Türk Borçlar Kanunu Şerhi Özel Borç İlişkileri Prof. Dr. Haluk Nami Nomer, Prof. Dr. Baki İlkay Engin  - Kitap

Türk Borçlar Kanunu Şerhi Özel Borç İlişkileri

8. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
213
Barkod:
9789750290596
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
190,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
7. baskı
Ocak 2023
190,00
105,00 (%45)
6. baskı
Ocak 2022
190,00
95,00 (%50)
5. baskı
Mart 2021
185,00
85,00 (%54)
4. baskı
Eylül 2018
180,00
75,00 (%58)
3. baskı
Ocak 2017
175,00
65,00 (%63)
2. baskı
Temmuz 2015
170,00
30,00 (%82)
1. baskı
Eylül 2013
165,00
15,00 (%91)
Kitabın Açıklaması
Kitap, Türk Borçlar Kanunu'nun Özel Borç İlişkilerine ilişkin olarak hazırlanmaya başlanan şerhin ilk fasikülüdür. Her basıda yeni maddeler eklenerek zaman içinde şerhin tamamlanması planlanmaktadır. Bu amaçla maddeler sade bir dille açıklanmaya, öğretideki tartışmalar ile önemli Yargıtay kararlarına yer verilmeye çalışılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Özel Borç İlişkileri
.
Satış Sözleşmesi
.
Genel Hükümler
.
Taşınır Satışı
.
Taşınmaz Satışı ve Satış İlişkisi Doğuran Haklar
Kitabın İçindekileri
Sekizinci Basıya Önsöz 
5
Birinci Basıya Önsöz 
7
Kısaltmalar 
15
TÜRK BORÇLAR KANUNU
İkinci Kısım
Özel Borç İlişkileri
GİRİŞ 
21
I. Türk Borçlar Kanunu’nun Yürürlüğü 
21
II. Türk Borçlar Kanunu’nun Uygulama Alanı 
22
III. Türk Borçlar Kanunu’nun İkinci Kısmının Konusu 
22
IV. İkinci Kısımdaki Özel Hükümlerin Uygulama Alanı 
23
V. İsimsiz Sözleşmeler 
24
VI. Genel Kaynakça 
28
Birinci Bölüm
Satış Sözleşmesi
Birinci Ayrım
Madde 207 – Tanım ve Hükümleri 
49
I. Genel Olarak 
50
II. Satış Sözleşmesinin Ayırıcı Özellikleri ve Benzer Sözleşmelerden Farkı 
54
III. Konusu 
56
IV. Bedel 
63
V. Şekil 
69
VI. Satıcının Borçları 
71
A. Asli Borçları 
71
B. Yan Borçları 
73
1. Yan Edim Borçları 
73
2. Edimden Bağımsız Yan Borçları (Koruma Yükümlülükleri) 
74
VII. Alıcının Borçları 
74
A. Asli Borçları 
74
B. Yan Borçları 
75
VIII. İfada Sıra 
75
Madde 208 – Yarar ve Hasar 
79
I. Hasar 
81
A. Kavram 
81
1. Şeye Gelen Hasar 
81
2. Edim – Karşı Edim Hasarı 
82
a. Genel Olarak 
82
b. Edim Hasarı 
84
c. Karşı Edim Hasarı 
89
B. Karşı Edim Hasarının Alıcıya Geçmesi 
91
1. Taşınır Satışında 
91
a. Kural 
91
b. Ayrık Haller 
94
aa. Kanundan Doğanlar 
94
aaa. Alıcının Temerrüdünde 
95
bbb. Gönderilecek Borçlarda 
96
bb. Durumun Gereğinden Doğanlar 
97
cc. Sözleşmede Öngörülen Özel Koşullardan Doğanlar 
98
2. Taşınmaz Satışında 
98
3. Hak Satışında 
99
4. Kısmi veya Geçici İmkânsızlıkta 
100
II. Yarar 
101
A. Kavram 
101
B. Alıcıya Geçmesi 
101
III. Hükmün Uygulama Alanı 
103
İkinci Ayırım
Taşınır Satışı
Madde 210 – Satıcının Borçları 
113
I. Genel Olarak 
113
II. Zilyetliğin Devri Borcu 
114
III. Mülkiyetin Devri Borcu 
115
Madde 211 – Devir ve Taşıma Giderleri 
117
I. Genel Olarak 
118
II. Satıcıya Ait Olan Devir Giderleri 
119
III. Alıcıya Ait Olan Devralma Giderleri 
121
IV. Ortak Giderler 
122
Madde 212 – Satıcının Temerrüdü 
125
I. Kural 
126
II. Belirli Vadeli Ticari Satışlarda Ayrık Durum 
128
A. Uygulanma Şartları 
128
