Türk Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri (Sözleşmeler Hukuku) Prof. Dr. Murat Aydoğdu, Doç. Dr. Nalan Tuncer, Arş. Gör. Ö. Oğuzhan Meral  - Kitap

Türk Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri (Sözleşmeler Hukuku)

6. Baskı, 
Kasım 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
1023
Barkod:
9786052645826
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
738,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Gerekli değişiklikleri ve eklemeleri yaptığımız bu basının bilhassa öğrencilere, akabinde akademik camia ve uygulamacılara faydalı olacağını umut ediyoruz. Bu basıda, önceki basıda olduğu gibi Yargıtay kararlarına, yeni eserlere ve öğreti görüşlerine yer verilmiştir. Özellikle belirtmek isteriz ki kira sözleşmelerinde iki önemli yasal değişiklik ilgili yerlere eklenmiştir.
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
6. BASIYA ÖNSÖZ 
VIII
5. BASIYA ÖNSÖZ 
IX
İÇİNDEKİLER 
XI
KISALTMA CETVELİ 
XXXIXX
BİRİNCİ BÖLÜM
ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ VE SÖZLEŞMELER HAKKINDA ÖN AÇIKLAMALAR
§1. GENEL OLARAK SÖZLEŞMELER 
1
I. ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİNİN (BORÇLAR ÖZEL HUKUKUNUN) SİSTEMATİĞİ 
1
II. SÖZLEŞMELERİN TÜRK BORÇLAR KANUNU AÇISINDAN ÖNEMİ VE KANUNDAKİ DÜZENLEME ŞEKLİ 
2
III. SÖZLEŞME KAVRAMI VE ANLAMI 
2
IV. BORÇLAR KANUNUYLA TİCARET KANUNU ARASINDAKİ İLİŞKİ 
9
V. REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE BORÇLAR KANUNU ARASINDAKİ İLİŞKİ 
11
VI. SÖZLEŞMELERLE İLGİLİ OLARAK BORÇLAR KANUNUNDA YER ALAN İLKELER 
14
A. ANA İLKE: SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ İLKESİ 
14
1. Genel Olarak 
14
2. Sözleşme Özgürlüğünün Anlamı 
15
a. Sözleşme Yapıp Yapmama Özgürlüğü 
16
b. Sözleşmenin Tarafını Seçme Özgürlüğü 
16
c. Sözleşmenin Biçimini Seçme Özgürlüğü 
17
d. Sözleşmeyi Ortadan Kaldırma ve İçeriğini Değiştirme Özgürlüğü 
18
e. Sözleşmenin İçeriğini Belirleme Özgürlüğü 
18
f. Sözleşmenin Tipini (Çeşidini) Seçme Özgürlüğü 
21
B. KURALLARIN EMREDİCİ OLMAMASI İLKESİ 
21
C. HÂKİMİN TAKDİR YETKİSİ İLKESİ 
21
VII. SÖZLEŞME TİPİNİ SEÇME ÖZGÜRLÜĞÜ 
22
A. YASADA DÜZENLENMİŞ BİR SÖZLEŞME TİPİNİ SEÇME ÖZGÜRLÜĞÜ 
22
B. YASADA DÜZENLENMEMİŞ BİR SÖZLEŞME TİPİNİ SEÇME
ÖZGÜRLÜĞÜ 
23
1. Kendisine Özgü Yapısı Olan Sözleşmeler 
23
a. Genel Olarak 
23
b. Kendisine Özgü Yapısı Olan Sözleşme Örnekleri 
24
aa. Tek Satıcılık Sözleşmesi 
24
aaa. Tanımı 
24
bbb. Sözleşmenin Unsurları 
25
aaaa. Süreklilik Niteliği Taşıyan Bir Çerçeve
Sözleşme 
25
bbbb. Kendi Adına ve Hesabına Hareket 
26
cccc. Belli Bir Bölgede Satış Tekeli Tanınması 
26
dddd. Pazarlama, Satış ve Sürümü Arttırma Faaliyeti 
27
ccc. Tarafların Karşılıklı Yükümlülükleri 
28
aaaa. Tek Satıcının Yükümlülükleri 
28
bbbb. Yapımcının Yükümlülükleri 
28
ddd. Tek Satıcılık Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sonuçları 
28
bb. Franchise Sözleşmesi 
30
aaa. Tanımı 
30
bbb. Unsurları 
30
aaaa. Sürekli Borç İlişkisi 
30
bbbb. Çerçeve Sözleşme 
31
cccc. Franchise Alanın Bağımsızlığı 
31
dddd. Franchise Sistemi (Paketi) 
31
eeee. Dikey İşbirliği 
32
ffff. Ücret 
32
ccc. Tarafların Borçları 
33
aaaa. Franchise Verenin Borçları 
33
bbbb. Franchise Alanın Borçları 
33
cc. Satış İçin Bırakma (konsinye satış, koltukçu, gezginci)
Sözleşmesi (Der Trödelvertrag) 
34
dd. Tahkim (Hakem) Sözleşmesi 
35
ee. Sulh Sözleşmesi 
35
ff. Garanti Sözleşmesi 
37
gg. Niteliği Tartışmalı Olan Diğer Sözleşmeler 
39
2. Karma Sözleşmeler – Bileşik Sözleşmeler 
39
a. Karma Sözleşmeler 
40
b. Bileşik Sözleşmeler 
42
3. Eksik Sözleşmeler 
43
§2. TÜRK BORÇLAR KANUNUNUNDA DÜZENLENMİŞ BULUNAN SÖZLEŞMELERİN AMAÇLARI VE İÇERİKLERİ YÖNÜNDEN AYIRIMI 
45
I. MÜLKİYETİN DEVRİ AMACINI GÜDEN SÖZLEŞMELER 
46
II. KULLANDIRMA VE YARARLANDIRMA AMACINI GÜDEN SÖZLEŞMELER 
46
III. İŞGÖRME AMACINI GÜDEN SÖZLEŞMELER 
46
IV. SAKLAMA (MUHAFAZA, EMANET) AMACINI GÜDEN SÖZLEŞMELER 
47
V. GÜVENCE (TEMİNAT) SAĞLAMA AMACINI GÜDEN SÖZLEŞMELER 
47
VII. ORTAKLIK (ŞİRKET) SÖZLEŞMELERİ 
48
İKİNCİ BÖLÜM
MÜLKİYETİN DEVRİ AMACI GÜDEN SÖZLEŞMELER
§3. SATIŞ SÖZLEŞMESİ 
49
I. GENEL BİLGİ 
49
II. SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI 
51
III. SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN ÖZELLİKLERİ 
52
A. SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TEMLİK BORCU DOĞURAN BİR SÖZLEŞME OLMASI ÖZELLİĞİ 
52
B. SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN KARŞILIKLI TAM İKİ TARAFA BORÇ
YÜKLEYİCİ ÖZELLİĞİ 
53
C. SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN RIZAİ BİR SÖZLEŞME OLMA ÖZELLİĞİ 
53
D. SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN ANİ EDİMLİ BİR SÖZLEŞME OLMA ÖZELLİĞİ 
53
E. SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN SEBEBE BAĞLI (İLLİ) BİR SÖZLEŞME
OLMA ÖZELLİĞİ 
54
IV. SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TEMEL ÖGELERİ (ESASLI UNSURLARI) 
54
A. SATILAN MAL (MEBİ) 
54
B. BEDEL (SATIŞ PARASI, SEMEN) 
57
C. ANLAŞMA 
62
V. SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE YARAR VE HASARIN GEÇMESİ 
65
A. GENEL BİLGİ 
65
B. TÜRK BORÇLAR KANUNUNA GÖRE SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE MALDAKİ YARAR (NEF’İ) VE HASARIN GEÇMESİ 
67
1. Sorunun Ortaya Konması, Yarar ve Hasar Kavramı 
67
2. Hasar Kavramının İmkansızlık Kavramıyla Olan Bağlantısı 
69
3. Hasar ve Yararın Alıcıya Geçmesinin Şartları 
72
a. Satış Sözleşmesinin Kurulmuş ve Hükümlerini Doğurmuş Olması 
72
aa. Koşula Bağlı Olmayan (Olağan) Satışlarda 
72
bb. Geciktirici (Talikî) Koşula Bağlı Satışlarda 
74
cc. Bozucu Koşula Bağlı Satışlarda 
76
b. Satılanda Meydana Gelen Hasarda Satıcının Kusurunun
Bulunmaması (Satıcının Kusursuz Olması) 
76
c. Kuralın Uygulanmasına Engel Olacak İstisnaların Bulunmaması 
78
4. Yarar ve Hasarın İntikali Kuralı 
79
a. Mal, İfa Yerinde (Aynı Yerde) Teslim Edilecekse
(Yerinde Satış, Platzkauf) 
79
b. Malın İfa Yerinden Başka Bir Yere Gönderildiği Satışlarda
(Mesafe Satışı, Göndermeli Satış, = Distanzkauf,
Versendungskauf) Hasarın İntikali 
82
aa. Genel olarak 
82
bb. Cins Borcunda Ayırt Etme Kavramı 
83
cc. Gönderme ve Götürme Borcu Arasındaki Farkın Belirlenmesi 
84
dd. Mesafe Satışında Hasarın İntikali 
85
ee. Taşıyıcının Bağımsız Olup Olmamasının Değerlendirilmesi 
87
VI. SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN ÇEŞİTLERİ 
90
VII. TÜKETİCİ SATIŞLARI 
93
VIII. TAŞINIR SATIŞLARI 
96
A. TAŞINIR SATIŞININ KONUSU 
96
B. TARAFLARIN HAK VE BORÇLARI 
99
1. Genel Olarak 
99
2. Satıcının Borçları 
100
a. Satıcının Satılanın Zilyetliğini ve Mülkiyetini Devir Borcu 
100
b. Satıcının Zilyetliği ve Mülkiyeti Devri Borcunda Temerrüdü 
104
aa. Genel Olarak 
104
bb. Olağan (Âdî) Satışlardaki Satıcının Temerrüdü 
104
cc. Teslim İçin Belirli Vadeli Ticarî Satışlardaki Satıcının
Temerrüdü 
106
