Zorunlu Deprem Sigortası ve Tazminat Davaları Filiz Berberoğlu Yenipınar  - Kitap

Zorunlu Deprem Sigortası ve Tazminat Davaları

2. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
304
Barkod:
9789750292668
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
415,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
1. baskı
Ocak 2021
410,00
199,00 (%51)
Kitabın Açıklaması
Zorunlu deprem sigortası, genel olarak, belediye sınırları içinde kalan meskenler için depremin meydana getirdiği maddi zararları karşılamaya yönelik olarak geliştirilmiş bir sigorta sistemidir.
Bu davalarda araştırma ve inceleme esasları kadar süreler de önem arz etmektedir. Zira zorunlu deprem sigortası genel şartları uyarınca sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler, sözleşmenin sona ermesinden itibaren iki yılda zaman aşımına uğrar. TTK'nın 1420. maddesinde ise sigorta sözleşmesinden doğan bütün istemlerin, alacağın muaccel olduğu tarihten başlayarak iki yıl ve 1482. madde hükmü saklı kalmak üzere, sigorta tazminatına ve sigorta bedeline ilişkin istemlerin her hâlde rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren altı yıl geçmekle zamanaşımına uğrayacağı belirtilmiştir. Genel şartlar uyarınca sigortalı, rizikonun gerçekleştiğini, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren en geç on beş iş günü içinde DASK'a veya kurum nam ve hesabına sözleşmeyi yapan sigorta şirketine bildirmelidir.
06.02.2023 tarihinde yaşanan ve asrın afeti olarak nitelendirilen Maraş merkezli depremde çok büyük kayıpları olan Yazarın, deprem felaketini öncesi ve sonrasıyla günlerce bölgede yaşamış biri olarak acı deneyimleriyle yeniden gözden geçirip güncellediği kitapta; tanım ve kavramlarla deprem sorumluluğu ve zorunlu deprem sigortası (DASK), usul ve yargılama esaslarına ilişkin genel bilgiler, istinaf - yüksek yargı kararları ve dilekçe örnekleri ışığında incelenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Usul ve Yargılamaya İlişkin Genel Bilgiler
.
Dilekçe Örnekleri
.
Güncel Yargı Kararları
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Sunuş 
7
Kısaltmalar 
15
GİRİŞ 
17
Birinci Bölüm
DEPREM TAZMİNATI
I. USUL VE YARGILAMA ESASLARI 
25
A. Görevli Mahkeme 
25
1. Tüketici Mahkemesi 
25
2. Ticaret Mahkemesi 
27
3. Asliye Hukuku Mahkemesi 
29
B. İspat Külfeti 
30
587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 2/2 Maddesi (Zorunlu Deprem Sigortasına Tabi Olmadığı Düzenlemesi) 
33
II. TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER 
35
III. MADDİ TAZMİNAT KAVRAMI 
37
IV. YARGITAY KARARLARI İLE HUKUKİ VE CEZAİ YÖNDEN SORUMLULUK 
42
V. DANIŞTAY KARARLARI İLE HUKUKİ VE İDARİ YÖNDEN SORUMLULUK 
44
VI. DASK 
47
DASK Nedir? 
48
DASK Kimindir? 
48
Zorunlu Deprem Sigortası Nasıl Yaptırılır? 
48
Poliçe Düzenlemek İçin Gerekli Bilgiler Nelerdir? 
48
Sigorta Teminatınız Ne Kadar Olabilir? 
48
Tarife Nedir? 
49
Tarife Değiştiğinde Ne Yapmak Gerekir? 
49
Teminatınızın Düşük Olduğunu Düşünüyorsanız Ne Yapmalısınız? 
49
Poliçenizi Her Yıl Yenilemek Gerekir mi? 
49
Poliçelerin Yenilenmesinden Kim Sorumludur? 
49
Poliçeniz Yenilenmediğinde Ne Olur? 
50
Poliçe, Metrekare Ya Da Yapı Tarzına İlişkin Hatalı Bilgiler İle Kesilirse Ne Olur? 
50
Eksik Metrekare Bilgisine Örnek Verir misiniz? 
50
Hangi Binalar Zorunlu Deprem Sigortası Teminatı Kapsamındadır? 
50
Zorunlu Deprem Sigorta Bedeli Bir Tür Vergi midir? 
51
DASK’ın Ödeme Gücü Yeterli mi? 
51
DASK’a Hasar İhbarında Süre Kısıtlaması Var mıdır? 
51
Kiracı Kendi Adına ZDS Yaptırabilir mi? 
