
1.3. Ses Dalgaları  274
2. Akustik Kuramlar  276
2.1. Konuşma Üretimi Akustik Kuramı: Bir Ünlü Üretim Modeli olarak Tüp Rezonansı  276
2.2. Ünlü Üretimi Kaynak–Süzgeç Kuramı  280
2.3. Daralma Kuramı  282
3. Konuşucu Özelliklerinin Akustik Karşılıkları  286
3.1. Cinsiyet ve Yaş  287
3.2. Kadınlarda Ses Üretimi  287
3.3. Çocuklarda Ses Üretimi  288
3.4. Yaşlanmanın Ses Üretimi üzerindeki Etkileri  288
3.5. Cinsiyet ve Vücut Yapısı  289
4. Sesbilgisi Uygulama Alanlarında Adli Konuşmacı Tanıma  289
5. Bitirirken  290
Kaynakça  291
Kısaltmalar  293
Bölümde Kullanılan Terimler Listesi  293
5. HESAPLAMALI SESBİLGİSİ  295
5.1. ÜNLÜ FORMANT NORMALİZASYONU: R PROGRAMLAMA DİLİNDE BİR UYGULAMA  297
  Özgür AYDIN & İpek Pınar UZUN
1. Giriş  297
2. Formant Frekansları  297
2.1. Temel Frekans (F0)  297
2.2. Ünlü Formant Frekansları  298
2.3. Ünsüz Formant Frekansları  299
3. Ünlü Formant Normalizasyonu  300
3.1. Bilgi Türleri ve Ünlü Normalizasyonu  300
3.2. Ünlü Normalizasyonlarının Sınıflandırması  301
4. Ünlü Normalizasyonu İşlemleri ve R Uygulamaları  303
4.1. Ünlü–İçsel / Formant–İçsel Ölçekler  304
4.2. Ünlü–İçsel / Formant–Dışsal Ölçek  306
4.3. Ünlü–Dışsal/ Formant–İçsel Ölçekler  307
4.4. Ünlü–Dışsal/ Formant–Dışsal Ölçek  311
5. Uygulama: Türkçede Formant Normalizasyonu  312
5.1. Yöntem  312
5.2. Bulgular  313
6. Sonuç  318
Kaynakça  319
Kısaltmalar  321
Bölümde Kullanılan Terimler Listesi  321
5.2. HESAPLAMALI SESBİLGİSİNDE EZGİ SENTEZLEME  323
  İpek Pınar UZUN
1. Hesaplamalı Sesbilgisi Alanına Genel Bakış  323
2. Ezgi ve Temel Akustik Bileşenleri  324
2.1. Temel Sıklık (F0) ve Perde Vurguları (Hz)  325
2.2. F1 ve F2 Formant Değerleri (Hz)  325
2.3. Enerji Yoğunluğu (dB)  326
2.4. Spektral Eğim (dB/oktav)  327
3. Ezgi Kuramları ve Günümüz Modelleri  327
3.1. Öncü Yaklaşımlar  327
3.1.1. İngiliz Ezgi Okulu  327
3.1.2. Hollanda Ezgi Okulu  328
3.2. Perde Değerine Dayalı Ezgi Sentezleme  329
3.2.1. Özerkparçalı–Ölçülü Sesbilim ve ToBI Modeli  329
3.2.2. INTSINT Ezgi Modeli  332
3.2.3. MOMEL Ezgi Modeli  333
3.2.4. Fujisaki Üstdüşümsel Modeli  335
3.2.5. Eğim (TILT) Modeli  337
3.2.6. PAintE Ezgi Modeli  339
4. Metinden Konuşma Sentezleme (MKS): Türkçede Ezgi ve Bileşenleri Modellemesi  340
5. Bitirirken  343
Kaynakça  345
Kısaltmalar  348
Bölümde Kullanılan Terimler Listesi  348
6. İŞARET DİLLERİNDE SESBİLİMSEL GÖRÜNÜMLER  351
  Bahtiyar MAKAROĞLU
1. Giriş  351
2. İşaret Dilleri ve Sesbilim  351
2.1. Sözcük Biçimi  354
2.2. Ses–Anlam İlişkisi  359
2.3. En Küçük Çiftler  362
2.4. Ötümlülük Hiyerarşisi  367
2.5. Bürünsel Yapı  368
2.5.1. Seslem  368
2.3.2. Öbek Yapı  373
