Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Temel Sigortacılık
Mevzuat – Organizasyon – Uygulama
Eylül 2020 / 8. Baskı / 352 Syf.
Fiyatı: 45.00 TL
İndirimli: 40.50 TL (%10)
Stoktan hemen gönderilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 6. Nisan 2014 27.50 TL 19.90 TL (%28) Sepete Ekle
   

Kitap, uzun yıllar üniversitelerde "Sigortacılık, Sigorta İşletmeciliği, Hayat Dışı Sigortalar, Hayat ve Sağlık Sigortaları, Sigorta Muhasebesi" derslerini anlatan, SEGEM tarafından organize edilen eğitimlerde eğitimler veren yazarın notlarından, ders anlatımı, eğitim esnasında öğrencilerinden, sektör çalışanlarından gelen sorulardan ve mesleki tecrübelerinden oluşmaktadır. Ayrıca, kitabın ilk altı baskısının ardından gerek akademisyenlerden ve öğrencilerden gerekse kitabı kullanan okuyuculardan gelen istek ve öneriler de dikkate alınarak, kitabın daha kullanıcı dostu olması sağlanmıştır. Kitabın bir başka önemli özelliği de, sigorta sektöründeki kurum içi eğitimlerde ve yükselme sınavlarında kullanılmasıdır.

Yeni sigortacılık mevzuatına göre gözden geçirilmiş olan bu kitap, sigorta mevzuatını anlaşılabilir şekilde ve örnek açıklamalı yorumlamıştır.

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle, sektörde yeni bir dönem başlamıştır. Sektörde çalışmak için eğitim ve sınav zorunluluğu getirilmiştir. Belgesi ve çalışma izni olmadan çalışanlara da ağır kanuni yaptırımlar uygulanmaktadır. Sigorta sektöründe eğitimli elemanlar çalışmaya başlamıştır. Kitap;

-Sigorta Şirketleri Çalışanları

-Sigorta Teknik Personeli

-Sigorta Acentesi

-Sigorta Brokeri

-Sigorta Eksperi

-Sigorta Aktüeri

Banka Şubeleri Teknik Personeline ve bu alanlarda çalışmak isteyenlere hitap etmektedir.

Sigorta sektörünce çalışmak için başarılması zorunlu olan tüm SEGEM sınavları için en önemli kaynak kitaptır. Bilimsel bilgi yalnızca üniversite için üretilmez. Bilimsel bilgi toplum için ve dünya için üretilir.

Konu Başlıkları
Sigortanın Önemi ve Tarihi
Sosyal Güvenlik ve Özel Sigorta İlişkisi
Türkiye'de Sosyal Sigorta Uygulamaları
Türkiye'de Özel Sigorta Hukuku
Bireysel Emeklilik Sistemi
Temel Sigortacılık Bilgileri
Sigortanın Tarafları ve Yükümlülükleri
Sigorta Primi
Aşkın Sigorta, Eksik Sigorta, Çifte ve Birden Çok Sigorta
Sigortanın Temel Prensipleri
Sigorta Poliçesi ve Sigorta İşlemlerine Konu Olan Belgeler
Sigortacılıkta Yönetim Organizasyonu ve Üretim Kaynakları
Acente, Broker, Aktüer ve Eksper
Türk Sigorta Sisteminde Bulunan Kurumlar
Uluslararası Sigorta Sisteminde Bulunan Kurumlar
Reasürans
Sigorta Mevzuatındaki Tüm Branşlar – Türler Açıklamalı ve Örneklerle
Barkod: 9789750262128
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  8
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 352
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sekizinci Baskıya Önsöz  7
1. Baskı Önsöz  9
Tablolar, Şekiller ve Resimler Listesi  23
Resimler Listesi  23
Şekiller Listesi  Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Tablolar Listesi  23
Kısaltmalar  25
BÖLÜM 1
SİGORTANIN ÖNEMİ VE TARİHİ
I. SİGORTANIN ÖNEMİ  27
A. Bir Risk Unsuru Olarak Sigortanın Önemi  29
1. İnsanlarda Güven Duygusu Yaratmaktadır  30
2. Aynı Amaç Doğrultusunda Dayanışmayı Sağlamaktadır  30
3. Kredi Olanaklarının Genişletilmesinde Önemli Araçtır  30
4. Risk Yönetimi ve Risk Analizi  31
B. Sigortanın Oluşturduğu Fon İtibariyle Önemi  32
1. Yatırımlar için Kaynak Yaratmaktadır  32
2. Ülke Ekonomisi İçin Üretim Yaratmaktadır  33
3. Uluslararası Gelişmelere Katkı Sağlamaktadır  34
II. SİGORTANIN TARİHİ  35
A. Dünyada Sigortanın Gelişimi  36
B. Türkiye’de Sigorta Tarihi ve Gelişimi  41
Bölüm Kaynakçası  47
BÖLÜM 2
SOSYAL SİGORTA İLE ÖZEL SİGORTA ARASINDAKİ FARKLILIK
I. SOSYAL GÜVENLİK ASGARİ NORMLARI  49
A. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları  50
B. Hastalık  50
C. Analık  50
D. Malullük  50
E. Yaşlılık  51
F. Ölüm  51
G. İşsizlik  51
H. Aile Gelirinin Yetersiz Kalması  51
II. ÖZEL SİGORTALAR  52
III. ÖZEL SİGORTALAR İLE SOSYAL SİGORTALAR ARASINDAKİ FARKLILIKLAR  53
IV. TÜRKİYE’DE SOSYAL SİGORTA UYGULAMALARI  53
A. T.C. Emekli Sandığı  54
B. Sosyal Sigortalar Kurumu  54
C. Bağ–Kur  54
D. Munzam Sandık  55
E. Sosyal Yardımlar– Sosyal Yardım Kuruluşları  55
F. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (01 Ekim 2008 Tarihi İtibariyle)  56
G. Bireysel Emeklilik Sistemi  57
1. Bireysel Emeklilik Sisteminin Tanımı  58
2. Bireysel Emeklilik Sisteminin Amaçları  58
3. Bireysel Emeklilik Sisteminin İşleyişi  58
a. Bireysel/Grup Katılım ve Otomatik Katılım  59
b. Katkıların Yatırıma Yönlendirilmesi  61
c. Gider ve Kesintiler  61
d. Emeklilik  63
e. Denetim ve Gözetim  63
f. Vergi ve Devlet Katkısı  64
V. TÜRKİYE’DE ÖZEL SİGORTA HUKUKU  65