dd. Satıcının Kısmî Temerrüdü Halinde Alıcının Hakları 
107
ee. Ard Arda Teslimli Satışlarda Satıcının Temerrüdü 
108
c. Satıcının Temerrüdü Halinde Alıcının Hakları 
109
aa. Satıcının Giderim Borcu ve Kapsamı 
109
bb. Satıcının Temerrüdü Nedeniyle Alıcının Zararının
Hesaplanması 
110
aaa. Genel Hükümlere Göre Zararın Hesaplanması 
110
bbb. Zararın Somut Metoda Göre Hesaplanması 
111
ccc. Zararın Soyut Metoda Göre Hesaplanması 
112
d. Satıcının Devir ve Taşıma Giderlerini Ödeme Borcu 
112
e. Satıcının Zapttan Sorumluluk (Zapta Karşı Tekeffül) Borcu 
116
aa. Tanımı ve Konusu 
116
bb. Zapt Sorumluluğunun Maddî Şartları 
119
cc. Satıcının Zapt Sorumluluğu Bakımından Şekli Şartlar
(Bildirim ve İspat Yükümünün Yerine Getirilmesi) 
122
dd. Satıcının Zapt Sorumluluğun Karşı Alıcının Hakları 
123
aaa. Mahkeme Kararı Olmaksızın Satılanı Vermesi Halinde
Alıcının Hakları 
123
bbb. Mahkeme Kararının Varlığı Halinde Alıcının Hakları 
125
aaaa. Genel Olarak 
125
bbbb. Tam Zapt Halinde Alıcının Hakları (TBK 217) 
125
cccc. Kısmen Zapt Halinde Alıcının Hakları
(TBK 218) 
126
f. Satıcının Ayıptan Sorumluluğu (Ayıba Karşı Tekeffül) Borcu 
128
aa. Genel Olarak 
128
bb. Ayıp Kavramı 
128
cc. Ayıbı Üstlenme Borcuna İlişkin Hükümlerin Niteliği 
129
dd. Ayıp Türleri (Maddi, Hukuki ve Ekonomik Ayıp Kavramı) 
132
ee. Satıcının Ayıptan Sorumluluğunun Maddî Şartları 
135
aaa. Ayıplı Hayvan Satışı Dışındaki Satışlarda Maddi Şartlar 
135
aaaa. Bildirilen (Zikir ve Vaad Edilen) Niteliklerdeki
Maddî Şartlar 
135
bbbb. Lüzumlu Vasıflarda Maddî Şartlar 
138
bbbb.1.) Satılan Malda, Elverişliliği Kaldıran
veya Önemli Şekilde Azaltan Eksiklik
Olmalıdır 
138
bbbb.2.) Ayıp, Yarar ve Zararın Geçişinden
Önce (İmalat Hatası veya Teslim
Ayıbı) Var Olmalıdır 
141
bbbb.3.) Sorumluluk, Sorumsuzluk
Anlaşmasıyla Kaldırılmamış
Olmalıdır 
143
bbbb.4.) Ayıp, Kural Olarak Alıcı Tarafından
Bilinmemelidir 
143
bbb. Ayıplı Hayvan Satışında Satıcının Sorumluluğuna
İlişkin Maddi Şartlar 
145
ff. Satıcının Ayıba Karşı Sorumluluğunun Şeklî Şartları (Gözden
Geçirme ve Ayıbı Satıcıya Bildirme) 
147
aaa. Ayıplı Hayvan Satışı Dışındaki Satışlarda Satıcının
Ayıptan Sorumluluğu Bakımından Şeklî Şartlar
(Gözden Geçirme ve Ayıbı Satıcıya Bildirme) 
147
aaaa. Genel Olarak 
147
bbbb. Olağan Satışlarda Ayıbın Türlerine Gözden
Geçirme ve Bildirim Süreleri 
150
cccc. Diğer Satışlarda Ayıbın Türlerine Gözden
Geçirme ve Bildirim Süreleri 
151
bbb. Hayvan Satışında Satıcının Ayıptan Sorumluluğu
Bakımından Şeklî Şartlar (Gözden Geçirme ve Ayıbı
Satıcıya Bildirme) 
153
gg. Satıcının Ayıptan Sorumsuzluğuna İlişkin Anlaşmasının
Geçerliliği 
154
hh. Ayıbın Türlerine Göre (Bilinen, Açık, Basit, Gizli ve Hileli
Ayıplarda) Satıcının Sorumluluğu 
157
aaa. Hileli (Ağır Kusurlu) Ayıplar Dışındaki Ayıplarda
Satıcının Sorumluluğu 
157
bbb. Hileli (Ağır Kusurlu) Ayıplarda Satıcının Sorumluluğu 
163
ıı. Mesafe Satışlarında Ayıplı Satılan Karşısında Alıcının
Yükümlülükleri 
166
aaa. Genel Olarak 
166
bbb. Mesafe Satışlarında Ayıplı Satılan Karşısında Alıcının
Yükümlülüklerine İlişkin Kuralın Uygulanma Koşulları 
168
ccc. Mesafeli Satışlarda Satılanın Ayıplı Olması Halinde
Alıcının Yükümlülükleri 
169
aaaa. Satılan
ı Geçici Olarak Koruma ve Geri Gönderme Yükümlülü ğü (TBK 226/I; EBK. 201/I) 
169
bbbb. Satılanın Durumunu Gecikmeksizin Tespit Ettirme Yükümlülüğü (TBK 226/II; EBK. 201/II) 
170
cccc. Gerektiğinde Satılan
ı Sattırma ve Satıcıya En Kısa Zamanda Bildirim Yükümlülüğü (TBK
226/III; EBK. 201/III) 
170
ii. Ayıp Halinde Alıcının Haklar
ı (Seçimlik Hakları ve Tazminat Hakkı) 
171
aaa. Genel Bilgi 
171
bbb. Ayıp Halinde Alıcının Seçimlik Hakları ve Tazminat Hakkının Niteliği 
172
ccc. Ayıplı İfa Halinde Alıcının Seçimlik Hakları 
179
aaaa. Sözleşmeden Dönme (Bedelinİadesi) Hakkı 
179
bbbb. Bedelin İndirilmesi (Tenzili) Hakkı 
183
cccc. Ayıplı Satılanın Ayıpsız Benzeriyle Ücretsiz Değiştirme Hakkı 
185
cccc.1.) Türk Borçlar Kanununa Tabi Satışlarda 
185
cccc.2.) Tüketici Satışlarında 
190
dddd. Ücretsiz Onarım (Tamir) Hakkı 
191
dddd.1.) Türk Borçlar Kanununa Bağlı Tabi Satışlarda 
191
dddd.2.) Tüketici Satışlarında 
193
ddd. Ayıplıİfa Halinde Alıcının Tazminat Hakkı 
194
aaaa. Türk Borçlar Kanununa Tabi Satışlarda
Tazminat Hakkı 
194
aaaa.1.) Tazminat Hakkının Kapsamı 
194
aaaa.2.) Sözleşmeden Dönme Halinde Tazminat 
196
aaaa.3.) Sözleşmeden Dönme Hakkında Dışındaki Diğer Seçimlik Haklardan Biriyle Birlikte Tazminat İsteme 
197
aaaa.4.) Seçimlik Hakları Kullanmaksızın Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tazminat İsteme 
198
aaaa.5.) Tazminatın Kimden İstenebileceği Konusu 
199
aaaa.6.) Ayıp Nedeniyle Tazminat Hakkına Sahip Olanlar 
199
bbbb. Tüketici Satışlarında Tazminatİsteme Hakkı 
202
bbbb.1.) Tazminat Hakkının Kapsamı 
202
bbbb.2.) Tüketici Satışlarında Ayıp Nedeniyle Talep Hakkına Sahip Olanlar 
202
bbbb.3.) Tüketici Satışlarında AyıptanSorumlu Tutulabilecek Kişiler 
203
eee. Satılanın Yok Olması veya Ağır Zarara Uğraması
Halinde Alıcının Ayıptan Dolayı Seçimlik Haklarının
Durumu 
204
aaaa. Genel Bilgi 
204
bbbb. Alıcıya Yüklenemeyen Sebepler Yüzünden
Alıcının Seçimlik Haklarını Kullanmasını
Engellemeyen Durumlar 
205
cccc. Alıcıya Yüklenebilen Sebepler Yüzünden
Alıcının Seçimlik Haklarını Kullanmasını
Engelleyen Durumlar 
207
fff. Ayıp Nedeniyle Alıcının Sahip Olduğu Dönme
Hakkının Sonuçları 
207
aaaa. Genel Olarak 
207
bbbb. Ayıplı İfa Halinde Alıcının Sözleşmeden
Dönmesinin Sonuçları 
208
bbbb.1.) Birden Çok Mal Satışı Dışında 
208
bbbb.2.) Birden Çok Mal Satışında Satılanın
Ayıplı Olmasının Sonuçları 
209
jj. Satıcının Ayıptan Sorumluluğu Nedeniyle Açılacak
Davaların Tâbi Olduğu Zamanaşımı 
211
aaa. Genel Bilgi 
211
bbb. Ayıbın ve Satışın Türüne Göre Satıcının Ayıptan
Sorumluluğu Nedeniyle Açılacak Davaların Tâbi
Olduğu Zamanaşımı Süreleri 
211
aaaa. Tüketici Satışları Dışındaki Satışlarda
Zamanaşımı Süresi 
211
bbbb. Tüketici Satışlarında Ayıp Nedeniyle
Zamanaşımı Süresi 
214
3. Satış Sözleşmesinde Alıcının Borçları 
216
a. Genel Bilgi 
216
b. Alıcının Satış Bedelini Ödeme ve Satılanı Devralma (Asli) Borcu 
216
aa. Genel Olarak 
216
bb. Satış Bedelini (Semeni) Ödeme Borcu 
217
aaa. Genel Olarak 
217
bbb. Satış Bedelinin Belirlenmesi 
218
ccc. Satış Bedelinin Muacceliyeti ve Faiz Ödeme Borcu 
220
ddd. Alıcının Bedeli Ödemede Temerrüdü Durumunda
Satıcının Hakları, Özellikle Dönme Hakkı 
225
eee. Alıcının Bedeli Ödemede Temerrüdü Durumunda
Satıcının Zararının Hesaplanması 
229
aaaa. Genel Olarak 
229
bbbb. Satıcının Zararının Hesaplanması Sırasında
Uygulanacak Metodlar 
229
cccc. Genel Hükümlere Göre Zararın Hesaplanması
Metodu 
230
dddd. Somut Metoda Göre Zararın Hesaplanması 
231
eeee. Soyut Metoda Göre Zararın Hesaplanması 
231
IX. TAŞINMAZ SATIŞI 
235
A. GENEL BİLGİ 
235
B. TAŞINMAZIN TANIMI VE KONUSU 
235
C. TAŞINMAZ SATIŞININ ŞEKLİ 
237
1. Taşınmaz Satışında Şekil Kuralına Bağlı Olan ve Olmayan Durumlar 
237
2. Taşınmaz Satışında Şeklin Yerine Gelme Tarzı ve Şekli
Gerçekleştirecek Makam 
239
3. Taşınmaz Satışında Şekle Aykırılığın Yaptırımı ve Tapusuz
Taşınmazların Devri 
241
4. Taşınmaz Satışında Şeklin Kapsamı 
243
5. Tapuya Kayıtlı Taşınmazların Haricen Satışının Sonucu 
245
6. Taşınmaz Satışında Temsil ve Özellikle Vekâletle İşlem 
248
7. Taşınmazın Koşullu Satışı ve Mülkiyetin Saklı Tutulamaması 
250
8. Taşınmaz Satışında Satılanın Miktarındaki Eksikliğinden ve Ayıplardan
Dolayı Satıcının Sorumluluğu 
255
9. Taşınmaz Satışında Ayıplardan Dolayı Satıcının Sorumlu Olduğu
Zamanaşımı Süresi 
260
10. Taşınmaz Satışında Yarar ve Hasarın Alıcıya İntikali 
261
a. Genel Bilgi 
261
b. Genel Kural (Tescille İntikal) ve Kuralın Kapsamı 
262
c. Tescille İntikal Kuralının İstisnaları 
263
aa. Teslimin Ertelendiği ve Temerrüdün Söz Konusu Olmadığı
Durumlarda 
263
bb. Teslimin Ertelendiği ve Temerrüdün Söz Konusu Olduğu
Durumlarda 
266
11. Taşınmaz Satışında Taşınır Satışı Hükümlerinin Kıyasen Uygulanması 
268
X. TAŞINMAZ SATIŞI SONUCUNU DOĞURAN SÖZLEŞMELER 
269
A. GENEL OLARAK 
269
B. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ 
270
1. Tanım ve Şekil 
270
2. Taşınmaz Satış Vaadinin Hükümleri 
270
a. Taraflar Arasında 
270
b. Üçüncü Kişilere Karşı 
271
C. TAŞINMAZ SATIŞI SONUCUNU DOĞURAN HAKLAR: ÖNALIM, ALIM VE GERİ ALIM HAKLARI 
271
1. Genel Bilgi 
271
2. Önalım, Alım ve Geri Alım Haklarının Geçerli Olarak Kurulabilecekleri
Süre ve Hakların İktisadî Amacı 
272
3. Önalım, Alım ve Geri Alım Haklarının Devredilmesi ve Miras Yoluyla
Geçmesi 
275
4. Alım (İştira) Sözleşmesi 
276
a. Tanım ve Şekil 
276
b. Hükümleri 
277
5. Geri Alım (Vefa) Sözleşmesi 
278
6. Önalım (Şuf’a) Hakkı 
279
a. Genel Bilgi 
279
b. Sözleşmeden Doğan Önalım (Şuf’a) Hakkının Kullanılabileceği ve
Kullanılamayacağı Durumlar 
280
aa. Önalım Sözleşmesinin Tanımı ve Şekli 
280
bb. Önalım Sözleşmesinde Önalıcının Ödeyeceği Bedel 
281
cc. Önalım Sözleşmesinin Hangi Hallerde İleri Sürülebileceği ve
erhin Etkisi 
282
dd. Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkının İleri Sürülmesinin
Koşulları ve Hükümleri 
286
ee. Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkını Kullanma Süresi, Biçimi ve Bu Hakkın Kullanılmasının Hükümleri 
290
ff. Önalım Hakkından Vazgeçme 
295
XI. SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN BAZI TÜRLERİ 
296
A. ÖRNEK ÜZERİNE SATIŞ 
296
B. BEĞENME KOŞULUYLA SATIŞ 
298
C. KISMİ ÖDEMELİ SATIŞLAR (TAKSİTLE SATIŞLAR VE ÖN ÖDEMELİ
TAKSİTLE SATIŞLAR) 
301
1. Genel Olarak 
301
2. Borçlar Kanunu’na Tabi Taksitle Satış Sözleşmesi
(Olağan Taksitle Satışlar) 
304
a. Olağan Taksitle Satışın Unsurları 
304
aa. Satış Parasının Peşinata Ek Olarak En Az İki Taksit Olmak
Üzere Birden Fazla Vadelerde Bölüm Bölüm Ödenmesinin
Kararlaştırılmış Olması 
304
bb. Satış Konusunun Taşınır Mal veya Haklar Olması 
305
cc. Satılanın Alıcıya En Azından Taksitlerin Bir Kısmının
Ödenmesinden Önce Teslim Edilmiş Olması 
305
dd. Taksitleri Ödeme Süresinin Üç Yılı Geçmemesi 
306
ee. Peşinat (Ön Ödeme) Kararlaştırılması 
307
b. Olağan Taksitle Satışın Geçerlilik Şartları 
308
aa. Taksitle Satış Sözleşmesinin Yazılı Şekilde Yapılması 
308
bb. Yasal Temsilcinin Yazılı Rızası 
309
c. Taksitle Satış Sözleşmesinde Alıcıyı Koruyucu Düzenlemeler 
310
d. Taksitle Satış Sözleşmesinin Uygulama Alanı 
311
e. Taksitle Satış Sözleşmesinde Alıcının Temerrüdü Halinde
Satıcının Hakları 
313
aa. Genel Olarak 
313
bb. Sözleşmeden Dönme Hakkı 
314
cc. Geçerli Mülkiyeti Saklı Tutma Anlaşmasına Dayalı Olarak
Mülkiyeti İddia Etme Hakkı 
317
dd. Muacceliyet Koşuluna Dayanma Hakkı 
319
f. Tüketici Kanunu’na Tabi Taksitle Satış Sözleşmeleri 
320
3. Ön Ödemeli Taksitle Satış Sözleşmesi 
324
a. Tanımı ve Unsurları 
324
aa. Alıcının, Satılana İlişkin Satış Bedelini Önceden Kısım Kısım
Ödemeyi Üstlenmiş Olması 
324
bb. Satış Konusunun Taşınır Mal veya Haklar Olması 
324
cc. Satıcının, Kural Olarak Satış Bedelinin Tamamen
Ödenmesinden Sonra Satılanı Alıcıya Devretmeyi
Üstlenmiş Olması 
325
b. Ön Ödemeli Taksitle Satışın Geçerlilik Şartları 
325
aa. Ön Ödemeli Taksitle Satış Sözleşmesinin Yazılı Şekilde
Yapılması 
325
bb. Yasal Temsilcinin Rızası 
326
c. Ön Ödemeli Taksitle Satış Hükümlerinin Uygulama Alanı 
326
d. Ön Ödemeli Taksitle Satışlara Uygulanacak Olan Taksitle Satış
Sözleşmesine İlişkin Hükümler 
326
e. Ön Ödemeli Satış Sözleşmesinde Ödemelere İlişkin
Düzenlemeler 
327
f. Ön Ödemeli Taksitle Satış Sözleşmesinin Sona Ermesi 
327
E. ARD ARDA TESLİMLİ SATIŞ 
329
F. ARTTIRMAYLA (MÜZAYEDEYLE) SATIŞ 
330
1. Genel Olarak 
330
2. Çeşitleri 
331
a. Zorla (Cebrî) Arttırma 
331
b. İsteğe Bağlı (İhtiyarî) Artırma 
332
§4. MAL DEĞİŞİM (TRAMPA) SÖZLEŞMESİ 
335
I. TANIMI, KONUSU VE UYGULANACAK KURALLAR 
335
II. MAL DEĞİŞİMİNİN ÖGELERİ 
335
A. MALLA (HAKLA) BİR MALIN (HAKKIN) DEĞİŞTİRİLMESİ 
335
B. MALLA MALIN KARŞILIKLI DEĞİŞTİRİLECEĞİNE İLİŞKİN ANLAŞMA 
336
III. MAL DEĞİŞİMİNİN HÜKÜMLERİ 
337
A. YARAR VE ZARARIN GEÇİŞİ 
337
B. TEMERRÜT 
337
C. ZAPTA KARŞI SORUMLULUK 
337
D. AYIBI ÜSTLENME SORUMLULUĞU (AYIBA KARŞI TEKEFFÜL) 
338
§5. BAĞIŞLAMA 
339
I. TANIM VE MAHİYETİ 
339
II. BAĞIŞLAMANIN ÖGELERİ 
339
A. KAZANDIRICI İŞLEM NİTELİĞİ 
339
B. KARŞILIKSIZ (İVAZSIZ) OLMA 
340
C. ANLAŞMA 
341
1. Genel Olarak 
341
2. Bağışlamada Ehliyet 
342
a. Bağışlayanın Ehliyeti 
342
b. Bağışlananın Ehliyeti 
343
III. BAĞIŞLAMANIN ÇEŞİTLERİ 
343
A. BAĞIŞLAMA SÖZÜ VERME (VAADİ–TAAHHÜDÜ) 
343
1. Genel Olarak 
343
2. Bağışlama Sözü Vermenin Şekli 
344
B. ELDEN BAĞIŞLAMA 
346
C. KOŞULLU (ŞARTLI) VE YÜKLEMELİ (MÜKELLEFİYETLİ) BAĞIŞLAMA 
346
D. YERİNE GETİRİLMESİ (TENFİZİ) BAĞIŞLAYANIN ÖLÜMÜNE BAĞLI
BAĞIŞLAMA 
348
E. DÖNME KOŞULLU (RÜCU ŞARTLI) BAĞIŞLAMA 
349
IV. BAĞIŞLAMANIN HÜKÜMLERİ 
350
A. BAĞIŞLAYANIN BORÇLARI 
350
B. BAĞIŞLAYANIN SORUMLULUĞU 
350
1. Ödememeden (İfa Etmeme) Doğan Sorumluluk 
350
2. Zapt ve Ayıptan Doğan Sorumluluk (Tekeffül Borcu) 
351
C. BAĞIŞLAYANIN BAĞIŞLAMAYI GERİ ALMASI (DÖNMESİ, RÜCU
ETMESİ) 
351
1. Yerine Getirilmiş (Tenfiz Edilmiş) Bağışlama Taahhüdü ve Elden
Bağışlamadan Dönme Nedenleri 
352
2. Yerine Getirilmemiş Bağışlama Taahhüdünden Dönme Nedenleri 
354
D. BAĞIŞLAMA SÖZ VERİSİNİN DÜŞMESİ, DÖNME SÜRESİ VE
MİRASÇILARIN DÖNME HAKKI 
354
1. Bağışlama Sözverisinin Ortadan Kalkması (Düşmesi) 
354
2. Dönme Süresi ve Mirasçıların Dönme (Geri Alma) Hakkı 
355
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KULLANMA AMACI GÜDEN SÖZLEŞMELER
§6. KİRA SÖZLEŞMESİ 
357
I. KİRA SÖZLEŞMESİNİN TÜRK BORÇLAR KANUNU SİSTEMATİĞİNDE
DÜZENLENİŞ BİÇİMİ 
357
II. TANIMI VE TARAFLARIN DURUMU 
362
A. TANIMI 
362
B. TARAFLARIN DURUMU 
