Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Türk Vergi Hukukunda Belgeler ve Uygulama Sonuçları
Yargı Kararları ve Özelgeler
Eylül 2020 / 1. Baskı / 360 Syf.
Fiyatı: 58.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

"Vergi Hukukunda Belgeler ve Uygulama Sonuçları" başlıklı kitap, Türk Vergi Sisteminde, düzenlenmesi, kullanılması, saklanma veya ibrazı, kanunu veya tebliğ gereği zorunlu tutulan gerek kâğıt ortamında gerekse elektronik ortamda düzenlenen fatura vb. ispat vesikalarını konu almaktadır.

Kitapta, her bir belge türü için ayrı ayrı olmak üzere, belgelerin hukuki niteliklerine yer verildikten sonra özellikle uygulamada yaşanan sorunlara ilişkin birçok yargı kararları ve özelgeler taranarak yargı ve idarenin görüşü aktarılmış, devamında ise konuya ilişkin nihai değerlendirmelerimize yer verilmiştir. Vergi hukukunda düzenlenen belgeler konusunda ciddi literatür taramasına yer verilen kitap bu yönüyle, mükellefler, şirketlerin muhasebe ilgilileri, meslek mensupları ve kamuda görev alanlar ile vergi usul kanunu alanında çalışma yapan akademisyenler için ciddi bir temel kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır.

Maliye Bakanlığında yaklaşık 10 yıl boyunca, Gelirler Kontrolörü ve Vergi Müfettişi unvanlarıyla görev yapan yazarın, mesleki tecrübelerini kaleme aldığı bu kitapta; ilk defa, 397 no.lu VUK GT ile başlayan sonrasında 487 no.lu VUK GT ile uygulama kapsamı genişletilen ve birçok defa çıkarılan değişiklik tebliğler ile mevzuatı karışık bir hal alan, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu ile e-Bilet uygulamaları hakkında, 509 no.lu VUK GT ile yapılan değişiklik ve düzenlemelere ayrıca yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Belge ve Belge Düzeni Terimlerinin Kavramsal Açıdan İncelemesi
Belgelerin Önemi ve Fonksiyonları
Türk Vergi Sisteminde Kağıt Ortamında Düzenlenen Belgeler
Fatura – Sevk İrsaliyesi – Perakende Satış Vesikaları
Serbest Meslek Makbuzu – Gider Pusulası – Ücret Bordrosu
Türk Vergi Sisteminde Elektronik Belge Uygulamaları
e–Fatura(e–Arşiv Fatura) – e–İrsaliye – e–SMM – e–MM – e–Bilet
e–Gider Pusulası – e–Sigorta Komisyon Gider Belgesi – e–Sigorta Poliçesi – e–Döviz Alım–Satım Belgesi – e–Dekont
Belge Ödevi ve Belge Düzenine Aykırı Fiilde Ceza Uygulaması
Belge Düzeniyle İlgili Uygulanmakta Olan Vergi Cezaları ve Vergi Suçları
Yargı Kararları Açısından Sahte Fatura Konulu Vergi İncelemelerinde Tespit Yükümlülüğü
Bedelsiz Teslim ve Hizmet İfalarında Belge Düzeni
Yansıtma İşlemlerinde Belge Düzeni ile Vergisel Yükümlülüklerin Devri
Barkod: 9789750261053
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 360
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
Giriş  19
Birinci Bölüm
BELGE VE BELGE DÜZENİ TERİMLERİNİN KAVRAMSAL AÇIDAN İNCELEMESİ
1.1. TANIM OLARAK BELGE VE BELGE DÜZENİ KAVRAMLARI  23
1.1.1. Genel Olarak Belge ve Belge Düzeni  24
1.1.2. Çeşitli Hukuk ve Bilim Dallarında Belge Tanımları  25
1.1.2.1. Vergi Hukukunda Belge  25
1.1.2.2. Türk Ticaret Kanunu’nda Belge  28
1.1.2.3. Türk Ceza Kanunu’nda Belge  30
1.1.2.4. Muhasebe Biliminde Belge  31
1.1.3. Türk Vergi Sisteminde Belge Düzeninin Sağlanmasına Yönelik Uygulamalar  31
1.2. BELGEDE ŞEKİL ŞARTLARI  33
1.2.1. Yazılı Olması  33
1.2.2. Delil Niteliğine Sahip Olması  34
1.2.3. Düzenleyicisinin Belli Olması  34
1.2.4. Taşınabilir Kayıt Ortamında Bulunması  35
1.2.5. Hukuki Bir Sonuç Doğurmaya Yönelik Olması  35
1.2.6. Hukuki Geçerlilik  35
1.3. BELGEDE ASIL, SURET VE NÜSHA KAVRAMLARI  36
1.3.1. Asıl  36
1.3.2. Nüsha (Örnek)  36
1.3.3. Suret  37
1.4. BELGELERİN SINIFLANDIRILMASI  37
1.4.1. Oluşumuna Göre Belge Çeşitleri  38
1.4.1.1. Doğal Belgeler  38
1.4.1.2. Yapay Belgeler  38
1.4.2. Türk Ceza Kanunu Uygulamaları Açısından Belge Türleri  39
1.4.2.1. Resmi Belge  40
1.4.2.2. Özel Belge  40
1.4.2.3. Resmi Belge Hükmünde Belgeler  40
1.5. BELGELERİN ÖNEMİ VE FONKSİYONLARI  41
1.5.1. Delil ve İspat Kuvveti  41
1.5.1.1. Vergi Hukukunda İspat Yükü  44
1.5.2. Denetim Fonksiyonu  46
1.5.3. Bilgi Verme ve Güvenlik Fonksiyonu  46
1.5.4. Kayıt Dışılığı Önleme Fonksiyonu  47
İkinci Bölüm
TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE DÜZENLENEN BELGELER
2.1. TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE KAĞIT ORTAMINDA DÜZENLENEN BELGELER  56
2.1.1. Vergi Usul Kanunu’nda Tanımlanan Belgeler  57
2.1.1.1. Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgeler  58
2.1.1.1.1. Faturanın Tarifi ve Hukuki Mahiyeti  58