A. Kanunlar  66
B. Yönetmelikler  67
C. Genel Şartlar  68
D. Sigorta Tarifeleri ve Talimatları  68
E. Mahkeme İçtihatları ve Doktrin  69
F. Bakanlar Kurulu Kararı, Tüzük Talimatname ve Bakanlık Tebliği  69
Bölüm Kaynakçası  70
BÖLÜM 3
TEMEL SİGORTACILIK BİLGİLERİ
I. RİSK FAKTÖRÜ VE SİGORTA HANGİ İHTİYAÇTAN DOĞMUŞTUR?  73
II. RİSK FAKTÖRLERİ  73
A. Sosyal Risk Faktörleri  73
B. Fiziksel Risk Faktörleri  74
C. Ekonomik Risk Faktörleri  75
D. Politik Risk Faktörleri  75
III. RİSK VE SİGORTA ARASINDAKİ İLİŞKİ  75
IV. SİGORTA HUKUKUNDA RİSKİN ÖZELLİKLERİ  77
V. RİSK YÖNETİMİ  78
VI. SİGORTA KAVRAMI  80
VII. SİGORTANIN TARAFLARI  82
A. Sigorta Şirketi (Sigortacı)  83
B. Sigortalı  86
C. Sigorta Ettiren  87
D. Sigortadan faydalanan taraf  88
1. Lehdar  88
2. İpotekli/Rehinli Alacaklı  88
3. Zarar Gören 3. Şahıs  89
VIII. SİGORTA TARAFLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ  90
A. Sigortalı ve Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri  90
1. Beyan Yükümlülüğü  90
2. Prim Ödeme Yükümlülüğü  91
3. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Bildirme Yükümlülüğü  92
4. Hasar Sonrası Zararı Hafifletme ve Kurtarma Yükümlülüğü  92
B. Sigortacının (Sigorta Şirketinin) Yükümlülükleri  93
1. Sigorta Poliçesi Düzenlemek  93
2. Verilen Teminatları Belirtmek  93
3. Hasar Durumunda Tazminatı Ödemek  94
4. Şirket Bünyesini Zarara Uğratmayacak Önlemleri Alma Yükümlülüğü  95
5. Giderleri Ödeme Borcu  95
IX. SİGORTA PRİMİ  96
A. Türk Ticaret Kanunu’na Göre Prim  96
B. Prim Tespit Kuralları  97
C. Sigorta Primi Tespit Yöntemleri  97
D. Prim Hesaplama  98
X. SİGORTA BEDELİ VE SİGORTA DEĞERİ  99
A. Aşkın Sigorta  100
B. Eksik Sigorta  101
1. Tam Hasar Durumunda  102
2. Kısmi Hasar Durumunda  102
XI. ÇİFTE SİGORTA  103
XII. BİRDEN ÇOK SİGORTA  104
A. Müşterek Sigorta  104
B. Kısmi Sigorta  106
Bölüm Kaynakçası  108
BÖLÜM 4
SİGORTANIN TEMEL PRENSİPLERİ
I. MUTLAK İYİ NİYET PRENSİBİ (Azami İyi Niyet Prensibi)  111
II. SİGORTALANABİLİR MENFAAT İLİŞKİSİ PRENSİBİ  113
III. RİZİKONUN VARLIĞI PRENSİBİ  114
IV. YAKIN SEBEP PRENSİBİ  115
V. TAZMİNAT PRENSİBİ  116
VI. RÜCU PRENSİBİ (Halefiyet Prensibi)  117
VII. HASARA KATILIM PRENSİBİ  119
Bölüm Kaynakçası  120
BÖLÜM 5
SİGORTA BELGELERİ
I. SİGORTA TEKLİF FORMU  121
A. Teklif Formlarında Bulunması Gereken Unsurlar  122
B. Sigortacının Teklif Formu Kabul Şartları  123
C. Yanlış Beyanın Yaptırımları  124
II. Bilgilendirme Formu  124
III. SİGORTA POLİÇESİ  126
A. Sigorta Poliçesinin Özellikleri  127
B. Sigorta Poliçesinin Unsurları  127
C. Sigorta Sözleşmesinin Başlaması  129
D. Sigorta Sözleşmesinin Sona Ermesi  129
1. Sözleşme Süresinin Bitmesi  129
2. Riskin Gerçekleşmesi  130
3. Riskin Gerçekleşme İhtimalinin Ortadan Kalkması  130
4. Karşılıklı Anlaşma ile Sona Erme  131
5. Taraflardan Birinin İsteğiyle Sona Erme  131
6. Acze (Aciz) Hale Düşme  131
7. Sigortalı Malın Sahibinin Değişmesi  132
IV. GEÇİCİ SİGORTA POLİÇESİ (MUVAKKAT SİGORTA İLMUHABERİ)  132
V. YENİLEME SENEDİ (TECDİTNAME/TEMDİTNAME)  133
VI. ZEYİLNAME  134
VII. SİGORTA ŞEHADETNAMESİ  134
VIII. İBRANAME/FERAGATNAME  134
IX. DİĞER BELGELER  135
Bölüm Kaynakçası  136
BÖLÜM 6
SİGORTACILIKTA YÖNETİM ORGANİZASYONU VE
ÜRETİM KAYNAKLARI (ARACILARI)
I. SİGORTA ŞİRKETİ  139
A. İç Organizasyon  140
1. Genel Kurul  141
2. Denetim ve Teftiş Kurulu  142
3. Yönetim Kurulu  142
4. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları  143
5. Seksiyon Birimleri  143
a. Satış ve Pazarlama  144
b. Operasyon ve Müşteri Hizmetleri  144
c. Ürün Geliştirme  144
d. Şirket Sekretaryası ve Hukuk  145
e. Finans ve İç Denetim  145
f. İnsan Kaynakları ve Eğitim  145
g. Bilgi Teknolojisi  146
h. Reklam ve Halkla İlişkiler  146
i. Aktüer ve Fiyatlama  146
j. Hasar  147
B. Dış Organizasyon  147
1. Üretim Bölümünü İlgilendiren Birimler  148
a. Acente  148
aa. Acente Yetkisinin Verilmesi  148
ab. Acente Şubesi  151
ac. Acentelik Yapacaklarda Aranacak Nitelikler  152
ad. Teknik Personel  154
ae. Öğrenim Düzeyi ve Mesleki Deneyim  155
af. Asgari Ödenmiş Sermaye/Malvarlığı  157
ag. TOBB Tarafından Levhaya Kayıt İçin Gerçek/Tüzel Kişi ve Teknik Personelden İstenen Belgeler  157
ah. Acente Fiziki Mekan ve Teknik Altyapı Yeterliliği  159
aı. Acentelik Yapamayacaklar  159
ai. Acente Tarafından Sigorta Primlerinin Tahsili ve Mutabakatı  160
aj. Sigorta Acentesi Başvurusunun Kabulü  161
ak. Acentelik Faaliyetinin Sona Ermesi  162
al. Acentelerin Tutmakla Yükümlü Oldukları Defterler  162
am. Prim Üretiminde Acentelerin Payı  164
b. Broker  164
ba. Brokerlik Yapacaklarda Aranacak Nitelikler  165
bb. Asgari Ödenmiş Sermaye, Özsermaye ve Malvarlığı  167
bc. Broker Çalışma Esasları  168
c. Prodüktör (14 Haziran 2007 Tarihli 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile Kaldırılmıştır)  170
