Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Türk Vergi Sisteminde Belge Düzeni
Uygulama – Sorunlar – Yargı Kararları
Ekim 2014 / 1. Baskı / 352 Syf.
Fiyatı: 55.50 TL
İndirimli: 29.90 TL (%47)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Eserde belge düzeni kapsamındaki belgeler hukuki mahiyetleri itibariyle tek tek ele alınmakta, uygulamada yaşanan sorunlar; genel tebliğler, özelgeler ve yargı kararları ışığında irdelenmektedir. Ayrıca belge düzenine uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımlar ve yargı kararları ile vergi idaresinin uygulamalarında yaşanan sorunlar da ele alınmaktadır. Bunun yanında günümüzde büyük bir sorun haline gelen sahte belge, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge, belgelerde tahrifat, belgeleri gizleme suçlarının maddi, manevi unsurları ve bu suçlara uygulanacak cezalar da hukuki mahiyetleri itibariyle ele alınmaktadır.

Kitap, uzun yıllar üniversitelerin Maliye Bölümünde vergi hukuku derslerini yürüten, çeşitli illerde katıldığı “Defter, Belgeler” gibi konularda eğitim/seminer veren yazarın, YMM, SMMM eğitim notları, ders notları, eğitimler esnasında meslek mensuplarından, öğrencilerinden gelen sorular ve mesleki tecrübelerine dayanarak hazırlamış olduğu konuları da içermektedir. Kitapta, konular sadece teorik olarak ele alınmamış, karşılaşılan sorunlara nasıl çözüm bulunulacağı konusunda mevzuat yaklaşımı ile pratik bilgilere de yer vermiştir.

Kitap, işletmelerde ve kamuda bu konuda görevli kişilere hitap ettiği gibi, konu hakkında bilimsel araştırma yapan kişilere de hitap etmektedir.

Kitapta, aşağıda yer verilen sorulara benzer konuların cevaplarını bulabilirsiniz.

- Belgelerin İspat ve Delil Hukuku Açısından Fonksiyonları Nedir?
- Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgelerin Hukuki Mahiyetleri Nedir?
- Fatura Kullanma Mecburiyeti Kimleri Kapsamaktadır?
- Maliye Bakanlığı Hangi Belgelerin Kullanılması Zorunluluğunu Getirmiştir?
- Belge Düzenine İlişkin Kurallara Uyulmaması Hangi Yaptırımlar Uygulanır?
- Sahte Belge Düzenleyen veya Kullananlara Hangi Cezalar Verilmektedir?
- Sahte Belge ile Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Arasında Ne Gibi Farklar Vardır?
- Belgelerde Tahrifat, Belgeleri Gizlemenin Yaptırımları Nedir?
- Belgelerde Bulunması Zorunlu Bilgilerin Eksik Olmasının Sonuçları Nedir?
- Sevk irsaliyesi Uygulamasında Hangi Sorunlarla Karşılaşılmaktadır?
- İrsaliyeli Fatura Normal Faturadan Farklı Mıdır?
- Belge Düzeni Konusunda Maliye Bakanlığı’na Verilen Yetkinin Niteliği Nedir?
- Belgelerin Vergi Hukuku Bakımından Hukukî Nitelikleri Nedir?
- Fatura Nizamı Ne Demektir?
- Faturayla İlişkilendirilen ve Fatura Yerine Geçen Belgeler Hangileridir?
- Hangi Durumlarda Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu Düzenlenmelidir?
- Sevk İrsaliyesi Nasıl Bir Belgedir? Kanuni Bir Tanımı Var mıdır?
- Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Süreler Nasıldır?
- E-belge Uygulamasının Hukuki Temelleri Nedir?
- Yazar Kasa Kullanmak Zorunda Olmayanalar Kimlerdir?

Konu Başlıkları
Belgelerin Hukuki Nitelikleri ve Fonksiyonları
Faturanın Tanımı, Hukuki Mahiyeti ve Şekli
Fatura Yerine Geçen Belgeler
Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu
Perakende Satış Vesikaları, Yazar Kasa Uygulaması
Maliye Bakanlığı Tarafından İhdas Edilen Belgeler
Sevk İrsaliyesi, Taşıma İrsaliyesi, İrsaliyeli Fatura
Belge Düzenine İlişkin Yaptırımlar
Belgelerle İlgili Kaçakçılık Suçları
Sahte Belge ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge
Belgeleri Gizleme ve Tahrifat Suçları
Genel Tebliğler ve Özelgelerdeki Olaylar
Barkod: 9789750231070
Yayın Tarihi: Ekim 2014
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 352
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  
Kısaltmalar Listesi  
Giriş  
Birinci Bölüm
BELGE, BELGELENDİRME VE
BELGE DÜZENİ KAVRAMLARI; BELGELERİN
HUKUKİ NİTELİKLERİ VE FONKSİYONLARI
1.1. BELGE KAVRAMI  
1.2. BELGELENDİRME KAVRAMI  
1.3. BELGE DÜZENİ KAVRAMI, BELGE DÜZENİNİ KONU ALAN HUKUK DALLARINDA BELGE TÜRLERİ  
1.3.1. Muhasebe Hukukunda Belge Düzeni ve Belge Türleri  
1.3.1.1. Muhasebede Belgeleme İlkeleri  
1.3.1.2. Muhasebede Belge Çeşitleri  
1.3.1.2.1. Doğal Belgeler  
1.3.1.2.2. Yapay Belgeler  
1.3.2. Ticaret Hukukunda Belge Düzeni ve Belge Türleri  
1.3.2.1. Ticari İşletme Çerçevesinde Fatura  
1.3.2.2. Deniz Ticaret Hukukunda Fatura  
1.3.2.3. Ticaret Hukuku ve Vergi Hukuku İlişkisi  
1.3.3. Vergi Hukukunda Belge Düzeni ve Belge Türleri  
1.3.3.1. 1925-1950 Döneminde Belge Düzenine İlişkin Düzenlemeler  
1.3.3.2. 1950-1960 Döneminde Belge Düzenine İlişkin Düzenlemeler  
1.3.3.3. 1980 Sonrası Dönem  
1.3.4. Belgelerin İşlevleri  
1.3.4.1. Belgelerin İspat Hukuku Açısından İşlevi  
1.3.4.1.1. Vergi İdaresinin İspat Külfeti ve Sonuçları  
1.3.4.1.2. Mükellefin İspat Külfeti ve Sonuçları  
1.3.4.1.3. Belge Düzeninin Vergi İdaresi ve Mükellefin İspat Külfeti Açısından Doğuracağı Sonuçlar  
1.3.4.1.3.1. Beyana Dayalı Tarhiyat Açısından  
1.3.4.1.3.2. İkmalen Tarhiyat Açısından  
1.3.4.1.3.3. Re’sen Tarhiyat Açısından  
1.3.4.2. Belgelerin Delil Olma Özelliği Açısından İşlevi  
1.3.4.2.1. Belgelerin Delil Değeri ve Doğuracağı Muhtemel Sonuçlar  
1.3.4.3. Belgelerin ve Belge Düzeninin Kayıt Dışı Ekonomiyi Önleme ve/veya Kavrama İşlevi  
1.3.5. Belgelerin Temin Edilmesi, Basılması ve Tasdikine Dağıtılmasına İlişkin Ortak Hükümler  
1.3.5.1. Belgelerin Anlaşmalı Matbaalara Bastırılması  
1.3.5.1.1. Anlaşmalı Matbaalar Hakkındaki Düzenlemeler  
1.3.5.1.1.1. Matbaalarda ve İşletmecisinde Aranacak Vasıflar  
1.3.5.1.1.2. Belgelerin Basım ve Dağıtımında Uyulacak Kurallar  
1.3.5.1.1.3. Anlaşmalı Matbaalar Tarafından Bilgi Formu Düzenlenmesi ve Gerekli Bildirimlerin Yapılması  
1.3.5.1.1.4. Levha Asma Mecburiyeti  
1.3.5.1.2. Basım ve Dağıtımı Yapılacak Belgelerin Şekli ve İçeriği  
1.3.5.1.2.1. Fatura Basılmasında Uyulması Gereken Kurallar  
1.3.5.1.2.2. Müstahsil Makbuzunun Basılmasında Uyulması Gereken Kurallar  
1.3.5.1.2.3. Serbest Meslek Makbuzlarının Basılmasında Uyulması Gereken Kurallar  
1.3.5.1.2.4. Gider Pusulasının Basılmasında Uyulması Gereken Kurallar  
1.3.5.1.2.5. Perakende Satış Vesikaların Basılmasında Uyulması Gereken Kurallar  
1.3.5.1.2.6. Giriş ve Yolcu Taşıma Biletlerin Basılmasında Uyulması Gereken Kurallar  
1.3.5.1.2.7. Sevk İrsaliyesinin Basılmasında Uyulması Gereken Kurallar  
1.3.5.1.2.8. Taşıma İrsaliyesinin Basılmasında Uyulması Gereken Kurallar  
1.3.5.1.2.9. Yolcu Listelerinin Basılmasında Uyulması Gereken Kurallar  
1.3.5.1.2.10. Günlük Müşteri Listelerinin Basılmasında Uyulması Gereken Kurallar  
1.3.5.1.2.11. Diğer Belgelerin Basılmasında Uyulması Gereken Kurallar  
1.3.5.1.3. Belgelerin Basımına İlişkin Diğer Ortak Hükümler  
1.3.5.1.4. Belgelerin Ebatları Hakkındaki Düzenlemeler  
1.3.5.2. Belgelerin Notere Tasdik Ettirilmesi  
1.3.5.2.1. Belgelerin Tasdikinde Noterlere Düşen Ödevler  
1.3.5.2.2. Belgelerin Notere Tasdik Ettirilmesinde Mükellefler Tarafından Uyulması Gereken Kurallar  
1.3.5.3. Basit Usulde Vergilendirilen Ticaret Erbabının Belgeleri Temin Etmesi  