2.1.1.1.1.1. Türk Ticaret Kanunu’nda Fatura  59
2.1.1.1.1.2. Vergi Usul Kanunu’nda Fatura  60
2.1.1.1.1.3. Faturanın Hukuki Mahiyeti  61
2.1.1.1.1.3.1. Faturanın İspat Vasıtası Olması  62
2.1.1.1.1.3.2. Faturanın Müşterinin Borçlandığı Meblağı Göstermesi  64
2.1.1.1.2. Faturanın Şekli  64
2.1.1.1.2.1. Faturanın Düzenlenme Tarihi, Seri ve Sıra Numarası  65
2.1.1.1.2.2. Faturayı Düzenleyenin Adı, Varsa Ticaret Unvanı, İş Adresi, Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Hesap Numarası  66
2.1.1.1.2.3. Müşterinin Adı, Ticaret Unvanı, Adresi, Varsa Vergi Dairesi ve Hesap Numarası  67
2.1.1.1.2.4. Malın veya İşin Nev'i, Miktarı, Fiyatı ile Tutarı  68
2.1.1.1.2.5. Satılan Malların Teslim Tarihi ve İrsaliye Numarası  68
2.1.1.1.2.6. Faturanın, Anlaşmalı Matbaalarda Bastırılmış veya Notere Tasdik Ettirilmiş Olması Gerekir  70
2.1.1.1.3. Fatura Düzenlemesinde Uyulması Gereken Kurallar (Nizam)  71
2.1.1.1.4. Fatura Düzenlemesinde Süre  77
2.1.1.1.5. Fatura Düzenleme ve Kullanma Mecburiyeti  80
2.1.1.1.5.1. Zorunluluk Kapsamında Olanlar  80
2.1.1.1.5.2. Fatura Düzenlemede Sorumluluk ve Cezai Müeyyide  81
2.1.1.1.6. Fatura ile İlgili Diğer Hususlar  83
2.1.1.1.6.1. Yurtdışında Mukim Kişilerden Alınan Belgelerin Geçerliliği  83
2.1.1.1.6.2. Faturada Vade Farkı  84
2.1.1.1.6.3. Teslim ve İfadan Önce Faturanın Düzenlenip Düzenlenmeyeceği  88
2.1.1.1.6.4. Fatura Düzenlemede Yasal Sürenin Başlangıcı  91
2.1.1.1.6.5. Aralık Dönemine Ait Faturanın, İzleyen Ocak Ayında Kayıtlara Alınması  91
2.1.1.1.6.6. Döviz Cinsinden Düzenlenen Faturalar  93
2.1.1.1.6.7. Hizmeti Alan ile Ödeme Yapanların Farklı Kişiler Olması Durumunda Faturanın Kimin Adına Düzenleneceği  95
2.1.1.2. Sevk İrsaliyesi  96
2.1.1.2.1. Sevk İrsaliyesinin Tanımı  96
2.1.1.2.2. Sevk İrsaliyesini Düzenlemek Zorunda Olanlar  98
2.1.1.2.3. Sevk İrsaliyesinin Şekil Şartları  98
2.1.1.2.4. Sevk İrsaliyesi Düzenlenmeyecek Haller  103
2.1.1.2.5. Sevk İrsaliyesi Düzenleme Mecburiyetine Aykırı Fiillerde Ceza Uygulaması  104
2.1.1.3. Perakende Satış Vesikaları (Fatura Yerine Geçen Belgeler)  106
2.1.1.3.1. Perakende Satış Vesikaları Düzenlemek Zorunda Olanlar  107
2.1.1.3.2. Şekil Şartları Açısından Perakende Satış Vesikaları  108
2.1.1.3.2.1. Perakende Satış Fişi  110
2.1.1.3.2.2. Yazar Kasa ve ÖKC Fişi (Yeni Nesil ÖKC)  110
2.1.1.3.2.3. Giriş ve Yolcu Taşıma Biletleri  112
2.1.1.3.3. Perakende Satış Vesikalarında Özellik Arz Eden Durumlar  113
2.1.1.3.3.1. Perakende Satış Vesikası Üzerinde Yazan Kdv’nin İndirim ve/veya İadesi  113
2.1.1.3.3.2. Akaryakıt İstasyonunda Yapılan Teslimlerde Belge Düzeni  115
2.1.1.3.3.3. Ödeme Kaydedici Cihazlardan “X”, “Z” ve “Mali Hafıza” Raporlarının Alınması  121
2.1.1.4. Serbest Meslek Makbuzu  122
2.1.1.4.1. Tanım Olarak Serbest Meslek Makbuzu  122
2.1.1.4.2. Serbest Meslek Makbuzu Mecburiyeti, Düzenlemek Zorunda Olanlar  123
2.1.1.4.3. Serbest Meslek Makbuzu Düzenlenecek Haller  124
2.1.1.4.4. Serbest Meslek Makbuzu Şekil Şartları  126
2.1.1.4.5. Serbest Meslek Makbuzunda Özellik Arz Eden Durum  126
2.1.1.5. Gider Pusulası  127
2.1.1.5.1. Gider Pusulası Düzenlenecek Haller  128
2.1.1.5.2. Gider Pusulasının Şekil Şartları  130
2.1.1.5.3. Gider Pusulasında Özellik Arz Eden Durumlar  132
2.1.1.5.3.1. Belge Düzenleme Yükümlülüğü Bulunmayanlardan Alınan Mal veya Yapılan İş Karşılığında Gider Pusulası Düzenlenmesi  132
2.1.1.5.3.2. Satılan Ürünün Nihai Tüketicilerden İade Alınması Durumunda Gider Pusulası  135
2.1.1.6. Müstahsil Makbuzu  137
2.1.1.6.1. Müstahsil Makbuzu Düzenleyecekler ve Kullanım Şekli  137
2.1.1.6.2. Müstahsil Makbuzunun Şekil Şartları  138
2.1.1.6.3. Müstahsil Makbuzu Uygulamasında Özellik Arz eden Konular  139
2.1.1.6.3.1. Müstahsil Makbuzu ve Stopaj Uygulaması  139
2.1.1.6.3.2. Çiftçilere Yaptırılan Hizmetlerin, Müstahsil Makbuzu Düzenleme Konusu Açısından Değerlendirilmesi  141
2.1.1.7. Ücretlere İlişkin Düzenlenen Belgeler  143
2.1.1.7.1. Ücret Bordrosu  143
2.1.1.7.1.1. Ücret Bordrosunun Hukuki Dayanakları  143
2.1.1.7.1.2. Ücret Bordrosu Düzenlemek Zorunda Olanlar  144
2.1.1.7.1.3. Ücret Bordrosu Düzenlemeyecek Olanlar  144
2.1.1.7.1.4. Ücret Bordrosunun Şekil Şartları  146
2.1.1.7.2. Bordro Yerine Geçen Belgeler  148
2.1.1.8. Taşıma ve Otel İşletmelerine Ait Belgeler  148
2.1.1.8.1. Taşıma İrsaliyesi  149
2.1.1.8.1.1. Taşıma İrsaliyesinde Bulunması Zorunlu Bilgiler ve Düzenleme Şekil Şartları  149