2. Üretim Bölümünü İlgilendirmeyen Yardımcı Bölümler  170
a. Aktüer  171
aa. Aktüerlerde Aranan Koşullar  171
ac. Aktüerlerin Sorumlulukları ve Çalışma Esasları  172
b. Eksper  173
ba. Eksperlerde Aranılan Nitelikler ve İşleyişi  174
bb. Sigorta Eksperlik Dallarına Göre Ruhsatname (Branşları)  176
bc. Tüzel Kişi Eksperler  177
Bölüm Kaynakçası  178
BÖLÜM 7
SİGORTA SİSTEMİNDE BULUNAN KURUMLAR
I. TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜNDE BULUNAN KURUMLAR  179
A. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu  180
1. SDDK'nın Görev ve Yetkileri  180
2. SDDK'nın İşleyişi  180
B. Türkiye Sigorta Birliği (Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği)  181
1. Tarihçesi  181
2. Birliğin Amacı ve Görevleri  182
3. Birliğin Üyeleri  183
4. Birliğin Organları  183
4. Birlik Başkanı  183
5. Birliğin Gelirleri  185
6. Denetim  185
C. Sigorta Tahkim Komisyonu  185
1. Sigorta Raportörü  186
a. Sigorta Raportöründe Aranan Koşullar  186
b. Sigorta Raportörü Çalışma Esasları  187
2. Sigorta Hakemi  188
a. Sigorta Hakemlerinde Aranan Koşullar  188
b. Sigorta Hakemlerinin Çalışma Esasları  188
aa. Sigorta Hakemini Red  191
ab. Hakemin Uyuşmazlığa Bakamayacağı Haller  191
3. İtiraz Hakem Heyeti  191
D. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK)  192
1. Tarihçesi ve Amacı  193
2. Kurum Teşkilatı  194
a. Yönetim Kurulu  195
b. Teknik işletici  195
c. Hasar Tespit Görevlileri  195
d. Hizmet Alınan Diğer Kuruluşlar  196
3. Denetim ve Gözetim  196
4. Sigorta Şirketleri ve Acenteleri  196
5. Kaynaklar ve Ödeme Gücü  197
E. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi  197
1. Alt Bilgi Merkezleri  198
a. Trafik Sigortası Bilgi ve Gözetim Merkezi (TRAMER)  198
b. Sağlık Sigortası Bilgi ve Gözetim Merkezi (SAĞMER)  200
c. Hayat Sigortası Bilgi ve Gözetim Merkezi (HAYMER)  200
d. Sigorta Hasar Takip Bilgi ve Gözetim Merkezi (HATMER)  200
F. Karayolları Trafik Güvence Hesabı  201
1. Hesap Yönetim Komitesi  201
2. Hesap Yönetim Komitesinin Görevleri  202
3. Hesabın Gelirleri  202
4. Hesaba Başvurulabilecek Haller  202
5. Hesabın Giderleri  203
6. Güvence Hesabı Kapsamındaki Sigortalar  203
7. Güvence Hesabı'ndan karşılanmayacak zararlar nelerdir?  203
G. Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu  204
1. Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu'nun görevi  204
2. Riskli Sigortalar Havuzu  205
3. Büronun Gelirleri  205
H. Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş. (E.G.M.)  205
1. Amacı  206
2. Görevler ve Çalışma Esasları  206
I. Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM)  207
1. Bitkisel Ürün Sigortası  209
2. Sera Sigortası  210
3. Hayvan Hayat Sigortası  210
4. Kümes Hayvanları Hayvan Hayat Sigortası  210
5. Su Ürünleri Sigortası  210
6. Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası  210
7. İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası  211
J. Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM)  211
K. Sigorta Sektörü Sivil Toplum Kuruluşları  212
1. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)  212
a. Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi  213
b. Sigorta Acenteleri Sektör Meclisinin görevleri  213
c. Sigorta Acentesi İcra Komitesi  213
ca. İcra Komitesinin Görevleri  214
cb. Levhaya kayıt işlemleri  215
cc. Levhadan silme  215
d. Sigorta Eksperleri İcra Komitesi  215
da. İcra Komitesinin görevleri  215
db. Levhaya kayıt  216
dc. Levhadan silinme  216
2. Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı (TSEV)  217
3. Aktüerler Derneği  217
4. Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği  218
5. Genç Sigortacılar Derneği (Genel Sigortacılar Derneği)  218
6. Sigorta Aracıları Derneği (SAB)  218
7. Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği  218
8. Sigorta Hukuku Türk Derneği  218
9. Sigorta Tatbikatçıları Derneği (STD)  219
10. Tarım Sigortaları Vakfı  219
11. Tüm Sigorta İstihsalcileri Derneği(İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği)  219
12. Türk Loydu Vakfı  219
13. Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF)  220
14. Sigorta Acenteleri Derneği (SADER)  220
II. ULUSLARARASI SİGORTA SİSTEMİNDE BULUNAN KURUMLAR  220
Bölüm Kaynakçası  221
BÖLÜM 8
REASÜRANS
I. REASÜRANS  223
II. REASÜRANS İŞLEYİŞİNDE BAZI KAVRAMLAR  224
A. Sedan  224
B. Reasürans Komisyonu  224
C. Konservasyon (Saklama Payı, Retansiyon)  224
D. Sesyon (Devir)  225
E. Retrosesyon  225
F. Trete  225
III. REASÜRANSIN İŞLEVLERİ  225
IV. REASÜRANS PİYASALARI  228
A. Reasürans Satıcıları  228
1. Profesyonel Reasürans Şirketleri  228
2. Sigorta Şirketleri  229
3. Llyod’s Sendikaları  229
4. Sigorta ve Reasürans Borsaları  229
