Türkiye – İsviçre Karşılaştırmalı Hukuk Sempozyumu – I (Borçlar Hukuku) Prof. Dr. Yener Ünver  - Kitap

Türkiye – İsviçre Karşılaştırmalı Hukuk Sempozyumu – I (Borçlar Hukuku)

1. Baskı, 
Şubat 2015
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
178
Barkod:
9789750232237
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Son yıllarda Türk hukukunun çeşitli alanlarına ilişkin olarak önemli kodlarda ciddi değişiklikler yapılmış ya da yepyeni kodlar yürürlüğe sokulmuştur. 2011 tarihli Türk Medeni Kanunu ve reformdan sonra 6098 sayı ve 11. 01. 2011 tarihli Türk Borçlar Kanunu’nun özellikle İsviçre hukuku, ama aynı zamanda Alman hukukundan esinlenerek yapılıp yürürlüğe sokulması bu kitabın konusunu oluşturan sunumlarla ilgili Sempozyumun ve elinizdeki kitabın gerekçesini oluşturmaktadır. Türkiye’deki hızlı ve bazen de tepkisel kanun koyma hareketleri dikkate alındığında mehaz Kanun’un metni ve aynı zamanda öğreti ve uygulaması, Türk hukukçuları açısından daha büyük önem arz etmektedir.
Bu çalışmada yer alan sunumlar, 9- 10 Mayıs 2014 tarihinde Özyeğin Üniversitesi hukuk Fakültesi ile İsviçre Nöşatel (Neuchaetel) Üniversitesi Hukuk Fakültesi arasında yapılan ilk işbirliğinin ürünüdür. Sempozyumda sunum yapan bazı İsviçreli ve Türk hukukçular aradan yaklaşık 1 yıl geçmesine rağmen sunumlarını baskıya hazır bir biçimde veremedikleri için onların çalışmalarına bu kitapta yer verilememiştir.
Bu çalışmada Prof. Dr. Fikret Eren, Prof. Dr. Veysel Başpınar, Prof. Dr. Gülçin Grassinger, Prof. Dr. Jean- Philippe Dunand, Prof. Dr. Olivier Guilleod ve Prof. Dr. Blaise Carron tarafından sempozyumda sunulan çalışmaların hukukçulara aktarılması önemli olduğundan sempozyum materyalinin kısmen de basılmış olması önemlidir. Bu yayının her iki ülkenin hukukçularına yararlı olabilmesi için yabancı meslektaşlarımızın çalışmaları Özyeğin Üniversitesi öğretim elemanları tarafından Türkçe’ye çevrilmiş, Türk akademisyenlerin çalışmalarının önemli kısımları özet olarak İngilizce’ye çevrilmiştir. Böylece her iki ülkede önemli kişi ve kurumlara gönderilecek bu eserin iki ülkenin hukukçuları açısından küçük de olsa bir hizmet sağlayacağı düşüncesindeyiz. (Önsöz'den)
Kitabın Konu Başlıkları
.
Türk Borçlar Kanununda Tehlike Sorumluluğu, Prof. Dr. Fikret EREN
.
İsviçre Federal Borçlar Kanunu: Bir (Hatta İki) Yüz Yıl Sonra, Prof. Dr. BlaiseCARRON – (Çev.: Yrd. Doç. Dr. Pelin IŞINTAN)
.
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Kefalet Hükümlerindeki Değişiklikler, Prof. Dr. Gülçin GRASSINGER, Türk Borçlar Kanunu’ndaki Kira Hükümlerinde Yapılan Önemli Değişiklikler, Prof. Dr. Gülçin Elçin GRASSINGER
.
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Haksız Fiilden Doğan Tazminat Taleplerinde Zamanaşımının Başlaması ve Süresi, Prof. Dr. Veysel BAŞPINAR
.
Roma Hukukunun İsviçre’de Resepsiyonu, ean Philippe DUNAND – (Çev.: Öğr. Gör. Zeliha Bengi BERK ERİŞİR)
.
İsviçre Boşanma Hukukunda Son Gelişmeler, Prof. Dr. Olivier GUILLOD – (Çev.: Yrd. Doç. Dr. Sevgi USTA)
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA TEHLİKE SORUMLULUĞU 
Prof. Dr. Fikret EREN 
İSVİÇRE FEDERAL BORÇLAR KANUNU: BİR (HATTA İKİ) YÜZ YIL SONRA... 
Prof. Dr. BlaiseCARRON(Çev.: Yrd. Doç. Dr. Pelin IŞINTAN) 
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE KEFALET HÜKÜMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER 
Prof. Dr. Gülçin GRASSINGER 
TÜRK BORÇLAR KANUNU’NDAKİ KİRA HÜKÜMLERİNDE YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER 
Prof. Dr. Gülçin Elçin GRASSINGER 
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU’NA GÖRE HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN TAZMİNAT TALEPLERİNDE ZAMANAŞIMININ BAŞLAMASI VE SÜRESİ 
Prof. Dr. Veysel BAŞPINAR 
ROMA HUKUKUNUN İSVİÇRE’DE RESEPSİYONU 
Jean Philippe DUNAND(Çev.: Öğr. Gör. Zeliha Bengi BERK ERİŞİR) 
İSVİÇRE BOŞANMA HUKUKUNDA SON GELİŞMELER 
Prof. Dr. Olivier GUILLOD(Çev.: Yrd. Doç. Dr. Sevgi USTA) 
Annex 1: Excerpts from the Swiss Civil Code 
Annex 2: Excerpts from the Swiss Civil Procedure Code