V. Uluslararası Sağlık Hukuku Kongresi Prof. Dr. Yener Ünver, Prof. Dr. İ. Hamit Hancı  - Kitap

V. Uluslararası Sağlık Hukuku Kongresi

1. Baskı, 
Şubat 2020
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
423
Barkod:
9789750259142
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
535,00
İndirimli (%65):
185,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Bu kitapta V. Uluslararası sağlık kongresinde sunulan sunumlar ve posterler yer almaktadır. Yabancı konuşmacıların sunumları orijinal dilde basılmış olup, Türkçe özetleri verilmiştir. Genelde sağlık özel tıp hukukunu ilgilendiren tüm alanlarla ilgili en güncel tartışmalar, sorunlu alanlar, mevzuat, yüksek mahkeme içtihatları ve bilim insanlarının yaklaşımı irdelenmiştir. Söz konusu sorunları çok bilimli ve farklı ülkelerin bakış açılarıyla ele alan bu kitapta, klasik tıp hukuku konuları kadar güncel yasal değişikliklerle yeniden düzenlenen önemli konular da incelenmiştir.
Kitapta hakemli ve hakemsiz sunumlar yanında, poster sunumlarının da word içeriği basılarak okuyucunun değerlendirmesine sunulmuştur. Bulaşıcı hastalıklar, organ nakli, taşıyıcı annelik, yapay zeka, suni döllenme, aşı zorunluluğu, sağlıkta şiddet, gereksiz tıbbi müdahale, ölüm, hasta vasiyetnamesi, beden muayenesi, kastrasyon ve tazminat davalarındaki yargı içtihatlarının incelenmesi belli başlı konuları oluşturmaktadır. Çalışmaların basılması aşamasında yargı uygulaması ve öğretiden bilimsel atıflarla zenginleştirilmesi de, kitabı ayrı bir değer katmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
HAKEMSİZ MAKALELER
.
Karşılaştırmalı Hukukta Tıp Hukukunda Güncel Gelişmeler, Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER
.
Trafik Kazası Nedeniyle Düzenlenen Özel Maluliyet – Özürlülük Raporları Standart Nitelik Taşıyor mu? Dr. Öğr. Üyesi Erdem HÖSÜKLER, Prof. Dr. Zehra Zerrin ERKOL, Arş. Gör. Buğra Kaan YAZGI
.
Zorunlu Tedavilerin Tıp, Hukuk ve Etik Prensipleri Eşliğinde Değerlendirilmesi, Av. Şule YILMAZ, Uzm. Dr. Rıdvan BİLİCİ
.
Defansif Tıp ve Medyanın Rolü, Dr. Öğr. Üyesi Erdem HÖSÜKLER, Prof. Dr. Zehra Zerrin ERKOL, Arş. Gör. Buğra Kaan YAZGI
.
Ölümle Sonuçlanan Göğüs Hastalıkları Olgularında Tıbbi Uygulama Hatasının Değerlendirilmesi, Prof. Dr. İbrahim ÜZÜN, Dr. Öğr. Üyesi Erdem HÖSÜKLER, Uzm. Dr. Bilgin HÖSÜKLER
.
Çocuk Hastanın Bilgilendirilmesi: Psikolojik Durumu Olumsuz Yönde Etkileyebilir mi? (Olgu Sunumu), Mehmet Cengiz ASLAN, Zehra Zerrin ERKOL, Ferhan KANDEMİR, Yakup Gökhan DOĞRAMACI
.
Konjenital Santral Sinir Sistemi Anomalisi Vakalarının Tanı ve Tedavisinde Karşılaşılan Çeşitli Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Derleme, Dr. Öğr. Üyesi Hatice Kübra BAŞALOĞLU, Doç. Dr. Mehmet TURGUT, Prof. Dr. Arif Aktuğ ERTEKİN, Prof. Dr. Ahmet Tuncay TURGUT
.