5. Milli Reasürans Kuruluşları  229
6. Yetkili (Underwriting) Acenteleri  230
7. Pool Yönetimleri  230
8. Dahili Sigorta Şirketleri (Bünyesel Sigorta Kuruluşları)  230
B. Reasürans Alıcıları  230
1. Sigorta Şirketleri  231
2. Lloyd’s Sendikaları  231
3. Devlet Sigorta Kuruluşları  231
4. Reasürörler  231
V. DÜNYA REASÜRANS PİYASALARI  231
VI. REASÜRANS İLİŞKİSİNİN HUKUKİ ÖZELLİKLERİ  232
VII. REASÜRANS TÜRLERİ  233
A. İhtiyari (İsteğe Bağlı) Reasürans  233
B. Anlaşmalı (Trete– Zorunlu–Otomatik) Reasürans  234
VIII. REASÜRANS YÖNTEMLERİ  236
A. Bölüşmeli Anlaşmalar Yöntemi  236
1. Kotpar Anlaşmalar  236
2. Eksedan Anlaşması  236
3. Karma Anlaşmalar  237
B. Bölüşmeli olmayan Anlaşmalar Yöntemi  237
1. Hasar Fazlası Yöntemi  237
2. Toplam Hasar Fazlası Yöntemi  238
C. Karşılıklı İş Alış–Verişi Yöntemi  238
D. Pool Anlaşmaları Yöntemi  238
Bölüm Kaynakçası  239
BÖLÜM 9
SİGORTA TÜRLERİ
I. SİGORTA TÜRLERİNİN SINIFLANDIRILMASI  241
A. Kara ve Deniz Sigortaları  241
B. Tazminata Göre Sigorta  241
C. Yapılış Şekline Göre Sigorta  242
D. Türk Ticaret Kanunu’na Göre Sigorta  242
E. Sigorta Konusuna Göre Sigorta  242
F. Hayat Sigortaları ve Hayat Dışı Sigortalar  243
II. HAYAT SİGORTALARI  244
III. HAYAT SİGORTASI TEMİNATLARI  245
IV. HAYAT SİGORTASI TEMİNAT DIŞI HALLER  246
V. HAYAT SİGORTASI İLE HAYAT DIŞI SİGORTALAR ARASINDAKİ FARKLILIKLAR  247
VI. HAYAT DIŞI SİGORTALAR (Elementer Sigortalar)  249
VII. YANGIN SİGORTALARI VE DİĞER ZARARLAR  250
VIII. KAZA SİGORTALARI  253
A. ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALAR  256
1. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası)  256
a. Sigortanın Kapsamı  256
b. Teminat Türleri  257
c. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı  258
d. Riskli Sigortalılar Havuzu  260
e. Teminat Dışında Kalan Haller  262
f. Sigortanın Başlangıcı ve Sonu  263
2. Yeşilkart Sigortaları  263
a. Yeşil Kart Sigortasının İşleyişi  265
3. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza (Otobüs Zorunlu Koltuk) Sigortası  265
a. Kazanın Tanımı  266
b. Kaza Sayılmayan Olaylar  266
c. Teminat Türleri  267
d. Zorunlu Koltuk Sigortasının İşleyişi  267
4. Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası  268
a. Sigortanın Kapsamı  268
b. Tehlikeli Maddeler veya Tehlikeli Atıklar Sigortasının İşleyişi  269
c. Prim Tespit Yöntemleri  270
d. Teminat Dışı Haller  271
5. Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası  271
6. Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası  272
7. Zorunlu Sertifika (e–Sertifika) Mali Sorumluluk Sigortası  273
8. Zorunlu Seyahat Sağlık Sigortası/Zorunlu Paket Tur  274
9. Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası  275
a. Sigortanın Kapsamı  275
b. Sigorta yaptırma yükümlülüğü  276
c. Primlerin belirlenmesi  276
d. Sigorta Teminatları  276
10. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası  277
a. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İşleyişi  277
b. Havuz Sistemi  279
c. Teminat Dışında Kalan Haller  280
11. Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası  280
12. Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası  281
13. Motorlu Araçlarla İlgili Mesleki Faaliyette Bulunanlar  281
14. Yarış Düzenleyenler  282
15. Hava Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası  283
a. Türkiye’de Faaliyet Gösteren Hava Araçları İçin Zorunlu Yolcu, Bagaj, Yük ve Posta Malî Sorumluluk Sigortası  283
aa. Sigortanın Kapsamı  284
ab. Sigorta Kapsamı Dışında Bulunan Hava Araçları  284
ac. Asgari teminat tutarları  284
b. Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası  285
ba. Sigorta Kapsamı  285
bb. Sigorta Kapsamı Dışında Bulunan Hava Araçları  286
B. SORUMLULUK SİGORTALARI  286
1. Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası  286
2. İşveren Sorumluluk Sigortası  288
3. Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası  288
4. Asansör Kazalarına Karşı Mali Sorumluluk Sigortası  289
5. Okul Servis Araçları Ferdi Kaza Sigortası  289
6. Otel Sorumluluk Sigortası  290
7. Mesleki Sorumluluk Sigortası  290
8. Bağımsız Denetçilik Mesleki Sorumluluk Sigortası  290
9. Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortası  291
10. Gayrimenkul Değerleme Mesleki Sorumluluk Sigortası  291
11. Ürün Sorumluluk Sigortası  292
C. TAZMİNAT SİGORTALARI  294
1. Kara Taşıtları Kasko Sigortası  294
a. Sigortanın Kapsamı  294
b. Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Alınabilecek Zararlar  295
c. Teminat Dışında Kalan Zararlar  296
d. Kasko Sigortası Sözleşme Çeşitleri  297
e. Kasko Sigortalarında Fiyatlama  299
2. Hırsızlık Sigortası  300
a. Sigortanın Kapsamı  300
b. Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Kıymetler  301
c. Teminat Dışında Kalan Haller  302
