Yargıtay Uygulamasında Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Vekâlet Sözleşmesi & Kredi Mektubu ve Kredi Emri & Simsarlık Sözleşmesi & Vekâletsiz İşgörme & Komisyon Sözleşmesi & Ticari Temsilciler, Ticari Vekiller ve Diğer Tacir Yardımcıları Filiz Berberoğlu Yenipınar  - Kitap
Yargıtay Uygulamasında Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde

Vekâlet Sözleşmesi & Kredi Mektubu ve Kredi Emri & Simsarlık Sözleşmesi & Vekâletsiz İşgörme & Komisyon Sözleşmesi & Ticari Temsilciler, Ticari Vekiller ve Diğer Tacir Yardımcıları

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
0
Barkod:
9786256338210
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
495,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bu çalışma içtihatlı mevzuat incelemesidir. (TBK. 502-580. maddelerinde) düzenlenen, Vekalet ilişkileri, Vekâletsiz İşgörme ile ilgili genel bilgiler, açıklama ve örneklerle. çalışmaya alınmış, güncel ve yeni tarihli Yargıtay kararları ile araştırılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Vekâlet Sözleşmesi
.
Kredi Mektubu ve Kredi Emri
.
Simsarlık Sözleşmesi
.
Vekâletsiz İşgörme
.
Komisyon Sözleşmesi
.
Ticari Temsilciler, Ticari Vekiller ve Diğer Tacir Yardımcıları
.
Havale
.
Saklama Sözleşmeleri
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
5
İÇİNDEKİLER 
9
KISALTMALAR 
15
TÜRK BORÇLAR KANUNU
DOKUZUNCU BÖLÜM
Vekâlet İlişkileri
BİRİNCİ AYIRIM
Vekâlet Sözleşmesi
A. Tanımı Madde 502– 
17
Açıklamalı Örnekler 
17
B. Kurulması Madde 503– 
42
Açıklamalı Örnekler 
42
C. Hükümleri 
43
I. Vekâletin kapsamı Madde 504– 
43
Açıklamalı Örnekler 
43
II. Vekilin borçları 
57
1. Talimata uygun ifa Madde 505– 
57
Açıklamalı Örnekler 
57
2. Şahsen ifa, sadakat ve özen gösterme 
60
a. Genel olarak Madde 506– 
60
Açıklamalı Örnekler 
60
b. İşin üçüncü kişiye gördürülmesi hâlinde Madde 507– 
91
Açıklamalı Örnekler 
91
3. Hesap verme Madde 508– 
93
Açıklamalı Örnekler 
93
4. Edinilen hakların vekâlet verene geçişi Madde 509– 
101
Açıklamalı Örnekler 
101
III. Vekâlet verenin borçları Madde 510– 
110
Açıklamalı Örnekler 
110
IV. Birlikte vekâlet verenlerin ve birlikte
vekillerin sorumluluğu Madde 511– 
120
Açıklamalı Örnekler 
120
D. Sona ermesi 
122
I. Sebepleri 
122
1. Tek taraflı sona erdirme Madde 512– 
122
Açıklamalı Örnekler 
123
2. Ölüm, ehliyetin kaybedilmesi ve iflas Madde 513– 
128
Açıklamalı Örnekler 
129
II. Hükümleri Madde 514– 
130
Açıklamalı Örnekler 
130
İKİNCİ AYIRIM
Kredi Mektubu ve Kredi Emri
A. Kredi mektubu Madde 515– 
136
Açıklamalı Örnekler 
136
B. Kredi emri 
137
I. Tanımı ve şekli Madde 516– 
137
II. Kredi emrinden yararlananın ehliyetsizliği Madde 517– 
137
III. Kredi emri verilenin önel vermesi Madde 518– 
138
IV. Taraflar arasındaki ilişki Madde 519– 
138
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Simsarlık Sözleşmesi
A. Tanımı ve şekli Madde 520– 
138
Açıklamalı Örnekler 
138
B. Ücret 
157
I. Hak etme zamanı Madde 521– 
157
Açıklamalı Örnekler 
158
II. Ücretin belirlenmesi Madde 522– 
178
Açıklamalı Örnekler 
178
III. Simsarın haklarını kaybetmesi Madde 523– 
179
Açıklamalı Örnekler 
179
IV. Evlenme simsarlığı Madde 524– 
182
V. Ücretten indirim Madde 525– 
182
Açıklamalı Örnekler 
182
ONUNCU BÖLÜM
Vekâletsiz İşgörme
A. İşgörenin hak ve borçları 
184
I. İşin görülmesi Madde 526– 
184
Açıklamalı Örnekler 
184
II. Sorumluluk Madde 527– 
198
Açıklamalı Örnekler 
198
III. İşgörenin ehliyetsizliği Madde 528– 
205
B. İşsahibinin hak ve borçları 
205
I. İşin işsahibinin menfaatine yapılması hâlinde Madde 529– 
205
Açıklamalı Örnekler 
206
II. İşin işgörenin menfaatine yapılması hâlinde Madde 530– 
213
Açıklamalı Örnekler 
213
III. İşin işsahibi tarafından uygun bulunması
