Tekla Structures ile Çelik Yapıların Tasarlanması ve Modellemesi Yrd. Doç. Dr. Gökhan Durmuş  - Kitap
Tekla Structures ile

Çelik Yapıların Tasarlanması ve Modellemesi

3. Baskı, 
Kasım 2017
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
312
Barkod:
9789750245787
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Gördüğü ilgi üzerine yenilenmiş 3. Baskını yapan kitapta, Dosya yönetim sistemi, Projeyi düzenleme, Görüntüyü işleme, Model proje oluşturma, Yardımcı statik analiz bölümü, Proje detaylandırma, Proje çıktısı oluşturma ve Araçlar bölümlerinde bulunan bir çok komut ayrıntılı ve uygulamalı olarak detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Ayrıca, Çelik model tasarımı ile beraber, tasarım ve imalat konularında da birçok önemli bilgiyi içermekte olup adım adım proje örnekleri ile birlikte uygulamalı 135 örnekle de işlenen konuların daha iyi anlaşılması hedeflenmiştir.
Tekla Structures programının 21.1 versiyonu kullanılarak düzenleme yapılmıştır. Kitap, kendi kendine öğrenmek isteyenler, İnşaat sektörü içerisindeki betonarme (Prefabrik) ve çelik sanayinin yoğun olduğu yerlerdeki uygulamacılar ile birçok üniversite veya meslek kurslarına katılanlara hitap etmektedir.
Ayrıca kitapta; Başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar giderek kullanımı artan prefabrik betonarme yapılar hakkında detaylı bilgiler de yer verilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Tekla Structures'in Çalışma Özellikleri
.
Dosya Yönetim Sistemi
.
Model Projenin, Nesnelerin ve Makroların Oluşturulması (Create of Model, Part ve Component)
.
Model Projedeki Nesnelerin Sunumu (Representation)
.
Çalışma Düzlemini Oluşturulması (Set Work Plane)
.
Çelik Model Nesne Oluşturulması (Modelling, Create Steel Part)
.
Betonarme Model Nesne Oluşturulması (Modelling, Create Reinforced Part)
.
Profil Katolog (Profile Catalog)
.
Analiz (Analysis)
.
Makroların, Bulonların ve Kaynakların Detaylandırılması (Component, Bolt ve Weld Detailing)
.
Nesnelerin, Makroların ve Genel Proje Çıktıların Oluşturulması (Single–Part, Assembly ve General Arrangement Drawing)
.
Nesnelerin Alan, Ağırlık ve Mesafe Ölçülmesi (Inquire ve Measure) Uygulamalı 135 Örnek Proje
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
GİRİŞ
ÇELİK VE BETONARME YAPILARIN TASARIMINDA TS NEDİR? 
17
ÇELİK YAPILARIN TASARIMI: BAŞLANGIÇ 
18
Bölüm 1
ÇELİK VE BETONARME MODELLEME’DE
DOSYA YÖNETİM SİSTEMİ
1. DOSYA BÖLÜMÜ 
23
1.1. Yeni Dosya Açma (New) Komutu 
23
1.2. Açma (Open) Komutu 
24
1.3. Kaydet (Save) Komutu 
24
1.4. Farklı İsimde Kaydet (SaveAs) Komutu 
24
1.5. Şablon Dosyayı Farklı İsimde Kaydet (Save as model template) Komutu 
25
1.6. Paylaşma 
25
1.7. Model Dosyası Açma (Open model folder) Komutu 
25
1.8. Print (Çıktı Alma) Komutu 
25
1.8. PDF Dosyası Ekleme (PDF Document ) Komutu 
27
1.10. Dış Programlardan Veri Alma (Import model) Komutu 
27
1.12. Dış Programlara Veri Verme (Export) 
29
1.13. Tekla BIMsight’tan İthal Et (Import from Tekla BIMsight) 
32
1.14. Tekla BIMsight Yayınla (Publish to Tekla BIMsight) 
33
