Türkiye'de Vakıf Üniversiteleri Genç Bir Sektörün Anatomisi Prof. Dr. Hasan Şimşek  - Kitap

Türkiye'de Vakıf Üniversiteleri

Genç Bir Sektörün Anatomisi

1. Baskı, 
Ekim 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
344
Barkod:
9789750281488
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
325,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
1990'lardan itibaren sayısı hızla artan ve bugün artık Türk yükseköğretim sisteminin ayrılmaz bir parçası haline gelmiş olan vakıf üniversitelerini incelemek ve irdelemek amacıyla yola çıktık. Bu "genç" sektörü bütün yönleriyle masaya yatırmak; artılarını, eksilerini, potansiyellerini, doğru ve yanlış strateji ve taktiklerini merak edenlerle paylaşmak istedik. Bu yönleriyle, kitap vakıf üniversitelerine ilişkin ilk derli toplu "bilimsel" çalışmadır. Vakıf üniversiteleri ve vakıf üniversiteleri sektörü hakkında pek çok bilinmez ve bilindiği varsayılan pek çok da yanlış bilgi söz konusudur. Bu nedenle, Türkiye'de vakıf üniversitelerinin bazılarının yanlış uygulamaları ve vakıf üniversiteleri hakkında yapılan bazı yorumlar da bu sektörü zaman zaman sorgulanır hale getirmiştir.
Kitabın içinde bulacağınız onüç bölümün tamamında sadece ulusal bir perspektifle yetinilmemiş, bütün başlıklar altında uluslararası alanyazın, gelişme, uygulama ve tartışmalar bölüm konularına dahil edilmiştir. Bu anlamda, kitap, devlet ve vakıf üniversiteleri ayırt etmeksizin bütün yükseköğretim sistemi hakkında ulusal ve uluslararası genel bir çerçeve sağlamaya da adaydır. Bu konuda ilk kapsamlı yayın olan bu eserin, Türkiye için genç bir sektör olan vakıf üniversitelerine ilişkin hem topluma, hem de araştırmacı, uygulamacı ve politika yapıcılara ışık tutacağına inanmaktayız. Kitabın tüm okurlara ve ülkemize yararlı olması dileğiyle iyi okumalar diliyoruz.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Farklılaşan Yükseköğretim Alanı ve Vakıf Üniversiteleri, Prof. Dr. Hasan Şimşek
.
Vakıf Üniversitelerinin Yönetimi, Prof. Dr. Yaşar Kondakçı ¦ Hanife Hilal Şenay
.
Vakıf Üniversitelerinde Öğretim Elemanları, Doç. Dr. Sedat Gümüş ¦ Dr. Alper Çalıkoğlu
.
Vakıf Üniversitelerinin Finansmanı, Dr. Hakan Ergin
.
Vakıf Üniversitelerinde Öğrenci Olmak, Dr. Öğr. Üyesi Merve Zayim–Kurtay ¦ Sevgi Kaya–Kaşıkcı
.
Vakıf Üniversitelerinde Eğitim ve Öğretim, Emine Karaduman ¦ Dr. Öğr. Üyesi Elif Bengü ¦ Prof. Dr. Fatma Nevra Seggie
.
Vakıf Üniversitelerinde Araştırma ve Bilgi Üretimi, Prof. Dr. Şefika Mertkan ¦ Doç. Dr. Gülen Onurkan Aliusta
.
Vakıf Üniversiteleri ve Rekabet, Doç. Dr. Serap Emil
.
Vakıf Üniversiteleri ve Uluslararası İlişkiler, Dr. Betül Bulut Şahin
.
Vakıf Üniversitelerinde Fiziksel ve Teknolojik Altyapı, Dr. Mehmet Ali Yılık ¦ Dr. Burcu Erdemir
.
Vakıf Üniversiteleri, İş Piyasası ve Mezunların İstihdamı, Doç. Dr. Deniz Örücü
.