3. Cam Kırılmasına Karşı Sigorta  303
4. Uçak–Helikopter Gövde (Tekne) Sigortaları  305
IX. MÜHENDİSLİK SİGORTALARI  305
A. İnşaat Tüm Riskler Sigortası  306
B. Montaj Tüm Risk Sigortası  311
C. Makine Kırılması Sigortası  315
D. Elektronik Cihaz Sigortaları  319
X. NAKLİYAT SİGORTALARI  323
A. Emtia Nakliyatı Sigortası  324
B. Kıymet Nakliyatı Sigortası  324
C. Taşıyıcı Mali Sorumluluk Sigortası  325
D. Tekne ve Makina Sigortaları  325
E. Marina, Tersane ve Gemi Onarımcıları Yasal Sorumluluk Sigortası  325
XI. TARIM SİGORTALARI  326
XII. HASTALIK VE SAĞLIK SİGORTALARI  327
A. Sigorta Teminat Kapsamı  327
B. Bazı Kavramlar  328
1. Acil Durum  328
2. Bekleme Süresi  329
3. Limitli–Limitsiz Teminat  329
4. Ömür Boyu Yenileme Garantisi  330
C. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası  330
D. Teminat Türleri  331
XIII. KREDİ SİGORTASI  331
A. Borç Ödeme Sigortası  331
B. Kredi Sigortası  331
C. Tek Risk Sigortası  332
D. Devlet Destekli Alacak Sigortaları  332
XIV. HUKUKSAL KORUMA SİGORTASI  333
XV. FİNANSAL SİGORTALAR  333
A. Bina Tamamlama Sigortası  333
B. Kefalet Sigortası  334
Bölüm Kaynakçası  336
Genel Kaynakça  337
Sigorta Sektörünün Süreli Yayınları  343
İnternet Adresleri  343
Uluslararası Sigorta İnternet Adresleri  345
Sigorta Şirketlerinin İnternet Adresleri  346
Kavramlar Dizini  349
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sekizinci Baskıya Önsöz  7
1. Baskı Önsöz  9
Tablolar, Şekiller ve Resimler Listesi  23
Resimler Listesi  23
Şekiller Listesi  Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Tablolar Listesi  23
Kısaltmalar  25
BÖLÜM 1
SİGORTANIN ÖNEMİ VE TARİHİ
I. SİGORTANIN ÖNEMİ  27
A. Bir Risk Unsuru Olarak Sigortanın Önemi  29
1. İnsanlarda Güven Duygusu Yaratmaktadır  30
2. Aynı Amaç Doğrultusunda Dayanışmayı Sağlamaktadır  30
3. Kredi Olanaklarının Genişletilmesinde Önemli Araçtır  30
4. Risk Yönetimi ve Risk Analizi  31
B. Sigortanın Oluşturduğu Fon İtibariyle Önemi  32
1. Yatırımlar için Kaynak Yaratmaktadır  32
2. Ülke Ekonomisi İçin Üretim Yaratmaktadır  33
3. Uluslararası Gelişmelere Katkı Sağlamaktadır  34
II. SİGORTANIN TARİHİ  35
A. Dünyada Sigortanın Gelişimi  36
B. Türkiye’de Sigorta Tarihi ve Gelişimi  41
Bölüm Kaynakçası  47
BÖLÜM 2
SOSYAL SİGORTA İLE ÖZEL SİGORTA ARASINDAKİ FARKLILIK
I. SOSYAL GÜVENLİK ASGARİ NORMLARI  49
A. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları  50
B. Hastalık  50
C. Analık  50
D. Malullük  50
E. Yaşlılık  51
F. Ölüm  51
G. İşsizlik  51
H. Aile Gelirinin Yetersiz Kalması  51
II. ÖZEL SİGORTALAR  52
III. ÖZEL SİGORTALAR İLE SOSYAL SİGORTALAR ARASINDAKİ FARKLILIKLAR  53
IV. TÜRKİYE’DE SOSYAL SİGORTA UYGULAMALARI  53
A. T.C. Emekli Sandığı  54
B. Sosyal Sigortalar Kurumu  54
C. Bağ–Kur  54
D. Munzam Sandık  55
E. Sosyal Yardımlar– Sosyal Yardım Kuruluşları  55
F. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (01 Ekim 2008 Tarihi İtibariyle)  56
G. Bireysel Emeklilik Sistemi  57
1. Bireysel Emeklilik Sisteminin Tanımı  58
2. Bireysel Emeklilik Sisteminin Amaçları  58
3. Bireysel Emeklilik Sisteminin İşleyişi  58
a. Bireysel/Grup Katılım ve Otomatik Katılım  59
b. Katkıların Yatırıma Yönlendirilmesi  61
c. Gider ve Kesintiler  61
d. Emeklilik  63
e. Denetim ve Gözetim  63
f. Vergi ve Devlet Katkısı  64
V. TÜRKİYE’DE ÖZEL SİGORTA HUKUKU  65
A. Kanunlar  66
B. Yönetmelikler  67
C. Genel Şartlar  68
D. Sigorta Tarifeleri ve Talimatları  68
E. Mahkeme İçtihatları ve Doktrin  69
F. Bakanlar Kurulu Kararı, Tüzük Talimatname ve Bakanlık Tebliği  69
Bölüm Kaynakçası  70
BÖLÜM 3
TEMEL SİGORTACILIK BİLGİLERİ
I. RİSK FAKTÖRÜ VE SİGORTA HANGİ İHTİYAÇTAN DOĞMUŞTUR?  73
II. RİSK FAKTÖRLERİ  73
A. Sosyal Risk Faktörleri  73
B. Fiziksel Risk Faktörleri  74
C. Ekonomik Risk Faktörleri  75
D. Politik Risk Faktörleri  75
III. RİSK VE SİGORTA ARASINDAKİ İLİŞKİ  75
IV. SİGORTA HUKUKUNDA RİSKİN ÖZELLİKLERİ  77
V. RİSK YÖNETİMİ  78
VI. SİGORTA KAVRAMI  80
VII. SİGORTANIN TARAFLARI  82
A. Sigorta Şirketi (Sigortacı)  83
B. Sigortalı  86
C. Sigorta Ettiren  87
D. Sigortadan faydalanan taraf  88
1. Lehdar  88
2. İpotekli/Rehinli Alacaklı  88
3. Zarar Gören 3. Şahıs  89
VIII. SİGORTA TARAFLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ  90
A. Sigortalı ve Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri  90
1. Beyan Yükümlülüğü  90
2. Prim Ödeme Yükümlülüğü  91
3. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Bildirme Yükümlülüğü  92
4. Hasar Sonrası Zararı Hafifletme ve Kurtarma Yükümlülüğü  92
B. Sigortacının (Sigorta Şirketinin) Yükümlülükleri  93
1. Sigorta Poliçesi Düzenlemek  93
2. Verilen Teminatları Belirtmek  93
3. Hasar Durumunda Tazminatı Ödemek  94
4. Şirket Bünyesini Zarara Uğratmayacak Önlemleri Alma Yükümlülüğü  95