1.4. ELEKTRONİK BELGELER VE BU KONUDAKİ HUKUKİ GELİŞMELER  
1.4.1. Elektronik Belge (e-Belge) Kavramı  
1.4.2. e-Belge Türleri  
1.4.3. e-Belgelerin Görünüm Şekilleri ve Taşıması Gereken Özellikler  
1.4.4. e-Belgelerin Mükellef ve Vergi İdaresi Açısından Sağlayacağı Muhtemel Faydalar  
1.4.5. e-Belgelerin Hukuki Geçerliliği Sorunu  
1.4.5.1. Dünyadaki Gelişmeler  
1.4.5.1.1. UNCITRAL’ un Çalışmaları  
1.4.5.1.2. ICC (International Chamber of Commerce-Milletler Arası Ticaret Odası) Tarafından Yürütülen Çalışmalar  
1.4.5.1.3. Avrupa Birliği (A.B.) Direktifleri  
1.4.5.1.4. Katma Değer Vergisinde Fatura Yönergesi Önerisi  
1.4.5.2. Türkiye’deki Çalışmalar  
1.4.5.2.1. E-Belge Altyapısı Projesi  
1.4.5.2.2. Elektronik İmza Kanunu ile Başlayan Yeni Dönem  
1.4.5.2.3. Vergi Hukuku Alanında yapılan Düzenlemeler  
İkinci Bölüm
VERGİ USUL HUKUKUNDA
ESAS BELGE OLARAK FATURA VE
FATURAYLA İLİŞKİLENDİRİLEN BELGELER
2.1. FATURANIN TANIMI, HUKUKİ MAHİYETİ VE ŞEKLİ  
2.1.1. Faturanın İspat Vasıtası Olma Özelliği  
2.1.2. Faturanın Müşterinin Borçlandığı Meblağı Göstermesi  
2.1.3. Faturanın Ticari Bir Vesika Olması ve Sonuçları  
2.1.4. Fatura Üzerinde Yazılı Bir Meblağ Olması  
2.1.5. Faturada Bulunması Gereken Bilgiler  
2.1.5.1. Faturanın Düzenlenme Tarihi  
2.1.5.2. Faturaların Seri ve Sıra Numarası  
2.1.5.3. Faturayı Düzenleyene Ait Bilgiler  
2.1.5.3.1. Faturayı Düzenleyenin Adı  
2.1.5.3.2. Faturayı Düzenleyenin Ticaret Unvanı  
2.1.5.3.3. Faturayı Düzenleyenin İş Adresi  
2.1.5.3.4. Faturayı Düzenleyenin Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Hesap Numarası  
2.1.5.4. Müşteriye Ait Bilgiler  
2.1.5.4.1. Müşterinin Adı, Ticaret Unvanı  
2.1.5.4.2. Müşterinin Adresi  
2.1.5.4.3. Müşterinin Varsa Vergi Dairesi ve Hesap Numarası  
2.1.5.4.4. Faturayı Düzenleyenin Müşterinin Kimlik Bilgilerinden Sorumlu Olması  
2.1.5.5. Malın veya İşin Türü, Miktarı, Fiyatı ve Tutarı  
2.1.5.6. Malın Teslim Tarihi ile İrsaliye Tarihi  
2.1.5.7. Faturada Bulunması Zorunlu Bilgilerin Dışında Bazı İlave Bilgi ve Şerhlere Yer Verilmesi  
2.1.5.7.1. Faturada Vade Farkı  
2.1.6. Fatura Nizamı (Fatura Düzenlenmesinde Uyulması Gereken Kurallar)  
2.1.6.1. Faturalar Sıra Numarası Dahilinde Teselsül Ettirilir  
2.1.6.2. Faturaların Düzenlemesinde Kullanılabilecek Araçlar  
2.1.6.3. Faturalar En Az Bir Asıl ve Bir Örnek Olarak Düzenlenmesi  
2.1.6.4. Faturaların İmzalanması  
2.1.6.5. Faturanın Düzenlenme Süresi  
2.1.6.5.1. Faturanın Düzenleme Süresi İle İlgili Özellik Arz eden Durumlar  
2.1.6.5.1.1. Nihai Tüketicilere Yapılan Satışlar veya sunulan Hizmetlerde Fatura Düzenleme Süresi  
2.1.6.5.1.2. Alıcısı Önceden Belli Olmayan Satışlarda Fatura Düzenleme Süresi  
2.1.6.5.1.3. Numune Üzerine veya Tecrübe ve Muayene Şartıyla Yapılan Satışlarda Fatura Düzenleme Süresi  
2.1.6.5.1.4. Kısım Kısım (Partiler Halinde) ve Bölünebilir Mal Teslimi veya Hizmet İfalarında Fatura Düzenleme Süresi  
2.1.6.5.1.5. Kısım Kısım ve Bölünemez Mal Teslimlerinde Fatura Düzenleme Süresi  
2.1.6.5.1.6. Bedeli Önceden Ödenen Hizmetlerde Fatura Düzenleme Süresi  
2.1.6.5.1.7. Faturanın Mal Teslimi veya Hizmet İfasından Önce Düzenlenmesi  
2.1.6.5.1.8. Konsinye Satışlarda Fatura Düzenleme Süresi  
2.1.6.5.1.9. Gün Sonunda Toplu Fatura Düzenlenmesi  
2.1.6.5.1.10. Eczanelerin Kamu Kuruluşlarına Düzenleyecekleri Faturalarda Süre  
2.1.7. Fatura Kullanma Mecburiyeti  
2.1.7.1. Fatura Vermek Zorunda Olanlar  
2.1.7.1.1. Otel, Lokanta, Pastane, Kafeterya, Hamam, Sauna, Berber, Kuaför ve Benzeri İşletmelerde Fatura Kullanma Mecburiyeti  
2.1.7.1.2. Yemek Hizmeti Veren İşyerleri ve Yemek Fişi Satışı Faaliyetinde Bulunan Firmaların Fatura Düzenleme Zorunluluğu  
2.1.7.1.3. Özel Eğitim Kurumlarında Fatura Kullanma Zorunluluğu  
2.1.7.1.4. Gayrimenkul Alım Satımıyla Uğraşanların Fatura Kullanma Mecburiyeti  
2.1.7.1.5. Yaş Sebze ve Meyve, Balık, Komisyonculuğunda Fatura Kullanma Mecburiyeti  
2.1.7.1.6. Emlak Komisyoncularında Fatura Kullanma Mecburiyeti  
2.1.7.1.7. İnşaat İşlerinde Fatura Düzenlenmesi  
2.1.7.1.8. Ticari İşletme Bünyesinde Elde Edilen Kira Gelirleri Dolayısıyla Fatura Düzenlenmesi  
2.1.7.1.9. Bankalar ve Sigorta Şirketleri ve Acentelerinin, Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarının Fatura Yerine Kullanacakları Belgeler  
2.1.7.1.10. İkrazat İşlerinde Fatura Düzenleme Zorunluluğu  
2.1.7.1.11. Ticari Faaliyetin Yürütülmesi Sırasında Elde Edilen Faiz ve Komisyon Gelirleri İçin Fatura Düzenleme Zorunluluğu  
2.1.7.1.12. Şahıs İşletmelerinin Tüzel Kişiliğe Dönüşmesi Halinde Fatura Düzenlenmesi  
2.1.7.1.13. İşletme Sahiplerinin Kendi İhtiyaçları İçin İşletmeden Çektikleri Mallar İçin Fatura Düzenlenmesi  
2.1.7.2. Fatura İstemek ve Almak Zorunda Olanlar  
2.1.7.2.1. Vergiden Muaf Esnafın Fatura İsteme ve Alma Zorunluluğu  
2.2. SEVK İRSALİYESİ  
2.2.1. Sevk İrsaliyesinin Kanundaki Yeri ve Tedvin Tekniğine Aykırılığı Sorunu  
2.2.2. Sevk İrsaliyesinin Şekli  
2.2.2.1. Sevk İrsaliyesinin Tarihi, Seri ve Sıra Numarası, Malın Fiili Sevk Tarihi  
2.2.2.2. Sevk İrsaliyesini Düzenleyene Ait Bilgiler  
2.2.2.3. Müşteriye Ait Bilgiler  
2.2.2.4. Malın Türü ve Miktarı  
2.2.3. Sevk İrsaliyesini Kimlerin Düzenlemesi Gerekir?  
2.2.3.1. Satıcının Sevk İrsaliye Düzenlemek Zorunda Olduğu Durumlar  
2.2.3.2. Alıcının Sevk İrsaliyesi Düzenleyeceği Durumlar  
2.2.4. Sevk İrsaliyesi Düzenlenmesine Gerek Olmayan Durumlar  
2.2.4.1. Nihai Tüketiciye Mal Satılması  
2.2.4.2. İşyerinde Kullanılmak Üzere Alınan Bazı Malların Satın Alınması  
2.2.4.3. Serbest Meslek Erbabı ile Vergiden Muaf Esnafın Mal Satın Alması  
2.2.4.4. Bazı Kamu Kuruluşlarının Mal Satışları  
2.2.4.5. İthalat Yoluyla Yurda Getirilen Malların Gümrükten Taşınmasında Sevk İrsaliyesi  
2.2.4.6. İşyeri Dışında Mal Satılması veya Hizmet Sunulması  
2.2.5. Özellik Arz Eden Hallerde Sevk İrsaliyesinin Düzenlenmesi  
2.2.5.1. Malın Mükellefe Ait Şube, İşyerleri, Depo vb. Yerler Arasında Taşınması  
2.2.5.2. Alıcıları ve Satılacak Miktarı Önceden Belli Olmayan Satışlarda Sevk İrsaliyesi  
2.2.5.3. Bir İşyeri ve Deposu Bulunmadan Kendi Taşıt Aracıyla Pazar Takibi veya Muhtelif Yerleşim Birimlerini Dolaşarak Mal Satanların Sevk İrsaliyesi  
2.2.5.4. Konsinye Satışlarda Sevk İrsaliyesi  
2.2.5.5. Satıcı ile Alıcının Üçüncü Şahıslara Talimat Vermek Suretiyle Doğrudan Yaptırdığı Teslimlerde Sevk İrsaliyesi  
2.2.5.6. Fason İşçilik ve Çeşitli İmalat İşlerinde Sevk İrsaliyesi  
2.2.5.7. İşletmenin Kullandığı Araç-Gereç veya Demirbaşların Bakım-Onarım İçin Gönderilmesinde Sevk İrsaliyesi  
2.2.5.8. Gazete, Dergi Dağıtımı Yapanlarda Sevk İrsaliyesi Uygulaması  
2.2.5.9. Numune Üzerine veya Tecrübe, Muayene veya Kontrol Şartıyla Satış Yapılmak Üzere Mal Sevkıyatı Yapılması Halinde Sevk İrsaliyesi Düzenlenmesi  
2.2.5.10. Eşantiyon veya Promosyon Olarak Sevk edilen Mallarda Sevk İrsaliyesi  
2.2.5.11. Faturanın Malın Tesliminden Önce Düzenlenmesi Halinde Sevk İrsaliyesi  
2.2.5.12. Serbest Meslek Erbabının Faaliyetleriyle İlgili Bazı Sevkıyatlarda Sevk İrsaliyesi Düzenleyip Düzenlemeyeceği  
2.3. İRSALİYELİ FATURA  
2.3.1. İrsaliyeli Fatura Kullanılması Zorunlu mudur?  