2.1.1.8.1.2. Taşıma İrsaliyesi, Sevk İrsaliyesi ve Fatura Arasındaki İlişkiye Ait Uygulama Örneği  150
2.1.1.8.2. Şehirler Arası veya Şehir İçi Taşımacılık Sektöründe Belge Düzeni  153
2.1.1.8.2.1. Yolcu Taşıma Bileti  153
2.1.1.8.2.1.1. Şehirlerarası Yolcu Taşıma İşiyle Uğraşan Otobüs İşletmecilerinin Kendi Biletlerini Kullandırmak Suretiyle Yolcu Taşıttırmaları  154
2.1.1.8.2.1.2. Yolcu Taşıma Biletlerinin Düzenlenmesinde Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanılması  154
2.1.1.8.2.1.3. Dolmuş ve Taksi İşletmecilerinin Düzenleyeceği Belgeler  156
2.1.1.8.2.2. Yolcu Listesi  156
2.1.1.8.2.3. Yolcu Bileti ve Yolcu Listesi Aranmayacak Haller  159
2.1.1.8.3. Günlük Müşteri Listesi  160
2.1.1.8.4. Muhabere Evrakı  161
2.1.1.8.5. Diğer Belgeler ve Özellik Arz Eden İşlerde Belge Düzeni  161
2.1.1.8.5.1. Bankalar Tarafından Düzenlenecek Belgeler  162
2.1.1.8.5.2. Sigorta Şirketleri ile Acenteleri Tarafından Düzenlenecek Belgeler  164
2.1.1.8.5.3. Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Tarafından Düzenlenecek Belgeler  165
2.1.1.8.5.4. İkrazatçılar Tarafından Düzenlenecek Sözleşmeler  167
2.1.2. Maliye Bakanlığı Tebliğlerinde Tanımlanan Belgeler  168
2.1.2.1. İrsaliyeli Fatura  169
2.1.2.2. Ambar Tesellüm Fişi  171
2.1.2.3. Sağlık Hizmet Sunucularında Belge Düzeni  174
2.1.2.3.1. Reçetelerin VUK Uyarınca Düzenlenmesi Zorunlu Belgeler Kapsamından Çıkartılması  174
2.1.2.3.2. Sağlık Hizmeti Sunucuları ile Optisyenlik Müesseselerinin SGK’ya Düzenledikleri Faturalarda Süre  175
2.1.2.3.3. Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunan Hekimlerde POS Cihazı Kullanma Yükümlülüğü ve Belge Düzeni  175
2.1.2.3.3.1. Hekimlerce Kullanılan POS Cihazları ile Belgelerin Özellikleri  176
2.1.2.3.3.2. POS Cihazlarında Kullanılacak Kâğıt Rulolarının Niteliği  176
2.1.2.3.3.3. POS Cihazı Uygulamasının Usul ve Esasları  177
2.1.2.4. Adisyon  178
2.1.2.4.1. Adisyon Kullanmak Zorunda Olan İşletmeler  179
2.1.2.4.2. Adisyon Kullanmak Zorunda Olmayan İşletmeler  180
2.1.2.4.3. Adisyonda Bulunması Gereken Asgari Bilgiler  180
2.1.2.4.4. Adisyon Uygulaması ve Cezai Müeyyide  181
2.1.2.5. Döviz ve/veya Kıymetli Maden Alım–Satım Belgesi  181
2.1.2.5.1. Döviz ve/veya Kıymetli Maden Alım–Satım Belgesinde Bulunması Zorunlu Bilgiler  183
2.1.2.5.2. İhracat Bedellerinin Yurda Getirilme Zorunluluğu Kapsamında Döviz Alım Belgesi ve Özellikli Hususlar  185
2.1.2.6. Bankalar, Sigorta Şirketleri ve Acenteleri, Sermaye Piyasası Aracı Kurumları, Finansman Şirketleri ile İkrazatçılık Faaliyetinde Bulunanlar Tarafından Düzenlenecek Belgeler  189
2.1.2.6.1. Bankalar Tarafından Düzenlenecek Belgeler  189
2.1.2.6.1.1. Dekontlar  190
2.1.2.6.1.2. Hesap Bildirim Cetveli (Ekstre)  191
2.1.2.6.1.3. Döviz Alım–Satım Belgesi  192
2.1.2.6.1.4. İşlem Sonuç Formları  192
2.1.2.6.1.5. Bankaların Fatura Yerine Düzenleyecekleri Belgelerde Ortak Hükümler ve Ceza Uygulaması  193
2.1.2.6.2. Sigorta Şirketleri ile Acenteleri Tarafından Düzenlenecek Belgeler  193
2.1.2.6.2.1. Sigorta Komisyonu Gider Belgesi  194
2.1.2.6.2.2. Sigorta Acentelerine Bağlı Olarak Çalışan Tali Acentelere Ödenen Komisyon Bedellerinde Belge Düzeni  195
2.1.2.6.3. Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Tarafından Düzenlenecek Belgeler  196
2.1.2.6.4. İkrazatçılar Tarafından Düzenlenecek Sözleşmeler  198
2.1.2.6.5. Ortak Hüküm Cezai Müeyyideler  199
2.2. TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE ELEKTRONİK BELGE UYGULAMALARI  200
2.2.1. Elektronik Belge (e–Belge) Kavramı ve Dünyada Yaşanan Gelişmeler  200
2.2.2. Türk Vergi Sisteminde Elektronik Belge(e–Belge) Gelişim Süreci  205
2.2.3. Yürürlükteki Elektronik Belge (e–Belge) Uygulamaları  209
2.2.3.1. e–Fatura Uygulaması  210
2.2.3.1.1. Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) ve e–Fatura Uygulamasında Yaşanan Gelişmeler  212
2.2.3.1.2. e–Fatura Uygulaması Sistem İşleyişi  213
2.2.3.1.3. e–Fatura Uygulamasına Zorunlu Olarak Geçecekler ve Uygulamanın Kapsamı  216
2.2.3.1.4. e–Faturada Bulunması Gereken Bilgiler  220
2.2.3.1.5. e–Fatura Uygulamasına Geçiş Süreleri  221
2.2.3.1.6. e–Fatura Uygulamasında Özellik Arz Eden Durumlar  222
2.2.3.1.6.1. İhracat İşlemlerin e–Fatura Uygulaması  222
2.2.3.1.6.2. e–Faturanın İrsaliye Yerinen Geçmesi  222
2.2.3.2. e–Arşiv Fatura Uygulaması  222
2.2.3.2.1. e–Arşiv Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Geçiş Süreleri  223
2.2.3.2.1.1. e–Fatura Uygulamasına Dahil Olan Mükellefler  223