1.15. Web Sayfası Olarak Yayınla (Publish as web page) 
33
1.16. Proje Özellikleri (Project properties ) 
33
Bölüm 2
ÇELİK VE BETONARME MODELLEME’DE DÜZENLEME
2. DÜZENLEME BÖLÜMÜ 
43
2.1. Geri Al Komutu 
43
2.2. Bir İleri Git Komutu 
43
2.3. Kopyalama Komutu 
44
2.4. Taşıma 
45
2.5. Özel Kopyalama (Copy Special) 
46
2.5.1. Doğrusal (Linear) Kopyalama 
46
2.5.2. Döndürme (Rotate) Komutu 
47
2.5.3. Aynalama Komutu 
49
2.5.4. Diğer Bir Plan (To Another Plane) 
50
2.5.5. Diğer Bir Nesne (To Another Object) 
50
2.6. Özel Taşıma (Move Special) Komutu 
50
2.6.1. Doğrusal Taşıma Komutu 
51
2.6.2. Taşıyarak Döndürme Komutu 
52
2.6.3. Taşıyarak Aynalama Komutu 
52
2.6.4. Diğer Bir Plan (To Another Plane) 
53
2.6.5. Diğer Bir Nesne (To Another Object) 
53
2.7. Silme (Delete) 
53
2.8. Bütün Nesnelerin Seçimi (all objects) 
53
2.9. Seçilebilir Filtreler (Selection filter) 
53
2.10. Bölme (Split) 
54
2.11. Bileştirme (Combine) 
55
2.12. Kapalı Alan Son Çizgiyi Geri Al (Undo last polygon Pick) 
56
2.13. Alanı Kapat (Finish Polygon input) 
56
2.14. En Son Komutu Tekrarla (Repeat last command) 
56
2.15. İptal/KOMUTTAN ÇIK (Interrupt) 
56
2.16. Özellik (Properties) 
56
Bölüm 3
ÇELİK VE BETONARME MODELLEME’DE
GÖRÜNTÜ İŞLEME
3. GÖRÜNTÜ BÖLÜMÜ 
73
3.1. Model Görüntüsü Oluşturma (Create view of model) 
73
3.1.1. Temel Görüntü (Basic view) 
74
3.1.2. İki Nokta Kullanılması (Using two points) 
75
3.1.3. Üç Nokta Kullanılarak (Using Three Points) 
76
3.1.4. Plan Üzerinde Çalışma (On work plane) 
77
3.1.5. Aks Çizgilerine Bağlı (Along grid lines) 
78
3.1.6. Nesne Düzlemi Üzerinde (On part plane) 
79
3.2. Nesne Görüntüsünü Oluşturma (Create view of part) 
79
3.2.1. 3Boyutta Görüntü (3D view) 
80
3.2.2. Standart Görüntü (Default views) 
80
3.2.3. Standart Dışı Görüntü (Undeformed view) 
80
3.3. Bağlantı Elemanların Görüntülerini Oluşturma (Create view of Component) 
81
3.3.1. 3Boyutta Makro (3D component) 
81
3.3.2. Standart Görüntü (Default views) 
82
3.4. Görüntü Listesi (View list) 
82
3.5. Nesne/Bağlantı Elemanların Sunumu (Representation) 
83
3.5.1. Nesne (Part) Komutu 
83
3.5.2. Makro (Components) 
86
3.5.3. Nesne Sunumu (Object representation) 
88
3.6. Geçici Nesne Saklama (Hidden Part) 
89
3.7. Çalışma Düzlemini Belirleme (Set Work Plane) 
90
3.7.1. Paralel to XY(Z) Plane 
90
3.7.2. Bir Nokta Kullanılması (Using one point) 
91
3.7.3. İki Noktanın Kullanılması (Using two points) 
92
3.7.4. İki Noktanın Kullanılması (Using three points) 
92
3.7.5. Çalışma Düzleminin Kullanılması (Using to workplan tool) 
93
3.7.6. Görüntü Planına Paralel Görüntü (Paralel to view plane ) 
93
3.7.7. Öngörüntü Planına Göre (To part front plane) 
93
3.7.8. Üstgörüntü Planına (To part top plane) 
93
3.7.9. Arka Görüntü Planına (To part back plane) 
93
3.7.10. Alt Görüntü Planına (To part bottom plane) 
94
3.8. Çalışma Düzlemini Tüm Ekrana Ayarlama (Fit Work plane) 
94
3.8.1. İki Nokta Kullanarak (Using two points) 
94
3.8.2. Tüm Görüntüye Tüm Modelin Ayarlanması (To entire model in all views) 
94
3.8.3. Seçilmiş Görüntü İçerinde Tüm Modeli Göster (To entire model in selected views) 