2.3.2. İrsaliyeli Faturada Bulunması Zorunlu Bilgiler  
2.3.3. İrsaliyeli Fatura Düzenlemesine İlişkin Kurallar  
2.4. TAŞIMA VE OTEL İŞLETMELERİNE AİT BELGELER  
2.4.1. Taşıma İrsaliyesi  
2.4.1.1. Taşıma İrsaliyesinin Şekli ve Düzenleme Kuralları  
2.4.1.2. Yolcu Taşımacılığı İle Kargo Taşımacılığının Bir Arada Yapılması Halinde Taşıma İrsaliyesi Uygulaması  
2.5. YOLCU LİSTELERİ  
2.5.1. Yolcu Listesinin Şekli ve Uygulamaya İlişkin Esaslar  
2.5.2. Yolcu Listesi Aranmayacak Haller  
2.6. GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTESİ  
2.6.1. Günlük Müşteri Listesinin Şekli ve Düzenleme Kuralları  
Üçüncü Bölüm
FATURA YERİNE GEÇEN BELGELER VE
MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN
İHDAS EDİLEN BELGELER
3.1. FATURA YERİNE GEÇEN BELGELER VE BU BELGELERİN KAYITLARIN TEVSİKİNDEKİ FONKSİYONU  
3.1.1. Perakende Satış Vesikaları  
3.1.1.1. Perakende Satış Fişi  
3.1.1.1.1. Perakende Satış Fişlerinin Şekli, Düzenlenme Biçimi ve İçeriği  
3.1.1.1.2. Özellik Arz Eden Faaliyetlerde Kullanılabilecek Belge: Dip Koçanlı Perakende Satış Fişi  
3.1.1.2. Makinalı Kasaların Kayıt Ruloları (Ödeme Kaydedici Cihaz veya Yazar
Kasa Fişi) 
 
3.1.1.2.1. Ödeme Kaydedici Cihaz Fişlerinde Bulunması Zorunlu Bilgiler  
3.1.1.2.2. Ödeme Kaydedici Cihazların Kayıt Ruloları  
3.1.1.2.3. Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanmak Zorunda Olanlar  
3.1.1.2.3.1. Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Zorunluluğunun Başlangıcı  
3.1.1.2.4. Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanmak Zorunda Olmayan Mükellefler  
3.1.1.2.5. Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımıyla İlgili Özellik Arz Eden Durumlar  
3.1.1.2.5.1. Elektrik Bulunmayan Yerlerde Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanılıp Kullanılmayacağı  
3.1.1.2.5.2. Kısa Süreli Fuar, Panayır vb. Organizasyonlarda Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanılıp Kullanılmayacağı  
3.1.1.2.5.3. Bazı Kamu Kuruluşlarına Ait Misafirhane, Kantin, Lokal vb. Yerlerde Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanılıp Kullanılmayacağı  
3.1.1.2.5.4. Kahvehane İşletmelerinde Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımı  
3.1.1.2.5.5. Akaryakıt, Otogaz (LPG, Doğalgaz vb) Satışını Yapan Mükelleflerin Akaryakıt Pompalarında Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Zorunluluğu  
3.1.1.2.6. Ödeme Kaydedici Cihazların Arızalanması veya Kullanılamaması Halinde Yapılacak İşlemler  
3.1.1.2.7. Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımında Meydana Gelen Hataların Düzeltilmesi  
3.1.1.2.8. Ödeme Kaydedici Cihazların El Değiştirmesi veya Kullanım Dışı Kalması Halinde Yapılacak İşlemler  
3.1.1.3. Giriş ve Yolcu Taşıma Biletleri  
3.1.1.3.1. Şehirlerarası Otobüs Taşımacılığında Yolcu Bileti Uygulaması  
3.1.1.3.2. Hava Yolu Taşımacılında Kullanılan Yolcu Biletlerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi  
3.1.1.3.3. Dip Koçanlı Yolcu Taşıma Bileti  
3.1.2. Gider Pusulası  
3.1.2.1. Gider Pusulası Düzenleme Zorunluluğu  
3.1.2.2. Gider Pusulasının Şekli  
3.1.2.3. Gider Pusulası Nizamı  
3.1.2.4. Gider Pusulası Uygulamasında Özellik Arz Eden Durumlar  
3.1.2.4.1. Zati Eşyalarını Satanlardan Mal Alınması Halinde Gider Pusulası Uygulaması  
3.1.2.4.2. Bazı Hizmet Alımlarında Gider Pusulası Uygulaması  
3.1.2.4.3. Nihai Tüketiciler Tarafından Satın Alınmış Malların İade Edilmesinde Gider Pusulası Uygulaması  
3.1.2.4.4. Taksitli Satışlarda Tüketicinin Borcunu Taksit Süreleri Gelmeden Önce Ödemesi Halinde İade Edilen Faiz Nedeniyle Gider Pusulası Düzenlenmesi  
3.1.2.4.5. Bazı Telif Kazançlarında Gider Pusulası Uygulaması  
3.1.2.4.6. Sınır Ticareti Yoluyla İthal Edilen Malların Satışında Vergi Uygulaması ve Gider Pusulası İlişkisi  
3.1.2.5. Gider Pusulası Düzenlenmesi Sırasında Yapılacak Vergi Tevkifatı  
3.1.3. Müstahsil Makbuzu  
3.1.3.1. Müstahsil Makbuzunun Düzenlenmesinde Uyulması Gereken Kurallar  
3.1.3.2. Müstahsil Makbuzunun Şekli  
3.1.3.3. Zirai Ürünlerin Alımında Vergi Kesintisi ve Müstahsil Makbuzunda Gösterilmesi  
3.1.3.4. Müstahsil Makbuzunun Alıcı ve Satıcı Tarafından Saklanması  
3.1.4. Serbest Meslek Makbuzu  
3.1.4.1. Serbest Meslek Makbuzunun Şekli ve Düzenleme Esasları  
3.1.4.2. Serbest Meslek Kazançlarında Vergi Tevkifatı  
3.1.4.3. Serbest Meslek Makbuzunun Verilmemesi Halinde İzlenecek Yol  
3.1.4.4. Serbest Meslek Erbabının Adına Kayıtlı Demirbaşları Satması  
3.1.5. Ücretlere İlişkin Kayıt ve Belgeler  
3.1.5.1. Ücret Bordrosu  
3.1.5.1.1. Ücret Bordrosunun Şekil Şartları ve Düzenleme Esasları  
3.1.5.2. Bordro Yerine Geçen Belgeler  
3.1.6. Muhabere (Haberleşme) Evrakı  
3.1.7. Kıymetli Evrak (Bono ve Poliçeler)  
3.1.8. Diğer Belgeler  
3.2. MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN İHDAS EDİLEN BELGELER  
3.2.1. Kavram: Dayandıkları Yasalar Bakımından Anayasa Mahkemesinin Denetimini İlgilendiren İdari Düzenlemeler  
3.2.1.1. Verginin Ana Öğelerini Çerçeveleyen Yasalara İlişkin Yönetsel Düzenlemeler  
3.2.2. Ambar Tesellüm Fişi  
3.2.3. Adisyon  
3.2.3.1. Adisyon Kullanma Zorunluluğu Dışında Bırakılan Hizmet işletmeleri  
3.2.3.2. Adisyonlarda Bulunması Gereken Bilgiler ve Düzenleme Kuralları  
3.2.4. Adisyon Tipi Perakende Satış Fişi  
3.2.5. Reçete (Üçlü Reçete)  
3.2.5.1. Reçetelerin Şekli ve Düzenleme Esasları  
3.2.6. Döviz Alım ve Döviz Satım Belgesi  
3.2.7. Bankalar Tarafından Kullanılacak Belgeler  
3.2.7.1. Dekont  
3.2.7.2. Hesap Bildirim Cetvelleri (Ekstreler)  
3.2.7.3. Döviz Alım Satım Belgesi  
3.2.7.4. İşlem Sonuç Formları  
3.2.7.5. Bankaların Düzenleyecekleri Belgelerin Temiyle İlgili Ortak Hükümler  
3.2.8. Sigorta Şirketleri İle Acenteleri Tarafından Düzenlenecek Belgeler  
3.2.8.1. Sigorta Poliçeleri  
3.2.8.2. Sigorta Komisyon Gideri Belgesi  
3.2.9. Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Tarafından Düzenlenecek Belgeler  
3.2.9.1. İşlem Sonuç Formları  
3.2.10. İkrazatçılar Tarafından Düzenlenecek Belge: Ödünç Sözleşmesi  
3.2.11. Yapı Ruhsatı  
3.3. SERBEST BÖLGELERDE FAALİYET GÖSTEREN MÜKELLEFLERİN
BELGE DÜZENİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 
 
3.4. BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN TİCARET ERBABININ BELGE DÜZENİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER  
Dördüncü Bölüm
MÜKELLEFİN DEFTER VE
BELGELERİ MUHAFAZA VE İBRAZ ÖDEVİ VE
BELGE DÜZENİNE UYULMAMASININ SONUÇLARI
4.1. GENEL OLARAK DEFTER VE BELGELERİ MUHAFAZA ÖDEVİ  
4.1.1. Vergi Usul Kanununa Göre Defter Tutmak Zorunda Olan Mükelleflerin Muhafaza Ödevi  
4.1.1.1. Defter Tutmak Zorunda Olan Mükelleflerin Muhafaza Ödevi İle İlgili Özellik Arz Eden Durumlar  
4.1.1.1.1. Yıllara Yayılan İnşaat ve Onarma İşlerinde Defter ve Belgelerin Saklanması  
4.1.1.1.2. Amortisman Kayıtları İle İlgili Kayıtların Saklanması  
4.1.1.1.3. Geçmiş Yıl Zararları İle İlgili Defter ve Belgelerin Saklanması  
4.1.1.1.4. Yatırım İndiriminden Faydalanan Mükelleflerin Defter ve Belgeleri Saklaması  
4.1.2. Vergi Usul Kanununa Göre Defter Tutmak zorunda Olmayanların Belgeleri Muhafaza Ödevi  
4.1.2.1. Vergi Karnelerinin Saklanması  
4.1.3. Defter ve Belgeleri Saklama Zorunluluğuna Uyulamamasının Sonuçları  
4.2. DEFTER VE BELGELERİ İBRAZ ÖDEVİ  
4.2.1. Yeminli Mali Müşavirlere Bazı Hallerde Defter ve Belgelerin İbraz Zorunluluğu  