2.2.3.2.1.2. Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Ortamında İlan Yayınlayanlar ile İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları  224
2.2.3.2.1.3. e–Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar  224
2.2.3.2.1.4. Başkanlıkça Zorunluluk Getirilebilecek Diğer Mükellefler  225
2.2.3.2.2. e–Arşiv Faturada Bulunması Gereken Bilgiler  225
2.2.3.2.3. Elektronik Ticaret Kapsamında Düzenlenen e–Arşiv Faturalara İlişkin Usul ve Esaslar  226
2.2.3.3. e–İrsaliye Uygulaması  227
2.2.3.3.1. e–İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Geçiş Süreleri  227
2.2.3.3.2. e–İrsaliyede Bulunması Zorunlu Bilgiler  228
2.2.3.3.3. e–İrsaliye Yanıtı  229
2.2.3.4. e–Müstahsil Makbuzu (e–MM) Uygulaması  229
2.2.3.4.1. e– Müstahsil Makbuzunda Bulunması Zorunlu Bilgiler  230
2.2.3.4.2. e–MM Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Geçiş Süreleri  230
2.2.3.4.3. YN ÖKC Üzerinden e–MM Bilgi Fişi Hazırlanması  231
2.2.3.5. e–Serbest Meslek Makbuzu (e–SMM) Uygulaması  231
2.2.3.5.1. e–SMM’de Bulunması Zorunlu Bilgiler  232
2.2.3.5.2. e–SMM Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Geçecekleri Süreler  232
2.2.3.5.3. YN ÖKC Üzerinden e–SMM Bilgi Fişi Hazırlanması  233
2.2.3.6. e–Gider Pusulası Uygulaması  233
2.2.3.6.1. e–Gider Pusulasında Bulunması Gereken Bilgiler  234
2.2.3.6.2. e–Gider Pusulası Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Geçecekleri Süreler  234
2.2.3.6.3. YN ÖKC Üzerinden e–Gider Pusulası Bilgi Fişi Hazırlanması  234
2.2.3.7. e–Bilet Uygulaması  235
2.2.3.7.1. Kara ve Deniz Yoluyla Yolcu Taşımacılığı Faaliyetinde Bulunan Mükelleflerde e–Bilet Uygulaması  236
2.2.3.7.1.1. Kara ve Deniz Yolu Taşımacılığı e–Biletinde Bulunması Gereken Bilgiler  236
2.2.3.7.1.2. e– Yolcu Listesinde Bulunması Gereken Bilgiler  237
2.2.3.7.2. Hava Yolu ile Yurt İçi veya Yurt Dışı Yolcu Taşımacılığı İşi ile İştigal Eden Mükelleflerde e–Bilet Uygulaması  238
2.2.3.7.2.1. Hava Yolu e–Biletinde Bulunması Gereken Bilgiler  238
2.2.3.7.2.2. Havayolu Elektronik Bilet Bedelinin Gider Kaydedilmesi ve Düzenlenecek e–Biletlerde Kdv Uygulaması  239
2.2.3.7.3. Etkinlikler İçin Bilet Düzenleyen Mükelleflerde e–Bilet Uygulaması  239
2.2.3.7.3.1. Etkinlik e–Biletinde Bulunması Gereken Bilgiler  240
2.2.3.7.3.2. Eğlence Vergisi Açısından e–Bilet  241
2.2.3.8. e–Sigorta Komisyon Gider Belgesi Uygulaması  241
2.2.3.9. e–Sigorta Poliçesi Uygulaması  242
2.2.3.10. e–Döviz Alım–Satım Belgesi Uygulaması  243
2.2.3.11. e–Dekont Uygulaması  244
2.2.4. e–Belge Uygulamalarında Ortak Hükümler  245
2.2.4.1. Uygulamadan Yararlanma Yöntemleri  245
2.2.4.1.1. GİB Portal Yöntemi  245
2.2.4.1.2. Özel Entegratör Yöntemi  246
2.2.4.1.3. Doğrudan Entegrasyon Yöntemi  247
2.2.4.2. e–Belgede Amblem ve Belge Numarası  247
2.2.4.3. e–Belgelerin Kâğıt Olarak Düzenlenebileceği Haller  248
2.2.4.4. e–Belgede Üzerindeki İmza, Mali Mühür ve NES  249
2.2.4.5. Raporlama Zorunluluğu  250
Üçüncü Bölüm
BELGE ÖDEVİ VE BELGE DÜZENİNE AYKIRI FİİLDE
CEZA UYGULAMASI
3.1. BELGELERİN TEMİN EDİLMESİ, SAKLANMASI, İBRAZI VE ZİYAA UĞRATILMASI  254
3.1.1. Belgelerin Temin Edilmesi  254
3.1.2. Muhafaza ve İbraz Ödevi  257
3.1.2.1. Kâğıt Ortamında Düzenlenen Belgelerde Muhafaza ve İbraz Ödevi  260
3.1.2.2. Elektronik Ortamda Düzenlenen Belgelerde Muhafaza ve İbraz Ödevi  261
3.1.2.3. Belgelerin Muhafaza ve İbraz Süresinde Zamanaşımı  263
3.1.2.4. Diğer Kanunlarda Belgelerin Muhafaza Süresi  268
3.1.3. Belgelerin Ziyaa Uğratılması  270
3.1.3.1. Türk Ticaret Kanunu’nda Belgelerin Zayi Olması ve Hukuki Sonuçları  271
3.1.3.2. Vergi Usul Kanunu’nda Belgelerin Zayi Olması ve Hukuki Sonuçları  275
3.1.3.2.1. Belgelerin Zayi Olması Re’sen Takdir Nedenidir  277
3.1.3.2.2. Belgelerin Zayi Olmasının Kdv İndirim ve İade Uygulamasına Etkisi  279
3.1.3.2.2.1. Mücbir Sebep Nedeniyle Defter ve Belgelerin İncelemeye İbraz Edilememesine İlişkin Kararlar  281
3.1.3.2.2.2. Mücbir Sebep Olmaksızın Defter ve Belgelerin İncelemeye İbraz Edilememesine İlişkin Kararlar  283
3.2. BELGE DÜZENİYLE İLGİLİ UYGULANMAKTA OLAN VERGİ CEZALARI VE VERGİ SUÇLARI  285
3.2.1. Belge Düzenine Aykırı Fiillerin, Vergi Kabahati veya Vergi Suçları Açısından Değerlendirilmesi  287
3.2.2. Usulsüzlük Cezaları Açısından Belge Düzenine Aykırı Fiiller  291
3.2.2.1. Genel Usulsüzlük Kabahatleri ve Cezaları  293
3.2.2.2. Özel Usulsüzlük Kabahatleri ve Cezaları  296
3.2.3. Vergi Ziyaı Kabahati ve Cezaları  301
3.2.4. Vergi Suçları ve Cezaları  303
