Türkiye – Polonya Karşılaştırmalı
Hukuk Sempozyumu – III (Ceza Hukuku) Prof. Dr. Yener Ünver  - Kitap

Türkiye – Polonya Karşılaştırmalı Hukuk Sempozyumu – III (Ceza Hukuku)

1. Baskı, 
Kasım 2017
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
144
Barkod:
9789750245923
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
275,00
İndirimli (%76):
65,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Bu kitapta, esas itibariyle güvenlik ve özgürlük denklemi hukuk çerçevesinde ele alınmıştır. Hem Türkiye hem Polonya mevzuat ve uygulaması açısından güvenlik ve özgürlüğün dengeli ve hukuk devleti ilkesine uygun bir biçimde inşası için gerekli olan değerlendirmeler ve önerilere yer verilmiştir. Bu yapılırken, bir taraftan yeni kanun ve tasarılar diğer taraftan ise organize suçluluk ve organize örgütlerin işlediği ağırlığı ağır şiddette suçlulukla ilgili ortaya çıkardığı sorunlar dikkate alınmıştır. Her iki ülkenin hukukçuları maddi ceza hukuku, ceza özel hukuku ve ceza muhakemesi hukuku açısından yeni düzenlemeleri ve bunların yargı uygulamasında yaratacağı etkilerini karşılıklı olarak ele almış, değerlendirilmişlerdir. Bu bağlamda; toplantı ve gösteri yapma hakkı, örgütlenme hakkı, düşünce özgürlüğü ve suçluluk arasındaki bağlantı değerlendirilmiştir. Mevcut yeni ve tasarı halindeki normlar hukuk devleti ilkesi ekseninde ele alınırken, bir taraftan özgürlük, güvenlik ve temel hakların korunması diğer taraftan ise organize suçlulukla mücadelede hukuk devletinin hukuksal araçlarla güçlendirilmesi yönündeki görüş ve yaklaşımlara yer verilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Bazı Hükümlerinin Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER
.
Die Korruption und organisierte Kriminalität in Polen – Herausforderungen für den Staat und für die Gesellschaft, Prof. Dr. Emil W. PŁYWACZEWSKI
.
Ausgewählte Probleme des Terrorismus im polnischen Strafrecht, Prof. Dr. iur. Ewa M. GUZIK–MAKARUK – Prof. Dr. iur. Wojciech FILIPKOWSKI
.
Das neue polnische Strafprozessrecht nach der Reform vom 1. Juli 2015, Dr. Ewa KOWALEWSKA–BORYS
.
Die vorläufige Festnahme nach der türkischen Strafprozessordnung, Prof. Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT
.
Toplantı ve Gösteri Yapma Hakkı Bağlamında Yüz Kapama Yasağı – Özgürlük
.
Güvenlik Kıskacında Barışçıl Gösteri Yapma Hakkı Üzerine Bir Deneme– Dr. jur. R. Barış ATLADI
.
Die Regeln und Prinzipien der Vereinigungsfreiheit in Polen, Mgr. Emilia Magdalena TRUSKOLASKA
Yorumlar