Yorumluyorum – 31 Prof. Dr. Ersan Şen  - Kitap

Yorumluyorum – 31

1. Baskı, 
Haziran 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
480
Barkod:
9789750293061
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
440,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Anayasa Mahkemesi Ne Anlama Geliyor, Yargı Erkine Gerek Var mı?
AYM'nin İnternet Kanunu ile İlgili İptal Kararının Değerlendirilmesi
Bireysel Başvurularda Kanuniliğin Denetlenme Sınırı
Bilişim Sistemi Vasıtasıyla İşlenen Dolandırıcılık Suçunda Bilgileri Kullanılan Üçüncü Kişinin Ceza Sorumluluğu
Kişinin Tarafı Olduğu Konuşmayı Rızasız Kaydetmesi
Örgüt Adına Suç İşleme Suçunun İptalinin İlk Yansımaları
Sosyal Medya Platformları Üzerinden Kamuya Açık Alanlarda Yapılan Canlı Yayınların Hukukiliği
Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddeyi Elinden Çıkarmak için Taşıyan Failin Sorumluluğu
Yaralamaya İştirak Sonrası Ölüm Neticesinden Sorumluluk
112 ve 155 Kayıtları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Beraat Eden Sanığın Ödediği Vekalet Ücreti Katılana Yükletilebilir mi?
Bilirkişinin Duruşmada Dinlenmesi
Cesetsiz Cinayet
Hakimlerin ve Bilirkişilerin İsimlerinin Önceden Bildirilmesi
Hukuka Aykırı Delilden Elde Edilen Görüntülerin Delil Niteliği
INTERPOL Bültenleri
İstinaf İncelemesinin Duruşmasız Yapılması Sorunu
Kolluğun Bilgisayarda Arama ve İletişimin Denetlenmesi Tedbirine Başvurması
Polisin Sanal Ortamda Takibi ve Sanal Devriye Yetkisi
Teknik Araçlarla İzleme Kararı Olmadan MOBESE'den Takip
Temyizde Gerekçe Gösterme Zorunluluğu Nedeniyle İstinaf Kararında Bilgi Verme Yükümlülüğü
Kanun ve Kılıç: Adaletin Kestiği Parmak Acıtıyor!
Kentsel Dönüşüm Kanunu Değişikliklerinde Mülkiyet Hakkına Ölçüsüz Müdahale Riski
Yargıtay ve Danıştay Üyeliği Süre ile Sınırlandırılabilir mi?
Dörtte Dört İnfaz Sorunu
Kitabın Konu Başlıkları
.
Anayasa Hukuku
.
Ceza Hukuku
.
Ceza Yargılaması
.
Güncel
.
İnfaz Hukuku
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Kısaltmalar 
13
ANAYASA VE İNSAN HAKLARI
Anayasa Mahkemesi Ne Anlama Geliyor, Yargı Erkine Gerek Var mı? 
17
AYM’nin İnternet Kanunu ile İlgili İptal Kararının Değerlendirilmesi 
23
Bireysel Başvurularda Kanuniliğin Denetlenme Sınırı 
31
Kara Para Aklama Suçunda Öncül Suça İlişkin İncelemenin Eksik Yürütülmesinin Gerekçeli Karar Hakkına Etkisi 
39
TCK m.220/6’nın İptali Hakkında Değerlendirmeler ve Kanunilik İkilemi 
57
CEZA HUKUKU
8. Yargı Paketi Taslağı ile Son Kanun Teklifinin Ceza ve Kişisel Verilere İlişkin Hükümler Yönünden Mukayesesi 
73
Adli Muayene Raporunda Geçen “Hassasiyet ve Fonksiyon Kısıtlılığı” İbaresi Kasten Yaralama Suçu Bakımından Ne Anlam Taşır? 
83
Bilişim Sistemi Vasıtasıyla İşlenen Dolandırıcılık Suçunda Bilgileri Kullanılan Üçüncü Kişinin Ceza Sorumluluğu 
87
İki Örnek Olay Doğrultusunda Olası Kast Bilinçli Taksir Değerlendirmesi 
93
İptal Edilen TCK m.220/6 Yerine Ne Gelebilir? 