94
3.8.4. Tüm Görüntü İçerinde Seçilmiş Nesnelerin Gösterilmesi (To selected parts in
all views) 
94
3.8.5. Şeçilmiş Görüntü İçerinde Seçilmiş Görüntüyü Göster (To selected parts in selected views) 
95
3.9. Canlı Kesit Düzlemi (Create Clip Plane) 
95
3.10. 3D Görüntü/Plan Düzlemi Arasındaki Geçiş (Switch to 3D/plane) 
95
3.11. Büyültme /Küçültme (Zoom) 
95
3.12. Taşı (Move) 
96
3.13. Döndürme (Rotate) 
96
3.14. Uçuş (Fly) 
97
3.15. Bütün Güncelleştirmeler (all) 
97
3.16. Görüntü Tazeleme (Redraw all) 
97
3.17. Görüntü Özellikleri (View porperties ) 
97
Bölüm 4
ÇELİK VE BETONARME MODELLEME’DE
MODEL OLUŞTURMA
4. MODEL OLUŞTURMA BÖLÜMÜ 
109
4.1. Aks Hasır Izgarası Oluşturma (Create Grid) 
109
4.2. Aks Hasır Izgara Ekleme (Add grid) 
110
4.3. Yapı Çizgisi (Add construction line) 
111
4.4. Dairesel Yapı Çizgisi (Add construction circle) 
111
4.4.1. Yarıçap ve Merkez Nokta Kullanılması (Using center point and Radius) 
112
4.4.2. Üç Nokta (Using three points) 
112
4.5. Yapı Düzlemi (Add construction plane) 
112
4.6. Nokta Ekleme (Add point) 
113
4.6.1. İki Nokta Boyunca Uzatılması (Along extension of two points) 
114
4.6.2. İki Noktaya Paralel (Paralel to two points) 
114
4.6.3. Eşit Aralık Değerine Bölme (On line) 
115
4.6.4. Nokta Çoğaltma (On plane) 
115
4.6.5. Düzleme Dik İz Düşüm Oluşturma (Projected points on line) 
116
4.6.6. Yay Üzerinde Komutu (Along Arc) 
116
4.6.7. Çembere Teğet Nokta (Tanget to circle) 
118
4.6.8. Keşişim (At intersection) 
119
4.6.9. At Any Position 
121
4.6.10. Bolt Points 
121
4.7. Çelik Nesne Oluşturma (Create steel Part) 
121
4.7.1. Kolon (Column) 
122
4.7.2. Kiriş (Beam) 
128
4.7.3. Sürekli Kiriş (Ortogonal beam) 
129
4.7.4. Eğri Şekilde (Curved Beam) Kiriş 
130
4.7.5. Sürekli (Polybeam) Kiriş 
131
4.7.6. Çift (İkiz) Profil (Twin profile) 
132
4.7.7. Düz Plaka (Contour plate) 
132
4.7.8. Bulon (Bolts) 
132
4.7.9. Kaynak (Weld) 
132
4.8. Beton Nesne Oluşturma (Create conrete Part) 
133
4.8.1. Tekil Temel (Pad footing) 
133
4.8.2. Sürekli Temel (Strip footing) 
134
4.8.3. Betonarme Kolon (Column) 
136
4.8.4. Betonarme Kiriş (Beam) 
136
4.8.5. Betonarme Sürekli Kiriş (Polybeam) 
137
4.8.6. Betonarme Döşeme (Slab) 
137
4.8.7. Betonarme Perde (Panel) 
137
4.9. Montaj (Assembly) 
138
4.10. Birim İmalat (Cast unit) 
139
4.11. Profil/Nesne (Profil) 
140
4.11.1. Nesne Katoluğu (Profil catalog) 
140
4.11.2. Malzeme Kataloğu (Material catalog) 
141
4.11.3. Mesafe Ölçme (Add distance) 
142
4.11.4. Değişkenlerin Gösterilmesi (Display variables) 
143
4.11.5. Özellikler (Properties) 
143
4.12. Çelik Nesne (Steel parts) 
144
4.13. Beton Nesne (Concrete parts) 
144
4.14. Referans Model (Reference model) 
144
4.15. Aks (Grid) 
145
4.16. Aks Çizgisi (Grid line) 
145
Bölüm 5
YÜKLERİN TANITILMASI VE ANALİZLERİ
5. ANALİZ BÖLÜMÜ 
149
5.1. Yükler (Loads) 
149
5.1.1. Yük Grupları (Load groups) 
149
5.1.2. Noktasal Yük (Create point load) 
150
5.1.3. Çizgi Yükü Oluşturma (Create line load) 
150
5.1.4. Alan Yükü Oluşturma (Create Area load) 
150