5. Giderleri Ödeme Borcu  95
IX. SİGORTA PRİMİ  96
A. Türk Ticaret Kanunu’na Göre Prim  96
B. Prim Tespit Kuralları  97
C. Sigorta Primi Tespit Yöntemleri  97
D. Prim Hesaplama  98
X. SİGORTA BEDELİ VE SİGORTA DEĞERİ  99
A. Aşkın Sigorta  100
B. Eksik Sigorta  101
1. Tam Hasar Durumunda  102
2. Kısmi Hasar Durumunda  102
XI. ÇİFTE SİGORTA  103
XII. BİRDEN ÇOK SİGORTA  104
A. Müşterek Sigorta  104
B. Kısmi Sigorta  106
Bölüm Kaynakçası  108
BÖLÜM 4
SİGORTANIN TEMEL PRENSİPLERİ
I. MUTLAK İYİ NİYET PRENSİBİ (Azami İyi Niyet Prensibi)  111
II. SİGORTALANABİLİR MENFAAT İLİŞKİSİ PRENSİBİ  113
III. RİZİKONUN VARLIĞI PRENSİBİ  114
IV. YAKIN SEBEP PRENSİBİ  115
V. TAZMİNAT PRENSİBİ  116
VI. RÜCU PRENSİBİ (Halefiyet Prensibi)  117
VII. HASARA KATILIM PRENSİBİ  119
Bölüm Kaynakçası  120
BÖLÜM 5
SİGORTA BELGELERİ
I. SİGORTA TEKLİF FORMU  121
A. Teklif Formlarında Bulunması Gereken Unsurlar  122
B. Sigortacının Teklif Formu Kabul Şartları  123
C. Yanlış Beyanın Yaptırımları  124
II. Bilgilendirme Formu  124
III. SİGORTA POLİÇESİ  126
A. Sigorta Poliçesinin Özellikleri  127
B. Sigorta Poliçesinin Unsurları  127
C. Sigorta Sözleşmesinin Başlaması  129
D. Sigorta Sözleşmesinin Sona Ermesi  129
1. Sözleşme Süresinin Bitmesi  129
2. Riskin Gerçekleşmesi  130
3. Riskin Gerçekleşme İhtimalinin Ortadan Kalkması  130
4. Karşılıklı Anlaşma ile Sona Erme  131
5. Taraflardan Birinin İsteğiyle Sona Erme  131
6. Acze (Aciz) Hale Düşme  131
7. Sigortalı Malın Sahibinin Değişmesi  132
IV. GEÇİCİ SİGORTA POLİÇESİ (MUVAKKAT SİGORTA İLMUHABERİ)  132
V. YENİLEME SENEDİ (TECDİTNAME/TEMDİTNAME)  133
VI. ZEYİLNAME  134
VII. SİGORTA ŞEHADETNAMESİ  134
VIII. İBRANAME/FERAGATNAME  134
IX. DİĞER BELGELER  135
Bölüm Kaynakçası  136
BÖLÜM 6
SİGORTACILIKTA YÖNETİM ORGANİZASYONU VE
ÜRETİM KAYNAKLARI (ARACILARI)
I. SİGORTA ŞİRKETİ  139
A. İç Organizasyon  140
1. Genel Kurul  141
2. Denetim ve Teftiş Kurulu  142
3. Yönetim Kurulu  142
4. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları  143
5. Seksiyon Birimleri  143
a. Satış ve Pazarlama  144
b. Operasyon ve Müşteri Hizmetleri  144
c. Ürün Geliştirme  144
d. Şirket Sekretaryası ve Hukuk  145
e. Finans ve İç Denetim  145
f. İnsan Kaynakları ve Eğitim  145
g. Bilgi Teknolojisi  146
h. Reklam ve Halkla İlişkiler  146
i. Aktüer ve Fiyatlama  146
j. Hasar  147
B. Dış Organizasyon  147
1. Üretim Bölümünü İlgilendiren Birimler  148
a. Acente  148
aa. Acente Yetkisinin Verilmesi  148
ab. Acente Şubesi  151
ac. Acentelik Yapacaklarda Aranacak Nitelikler  152
ad. Teknik Personel  154
ae. Öğrenim Düzeyi ve Mesleki Deneyim  155
af. Asgari Ödenmiş Sermaye/Malvarlığı  157
ag. TOBB Tarafından Levhaya Kayıt İçin Gerçek/Tüzel Kişi ve Teknik Personelden İstenen Belgeler  157
ah. Acente Fiziki Mekan ve Teknik Altyapı Yeterliliği  159
aı. Acentelik Yapamayacaklar  159
ai. Acente Tarafından Sigorta Primlerinin Tahsili ve Mutabakatı  160
aj. Sigorta Acentesi Başvurusunun Kabulü  161
ak. Acentelik Faaliyetinin Sona Ermesi  162
al. Acentelerin Tutmakla Yükümlü Oldukları Defterler  162
am. Prim Üretiminde Acentelerin Payı  164
b. Broker  164
ba. Brokerlik Yapacaklarda Aranacak Nitelikler  165
bb. Asgari Ödenmiş Sermaye, Özsermaye ve Malvarlığı  167
bc. Broker Çalışma Esasları  168
c. Prodüktör (14 Haziran 2007 Tarihli 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile Kaldırılmıştır)  170
2. Üretim Bölümünü İlgilendirmeyen Yardımcı Bölümler  170
a. Aktüer  171
aa. Aktüerlerde Aranan Koşullar  171
ac. Aktüerlerin Sorumlulukları ve Çalışma Esasları  172
b. Eksper  173
ba. Eksperlerde Aranılan Nitelikler ve İşleyişi  174
bb. Sigorta Eksperlik Dallarına Göre Ruhsatname (Branşları)  176
bc. Tüzel Kişi Eksperler  177
Bölüm Kaynakçası  178
BÖLÜM 7
SİGORTA SİSTEMİNDE BULUNAN KURUMLAR
I. TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜNDE BULUNAN KURUMLAR  179
A. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu  180
1. SDDK'nın Görev ve Yetkileri  180
2. SDDK'nın İşleyişi  180
B. Türkiye Sigorta Birliği (Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği)  181
1. Tarihçesi  181
2. Birliğin Amacı ve Görevleri  182
3. Birliğin Üyeleri  183
4. Birliğin Organları  183
4. Birlik Başkanı  183
5. Birliğin Gelirleri  185
6. Denetim  185
C. Sigorta Tahkim Komisyonu  185
1. Sigorta Raportörü  186
a. Sigorta Raportöründe Aranan Koşullar  186
b. Sigorta Raportörü Çalışma Esasları  187
2. Sigorta Hakemi  188
a. Sigorta Hakemlerinde Aranan Koşullar  188
b. Sigorta Hakemlerinin Çalışma Esasları  188
aa. Sigorta Hakemini Red  191
ab. Hakemin Uyuşmazlığa Bakamayacağı Haller  191
3. İtiraz Hakem Heyeti  191
D. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK)  192
1. Tarihçesi ve Amacı  193
2. Kurum Teşkilatı  194
