Yükleniciye İşten Elçektirme İlker Hasan Duman  - Kitap

Yükleniciye İşten Elçektirme

1. Baskı, 
Mart 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
188
Barkod:
9789750291722
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
300,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
İşten elçektirmeye ilişkin başvuru dilekçesinde, yükleniciye el çektirme isteminin neden ve dayanaklarının açıklanması ve davanın esası yönünden kendisinin haklılığını yaklaşık olarak kanıtlaması gerekir. Böylesine önemli bir karar, soyut açıklamalarla verilmemelidir. İş sahibi, yükleniciyi inşaat alanına sokmamak suretiyle, inşai faaliyete engel olabilirse de, buna işten el çektirme denemez. Zira iş sahibi kişisel kanı ve görüş ve fiili durum yaratarak; yüklenicinin inşaata devamına engel olduktan sonra sözleşmenin bozulmasına dönük olarak açacağı davada haksız çıkabilir; bu durumda bunun ağır hukuksal sonuçlarına katlanmak zorunda kalır. Kitap tüm bu hususları Yargıtay kararları örnekleri ile okuyucuya sunmaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Temel İlkeler
.
Temel Kavramlar
.
Konular, Sorunlar, Çözümler
Kitabın İçindekileri
Sunuş 
7
Birinci Bölüm
TEMEL İLKELER
 YÜKLENİCİYE İŞTEN EL ÇEKTİRME 
15
 YÜKLENİCİYE EL ÇEKTİRME VEYA İNŞAATI DURDURMA ÖNLEMİNİN KOŞULLARI 
19
 İŞTEN ELÇEKTİRME İSTEMİ 
22
 YÜKLENİCİYE İŞTEN EL ÇEKTİRME KARARI 
26
 İŞTEN EL ÇEKTİRME VEYA İNŞAATIN DURDURULMASINDA TEMİNAT GÖSTERİLMESİ 
29
 YÜKLENİCİYE İŞTEN EL ÇEKTİRME VEYA İNŞAATIN DURDURULMASINA İLİŞKİN KARARLARIN UYGULANMASI 
31
 ELÇEKTİRME KARARINA İTİRAZ 
34
 TEMİNAT KARŞILIĞI TEDBİRİN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA KALDIRILMASI 
37
 DURUM VE KOŞULLARIN DEĞİŞMESİ NEDENİYLE TEDBİRİN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA KALDIRILMASI 
38
 YÜKLENİCİYE İŞTEN ELÇEKTİRME VEYA İNŞAATI DURDURMA ÖNLEMİNİ TAMAMLAYAN İŞLEMLER 
40
 TAZMİNAT 
42
 İŞTEN ELÇEKTİRME VEYA İNŞAATI DURDURMA TEDBİRİNE MUHALEFET 
44
İkinci Bölüm
TEMEL KAVRAMLAR
 GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA 
47
 YARGIÇ, YÜKLENİCİYE İŞTEN ELÇEKTİRME KARARI VERİRKEN, HER İKİ SÖZLEŞMECİNİN “SÖZLEŞME YARARLARINI" GÖZETECEKTİR 
52
 İŞTEN ELÇEKTİRMEDE ÖLÇÜ: HUKUKUN SINIRLARI İÇİNDE KALINMASI VE DURUMUN HAKLI GÖSTERDİĞİ ÖLÇÜ 
55
 YAKLAŞIK İSPAT 
57
Üçüncü Bölüm
KONULAR, SORUNLAR, ÇÖZÜMLER
 İŞ SAHİBİNİN YÜKLENİCİYİ İNŞAAT ALANINA SOKMAMASI 
63
 İMAR YASASI MD. 32’YE GÖRE İNŞAATIN DURDURULMASI 
68
 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU’NUN İHLAL EDİLMESİ 
71
 YAPI DENETİMİ KURULUŞUNUN BAŞVURUSUYLA GERÇEKLEŞEN İNŞAATIN DURDURULMASI 
75
 İŞ SAHİBİNİN ALT YÜKLENİCİNİN İŞTEN UZAKLAŞTIRILMASINI İSTEMESİ 
77
 İMARA AYKIRI İNŞAAT YAPAN YÜKLENİCİNİN İŞTEN ELÇEKTİRİLMESİ 
79
 İNŞAAT RUHSATINA UYGUNLUĞU TEK BAŞINA “İMAR MEVZUATINA UYGUNLUK” SANAN YÜKLENİCİYE İŞTEN ELÇEKTİRME 
81
 KAMU YAPIM İŞLERİNDE YÜKLENİCİYE İŞTEN ELÇEKTİRME VEYA İNŞAATI DURDURMA DAHA AÇIK VE DAHA NESNEL ÖLÇÜLERE BAĞLANMIŞTIR 
101
 İŞ PROGRAMININ GERİSİNDE KALINMASI DURUMUNDA SÖZLEŞMENİN BOZULMASI VE YÜKLENİCİNİN İŞTEN ELÇEKTİRİLMESİ 
106
 SÖZLEŞME GÜVENLİĞİ 
109
 ESERİN SÖZLEŞMEYE AYKIRI VE BOZUK YAPILMAKTA OLDUĞUNU GÖREN İŞ SAHİBİNİN YÜKLENİCİYİ UYARMASI, ETKİLİ OLMAMIŞSA SÖZLEŞMEYİ BOZMASI, YÜKLENİCİYE İŞTEN ELÇEKTİRMESİ VEYA İNŞAATI DURDURMASI 
111
 YAPI KULLANMA İZNİNDEN SONRA RUHSATA AYKIRI İMALAT YAPILMASI 
126
 YAPIM İŞLERİNDE ALT YÜKLENİCİ UYGULAMASI 
128
 TAMAMLANMA ORANI %90’IN ALTINDA OLAN BİR İNŞAATTA YÜKLENİCİNİN İŞTEN ELÇEKTİRİLMESİ VEYA İNŞAATIN DURDURULMASI 
132
 İNŞAATTA GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ALMAYAN YÜKLENİCİNİN İŞTEN ELÇEKTİRİLMESİ 
135
 YÜKLENİCİYE İŞTEN ELÇEKTİRME KARARI YERİNE ELATMANIN ÖNLENMESİ KARARININ İSTENMESİ 
137
 ELÇEKTİRME İSTEMİNİN DAVANIN ESASINI HALLEDECEK ÖZELLİKTE SAYILMASI 
142
 6306 SAYILI YASAYA GÖRE YIKTIRMA İŞLERİ 
144
 İMAR PLANININ VE İNŞAAT RUHSATININ İPTALİNİN DEVAM EDEN İNŞAATLARI DURDURMASI 
149
 BOĞAZİÇİ YASASINDA YAPILAŞMA, YAPILAŞMANIN DENETİMİ, YAPI RUHSATI, İNŞAATIN DURDURULMASI VE YIKILMASI 
161
 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YASASINDA YAPILAŞMA, YAPILAŞMANIN DENETİMİ, YAPI RUHSATI, İNŞAATIN DURDURULMASI VE YIKILMASI 
167
 YASANIN ÖNGÖRDÜĞÜ KOŞULLARI TAŞIMAYAN VE ÖZÜ BAKIMINDAN GEÇERSİZ OLAN YAPI KAYIT BELGESİ “GEÇİCİ STATÜ” DAHİ SAĞLAMAYACAĞINDAN, BU TÜR YAPI KAYIT BELGESİNE KONU İNŞAATIN YIKILMASI 
170
Sonuç 
175
Kaynakça 
179
Yazarın Yayımlanmış Çalışmaları 
181