4.2.2. Vergi Barışı Kanununa Göre Defter ve Belgelerin Saklanması ve İbrazı  
4.2.3. İşini Terk Eden Mükelleflerin Belge İbraz Ödevi  
4.2.4. Defter ve Belgeleri İbraz Etmemenin Sonuçları  
4.2.5. İnceleme Elamanına İbraz Edilmeyen Defterlerin Mahkemeye İbrazı  
4.2.6. Defter Belgelerin Zayii Sebebiyle İbraz Edilememesi  
4.2.6.1. Türk Ticaret Kanunu Açısından Defter ve Belgelerin Zayii  
4.2.6.1.1. Zayi Belgesi Almanın ve Almamanın Sonuçları  
4.2.6.2. Vergi Usul Kanunu’na Göre Defter ve Belgelerin Kaybı ve Mücbir Sebep Hali  
4.2.6.2.1. Doğal Afetlerin Meydana Gelmesi Halinde Defter ve Belgelerin Zayi Olması  
4.2.6.2.2. Doğal Afetler Dışındaki Hallerle Defter ve Belgelerin Zayi Olması  
4.2.6.3. Vergi Usul Kanunu Bakımından Defter ve Belgelerin Kaybının Muhtemel Sonuçları  
4.3. BELGE DÜZENİNE UYULMAMASI HALİNDE UYGULANACAK CEZALAR  
4.3.1. Genel Anlamda Suç ve Ceza Kavramları  
4.3.2. Vergi Suçu Kavramı  
4.3.3. Vergi Cezasının Tanımı  
4.3.3.1. Vergi Cezasının Unsurları  
4.3.4. Vergi Suç ve Cezalarının Çeşitleri  
4.3.4.1. İdari Nitelikli Vergi Suç ve Cezaları  
4.3.4.2. Adli Nitelikli Vergi Suç ve Cezaları  
4.3.5. Cezayı Gerektiren Olayların Tespiti  
4.3.6. Ceza Kesme Zamanaşımının Dikkate Alınması  
4.3.7. Belge Düzenine Uyulmaması Fiilleri ve Uygulanacak Cezalar  
4.3.7.1. Usulsüzlük Cezasına Bağlanmış Olan Belge Düzenine Uymama Fiilleri ve Cezaları  
4.3.7.2. Özel Usulsüzlük Cezasını Gerektiren Fiiller ve Cezaları  
4.3.7.2.1. Belgelerin Verilmemesi, Alınmaması Halinde Ceza Uygulaması  
4.3.7.2.2. Belgelerin Kullanılmaması ve Bulundurulmaması Halinde Ceza Uygulaması  
4.3.7.2.3. Nihai Tüketicilerin Belge Almaması Halinde Ceza Uygulaması  
4.3.7.2.4. Faturanın Süresi İçerisinde Düzenlenmemesi Halinde Uygulanacak Ceza  
4.3.7.2.5. Belge Üzerinde Gerçek Meblağdan Farklı Meblağlara Yer Verilmesi  
4.3.7.2.6. Düzenlenen Belgelerde Belge Aslı ile Örneği Arasında Farklı Meblağlara Yer Verilmesi  
4.3.7.2.7. Belgelerin Şekil ve Usul Hükümlerine Uygun Düzenlenmemesi Halinde Ortaya Çıkan Sonuçlar ve Yaptırımları  
4.3.7.2.7.1. Esasa Etkili Olmayan Şekil Noksanlıkları  
4.3.7.2.7.2. Belgenin Esasına Yönelik Şekil Noksanlıkları  
4.3.7.3. Kaçakçılık Suçları ve Cezası  
4.3.7.3.1. Genel Olarak Kaçakçılık Suçlarının Ceza Hukuku ve Vergi Ceza Hukukundaki Yeri  
4.3.7.3.2. Kaçakçılık Suçları Bakımından 4369 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler  
4.3.7.3.3. Belgelerde Tahrifat Yapmak  
4.3.7.3.3.1. Suçun Maddi Unsuru  
4.3.7.3.3.2. Suçun Manevi Unsuru  
4.3.7.3.3.3. Failin (Suçlunun) Tespiti  
4.3.7.3.4. Belgeleri Gizlemek  
4.3.7.3.4.1. Suçun Maddi Unsuru  
4.3.7.3.4.2. Suçun Manevi Unsuru  
4.3.7.3.4.3. Failin Tespiti  
4.3.7.3.5. Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenlemek veya Bu Belgeleri Kullanmak  
4.3.7.3.5.1. Suçun Tanımı  
4.3.7.3.5.2. Suçun Konusu  
4.3.7.3.5.3. Düzenlemek Bakımından Suçun Maddi Unsuru  
4.3.7.3.5.4. Belgeyi Kullanmak Bakımından Suçun Maddi Unsuru  
4.3.7.3.5.5. Suçun Manevi Unsuru  
4.3.7.3.5.6. Suçun Faili  
4.3.7.3.6. Belgelerin Asıl veya Suretlerini Tamamen veya Kısmen Sahte Olarak Düzenlemek veya Bu Belgeleri Kullanmak (Sahte Belge Düzenlemek ve Kullanmak)  
4.3.7.3.6.1. Sahte Belgenin Tanımı  
4.3.7.3.6.2. Suçun Ön Koşulu  
4.3.7.3.6.3. Suçun Maddi Unsuru  
4.3.7.3.6.4. Suçun Manevi Unsuru  
4.3.7.3.6.5. Sahte Belge Kullanımında Kasıt (Bilerek Düzenleme ve Kullanma) Sorunu  
4.3.7.3.6.6. Suçun Faili  
4.3.7.3.6.7. Sahte Belge ile Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Ayrımı  
4.3.7.3.7. Belgeleri Yok Etmek  
4.3.7.3.7.1. Suçun Ön Koşulu  
4.3.7.3.7.2. Suçun Konusu  
4.3.7.3.7.3. Suçun Maddi Unsuru  
4.3.7.3.7.4. Suçun Manevi Unsuru  
4.3.7.3.7.5. Suçun Faili  
4.3.7.3.8. Belgeleri Maliye Bakanlığı İle Anlaşması Olmadığı Halde Basmak, Sahte Olarak Basmak, Bu Belgeleri Kullanmak  
4.3.7.3.8.1. Suçun Konusu  
4.3.7.3.8.2. Suçun Maddi Unsuru  
4.3.7.3.8.3. Suçun Faili  
4.3.7.4. Kaçakçılık Suçlarına İştirak  
Beşinci Bölüm
BAZI ÖZELLİKLİ DURUMLARDA BELGE DÜZENİ
(Genel Tebliğler ve Özelgelerdeki Olaylar)
5.1. YOLCU TAŞIMACILIĞI FAALİYETİNDE BELGE DÜZENİ KONUSUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER  
5.1.1. Turizm Organizasyonu Faaliyetinde Bulunan Mükelleflerin Düzenledikleri Turlara Ait Vasıtalarda Bulunması Gereken Belgeler  
5.1.2. Şehirlerarası Karayoluyla Yapılan Yolcu Taşımacılığında Belge Düzenine İlişkin İlave Düzenlemeler  
5.1.2.1. Yolcu Taşıma Bileti ile İlgili Düzenlemeler  
5.1.2.1.1. Şehirlerarası Yolcu Taşıma İşiyle Uğraşan Otobüs İşletmecilerinin Kendi Biletlerini Kullandırmak Suretiyle Yolcu Taşıttırmaları  
5.1.3. Yolcu Taşıma Biletlerinin Düzenlenmesinde Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanılması  
5.1.4. Dip Koçanlı Yolcu Taşıma Bileti  
5.1.5. Elektronik Yolcu Bileti ve Elektronik Yolcu Listesine İlişkin Yapılan Düzenlemeler  
5.1.5.1. Elektronik Bilet Düzenleyebilmek İçin Başvuru Şartları Nedir?  
5.1.5.2. Değerlendirme ve İzin Süreci  
5.1.5.3. Elektronik Bilet ve Elektronik Yolcu Listesi Düzenlenmesi ve Elektronik Biletin Teslimi  
5.1.5.3.1. Elektronik Bilet ve Elektronik Yolcu Listesi Numarası  
5.1.6. Bedeli Kredi Kartı (Temassız Kartlar) Kullanılmak Suretiyle Ödenen Taşımacılıkta Belge Düzeni  
5.1.7. Özel Kartlar Kullanılarak Yapılan Şehir İçi Yolcu Taşımacılığında Belge Düzeni  
5.2. SELF SERVİS ESASINA GÖRE YEMEK HİZMETİ VERİLEN İŞYERLERİNDE BELGE DÜZENİ  
5.3. ÖZEL KARTLAR VEYA YEMEK ÇEKLERİ KULLANILMAK SURETİYLE LOKANTA VEYA RESTORANLARDA VERİLEN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE DÜZENİ  
5.3.1. Özel Kartların Kullanımı  
5.3.2. Yemek Çeklerinin Kullanımı  
5.3.3. Özel Kartlar ve Yemek Çeklerinin Kullanımına İlişkin Belge Düzeni  
5.4. ŞANS OYUNLARINDA BELGE DÜZENİ  
5.4.1. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nca Oynatılan Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunları  
5.4.2. Türkiye Jokey Kulübü Tarafından Oynatılan Müşterek Bahis Oyunları  
5.5. OTOMATİK SATIŞ MAKİNELERİ İLE YAPILAN SATIŞLARDA BELGE DÜZENİ  
5.6. ELEKTRONİK SİSTEMLER KULLANILARAK YAPILAN OTOPARK İŞLETMECİLİĞİNDE BELGE DÜZENİ  
5.7. DÖVİZ VE/VEYA KIYMETLİ MADEN ALIM/SATIMINDA BELGE DÜZENİ  
5.8. DENETİMLERDE ALIKONULAN SEVK İRSALİYESİ, YOLCU LİSTESİ VE İRSALİYELİ FATURALAR  
5.9. BANKALARA AİT KREDİ KARTI OKUYUCULARI KULLANILARAK YAPILAN DAKİKA (KONTÖR) SATIŞLARINDA BELGE DÜZENİ  
5.10. NİHAİ TÜKETİCİLERE ELEKTRONİK ORTAMDA KREDİ KARTIYLA YAPILAN DAKİKA (KONTÖR) SATIŞLARINDA BELGE DÜZENİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER  
5.11. SERBEST MESLEK FAALİYETİNDE BULUNAN HEKİMLER (DİŞ HEKİMLERİ İLE VETERİNER HEKİMLER DÂHİL) TARAFINDAN KULLANILACAK KREDİ KARTI OKUYUCULARINI BULUNDURMA VE KULLANMA MECBURİYETİ  
5.12. BELGE DÜZENİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BAZI SORU VE CEVAPLAR  
5.12.1. İlaç Satış Mümessilleri Tarafından Taşınan Promosyon Ürünleri ile Numune İlaçlarda Sevk İrsaliyesi Düzenlenip Düzenlenmeyeceği  
5.12.2. İkinci El Araç Alımında Belge Düzeni (Gider Pusulası Düzenlenip Düzenlenmeyeceği Sorunu)  
5.12.3. Gayrimenkul Alım Satımlarında Belge Düzeni (Vergi Mükellefi Olmayan Şahıslardan Satın Alınan Gayrimenkullerin Gider Pusulası Düzenlenip Düzenlenmeyeceği Sorunu)  