a. Yönetim Kurulu  195
b. Teknik işletici  195
c. Hasar Tespit Görevlileri  195
d. Hizmet Alınan Diğer Kuruluşlar  196
3. Denetim ve Gözetim  196
4. Sigorta Şirketleri ve Acenteleri  196
5. Kaynaklar ve Ödeme Gücü  197
E. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi  197
1. Alt Bilgi Merkezleri  198
a. Trafik Sigortası Bilgi ve Gözetim Merkezi (TRAMER)  198
b. Sağlık Sigortası Bilgi ve Gözetim Merkezi (SAĞMER)  200
c. Hayat Sigortası Bilgi ve Gözetim Merkezi (HAYMER)  200
d. Sigorta Hasar Takip Bilgi ve Gözetim Merkezi (HATMER)  200
F. Karayolları Trafik Güvence Hesabı  201
1. Hesap Yönetim Komitesi  201
2. Hesap Yönetim Komitesinin Görevleri  202
3. Hesabın Gelirleri  202
4. Hesaba Başvurulabilecek Haller  202
5. Hesabın Giderleri  203
6. Güvence Hesabı Kapsamındaki Sigortalar  203
7. Güvence Hesabı'ndan karşılanmayacak zararlar nelerdir?  203
G. Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu  204
1. Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu'nun görevi  204
2. Riskli Sigortalar Havuzu  205
3. Büronun Gelirleri  205
H. Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş. (E.G.M.)  205
1. Amacı  206
2. Görevler ve Çalışma Esasları  206
I. Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM)  207
1. Bitkisel Ürün Sigortası  209
2. Sera Sigortası  210
3. Hayvan Hayat Sigortası  210
4. Kümes Hayvanları Hayvan Hayat Sigortası  210
5. Su Ürünleri Sigortası  210
6. Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası  210
7. İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası  211
J. Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM)  211
K. Sigorta Sektörü Sivil Toplum Kuruluşları  212
1. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)  212
a. Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi  213
b. Sigorta Acenteleri Sektör Meclisinin görevleri  213
c. Sigorta Acentesi İcra Komitesi  213
ca. İcra Komitesinin Görevleri  214
cb. Levhaya kayıt işlemleri  215
cc. Levhadan silme  215
d. Sigorta Eksperleri İcra Komitesi  215
da. İcra Komitesinin görevleri  215
db. Levhaya kayıt  216
dc. Levhadan silinme  216
2. Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı (TSEV)  217
3. Aktüerler Derneği  217
4. Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği  218
5. Genç Sigortacılar Derneği (Genel Sigortacılar Derneği)  218
6. Sigorta Aracıları Derneği (SAB)  218
7. Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği  218
8. Sigorta Hukuku Türk Derneği  218
9. Sigorta Tatbikatçıları Derneği (STD)  219
10. Tarım Sigortaları Vakfı  219
11. Tüm Sigorta İstihsalcileri Derneği(İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği)  219
12. Türk Loydu Vakfı  219
13. Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF)  220
14. Sigorta Acenteleri Derneği (SADER)  220
II. ULUSLARARASI SİGORTA SİSTEMİNDE BULUNAN KURUMLAR  220
Bölüm Kaynakçası  221
BÖLÜM 8
REASÜRANS
I. REASÜRANS  223
II. REASÜRANS İŞLEYİŞİNDE BAZI KAVRAMLAR  224
A. Sedan  224
B. Reasürans Komisyonu  224
C. Konservasyon (Saklama Payı, Retansiyon)  224
D. Sesyon (Devir)  225
E. Retrosesyon  225
F. Trete  225
III. REASÜRANSIN İŞLEVLERİ  225
IV. REASÜRANS PİYASALARI  228
A. Reasürans Satıcıları  228
1. Profesyonel Reasürans Şirketleri  228
2. Sigorta Şirketleri  229
3. Llyod’s Sendikaları  229
4. Sigorta ve Reasürans Borsaları  229
5. Milli Reasürans Kuruluşları  229
6. Yetkili (Underwriting) Acenteleri  230
7. Pool Yönetimleri  230
8. Dahili Sigorta Şirketleri (Bünyesel Sigorta Kuruluşları)  230
B. Reasürans Alıcıları  230
1. Sigorta Şirketleri  231
2. Lloyd’s Sendikaları  231
3. Devlet Sigorta Kuruluşları  231
4. Reasürörler  231
V. DÜNYA REASÜRANS PİYASALARI  231
VI. REASÜRANS İLİŞKİSİNİN HUKUKİ ÖZELLİKLERİ  232
VII. REASÜRANS TÜRLERİ  233
A. İhtiyari (İsteğe Bağlı) Reasürans  233
B. Anlaşmalı (Trete– Zorunlu–Otomatik) Reasürans  234
VIII. REASÜRANS YÖNTEMLERİ  236
A. Bölüşmeli Anlaşmalar Yöntemi  236
1. Kotpar Anlaşmalar  236
2. Eksedan Anlaşması  236
3. Karma Anlaşmalar  237
B. Bölüşmeli olmayan Anlaşmalar Yöntemi  237
1. Hasar Fazlası Yöntemi  237
2. Toplam Hasar Fazlası Yöntemi  238
C. Karşılıklı İş Alış–Verişi Yöntemi  238
D. Pool Anlaşmaları Yöntemi  238
Bölüm Kaynakçası  239
BÖLÜM 9
SİGORTA TÜRLERİ
I. SİGORTA TÜRLERİNİN SINIFLANDIRILMASI  241
A. Kara ve Deniz Sigortaları  241
B. Tazminata Göre Sigorta  241
C. Yapılış Şekline Göre Sigorta  242
D. Türk Ticaret Kanunu’na Göre Sigorta  242
E. Sigorta Konusuna Göre Sigorta  242
F. Hayat Sigortaları ve Hayat Dışı Sigortalar  243
II. HAYAT SİGORTALARI  244
III. HAYAT SİGORTASI TEMİNATLARI  245
IV. HAYAT SİGORTASI TEMİNAT DIŞI HALLER  246
V. HAYAT SİGORTASI İLE HAYAT DIŞI SİGORTALAR ARASINDAKİ FARKLILIKLAR  247
VI. HAYAT DIŞI SİGORTALAR (Elementer Sigortalar)  249
