Yenilenebilir Enerji Sektöründeki Yabancı Yatırımlar ve Bu Yatırımlardan Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları Muhammed Kerem Şenol  - Kitap

Yenilenebilir Enerji Sektöründeki Yabancı Yatırımlar ve Bu Yatırımlardan Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları

1. Baskı, 
Mart 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
120
Barkod:
9786258128543
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
195,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bu akademik çalışmada ilk olarak, yenilenebilir enerji kaynaklarının ve çeşitlerinin tanımı yapılacak; Türk Enerji Sektörüne geniş ve az detaylı bir projeksiyon tutulacak ve sektörün dinamikleri, geçmişi ve gelecek beklentileri ele alınacaktır. İkinci olarak, Türk Enerji Sektörü içinde yenilenebilir enerjinin payı, Türkiye'nin bu konudaki yakın vade hedefleri, Türk Enerji Sektöründe yenilenebilir enerjinin tarihçesiyle beraber sunulacaktır. Akabinde, Türk yenilenebilir enerji sektöründeki yabancı yatırımlar irdelenecek, bu yatırımların içeriği, sektörel dağılımı ve hukuki altyapısı tartışılacaktır. Son olarak, yenilenebilir enerji üzerine gerçekleşen yabancı yatırımlardan doğan uyuşmazlıkların çözüm yollarına dair geniş bilgi, hukuki gözlem ve kanaatlerimiz aktarılacaktır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına ve Türk Enerji Sektörüne Genel Bir Bakış
.
Yenilenebilir Enerji Sektöründeki Yabancı Yatırımlar ve Bu Yatırımlardan Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER 
ÖNSÖZ5 
İÇİNDEKİLER.7 
ÖZET.11 
ABSTRACT13 
KISALTMALAR15 
GİRİŞ.17 
BÖLÜM 
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA VE TÜRK 
ENERJİ SEKTÖRÜNE GENEL BİR BAKIŞ 
1.1. Yenilenebilir Enerji Kaynakları 27 
1.1.1. Su Enerjisi (Hidro–enerji)28 
1.1.2. Güneş Enerjisi .28 
1.1.3. Rüzgâr Enerjisi 29 
1.1.4. Hidrojen Enerjisi .29 
1.1.5. Jeotermal Enerji.30 
1.1.6. Nükleer Enerji30 
1.1.7. Biyoyakıtlar.31 
1.2. Türk Enerji Sektörü’ne Genel Bir Bakış31 
1.3. Türk Enerji Sektörü’nde Yenilenebilir Enerjinin 
Tarihçesi34 
1.3.1. 1984 Öncesi Yatırımlar .37 
1.3.3. 2002 Sonrası Yatırımlar 39 
1.3.4. Türkiye’de Yenilebilir Enerjinin Payı.41 
1.4. On Birinci Kalkınma Planı ve Türkiye’nin Yakın Vade 
Hedefleri43 
BÖLÜM 
YENİLENEBİLİR ENERJİ SEKTÖRÜNDEKİ YABANCI 
YATIRIMLAR VE BU YATIRIMLARDAN 
KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM 
YOLLARI 
2.1. Yatırım ve Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY) 
Kavramı 47 
2.2. Türkiye’nin DYY Serüveni 52 
2.4. Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri. 56 
2.4.1. Tarafların Uyuşmazlığın Çözümünü Egemen Makam 
Yargısına Bırakmaları . 56 
2.4.2. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri . 58 
2.4.3. Tarafların Uyuşmazlığı Tahkim Yoluyla Çözüme 
Ulaştırması 60 
Uyuşmazlıklarının Tahkim Yoluyla Çözümlenmesi. 62 
2.5.1. ICSID 62 
2.5.1.1. ICSID’in Yetkisi 66 
2.5.1.1.1. Yatırım Kavramı ve Hukuki Uyuşmazlığın 
Doğrudan Yatırımdan Kaynaklanması 67 
2.5.1.1.2. Tarafların Vatandaşlığı 70 
2.5.1.1.3. Tarafların Rızası 73 
2.5.1.2. Uygulanacak Hukuk 77 
2.5.1.3. Şemsiye Klozları 82 
2.5.1.4. En Çok Gözetilen Ulus Kaydı . 86 
2.5.1.5. ICSID Kararlarının Uygulanması 88 
2.5.1.6. Hakem Kararlarının İptali 92 
2.5.2. Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku 
Komisyonu (UNCITRAL).95 
2.5.3. SCC Kuralları 98 
SONUÇ103 
KAYNAKÇA 109