107
Kişinin Tarafı Olduğu Konuşmayı Rızasız Kaydetmesi 
111
Örgüt Adına Suç İşleme Suçunun İptalinin İlk Yansımaları 
121
Örgüt Adına Suç İşlemeye İlişkin Kanun Teklifi Değerlendirmesi 
125
Polisin Kimlik Sorması Sırasında Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddenin Teslimi TCK m.192/1 Kapsamında Değerlendirilebilir mi, Hükümde Geçen Resmi Makamdan Kastedilen Nedir? 
131
Sosyal Medya Platformları Üzerinden Kamuya Açık Alanlarda Yapılan Canlı Yayınların Hukukiliği 
137
Taraf Olunan Konuşmanın Rıza Hilafına Kaydedilmesine Farklı Bakışlar 
153
Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddeyi Elinden Çıkarmak için Taşıyan Failin Sorumluluğu 
159
Yaralamaya İştirak Sonrası Ölüm Neticesinden Sorumluluk 
165
YCGK Kararının Görevi Kötüye Kullanma Suçu Bakımından Değerlendirilmesi 
171
Zincirleme Suçun Tatbikinde Suçlar Arası Süre ve Bir Suç İşleme Kararı 
181
CEZA YARGILAMASI HUKUKU
112 ve 155 Kayıtları Delil Olarak Kullanılabilir mi? 
193
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Kapsamında Arama ve Elkoyma Tedbirleri 
195
Arama, Elkoyma, Muhafaza Altına Alma ve Müsadere 
203
Beraat Eden Sanığın Ödediği Vekalet Ücreti Katılana Yükletilebilir mi? 
211
Bilirkişinin Duruşmada Dinlenmesi 
221
Cesetsiz Cinayet 
227
CMK m.223/2–e’ye ve m.223/5’e Göre Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi 
241
CMK’ya İki Ek Hüküm Koyulması Önerisi 
249
Cumhuriyet Savcısının Ceza Yargılamasında Yeri ve Tarafsızlığı 
253
HAGB Kararı ile Verilmesi Düşünülen Müsadere Kararı 
269
Hakimlerin ve Bilirkişilerin İsimlerinin Önceden Bildirilmesi 
275
Hukuka Aykırı Delilden Elde Edilen Görüntülerin Delil Niteliği 
281
INTERPOL Bültenleri 
291
İstihbari Bilgilerin Tutanağa Bağlanması ve İhbarcının Duruşmada Dinlenmesi 
317
İstinaf İncelemesi Sonrasında Temyiz Hakkının Kısıtlanması 
325
İstinaf İncelemesinin Duruşmasız Yapılması Sorunu 
335
Kolluğun Bilgisayarda Arama ve İletişimin Denetlenmesi Tedbirine Başvurması 
345
Konutta Yapılan Arama Neyi ve Kimi Kapsar? 
351
Mükerrirlere Özgü İnfazın Tatbiki Şartı Olarak Savunma Hakkı 
357
“Nemo Tenetur” İlkesi Kapsamında Şüphelinin/Sanığın Kimliğinin Teşhisi ve Vücudundan Örnek Alınması 
365
Polisin Sanal Ortamda Takibi ve Sanal Devriye Yetkisi 
377
Suçüstü Hali Şüphesinin Adli Aramada Yol Açtığı Sorunlar 
389
Tanığa Doğrudan ve Çapraz Sorgu Sorunları 
401
Teknik Araçlarla İzleme Kararı Olmadan MOBESE’den Takip 
407
Temyizde Gerekçe Gösterme Zorunluluğu Nedeniyle İstinaf Kararında Bilgi Verme Yükümlülüğü 
417
GÜNCEL
Kanun ve Kılıç: Adaletin Kestiği Parmak Acıtıyor! 
427
Kentsel Dönüşüm Kanunu Değişikliklerinde Mülkiyet Hakkına Ölçüsüz Müdahale Riski 
433
Yargıtay ve Danıştay Üyeliği Süre ile Sınırlandırılabilir mi? 
443
İNFAZ HUKUKU
8. Yargı Paketi Taslağında İnfaz Değişiklikleri 
451
30.03.2020 Tarihine Kadar İşlenen Örgütlü Suçlarda Denetimli Serbestlik ve Örgütten Ayrılmanın Tespitinde Temadinin Kesilmesi Sorunu 
459
Dörtte Dört İnfaz Sorunu 
465
Örgütlü Suçlarda İnfaza Dair Mevzuat Değişikliği Önerisi 
469
Örgütlü Suçların İnfazında TCK m.58/9 ile İnfaz Kanunu m.107/4 Tartışması 
473