51
Sigorta Şirketleri ve Acenteleri ZDS Kapsamındaki Binalar İçin ZDS Poliçesi Olmadan, İhtiyari Deprem Sigortası Poliçesi Düzenleyebilir mi? 
51
ZDS Poliçesi Yaptırılırken Arsa Değeri Dikkate Alınır mı? 
52
Kat Mülkiyeti Olmadan ZDS Poliçesi Yapılabilir mi? 
52
Hasar Görmüş Konutlar İçin ZDS Poliçesi Düzenlenebilir mi? 
52
DASK’ın Sigortalılarına Sağladığı Azami Teminat Tutarı Ne Kadardır? 
52
Bir Yıl İçinde Birden Çok Hasar Olduğunda Tek Ödeme mi Yapılır? Hasar Olduğunda Ödeme Alındığında Tekrar Hasar Olursa Ödeme Alınabilir mi? 
52
Taşınmaza Ait Poliçedeki Bilgiler ile Tespit Edilen Bilgiler Farklı Olduğunda Hasar Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? 
53
ZDS Poliçesi İptal Edilebilir mi? 
53
Kredi ile Alınan Bir Taşınmaz Üzerinde Bankanın İpoteği Bulunması Durumunda Tazminat Ödemesi Kime Yapılır? 
53
Tapu Sahibinin Vefat Etmesi Durumunda Tazminat Ödemesi Kime Ve Nasıl Yapılır? 
54
Kolon Kesilerek Taşıyıcı Sitemi Zayıflatılan Binalarda Deprem Kaynaklı Hasar Sonucunda Tazminat Ödemesi Yapılır mı? 
54
Zeyilname Ne Demek? 
54
Sigortalının Elektronik İletişim Adresleri (E–posta, Telefon Numarası) Neden Önemli? 
54
İkinci Bölüm
ÖRNEK KARARLAR
I. USUL VE YARGILAMA ESASLARI (GÖREV – YETKİ – ZAMANAŞIMI) 
55
A. Konu ile ilgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
55
B. Konu ile ilgili Yargıtay Kararları 
73
II. BANKA KREDİ SÖZLEŞMELERİ 
120
A. Konu ile ilgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
120
B. Konu ile ilgili Yargıtay Kararları 
125
III. ZORUNLU DEPREM SİGORTASI – ARAŞTIRMA VE İNCELEME ESASLARI 
152
A. Konu ile ilgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
152
B. Konu ile ilgili Yargıtay Kararları 
181
Üçüncü Bölüm
ÖRNEK DAVA DİLEKÇELERİ
İDARİ BELİRSİZ TAM YARGI DAVASI 
249
İDARİ DAVA– HASAR TESBİTİNE İTİRAZ DAVASI 
259
MÜTAHHİT VE SORUMLULARA KARŞI AÇILAN HAKSIZ FİİLE DAYALI DLEKÇE ÖRNEĞİ 
261
DEPREM NEDENİYLE BELGE ZAYİİ – MÜKELLEF TARAFINDAN İLGİLİ MAHKEMEYE YAPILACAK MÜRACAAT 
267
HASAR TESPİTİNE İTİRAZLARIMIN SUNULMASI DİLEKÇESİ 
268
DEPREM NEDENİYLE HASAR TESPİT DİLEKÇESİ 
269
DEPREM NEDENİYEL BİNA HASAR TESPİTİ DİLEKÇESİ 
270
HAK SAHİPLİĞİ / İTİRAZ DİLEKÇESİ 
271
AFET KONUT KREDİ BORCUNDAN DOLAYI KONULAN İPOTEĞİN KALDIRILMASI DİLEKÇESİ 
272
MİRASÇILIK NEDENİYLE HAK SAHİPLİĞİ DİLEKÇESİ 
273
SEFER GÖREV EMRİ DİLEKÇESİ 
274
SİGORTA POLİÇESİ NEDENİYLE DAVA DİLEKÇESİ 
275
DEPREM NEDENİYLE HÜKÜMLÜ / MAZERET İZİN DİLEKÇESİ I 
277
DEPREM NEDENİYLE HÜKÜMLÜ / MAZERET İZİN DİLEKÇESİ II 
279
ÖLÜM VE YARALANMA OLAN BİNALAR İÇİN SUÇ DUYURUSU ÖRNEĞİ 
281
ÖLÜM VE YARALANMA OLMAYAN BİNALAR İÇİN SUÇ DUYURUSU ÖRNEĞİ 
283
ADLİ YARDIM TALEBİNİN KABUL KARARI 
285
DELİL TESPİT TUTANAĞI ÖRNEĞİ 
286
Kaynakça 
301
Kavramlar Dizini 
303