5.12.4. Gider Pusulası Düzenlenmesinde Bedel ya da Sayı Sınırı Var mıdır?  
5.12.5. İşyeri Kira Ödemelerinde Banka Dekontlarının Tevsik Edici Belge Olarak Yeterli Olup Olmadığı Sorunu  
Sonuç  
Kaynakça  
 


Memduh Aslan
Ekim 2008
45.00 TL
İndirimli: 19.90 TL (%55)
Sepete Ekle
Metehan Topsakal
Mayıs 2008
40.00 TL
İndirimli: 19.90 TL (%50)
Sepete Ekle
Semra Aydoğdu Bağcı
Ocak 2021
22.50 TL
Sepete Ekle
Rüknettin Kumkale
Ocak 2021
29.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  
Kısaltmalar Listesi  
Giriş  
Birinci Bölüm
BELGE, BELGELENDİRME VE
BELGE DÜZENİ KAVRAMLARI; BELGELERİN
HUKUKİ NİTELİKLERİ VE FONKSİYONLARI
1.1. BELGE KAVRAMI  
1.2. BELGELENDİRME KAVRAMI  
1.3. BELGE DÜZENİ KAVRAMI, BELGE DÜZENİNİ KONU ALAN HUKUK DALLARINDA BELGE TÜRLERİ  
1.3.1. Muhasebe Hukukunda Belge Düzeni ve Belge Türleri  
1.3.1.1. Muhasebede Belgeleme İlkeleri  
1.3.1.2. Muhasebede Belge Çeşitleri  
1.3.1.2.1. Doğal Belgeler  
1.3.1.2.2. Yapay Belgeler  
1.3.2. Ticaret Hukukunda Belge Düzeni ve Belge Türleri  
1.3.2.1. Ticari İşletme Çerçevesinde Fatura  
1.3.2.2. Deniz Ticaret Hukukunda Fatura  
1.3.2.3. Ticaret Hukuku ve Vergi Hukuku İlişkisi  
1.3.3. Vergi Hukukunda Belge Düzeni ve Belge Türleri  
1.3.3.1. 1925-1950 Döneminde Belge Düzenine İlişkin Düzenlemeler  
1.3.3.2. 1950-1960 Döneminde Belge Düzenine İlişkin Düzenlemeler  
1.3.3.3. 1980 Sonrası Dönem  
1.3.4. Belgelerin İşlevleri  
1.3.4.1. Belgelerin İspat Hukuku Açısından İşlevi  
1.3.4.1.1. Vergi İdaresinin İspat Külfeti ve Sonuçları  
1.3.4.1.2. Mükellefin İspat Külfeti ve Sonuçları  
1.3.4.1.3. Belge Düzeninin Vergi İdaresi ve Mükellefin İspat Külfeti Açısından Doğuracağı Sonuçlar  
1.3.4.1.3.1. Beyana Dayalı Tarhiyat Açısından  
1.3.4.1.3.2. İkmalen Tarhiyat Açısından  
1.3.4.1.3.3. Re’sen Tarhiyat Açısından  
1.3.4.2. Belgelerin Delil Olma Özelliği Açısından İşlevi  
1.3.4.2.1. Belgelerin Delil Değeri ve Doğuracağı Muhtemel Sonuçlar  
1.3.4.3. Belgelerin ve Belge Düzeninin Kayıt Dışı Ekonomiyi Önleme ve/veya Kavrama İşlevi  
1.3.5. Belgelerin Temin Edilmesi, Basılması ve Tasdikine Dağıtılmasına İlişkin Ortak Hükümler  
1.3.5.1. Belgelerin Anlaşmalı Matbaalara Bastırılması  
1.3.5.1.1. Anlaşmalı Matbaalar Hakkındaki Düzenlemeler  
1.3.5.1.1.1. Matbaalarda ve İşletmecisinde Aranacak Vasıflar  
1.3.5.1.1.2. Belgelerin Basım ve Dağıtımında Uyulacak Kurallar  
1.3.5.1.1.3. Anlaşmalı Matbaalar Tarafından Bilgi Formu Düzenlenmesi ve Gerekli Bildirimlerin Yapılması  
1.3.5.1.1.4. Levha Asma Mecburiyeti  
1.3.5.1.2. Basım ve Dağıtımı Yapılacak Belgelerin Şekli ve İçeriği  
1.3.5.1.2.1. Fatura Basılmasında Uyulması Gereken Kurallar  
1.3.5.1.2.2. Müstahsil Makbuzunun Basılmasında Uyulması Gereken Kurallar  
1.3.5.1.2.3. Serbest Meslek Makbuzlarının Basılmasında Uyulması Gereken Kurallar  
1.3.5.1.2.4. Gider Pusulasının Basılmasında Uyulması Gereken Kurallar  
1.3.5.1.2.5. Perakende Satış Vesikaların Basılmasında Uyulması Gereken Kurallar  
1.3.5.1.2.6. Giriş ve Yolcu Taşıma Biletlerin Basılmasında Uyulması Gereken Kurallar  
1.3.5.1.2.7. Sevk İrsaliyesinin Basılmasında Uyulması Gereken Kurallar  
1.3.5.1.2.8. Taşıma İrsaliyesinin Basılmasında Uyulması Gereken Kurallar  
1.3.5.1.2.9. Yolcu Listelerinin Basılmasında Uyulması Gereken Kurallar  
1.3.5.1.2.10. Günlük Müşteri Listelerinin Basılmasında Uyulması Gereken Kurallar  
1.3.5.1.2.11. Diğer Belgelerin Basılmasında Uyulması Gereken Kurallar  
1.3.5.1.3. Belgelerin Basımına İlişkin Diğer Ortak Hükümler  
1.3.5.1.4. Belgelerin Ebatları Hakkındaki Düzenlemeler  
1.3.5.2. Belgelerin Notere Tasdik Ettirilmesi  
1.3.5.2.1. Belgelerin Tasdikinde Noterlere Düşen Ödevler  
1.3.5.2.2. Belgelerin Notere Tasdik Ettirilmesinde Mükellefler Tarafından Uyulması Gereken Kurallar  
1.3.5.3. Basit Usulde Vergilendirilen Ticaret Erbabının Belgeleri Temin Etmesi  
1.4. ELEKTRONİK BELGELER VE BU KONUDAKİ HUKUKİ GELİŞMELER  
1.4.1. Elektronik Belge (e-Belge) Kavramı  
1.4.2. e-Belge Türleri  
1.4.3. e-Belgelerin Görünüm Şekilleri ve Taşıması Gereken Özellikler  
1.4.4. e-Belgelerin Mükellef ve Vergi İdaresi Açısından Sağlayacağı Muhtemel Faydalar  
1.4.5. e-Belgelerin Hukuki Geçerliliği Sorunu  
1.4.5.1. Dünyadaki Gelişmeler  
1.4.5.1.1. UNCITRAL’ un Çalışmaları  
1.4.5.1.2. ICC (International Chamber of Commerce-Milletler Arası Ticaret Odası) Tarafından Yürütülen Çalışmalar  
1.4.5.1.3. Avrupa Birliği (A.B.) Direktifleri  
1.4.5.1.4. Katma Değer Vergisinde Fatura Yönergesi Önerisi  
1.4.5.2. Türkiye’deki Çalışmalar  
1.4.5.2.1. E-Belge Altyapısı Projesi  
1.4.5.2.2. Elektronik İmza Kanunu ile Başlayan Yeni Dönem  
1.4.5.2.3. Vergi Hukuku Alanında yapılan Düzenlemeler  
İkinci Bölüm
VERGİ USUL HUKUKUNDA
ESAS BELGE OLARAK FATURA VE
FATURAYLA İLİŞKİLENDİRİLEN BELGELER
2.1. FATURANIN TANIMI, HUKUKİ MAHİYETİ VE ŞEKLİ  
2.1.1. Faturanın İspat Vasıtası Olma Özelliği  
2.1.2. Faturanın Müşterinin Borçlandığı Meblağı Göstermesi  
2.1.3. Faturanın Ticari Bir Vesika Olması ve Sonuçları  
2.1.4. Fatura Üzerinde Yazılı Bir Meblağ Olması  
2.1.5. Faturada Bulunması Gereken Bilgiler  
2.1.5.1. Faturanın Düzenlenme Tarihi  
2.1.5.2. Faturaların Seri ve Sıra Numarası  
2.1.5.3. Faturayı Düzenleyene Ait Bilgiler  
2.1.5.3.1. Faturayı Düzenleyenin Adı  
2.1.5.3.2. Faturayı Düzenleyenin Ticaret Unvanı  
2.1.5.3.3. Faturayı Düzenleyenin İş Adresi  
2.1.5.3.4. Faturayı Düzenleyenin Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Hesap Numarası  
2.1.5.4. Müşteriye Ait Bilgiler  