3.2.4.1. Kaçakçılık Suçu ve Cezası  305
3.3. BELGE DÜZENİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ  309
3.3.1. Yargı Kararları Açısından Sahte Fatura Konulu Vergi İncelemelerinde Tespit Yükümlülüğü  309
3.3.2. e–Belgenin Kanuni Süresinde Ancak Kâğıt Ortamında Düzenlenmesinin Vergi Ceza Hukuku Açısından Değerlendirilmesi  319
3.3.3. Bedelsiz Teslim ve Hizmet İfalarında Belge Düzeni  322
3.3.3.1. Vergi Sisteminde Fonksiyonları Açısından Belge Düzeni  323
3.3.3.2. Belgede Bedel Bulunma Zorunluluğunun, Bedelsiz Teslim ve Hizmetler Açısından Değerlendirilmesi  326
3.3.3.3. Özel Eğitim Kurumları Tarafından Ücretsiz veya Burslu Okutulan Öğrencilere Verilen Eğitim Hizmetlerinin, VUK’un Belge Düzeni Açısından Değerlendirilmesi  329
3.3.4. Yansıtma İşlemlerinde Belge Düzeni İle Vergisel Yükümlülüklerin Devri  332
3.3.4.1. Yansıtma İşleminde Önem Arz Eden Konu  334
3.3.4.2. Yansıtma İşlemlerinin Belgelendirilmesinde Özellikli Haller  334
3.3.4.2.1. Yansıtma Belgesi Üzerine Konulacak Şerh  334
3.3.4.2.2. Masraf Yansıtmasında Kdv Sorunu  335
3.3.4.2.3. Yansıtma Belgesinde Tevkifat Yükümlülüğünün Devri  337
Sonuç ve Öneriler  339
Kaynakça  345
Kavramlar Dizini  357
Yazarın Özgeçmişi  360
 


Elif Sonsuzoğlu
Nisan 2013
45.00 TL
Sepete Ekle
Ali Volkan Özgüven
Ağustos 2007
40.00 TL
İndirimli: 14.90 TL (%62)
Sepete Ekle
Zeynep Arıkan
Mayıs 2007
40.00 TL
İndirimli: 19.90 TL (%50)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
Giriş  19
Birinci Bölüm
BELGE VE BELGE DÜZENİ TERİMLERİNİN KAVRAMSAL AÇIDAN İNCELEMESİ
1.1. TANIM OLARAK BELGE VE BELGE DÜZENİ KAVRAMLARI  23
1.1.1. Genel Olarak Belge ve Belge Düzeni  24
1.1.2. Çeşitli Hukuk ve Bilim Dallarında Belge Tanımları  25
1.1.2.1. Vergi Hukukunda Belge  25
1.1.2.2. Türk Ticaret Kanunu’nda Belge  28
1.1.2.3. Türk Ceza Kanunu’nda Belge  30
1.1.2.4. Muhasebe Biliminde Belge  31
1.1.3. Türk Vergi Sisteminde Belge Düzeninin Sağlanmasına Yönelik Uygulamalar  31
1.2. BELGEDE ŞEKİL ŞARTLARI  33
1.2.1. Yazılı Olması  33
1.2.2. Delil Niteliğine Sahip Olması  34
1.2.3. Düzenleyicisinin Belli Olması  34
1.2.4. Taşınabilir Kayıt Ortamında Bulunması  35
1.2.5. Hukuki Bir Sonuç Doğurmaya Yönelik Olması  35
1.2.6. Hukuki Geçerlilik  35
1.3. BELGEDE ASIL, SURET VE NÜSHA KAVRAMLARI  36
1.3.1. Asıl  36
1.3.2. Nüsha (Örnek)  36
1.3.3. Suret  37
1.4. BELGELERİN SINIFLANDIRILMASI  37
1.4.1. Oluşumuna Göre Belge Çeşitleri  38
1.4.1.1. Doğal Belgeler  38
1.4.1.2. Yapay Belgeler  38
1.4.2. Türk Ceza Kanunu Uygulamaları Açısından Belge Türleri  39
1.4.2.1. Resmi Belge  40
1.4.2.2. Özel Belge  40
1.4.2.3. Resmi Belge Hükmünde Belgeler  40
1.5. BELGELERİN ÖNEMİ VE FONKSİYONLARI  41
1.5.1. Delil ve İspat Kuvveti  41
1.5.1.1. Vergi Hukukunda İspat Yükü  44
1.5.2. Denetim Fonksiyonu  46
1.5.3. Bilgi Verme ve Güvenlik Fonksiyonu  46
1.5.4. Kayıt Dışılığı Önleme Fonksiyonu  47
İkinci Bölüm
TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE DÜZENLENEN BELGELER
2.1. TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE KAĞIT ORTAMINDA DÜZENLENEN BELGELER  56
2.1.1. Vergi Usul Kanunu’nda Tanımlanan Belgeler  57
2.1.1.1. Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgeler  58
2.1.1.1.1. Faturanın Tarifi ve Hukuki Mahiyeti  58
2.1.1.1.1.1. Türk Ticaret Kanunu’nda Fatura  59
2.1.1.1.1.2. Vergi Usul Kanunu’nda Fatura  60
2.1.1.1.1.3. Faturanın Hukuki Mahiyeti  61
2.1.1.1.1.3.1. Faturanın İspat Vasıtası Olması  62
2.1.1.1.1.3.2. Faturanın Müşterinin Borçlandığı Meblağı Göstermesi  64
2.1.1.1.2. Faturanın Şekli  64
2.1.1.1.2.1. Faturanın Düzenlenme Tarihi, Seri ve Sıra Numarası  65
2.1.1.1.2.2. Faturayı Düzenleyenin Adı, Varsa Ticaret Unvanı, İş Adresi, Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Hesap Numarası  66
2.1.1.1.2.3. Müşterinin Adı, Ticaret Unvanı, Adresi, Varsa Vergi Dairesi ve Hesap Numarası  67
2.1.1.1.2.4. Malın veya İşin Nev'i, Miktarı, Fiyatı ile Tutarı  68
2.1.1.1.2.5. Satılan Malların Teslim Tarihi ve İrsaliye Numarası  68
2.1.1.1.2.6. Faturanın, Anlaşmalı Matbaalarda Bastırılmış veya Notere Tasdik Ettirilmiş Olması Gerekir  70
2.1.1.1.3. Fatura Düzenlemesinde Uyulması Gereken Kurallar (Nizam)  71
2.1.1.1.4. Fatura Düzenlemesinde Süre  77
2.1.1.1.5. Fatura Düzenleme ve Kullanma Mecburiyeti  80
2.1.1.1.5.1. Zorunluluk Kapsamında Olanlar  80
2.1.1.1.5.2. Fatura Düzenlemede Sorumluluk ve Cezai Müeyyide  81
2.1.1.1.6. Fatura ile İlgili Diğer Hususlar  83
2.1.1.1.6.1. Yurtdışında Mukim Kişilerden Alınan Belgelerin Geçerliliği  83