2.3.3. Bürünsel Sözcük  374
2.3.4. Sesbilimsel Öbek  375
2.3.4. Ezgi Öbeği  376
3. Sonuç ve Tartışma  377
Kaynakça  378
Kısaltmalar  381
Bölümde Kullanılan Terimler Listesi  382
7. BİRİNCİ VE İKİNCİ DİLDE SESBİLİM  383
7.1. ANADİLİ ÖĞRETİMİ SÜRECİNDE SESBİLGİSİ VE SESBİLİM FARKINDALIĞI: 2019 TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMI  385
  Dilek FİDAN
1. Giriş  385
2. Türkçe Öğretim Programı  387
2.1. Türkçe Öğretim Programının Ses Öğretimine Yaklaşımı  387
2.2. Türkçe Öğretim Programında Ses ve Bürün Dizgesine Yönelik Kazanımlar  389
3. Sonuç ve Tartışma  399
Kaynakça  403
Kısaltmalar  403
Bölümde Kullanılan Terimler Listesi  404
7.2. İKİNCİ DİLDE SESLETİM VE ANLAŞILABİLİRLİK  405
  Tarık UZUN
1. Giriş  405
2. İkinci Dilde Anlaşılabilirlik  406
2.1. Anlaşılabilirliğin Tanımlanması  406
2.2. Anlaşılabilirlik, Anlama Çabası ve Aksanlılık  407
2.3. Aksan Üzerine  409
2.4. Sesletim, Anlaşılabilirlik, Konuşucular ve Bağlam  411
2.5. Anlaşılabilirlik, Anlama Çabası ve Aksanın Araştırılması  413
3. İkinci Dilde Sesletimin Öncelikleri  415
3.1. Sesletimde Anadili Düzeyi ve Anlaşılabilirlik Hedefleri  415
3.2. Anlaşılabilirlik ve Sesbirimler  416
3.3. Sesletim Öğretiminin Önceliklerine Yönelik Modeller  418
3.3.1. İşlevsel Yük İlkesi  418
3.3.2. Ortak Dil Çekirdeği  420
4. Sonuç  423
Kaynakça  424
Kısaltmalar  428
Bölümde Kullanılan Terimler Listesi  428
Kavramlar Dizini  429
 


Hatice Fırat
Kasım 2020
22.00 TL
Sepete Ekle
Erdoğan Boz
Kasım 2020
28.00 TL
Sepete Ekle
Muhittin Çelik
Ekim 2020
32.40 TL
Sepete Ekle
Murat Kalelioğlu
Ekim 2020
30.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Katkıda Bulunan Yazarlar Hakkında  7
Giriş  21
Bölüm 1
KURAMSAL SESBİLİM
1. SESLEM YAPISI VE TİTREŞİM(LİLİK) HİYERARŞİSİ  33
  İpek Pınar UZUN
1. Giriş  33
2. Seslem Yapısı  33
2.1. Seslem Çekirdeği  34
2.2. Önses ve Sonses  35
2.3. Türkçenin Seslem Yapısının Tipik Görünümleri  38
3. Seslem Modelleri ve Kuramsal Yaklaşımlar  40
3.1. Çatısal Model  40
3.2. Bürünbirimcik Modeli  42
4. Titreşim(lilik) Hiyerarşisi ve Seslem Yapısındaki Rolü  44
5. Titreşim(lilik) Hiyerarşisinde Kuramsal Yaklaşımlar  49
5.1. Önceki Yaklaşımlar  49
5.2. Günümüz Yaklaşımları  51
6. Türkçede Titreşim(lilik) Hiyerarşisinin İşleyişi  61
7. Bitirirken  65
Kaynakça  67
Kısaltmalar  70
Bölümde Kullanılan Terimler Listesi  71
2. TÜRKÇEDE SÖZCÜK VURGUSU  73
  Fatoş EREN ÖZDEMİR & Ahmet Bilal ÖZDEMİR
1. Giriş  73
2. Türkçede Sözcük Vurgusu Örüntüleri  74
3. Kuramsal Yaklaşımlar  75
3.1. Sezer (1981)  76
3.2. Inkelas (1999); Inkelas ve Orgun (1998, 2003)  78
3.3. Kabak ve Vogel (2001, 2005)  79