Vakıf Üniversiteleri Hakkında Bir Eylem Araştırmacısının İzlenimleri, Prof. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu
.
Vakıf Üniversitelerinin Geleceği ve Son Sözler, Prof. Dr. Hasan Şimşek
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Birinci Bölüm
FARKLILAŞAN YÜKSEKÖĞRETİM ALANI VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİ
Hasan Şimşek
I. Modern Üniversitenin Gelişimi 
23
II. Sosyal Devletçi ve Yeni Liberal Üniversite 
24
III. Bugün 
26
IV. Türk Yükseköğretimi: Kısa tarihçe 
28
A. Kökler ve Miras: Osmanlı’dan Kalan (1773–1923) 
28
B. İlk Cumhuriyet Dönemi (1923–1947) 
30
C. Özerklik ve Kaos Yılları (1946–1981) 
31
D. Bütünleştirme ve Anglo–Sakson Yükseköğretim Sistemine Geçiş (1981–2007) 
34
E. Kontrolsüz ve Vizyonsuz Büyüme, Kalite Sorunları ve Üniversitenin Siyasete Teslim Olması (2007–Bugün) 
36
V. Türk Yükseköğretim Sisteminin Ana Sorunsalları 
38
VI. Özet Sistem Bilgileri 
38
A. Yükseköğretime Erişim 
39
B. Yönetim 
40
C. Finansman 
43
D. Öğretim Elemanları 
44
E. Araştırma ve Bilgi Üretimi 
47
VII. Vakıf Üniversiteleri 
47
Kaynakça 
51
İkinci Bölüm
VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN YÖNETİMİ
Yaşar Kondakçı
Hanife Hilal Şenay
I. Türkiye’de Üniversite Yönetim Sisteminin Evrimi 
54
II. Darülfünun ve Getirdikleri 
55
III. Cumhuriyet’in İlk Yılları 
56
IV. Çok Partili Dönem, 1960’lar ve 1970’ler 
57
V. 1980 Darbesi ve Üniversite 
58
VI. Yeni Liberalizm Türkiye’ye Geliyor, Vakıf Üniversiteleri Kuruluyor. 
59
VII. Devlet–Vakıf–Özel Üniversite Yönetim Modelleri 
62
VIII. Anglosakson Üniversite Modeli 
62
IX. Bonapartist Üniversite Modeli 
64
X. Kıta Avrupası (Humboldtçu) Üniversite Modeli 
64
XI. Vakıf Üniversiteleri Yasasında Yönetim Modeli 
66
XII. Yasal Çerçeve 
66
XIII. Mütevelli Heyet Sisteminin Geçmişi 
68
A. Mütevelli Heyetin Üniversitelere Olumlu Katkıları 
69
B. Mütevelli Heyete Yönelik Eleştiriler 
71
XIV. Mütevelli Heyet Sisteminin Türkiye’ye Uyarlanması 
72
XV. Vakıf Üniversiteleri ve Patronaj 
74
XVI. Üniversite Üst Yönetim Organlarının Oluşumu ve Rektör Ataması 
76
XVII. Rektörün Yetkileri ve Mütevelli Heyetle İlişkisi 
77
XVIII. Dekanlık ve Bölüm Başkanlıklarının Oluşumu ve Atanması 
78
XIX. Sonuç ve Gelecek İçin Öngörüler 
78
Kaynakça 
80
Üçüncü Bölüm
VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÖĞRETİM ELEMANLARI
Sedat Gümüş
Alper Çalıkoğlu
I. Akademisyenlik Mesleği 
84
II. Dünyada Özel/Vakıf Üniversitelerinde Öğretim Elemanlığı 
85
III. Türkiye’de Vakıf Üniversitesi Öğretim Elemanı Olmak 
88
A. Vakıf Üniversitelerinde Öğretim Elemanı Olmanın Hukuki Durumu 
88
B. Vakıf Üniversitelerinde Çalışan Öğretim Elemanlarının Genel Profili 