2.1.1.1.6.2. Faturada Vade Farkı  84
2.1.1.1.6.3. Teslim ve İfadan Önce Faturanın Düzenlenip Düzenlenmeyeceği  88
2.1.1.1.6.4. Fatura Düzenlemede Yasal Sürenin Başlangıcı  91
2.1.1.1.6.5. Aralık Dönemine Ait Faturanın, İzleyen Ocak Ayında Kayıtlara Alınması  91
2.1.1.1.6.6. Döviz Cinsinden Düzenlenen Faturalar  93
2.1.1.1.6.7. Hizmeti Alan ile Ödeme Yapanların Farklı Kişiler Olması Durumunda Faturanın Kimin Adına Düzenleneceği  95
2.1.1.2. Sevk İrsaliyesi  96
2.1.1.2.1. Sevk İrsaliyesinin Tanımı  96
2.1.1.2.2. Sevk İrsaliyesini Düzenlemek Zorunda Olanlar  98
2.1.1.2.3. Sevk İrsaliyesinin Şekil Şartları  98
2.1.1.2.4. Sevk İrsaliyesi Düzenlenmeyecek Haller  103
2.1.1.2.5. Sevk İrsaliyesi Düzenleme Mecburiyetine Aykırı Fiillerde Ceza Uygulaması  104
2.1.1.3. Perakende Satış Vesikaları (Fatura Yerine Geçen Belgeler)  106
2.1.1.3.1. Perakende Satış Vesikaları Düzenlemek Zorunda Olanlar  107
2.1.1.3.2. Şekil Şartları Açısından Perakende Satış Vesikaları  108
2.1.1.3.2.1. Perakende Satış Fişi  110
2.1.1.3.2.2. Yazar Kasa ve ÖKC Fişi (Yeni Nesil ÖKC)  110
2.1.1.3.2.3. Giriş ve Yolcu Taşıma Biletleri  112
2.1.1.3.3. Perakende Satış Vesikalarında Özellik Arz Eden Durumlar  113
2.1.1.3.3.1. Perakende Satış Vesikası Üzerinde Yazan Kdv’nin İndirim ve/veya İadesi  113
2.1.1.3.3.2. Akaryakıt İstasyonunda Yapılan Teslimlerde Belge Düzeni  115
2.1.1.3.3.3. Ödeme Kaydedici Cihazlardan “X”, “Z” ve “Mali Hafıza” Raporlarının Alınması  121
2.1.1.4. Serbest Meslek Makbuzu  122
2.1.1.4.1. Tanım Olarak Serbest Meslek Makbuzu  122
2.1.1.4.2. Serbest Meslek Makbuzu Mecburiyeti, Düzenlemek Zorunda Olanlar  123
2.1.1.4.3. Serbest Meslek Makbuzu Düzenlenecek Haller  124
2.1.1.4.4. Serbest Meslek Makbuzu Şekil Şartları  126
2.1.1.4.5. Serbest Meslek Makbuzunda Özellik Arz Eden Durum  126
2.1.1.5. Gider Pusulası  127
2.1.1.5.1. Gider Pusulası Düzenlenecek Haller  128
2.1.1.5.2. Gider Pusulasının Şekil Şartları  130
2.1.1.5.3. Gider Pusulasında Özellik Arz Eden Durumlar  132
2.1.1.5.3.1. Belge Düzenleme Yükümlülüğü Bulunmayanlardan Alınan Mal veya Yapılan İş Karşılığında Gider Pusulası Düzenlenmesi  132
2.1.1.5.3.2. Satılan Ürünün Nihai Tüketicilerden İade Alınması Durumunda Gider Pusulası  135
2.1.1.6. Müstahsil Makbuzu  137
2.1.1.6.1. Müstahsil Makbuzu Düzenleyecekler ve Kullanım Şekli  137
2.1.1.6.2. Müstahsil Makbuzunun Şekil Şartları  138
2.1.1.6.3. Müstahsil Makbuzu Uygulamasında Özellik Arz eden Konular  139
2.1.1.6.3.1. Müstahsil Makbuzu ve Stopaj Uygulaması  139
2.1.1.6.3.2. Çiftçilere Yaptırılan Hizmetlerin, Müstahsil Makbuzu Düzenleme Konusu Açısından Değerlendirilmesi  141
2.1.1.7. Ücretlere İlişkin Düzenlenen Belgeler  143
2.1.1.7.1. Ücret Bordrosu  143
2.1.1.7.1.1. Ücret Bordrosunun Hukuki Dayanakları  143
2.1.1.7.1.2. Ücret Bordrosu Düzenlemek Zorunda Olanlar  144
2.1.1.7.1.3. Ücret Bordrosu Düzenlemeyecek Olanlar  144
2.1.1.7.1.4. Ücret Bordrosunun Şekil Şartları  146
2.1.1.7.2. Bordro Yerine Geçen Belgeler  148
2.1.1.8. Taşıma ve Otel İşletmelerine Ait Belgeler  148
2.1.1.8.1. Taşıma İrsaliyesi  149
2.1.1.8.1.1. Taşıma İrsaliyesinde Bulunması Zorunlu Bilgiler ve Düzenleme Şekil Şartları  149
2.1.1.8.1.2. Taşıma İrsaliyesi, Sevk İrsaliyesi ve Fatura Arasındaki İlişkiye Ait Uygulama Örneği  150
2.1.1.8.2. Şehirler Arası veya Şehir İçi Taşımacılık Sektöründe Belge Düzeni  153
2.1.1.8.2.1. Yolcu Taşıma Bileti  153
2.1.1.8.2.1.1. Şehirlerarası Yolcu Taşıma İşiyle Uğraşan Otobüs İşletmecilerinin Kendi Biletlerini Kullandırmak Suretiyle Yolcu Taşıttırmaları  154
2.1.1.8.2.1.2. Yolcu Taşıma Biletlerinin Düzenlenmesinde Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanılması  154
2.1.1.8.2.1.3. Dolmuş ve Taksi İşletmecilerinin Düzenleyeceği Belgeler  156
2.1.1.8.2.2. Yolcu Listesi  156
2.1.1.8.2.3. Yolcu Bileti ve Yolcu Listesi Aranmayacak Haller  159
2.1.1.8.3. Günlük Müşteri Listesi  160
2.1.1.8.4. Muhabere Evrakı  161
2.1.1.8.5. Diğer Belgeler ve Özellik Arz Eden İşlerde Belge Düzeni  161
2.1.1.8.5.1. Bankalar Tarafından Düzenlenecek Belgeler  162
2.1.1.8.5.2. Sigorta Şirketleri ile Acenteleri Tarafından Düzenlenecek Belgeler  164
2.1.1.8.5.3. Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Tarafından Düzenlenecek Belgeler  165
2.1.1.8.5.4. İkrazatçılar Tarafından Düzenlenecek Sözleşmeler  167
2.1.2. Maliye Bakanlığı Tebliğlerinde Tanımlanan Belgeler  168
2.1.2.1. İrsaliyeli Fatura  169
2.1.2.2. Ambar Tesellüm Fişi  171
2.1.2.3. Sağlık Hizmet Sunucularında Belge Düzeni  174