3.4. Özçelik (2014)  86
4. Tartışma  92
5. Sonuç  97
Kaynakça  98
Kısaltmalar  98
Bölümde Kullanılan Terimler Listesi  99
3. ARAKESİTLER  101
3.1. SESBİLİM–BİÇİMBİLİM ARAKESİTİ  103
  Aysun KUNDURACI
1. Biçimses Değişkeleri: Biçim, Ses ve Biçimses  103
2. Biçimsel Biçimlenme, Sessel Değişme  104
3. Biçimsesi Türkçede Ne İlginç Kılar?  106
3.1. Dışsal Uyum Hep Etkin  107
3.2. Biçimses ve Ünsüz Uyumu  110
3.3. İkililikler: Yerleştirim mi Silim mi?  111
3.4. Diğer İkililikler  113
3.4.1. Ünlü Uzaması ve İkizleşme  113
3.4.2. Sözcük Sonunda Titreşme  115
3.4.3. /k/ Ötümlüleşmesi ve /ɣ/ Silinmesi  117
4. Biçimce  117
5. Bitirirken  122
Kaynakça  123
Bölümde Kullanılan Terimler Listesi  125
3.2. SESBİLİM–SÖZDİZİM ARAKESİTİ  127
  Murat ÖZGEN
1. Giriş  127
2. Sesbilim–Sözdizim Arakesiti Yaklaşımları  127
2.1. Doğrudan Erişim/Gönderim Kuramı  127
2.1.1. Sınır Kuramı  128
2.1.1. Doğrudan Erişim Kuramı  129
2.2. Bürünsel Aşamalanma Kuramı  134
2.2.1. İlişki Temelli Yaklaşım  136
2.2.2. Uç Temelli Yaklaşım  138
2.3. Yetinmeci Dolaysız Gönderim  142
2.4. Bürünsel Evre Yaklaşımı  144
2.5. Birleştirmeden Önce Dağıt  146
2.6. Sesbilimsel Öbekleme ve Çoklu Dağıtım  150
3. Bitirirken  151
Kaynakça  153
Kısaltmalar  155
Bölümde Kullanılan Terimler Listesi  155
3.3. TÜRKÇEDE BÜRÜN VE SÖZDİZİM ARAKESİTİ  157
  Güliz GÜNEŞ
1. Giriş  157
1.1. Bürün–Sözdizim Arakesiti Kuramlarına Kısa Bir Giriş  158
1.2. Dolaylı Gönderim Kuramı Çerçevesinde Bürünsel Aşamalanma  160
2. Türkçenin Bürün Yapısı: Genel Bir Görünüm  164
2.1. Öbek Dili olarak Türkçe: Tipolojik Bir Sınıflandırma  164
2.2. Türkçenin Ton ve Perde Vurgusu Dağarcığı  165
2.3. Türkçenin Bürünsel Kurucu Yapıları  166
2.3.1. Bürünsel Baş ve Baş Dışı Alan  166
2.3.2. Odaklama için Bürünsel Başlar aracılığıyla Bürünsel Belirginlik Oluşturma  169
2.3.2.1. Türkçede Bir Odak Konumu Var mı?  171
2.3.2.2. Çalkalama ve Bürünsel Odak Hizalaması  173
3. Bürünsel Kısıtlamalar ve Türkçenin Bürün Dilbilgisi  177
3.1. Bürünsel Sadıklık Kısıtları ve Eşleşme Kuramı  178
3.2. Sadıklık Kısıtları Dışı Kalan Sözdizimsel Unsurlar  180
3.3. Türkçe Bürün Dilbilgisinde Düzgünlük Kısıtları ve Neden oldukları Arakesit Uyuşmazlıkları  183
3.3.1. Kapsamlama Kısıtı  184
3.3.2. Yinelemesizlik Kısıtı  184
3.3.3. En Fazla İkicillik (EFİ) Kısıtı  187
4. Sonuç  190
Kaynakça  190
Kısaltmalar  195
Bölümde Kullanılan Terimler Listesi  195
3.4. SESBİLİMSEL ÇERÇEVEDE ÖZELLİK GÜDÜMLÜ ÇİZGİSELLEŞTİRME  197
  Murat ÖZGEN & Selçuk İŞSEVER
1. Giriş  197
2. Özellik Güdümlü Çizgiselleştirme  201
2.1. Özellik Güdümlü Çizgiselleştirmenin İşleyişi  201