90
C. Araştırma–Öğretim–Topluma Hizmet Eğilimleri 
93
D. Vakıf Üniversitelerinde Çalışan Öğretim Elemanlarının İş Doyumu 
95
E. Vakıf Üniversitelerinde Akademik Özgürlük 
96
IV. Sonuç ve Gelecek İçin Öngörüler 
97
Kaynakça 
99
Dördüncü Bölüm
VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN FİNANSMANI
Hakan Ergin
I. Yükseköğretimin Gri Alanı: Finansman 
103
II. Dünyada Yükseköğretimin Finansmanının Genel Görünümü 
105
III. Türkiye’de Yükseköğretimin Finansmanı 
107
IV. Türkiye’de Ücretli Yükseköğrenimin Tarihsel Gelişimi 
108
V. Vakıf Üniversitelerinde Bütçe ve Bütçeleme Süreci 
111
VI. Vakıf Üniversitelerinin Bütçe Gelirleri ve Giderleri 
112
VII. Vakıf Üniversitelerinin Bütçe Yönetimi ve Denetimi 
116
VIII. Vakıf Üniversiteleri Kâr Amacı Güdebilir mi? 
119
IX. Türkiye’de Vakıf Üniversiteleri Özel Üniversite Gibi mi İşliyor? 
120
X. Sonuç ve Gelecek İçin Öngörüler 
122
Kaynakça 
124
Beşinci Bölüm
VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÖĞRENCİ OLMAK
Merve Zayim Kurtay
Sevgi Kaya Kaşıkcı
I. Türkiye’de Vakıf Üniversiteleri 
128
II. Öğrenci Sayıları: Vakıf ve Devlet Üniversiteleri 
129
III. Vakıf Üniversitelerinin Doluluk Oranları 
130
IV. Vakıf ve Devlet Üniversitelerinde Karşılaştırmalı Öğrenci Profili Analizi 
131
V. Seçilen Üniversitelerde Öğrenci Sayıları 
132
VI. Vakıf ve Devlet Üniversitesi Öğrencilerinin Üniversiteye Giriş Başarı Puanlarının Karşılaştırılması 
135
VII. Vakıf ve Devlet Üniversitesi Öğrencilerinin Geçmiş Bilgilerinin Karşılaştırılması 
138
VIII. Vakıf Üniversiteleri Tarafından Kullanılan Öğrenci Çekme Stratejileri 
141
IX. Öğrencilerin Vakıf Üniversitelerini Tercih Nedenleri 
144
XI. Vakıf Üniversitelerinde Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayıları 
149
XII. Vakıf Üniversitelerin Doluluk Oranlarının Diğer Değişkenlerle İlişkisi 
150
XIII. Sonuç ve Gelecek İçin Öngörüler 
152
Kaynakça 
154
Altıncı Bölüm
VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE EĞİTİM VE ÖĞRETİM
Emine Karaduman
Elif Bengü
Fatma Nevra Seggie
I. Üniversite Kavramı 
157
II. Orta Çağ Üniversitesi ve Öğretim 
158
III. Rönesans–Reform Üniversitesi ve Öğretim 
159
IV. 19. Yüzyıl, Yükselen Modernizm ve Üniversite Öğretimi 
160
V. Amerikan Üniversite Modeli ve Öğretim 
161
VI. Küreselleşme ve Vakıf Üniversitelerinde Eğitim–Öğretim 
161
VII. Vakıf Üniversitelerinde Eğitim Anlayışı 
164
VIII. Vakıf Üniversitelerinde Öğretim Programları 
165
IX. Koç Üniversitesi 
168
A. Kurum Hakkında Bilgi 
168
B. Koç Üniversitesi’nin Öğretim Programı 
169
X. Bahçeşehir Üniversitesi 
171
A. Kurum Hakkında Bilgi 
171