363
1. Ehliyet (Sözleşme Yapma Ehliyeti) 
363
2. Kiraya Verenin Malik Dışında Bir Kimse Olabilmesi 
365
3. Tarafların Birden Fazla Kişiden Oluşması 
366
a. Birden Fazla Kiraya Veren Bulunması 
366
aa. Paylı (Müşterek) Mülkiyette 
366
bb. Birlikte (İştirak Halinde) Mülkiyette 
366
b. Birden Çok Kiracı Bulunması 
367
III. ÇEŞİTLERİ 
367
A. KİRA KONUSU EŞYANIN TAŞINIR YA DA TAŞINMAZ OLMASINA GÖRE 
367
B. KİRA KONUSU EŞYANIN ÜRÜN (HASILAT, GELİR) GETİREN BİR MAL OLUP OLMAMASINA GÖRE 
369
C. KİRA SÖZLEŞMESİ SÜRESİNİN BELİRLİ OLUP OLMAMASINA GÖRE 
371
IV. KİRA SÖZLEŞMESİNE UYGULANACAK KURALLAR 
372
A. GENEL OLARAK 
372
B. KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ AKDETTİKLERİ
SÖZLEŞMELERDE UYGULANMAYACAK TÜRK BORÇLAR KANUNU
HÜKÜMLERİ 
373
C. ÜRÜN (HASILAT) KİRASI SÖZLEŞMELERİNDE 
376
V. KİRA SÖZLEŞMELERİNİN ÖGELERİ VE SÜRESİ 
378
A. KİRA SÖZLEŞMELERİNİN ÖGELERİ 
378
1. Kira Konusu Bir Mal 
378
2. Kira Konusu Malın Kullanılması Karşılığında Ödenecek Kira Parası 
380
a. Kira Parasının Miktarı (Kira Parasının Taraflarca Belirlenmesi) 
380
b. Kira Parasının Kapsamı 
381
3. Kiracıyla Kiraya Veren Arasında Bir Anlaşma 
382
B. KİRA SÖZLEŞMELERİNİN SÜRESİ 
383
VI. KİRA SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN KARŞILIKLI HAK VE BORÇLARI 
387
A. KİRAYA VERENİN BORÇLARI VE HAKLARI 
387
1. Borçları 
387
a. Kira Konusu Eşyayı Kullanmaya Elverişli Biçimde Teslim ve
Muhafaza (Koruma) Borcu 
387
aa. Teslim Borcu 
387
bb. Kiraya Verenin Kullanmaya Elverişli Biçimde Bulundurma
(Ayıbı Üstlenme) Borcu 
391
aaa. Ayıbın Özellikleri (Sorumluluğun Şartları) 
391
aaaa. Maddi Koşullar 
391
aaaa.1.) Kiralananda Ayıbın Var Olması 
391
aaaa.2.) Kiralananda Ortaya Çıkan Ayıpların
Kiracının Kusuru Dışında Ortaya
Çıkmış Olması ve Fakat Kiraya
Verenin Kusurunun Gerekmemesi 
394
aaaa.3.) Ayıbın Kullanma Amacıyla
Bağdaşmaması 
396
aaaa.4.) Ayıbın Gizli Olması 
396
aaaa.5.) Kiraya Verenin Ayıptan
Sorumluluğunun Sınırlandırılmamış
ya da Kaldırılmamış Olması 
397
bbbb. Şekli Koşul: Kiracının Kiralananı Gözden
Geçirmesi (Muayene) ve Bildirim (İhbar)
Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi (TBK 318) 
399
bbb. Ayıp Halinde Kiracının Hakları 
401
aaaa. Genel Olarak 
401
bbbb. Ayıp Nedeniyle Kiracının Seçimlik Hakları 
403
bbbb.1.) Ayıbın Giderilmesini (Onarımı) Talep
Hakkı 
403
bbbb.1.a.) Ayıpların Kiraya Veren
Tarafından Giderilmesi 
403
bbbb.1.b.) Ayıpların Kiracı
Tarafından Giderilmesi 
405
bbbb.2.) Kiranın İndirilmesini Talep Hakkı 
409
bbbb.3.) Ayıpsız Bir Benzeri ile
Değiştirilmesini İsteme Hakkı 
411
bbbb.4.) Sözleşmeden Dönme veya Fesih Hakkı 
414
bbbb.5.) Olumlu (Müsbet) Zararın Tazminini
Talep Etme Hakkı 
415
b. Kiralanan Malda Üçüncü Kişilerin Hak İleri Sürmeleri Halinde
Buna Karşı Kiracıya Güvence Verme (Zapta Karşı Tekeffül) Borcu 
416
aa. Genel Olarak 
416
bb. Gerçek Zapt 
417
cc. Gerçek Olmayan Zapt (Kiralananın Temliki) 
422
ccc. TBK 310–311 Hükümlerinin Uygulama Şartı ve
Hukuksal Sonucu 
428
aaaa. Kira Sözleşmesinin Kurulmasından Sonra
(Yasal Temlikteki) Durum (TBK 310) 
428
bbbb. Kira Sözleşmesinin Kurulmasından Sonra
Kiralanan Üzerinde 3. Kişinin Sınırlı Ayni Hak
Sahibi Olmasındaki Durum (TBK 311) 
434
ddd. Kira Sözleşmesinin Şerhinin Etkisi 
436
eee. Kamulaştırmanın Etkisi 
438
c. Kiraya Verenin Vergi ve Benzeri Mükellefiyetleri Ödeme Borcu 
439
d. Kiraya Verenin Yan Giderleri Ödeme Borcu 
441
aa. Yan Giderlerin Kapsamı ve Kime Ait Olduğu Sorunu 
441
bb. Yan Giderlerin Ödeme Zamanı ve Şekli 
446
cc. Yan Giderlerin Ödenmesi Biçimi 
447
2. Kiraya Verenin Hakları 
452
a. Kira Parasının Ödenmesini İsteme Hakkı 
452
b. Kiraya Verenin Hapis Hakkı 
459
aa. Genel Olarak 
459
bb. Hapis Hakkının Uygulanma Koşulları 
460
cc. Hapis Hakkının Niteliği ve İcrası 
465
B. KİRACININ HAKLARI VE BORÇLARI 
468
1. Kiracının Hakları 
468
2. Kiracının Borçları 
469
a. Kira Parasını Ödeme Borcu 
469
aa. Niteliği 
469
bb. Ödeme Yeri ve Şekli 
473
cc. Ödeme Zamanı 
476
dd. Kiracının Kusuru veya Umulmayan Halinin (Kiralananın
Kullanılmamasının) Kiracının Kira Bedeli Borcuna Etkisi
(TBK 324) 
478
ee. Kiralananın Sözleşme Bitiminden Önce Erken Tahliyesi (TBK
325) 479
b. Kiracının Kiralananı Sözleşmeye Uygun Olarak Kullanma Borcu 
488
aa. Genel Olarak 
488
bb. Kiracının Kiralananı Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı
Gösterme Borcu 
488
aaa. Borcun Niteliği ve Kapsamı 
488
bbb. Kiracının Kiralananı Özenle Kullanma ve Komşulara
Saygı Gösterme Borcuna Aykırılığın Sonucu (Önelli
veya Önelsiz Fesih ve Tazminat) 
494
cc. Kiralananda Ayıbın Giderilmesine ve Kiralananın
Gösterilmesine Katlanma Borcu (TBK 319; EBK 251) 
497
dd. Kiralananda Kiraya Veren Tarafından Yapılacak Ölçülü
Yenilik ve Değişikliklere Katlanma Borcu (TBK 320) 
499
aaa. Genel Olarak 
499
bbb. Kiraya Veren Tarafından Ölçülü Yenilik ve
Değişikliklerin Yapılabilmesi Koşulları 
500
aaaa. Kiraya Verenin Bu Yetkisini Kullanmasının Kira
Sözleşmesinin Sona Ermesini (Özellikle
Feshini) Gerektirmemesi 
501
bbbb. Bu İyileştirme ve Değişiklik Girişiminin,
Kiracıdan Katlanması Beklenebilecek Nitelikte
Olması 
502
cccc. Yenileme ve Değişiklik Çalışmalarında
Dürüstlük Kuralına Göre Kiracının Menfaatinin
Gözetilmesi 
503
ee. Kiracının Kiralananı Bizzat Kullanma Borcu: Sözleşmeye
Aykırı Olarak Alt Kiraya Vermeme, Kullanım Hakkı ile Kira
İlişkisini Devretmeme Borcu (TBK 322–323) 
505
aaa. Genel Olarak 
505
bbb. Kiracının Kiralananı Başkasına Kiraya Vermesi ve
Kullanma Hakkı ile Kira İlişkisini Devri 
506
aaaa. Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devri 
506
aaaa.1.) Genel Olarak 
506
aaaa.2.) Alt Kiranın veya Kullanım Hakkının
(Caiz Olmayan) Devrinden Doğan
Sonuçlar 
515
aaaa.3.) Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devrinin Karşılaştırılması (Farkları–Ortak Yönleri) 
517
ccc. Kira İlişkisinin Devri 
522
aaaa. Genel Olarak 
522
bbbb. TBK.323 Hükmünün Uygulama Alanı 
523
cccc. TBK.323 Hükmünün Uygulanma Koşulları 
525
dddd. Kira İlişkisini Devrin Hukuki Sonuçları 
527
c. Kiracının Konut ve Çatılı İşyerlerinde Sözleşmeden Kaynaklanan
Güvence (Depozito) Verme Borcu (TBK 342) 
528
aa. Genel Olarak 
528
bb. Güvence Sınırı ve Kapsamı 
531
cc. Bankaya Yatırma veya Depo Zorunluluğu (Güvencenin
Niteliği ve Nasıl Yerine Edileceği) 
534
dd. Güvence Üzerinde Tasarruf ve Güvencenin Kiracıya İadesi
veya Kiraya Verene Verilmesi 
543
ee. Güvence Verme Borcuna İlişkin Hükümlere Aykırılık ve
Bunun Sonucu 
548
ff. 6353 Sayılı Kanunun Güvence Verme Borcuna Etkisi (Bazı
İşyeri Kira Sözleşmeleri Bakımından Güvence Verme
Borcunun 8 yıl Uygulanamaması) 
551
d. Kiracının Kiralananı Geri Verme Borcu 
552
aa. Genel Olarak 
552
bb. Kiracının İade Borcunun Niteliği, Doğumu Sebepleri ile
Kiraya Verenin Tazminat Talebinin Kapsamı 
556