2.2. Özellik Güdümlü Çizgelleştirmenin Kavramsal Yönü  206
2.3. Örnek Türetim Senaryoları  209
3. Sonuç  216
Kaynakça  216
Kısaltmalar  218
Bölümde Kullanılan Terimler Listesi  218
3.5. SESBİLİM–ANLAMBİLİM ARAKESİTİ  221
  Arif YILDIZLI
1. Giriş  221
2. Bilgi Yapısı  222
2.1. Bilgi Yapısının Unsurları  225
2.1.1. Bilgi Paketleme  225
2.1.2. Konu  227
2.1.3. Odak  230
3. Anlambilimsel Odak  232
4. Sonuç  240
Kaynakça  241
Kısaltmalar  243
Bölümde Kullanılan Terimler Listesi  243
3.6. SESBİLİM–TOPLUMDİLBİLİM ARAKESİTİ: DİL DEĞİŞİMİ  247
  Emre YAĞLI
1. Giriş  247
2. Dil Değişimi ve Değişkeci Toplumdilbilim  249
2.1. Martha’s Vineyard Çalışması (1963)  249
2.2. Alışveriş Merkezi Çalışması (1966, 1972)  251
2.3. Değişkeci Toplumdilbilimin Üç Dalgası  252
3. Dil Değişimi: Sesbilim – Toplumdilbilim Arakesiti  254
4. Bugünün Çoğunluğu: Değişkeci Toplumdilbilim ve Sesbilgisi  260
5. Sonuç  263
Kaynakça  263
Kısaltmalar  265
Bölümde Kullanılan Terimler Listesi  265
Bölüm 2
UYGULAMALI SESBİLİM
4. SESBİLGİSİ, KONUŞMA ÜRETİMİ VE AKUSTİK KURAMLAR  269
  Ekrem MALKOÇ
1. Sesbilgisi  269
1.1. Konuşma Organları  270
1.2. Konuşma Sesleri  272
1.3. Ses Dalgaları  274
2. Akustik Kuramlar  276
2.1. Konuşma Üretimi Akustik Kuramı: Bir Ünlü Üretim Modeli olarak Tüp Rezonansı  276
2.2. Ünlü Üretimi Kaynak–Süzgeç Kuramı  280
2.3. Daralma Kuramı  282
3. Konuşucu Özelliklerinin Akustik Karşılıkları  286
3.1. Cinsiyet ve Yaş  287
3.2. Kadınlarda Ses Üretimi  287
3.3. Çocuklarda Ses Üretimi  288
3.4. Yaşlanmanın Ses Üretimi üzerindeki Etkileri  288
3.5. Cinsiyet ve Vücut Yapısı  289
4. Sesbilgisi Uygulama Alanlarında Adli Konuşmacı Tanıma  289
5. Bitirirken  290
Kaynakça  291
Kısaltmalar  293
Bölümde Kullanılan Terimler Listesi  293
5. HESAPLAMALI SESBİLGİSİ  295
5.1. ÜNLÜ FORMANT NORMALİZASYONU: R PROGRAMLAMA DİLİNDE BİR UYGULAMA  297
  Özgür AYDIN & İpek Pınar UZUN
1. Giriş  297
2. Formant Frekansları  297
2.1. Temel Frekans (F0)  297
2.2. Ünlü Formant Frekansları  298
2.3. Ünsüz Formant Frekansları  299
3. Ünlü Formant Normalizasyonu  300
3.1. Bilgi Türleri ve Ünlü Normalizasyonu  300
3.2. Ünlü Normalizasyonlarının Sınıflandırması  301
4. Ünlü Normalizasyonu İşlemleri ve R Uygulamaları  303
4.1. Ünlü–İçsel / Formant–İçsel Ölçekler  304
4.2. Ünlü–İçsel / Formant–Dışsal Ölçek  306
4.3. Ünlü–Dışsal/ Formant–İçsel Ölçekler  307
4.4. Ünlü–Dışsal/ Formant–Dışsal Ölçek  311
5. Uygulama: Türkçede Formant Normalizasyonu  312
5.1. Yöntem  312
5.2. Bulgular  313
6. Sonuç  318
Kaynakça  319
Kısaltmalar  321
Bölümde Kullanılan Terimler Listesi  321
5.2. HESAPLAMALI SESBİLGİSİNDE EZGİ SENTEZLEME  323