hâlinde Madde 531– 
224
Açıklamalı Örnekler 
224
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Komisyon Sözleşmesi
A. Alım veya satım komisyonculuğu 
228
I. Tanımı Madde 532– 
228
Açıklamalı Örnekler 
228
II. Komisyoncunun borçları 
233
1. Bildirme ve sigortalama borcu Madde 533– 
233
Açıklamalı Örnekler 
233
2. Özen borcu Madde 534– 
234
3. Vekâlet verenin belirlediği bedel Madde 535– 
234
Açıklamalı Örnekler 
235
4. Veresiye satma ve teslim almadan ödeme Madde 536– 
240
5. Komisyoncunun garantisi Madde 537– 
240
Açıklamalı Örnekler 
240
III. Komisyoncunun hakları 
244
1. Ödediği paralar ve yaptığı giderler Madde 538– 
244
Açıklamalı Örnekler 
244
2. Komisyon ücreti 
244
a. İsteme hakkı Madde 539– 
244
Açıklamalı Örnekler 
245
b. Kaybedilmesi Madde 540– 
246
3. Hapis hakkı Madde 541– 
246
4. Malın açık artırmayla satılması Madde 542– 
246
Açıklamalı Örnekler 
247
5. Komisyoncunun kendisiyle işlem yapması 
256
a. Bedel ve ücret Madde 543– 
256
b. İşlemi kendisiyle yapmış sayılma Madde 544– 
256
c. İşlemi kendisiyle yapma hakkının düşmesi Madde 545– 
256
B. Diğer komisyon işleri Madde 546– 
256
ONİKİNCİ BÖLÜM
Ticari Temsilciler, Ticari Vekiller ve Diğer Tacir Yardımcıları
A. Ticari temsilci 
257
I. Tanımı ve yetki verilmesi Madde 547– 
257
Açıklamalı Örnekler 
257
II. Temsil yetkisinin kapsamı Madde 548– 
263
Açıklamalı Örnekler 
263
III. Temsil yetkisinin sınırlandırılması Madde 549– 
270
Açıklamalı Örnekler 
271
IV. Temsil yetkisinin sona ermesi Madde 550– 
272
Açıklamalı Örnekler 
272
B. Ticari vekil Madde 551– 
273
Açıklamalı Örnekler 
273
C. Diğer tacir yardımcıları Madde 552– 
285
Açıklamalı Örnekler 
286
D. Rekabet yasağı Madde 553– 
289
Açıklamalı Örnekler 
289
E. Ticari temsilcilerin, ticari vekillerin ve diğer
tacir yardımcılarının yetkilerinin sona ermesi Madde 554– 
292
Açıklamalı Örnekler 
292
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Havale
A. Tanımı Madde 555– 
293
Açıklamalı Örnekler 
293
B. Hükümleri 
305
I. Havale eden ile havale alıcısı arasındaki ilişki Madde 556– 
305
Açıklamalı Örnekler 
305
II. Havale ödeyicisinin borcu Madde 557– 
311
Açıklamalı Örnekler 
311
III. İfa edilmeme hâlinde bildirim Madde 558– 
313
C. Geri alma Madde 559– 
313
Açıklamalı Örnekler 
314
D. Kıymetli evrak konusunda havale Madde 560– 
320
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Saklama Sözleşmeleri
A. Genel saklama sözleşmesi 
321
I. Tanımı Madde 561– 
321
Açıklamalı Örnekler 
321
II. Saklatanın borçları Madde 562– 
341
Açıklamalı Örnekler 
341
III. Saklayanın borçları 
341
1. Kullanım yasağı Madde 563– 
341
Açıklamalı Örnekler 
341
2. Geri verme 
342
a. Genel olarak Madde 564– 
342
b. Özel durumlar Madde 565– 
342
c. Geri verme yeri Madde 566– 
342
3. Saklayanların sorumluluğu Madde 567– 
343
Açıklamalı Örnekler 
343
4. Üçüncü kişilerin iddiaları Madde 568– 
343
Açıklamalı Örnekler 
343
IV. Güvenilirkişiye bırakma Madde 569– 
348
Açıklamalı Örnekler 
348
B. Mislî şeylerin saklanması Madde 570– 
349
Açıklamalı Örnekler 
349
C. Ardiyeciye bırakma 
366
I. Senet çıkarma Madde 571– 
366
II. Ardiyecinin saklama borcu Madde 572– 
366
Açıklamalı Örnekler 
366
III. Bırakılan şeylerin karışması Madde 573– 
369
IV. Ardiyecinin hakları Madde 574– 
369
Açıklamalı Örnekler 
370
V. Malların geri verilmesi Madde 575– 
372
D. Konaklama yeri, garaj, otopark ve benzeri
yerleri işletenlere bırakma 
372
I. Konaklama yeri işletenlerin sorumluluğu 
372
1. Koşulları ve kapsamı Madde 576– 
372
2. Kıymetli eşya Madde 577– 
372
3. Sorumluluğun kalkması Madde 578– 
372
II. Garaj, otopark ve benzeri yerleri işletenlerin
sorumluluğu Madde 579– 
373
Açıklamalı Örnekler 
373
III. Hapis hakkı Madde 580– 
382
Açıklamalı Örnekler 
382