cc. Kiracının İade Borcunu İfa yeri, İade Borcunun Muhatabı,
Muacceliyeti ve Zamanaşımı 
562
dd. Kiraya Verenin Kiralananın İadesi Sırasındaki Muayene ve
İhbar Külfeti 
564
ee. Kiralananın İadesi Sırasında Kiracının Yaptığı Yenilik ve
Değişikliklere İlişkin Talep Hakkı (TBK 321) 
567
ff. Takastan Feragat Yasağı (TBK 326) 
577
VII. KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINA ÖZGÜ KURALLAR 
580
A. KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULAMA ALANI (TBK 339) 
580
B. KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KAVRAMI 
582
C. KİRA SÖZLEŞMESİYLE BAĞLANTILI SÖZLEŞME (TBK 340) 
584
1. Genel Olarak 
584
2. TBK.340 Hükmünün Koşulları 
585
3. TBK.340’a Bağlanan Hukuki Sonuç 
586
D. KİRACI ALEYHİNE DÜZENLENME VE SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK
YAPMA YASAĞI (TBK 301, 343, 346) 
587
E. AİLE KONUTU (TBK 349) 
588
F. KİRA BEDELİNİN TARAFLARCA BELİRLENMESİ (TBK 343) 
589
G. KİRA PARASININ MAHKEMECE BELİRLENMESİ (TBK 344) 
590
1. Taraflarca Belirlenmemiş Olması Durumunda Mahkemece Belirlenmesi 
590
a. TBK Öncesi Durum 
590
b. Türk Borçlar Kanunu Sonrası Durum 
591
aa. TBK 344 Hükmünün Uygulama Alanı 
591
bb. TBK Sonrası Artırım İlkeleri (TBK 344) 
592
aaa. Genel Olarak 
592
bbb. Konut ve Çatılı İşyeri Kirasında Kira Bedeli Tespitinin
Esasları (TBK 344) 
596
2. Artırım (Kira Tespit) Davasını Açma Zamanı 
603
3. Artırımın Kapsamı 
606
4. Taraflarca Sözleşmede Belirlenen Kira Parasının Mahkeme Tarafından
Günün Koşullarına Uygun Biçimde Yeniden Belirlenmesi (Uyarlama
Davası) 
609
VIII. GENEL HÜKÜMLER KAPSAMINDA BÜTÜN KİRA SÖZLEŞMELERİ
BAKIMINDAN GEÇERLİ OLAN SONA ERME SEBEPLERİ 
617
A. KENDİLİĞİNDEN SONA ERME 
618
1. Belirli Süreli Kira Sözleşmelerinde 
618
2. Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinde 
620
a. Genel Olarak 
620
b. Fesih Dönemleri ve Süreleri 
621
c. Fesih Bildiriminin Şekli 
627
B. KİRA SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARCA SONA ERDİRİLMESİ 
627
1. Kiraya verenin Sona Erdirme (Fesih) Hakkı ve Nedenleri 
627
a. Kiracının Sözleşmeye Uymaması Nedeniyle Fesih 
628
b. Kiracının İflâsı Nedeniyle Fesih 
628
c. Kiracının Ölümü Nedeniyle Fesih (TBK 333) 
629
d. Önemli Nedenlerle Fesih 
630
e. Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle Fesih 
635
2. Kiracının Sözleşmeyi Sona Erdirme Hakkı ve Nedenleri 
636
a. Kiraya Verenin Sözleşmeye Uymaması Nedeniyle Fesih 
636
b. Önemli Nedenler Dolayısıyla Fesih 
636
IX. KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMELERİ BAKIMINDAN SONA ERME
SEBEPLERİ 
636
A. TBK GENEL HÜKÜMLERİNE GÖRE SONA ERME SEBEPLERİNİN
UYGULANIP UYGULANAMAYACAĞI SORUNU 
636
B. KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESİH BİLDİRİMİ
YOLUYLA SONA ERMESİ 
637
1. Belirli Süreli Kira Sözleşmelerinde 
637
2. Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinde 
643
3. Fesih Bildiriminin Geçerlilik Şekli 
644
C. KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİNİN TAHLİYE DAVASI
YOLUYLA SONA ERMESİ 
644
1. Tahliye Sebeplerinin Sınırlılığı 
644
2. Tahliye Kararının İcrası İçin Kesinleşmesine Gerek Olmaması 
646
3. Tahliye Davasını Açma Süresinin Uzaması 
647
4. Tahliye Sebepleri (Kiraya Veren veya Kiracıdan Kaynaklanan
Sebepler) ve Özellikleri 
648
5. Kiraya Verenin Kendisiyle İlgili Nedenlere Dayanarak Sözleşmeyi Sona Erdirebildiği Durumlar 
649
a. Konut ve İşyeri Gereksinimi Nedeniyle Kullanma Zorunluluğu
Üzerine Kiraya Verenin Tahliye Davası Açması 
649
aa. Kiraya Verenin Konut Gereksinimi (Mesken İhtiyacı)
Nedeniyle Tahliye Davası Açması 
649
aaa. Kişi Koşulu 
649
bbb. Maddi Koşul (Gereksinimin Gerçek ve Zorunlu
Olması) 
652
ccc. Süre Koşulu 
656
bb. Kiraya Verenin İşyeri Gereksinimi Nedeniyle Tahliye Davası
Açması 
657
aaa. Kişi Koşulu 
657
bbb. Maddi Koşul (Gereksinimin Gerçek ve Zorunlu
Olması) 
658
ccc. Süre Koşulu 
659
cc. Konut ve İşyeri Gereksinimi Nedeniyle Açılacak Davaların
Kötüye Kullanılmasının Yasayla Önlenmesi (Yeniden
Kiralama Yasağı, TBK 355) 
659
b. Yeni Malikin Konut veya İşyeri Gereksinimi Nedeniyle Kullanma
Zorunluluğu Üzerine Tahliye Davası Açması 
664
c. Kiraya Verenin Taşınmazı Yeniden İnşa ve İmar Amaçlı Esaslı
Surette Onarma veya Değiştirmeye Dayalı Tahliye Davası Açması 
667
aa. Genel Olarak 
667
bb. Yeniden İnşa ve İmar Amaçlı Esaslı Surette Onarma veya
Değiştirmeye Dayalı Tahliye Davasının Koşulları 
668
cc. Yeniden İnşa veya İmar Amaçlı Onarım, Genişletme veya
Değiştirmeye Dayalı Tahliye Sonrası Durum (Eski Kiracının
Yeniden Kiralama Hakkı) 
673
6. Kiraya Verenin Kiracıyla İlgili Hususlar Nedeniyle Nedeniyle Tahliye
Davası Açabildiği Durumlar 
674
a. Kiracının veya Birlikte Yaşadığı Eşinin Aynı İlçe veya Belde
Belediye Sınırları İçinde Oturmaya Elverişli Bir Konutu Bulunması
Nedeniyle Tahliye Davası Açılması (TBK 352/III) 
674
b. Kiracının Yazılı Olarak Kiralanandan Çıkacağını Belirtmesi (Yazılı
Tahliye Taahhüdü) Nedeniyle Tahliye Davası Açılması 
678
c. Kiracının Bir Kira Yılı İçinde İki Defa Kira Parasını Ödememesi
Nedeniyle İki Haklı İhtara Dayalı Olarak Tahliye Davası Açılm ası
(TBK 352/II) 
684
d. Kiracının Ölümü Nedeniyle Fesih (TBK 356) 
688
7. Kira Sözleşmesinin Yasa Gereği Sona Ermesi 
689
§7. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ 
691
I. GENEL BİLGİ 
691
II. FİNANSAL KİRALAMANIN FAYDA VE SAKINCALARI 
692
III. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE UNSURLARI 
694
IV. FİNANSAL KİRALAMANIN HUKUKİ NİTELİĞİ VE UYGULANACAK HÜKÜMLER 
697
V. FİNANSAL KİRALAMA KONUSU MALLAR 
698
VI. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI VE SİSTEMİN İŞLEYİŞİ 
700
VII. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ VE TESCİLİ 
702
VIII. TARAFLARIN BORÇLARI 
703
A. KİRALAYANIN BORÇLARI 
703
1. Kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine belirlediği malın
mülkiyetini edinme ve bu malın zilyetliğini kiracıya devir borcu 
703
2. Kiralayanın, kiracının kira konusu malı kullanıp yararlanmasına
katlanma borcu 
704
3. Kiralayanın, kiralanan malın mülkiyetini kendinde tutma, üçüncü kişiye
devretmeme borcu 
704
4. Kiralayanın kira konusu malı sigorta ettirme borcu 
705
5. Kiralayanın, kiralanan malın ayıbından ve zaptından sorumlu olma borcu 
705
6. Kiralayanın, sözleşmede bu yolda hüküm varsa kiralanan malın
mülkiyetini sözleşme sonunda kiracıya devretme borcu 
707
B. KİRACININ BORÇLARI 
707
1. Kiracının kira bedelini ödeme borcu 
707
2. Kiracının kiralananın zilyetliğini devir alma (kabul) borcu 
708
3. Kiracının sözleşme konusu malı özenle kullanma borcu 
708
4. Kiracının mala bakma ve onu koruma borcu 
708
5. Kiracının malın zilyetliğini ve kiracılık sıfatını kiralayanın yazılı izni
olmadan devretmeme borcu 
709
6. Kiracının malın sigorta primlerini ödeme borcu 
709
7. Kiracının kiralanının hasar ve ziyaına katlanma borcu 
