Türk Ceza Hukuku Mevzuatı Cilt:1 (Ciltli) (Kanunlar) Prof. Dr. İzzet Özgenç  - Kitap

Türk Ceza Hukuku Mevzuatı Cilt:1 (Ciltli)

(Kanunlar)

24. Baskı, 
Ağustos 2019
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
14x21
Sayfa:
1256
Barkod:
9789750206054
Kapak Türü:
Ciltli
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Türk ceza hukukuna ilişkin yeni kanunların yürürlüğe girişinden sonra yayınlamaya başladığımız "Türk Ceza Hukuku Mevzuatı" kitabımızın yirmiikinci basısı, kapsamında yer alan kanunlara, son olarak 21.1.2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanunla yapılan Anayasa değişikliğinin (RG: 11 Şubat 2017) yanı sıra, 4.7.2019 tarihli ve 7182 sayılı Kanunla (RG: 12 Temmuz 2019/30829) 31.3.2011 tarihli ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda yapılan değişiklikler işlenerek hazırlanmıştır.
Kitapta kanunların genel gerekçelerine ve özellikle Türk Ceza Kanununa ilişkin TBMM Adalet Komisyonu Raporlarına ve her bir maddeye ilişkin gerekçe metinlerine güncellenmiş haliyle yer verilmiştir. Özellikle Türk Ceza Kanununda sistematik ve içerik bakımından yapılan köklü değişiklikler karşısında, madde metinlerinin gerekçeleri ile birlikte yayımlanmasında büyük bir yarar olduğu düşünülmüştür.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Türk Ceza Kanunu
.
Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli
.
Ceza Muhakemesi Kanunu
.
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
.
Kabahatler Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu
.
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Adli Sicil Kanunu
.
Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun
.
Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri İle Koruma Kurulları Kanunu
.
Basın Kanunu
.
İnfaz Hakimliği Kanunu
.
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun
.
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu
.
Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk Mahkemelerinden Verilen Ceza Mahkumiyetlerinin İnfazına Dair Kanun
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar