Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk – Cilt 5 Zeynep Özlem Üskül Engin, Hazal Tolu Yılmaz, Doğan Kara  - Kitap

Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk – Cilt 5

1. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
528
Barkod:
9786254327483
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
635,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Son yıllarda eşitlik ve ayrımcılık yasakları konusundaki kayda değer hukuki gelişmelere rağmen, halen her insanın toplumsal cinsiyet kalıplarından arındırılmış, eşit ve özgür bir birey olarak kabul gördüğü düşünsel ve siyasi bir iklime çok uzağız. Bunun sağlanmasında ise, başta hukukçular olmak üzere sosyal bilimlerin her alanından akademisyenlere görev düştüğü gerçeğini yadsıyamayız. İşte "Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk" serisi de tam da bu amaçla ortaya çıkmış, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan hukuki sorunları kamuoyunun bilgisine sunmayı ve tartışmaya açmayı hedeflemiştir. Bu seriyle farklı disiplinlerden akademisyenlere, kendi uzmanlık alanlarındaki sorunlara toplumsal cinsiyet ekseninde yaklaşma imkanı sağlanmıştır. Bu bağlamda serinin beşinci cildinde ceza hukukundan iş hukukuna, medeni hukuktan idare hukukuna pek çok alanda bilinegelen ve/veya göz ardı edilen sorunlar ile çözüm önerileri okuyucunun bilgisine ve değerlendirmesine sunulmuştur.
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER 
LGBTİ+ MAHPUSLARIN DURUMU 
Arş. Gör. Baki KÖSE 
TRANSSEKSÜELLERİN AD DEĞİŞİKLİĞİNİN AYM KARARLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRMESİ 
Arş. Gör. Bengisu MERT 
AİHS 8. MADDE KAPSAMINDA TRANSSEKSÜELLERİN CİNSİYET KİMLİKLERİNİN TANINMASININ AYM VE AİHM KARARLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 
Arş. Gör. Bengisu MERT 
GENEL AHLAKA AYKIRILIK NEDENİYLE SANSÜR: TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN YENİDEN ÜRETİMİ 
Arş. Gör. Buğra PAKBEŞE 
ÖRSELENMİŞ KADIN SENDROMUNUN CEZA SORUMLULUĞUNA ETKİSİ 
Arş. Gör. Buket ÖZ TÜYDAŞ 
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE DUYARLI BİR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ HUKUKU İÇİN EŞİT KATILIM HAKKI 
Büşra UYAR 
KAMU PERSONELİNE YÖNELİK PSİKOLOJİK TACİZE KARŞI YARGISAL KORUMA (ELVERİŞLİLİK VE YETERLİLİK ÖZELİNDE BİR TARTIŞMA) 
Dr. Öğr. Üyesi Cihan YÜZBAŞIOĞLU 
ULUSLARARASI HUKUKTA KADIN HAKLARI BAKIMINDAN AYRIMCILIK YASAĞI VE MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK İLİŞKİSİ 
Dr. Öğr. Üyesi Deniz Defne KIRLI AYDEMİR 
EŞİTLİK İLKESİ BAKIMINDAN KADIN HAKLARININ KAMU HUKUKUNDAKİ BOYUTLARI 
Prof. Dr. Mehmet Merdan HEKİMOĞLU 
HUKUKİ DÜZENLEMELERİN CİNSİYETE DAYALI CAM TAVAN ALGISINI ÖNLEMEDEKİ İŞLERLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 
Prof. Dr. Oya AYTEMİZ SEYMEN 
Dr. Hazal TOLU YILMAZ 
Özlem AYDIN 
KADIN EŞİN SOYADINA İLİŞKİN ATAERKİL DÜZENLEMEDE YARGI ELİYLE YAPILAN DÜZELTME 
Prof. Dr. Saibe OKTAY–ÖZDEMİR 
CHARLOTTE BRONTË VE VİLLETTE ROMANI ÜZERİNDEN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ VE HUKUK 
Arş. Gör. Zeynep ÖZEN 
HUKUK SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN KADIN SÜNNETİ 
Prof. Dr. Zeynep Özlem ÜSKÜL ENGİN 
TOPLUMSAL CİNSİYET TEMELLİ AYRIMCILIĞIN GİZLİ KALMIŞ YARASI: ZORAKİ EVLİLİKLER 
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep REVA