710
8. Kiracının sözleşme sonunda malı kiralayana iade borcu 
712
IX. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 
713
A. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN OLAĞAN SEBEPLERLE
(KENDİLİĞİNDEN) SONA ERMESİ 
713
B. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN OLAĞANÜSTÜ SEBEPLERLE
SONA ERMESİ 
714
C. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN
SONUÇLARI 
716
§8. KULLANIM ÖDÜNCÜ (ÂRİYET) SÖZLEŞMESİ 
718
I. TANIMI 
718
II. ÖĞELERİ 
718
A. KULLANMA KONUSU BİR ŞEY YA DA HAK 
718
B. KARŞILIKSIZ (İVAZSIZ) KULLANMA 
719
C. TARAFLARIN ANLAŞMASI 
720
III. HÜKÜMLERİ 
720
A. KULLANIM ÖDÜNCÜ VERENİN BORÇLARI 
720
B. KULLANIM ÖDÜNCÜ ALANIN BORÇLARI 
722
1. Uygun Kullanma Borcu 
722
2. Şeyi Başkasına Kullandırmama Borcu 
723
3. Şeyin Bakım ve Korunmasına İlişkin Giderleri Ödeme Borcu 
723
4. Şeyi Geri Verme Borcu 
724
C. BİRDEN ÇOK ARİYET ALANLARIN SORUMLULUĞU 
725
IV. SONA ERMESİ 
725
A. SÖZLEŞMEYLE AÇIKÇA BİR SÜRENİN BELİRLENMİŞ OLMASI 
725
B. SÖZLEŞMEYLE AÇIKÇA BİR SÜRENİN BELİRLENMEMİŞ OLMASI 
725
1. Sözleşmenin Süresi Belirlenmemiş Fakat Belirli Bir Kullanma Biçimi
Kararlaştırılmışsa 
725
2. Sözleşmede Süre de Kullanma Biçimi de Kararlaştırılmamışsa 
726
C. KULLANMA ÖDÜNCÜ VERENİN SÖZLEŞMEYİ BOZMASI (FESİH) 
726
D. KULLANIM ÖDÜNCÜ ALANIN ÖLÜMÜ 
726
§9. TÜKETİM ÖDÜNCÜ (KARZ) SÖZLEŞMESİ 
727
I. TANIMI 
727
II. ÖĞELERİ 
727
A. ÖDÜNÇ VERİLECEK BİR MİKTAR PARA YA DA MİSLÎ EŞYA 
728
B. ÖDÜNÇ KONUSU ŞEYİN MÜLKİYETİNİN ÖDÜNÇ ALANA GEÇİRİLMESİ 
729
C. ÖDÜNÇ ALANIN ŞEYİN EŞİT MİKTAR VE NİTELİKTEKİ BENZERİNİN
GERİ VERECEĞİNİ ÜSTLENMESİ 
729
1. Genel Olarak 
729
2. Faiz Ödemenin Unsur Olup Olmadığı 
730
a. Faizin Gerekli Olup Olmadığı 
730
b. Faizin Miktarı 
730
aa. Faiz Oranı Kararlaştırılmışsa 
731
aaa. Olağan (Âdi) Tüketim Ödüncünde Faiz Oranı 
731
bbb. Ticarî Tüketim ödüncünde Faiz Oranı 
732
bb. Faiz Oranı Kararlaştırılmamışsa 
733
c. Faize Faiz Yürütülmesi (Mürekkep Faiz–Bileşik Faiz) Yasağı 
734
d. Faizin Ana Parayı Geçmesi Yasağı 
734
D. TARAFLARIN ANLAŞMASI 
735
III. TÜKETİM ÖDÜNCÜNE BENZEYEN İŞLEMLERLE TÜKETİM ÖDÜNCÜNÜN
KARŞILAŞTIRILMASI 
736
A. USULSÜZ TEVDİ VE TÜKETİM ÖDÜNCÜ 
736
B. BANKA TASARRUF HESABI VE TÜKETİM ÖDÜNCÜ 
736
C. KREDİ AÇMA VE TÜKETİM ÖDÜNCÜ 
737
D. KÂRA KATILMALI ÖDÜNÇ İLE ÂDİ ORTAKLIK VE TÜKETİM ÖDÜNCÜ 
737
E. ÖTEKİ BENZER İŞLEMLER VE TÜKETİM ÖDÜNCÜ 
738
IV. TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ 
738
A. ÖDÜNÇ VERENİN BORÇLARI 
738
1. Ödünç Verilmesi Üstlenilen Şeyin Ödünç Alana Teslimi 
738
2. Tekeffül Borcu 
739
B. ÖDÜNÇ ALANIN BORÇLARI 
739
1. Ödünç Konusu Şeyi Kabul Etme Borcu 
739
2. Ödünç Alınan Şeyin Eşit Miktar ve Nitelikteki Benzerini Geri Verme
Borcu 
740
3. Faiz Ödeme Borcu 
740
V. TÜKETİCİ KREDİLERİ VE TÜKETİCİNİN KORUNMASI 
740
1. Genel Olarak 
740
2. Kredi Kartı Sözleşmesinin Hangi Durumda Tüketici Kredisi Olarak
Kabul Edileceği 
742
3. Tüketici Kredisi Sözleşmesinde Şekil Şartı 
742
4. Tüketici Kredisi Sözleşmesinde Sözleşme Öncesi Bilgilendirme
(Aydınlatma) Yükümlülüğü 
743
5. Tüketici Kredisinde Tüketicinin Cayma Hakkı 
743
a. Genel Olarak 
743
b. Tüketici Kredisinde Tüketicinin Cayma Hakkını Kullanması ve
Sonucu 
744
VI. TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 
745
A. SÜRENİN SONA ERMESİ 
745
B. SÜRENİN DOLMASINDAN ÖNCE ÖDEME 
745
C. FESİH BİLDİRİMİYLE SONA ERME 
746
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İŞGÖRME AMACI GÜDEN SÖZLEŞMELER
§10. HİZMET (İŞ) SÖZLEŞMESİ 
747
I. TÜRLERİ 
747
II. GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ 
747
A. TANIMI 
747
B. UNSURLARI 
748
C. HÜKÜMLERİ 
750
1. İşçinin Borçları 
750
a. İşi Bizzat Yapma Borcu 
750
b. İşi Özenle İfa Etme ve Sadakat Borcu 
750
c. İşverenin Talimatına Uygun Davranma Borcu 
751
d. Teslim ve Hesap Verme Borcu 
752
e. Fazla çalışma borcu 
752
2. İşverenin Borçları 
752
a. İşverenin Ücret Ödeme Borcu 
752
b. İşçiye İş Verme Borcu 
754
c. Araç ve Gereç Sağlama Borcu 
754
d. İşçiyi Gözetme ve Koruma Borcu 
754
D. HİZMET İLİŞKİSİNİN DEVRİ 
755
E. GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 
756
1. Kendiliğinden Sona Erme Halleri 
756
a. Ölüm 
756
b. Tarafların Anlaşması (İkale) 
756
c. Hizmet Sözleşmesinde Kararlaştırılan Belirli Sürenin Bitimi 
756
2. Fesih Bildirimiyle Sona Erme Halleri 
757
a. Belirsiz Süreli (Süresiz) Sözleşmelerde 
757
b. Deneme Kaydıyla Yapılmış Sözleşmelerde 
757
c. Feshe Karşı İşçinin Korunması 
758
3. Derhâl Fesih Yoluyla Sona Erme Halleri 
758
a. Haklı Sebeple Fesih 
758
b. Ücretin Tehlikeye Girmesi Nedeniyle Fesih 
758
c. Derhâl Feshin Sonuçları 
758
aa. Haklı sebeple fesihte 
758
bb. Haklı sebebe dayanmayan fesihte 
759
cc. İşçinin haksız olarak işe başlamaması veya işi bırakmasında 
759
F. GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI 
759
III. PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMESİ 
760
A. GENEL OLARAK 
760
B. UYGULANACAK ÖZEL HÜKÜMLER 
760
C. GENEL HÜKÜMLERİN UYGULANMASI 
760
D. PAZARLAMACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ, YETKİLERİ VE HAPİS HAKKI 
761
1. Pazarlamacının Yükümlülükleri 
761
2. Pazarlamacının Yetkileri 
761
3. Pazarlamacının Hapis Hakkı 
762
E. İŞVERENİN ÖZEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
762
1. Faaliyet Alanı Konusunda Yükümlülükler 
762
2. Ücret Ödeme Yükümlülüğü 
762
3. Komisyon Ödeme Yükümlülüğü 
763
4. Pazarlama Faaliyetinin Engellenmesi Halinde Ücret Ödeme
Yükümlüğü 
763
5. Harcamalara Katılma Yükümlülüğü 
763
F. PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 
764
1. Özel Fesih Süresine Uyarak Sona Erdirme 
764
2. Sona Ermenin Özel Sonuçları 
764
IV. EVDE HİZMET SÖZLEŞMESİ 
764
A. GENEL OLARAK 
764
B. UYGULANACAK ÖZEL HÜKÜMLER 
765
C. GENEL HÜKÜMLERİN UYGULANMASI 
765
D. İŞÇİNİN VE İŞVERENİN ÖZEL BORÇLARI 
765
1. İşçinin Özel Borçları 
765
2. İşverenin Özel Borçları 
765
F. EVDE HİZMET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 
766
§11. ESER (İSTİSNA) SÖZLEŞMESİ 
767
I. ESER SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI 
767
A. ESER MEYDANA GETİRME (ESER İMALİ) 
767
B. BEDEL ÖDEME UNSURU 
769
C. TARAFLAR ARASINDAKİ ANLAŞMA 
770
II. ESER SÖZLEŞMESİNİN BENZER SÖZLEŞMELERDEN AYRILMASI 
771
A. HİZMET (İŞ) SÖZLEŞMESİNDEN AYRILMASI 
771
B. VEKÂLET SÖZLEŞMESİNDEN AYRILMASI 
772
C. SATIŞ SÖZLEŞMESİNDEN AYRILMASI 
772
D. YAYIN SÖZLEŞMESİNDEN AYRILMASI 
773
III. YÜKLENİCİNİN BORÇLARI 
773
A. ESER MEYDANA GETİRME VE ZAMANINDA TESLİM BORCU 
773
B. İŞİ SADAKAT VE ÖZENLE YAPMA BORCU 
774
C. ARAÇ GEREÇ VE MALZEMEYİ SAĞLAMA BORCU 
775
D. İŞE ZAMANINDA BAŞLAMA VE DEVAM ETME BORÇLARI 
777
1. İşe Başlama ve Teslim Süresi Belli Olan İşlerde 
777
2. İşe Başlama ve Teslim Süresi Belli Olmayan İşlerde 
778
E. ESERİ TESLİM BORCU 
779
F. YÜKLENİCİNİN AYIBA KARŞI TEKEFFÜL BORCU 
780
