Uluslararası Ticari Sözleşmeler Hukukunun Yeknesaklaştırılması – Ticaret Hukuku Monografileri – Dr. Ilgar Babayev  - Kitap

Uluslararası Ticari Sözleşmeler Hukukunun Yeknesaklaştırılması

– Ticaret Hukuku Monografileri –

1. Baskı, 
Mayıs 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
344
Barkod:
9789750277887
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
455,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Uluslararası ticaretin gelişimi ve artması dünyadaki bütün devletler tarafından hedeflenen bir amaçtır. Ancak devletlerin ulusal hukuk sistemleri arasındaki farklar bu gelişim için belirli engeller oluşturmaktadır. Bu engelleri aşmak için uluslararası ticaret hukukunun yeknesaklaştırılması, yani aynı uluslararası hukuki işleme uygulanacak iki veya daha çok ulusal hukuk sisteminin farklı kurallarının bir kuralla değiştirilmesi çare olarak görülmektedir. Bu amaçla şimdiye kadar birçok çalışmalar yapılmış ve birçok yeknesaklaştırma aracı ortaya konulmuştur. Uluslararası ticaret hukukunun bel kemiğini oluşturan uluslararası ticari sözleşmeler alanında hazırlanmış olan yeknesaklaştırma araçları ise bu bakımdan özellikle önem taşımaktadır.
Uluslararası ticari sözleşmeler hukuku alanında yapılmış olan ayrı ayrı yeknesaklaştırma çalışmalarıyla ilgili araştırmalar mevcut olsa da, konuyu daha kapsamlı bir şekilde ele alan ve meseleye daha geniş bir perspektiften bakan araştırmaların eksik olduğu, özellikle de Türkiye'de bu tür araştırmalarda bir boşluğun mevcut olduğu hissedilmektedir.
Uluslararası ticari sözleşmeler hukukunun yeknesaklaştırılması amacıyla ortaya konulmuş çalışmaların ve hazırlanmış olan araçların daha kapsamlı bir şekilde araştırılması, onların sağladığı faydaları göstermek, bu alanda ortaya çıkan sorunları belirlemek ve gerekli çözüm önerileri sunmak açısından önem arz etmektedir.
Alandaki söz konusu boşluğun doldurulması çabasının bir ürünü olan kitapta; uluslararası ticari sözleşmeler hukukunun yeknesaklaştırılmasıyla ilgili kavramlar, yeknesaklaştırmanın önemi ve sağladığı avantajları, yeknesaklaştırmanın gerçekleştirilmesi yöntemleri, uluslararası ticaret hukukunun yeknesaklaştırılması alanında çalışmalar yapan ve bu sürece katkıda bulunan uluslararası kurumlar, uluslararası ticari sözleşmeler alanında yapılmış olan ve şu an yapılmakta olan çalışmalar, bu konuyla ilgili ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunların ortadan kaldırılması için sunulan çözüm önerileri incelenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Yeknesaklaştırmayla İlgili Kavramlar ve Kurumlar
.
Yeknesaklaştırma Çalışmaları
.
Yeknesaklaştırmayla İlgili Problemler ve Çözüm Önerileri
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Tablo Listesi 
13
Şekil Listesi 
13
Kısaltmalar 
15
Giriş 
17
Birinci Bölüm
YEKNESAKLAŞTIRIMAYLA İLGİLİ KAVRAMLAR VE KURUMLAR
I. GENEL OLARAK 
23
A. Kavramlar 
23
1. Uluslararası Ticari Sözleşme 
23
2. Yeknesaklaştırma 
24
3. Lex Mercatoria 
29
B. Uluslararası Ticaret Hukuku Alanında Yeknesaklaştırmanın Önemi 
34
C. Yeknesaklaştırma Yöntemleri 
36
D. Uluslararası Ticari Sözleşmeler Hukuku Alanında Yeknesaklaştırma Çalışmaları Yapan Kurumlar 
39
1. Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu 
40