Yargı Kararları Işığında Genital Muayene Suçu (TCK m. 287), Prof. Dr. Özlem Yenerer ÇAKMUT
.
Doktorlarca Hastadan Sağlık Durumu Gizlenebilir mi? Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER
.
Ölümle Sonuçlanan ve Malpraktis İddiası Bulunan Olgularda Otopsinin Rolü, Dr. Öğr. Üyesi Erdem HÖSÜKLER, Prof. Dr. Zehra Zerrin ERKOL, Arş. Gör. Buğra Kaan YAZGI
.
Enjeksiyon Uygulamalarında Bilgilendirme ve İspat Sorunları, Yakup Gökhan DOĞRAMACI, Z. Zerrin ERKOL
.
Sağlık Alanında Vücut Korsanlığı ve Ceza Hukuku Sorumluluğu, Aslı AYDIN
.
Estetik Tıbbi Müdahalelerde Hukuki Sorumluluklar, Prof. Dr. Atilla ARINCI
.
1972 Yılında Kosova'da Başgösteren Çiçek Hastalığı ve Yargının Tutumu, Dr. Altay SUROY
.
Kişide Mevcut Kalıcı Arıza ile Travma Arasında İlliyet Bağı Kurulmasında Check–Up Muayene ve Tetkiklerinin Rolü (Olgu Sunumu), Prof. Dr. Zehra Zerrin ERKOL, Dr. Öğr. Üyesi Erdem HÖSÜKLER, Arş. Gör. Buğra Kaan YAZGI, Prof. Dr. Hayri ERKOL
.
Strafrechtliche Verantwortung der medizinischen Mitarbeitern in der Russischen Foederation, Prof. Dr. Anna SEREBRENNIKOVA
.
Impfung in Slowenien, Prof. Dr. Suzana KRAJIĆ
.
HAKEMLİ MAKALELER
.
Türkiye ve Dünya'da Taşıyıcı Annelik Konusunda Hukuki Gelişmeler, Dr. Öğr. Üyesi Sendi YAKUPPUR
.
Rinoplasti Uygulamalarından Doğan Cezai Sorumluluk, Doç. Dr. Sinan BAYINDIR
.
Rahim Tahliyesinde Veli Rızası, Dr. Öğr. Üyesi Meliha Sermin PAKSOY
.
Aydınlatılmış Onamda Eylemsel Anlatımsal Gerçekliğin Anlamı ve Hukuki Geçerlilik, Av. Cengiz AŞKAN (LL.M)
.
Uluslarası Hukuk ve Türk Hukukunda "Nafile Tedavi"ye İlişkin Değerlendirme, Çiğdem Mine YILMAZ
.
Cinsel Suç Faillerine Yönelik Kastrasyon Uygulaması ve Türk Hukuku Açısından Değerlendirilmesi, Furkan YAŞAR
.
Dünya Sağlık Örgütü Çerçevesinde Uluslararası Örgüt Personelinin Statüsü, Arş. Gör. Tansu SAYAR
.
Türkiye'de Sağlık Raporları Mevzuatına Dair Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Eğitim Hakkı Açısından İlk Tespitler, Dr. Ertunç MEGA
.
POSTER SUNUMLARI
.
Çocuk İstismarı ile Karışan Bir İTP Olgusu, Enes Emre ÖZTÜRK, Çisem İNATÇI, Bora BÜKEN
.
Kas İçi Enjeksiyon Sonrası Gelişen Bir Siyatik Nöropati Olgusu, Yusuf KANDEMİR, Enes Emre ÖZTÜRK, Çisem İNATÇI Bora BÜKEN
.
Anestezi Uzmanları Yönünden Aydınlatılmış Onam, Fatmagül ASLAN, Z. Zerrin ERKOL. Yakup Gökhan DOĞRAMACI
.
Türk Ceza Hukuku Açısından Beden Muayenesine İlişkin 2015–19012 Başvuru Numaralı Anayasa Mahkemesi Karar İncelemesi, Furkan YAŞAR
.