2.1.2.3.1. Reçetelerin VUK Uyarınca Düzenlenmesi Zorunlu Belgeler Kapsamından Çıkartılması  174
2.1.2.3.2. Sağlık Hizmeti Sunucuları ile Optisyenlik Müesseselerinin SGK’ya Düzenledikleri Faturalarda Süre  175
2.1.2.3.3. Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunan Hekimlerde POS Cihazı Kullanma Yükümlülüğü ve Belge Düzeni  175
2.1.2.3.3.1. Hekimlerce Kullanılan POS Cihazları ile Belgelerin Özellikleri  176
2.1.2.3.3.2. POS Cihazlarında Kullanılacak Kâğıt Rulolarının Niteliği  176
2.1.2.3.3.3. POS Cihazı Uygulamasının Usul ve Esasları  177
2.1.2.4. Adisyon  178
2.1.2.4.1. Adisyon Kullanmak Zorunda Olan İşletmeler  179
2.1.2.4.2. Adisyon Kullanmak Zorunda Olmayan İşletmeler  180
2.1.2.4.3. Adisyonda Bulunması Gereken Asgari Bilgiler  180
2.1.2.4.4. Adisyon Uygulaması ve Cezai Müeyyide  181
2.1.2.5. Döviz ve/veya Kıymetli Maden Alım–Satım Belgesi  181
2.1.2.5.1. Döviz ve/veya Kıymetli Maden Alım–Satım Belgesinde Bulunması Zorunlu Bilgiler  183
2.1.2.5.2. İhracat Bedellerinin Yurda Getirilme Zorunluluğu Kapsamında Döviz Alım Belgesi ve Özellikli Hususlar  185
2.1.2.6. Bankalar, Sigorta Şirketleri ve Acenteleri, Sermaye Piyasası Aracı Kurumları, Finansman Şirketleri ile İkrazatçılık Faaliyetinde Bulunanlar Tarafından Düzenlenecek Belgeler  189
2.1.2.6.1. Bankalar Tarafından Düzenlenecek Belgeler  189
2.1.2.6.1.1. Dekontlar  190
2.1.2.6.1.2. Hesap Bildirim Cetveli (Ekstre)  191
2.1.2.6.1.3. Döviz Alım–Satım Belgesi  192
2.1.2.6.1.4. İşlem Sonuç Formları  192
2.1.2.6.1.5. Bankaların Fatura Yerine Düzenleyecekleri Belgelerde Ortak Hükümler ve Ceza Uygulaması  193
2.1.2.6.2. Sigorta Şirketleri ile Acenteleri Tarafından Düzenlenecek Belgeler  193
2.1.2.6.2.1. Sigorta Komisyonu Gider Belgesi  194
2.1.2.6.2.2. Sigorta Acentelerine Bağlı Olarak Çalışan Tali Acentelere Ödenen Komisyon Bedellerinde Belge Düzeni  195
2.1.2.6.3. Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Tarafından Düzenlenecek Belgeler  196
2.1.2.6.4. İkrazatçılar Tarafından Düzenlenecek Sözleşmeler  198
2.1.2.6.5. Ortak Hüküm Cezai Müeyyideler  199
2.2. TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE ELEKTRONİK BELGE UYGULAMALARI  200
2.2.1. Elektronik Belge (e–Belge) Kavramı ve Dünyada Yaşanan Gelişmeler  200
2.2.2. Türk Vergi Sisteminde Elektronik Belge(e–Belge) Gelişim Süreci  205
2.2.3. Yürürlükteki Elektronik Belge (e–Belge) Uygulamaları  209
2.2.3.1. e–Fatura Uygulaması  210
2.2.3.1.1. Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) ve e–Fatura Uygulamasında Yaşanan Gelişmeler  212
2.2.3.1.2. e–Fatura Uygulaması Sistem İşleyişi  213
2.2.3.1.3. e–Fatura Uygulamasına Zorunlu Olarak Geçecekler ve Uygulamanın Kapsamı  216
2.2.3.1.4. e–Faturada Bulunması Gereken Bilgiler  220
2.2.3.1.5. e–Fatura Uygulamasına Geçiş Süreleri  221
2.2.3.1.6. e–Fatura Uygulamasında Özellik Arz Eden Durumlar  222
2.2.3.1.6.1. İhracat İşlemlerin e–Fatura Uygulaması  222
2.2.3.1.6.2. e–Faturanın İrsaliye Yerinen Geçmesi  222
2.2.3.2. e–Arşiv Fatura Uygulaması  222
2.2.3.2.1. e–Arşiv Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Geçiş Süreleri  223
2.2.3.2.1.1. e–Fatura Uygulamasına Dahil Olan Mükellefler  223
2.2.3.2.1.2. Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Ortamında İlan Yayınlayanlar ile İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları  224
2.2.3.2.1.3. e–Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar  224
2.2.3.2.1.4. Başkanlıkça Zorunluluk Getirilebilecek Diğer Mükellefler  225
2.2.3.2.2. e–Arşiv Faturada Bulunması Gereken Bilgiler  225
2.2.3.2.3. Elektronik Ticaret Kapsamında Düzenlenen e–Arşiv Faturalara İlişkin Usul ve Esaslar  226
2.2.3.3. e–İrsaliye Uygulaması  227
2.2.3.3.1. e–İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Geçiş Süreleri  227
2.2.3.3.2. e–İrsaliyede Bulunması Zorunlu Bilgiler  228
2.2.3.3.3. e–İrsaliye Yanıtı  229
2.2.3.4. e–Müstahsil Makbuzu (e–MM) Uygulaması  229
2.2.3.4.1. e– Müstahsil Makbuzunda Bulunması Zorunlu Bilgiler  230
2.2.3.4.2. e–MM Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Geçiş Süreleri  230
2.2.3.4.3. YN ÖKC Üzerinden e–MM Bilgi Fişi Hazırlanması  231
2.2.3.5. e–Serbest Meslek Makbuzu (e–SMM) Uygulaması  231
2.2.3.5.1. e–SMM’de Bulunması Zorunlu Bilgiler  232
2.2.3.5.2. e–SMM Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Geçecekleri Süreler  232
2.2.3.5.3. YN ÖKC Üzerinden e–SMM Bilgi Fişi Hazırlanması  233
2.2.3.6. e–Gider Pusulası Uygulaması  233
