Yargıtay ve Sigorta Tahkimi İtiraz Hakem Heyeti Kararları Işığında Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) Doç. Dr. Rauf Karasu  - Kitap
Yargıtay ve Sigorta Tahkimi İtiraz Hakem Heyeti Kararları Işığında

Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

(Trafik Sigortası)

1. Baskı, 
Mayıs 2016
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
246
Barkod:
9786050501094
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Yeni Karayolları Zorunlu Malî Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının 01.06.2016 tarihinde yürürlüğe girmesi ve KTK'nın 90, 92 ve 99. maddelerinde 26.04.2016 tarihinde yapılan köklü değişikliklerle birlikte bir yandan sigortacıların sorumluluklarının kapsamı daraltılırken, diğer yandan da yapılan bu açık ve somut düzenlemelerle sigortacıların tazminat yükümlülükleri daha öngörülebilir hâle getirilmiştir.
Bu çalışma söz konusu değişiklikleri kapsamlı olarak değerlendiren ilk çalışma olması nedeniyle, çalışmanın bilime katkısının yanı sıra uygulamaya ve yasa koyucuya da yol gösterici olacağı düşünülmektedir.
Çalışmada, konuyla ilgili Sigorta Tahkimi İtiraz Hakem Heyeti kararları ile Yargıtay kararlarına da yer verilerek okuyucuya uygulama hakkında ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Konuyla ilgili Yargıtay kararları ve Sigorta Tahkimi İtiraz Hakem Heyeti kararlarına ilgili bölümlerde kısaca değinilmiş, ancak özellikle önemli görülen güncel kararların metinlerine ayrı bir bölümde yer verilmiştir. Okuyucunun aradığı kararı kolay bulup okumasını sağlamak amacıyla, kararlar konularına göre sınıflandırılarak her bir karara numara verilmiştir.
(Önsözden)
Kitabın Konu Başlıkları
.
Karayolları Zorunlu Malî Sorumluluk Sigortasının Hukukî Niteliği, Temel Özellikleri ve Uygulama Alanı
.
Karayolları Zorunlu Malî Sorumluluk Sigortası Sözleşmesinin Tarafları Ve Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
.
Sigortacının Halefiyeti ve Rücu Hakkı
.
Karayolları Zorunlu Malî Sorumluluk Sigortasından Doğan Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları ve Bazı Usul Sorunları
.
Karayolları Zorunlu Malî Sorumluluk Sigortası İle İlgili Yargıtay ve Sigorta Tahkimi İtiraz Hakem Heyeti Kararları