2.1.5.4.1. Müşterinin Adı, Ticaret Unvanı  
2.1.5.4.2. Müşterinin Adresi  
2.1.5.4.3. Müşterinin Varsa Vergi Dairesi ve Hesap Numarası  
2.1.5.4.4. Faturayı Düzenleyenin Müşterinin Kimlik Bilgilerinden Sorumlu Olması  
2.1.5.5. Malın veya İşin Türü, Miktarı, Fiyatı ve Tutarı  
2.1.5.6. Malın Teslim Tarihi ile İrsaliye Tarihi  
2.1.5.7. Faturada Bulunması Zorunlu Bilgilerin Dışında Bazı İlave Bilgi ve Şerhlere Yer Verilmesi  
2.1.5.7.1. Faturada Vade Farkı  
2.1.6. Fatura Nizamı (Fatura Düzenlenmesinde Uyulması Gereken Kurallar)  
2.1.6.1. Faturalar Sıra Numarası Dahilinde Teselsül Ettirilir  
2.1.6.2. Faturaların Düzenlemesinde Kullanılabilecek Araçlar  
2.1.6.3. Faturalar En Az Bir Asıl ve Bir Örnek Olarak Düzenlenmesi  
2.1.6.4. Faturaların İmzalanması  
2.1.6.5. Faturanın Düzenlenme Süresi  
2.1.6.5.1. Faturanın Düzenleme Süresi İle İlgili Özellik Arz eden Durumlar  
2.1.6.5.1.1. Nihai Tüketicilere Yapılan Satışlar veya sunulan Hizmetlerde Fatura Düzenleme Süresi  
2.1.6.5.1.2. Alıcısı Önceden Belli Olmayan Satışlarda Fatura Düzenleme Süresi  
2.1.6.5.1.3. Numune Üzerine veya Tecrübe ve Muayene Şartıyla Yapılan Satışlarda Fatura Düzenleme Süresi  
2.1.6.5.1.4. Kısım Kısım (Partiler Halinde) ve Bölünebilir Mal Teslimi veya Hizmet İfalarında Fatura Düzenleme Süresi  
2.1.6.5.1.5. Kısım Kısım ve Bölünemez Mal Teslimlerinde Fatura Düzenleme Süresi  
2.1.6.5.1.6. Bedeli Önceden Ödenen Hizmetlerde Fatura Düzenleme Süresi  
2.1.6.5.1.7. Faturanın Mal Teslimi veya Hizmet İfasından Önce Düzenlenmesi  
2.1.6.5.1.8. Konsinye Satışlarda Fatura Düzenleme Süresi  
2.1.6.5.1.9. Gün Sonunda Toplu Fatura Düzenlenmesi  
2.1.6.5.1.10. Eczanelerin Kamu Kuruluşlarına Düzenleyecekleri Faturalarda Süre  
2.1.7. Fatura Kullanma Mecburiyeti  
2.1.7.1. Fatura Vermek Zorunda Olanlar  
2.1.7.1.1. Otel, Lokanta, Pastane, Kafeterya, Hamam, Sauna, Berber, Kuaför ve Benzeri İşletmelerde Fatura Kullanma Mecburiyeti  
2.1.7.1.2. Yemek Hizmeti Veren İşyerleri ve Yemek Fişi Satışı Faaliyetinde Bulunan Firmaların Fatura Düzenleme Zorunluluğu  
2.1.7.1.3. Özel Eğitim Kurumlarında Fatura Kullanma Zorunluluğu  
2.1.7.1.4. Gayrimenkul Alım Satımıyla Uğraşanların Fatura Kullanma Mecburiyeti  
2.1.7.1.5. Yaş Sebze ve Meyve, Balık, Komisyonculuğunda Fatura Kullanma Mecburiyeti  
2.1.7.1.6. Emlak Komisyoncularında Fatura Kullanma Mecburiyeti  
2.1.7.1.7. İnşaat İşlerinde Fatura Düzenlenmesi  
2.1.7.1.8. Ticari İşletme Bünyesinde Elde Edilen Kira Gelirleri Dolayısıyla Fatura Düzenlenmesi  
2.1.7.1.9. Bankalar ve Sigorta Şirketleri ve Acentelerinin, Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarının Fatura Yerine Kullanacakları Belgeler  
2.1.7.1.10. İkrazat İşlerinde Fatura Düzenleme Zorunluluğu  
2.1.7.1.11. Ticari Faaliyetin Yürütülmesi Sırasında Elde Edilen Faiz ve Komisyon Gelirleri İçin Fatura Düzenleme Zorunluluğu  
2.1.7.1.12. Şahıs İşletmelerinin Tüzel Kişiliğe Dönüşmesi Halinde Fatura Düzenlenmesi  
2.1.7.1.13. İşletme Sahiplerinin Kendi İhtiyaçları İçin İşletmeden Çektikleri Mallar İçin Fatura Düzenlenmesi  
2.1.7.2. Fatura İstemek ve Almak Zorunda Olanlar  
2.1.7.2.1. Vergiden Muaf Esnafın Fatura İsteme ve Alma Zorunluluğu  
2.2. SEVK İRSALİYESİ  
2.2.1. Sevk İrsaliyesinin Kanundaki Yeri ve Tedvin Tekniğine Aykırılığı Sorunu  
2.2.2. Sevk İrsaliyesinin Şekli  
2.2.2.1. Sevk İrsaliyesinin Tarihi, Seri ve Sıra Numarası, Malın Fiili Sevk Tarihi  
2.2.2.2. Sevk İrsaliyesini Düzenleyene Ait Bilgiler  
2.2.2.3. Müşteriye Ait Bilgiler  
2.2.2.4. Malın Türü ve Miktarı  
2.2.3. Sevk İrsaliyesini Kimlerin Düzenlemesi Gerekir?  
2.2.3.1. Satıcının Sevk İrsaliye Düzenlemek Zorunda Olduğu Durumlar  
2.2.3.2. Alıcının Sevk İrsaliyesi Düzenleyeceği Durumlar  
2.2.4. Sevk İrsaliyesi Düzenlenmesine Gerek Olmayan Durumlar  
2.2.4.1. Nihai Tüketiciye Mal Satılması  
2.2.4.2. İşyerinde Kullanılmak Üzere Alınan Bazı Malların Satın Alınması  
2.2.4.3. Serbest Meslek Erbabı ile Vergiden Muaf Esnafın Mal Satın Alması  
2.2.4.4. Bazı Kamu Kuruluşlarının Mal Satışları  
2.2.4.5. İthalat Yoluyla Yurda Getirilen Malların Gümrükten Taşınmasında Sevk İrsaliyesi  
2.2.4.6. İşyeri Dışında Mal Satılması veya Hizmet Sunulması  
2.2.5. Özellik Arz Eden Hallerde Sevk İrsaliyesinin Düzenlenmesi  
2.2.5.1. Malın Mükellefe Ait Şube, İşyerleri, Depo vb. Yerler Arasında Taşınması  
2.2.5.2. Alıcıları ve Satılacak Miktarı Önceden Belli Olmayan Satışlarda Sevk İrsaliyesi  
2.2.5.3. Bir İşyeri ve Deposu Bulunmadan Kendi Taşıt Aracıyla Pazar Takibi veya Muhtelif Yerleşim Birimlerini Dolaşarak Mal Satanların Sevk İrsaliyesi  
2.2.5.4. Konsinye Satışlarda Sevk İrsaliyesi  
2.2.5.5. Satıcı ile Alıcının Üçüncü Şahıslara Talimat Vermek Suretiyle Doğrudan Yaptırdığı Teslimlerde Sevk İrsaliyesi  
2.2.5.6. Fason İşçilik ve Çeşitli İmalat İşlerinde Sevk İrsaliyesi  
2.2.5.7. İşletmenin Kullandığı Araç-Gereç veya Demirbaşların Bakım-Onarım İçin Gönderilmesinde Sevk İrsaliyesi  
2.2.5.8. Gazete, Dergi Dağıtımı Yapanlarda Sevk İrsaliyesi Uygulaması  
2.2.5.9. Numune Üzerine veya Tecrübe, Muayene veya Kontrol Şartıyla Satış Yapılmak Üzere Mal Sevkıyatı Yapılması Halinde Sevk İrsaliyesi Düzenlenmesi  
2.2.5.10. Eşantiyon veya Promosyon Olarak Sevk edilen Mallarda Sevk İrsaliyesi  
2.2.5.11. Faturanın Malın Tesliminden Önce Düzenlenmesi Halinde Sevk İrsaliyesi  
2.2.5.12. Serbest Meslek Erbabının Faaliyetleriyle İlgili Bazı Sevkıyatlarda Sevk İrsaliyesi Düzenleyip Düzenlemeyeceği  
2.3. İRSALİYELİ FATURA  
2.3.1. İrsaliyeli Fatura Kullanılması Zorunlu mudur?  
