Zimmet Suçu Prof. Dr. İzzet Özgenç  - Kitap
2. Baskı, 
Temmuz 2012
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
152
Barkod:
9789750220050
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Zimmet Suçuna ilişkin olarak, 765 s. mülga TCK’nın yürürlükte olduğu dönemde oluşmuş olan içtihatlar ile doktriner görüşlerin uygulamada hala etkisini devam ettirdiği görülmektedir. Bu nedenle, yeni TCK’nın zimmet suçuna ilişkin düzenlemelerinde yer alan 765 s. TCK’ya nazaran değişik hükümleri açıklamak, büyük bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır.
Çalışmada, zimmet suçuna ilişkin olarak doktrinde ileri sürülen görüşler ayrıca irdelenmiş olup, yeni gelişen uygulama göz önünde bulundurularak okuyucuya sunulmuştur.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Zimmet Suçunun Maddi Unsurları
.
Zimmet Suçunun Manevi Unsuru
.
Zimmet Suçunun Tamamlanması ve Etkin Pişmanlık
.
Zimmet Suçunun Müeyyidesi ve Bu Suçtan Mahkumiyetin Kanuni Neticeleri
.
Zimmet Suçu ve Müsadere Sorunu
.
Zimmet Suçu Bağlamında Denetim Görevinin İhmali
.
Bankacılık Kanununda Yer Alan Zimmet Suçu
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Sunuş 
5
I. KANUN HÜKÜMLERİ 
9
II. KORUNAN HUKUKÎ DEĞER 
11
III. ZİMMET SUÇUNUN MADDÎ UNSURLARI 
14
A. Suçun Konusu 
14
B. Fiil 
21
C. Kullanma Zimmeti 
25
D. Zimmet Suçu ve Zarar Sorunu 
29
E. Zimmet Suçunun Nitelikli Unsuru: “Nitelikli Zimmet” 
33
F. Zimmet Suçunun Fail ve Mağduru 
48
1. Fail 
48
2.Mağdur 
58
3. Zimmet Suçu Bağlamında Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanabilirliği Sorunu 
58
IV. ZİMMET SUÇUNUN MANEVÎ UNSURU 
61
V. ZİMMET SUÇUNU TAMAMLANMASI VE ETKİN PİŞMANLIK 
63
VI. ZİMMET SUÇUNUN MÜEYYİDESİ VE BU SUÇTAN MAHKÛMİYETİN KANUNİ NETİCELERİ 
77
VII. ZİMMET SUÇU VE MÜSADERE SORUNU 
92
Ekskurs 1. ZİMMET SUÇU BAĞLAMINDA DENETİM GÖREVİNİN İHMALİ 
107
Ekskurs 2. BANKACILIK KANUNUNDA YER ALAN ZİMMET SUÇU 
109
I. Kanun Hükümleri 
109
II. Korunan Hukuki Değer 
111
III. Maddî Unsurları 
112
A. Suçun Konusu 
112
B. Fiil 
114
C. Fail 
129
D. Mağdur 
129
IV. Manevî Unsuru 
130
V. Yaptırım 
131
VI. Faaliyet İzni Kaldırılmış veya Fona Devredilmiş Kredi Kuruluşu ve Zimmet Suçu 
133
VII. Bankacılık Zimmeti ve Etkin Pişmanlık 
136
VIII. Bankacılık Zimmeti ve Denetim Görevinin İhmali 
137
IX. Soruşturma ve Kovuşturma Koşulu 
137
Yazarın Yayınlanmış Akademik Çalışmaları 
143