Hayvan Hakları ve Toplum Güvenliği, Prof. Dr. Gültekin YILDIZ, Prof. Dr. İ. Hamit HANCI, Prof. Dr. Emine Ümran BOZKURT, Doç. Dr. Gülsüm EREN, Av. Dr. E. Neval YILMAZ
.
Adli Bilimciler Derneği Adli Veteriner Hekimlik Komisyonu, Prof. Dr. Gültekin YILDIZ, Prof. Dr. İ. Hamit HANCI, Prof. Dr. Emine Ümran BOZKURT, Doç. Dr. Gülsüm ÖZYİĞİT
.
Uluslararası 5. Sağlık Hukuku Kongresi Bildiri Özetleri, Hazırlayan: Prof. Dr. İ. Hamit HANCI
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
I. BÖLÜM:
HAKEMSİZ MAKALELER
Karşılaştırmalı Hukukta Tıp Hukukunda Güncel Gelişmeler 
15
Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER
Trafik Kazası Nedeniyle Düzenlenen Özel Maluliyet – Özürlülük Raporları Standart Nitelik Taşıyor mu? 
35
Dr. Öğr. Üyesi Erdem HÖSÜKLER, Prof. Dr. Zehra Zerrin ERKOL, Arş. Gör. Buğra Kaan YAZGI
Zorunlu Tedavilerin Tıp, Hukuk ve Etik Prensipleri Eşliğinde Değerlendirilmesi 
43
Av. Şule YILMAZ, Uzm. Dr. Rıdvan BİLİCİ
Defansif Tıp ve Medyanın Rolü 
69
Dr. Öğr. Üyesi Erdem HÖSÜKLER, Prof. Dr. Zehra Zerrin ERKOL, Arş. Gör. Buğra Kaan YAZGI
Ölümle Sonuçlanan Göğüs Hastalıkları Olgularında Tıbbi Uygulama Hatasının Değerlendirilmesi 
83
Prof. Dr. İbrahim ÜZÜN, Dr. Öğr. Üyesi Erdem HÖSÜKLER, Uzm. Dr. Bilgin HÖSÜKLER
Çocuk Hastanın Bilgilendirilmesi: Psikolojik Durumu Olumsuz Yönde Etkileyebilir mi? (Olgu Sunumu) 
97
Mehmet Cengiz ASLAN, Zehra Zerrin ERKOL, Ferhan KANDEMİR, Yakup Gökhan DOĞRAMACI
Konjenital Santral Sinir Sistemi Anomalisi Vakalarının Tanı ve Tedavisinde Karşılaşılan Çeşitli Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Derleme 
109
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Kübra BAŞALOĞLU, Doç. Dr. Mehmet TURGUT,
Prof. Dr. Arif Aktuğ ERTEKİN, Prof. Dr. Ahmet Tuncay TURGUT
Yargı Kararları Işığında Genital Muayene Suçu (TCK m. 287) 
125
Prof. Dr. Özlem Yenerer ÇAKMUT
Doktorlarca Hastadan Sağlık Durumu Gizlenebilir mi? 
