Açıklamalı, İçtihatlı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve Yorumu Kemal Çağlar  - Kitap
Açıklamalı, İçtihatlı

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve Yorumu

1. Baskı, 
Şubat 2014
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
464
Barkod:
9786051463209
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Planınızı hazırlarken, başarıya giden yolda hedeflerinize odaklanın ve yürekten inanın. Büyük başarılara ulaşanların ulaşamayanlardan tek farkı, inançlarıdır. İnançlı olan bir kişinin gücü, sadece ilgisi olan doksan dokuz kişinin gücüne eşittir.
Başarıyı yakalamak için var olan şartları değiştirmek yetmez. Bunun yanında kendimizi de değiştirmemiz gerekir. Devlete gelir sağlama işlevi yanında ekonomik ve sosyal amaçların elde edilmesinde en önemli araçlardan birisi olan vergi, bu özellikleri nedeniyle toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendirmektedir Ülkemizde yıllarca planlanmış ekonomik programın en önemli amaçlarından birincisi enflasyon oranının tek haneli rakamlara indirilmesi, ikincisi ise kamu borçlarının azaltılarak karşılanabilir seviyelere düşürülmesiydi. Bunlardan birinci amaca ulaşılmış ve enflasyon oranı son yıllarda tek haneli rakamlara indirilmiştir.
Kamu borçlarının karşılanabilir seviyelere düşürülmesi amacına ise henüz ulaşılabilmiş değildir. Ne var ki, yine son yıllarda denk bütçe uygulamasına geçilmiş, kaynağı olmayan harcama yapılması yolu kapatılmış böylece bütçe disiplini sağlanabilmiştir. Diğer yandan, bu gelişmeler, zamanla kamu borçlarının makul seviyelere indirilmesini olumlu yönde etkilemeye başlamıştır. Bu amaçların elde edilmesi kadar muhafaza edilmesinde de, vergi gelirlerinin önemi daha da artmaktadır. Öte yandan devletin, enflasyonist etkisi olmayan asli ve en sağlıklı gelirleri de vergi gelirleridir. Açılan davaların yoğun olduğu bir idari işlem olan, 6183 sayılı A. A. T. U. H’ da yer alan hükümler çerçevesinde mükelleflere tebliğ edilen ödeme emirleridir. Böyle önemli bir konuda geçmiş senelerde de hazırlandığı üzere 6183 sayılı amme alacakları tahsil usulü hakkında kanun ile Türk vergi hukukunda zamanaşımı konuları baştan sona gözden geçirilmiş.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Kanunun Şümulü, Terimler, Vazifeliler ve Salahiyetliler
.
Amme Alacaklarının Korunması
.
Ödeme
.
Tecil, Tehir, Gecikme Zammı
.
Cebren Tahsil ve Takip Esasları
.
Menkul Malların Haczi ve Satışı
.
Gayrimenkul Malların Haczi ve Satışı
.
İflas Yoluyla Takip ve Konkordato
.
Zamanaşımı ve Terkin
.
Yasaklar ve Cezalar