Tıp Hukukunda Güncel Sorunlar Prof. Dr. Mehmet Demir  - Kitap

Tıp Hukukunda Güncel Sorunlar

1. Baskı, 
Mart 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
610
Barkod:
9786050518382
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
650,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
"Tıp Hukukunda Güncel Sorunlar" başlıklı bu kitap, bir ekip çalışmasının bilimsel ürünüdür. Çalışma ekibimiz, tarafından 2006 yılında başlayan ve hâlen yürütülmekte olan, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı yüksek lisans ve doktora programlarında 'Tıbbi Sorumluluk ve Tazminat Hukuku' adlı doktora dersini seçen öğ¬rencilerim ve araştırma görevlilerinden oluşmaktadır. Ekip üyelerimiz ara¬sındaki organize ve koordineli bir çalışma düzeni içerisinde, etkin işbirliği ve uyumun bir sonucu olarak disiplinler arası bir alan olan 'Tıp Hukukumun özel hukuku ilgilendiren bazı önemli sorunlar araştırılmış ve olası hukuksal çözüm önerileri ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Kitabımızdaki makalelerin hazırlanması, kısaca 'Tıp Özel Hukuku' olarak da ifade edebileceğimiz konular (-özellikle, hekim ve hastane yönünden tıbbi sorumluluk hukuku, tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğu, hekim ve hastane hukuku ile hasta hakları, tıbbi sigorta hukuku ve gen hukuku gibi) üzerinde yapılan hukuki araştırmalar, her bir konuya dair doktrin ve yargı içtihatları temel alınmak suretiyle gerçekleştirilmiştir.
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
HEKİMİN TAZMİN YÜKÜMÜ BAĞLAMINDA TIBBİ
AYDINLATMA TÜRLERİ 
13
Prof. Dr. Mehmet DEMİR
TÜRK HUKUKUNDA İLAÇ PATENTİ 
33
Doç. Dr. M. Aslı KÜÇÜKGÜNGÖR
TBK MD. 71 BAĞLAMINDA İLAÇ ÜRETİCİSİNİN
TEHLİKE SORUMLULUĞU 
59
Doç Dr. Nurcihan DALCI ÖZDOĞAN
BİYOBANKALAR VE AYDINLATILMIŞ ONAM
SÜREÇLERİ 
85
Dr. Murat EMİR
KOMPLİKASYON – MALPRAKTİS AYIRIMININ TIBBÎ
ÖZEL HUKUK SORUMLULUĞUNA ETKİSİ 
121
Prof. Dr. Mehmet DEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Ecem KİRKİT
TIBBİ SORUMLULUK HUKUKUNDA ÜSTLENME
KUSURU 
165
Arş. Gör. Metin SÜRER
Arş. Gör. Muhammed Harun KILIÇ
HEKİMİN ESTETİK AMAÇLI TIBBİ MÜDAHALE
SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞU 
197
Öğr. Gör. Mehmet Buğra AKYILDIZ
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
KAPSAMINDA HASTA İLE HEKİM ARASINDAKİ
İLİŞKİ 
267
Arş. Gör. Abdullah Emre KAYAALP
HEKİM VE HASTANE YÖNÜNDEN TIBBİ KAYIT VE
BELGELEME YÜKÜMÜ 
311
Arş. Gör. Elif İdil ERTOP YAVUZ
TIBBÎ UYGULAMADAN KAYNAKLANAN
UYUŞMAZLIKLARDA ARABULUCULUK VE
UZLAŞTIRMA 
335
Arş. Gör. Adem İÇEN
HEKİMLİK SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, HUKUKİ
NİTELİĞİ VE TÜRLERİ 
377
Ahmed Selim AKAL
ESTETİK, PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF
AMELİYATLARDA HEKİMİN SÖZLEŞMESEL
SORUMLULUĞU 
411
Ali Atakan ÇARDAK
ASİSTAN HEKİMİN HUKUKSAL SORUMLULUĞU 
449
Arş. Gör. Barış Can ÖZTÜRK
SERBEST ÇALIŞAN DİŞ HEKİMİNİN HUKUKİ
SORUMLULUĞU 
499
Arş. Gör. M. Elif ŞEKER BARDAKÇI
TELETIP HİZMETİNİN HUKUKÎ NİTELİĞİ VE BU
HİZMETİ SUNAN HEKİMİN SORUMLULUĞU 
545
Arş. Gör. Rumeysa Özyürek
HEKİMİN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN
TÜRLERİ VE SINIRLARI 
581
Şeyma YAKA SÖNMEZ