Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi (Genel Hükümler) Doç. Dr. İzzet Özgenç  - Kitap

Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi

(Genel Hükümler)

1. Baskı, 
Kasım 2005
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
1152
Barkod:
9789750200540
Kapak Türü:
Ciltli
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Şerh niteliğine haiz Kitap, Türk Ceza Hukukunda kalıcı bir eser çalışmasının başlangıcını oluşturması amacıyla hazırlanmıştır. Kitapta, Türk Hukukundaki doktriner çalışmalardan azami ölçüde yararlanılması, mevcut ve gelişen içtihatların takibi ve bilimsel bir yöntemle irdelenmesi, esas olarak benimsenmiştir.
Kitabın hazırlanmasına, Yeni TCK'nın Genel Hükümlerinin önemli bir kısmının şerhiyle başlanmıştır. Kitapta izlenen inceleme yöntemiyle, yeni TCK'nın benimsediği farklı felsefe ve sistem karşısında mevcut Yargıtay içtihatlarının işlevsiz kaldığı yönündeki endişelerin yersiz olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Kitapta yer alan Özel Hükümler kısmında ise kanun maddeleri ve gerekçelerine yer verilmiştir.
Kanunun hazırlanmasında önemli görevler üstlenen İzzet Özgenç'in yeni kanunla gelen yenilikleri ve değişiklikleri hangi gerekçeye dayanarak ortaya koyduğunu bu kitapta açık bir şekilde bulabileceksiniz.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Suç Teorisine İlişkin Genel Açıklamalar (TCK'nın 20 ve Devamı Maddelerine İlişkin Ortak Açıklamalar)
.
Yaptırım Teorisine İlişkin Genel Açıklamalar (TCK'nın 45 ve Devamı Maddelerine İlişkin Ortak Açıklamalar)