B. Bahçeşehir Üniversitesi’nin Öğretim Programı 
171
XI. İstanbul Aydın Üniversitesi 
173
A. Kurum Hakkında Bilgi 
173
B. İstanbul Aydın Üniversitesi’nin Öğretim Programı 
174
XII. Ampirik bir araştırmanın sonuçları 
176
XIII. Sonuç ve Gelecek için Öngörüler 
177
Kaynakça 
179
Yedinci Bölüm
VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ARAŞTIRMA VE BİLGİ ÜRETİMİ
Şefika Mertkan
Gülen Onurkan Aliusta
I. Yeni Yükseköğretim Düzeninde Araştırmanın Önemi 
185
II. Türkiye’deki Vakıf Üniversitelerinin Araştırma Performansı 
186
III. Araştırma Üniversitesi ve Vakıf Üniversiteleri 
187
IV. Vakıf Üniversiteleri ve Kalite Sorunsalı 
188
V. Akademik Kadro ve Araştırma Kapasitesi 
190
VI. Vakıf Üniversitelerinde Araştırmayı Zorlaştıran Etkenler 
192
VII. Öğretim Elemanı Altyapısı 
193
VIII. Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısı ve Öğrenci Profili 
194
IX. Kaynak Eksikliği 
195
X. Sonuç ve Gelecek İçin Öngörüler 
197
Kaynakça 
198
Sekizinci Bölüm
VAKIF ÜNİVERSİTELERİ VE REKABET
Serap Emil
I. Yükseköğretimde Rekabet ve Rekabet Kavramının Kısa Tarihçesi 
204
II. Yükseköğretimde Rekabet Stratejileri 
207
III. Türkiye Yükseköğretim Sistemi ve Vakıf Üniversitelerinin Ortaya Çıkışı 
209
IV. Vakıf Üniversitelerinde Rekabet 
212
V. Vakıf Üniversitelerinde Rekabet Analizi: “Sinyal Verme” Üzerinden Kurumsal Web Sitelerinin İncelenmesi 
217
A. Görsel İçerik Analizi Çalışması 
217
VI. Sonuç ve Gelecek için Öngörüler 
222
Kaynakça 
224
Dokuzuncu Bölüm
VAKIF ÜNİVERSİTELERİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Betül Bulut Şahin
I. Yükseköğretimde Uluslararasılaşma 
227
II. Uluslararasılaşmanın Stratejik Hedef ve Planlardaki Yeri 
230
III. Cumhuriyet Sonrası Dönemde Türk Üniversitelerinde Uluslararasılaşma 
230
IV. 1980 Sonrası Dönemde Türk Yükseköğretiminde Uluslararasılaşma 
231
V. 2000’ler Sonrası Türk Üniversitelerinde Uluslararasılaşma Süreçlerinde Yaşanan Gelişmeler 
233
VI. Türk Üniversitelerinde Uluslararasılaşmanın Güncel Durumu 
234
VII. Vakıf Üniversitelerinde Uluslararasılaşma 
237
VIII. Stratejik Planlarda Bulunan Hedefler 
242
IX. Sonuç ve Gelecek için Öngörüler 
246
Kaynakça 
250
Onuncu Bölüm
VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE FİZİKSEL VE TEKNOLOJİK ALTYAPI
Mehmet Ali Yılık
Burcu Erdemir
I. Vakıf Üniversitelerinin Fiziksel Koşulları, Donanımları ve Yatırım Öncelikleri 
254
II. Vakıf Üniversitelerinde Fiziksel Kampüs Alternatifleri, Pandemi ve Krize Verilebilecek Tepki 
255
A. Bilgi Çağı Gençlik Kültürü ve Vakıf Üniversiteleri 
256
III. Vakıf Üniversitelerinin Fiziksel Altyapısı ve Yükselen Yeni Eğilimler 
257
A. Sürdürülebilir–Ekolojik Kampüsler 
257