2. Uluslararası Özel Hukukun Yeknesaklaştırılması Enstitüsü 
46
3. Lahey Uluslararası Özel Hukuk Konferansı 
49
4. Uluslararası Ticaret Odası 
51
5. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı 
54
6. Uluslararası Ticaret Merkezi 
54
7. Avrupa Birliği 
56
8. Amerikan Devletler Örgütü 
57
9. Afrika’da Ticaret Hukuku Uyumlaştırılması Örgütü 
58
10. Karayipler’de Ticaret Hukukunun Uyumlaştırılması Örgütü 
61
11. Diğerleri 
63
İkinci Bölüm
YEKNESAKLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI
II. ULUSLARARASI TİCARET SÖZLEŞMELERİ HUKUKU ALANINDA YAPILAN YEKNESAKLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI 
65
A. Bölgesel Çalışmalar 
65
1. Avrupa 
65
a. Avrupa Sözleşme Hukukunun İlkeleri 
70
b. Avrupa Sözleşme Kanunu 
74
c. Ortak Referans Çerçevesi Taslağı 
75
d. Ortak Avrupa Satım Hukuku 
80
2. Amerika 
85
a. ABD Yeniden Beyanları 
85
b. Latin Amerika Sözleşme Hukuku İlkeleri 
86
c. OHADAC Uluslararası Ticari sözleşmeler İlkeleri 
93
d. Uluslararası Sözleşmelere Uygulanacak Hukuka İlişkin İnter–Amerikan Konvansiyonu 
96
e. Amerika’da Uluslararası Ticari Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk Kılavuzu 
97
3. Asya 
98
4. Afrika 
104
B. Küresel Çalışmalar 
107
1. Konvansiyonlar 
108
a. Uluslararası Deniz Yoluyla Taşıma Sözleşmelerine İlişkin Yeknesak Kurallar 
108
aa. 1924 Konişmentolu Taşımalar Hakkında Bazı Kuralların Yeknesaklaştırılmasına İlişkin Konvansiyon (Lahey Kuralları) ve Visby Protokolü 
108
bb. 1978 Deniz Yolu ile Eşya Taşımaya İlişkin Birleşmiş Milletler Konvansiyonu (Hamburg Kuralları) 
111
cc. 2008 Tamamen veya Kısmen Deniz Yoluyla Uluslararası Eşya Taşıma Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Konvansiyonu (Rotterdam Kuralları) 
113
b. Uluslararası Hava Taşıma Sözleşmelerine İlişkin Yeknesak Kurallar 
120
aa. 1929 Uluslararası Hava Taşımalarıyla İlgili Bazı Kuralların Yeknesaklaştırılmasına İlişkin Konvansiyonu (Varşova Konvansiyonu) 
120
bb. 1955 Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin Bazı Kuralların Yeknesaklaştırılması Hakkındaki Konvansiyonu Değiştiren Protokol (Lahey Protokolü) 
121
cc. 1961 Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin Bazı Kuralların Yeknesaklaştırılması Hakkındaki Konvansiyona Ek Konvansiyon (Guadalajara Ek Konvansiyonu) 
122
dd. 1966 Varşova Konvansiyonu ve Lahey Protokolünün Sorumluluk Sınırlarına İlişkin Anlaşma (Montreal Anlaşması) 
122
ee. 1971 Uluslararası Hava Taşımalarıyla İlgili Bazı Kuralların Yeknesaklaştırılmasına İlişkin Konvansiyonu Değiştiren Protokol (Guatemala City Protokolü) 
122
ff. 1975 Ek Montreal Protokolleri 
123
gg. 1999 Havayoluyla Uluslararası Taşımacılıkla İlgili Belirli Kuralların Yeknesaklaştırılmasına İlişkin Konvansiyon (Montreal Konvansiyonu) 
124
c. Uluslararası Kara Yoluyla Taşıma Sözleşmelerine İlişkin Yeknesak Kurallar 
125
aa. 1956 Karayoluyla Uluslararası Eşya Taşıma Sözleşmesine İlişkin Konvansiyon ve 1978 Ek Protokol 
125
bb. 1973 Yolcu ve Bagajların Karayoluyla Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Konvansiyon 
127
d. Uluslararası Demiryolu Taşıma Sözleşmelerine İlişkin Yeknesak Kurallar (1980 Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Konvansiyon) 
128