1. Ayıba Karşı Tekeffül Borcunun Şartları 
780
2. İş Sahibinin Ayıba Tekeffülden Doğan Hakları 
781
a. Genel Olarak 
781
b. Eseri Kabulden Kaçınmak (Sözleşmeden Dönme) 
782
c. Bedelden İndirim 
782
d. Eserin Ücretsiz Onarılmasını İsteme 
783
e. Ayıp Sonucu Ortaya Çıkan Zararın Tazminini Talep Etme 
783
3. Ayıptan Doğan Hakların Tabi Olduğu Zamanaşımı 
784
4. 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile Getirilen Özel
Sorumluluk 
784
IV. İŞSAHİBİNİN BORÇLARI VE HAKLARI 
785
A. İŞSAHİBİNİN BORÇLARI 
785
1. Genel Olarak 
785
2. Eserin Bedelini Ödeme Borcu 
785
a. Bedeli Ödeme Zamanı, Bedelin Ödeme Yeri ve Türü 
785
b. Bedel Türleri 
786
aa. Götürü (Sabit) Bedel 
786
bb. Yaklaşık (Değere Göre, Takribi) Bedel 
789
B. İŞ SAHİBİNİN HAKLARI 
790
V. ESERDE MEYDANA GELEN ZARARIN (HASARIN) GEÇİŞİ 
791
A. TAMAMLANINCA FERDİ İLE BELLİ OLAN (PARÇA BORCU HALİNE
GELEN) BİR ESER SÖZ KONUSU OLMALIDIR 
791
B. HASARIN TESLİMDEN ÖNCE YÜKLENİCİYE AİT OLMASI KURALININ
İSTİSNALARI MEVCUT OLMAMALIDIR 
792
VI. ESER SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 
793
VII. ZAMANAŞIMI 
795
§12. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ 
796
I. TANIMI 
796
II. UNSURLARI 
796
A. ARSA SAHİBİNİN ARSA PAYLARINI DEVİR BORCU ALTINA GİRMESİ 
796
B. YÜKLENİCİNİN İNŞAAT YAPMA BORCU ALTINA GİRMESİ 
797
C. ARSA SAHİBİ İLE YÜKLENİCİ ARASINDA ANLAŞMA 
797
III. HUKUKİ NİTELİĞİ 
797
A. TAM İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞME OLMASI 
797
B. ANİ EDİMLİ SÖZLEŞME OLMASI 
797
C. ÇİFT MAHİYETLİ KARMA SÖZLEŞME OLMASI 
798
IV. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN UYGULAMADAKİ TÜRLERİ 
799
V. UYGULANACAK HÜKÜMLER 
800
VI. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ 
802
VII. YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ SEBEBİYLE ARSA SAHİBİNİN SÖZLEŞMEDEN
DÖNMESİ KONUSUNDAKİ YARGITAY UYGULAMASI 
804
VIII. YÜKLENİCİ İLE ÜÇÜNCÜ KİŞİ ARASINDA ARSA PAYININ DEVRİ
TAAHHÜDÜNE İLİŞKİN YARGITAY UYGULAMASI 
806
§13. VEKÂLET SÖZLEŞMESİ 
809
I. VEKÂLET SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, KURULMASI, KAPSAMI VE ŞEKLİ 
809
II. UNSURLARI 
811
A. BİR İŞİN GÖRÜLMESİ VEYA İŞLEMİN YAPILMASI 
811
B. İŞİN BAŞKASI ÇIKARINA VE İRADESİNE UYGUN YAPILMASI 
812
C. VEKİLİN EDİM SONUCUNDAN DEĞİL, EDİMİN ÖZENLE
GÖRÜLMESİNDEN SORUMLU OLMASI VE VEKİLİN BAĞIMSIZ OLMASI 
813
D. ÜCRETİN ZORUNLU UNSUR OLMADIĞI 
813
E. ANLAŞMA 
814
III. VEKÂLETİN ÖTEKİ İŞGÖRME SÖZLEŞMELERİNDEN FARKLARI 
815
A. İŞ (HİZMET) SÖZLEŞMESİNDEN FARKLARI 
815
B. ESER SÖZLEŞMESİNDEN FARKLARI 
816
C. YAYIN SÖZLEŞMESİNDEN FARKLARI 
816
D. TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDEN FARKLARI 
816
E. VEKÂLETİN ÖZEL ÇEŞİTLERİNDEN FARKLARI 
816
1. Simsarlık (Tellallık) Sözleşmesinden Farkları 
816
2. Kredi (İtibar) Mektubu ve Kredi Emrinden Farkları 
817
3. Komisyondan Farkları 
817
IV. TARAFLARIN BORÇLARI 
817
A. VEKİLİN BORÇLARI 
817
1. Vekilin Sadakat Borcu 
817
2. Vekilin İşi Özenle Görme (Yapma) Borcu 
818
3. Müvekkilin İradesine, Özellikle Talimatına Uygun Davranma Borcu 
819
4. Sır Saklama Yükümlülüğü 
820
5. İşi Kendisi Yapma (Şahsen İfa) Borcu 
820
6. Hesap Verme Borcu 
820
B. MÜVEKKİLİN (VEKÂLET VERENİN) BORÇLARI 
821
1. Ücret Ödeme Borcu 
821
2. Vekil Tarafından Yapılan Masrafları ve Verilen Avansları Ödeme Borcu 
821
3. Vekili Müvekkil Hesabına Giriştiği Borçtan Kurtarma Yükümlüğü 
822
4. Vekilin Uğradığı Zararı Tazmin Borcu 
822
V. VEKÂLET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 
822
§14. VEKÂLETSİZ İŞGÖRME 
824
I. TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 
824
II. HÜKÜMLERİ 
825
A. İŞSAHİBİ VE İŞGÖRENİN BORÇLARI 
825
B. İŞSAHİBİ VE İŞGÖRENİN HAKLARI 
825
C. İŞGÖRENİN SORUMLUĞU 
826
BEŞİNCİ BÖLÜM
SAKLAMA AMACI GÜDEN SÖZLEŞMELER
§15. SAKLAMA (VEDİA) SÖZLEŞMESİ 
827
I. TANIMI 
827
II. UNSURLARI (ÖĞELERİ) 
828
A. SAKLANACAK BİR TAŞINIR 
828
B. BU TAŞINIRIN GÜVENLİ BİR YERDE SAKLANMASI 
828
C. İSTENİLDİĞİ ZAMAN ŞEYİN SAKLATANA GERİ VERİLMESİ 
829
D. TARAFLARIN ANLAŞMASI 
829
E. ÜCRETİN ZORUNLU UNSUR OLMAMASI 
829
III. HÜKÜMLERİ 
829
A. SAKLAYANIN BORÇLARI 
829
1. Eşyayı Kabul Borcu 
829
2. Eşyayı Saklama Borcu 
830
3. Eşyayı Kullanmama Borcu 
830
4. Eşyayı Geri Yerme Borcu 
831
B. SAKLATANIN BORÇLARI 
832
1. Ücret Ödeme Borcu 
832
2. Masraf ve Zararları Ödeme Borcu 
832
IV. SAKLAMA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 
832
ALTINCI BÖLÜM
GÜVENCE SAĞLAMA AMACI GÜDEN SÖZLEŞMELER
§16. KEFALET SÖZLEŞMESİ 
835
I. TANIM 
835
II. KEFALET SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ, UYGULAMA ALANI VE
ÖZELLİKLERİ 
835
A. HUKUKİ NİTELİĞİ VE UYGULAMA ALANI 
835
B. KEFALET SÖZLEŞMESİNİN ÖZELLİKLERİ 
837
1. Kefaletin Fer’iliği (Asıl Borca Bağlılığı) 
837
2. Kefaletin Taliliği (İkinci Derecede Oluşu) 
838
3. Kefaletin İvazsız Oluşu 
839
4. Tazminat Yükümlülüğü İçermesi 
839
III. KEFALET SÖZLEŞMESİNİN ŞARTLARI 
840
A. PARA İLE BELİRLENEBİLİR BİR BORCUN VE MİKTARIN (LİMİTİN)
BULUNMASI 
840
B. BAŞKASINA AİT GEÇERLİ BİR ASIL BORCUN BULUNMASI 
841
C. KEFİL OLMA EHLİYETİ 
842
D. KEFALET SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİNE UYULMASI (TBK. 583) 
842
E. EŞİN RIZASI (TBK 584) 
845
IV. KEFALETİN TÜRLERİ 
846
A. ADİ KEFALET (TBK 585) 
846
1. Genel Olarak 
846
2. Adi Kefalette İleri Sürülebilecek Def’iler (Tartışma ve Rehnin Paraya
Çevrilmesi Def’ileri) 
847
3. Tartışma (Peşin Dava) Def’inin İleri Sürülemeyeceği Haller 
848
a. Borçlu Aleyhine Yapılan Takibin Sonucunda Kesin Aciz Belgesi
Alınması (TBK 585/I, B.1) 
848
b. Borçlu Aleyhine Türkiye’de Takibatın İmkânsız Hâle Gelmesi veya
Önemli Ölçüde Güçleşmesi (TBK 585/I, b.2) 
848
c. Borçlunun İflasına Karar Verilmesi (TBK 585/I, b.3) 
848
d. Borçluya Konkordato Mehli Verilmiş Olması (TBK 585/I, b.4) 
849
4. Rehnin Paraya Çevrilmesi Def’inin İleri Sürülemeyeceği Haller 
849
B. MÜTESELSİL KEFALET 
849
C. BİRLİKTE KEFALET 
851
1. Olağan Birlikte Kefalet 
852
2. Zincirleme (Müteselsil) Birlikte Kefalet 
852
D. KEFİLE KEFALET VE RÜCUA KEFALET (TBK 588) 
853
V. KEFİL İLE ALACAKLI ARASINDAKİ İLİŞKİ 
854
A. KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI 
854
1. Genel Olarak 
854
2. Kefilin Sorumlu Olduğu Alacak Kalemleri 
856
a. Asıl Borç ile Borçlunun Kusur veya Temerrüdünün Yasal
Sonuçları (TBK 589/II, b.1) 
856
b. Dava ve Takip Masrafları (TBK 589/II, b.2) 
857
c. Belli Miktarda Akdi Faizler (TBK 589/II, b.3) 
857
B. KEFİLİN TAKİBİ 
858
C. KEFİLİN SAHİP OLDUĞU DEF’İLER (SAVUNMA OLANAKLARI) 
859
1. Genel Olarak Def’i ve Anlamı 
859
2. Kefilin Asıl Borç İlişkisine ait Def’iler (Savunma Olanakları) 
859
3. Kefile Ait Kişisel Def’iler (Savunma Olanakları) 
862
D. ALACAKLININ HAK VE KÜLFETLERİ 
863
1. Alacaklının Bazı Durumlarda Gerekeni Yapma ve Durumu Kefile İhbar
Külfeti 
863
2. Ödemeyi Kabul Külfeti 