  İpek Pınar UZUN
1. Hesaplamalı Sesbilgisi Alanına Genel Bakış  323
2. Ezgi ve Temel Akustik Bileşenleri  324
2.1. Temel Sıklık (F0) ve Perde Vurguları (Hz)  325
2.2. F1 ve F2 Formant Değerleri (Hz)  325
2.3. Enerji Yoğunluğu (dB)  326
2.4. Spektral Eğim (dB/oktav)  327
3. Ezgi Kuramları ve Günümüz Modelleri  327
3.1. Öncü Yaklaşımlar  327
3.1.1. İngiliz Ezgi Okulu  327
3.1.2. Hollanda Ezgi Okulu  328
3.2. Perde Değerine Dayalı Ezgi Sentezleme  329
3.2.1. Özerkparçalı–Ölçülü Sesbilim ve ToBI Modeli  329
3.2.2. INTSINT Ezgi Modeli  332
3.2.3. MOMEL Ezgi Modeli  333
3.2.4. Fujisaki Üstdüşümsel Modeli  335
3.2.5. Eğim (TILT) Modeli  337
3.2.6. PAintE Ezgi Modeli  339
4. Metinden Konuşma Sentezleme (MKS): Türkçede Ezgi ve Bileşenleri Modellemesi  340
5. Bitirirken  343
Kaynakça  345
Kısaltmalar  348
Bölümde Kullanılan Terimler Listesi  348
6. İŞARET DİLLERİNDE SESBİLİMSEL GÖRÜNÜMLER  351
  Bahtiyar MAKAROĞLU
1. Giriş  351
2. İşaret Dilleri ve Sesbilim  351
2.1. Sözcük Biçimi  354
2.2. Ses–Anlam İlişkisi  359
2.3. En Küçük Çiftler  362
2.4. Ötümlülük Hiyerarşisi  367
2.5. Bürünsel Yapı  368
2.5.1. Seslem  368
2.3.2. Öbek Yapı  373
2.3.3. Bürünsel Sözcük  374
2.3.4. Sesbilimsel Öbek  375
2.3.4. Ezgi Öbeği  376
3. Sonuç ve Tartışma  377
Kaynakça  378
Kısaltmalar  381
Bölümde Kullanılan Terimler Listesi  382
7. BİRİNCİ VE İKİNCİ DİLDE SESBİLİM  383
7.1. ANADİLİ ÖĞRETİMİ SÜRECİNDE SESBİLGİSİ VE SESBİLİM FARKINDALIĞI: 2019 TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMI  385
  Dilek FİDAN
1. Giriş  385
2. Türkçe Öğretim Programı  387
2.1. Türkçe Öğretim Programının Ses Öğretimine Yaklaşımı  387
2.2. Türkçe Öğretim Programında Ses ve Bürün Dizgesine Yönelik Kazanımlar  389
3. Sonuç ve Tartışma  399
Kaynakça  403
Kısaltmalar  403
Bölümde Kullanılan Terimler Listesi  404
7.2. İKİNCİ DİLDE SESLETİM VE ANLAŞILABİLİRLİK  405
  Tarık UZUN
1. Giriş  405
2. İkinci Dilde Anlaşılabilirlik  406
2.1. Anlaşılabilirliğin Tanımlanması  406
2.2. Anlaşılabilirlik, Anlama Çabası ve Aksanlılık  407
2.3. Aksan Üzerine  409
2.4. Sesletim, Anlaşılabilirlik, Konuşucular ve Bağlam  411
2.5. Anlaşılabilirlik, Anlama Çabası ve Aksanın Araştırılması  413
3. İkinci Dilde Sesletimin Öncelikleri  415
3.1. Sesletimde Anadili Düzeyi ve Anlaşılabilirlik Hedefleri  415
3.2. Anlaşılabilirlik ve Sesbirimler  416
3.3. Sesletim Öğretiminin Önceliklerine Yönelik Modeller  418
3.3.1. İşlevsel Yük İlkesi  418
3.3.2. Ortak Dil Çekirdeği  420
4. Sonuç  423
Kaynakça  424
Kısaltmalar  428
Bölümde Kullanılan Terimler Listesi  428
Kavramlar Dizini  429
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020