B. Cinsiyet Gözetmeyen Barınma ve Sosyal Alanlar 
259
IV. Vakıf Üniversitelerinin Yerleşimi ve Metropollerle İlişkisi 
261
V. Vakıf Üniversiteleri, Fiziksel Altyapı ve Yatırımlar 
262
A. Ar–Ge Çalışmaları ve Finansmanı 
262
B. Kütüphaneler 
263
C. Teknoparklar 
265
VI. Vakıf Üniversitelerinin Teknolojik Altyapısı 
266
A. Altyapı Hedefi, Stratejisi ve Planlaması 
266
VII. Teknolojik Altyapı Öncelikleri Konusunda Eğilimler 
268
VIII. Değişen Kampüs Teknolojileri 
269
IX. Alternatif Sertifikasyon ve Üniversiteler 
271
X. Gençlerin Üniversiteden Teknolojik Beklentileri 
274
XI. Sonuç ve Gelecek için Öngörüler 
275
Kaynakça 
278
On Birinci Bölüm
VAKIF ÜNİVERSİTELERİ, İŞ PİYASASI VE MEZUNLARIN İSTİHDAMI
Deniz Örücü
I. İstihdam Edilebilirlik Kavramı 
284
II. Diplomalı İşsizliğin Nedenleri ve İş Dünyasının Beklentileri 
286
III. Vakıf Üniversiteleri ve İstihdam Edilebilir Mezun Yetiştirme Sorunu 
287
IV. Elit Üniversitelerin İstihdama Yönelik Uygulamaları 
291
V. Sonuç ve Gelecek için Öngörüler 
292
Kaynakça 
294
On İkinci Bölüm
VAKIF ÜNİVERSİTELERİ HAKKINDA BİR EYLEM ARAŞTIRMACISININ İZLENİMLERİ
Özge Hacıfazlıoğlu
I. Vakıf Üniversitelerinde Yönetim ve Belirsizlik Sürecinde Akademik Liderlik 
298
II. Vakıf Üniversitelerinde Öğretim Elemanları ve Araştırma Kültürü 
301
III. Vakıf Üniversitelerinde Eğitim–Öğretim ve Öğrenci Odaklı Kültür 
305
IV. Vakıf Üniversitelerinde Uluslararasılaşma Yolculuğu 
308
V. Vakıf Üniversitelerinde İstihdam, Rekabet ve Farklılaşma Stratejileri 
311
VI. Deneyimlerden Ders Alarak Yol Almak 
315
Kaynakça 
316
On Üçüncü Bölüm
VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN GELECEĞİ VE SON SÖZLER
Hasan Şimşek
I. Kurumsallaş! 
320
II. Öğretim Elemanı Önemlidir; Koru, Geliştir! 
322
III. Üniversite Kar Amaçlı Ticari Bir İşletme Değildir! 
323
IV. Öğrenci Müşteri Değildir! 
324
V. Üniversitenin Üretim Süreci Eğitim–Öğretimdir; Önemse! 
326
VI. Araştırma Üniversitesi Olmak Hayal Değildir, Doğru Vizyondur ! 
327
VII. Rekabet Manipülasyon Değildir ! 
328
VIII. Uluslararası Görünürlük İyi Üniversite Olmakla Mümkündür! 
329
IX. Fiziksel Koşullarla Göz Boyama, Teknolojiyi İhmal Etme! 
331
X. İş Piyasası Üniversitenin Gerçek Başarı Testidir! 
332
XI. Son Sözler 
334
Yazarlar Hakkında 
337
Alper Çalıkoğlu 
337
Betül Bulut Şahin 
337
Burcu Erdemir 
337
Deniz Örücü 
338
Elif Bengü 
338
Emine Karaduman 
338
Fatma Nevra Seggie 
339
Gülen Onurkan Aliusta 
339
Hakan Ergin 
339
H. Hilal Şenay 
340
Hasan Şimşek 
340
Mehmet Ali Yılık 
340
Merve Zayim–Kurtay 
340
Özge Hacıfazlıoğlu 
341
Sedat Gümüş 
341
Serap Emil 
342
Sevgi Kaya–Kaşıkcı 
342
Şefika Mertkan 
342
Yaşar Kondakçı 
342