864
3. Teminatları ve İspat Belgelerini Saklama, Kefile Devir ve Tevdi Külfeti 
864
VI. KEFİL İLE ASIL BORÇLU ARASINDAKİ İLİŞKİ 
865
A. Kefilin Ödemeyi İhbar Külfeti (Yükümü) 
865
B. Kefilin Asıl Borçludan Kendisine Güvence (Teminat) Vermesini ve
Kendisini Kefaletten Kurtarmasını İsteme Hakkı 
866
C. Kefilin Asıl Borçluya Rücu Hakkı 
866
1. Genel Olarak 
866
2. Kefilin Rücu Hakkının Koşulları 
868
a. Geçerli Bir Kefalet Sözleşmesinin Bulunması 
868
b. Kefilin, Alacaklıya Olan Borcunu İfa Etmesi (İvaz) 
868
c. Asıl Borcun Muaccel Olması 
869
VII. KEFALET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 
869
A. ASIL BORCUN SONA ERMESİNE BAĞLI SEBEPLER 
869
B. KEFALET SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN NEDENLERLE SONA ERME
SEBEPLERİ 
870
1. Belirli Süre İçin Kefalette 
870
2. Belirli Süreyle Sınırlı Olmayan (Süresiz) Kefalette 
871
3. Gerçek Kişinin Verdiği Kefaletin On Yıl Sonra Sona Ermesi 
871
4. Çalışanlara Kefalette Sona Erme 
872
5. Kefaletten Dönme Yoluyla Sona Erme 
872
6. Alacaklının Ödemeyi Haksız Olarak Kabul Etmemesi Nedeniyle
Kefaletin Sona Ermesi 
873
7. Birlikte Kefalette Özel Sona Erme Sebebi 
873
YEDİNCİ BÖLÜM
SONUÇLARI TALİH VE TESADÜFE BAĞLI SÖZLEŞMELER
§17. KUMAR VE BAHİS SÖZLEŞMELERİ 
875
I. GENEL OLARAK 
875
II. HUKUKİ NİTELİĞİ VE UYGULAMA ALANI 
876
III. KUMAR VE BAHSİN HÜKÜM VE SONUÇLARI 
878
A. Eksik Borç Doğurması Yönünden 
878
B. Takas, Devir, Yenileme Yasağı İle Teminata Bağlanamaması Yönünden 
879
C. İsteyerek Yapılan Ödemenin İadesinin İstenememesi Yönünden 
880
§18. ÖMÜR BOYU GELİR SÖZLEŞMESİ 
882
I. TANIMI, KONUSU VE UYGULANACAK KURALLAR 
882
II. HUKUKİ NİTELİĞİ VE SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ 
883
III. ÖMÜR BOYU GELİR SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ 
884
§19. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ 
886
I. TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 
886
A. Genel Olarak 
886
B. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği 
886
1. Borçlar Hukuku Kapsamındaki Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri 
890
2. Miras Hukukuna Tabi Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri 
890
II. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ 
891
III. SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİ 
892
A. Bakım Alacaklısının Durumu 
893
B. Bakım Borçlusunun Durumu 
895
IV. İTİRAZ VE TENKİS 
896
V. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 
897
A. Önel Verilerek (Bildirim Yolu İle) Fesih 
898
B. Önel Verilmeksizin (Haklı Nedenle Derhal) Fesih 
899
C. Ölümün Sözleşmenin Sona Ermesine Etkisi 
901
SEKİZİNCİ BÖLÜM
ORTAKLIK SÖZLEŞMELERİ
§20. ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ 
905
I. ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE UNSURLARI 
905
II. ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI VE ŞEKLİ 
908
III. ADİ ORTAKLIK HÜKÜMLERİNİN UYGULAMA ALANI 
908
IV. İÇ ORTAKLIK (GİZLİ ORTAKLIK) 
910
V. ADİ ORTAKLIĞIN ÖZELLİKLERİ 
911
A. TÜZEL KİŞİLİĞE SAHİP OLMAMASI 
911
B. ŞAHIS ORTAKLIĞI OLMASI 
913
C. MÜTESELSİL SORUMLULUK İLKESİ 
914
D. ORTAKLIK MALVARLIĞININ ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNE TABİ OLMASI 
914
VI. ADİ ORTAKLIKTA ORTAKLAR ARASI İLİŞKİLER 
915
A. ORTAKLARIN KATILIM PAYI GETİRME BORCU 
915
B. KAZANÇ VE ZARARIN PAYLAŞILMASI 
917
C. ORTAKLIK KARARLARI 
918
D. ORTAKLIĞIN YÖNETİMİ 
919
1. Genel Olarak 
919
2. Yöneticiler ile Ortaklar/Diğer Ortaklar Arasındaki İlişki 
920
E. ORTAKLAR ARASINDAKİ SORUMLULUK 
921
1. Genel Olarak 
921
2. Özen Borcu 
922
3. Rekabet Yasağı 
923
F. ORTAKLAR ARASINDAKİ VE ORTAKLIK YAPISINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER 
924
1. Yeni Ortak Alımı ve Alt Katılım 
924
2. Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılma 
924
VII. ORTAKLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE İLİŞKİSİ 
926
VIII. ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ 
928
A. SONA ERME SEBEPLERİ 
928
1. Kendiliğinden Sona Erme (İnfisah) 
928
2. İrâdi Sona Erme (Fesih/İkale) 
930
B. SONA ERMENİN HÜKÜMLERİ 
930
1. Ortaklık Yönetimine Etkisi 
930
2. Ortaklığın Tasfiyesi 
931
§21. 13.09.2018 TARİHİNDEN ÖNCE AKDEDİLEN DÖVİZLİ VE DÖVİZE ENDEKSLİ
ÖDEMELERE İLİŞKİN SÖZLEŞMELER HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRMELER 
935
I. 03.09.2018 TARİHLİ TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32
SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 85 SAYILI KARAR VE BU
KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018–32/52)
ÜZERİNE GENEL TESPİTLER: 
935
A. 03.09.2018 TARİHLİ TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32
SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 85 SAYILI KARAR
ÜZERİNE TESPİTLER 
935
1. EK MADDE 4/G HAKKINDAKİ YORUMUMUZ 
936
2. GEÇİCİ MADDE 8 HAKKINDAKİ YORUMUMUZ 
942
B. 16.11.2018 TARİHLİ TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32
SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARARIN
UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018–32/52) ÜZERİNE
TESPİTLER 
944
II. DÖVİZ CİNSİNDEN VEYA DÖVİZE ENDEKSLİ ÖDEMENİN YASAK YA DA
SERBEST OLDUĞU SATIŞ VE KİRA SÖZLEŞMELERİ BAKIMINDAN 
947
A. DÖVİZ CİNSİNDEN VEYA DÖVİZE ENDEKSLİ ÖDEMENİN YASAK
OLDUĞU SATIŞ VE KİRA SÖZLEŞMELERİ 
947
B. DÖVİZ CİNSİNDEN VEYA DÖVİZE ENDEKSLİ ÖDEMENİN SERBEST
OLDUĞU SÖZLEŞMELER 
949
2. İş makineleri dâhil taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış
C. DÖVİZ CİNSİNDEN VEYA DÖVİZE ENDEKSLİ ÖDEMENİN YASAK
OLDUĞU SÖZLEŞMELERDE UYARLAMA İLKELERİ 
950
1. Genel Hükümlere Göre Uyarlama (TBK 138) 
950
2. Konut Ve Çatılı İş Yeri Kira Sözleşmeleri Dışında Kalan (Diğer)
Sözleşmelere Özgü Uyarlama İlkeleri 
951
3. Konut Ve Çatılı İş Yeri Kira Sözleşmelerine Özgü Uyarlama İlkeleri 
955
EKLER 
962
EK– 1 SÖZLEŞMELERİN AMAÇLARINA GÖRE SINIFLANDIRILMASI 
963
EK– 2 KANUNDA DÜZENLENMEYEN SÖZLEŞMELER VE BAZI ÖRNEKLERİ 
964
EK– 3 SATICININ AYIP SORUMLULUĞUNDA GÖZDEN GEÇİRME (MUAYENE)
VE BİLDİRİM SÜRELERİ İLE SEÇİMLİK HAKLARDA DAVA ZAMANAŞIMI
SÜRELERİ 
965
EK– 4 ARTIRMA YOLUYLA SATIŞLARDA SÖZLEŞMENİN KURULDUĞU VE
MÜLKİYETİN ALICIYA GEÇTİĞİ ANLAR İLE SATICININ AYIPTAN VE
ZAPTTAN SORUMLULUĞU 
967
EK– 5 4721 SAYILI TÜRK MEDENÎ KANUNU VE 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR
KANUNU’NUN ÖNALIM HAKKINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ İLE
YARGITAY’IN YASAL ÖNALIM HAKKINA İLİŞKİN İÇTİHADI
BİRLEŞTİRME KARARLARI 
968
EK– 6 KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERME SEBEPLERİ 
973
EK– 7 YARGITAY’IN KİRA TESPİT DAVASINA İLİŞKİN BAZI KARARLARI VE
BU KONUDA 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU’NDAKİ
DÜZENLEMELER 
975
EK– 8 6502 SAYILI TKHK VE MÜLGA 4077 SAYILI TKHK İLE İLGİLİ TABLOLAR 
978
KAYNAKÇA 
983
KAVRAM DİZİNİ 
1009