1. Genel Olarak 
128
2. Ticari Satış 
128
3. Belirli Vade 
130
B. Karineler 
130
1. Alıcının İfa Yerine Tazminat Talebini Seçtiği Karinesi 
130
2. Kesin Vade Karinesi 
131
C. Alıcının Aynen İfa Talebi 
132
D. Alıcının Sözleşmeden Dönme Hakkı 
134
III. Kısmi Temerrüt 
136
Madde 213 – Giderim Borcu ve Kapsamı 
139
I. Genel Olarak 
140
II. Zararın Genel Hükümlere Göre Hesaplanması 
143
III. Somut Yöntem 
146
IV. Soyut Yöntem 
148
V. Alıcının Tercih Hakkı 
151
Madde 214 – Zapttan Sorumluluk / Konusu 
153
I. Sorumluluğun Niteliği 
154
II. Uygulama Alanı 
156
III. Zapttan Sorumluluğun Uygulama Alanını Sınırlayan Eşya Hukuku Kuralları 
158
IV. Diğer Hukuki İmkânlardan Farkı 
162
A. Konuda İmkânsızlık ve Hukuka Aykırılıktan Farkı 
162
B. Hukuki Ayıptan Farkı 
165
C. Temerrüt ve İfa İmkânsızlığından Farkı 
167
D. İrade Bozukluklarından Farkı 
167
V. Şartları 
169
A. Geçerli Bir Satış Sözleşmesinin Bulunması 
169
B. Zapt Sebebinin Satış Sözleşmesinin Kurulduğu Anda Mevcut Olması 
169
C. Alıcının Zapt Sebebini Bilmiyor Olması 
171
D. Satılanın Alıcıya Teslim Edilmiş Olması 
174
E. Satılanın Üstün Hak Sahibi Üçüncü Kişi Tarafından Alıcının Elinden Alınmış Olması 
175
VI. Anlaşma ile Kaldırılması 
179
Madde 215 – Yargılama Usulü / Davanın Bildirimi 
181
I. Genel Olarak 
183
II. Alıcının Kendisine Açılan Davayı Bildirim (İhbar) Külfeti 
185
A. Genel Olarak 
185
B. Bildirimin Yapılması 
186
C. Bildirimin Sonuçları 
188
1. Genel Olarak 
188
2. Satıcının Davaya Katılması 
189
a. Genel Olarak 
189
b. Sonuçları 
190
aa. Kararın Bağlayıcılığı Bakımından 
190
bb. Davaya Katılmadan Doğan Giderler Bakımından 
190
3. Satıcının İhbara Rağmen Davaya Katılmamasının Sonuçları 
191
D. Alıcının Bildirim Külfetini Yerine Getirmemesinin Sonuçları 
191
Madde 216 – Mahkeme Kararı Olmaksızın Satılanı Verme 
195
I. Genel Olarak 
196
II. Alıcının Satılanı Mahkeme Kararı Olmaksızın Üçüncü Kişiye Vermesine Rağmen Satıcının Zapttan Sorumluluğu 
197
A. Alıcının (İhtarda Bulunarak ve) Dürüstlük Kuralına Uygun Olarak Üçüncü Kişinin Hakkını Tanıması ve Satılanı Vermesi Halinde 
197
B. Alıcının İhtarda Bulunarak Tahkim Yoluna Başvurması ve Tahkim Kararı Uyarınca Satılanı Üçüncü Kişiye Vermesi Halinde 
200
C. Diğer Hallerde 
201
Üçüncü Ayırım
Taşınmaz Satışı ve Satış İlişkisi Doğuran Haklar
Madde 245 – Yarar ve Hasar 
207
I. Genel Olarak 
208
II. Tescil İle Teslimin Aynı Anda Gerçekleştiği Hallerde 
208
III. Tescil ve Teslimin Farklı Zamanlarda Gerçekleştiği Hallerde 
209
A. Teslimin Tescilden Sonra Gerçekleşmesi 
209
1. Vade Kararlaştırılmadığı Halde Teslim Tescilden Sonra Gerçekleşmişse 
209
2. Teslimin Tescilden Sonra Yapılacağı Kararlaştırılmışsa (f.1, c.1) 
210
a. Genel Olarak 
210
b. Anlaşmanın Şekli (f.2) 
211
c. Teslim, Anlaşmaya Rağmen, Kararlaştırılan Vadeden Önce Gerçekleşmişse 
212
d. Teslim, Anlaşmaya Rağmen, Kararlaştırılan Vadede Gerçekleşmemişse 
212
aa. Satıcının Temerrüdünde 
212
bb. Alıcının Temerrüdünde (f.1, c.2) 
212
B. Teslimin Tescilden Önce Gerçekleşmesi 
212
1. Teslimin Açıklayıcı Tescilden Önce Gerçekleşmesinde 
212
2. Teslimin Kurucu Tescilden Önce Gerçekleşmesinde 
213