Enerji Ekonomisi ve Uygulamaları Dr. Şule Batbaylı, Doç. Dr. M. Can Yardımcı, Doç. Dr. Erdem Bağcı  - Kitap

Enerji Ekonomisi ve Uygulamaları

1. Baskı, 
Kasım 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
215
Barkod:
9786256559837
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
140,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Yaşadığımız dünyada kullanımı elzem olan, ekonomik büyümeye katkısı olan, ancak bazen çevresel anlamda olumsuz etkileri olabilen enerji sektörü ile ilgili uygulamalar, bu kitapta detaylı olarak uzman akademisyenler tarafından ele alınmıştır.
Kitapta enerjide dışa bağımlılık, küresel ısınma ile enerji ilişkisi, enerji tüketimi, enerji kaynaklarının incelenmesi ve bunlar ile ilgili ampirik analizlerin yapıldığı bölümler yer almaktadır. Bu doğrultuda alanında uzman akademisyenlerce hazırlanan bu eser klasik bir ders kitabı değil, muhatapları için rehber niteliğinde hazırlanmış bilimsel nitelikte temel bir kaynaktır. Enerji sektörü ile ilgili derslerde kaynak olarak kullanılabileceği gibi, enerji sektörünü meslek olarak edinen herkes tarafından faydalanılabilecektir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Türkiye'de Enerjide Dışa Bağımlılık ve Kamu Politikaları Uygulamaları, Doç. Dr. Erdem Bağcı
.
Enerjide Yüksek Dışa Bağımlılık Ekonomik Büyümeyi Zorlaştırır mı? Ekonometrik Bir Analiz, Doç. Dr. Kadir Karagöz – Dr. Öğr. Üyesi Lütfü Sizer
.
Enerji Güvenliği Performans Ölçüm Metotları ve Endeksler, Dr. Zehra Aksu
.
Küresel Isınma ve İklim Değişikliğini Önleme Sürecinde Avrupa Birliği Ortak Çevre ve Enerji Politikası Uygulamaları, Doç. Dr. Hüseyin Naci Bayraç
.
Türkiye'de Yerel Yönetimler Öncülüğündeki Yenilenebilir Enerji Girişimleri, Doç. Dr. Adnan Söylemez
.
Yeşil Finansmanın Yenilenebilir Enerjinin Gelişimi Üzerindeki Etkisi: Yüksek Gelirli Ülkeler Örneği, Dr. Öğr. Üyesi Hilal Ok Ergün – Öğr. Gör. Dr. Betül Şahin
.
Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ardl Yöntemi İle Analizi: Türkiye ve Avrupa Birliği Örneği, Dr. Şule Batbaylı – Doç. Dr. M. Can Yardımcı
.
Petrol Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bulgaristan Yunanistan, Hırvatistan ve Türkiye Örneği, Doç. Dr. Fatih Çemrek
.
Doğalgaz Sektörü İçin Spot ve Futures Piyasalar Arasındaki Etkileşimin Çok Değişkenli Garch Modelleri ile İncelenmesi, Doç. Dr. Önder Büberkökü – Arş. Gör. Kaan Yiğenoğlu
.
Dünyada Petrol, Doğalgaz, Kömür Tüketimi ve Co2 Emisyonu Verilerinin İstatistiksel Öngörüsü, Doç. Dr. Fatih Çemre