VII. YANGIN SİGORTALARI VE DİĞER ZARARLAR  250
VIII. KAZA SİGORTALARI  253
A. ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALAR  256
1. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası)  256
a. Sigortanın Kapsamı  256
b. Teminat Türleri  257
c. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı  258
d. Riskli Sigortalılar Havuzu  260
e. Teminat Dışında Kalan Haller  262
f. Sigortanın Başlangıcı ve Sonu  263
2. Yeşilkart Sigortaları  263
a. Yeşil Kart Sigortasının İşleyişi  265
3. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza (Otobüs Zorunlu Koltuk) Sigortası  265
a. Kazanın Tanımı  266
b. Kaza Sayılmayan Olaylar  266
c. Teminat Türleri  267
d. Zorunlu Koltuk Sigortasının İşleyişi  267
4. Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası  268
a. Sigortanın Kapsamı  268
b. Tehlikeli Maddeler veya Tehlikeli Atıklar Sigortasının İşleyişi  269
c. Prim Tespit Yöntemleri  270
d. Teminat Dışı Haller  271
5. Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası  271
6. Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası  272
7. Zorunlu Sertifika (e–Sertifika) Mali Sorumluluk Sigortası  273
8. Zorunlu Seyahat Sağlık Sigortası/Zorunlu Paket Tur  274
9. Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası  275
a. Sigortanın Kapsamı  275
b. Sigorta yaptırma yükümlülüğü  276
c. Primlerin belirlenmesi  276
d. Sigorta Teminatları  276
10. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası  277
a. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İşleyişi  277
b. Havuz Sistemi  279
c. Teminat Dışında Kalan Haller  280
11. Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası  280
12. Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası  281
13. Motorlu Araçlarla İlgili Mesleki Faaliyette Bulunanlar  281
14. Yarış Düzenleyenler  282
15. Hava Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası  283
a. Türkiye’de Faaliyet Gösteren Hava Araçları İçin Zorunlu Yolcu, Bagaj, Yük ve Posta Malî Sorumluluk Sigortası  283
aa. Sigortanın Kapsamı  284
ab. Sigorta Kapsamı Dışında Bulunan Hava Araçları  284
ac. Asgari teminat tutarları  284
b. Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası  285
ba. Sigorta Kapsamı  285
bb. Sigorta Kapsamı Dışında Bulunan Hava Araçları  286
B. SORUMLULUK SİGORTALARI  286
1. Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası  286
2. İşveren Sorumluluk Sigortası  288
3. Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası  288
4. Asansör Kazalarına Karşı Mali Sorumluluk Sigortası  289
5. Okul Servis Araçları Ferdi Kaza Sigortası  289
6. Otel Sorumluluk Sigortası  290
7. Mesleki Sorumluluk Sigortası  290
8. Bağımsız Denetçilik Mesleki Sorumluluk Sigortası  290
9. Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortası  291
10. Gayrimenkul Değerleme Mesleki Sorumluluk Sigortası  291
11. Ürün Sorumluluk Sigortası  292
C. TAZMİNAT SİGORTALARI  294
1. Kara Taşıtları Kasko Sigortası  294
a. Sigortanın Kapsamı  294
b. Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Alınabilecek Zararlar  295
c. Teminat Dışında Kalan Zararlar  296
d. Kasko Sigortası Sözleşme Çeşitleri  297
e. Kasko Sigortalarında Fiyatlama  299
2. Hırsızlık Sigortası  300
a. Sigortanın Kapsamı  300
b. Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Kıymetler  301
c. Teminat Dışında Kalan Haller  302
3. Cam Kırılmasına Karşı Sigorta  303
4. Uçak–Helikopter Gövde (Tekne) Sigortaları  305
IX. MÜHENDİSLİK SİGORTALARI  305
A. İnşaat Tüm Riskler Sigortası  306
B. Montaj Tüm Risk Sigortası  311
C. Makine Kırılması Sigortası  315
D. Elektronik Cihaz Sigortaları  319
X. NAKLİYAT SİGORTALARI  323
A. Emtia Nakliyatı Sigortası  324
B. Kıymet Nakliyatı Sigortası  324
C. Taşıyıcı Mali Sorumluluk Sigortası  325
D. Tekne ve Makina Sigortaları  325
E. Marina, Tersane ve Gemi Onarımcıları Yasal Sorumluluk Sigortası  325
XI. TARIM SİGORTALARI  326
XII. HASTALIK VE SAĞLIK SİGORTALARI  327
A. Sigorta Teminat Kapsamı  327
B. Bazı Kavramlar  328
1. Acil Durum  328
2. Bekleme Süresi  329
3. Limitli–Limitsiz Teminat  329
4. Ömür Boyu Yenileme Garantisi  330
C. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası  330
D. Teminat Türleri  331
XIII. KREDİ SİGORTASI  331
A. Borç Ödeme Sigortası  331
B. Kredi Sigortası  331
C. Tek Risk Sigortası  332
D. Devlet Destekli Alacak Sigortaları  332
XIV. HUKUKSAL KORUMA SİGORTASI  333
XV. FİNANSAL SİGORTALAR  333
A. Bina Tamamlama Sigortası  333
B. Kefalet Sigortası  334
Bölüm Kaynakçası  336
Genel Kaynakça  337
Sigorta Sektörünün Süreli Yayınları  343
İnternet Adresleri  343
Uluslararası Sigorta İnternet Adresleri  345
Sigorta Şirketlerinin İnternet Adresleri  346
Kavramlar Dizini  349
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021