TÜHAS Türk Hukuk Atıf Sistemi Kemal Gözler  - Kitap

TÜHAS

Türk Hukuk Atıf Sistemi

1. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
360
Barkod:
9786256637115
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
150,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
TÜHAS: Türk Hukuk Atıf Sistemi başlıklı bu kitap, sosyal bilimler enstitülerinin kamu ve özel hukuk anabilim dallarında hazırlanacak yüksek lisans ve doktora tezlerinde, hukuk dergilerinde yayınlanacak makalelerde, hukuk yayınevleri tarafından neşredilecek kitaplarda, hâkim ve savcılar tarafından yazılacak kararlarda ve nihayet avukatlar tarafından kaleme alınacak dilekçelerde uyulması gereken kuralları içeren "alıntı ve atıf usûlleri kılavuzu" olarak hazırlanmıştır.
TÜHAS'ta kurallar, sanki bir kanundaki kurallar gibi madde madde kaleme alınmıştır. Ancak "madde" kelimesi değil, "kural" kelimesi kullanılmıştır.
TÜHAS'ta toplam 1125 adet kural vardır. TÜHAS, Alıntı ve Atıf Usûlleri başlıklı kitabımızdaki kuralların derlenmesiyle oluşturulmuştur.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Alıntı Usûlleri
.
Atıf Usûlleri
.
Doktrine Atıf Usûlleri
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
BİRİNCİ KISIM: ALINTI USÛLLERİ 
Bölüm 1: Genel Olarak Alıntı Kavramı 
Bölüm 2: Mealen Alıntı 
Bölüm 3: Genel Olarak Aynen Alıntı 
Bölüm 4: Aynen Alıntılarda Tırnak Kuralı 
Bölüm 5: Aynen Alıntı Türleri (Kısa ve Uzun Aynen Alıntılar) 
Bölüm 6: Aynen Alıntılarda Vurgu 
Bölüm 7: Aynen Alıntıların Sunulması 
Bölüm 8: Aynen Alıntılardan Çıkarmalar (Üç Nokta Kuralı) 
Bölüm 9: Aynen Alıntılardaki Düzeltme ve Eklemeler 
Bölüm 10: Aynen Alıntılarda Uyum ve Harf Dönüşümü 
Bölüm 11: Aynen Alıntılarla İlgili Diğer Konular 
Bölüm 12: Yabancı Dilden Alıntılar 
Bölüm 13: Alıntı Şartları 
Bölüm 14: Kaynak Gösterme Şartları 
Bölüm 15: Mevzuat ve Yargı Kararlarından Alıntı Şartları (Mevzuat ve Yargı 
Kararlarından Yararlanma Serbestisi) 
Bölüm 16: Mahkemelerin Doktrinden Alıntı Yapma Şartları 
Bölüm 17: Usûlsüz Alıntının İspatı 
İKİNCİ KISIM: ATIF USÛLLERİ 
BİRİNCİ ALT–KISIM: MEVZUATA ATIF USÛLLERİ 
Bölüm 18: Kanunlara Atıf Usûlleri 
Bölüm 19: Kanun Dışındaki Mevzuata Atıf Usûlleri 
İKİNCİ ALT–KISIM: MAHKEME KARARLARINA ATIF USÛLLERİ 
Bölüm 20: Mahkeme Kararlarına Atıfta Genel ve Ortak Usûller 
Bölüm 21: Türk Mahkeme Kararlarına Atıf Usûlleri 
Bölüm 22: Yabancı Mahkeme Kararlarına Atıf Usûlleri 
Bölüm 23: Uluslararası Mahkeme Kararlarına Atıf Usûlleri 
ÜÇÜNCÜ ALT–KISIM: DOKTRİNE ATIF USÛLLERİ 
Bölüm 24: Kitaplara Atıf Usûlleri 
Bölüm 25: Yazar Adına İlişkin Kurallar 
Bölüm 26: Başlığa İlişkin Kurallar 
Bölüm 27: Çevirene İlişkin Kurallar 
Bölüm 28: Yayın Yerine İlişkin Kurallar 
Bölüm 29: Yayınevine İlişkin Kurallar 
Bölüm 30: Baskı Sayısına İlişkin Kurallar 
Bölüm 31: Yayın Yılına İlişkin Kurallar 
Bölüm 32: Cilt Numarasına İlişkin Kurallar 
Bölüm 33: Sayfa Numarası ve Diğer Yer Belirleyici Bilgilerine İlişkin Kurallar 
Bölüm 34: Makalelere Atıf Usûlleri 
Bölüm 35: Diğer Eserlere Atıf Usûlleri 
Bölüm 36: Kısa Künye Atıf Usûlleri 
Bölüm 37: Naklen Atıf Usûlü