Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 
 İlgili Yönetmelikler (Gerekçeli – Yargı Kararları ile Birlikte) Doç. Dr. Ayşe Arat, Dr. Nurtaç Endes Selvi  - Kitap

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve İlgili Yönetmelikler

(Gerekçeli – Yargı Kararları ile Birlikte)

3. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
720
Barkod:
9789750292620
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
605,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
2. baskı
Kasım 2022
605,00
325,00 (%46)
Kitabın Açıklaması
Çalışma, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK)'un gerekçeli metnini, konuya ilişkin yönetmelikleri ve kanun hükümleri ile ilgili çok sayıda yargı kararını içermektedir. Uygulayıcılar için olduğu kadar hukuk fakültesi öğrencileri ve konunun meraklıları için de pratik bir kaynak teşkil etmektedir. Gerekçesi ile birlikte TKHK metninin ve konuya ilişkin yönetmeliklerin tek bir kitapta toplanması, pek çok mahkeme kararına yer verilmesi tüketici hukuku ile ilgili sorunlara çözüm aramayı kolaylaştıracaktır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Genel Gerekçe
.
TKHK
.
Yönetmelikler
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar Cetveli 
13
6502 SAYILI
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
GENEL GEREKÇE
I. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Etkili Olan Sebepler 
17
II. Kanun Değişikliğine İlişkin Teknik Ayrıntılar 
19
III. Kanun Değişikliğine İlişkin Maddi Ayrıntılar 
22
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
MADDE 1– Amaç 
25
MADDE 2– Kapsam 
31
MADDE 3– Tanımlar 
35
İKİNCİ KISIM
Genel Esaslar
MADDE 4– Temel ilkeler 
43
MADDE 6– Satıştan kaçınma 
64
MADDE 7– Sipariş edilmeyen mal veya hizmetler 
67
ÜÇÜNCÜ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Ayıplı Mallar
MADDE 8– Ayıplı mal 
68
MADDE 9– Ayıplı maldan sorumluluk 
72
MADDE 10– İspat yükü 
75
MADDE 11– Tüketicinin seçimlik hakları 
82
MADDE 12– Zamanaşımı 
93
İKİNCİ BÖLÜM
MADDE 13– Ayıplı hizmet 
97
MADDE 14– Ayıplı hizmetten sorumluluk 
102
MADDE 15– Tüketicinin seçimlik hakları 
104
MADDE 16– Zamanaşımı 
110
DÖRDÜNCÜ KISIM
Tüketici Sözleşmeleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Taksitle Satış
MADDE 17– Taksitle satış sözleşmeleri 
111
MADDE 18– Cayma hakkı 
115
MADDE 19– Temerrüt 
120
MADDE 20– Erken ödeme 
124
MADDE 21– Diğer hususlar 
125
İKİNCİ BÖLÜM
Tüketici Kredileri
MADDE 22– Tüketici kredisi sözleşmeleri 
126
MADDE 23– Sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğü 
132
MADDE 24– Cayma hakkı 
132
MADDE 25– Faiz oranı 
136
MADDE 26– Sözleşmede değişiklik yapılması 
138
MADDE 27– Erken ödeme 
140
MADDE 28– Temerrüt 
142
MADDE 29– Sigorta yaptırılması 
146
MADDE 30– Bağlı krediler 
149
MADDE 31– Diğer hususlar 
154
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Konut Finansmanı
MADDE 32– Konut finansmanı sözleşmeleri 
158
MADDE 33– Sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğü 
161
MADDE 34– Temerrüt 
162
MADDE 35– Bağlı krediler 
167
MADDE 36– Faiz oranı 
172
MADDE 37– Erken ödeme 
174
MADDE 38– Sigorta yaptırılması 
177
MADDE 39– Diğer hususlar 
180
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ön Ödemeli Konut Satışı
MADDE 40– Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri 
184
MADDE 41– Şekil şartı 
185
MADDE 42– Teminat 
191
MADDE 43– Cayma hakkı 
192
MADDE 44– Konutun teslimi 
196
MADDE 45– Sözleşmeden dönme 
199
MADDE 46– Diğer hususlar 
204
BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Tüketici Sözleşmeleri
MADDE 47– İş yeri dışında kurulan sözleşmeler 
205
MADDE 48– Mesafeli sözleşmeler 
213
MADDE 49– Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler 
222
MADDE 50– Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri 
230
MADDE 51– Paket tur sözleşmeleri 
243
MADDE 52– Abonelik sözleşmeleri 
252
MADDE 53– Süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen promosyon uygulamaları 
258
BEŞİNCİ KISIM
Tüketicinin Bilgilendirilmesi ve Menfaatlerinin Korunması
MADDE 54– Fiyat etiketi 
262
MADDE 55– Tanıtma ve kullanma kılavuzu 
264
MADDE 56– Garanti belgesi 
268
MADDE 57– İhtiyari garanti 
275
MADDE 58– Satış sonrası hizmetler 
278
MADDE 59– Tüketicinin bilinçlendirilmesi 
284
MADDE 60– Tüketici ödülleri 
285
ALTINCI KISIM
Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar
MADDE 61– Ticari reklam 
286
MADDE 62– Haksız ticari uygulamalar 
293
MADDE 63– Reklam Kurulu 
299
YEDİNCİ KISIM
Tüketici Kuruluşları
BİRİNCİ BÖLÜM
Tüketici Konseyi ve Reklam Konseyi
MADDE 64– Tüketici Konseyi 
304
MADDE 65– Reklam Konseyi 
305
İKİNCİ BÖLÜM
Tüketici Hakem Heyeti
MADDE 66– Kuruluşu ve görev alanı 
306
MADDE 67– Raportör 
312
MADDE 68– Başvuru 
313
MADDE 69– İnceleme 
323
MADDE 70– Karar ve karara itiraz 
324
MADDE 71– Huzur hakkı ve ücreti 
331
MADDE 72– Diğer hususlar 
331
SEKİZİNCİ KISIM
MADDE 73– Tüketici mahkemeleri 
334
MADDE 73/A– Dava şartı olarak arabuluculuk 
343
MADDE 74– Üretimin veya satışın durdurulması ve malın toplatılması 
345
MADDE 75– Denetim 
346
MADDE 76– Tüketici ürünü ve hizmet denetimi 
347
MADDE 77– Ceza hükümleri 
348
MADDE 77/A– Uzlaşma 
361
MADDE 78– Cezalarda yetki ve itiraz 
363
DOKUZUNCU KISIM
MADDE 79– Yiyecek taklidi ürünler 
365
MADDE 80– Piramit satış sistemleri 
367
MADDE 81– Test, muayene ve analizler 
371
MADDE 82– Ödenek 
371
MADDE 83– Diğer hükümler 
372
MADDE 84– Yönetmelikler ve diğer düzenleyici işlemler 
378
MADDE 85– Kadro ihdası 
380
MADDE 86– Yürürlükten kaldırılan hükümler 
381
GEÇİCİ MADDE 1– Geçiş hükümleri 
381
GEÇİCİ MADDE 2– 
383
MADDE 88– Yürütme 
385
İLGİLİ YÖNETMELİKLER
 TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 
393
 TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 
401
 TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ 
409
 KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ 
435
 ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 
453
 İŞ YERİ DIŞINDA KURULAN SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ 
465
 DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ 
481
 PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ 
499
 ABONELİK SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ 
511
 SÜRELİ YAYIN KURULUŞLARINCA DÜZENLENEN PROMOSYON UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 
525
 FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİ 
529
 TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU YÖNETMELİĞİ 
537
 GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ 
545
 SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ 
553
 TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR YÖNETMELİĞİ 
565
 TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİ 
597
 YENİLENMİŞ ÜRÜNLERİN SATIŞI HAKKINDA YÖNETMELİK 
617
 YÜKSEKÖĞRENİM ÖZEL BARINMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 
633
 ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNE İLİŞKİN TÜKETİCİ HAKLARI YÖNETMELİĞİ 
675
 MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ 
701