2.3.2. İrsaliyeli Faturada Bulunması Zorunlu Bilgiler  
2.3.3. İrsaliyeli Fatura Düzenlemesine İlişkin Kurallar  
2.4. TAŞIMA VE OTEL İŞLETMELERİNE AİT BELGELER  
2.4.1. Taşıma İrsaliyesi  
2.4.1.1. Taşıma İrsaliyesinin Şekli ve Düzenleme Kuralları  
2.4.1.2. Yolcu Taşımacılığı İle Kargo Taşımacılığının Bir Arada Yapılması Halinde Taşıma İrsaliyesi Uygulaması  
2.5. YOLCU LİSTELERİ  
2.5.1. Yolcu Listesinin Şekli ve Uygulamaya İlişkin Esaslar  
2.5.2. Yolcu Listesi Aranmayacak Haller  
2.6. GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTESİ  
2.6.1. Günlük Müşteri Listesinin Şekli ve Düzenleme Kuralları  
Üçüncü Bölüm
FATURA YERİNE GEÇEN BELGELER VE
MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN
İHDAS EDİLEN BELGELER
3.1. FATURA YERİNE GEÇEN BELGELER VE BU BELGELERİN KAYITLARIN TEVSİKİNDEKİ FONKSİYONU  
3.1.1. Perakende Satış Vesikaları  
3.1.1.1. Perakende Satış Fişi  
3.1.1.1.1. Perakende Satış Fişlerinin Şekli, Düzenlenme Biçimi ve İçeriği  
3.1.1.1.2. Özellik Arz Eden Faaliyetlerde Kullanılabilecek Belge: Dip Koçanlı Perakende Satış Fişi  
3.1.1.2. Makinalı Kasaların Kayıt Ruloları (Ödeme Kaydedici Cihaz veya Yazar
Kasa Fişi) 
 
3.1.1.2.1. Ödeme Kaydedici Cihaz Fişlerinde Bulunması Zorunlu Bilgiler  
3.1.1.2.2. Ödeme Kaydedici Cihazların Kayıt Ruloları  
3.1.1.2.3. Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanmak Zorunda Olanlar  
3.1.1.2.3.1. Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Zorunluluğunun Başlangıcı  
3.1.1.2.4. Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanmak Zorunda Olmayan Mükellefler  
3.1.1.2.5. Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımıyla İlgili Özellik Arz Eden Durumlar  
3.1.1.2.5.1. Elektrik Bulunmayan Yerlerde Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanılıp Kullanılmayacağı  
3.1.1.2.5.2. Kısa Süreli Fuar, Panayır vb. Organizasyonlarda Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanılıp Kullanılmayacağı  
3.1.1.2.5.3. Bazı Kamu Kuruluşlarına Ait Misafirhane, Kantin, Lokal vb. Yerlerde Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanılıp Kullanılmayacağı  
3.1.1.2.5.4. Kahvehane İşletmelerinde Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımı  
3.1.1.2.5.5. Akaryakıt, Otogaz (LPG, Doğalgaz vb) Satışını Yapan Mükelleflerin Akaryakıt Pompalarında Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Zorunluluğu  
3.1.1.2.6. Ödeme Kaydedici Cihazların Arızalanması veya Kullanılamaması Halinde Yapılacak İşlemler  
3.1.1.2.7. Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımında Meydana Gelen Hataların Düzeltilmesi  
3.1.1.2.8. Ödeme Kaydedici Cihazların El Değiştirmesi veya Kullanım Dışı Kalması Halinde Yapılacak İşlemler  
3.1.1.3. Giriş ve Yolcu Taşıma Biletleri  
3.1.1.3.1. Şehirlerarası Otobüs Taşımacılığında Yolcu Bileti Uygulaması  
3.1.1.3.2. Hava Yolu Taşımacılında Kullanılan Yolcu Biletlerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi  
3.1.1.3.3. Dip Koçanlı Yolcu Taşıma Bileti  
3.1.2. Gider Pusulası  
3.1.2.1. Gider Pusulası Düzenleme Zorunluluğu  
3.1.2.2. Gider Pusulasının Şekli  
3.1.2.3. Gider Pusulası Nizamı  
3.1.2.4. Gider Pusulası Uygulamasında Özellik Arz Eden Durumlar  
3.1.2.4.1. Zati Eşyalarını Satanlardan Mal Alınması Halinde Gider Pusulası Uygulaması  
3.1.2.4.2. Bazı Hizmet Alımlarında Gider Pusulası Uygulaması  
3.1.2.4.3. Nihai Tüketiciler Tarafından Satın Alınmış Malların İade Edilmesinde Gider Pusulası Uygulaması  
3.1.2.4.4. Taksitli Satışlarda Tüketicinin Borcunu Taksit Süreleri Gelmeden Önce Ödemesi Halinde İade Edilen Faiz Nedeniyle Gider Pusulası Düzenlenmesi  
3.1.2.4.5. Bazı Telif Kazançlarında Gider Pusulası Uygulaması  
3.1.2.4.6. Sınır Ticareti Yoluyla İthal Edilen Malların Satışında Vergi Uygulaması ve Gider Pusulası İlişkisi  
3.1.2.5. Gider Pusulası Düzenlenmesi Sırasında Yapılacak Vergi Tevkifatı  
3.1.3. Müstahsil Makbuzu  
3.1.3.1. Müstahsil Makbuzunun Düzenlenmesinde Uyulması Gereken Kurallar  
3.1.3.2. Müstahsil Makbuzunun Şekli  
3.1.3.3. Zirai Ürünlerin Alımında Vergi Kesintisi ve Müstahsil Makbuzunda Gösterilmesi  
3.1.3.4. Müstahsil Makbuzunun Alıcı ve Satıcı Tarafından Saklanması  
3.1.4. Serbest Meslek Makbuzu  
3.1.4.1. Serbest Meslek Makbuzunun Şekli ve Düzenleme Esasları  
3.1.4.2. Serbest Meslek Kazançlarında Vergi Tevkifatı  
3.1.4.3. Serbest Meslek Makbuzunun Verilmemesi Halinde İzlenecek Yol  
3.1.4.4. Serbest Meslek Erbabının Adına Kayıtlı Demirbaşları Satması  
3.1.5. Ücretlere İlişkin Kayıt ve Belgeler  
3.1.5.1. Ücret Bordrosu  
3.1.5.1.1. Ücret Bordrosunun Şekil Şartları ve Düzenleme Esasları  
3.1.5.2. Bordro Yerine Geçen Belgeler  
3.1.6. Muhabere (Haberleşme) Evrakı  
3.1.7. Kıymetli Evrak (Bono ve Poliçeler)  
3.1.8. Diğer Belgeler  
3.2. MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN İHDAS EDİLEN BELGELER  
3.2.1. Kavram: Dayandıkları Yasalar Bakımından Anayasa Mahkemesinin Denetimini İlgilendiren İdari Düzenlemeler  
3.2.1.1. Verginin Ana Öğelerini Çerçeveleyen Yasalara İlişkin Yönetsel Düzenlemeler  
3.2.2. Ambar Tesellüm Fişi  
3.2.3. Adisyon  
3.2.3.1. Adisyon Kullanma Zorunluluğu Dışında Bırakılan Hizmet işletmeleri  
3.2.3.2. Adisyonlarda Bulunması Gereken Bilgiler ve Düzenleme Kuralları  
3.2.4. Adisyon Tipi Perakende Satış Fişi  
3.2.5. Reçete (Üçlü Reçete)  
3.2.5.1. Reçetelerin Şekli ve Düzenleme Esasları  
3.2.6. Döviz Alım ve Döviz Satım Belgesi  
3.2.7. Bankalar Tarafından Kullanılacak Belgeler  
3.2.7.1. Dekont  
3.2.7.2. Hesap Bildirim Cetvelleri (Ekstreler)  
3.2.7.3. Döviz Alım Satım Belgesi  
3.2.7.4. İşlem Sonuç Formları  
3.2.7.5. Bankaların Düzenleyecekleri Belgelerin Temiyle İlgili Ortak Hükümler  
3.2.8. Sigorta Şirketleri İle Acenteleri Tarafından Düzenlenecek Belgeler  
3.2.8.1. Sigorta Poliçeleri  
3.2.8.2. Sigorta Komisyon Gideri Belgesi  
3.2.9. Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Tarafından Düzenlenecek Belgeler  
3.2.9.1. İşlem Sonuç Formları  
3.2.10. İkrazatçılar Tarafından Düzenlenecek Belge: Ödünç Sözleşmesi  
3.2.11. Yapı Ruhsatı  
3.3. SERBEST BÖLGELERDE FAALİYET GÖSTEREN MÜKELLEFLERİN
BELGE DÜZENİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 
 
3.4. BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN TİCARET ERBABININ BELGE DÜZENİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER  
Dördüncü Bölüm
MÜKELLEFİN DEFTER VE
BELGELERİ MUHAFAZA VE İBRAZ ÖDEVİ VE
BELGE DÜZENİNE UYULMAMASININ SONUÇLARI
4.1. GENEL OLARAK DEFTER VE BELGELERİ MUHAFAZA ÖDEVİ  
4.1.1. Vergi Usul Kanununa Göre Defter Tutmak Zorunda Olan Mükelleflerin Muhafaza Ödevi  
4.1.1.1. Defter Tutmak Zorunda Olan Mükelleflerin Muhafaza Ödevi İle İlgili Özellik Arz Eden Durumlar  
4.1.1.1.1. Yıllara Yayılan İnşaat ve Onarma İşlerinde Defter ve Belgelerin Saklanması  
4.1.1.1.2. Amortisman Kayıtları İle İlgili Kayıtların Saklanması  
4.1.1.1.3. Geçmiş Yıl Zararları İle İlgili Defter ve Belgelerin Saklanması  
4.1.1.1.4. Yatırım İndiriminden Faydalanan Mükelleflerin Defter ve Belgeleri Saklaması  
4.1.2. Vergi Usul Kanununa Göre Defter Tutmak zorunda Olmayanların Belgeleri Muhafaza Ödevi  
4.1.2.1. Vergi Karnelerinin Saklanması  
4.1.3. Defter ve Belgeleri Saklama Zorunluluğuna Uyulamamasının Sonuçları  
4.2. DEFTER VE BELGELERİ İBRAZ ÖDEVİ  
4.2.1. Yeminli Mali Müşavirlere Bazı Hallerde Defter ve Belgelerin İbraz Zorunluluğu  
4.2.2. Vergi Barışı Kanununa Göre Defter ve Belgelerin Saklanması ve İbrazı  