5.1.5. Yayılı Yük Oluşturma (Create uniform load) 
150
5.1.6. Rüzgar Yükü Oluşturma (Create wind load) 
150
5.1.7. Sıcaklık Yükü Oluşturma (Create temperature load) 
150
5.2. Analiz/ Tasarım Modeli (Analysis &Design Models) 
150
5.3. Çatı Makasına Gelen Yükler 
151
5.3.1. Kar Yükü 
151
5.3.2. Rüzgâr Yükü 
152
5.3.3. Rüzgâr ve Kar Yükü Değerlerini Aynı Ada Olma Durumu 
153
5.4. Buz Yükü 
153
5.4. Aşık Aralıkların Ayarlanması 
153
5.5. Makas Ara Mesafelerinin Belirlenmesi 
154
5.6. Aşık 
154
5.6.1. Basit Kiriş 
154
5.6.2. Sürekli Aşıklar 
155
5.6.3. Gerber Kirişler 
155
5.7. Aşık Yük Analizi 
156
5.8. Aşık Gergi Hesap ve Çizimi 
157
5.9. Çatı Stabilite Elemanları 
157
Bölüm 6
ÇELİK VE BETONARME MODELLEME’DE
DETAYLANDIRMA
6. DETAYLANDIRMA BÖLÜMÜ 
163
6.1. Components (Birleşim) 
163
6.1.1. Makrolar Katoloğu (Component catalog) 
164
6.1.2. Aktif Makroyu Çalıştırma (Create current connection) 
164
6.1.3. Özel Makro Oluşturma (Define custom component) 
165
6.2. Otomatik Bağlantı (Auto connection) 
166
6.2.1. Bağlantı Oluşturma (Create connection) 
166
6.3. Bulon (Bolts) 
167
6.3.1. Bulon Oluşturma (Create bolts) 
168
6.3.2. Bulonların Düzenlemesi (Edit Bolted Parts) 
171
6.3.3. Bulon Katoloğu (Bolt catolog) 
171
6.3.4. Bulon Katolog İthalat Etme (Import bolt catalog) 
172
6.3.5. Bulon Katolog İthalat Etme (Export bolt catalog) 
172
6.4. Kaynak (Welds) 
172
6.4.1. Plogon Kaynak Oluşturma (Create Ploygon weld) 
179
6.4.2. İki Parça Arasında Kaynak Oluşturma (Create weld between Parts) 
180
6.4.3. Kaynak İçin Ön Hazırlık (Prepare Part for welding) 
181
6.5. Betonarmenin Oluşturulması (Create reinforcement) 
181
6.5.1. Donatı Şekli Katoloğu (Shape catalog) 
181
6.5.2. Donatı Çubuğu (Reinforced bar) 
182
6.5.3. Donatı Çubuğunun Gruplandırma (Refinforced bar group) 
184
6.5.4. Çember Donatı Çubuğu (Circular reinforced bar group) 
185
6.5.5. Hasır Donatı (Reinforcement mesh) 
185
6.5.6. Ek Donatı (Reinforcement splice) 
187
6.6. Satıh Kaplama (Create surface treatment) 
188
6.6.2. Nesne Yüzeyinin Seçimi (To part face) 
189
6.6.3. Nesenenin Bütün Yüzeyi (To all face to part) 
189
6.7. Pah Kırma (Create chamfer) 
189
6.7.1. Köşeden Pah Kırılması (For part corner ) 
189
6.7.2. Kenardan Pah Kırılması (For part edge) 
190
6.8. Nesneyi Belirli Bir Düzleme Uyarlama (Fit part end) 
191
6.9. Nesne Kesimi (Cut part) 
191
6.9.1. Çizgi ile Kesim (With line) 
191
6.9.2. Poligon Kesim (Polygon cut) 
192
6.9.3. Diğer Nesne ile Kesim (With another part) 
192
6.10. Nesneye Ekleme (Attach part) 
193
Bölüm 7
ÇELİK VE BETONARME MODELLEME’DE
ÇİZİM VE ÇIKTI OLUŞTURMA
7. ÇİZİM VEYA ÇIKTI BÖLÜMÜ 
201
7.1. Numbering (Numaralandırma) 
201
7.1.1. Seçilmiş Nesnelerin Numaralandırılması (Number series of selection objects) 
201
7.1.2. Numaralandırılmasının Yenilenmesi (Number modified objects) 
201
7.1.3. Kaynak Numaralandırılması (Number welds) 
202
7.1.4. Numaralandırılmaların Değişimi (Change number) 
202
7.1.5. Ön Numara Kaydetme (Save preliminary numbers) 
204
7.1.6. Assign Control Numbers 
204
7.1.7. Lock/Unlock Control Numbers 
204