139
Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER
Ölümle Sonuçlanan ve Malpraktis İddiası Bulunan Olgularda Otopsinin Rolü 
155
Dr. Öğr. Üyesi Erdem HÖSÜKLER, Prof. Dr. Zehra Zerrin ERKOL, Arş. Gör. Buğra Kaan YAZGI
Enjeksiyon Uygulamalarında Bilgilendirme ve İspat Sorunları 
163
Yakup Gökhan DOĞRAMACI, Z. Zerrin ERKOL
Sağlık Alanında Vücut Korsanlığı ve Ceza Hukuku Sorumluluğu 
181
Aslı AYDIN
Estetik Tıbbi Müdahalelerde Hukuki Sorumluluklar 
189
Prof. Dr. Atilla ARINCI
1972 Yılında Kosova’da Başgösteren Çiçek Hastalığı ve Yargının Tutumu 
193
Dr. Altay SUROY
Kişide Mevcut Kalıcı Arıza ile Travma Arasında İlliyet Bağı Kurulmasında Check–Up Muayene ve Tetkiklerinin Rolü (Olgu Sunumu) 
199
Prof. Dr. Zehra Zerrin ERKOL, Dr. Öğr. Üyesi Erdem HÖSÜKLER, Arş. Gör. Buğra Kaan YAZGI,
Prof. Dr. Hayri ERKOL
Strafrechtliche Verantwortung der medizinischen Mitarbeitern in der Russischen Foederation 
207
Prof. Dr. Anna SEREBRENNIKOVA
Impfung in Slowenien 
221
Prof. Dr. Suzana KRAJIĆ
II. BÖLÜM:
HAKEMLİ MAKALELER
Türkiye ve Dünya’da Taşıyıcı Annelik Konusunda Hukuki Gelişmeler 
237
Dr. Öğr. Üyesi Sendi YAKUPPUR
Rinoplasti Uygulamalarından Doğan Cezai Sorumluluk 
247
Doç. Dr. Sinan BAYINDIR
Rahim Tahliyesinde Veli Rızası 
261
Dr. Öğr. Üyesi Meliha Sermin PAKSOY
Aydınlatılmış Onamda Eylemsel Anlatımsal Gerçekliğin Anlamı ve Hukuki Geçerlilik 
277
Av. Cengiz AŞKAN (LL.M)
Uluslarası Hukuk ve Türk Hukukunda “Nafile Tedavi”ye İlişkin Değerlendirme 
289
Çiğdem Mine YILMAZ
Cinsel Suç Faillerine Yönelik Kastrasyon Uygulaması ve Türk Hukuku Açısından Değerlendirilmesi 
299
Furkan YAŞAR
Dünya Sağlık Örgütü Çerçevesinde Uluslararası Örgüt Personelinin Statüsü 
311
Arş. Gör. Tansu SAYAR
Türkiye'de Sağlık Raporları Mevzuatına Dair Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Eğitim Hakkı Açısından İlk Tespitler 
335
Dr. Ertunç MEGA
III. BÖLÜM:
POSTER SUNUMLARI
Çocuk İstismarı ile Karışan Bir İTP Olgusu 
373
Enes Emre ÖZTÜRK, Çisem İNATÇI, Bora BÜKEN
Kas İçi Enjeksiyon Sonrası Gelişen Bir Siyatik Nöropati Olgusu 
379
Yusuf KANDEMİR, Enes Emre ÖZTÜRK, Çisem İNATÇI Bora BÜKEN
Anestezi Uzmanları Yönünden Aydınlatılmış Onam 
387
Fatmagül ASLAN, Z. Zerrin ERKOL. Yakup Gökhan DOĞRAMACI
Türk Ceza Hukuku Açısından Beden Muayenesine İlişkin 2015/19012 Başvuru Numaralı Anayasa Mahkemesi Karar İncelemesi 
391
Furkan YAŞAR
Hayvan Hakları ve Toplum Güvenliği 
395
Prof. Dr. Gültekin YILDIZ, Prof. Dr. İ. Hamit HANCI, Prof. Dr. Emine Ümran BOZKURT,
Doç. Dr. Gülsüm EREN, Av. Dr. E. Neval YILMAZ
Adli Bilimciler Derneği Adli Veteriner Hekimlik Komisyonu 
400
Prof. Dr. Gültekin YILDIZ, Prof. Dr. İ. Hamit HANCI, Prof. Dr. Emine Ümran BOZKURT,
Doç. Dr. Gülsüm ÖZYİĞİT
Uluslararası 5. Sağlık Hukuku Kongresi Bildiri Özetleri 
403
Hazırlayan: Prof. Dr. İ. Hamit HANCI