e. Uluslararası Multimodal Taşıma Sözleşmelerine İlişkin Yeknesak Kurallar (1980 Birleşmiş Milletler Uluslararası Multimodal Taşımacılık Konvansiyonu) 
129
f. Uluslararası Mal Satım Sözleşmelerine İlişkin Yeknesak Kurallar 
134
aa. 1964 Uluslararası Mal Satımı Hakkında Yeknesak Hukuka İlişkin Konvansiyon ve 1964 Uluslararası Mal Satım Sözleşmelerinin Kuruluşu Hakkında Yeknesak Hukuka İlişkin Konvansiyon 
134
bb. 1980 Uluslararası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu 
135
cc. 1974 Uluslararası Mal Satımında Sınırlama Süresine İlişkin Konvansiyon 
141
g. 1988 Uluslararası Factoringe İlişkin UNIDROIT Konvansiyonu 
143
h. 1988 Uluslararası Finansal Kiralamaya İlişkin UNIDROIT Konvansiyonu 
146
ı. 2005 Yetki Anlaşmasına İlişkin Konvansiyon 
149
i. 2005 Uluslararası Sözleşmelerde Elektronik İletişimin Kullanılmasına İlişkin Birleşmiş Milletler Konvansiyonu 
151
2. Yumuşak Hukuk Araçları 
154
a. Uluslararası Ticari Sözleşmelere İlişkin UNIDROIT İlkeleri 
154
b. Resürans Sözleşmesi Hukukuna İlişkin UNIDROIT İlkeleri 
162
c. Ödeme Şekillerine Dair Yeknesak Kurallar 
164
aa. Vesaik Mukabili Ödeme Şekline Dair Yeknesak Kurallar (URC522) 
164
bb. Akreditif Ödeme Şekline Dair Yeknesak Kurallar (UCP, ISBP, URR, ICC Opinions ve ISP98) 
165
cc. Banka Ödeme Yükümlülüğü Ödeme Şekline İlişkin Yeknesak Kurallar (URBPO) 
168
d. Yeknesak Uluslararası Garanti Kuralları (URDG) 
170
e. Forfaiting’e İlişkin Yeknesak Kurallar (URF800) 
171
f. INCOTERMS 
173
g. 1983 İfa Etmemeden Dolayı Kararlaştırılmış Meblağla İlgili Sözleşme Hükümlerine İlişkin Yeknesak Kurallar 
178
h. 2015 Uluslararası Ticari Akitlerde Hukuk Seçimine İlişkin İlkeler 
180
i. 2016 Müşterek Avaryaya İlişkin York Anvers Kuralları 
183
3. Model Sözleşmeler ve Klozlar 
185
a. ICC Model Sözleşme ve Klozları 
186
b. ITC Model Sözleşmeleri 
188
c. FIDIC Model Sözleşmeleri 
191
d. FOSFA ve GAFTA Sözleşmeleri 
202
e. Diğerleri 
207
4. Hukuki Kılavuzlar 
208
a. UNCITRAL Sanayi Tesislerinin İnşası İçin Uluslararası Sözleşmelerin Hazırlanmasına İlişkin Hukuk Kılavuzu 
209
b. UNCITRAL Uluslararası Karşılıklı Ticaret İşlemleriyle İlgili Hukuk Kılavuzu 
213
c. UNIDROIT Uluslararası Ana Franchise Düzenlemeleri Kılavuzu 
217
d. UNIDROIT/FAO/IFAD Tarım Arazi Yatırım Sözleşmeleri Hukuk Kılavuzu 
220
Üçüncü Bölüm
YEKNESAKLAŞTIRMAYLA İLGİLİ PROBLEMLER
III. ULUSLARARASI TİCARET SÖZLEŞMELERİ HUKUKUNUN YEKNESAKLAŞTIRILMASINDA ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR 
225
A. Devletlerin Sayısının Çokluğu 
225
B. Yeknesaklaştırma Araçlarında Yapılan Güncellemeler 
228
C. Devletlerin Yeknesak Kuralları Kabul Ederken Çeşitli Etkenleri Dikkate Alması 
233
D. Yeknesaklaştırma Araçlarının Kendi Aralarındaki İlişkilerden Doğan Sorunlar 
238
E. Yeknesaklaştırma Araçlarının Kalitesinden Kaynaklanan Sorunlar 
242
F. Dil Sorunu 
244
G. Farklı Yorumlama Sorunu 
252
H. Yeknesaklaştırma Araçlarının Tanıtımı ve Eğitiminin Yeterli Olmaması 
256
E. Ulusal Mahkemelerin Yeknesaklaştırma Araçlarını Kullanmalarında Yaşanan Sorunlar 
264
Sonuç ve Çözüm Önerileri 
271
Ekler 
301
EK 1. ICC Model Uluslararası Satım Sözleşmesi 
301
EK 2. ITC Model Uluslararası Kurumsal Ortak Girişim Sözleşmesi 
307
EK 3. FOSFA Model Sözleşmesi Örneği 
321
EK 4. GAFTA Model Sözleşmesi Örneği 
324
Kaynakça 
333
Kavramlar Dizini 
343