4.2.3. İşini Terk Eden Mükelleflerin Belge İbraz Ödevi  
4.2.4. Defter ve Belgeleri İbraz Etmemenin Sonuçları  
4.2.5. İnceleme Elamanına İbraz Edilmeyen Defterlerin Mahkemeye İbrazı  
4.2.6. Defter Belgelerin Zayii Sebebiyle İbraz Edilememesi  
4.2.6.1. Türk Ticaret Kanunu Açısından Defter ve Belgelerin Zayii  
4.2.6.1.1. Zayi Belgesi Almanın ve Almamanın Sonuçları  
4.2.6.2. Vergi Usul Kanunu’na Göre Defter ve Belgelerin Kaybı ve Mücbir Sebep Hali  
4.2.6.2.1. Doğal Afetlerin Meydana Gelmesi Halinde Defter ve Belgelerin Zayi Olması  
4.2.6.2.2. Doğal Afetler Dışındaki Hallerle Defter ve Belgelerin Zayi Olması  
4.2.6.3. Vergi Usul Kanunu Bakımından Defter ve Belgelerin Kaybının Muhtemel Sonuçları  
4.3. BELGE DÜZENİNE UYULMAMASI HALİNDE UYGULANACAK CEZALAR  
4.3.1. Genel Anlamda Suç ve Ceza Kavramları  
4.3.2. Vergi Suçu Kavramı  
4.3.3. Vergi Cezasının Tanımı  
4.3.3.1. Vergi Cezasının Unsurları  
4.3.4. Vergi Suç ve Cezalarının Çeşitleri  
4.3.4.1. İdari Nitelikli Vergi Suç ve Cezaları  
4.3.4.2. Adli Nitelikli Vergi Suç ve Cezaları  
4.3.5. Cezayı Gerektiren Olayların Tespiti  
4.3.6. Ceza Kesme Zamanaşımının Dikkate Alınması  
4.3.7. Belge Düzenine Uyulmaması Fiilleri ve Uygulanacak Cezalar  
4.3.7.1. Usulsüzlük Cezasına Bağlanmış Olan Belge Düzenine Uymama Fiilleri ve Cezaları  
4.3.7.2. Özel Usulsüzlük Cezasını Gerektiren Fiiller ve Cezaları  
4.3.7.2.1. Belgelerin Verilmemesi, Alınmaması Halinde Ceza Uygulaması  
4.3.7.2.2. Belgelerin Kullanılmaması ve Bulundurulmaması Halinde Ceza Uygulaması  
4.3.7.2.3. Nihai Tüketicilerin Belge Almaması Halinde Ceza Uygulaması  
4.3.7.2.4. Faturanın Süresi İçerisinde Düzenlenmemesi Halinde Uygulanacak Ceza  
4.3.7.2.5. Belge Üzerinde Gerçek Meblağdan Farklı Meblağlara Yer Verilmesi  
4.3.7.2.6. Düzenlenen Belgelerde Belge Aslı ile Örneği Arasında Farklı Meblağlara Yer Verilmesi  
4.3.7.2.7. Belgelerin Şekil ve Usul Hükümlerine Uygun Düzenlenmemesi Halinde Ortaya Çıkan Sonuçlar ve Yaptırımları  
4.3.7.2.7.1. Esasa Etkili Olmayan Şekil Noksanlıkları  
4.3.7.2.7.2. Belgenin Esasına Yönelik Şekil Noksanlıkları  
4.3.7.3. Kaçakçılık Suçları ve Cezası  
4.3.7.3.1. Genel Olarak Kaçakçılık Suçlarının Ceza Hukuku ve Vergi Ceza Hukukundaki Yeri  
4.3.7.3.2. Kaçakçılık Suçları Bakımından 4369 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler  
4.3.7.3.3. Belgelerde Tahrifat Yapmak  
4.3.7.3.3.1. Suçun Maddi Unsuru  
4.3.7.3.3.2. Suçun Manevi Unsuru  
4.3.7.3.3.3. Failin (Suçlunun) Tespiti  
4.3.7.3.4. Belgeleri Gizlemek  
4.3.7.3.4.1. Suçun Maddi Unsuru  
4.3.7.3.4.2. Suçun Manevi Unsuru  
4.3.7.3.4.3. Failin Tespiti  
4.3.7.3.5. Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenlemek veya Bu Belgeleri Kullanmak  
4.3.7.3.5.1. Suçun Tanımı  
4.3.7.3.5.2. Suçun Konusu  
4.3.7.3.5.3. Düzenlemek Bakımından Suçun Maddi Unsuru  
4.3.7.3.5.4. Belgeyi Kullanmak Bakımından Suçun Maddi Unsuru  
4.3.7.3.5.5. Suçun Manevi Unsuru  
4.3.7.3.5.6. Suçun Faili  
4.3.7.3.6. Belgelerin Asıl veya Suretlerini Tamamen veya Kısmen Sahte Olarak Düzenlemek veya Bu Belgeleri Kullanmak (Sahte Belge Düzenlemek ve Kullanmak)  
4.3.7.3.6.1. Sahte Belgenin Tanımı  
4.3.7.3.6.2. Suçun Ön Koşulu  
4.3.7.3.6.3. Suçun Maddi Unsuru  
4.3.7.3.6.4. Suçun Manevi Unsuru  
4.3.7.3.6.5. Sahte Belge Kullanımında Kasıt (Bilerek Düzenleme ve Kullanma) Sorunu  
4.3.7.3.6.6. Suçun Faili  
4.3.7.3.6.7. Sahte Belge ile Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Ayrımı  
4.3.7.3.7. Belgeleri Yok Etmek  
4.3.7.3.7.1. Suçun Ön Koşulu  
4.3.7.3.7.2. Suçun Konusu  
4.3.7.3.7.3. Suçun Maddi Unsuru  
4.3.7.3.7.4. Suçun Manevi Unsuru  
4.3.7.3.7.5. Suçun Faili  
4.3.7.3.8. Belgeleri Maliye Bakanlığı İle Anlaşması Olmadığı Halde Basmak, Sahte Olarak Basmak, Bu Belgeleri Kullanmak  
4.3.7.3.8.1. Suçun Konusu  
4.3.7.3.8.2. Suçun Maddi Unsuru  
4.3.7.3.8.3. Suçun Faili  
4.3.7.4. Kaçakçılık Suçlarına İştirak  
Beşinci Bölüm
BAZI ÖZELLİKLİ DURUMLARDA BELGE DÜZENİ
(Genel Tebliğler ve Özelgelerdeki Olaylar)
5.1. YOLCU TAŞIMACILIĞI FAALİYETİNDE BELGE DÜZENİ KONUSUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER  
5.1.1. Turizm Organizasyonu Faaliyetinde Bulunan Mükelleflerin Düzenledikleri Turlara Ait Vasıtalarda Bulunması Gereken Belgeler  
5.1.2. Şehirlerarası Karayoluyla Yapılan Yolcu Taşımacılığında Belge Düzenine İlişkin İlave Düzenlemeler  
5.1.2.1. Yolcu Taşıma Bileti ile İlgili Düzenlemeler  
5.1.2.1.1. Şehirlerarası Yolcu Taşıma İşiyle Uğraşan Otobüs İşletmecilerinin Kendi Biletlerini Kullandırmak Suretiyle Yolcu Taşıttırmaları  
5.1.3. Yolcu Taşıma Biletlerinin Düzenlenmesinde Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanılması  
5.1.4. Dip Koçanlı Yolcu Taşıma Bileti  
5.1.5. Elektronik Yolcu Bileti ve Elektronik Yolcu Listesine İlişkin Yapılan Düzenlemeler  
5.1.5.1. Elektronik Bilet Düzenleyebilmek İçin Başvuru Şartları Nedir?  
5.1.5.2. Değerlendirme ve İzin Süreci  
5.1.5.3. Elektronik Bilet ve Elektronik Yolcu Listesi Düzenlenmesi ve Elektronik Biletin Teslimi  
5.1.5.3.1. Elektronik Bilet ve Elektronik Yolcu Listesi Numarası  
5.1.6. Bedeli Kredi Kartı (Temassız Kartlar) Kullanılmak Suretiyle Ödenen Taşımacılıkta Belge Düzeni  
5.1.7. Özel Kartlar Kullanılarak Yapılan Şehir İçi Yolcu Taşımacılığında Belge Düzeni  
5.2. SELF SERVİS ESASINA GÖRE YEMEK HİZMETİ VERİLEN İŞYERLERİNDE BELGE DÜZENİ  
5.3. ÖZEL KARTLAR VEYA YEMEK ÇEKLERİ KULLANILMAK SURETİYLE LOKANTA VEYA RESTORANLARDA VERİLEN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE DÜZENİ  
5.3.1. Özel Kartların Kullanımı  
5.3.2. Yemek Çeklerinin Kullanımı  
5.3.3. Özel Kartlar ve Yemek Çeklerinin Kullanımına İlişkin Belge Düzeni  
5.4. ŞANS OYUNLARINDA BELGE DÜZENİ  
5.4.1. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nca Oynatılan Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunları  
5.4.2. Türkiye Jokey Kulübü Tarafından Oynatılan Müşterek Bahis Oyunları  
5.5. OTOMATİK SATIŞ MAKİNELERİ İLE YAPILAN SATIŞLARDA BELGE DÜZENİ  
5.6. ELEKTRONİK SİSTEMLER KULLANILARAK YAPILAN OTOPARK İŞLETMECİLİĞİNDE BELGE DÜZENİ  
5.7. DÖVİZ VE/VEYA KIYMETLİ MADEN ALIM/SATIMINDA BELGE DÜZENİ  
5.8. DENETİMLERDE ALIKONULAN SEVK İRSALİYESİ, YOLCU LİSTESİ VE İRSALİYELİ FATURALAR  
5.9. BANKALARA AİT KREDİ KARTI OKUYUCULARI KULLANILARAK YAPILAN DAKİKA (KONTÖR) SATIŞLARINDA BELGE DÜZENİ  
5.10. NİHAİ TÜKETİCİLERE ELEKTRONİK ORTAMDA KREDİ KARTIYLA YAPILAN DAKİKA (KONTÖR) SATIŞLARINDA BELGE DÜZENİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER  
5.11. SERBEST MESLEK FAALİYETİNDE BULUNAN HEKİMLER (DİŞ HEKİMLERİ İLE VETERİNER HEKİMLER DÂHİL) TARAFINDAN KULLANILACAK KREDİ KARTI OKUYUCULARINI BULUNDURMA VE KULLANMA MECBURİYETİ  
5.12. BELGE DÜZENİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BAZI SORU VE CEVAPLAR  
5.12.1. İlaç Satış Mümessilleri Tarafından Taşınan Promosyon Ürünleri ile Numune İlaçlarda Sevk İrsaliyesi Düzenlenip Düzenlenmeyeceği  
5.12.2. İkinci El Araç Alımında Belge Düzeni (Gider Pusulası Düzenlenip Düzenlenmeyeceği Sorunu)  
5.12.3. Gayrimenkul Alım Satımlarında Belge Düzeni (Vergi Mükellefi Olmayan Şahıslardan Satın Alınan Gayrimenkullerin Gider Pusulası Düzenlenip Düzenlenmeyeceği Sorunu)  
5.12.4. Gider Pusulası Düzenlenmesinde Bedel ya da Sayı Sınırı Var mıdır?  
5.12.5. İşyeri Kira Ödemelerinde Banka Dekontlarının Tevsik Edici Belge Olarak Yeterli Olup Olmadığı Sorunu  
Sonuç  
Kaynakça  
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021