2.2.3.6.1. e–Gider Pusulasında Bulunması Gereken Bilgiler  234
2.2.3.6.2. e–Gider Pusulası Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Geçecekleri Süreler  234
2.2.3.6.3. YN ÖKC Üzerinden e–Gider Pusulası Bilgi Fişi Hazırlanması  234
2.2.3.7. e–Bilet Uygulaması  235
2.2.3.7.1. Kara ve Deniz Yoluyla Yolcu Taşımacılığı Faaliyetinde Bulunan Mükelleflerde e–Bilet Uygulaması  236
2.2.3.7.1.1. Kara ve Deniz Yolu Taşımacılığı e–Biletinde Bulunması Gereken Bilgiler  236
2.2.3.7.1.2. e– Yolcu Listesinde Bulunması Gereken Bilgiler  237
2.2.3.7.2. Hava Yolu ile Yurt İçi veya Yurt Dışı Yolcu Taşımacılığı İşi ile İştigal Eden Mükelleflerde e–Bilet Uygulaması  238
2.2.3.7.2.1. Hava Yolu e–Biletinde Bulunması Gereken Bilgiler  238
2.2.3.7.2.2. Havayolu Elektronik Bilet Bedelinin Gider Kaydedilmesi ve Düzenlenecek e–Biletlerde Kdv Uygulaması  239
2.2.3.7.3. Etkinlikler İçin Bilet Düzenleyen Mükelleflerde e–Bilet Uygulaması  239
2.2.3.7.3.1. Etkinlik e–Biletinde Bulunması Gereken Bilgiler  240
2.2.3.7.3.2. Eğlence Vergisi Açısından e–Bilet  241
2.2.3.8. e–Sigorta Komisyon Gider Belgesi Uygulaması  241
2.2.3.9. e–Sigorta Poliçesi Uygulaması  242
2.2.3.10. e–Döviz Alım–Satım Belgesi Uygulaması  243
2.2.3.11. e–Dekont Uygulaması  244
2.2.4. e–Belge Uygulamalarında Ortak Hükümler  245
2.2.4.1. Uygulamadan Yararlanma Yöntemleri  245
2.2.4.1.1. GİB Portal Yöntemi  245
2.2.4.1.2. Özel Entegratör Yöntemi  246
2.2.4.1.3. Doğrudan Entegrasyon Yöntemi  247
2.2.4.2. e–Belgede Amblem ve Belge Numarası  247
2.2.4.3. e–Belgelerin Kâğıt Olarak Düzenlenebileceği Haller  248
2.2.4.4. e–Belgede Üzerindeki İmza, Mali Mühür ve NES  249
2.2.4.5. Raporlama Zorunluluğu  250
Üçüncü Bölüm
BELGE ÖDEVİ VE BELGE DÜZENİNE AYKIRI FİİLDE
CEZA UYGULAMASI
3.1. BELGELERİN TEMİN EDİLMESİ, SAKLANMASI, İBRAZI VE ZİYAA UĞRATILMASI  254
3.1.1. Belgelerin Temin Edilmesi  254
3.1.2. Muhafaza ve İbraz Ödevi  257
3.1.2.1. Kâğıt Ortamında Düzenlenen Belgelerde Muhafaza ve İbraz Ödevi  260
3.1.2.2. Elektronik Ortamda Düzenlenen Belgelerde Muhafaza ve İbraz Ödevi  261
3.1.2.3. Belgelerin Muhafaza ve İbraz Süresinde Zamanaşımı  263
3.1.2.4. Diğer Kanunlarda Belgelerin Muhafaza Süresi  268
3.1.3. Belgelerin Ziyaa Uğratılması  270
3.1.3.1. Türk Ticaret Kanunu’nda Belgelerin Zayi Olması ve Hukuki Sonuçları  271
3.1.3.2. Vergi Usul Kanunu’nda Belgelerin Zayi Olması ve Hukuki Sonuçları  275
3.1.3.2.1. Belgelerin Zayi Olması Re’sen Takdir Nedenidir  277
3.1.3.2.2. Belgelerin Zayi Olmasının Kdv İndirim ve İade Uygulamasına Etkisi  279
3.1.3.2.2.1. Mücbir Sebep Nedeniyle Defter ve Belgelerin İncelemeye İbraz Edilememesine İlişkin Kararlar  281
3.1.3.2.2.2. Mücbir Sebep Olmaksızın Defter ve Belgelerin İncelemeye İbraz Edilememesine İlişkin Kararlar  283
3.2. BELGE DÜZENİYLE İLGİLİ UYGULANMAKTA OLAN VERGİ CEZALARI VE VERGİ SUÇLARI  285
3.2.1. Belge Düzenine Aykırı Fiillerin, Vergi Kabahati veya Vergi Suçları Açısından Değerlendirilmesi  287
3.2.2. Usulsüzlük Cezaları Açısından Belge Düzenine Aykırı Fiiller  291
3.2.2.1. Genel Usulsüzlük Kabahatleri ve Cezaları  293
3.2.2.2. Özel Usulsüzlük Kabahatleri ve Cezaları  296
3.2.3. Vergi Ziyaı Kabahati ve Cezaları  301
3.2.4. Vergi Suçları ve Cezaları  303
3.2.4.1. Kaçakçılık Suçu ve Cezası  305
3.3. BELGE DÜZENİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ  309
3.3.1. Yargı Kararları Açısından Sahte Fatura Konulu Vergi İncelemelerinde Tespit Yükümlülüğü  309
3.3.2. e–Belgenin Kanuni Süresinde Ancak Kâğıt Ortamında Düzenlenmesinin Vergi Ceza Hukuku Açısından Değerlendirilmesi  319
3.3.3. Bedelsiz Teslim ve Hizmet İfalarında Belge Düzeni  322
3.3.3.1. Vergi Sisteminde Fonksiyonları Açısından Belge Düzeni  323
3.3.3.2. Belgede Bedel Bulunma Zorunluluğunun, Bedelsiz Teslim ve Hizmetler Açısından Değerlendirilmesi  326
3.3.3.3. Özel Eğitim Kurumları Tarafından Ücretsiz veya Burslu Okutulan Öğrencilere Verilen Eğitim Hizmetlerinin, VUK’un Belge Düzeni Açısından Değerlendirilmesi  329
3.3.4. Yansıtma İşlemlerinde Belge Düzeni İle Vergisel Yükümlülüklerin Devri  332
3.3.4.1. Yansıtma İşleminde Önem Arz Eden Konu  334
3.3.4.2. Yansıtma İşlemlerinin Belgelendirilmesinde Özellikli Haller  334
3.3.4.2.1. Yansıtma Belgesi Üzerine Konulacak Şerh  334
3.3.4.2.2. Masraf Yansıtmasında Kdv Sorunu  335
3.3.4.2.3. Yansıtma Belgesinde Tevkifat Yükümlülüğünün Devri  337
Sonuç ve Öneriler  339
Kaynakça  345
Kavramlar Dizini  357
Yazarın Özgeçmişi  360
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021