7.1.8. Numbering Settings 
204
7.2. Çizim Listesi (Drawing list) 
205
7.3. Taslak Model Dosya Oluşturma (Create drawing) 
207
7.4. Tekli–Nesne Çizimi (Create single–drawing ) 
208
7.5. Montaj Çizimi (Create assembly drawing) 
208
7.6. Görünüş/Kesit Çizilmesi (Create general arrangement drawing) 
208
7.7. Kalıp Çizimi (Create cast unit drawing) 
208
7.8. Çoklu Çizim Dosyası (Create multi drawing) 
208
7.9. Rapor Oluşturma (Create report ) 
209
7.10. Şablon Editor (Template editor) 
211
7.11. Sembol Editör (Symbol editör) 
211
7.12. Çizim Ayarları (Drawing settings) 
212
Bölüm 8
ÇELİK VE BETONARME MODELLEME’DE
YARDIMCI ARAÇLAR
8. ARAÇLAR BÖLÜMÜ 
233
8.1. Toolbars (Kısayol çubukları) 
234
8.2. Makro (Macros) 
234
8.3. Sorgulama (Inquire) 
235
8.3.1. Nesne (Object) 
236
8.3.2. Ağırlık Merkezi (Center of gravity) 
236
8.3.3. Custom Inquire (Özel Sorgulama) 
236
8.3.4. Nesne Üzerine Kaynakları Sorgulama (Primary weld parts) 
237
8.3.5. Montaj Parçaları Sorgulama (Assembly objects) 
237
8.3.6. Makro Sembolü (Component objects ) 
238
8.3.7. Faz Sorgulama (Phase) 
238
8.3.8. Model Özelliklerini Sorgulama (Model size) 
238
8.4. Karşılaştırma (Compare) 
239
8.4.1. Nesne (Parts) 
239
8.4.2. Montaj (Assemblies) 
239
8.5. Ölçülendirme (Measure) 
239
8.5.1. Mesafe Ölçme (Distance) 
239
8.5.2. Yatay Mesafe (Horizantal distance) 
240
8.5.3. Düşey Mesafe (Vertical distance) 
240
8.5.4. Açı (Angle) 
240
8.5.5. Yay (Arc) 
240
8.5.6. Bulon Mesafesi (Bolt spacing) 
240
8.6. Uygunluk Kontrol Yönetimi (Clash check manager) 
240
8.7. IFC Formatına Dönüştürme (Convert IFC objects) 
241
8.8. Tasarım Modelini Düzenleme (Model organizer) 
242
8.9. Tasarım Modelinin Eleman Yönetimi (Phase manager) 
242
8.10. Sıralama (Lotting) 
243
8.11. Ardıştırıcı (Sequencer properties) 
243
8.12. Projenini Görsel Durumu (Project status visualization) 
244
8.13. Görev Yönetimi (Task manager) 
244
8.14. Donatı Şekli Yönetimi (Rebar shape manager) 
246
8.15. Çıktı Kağıtı Yönetimi (Layout manager) 
246
8.16. Ekran Görüntü Yakalama (Screenshot) 
247
8.17. Çoklu Kullanıcının Aktivitesi (Active multi–users) 
248
8.18. Tasarım Modelin Teşhis ve Onarımı (Diagnose&repair model) 
248
8.19. Kayıt Defteri (Display log file) 
248
8.20. Varsayılan (Defaults) 
248
8.21. Koordinat Sistemin Tanımlanması (Enter a numeric location) 
249
8.22. Orto (Ortho) 
249
8.23. Koordinat Kilitleme (Coordinate locks) 
249
8.24. Dil (Change language) 
250
8.25. Özelleştir (Customize) 
250
8.26. Seçenekler (Options) 
251
8.26.1. Seçenek (Options) 
252
8.26.2. Gelişmiş Ayarlar (Advanced Options) 
257
Bölüm 9
ÇELİK VE BETONARME MODELLEME’DE
GÖRÜNTÜ DÜZENLEME
9. GÖRÜNTÜ YERLEŞTİRME BÖLÜMÜ 
263
9.1. Kademeli Dizi (Cascade) 
263
9.2. Yatay Gösterim (Tile horizantally) 
263
9.3. Düşey Gösterim (Tile vertically) 
263
9.4. Yardım (Help) Menüsü 
264
Bölüm 10
ÇELİK VE BETONARME MODELLEME’DE
HANGAR ÖRNEKLERİ
10. ÇELİK SİSTEM TASARIMINA AİT ÖRNEKLER 
267
10.1. Örnek Çalışma–1 
267
10.2. Örnek Çalışma–2 
278
10.3. Örnek Çalışma–3 ARABA PARK SUNDURMA ÇİZİMİ 
293
Kaynaklar 
307
English Index 
309