Temel Mühendisliğine Giriş  Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner  - Kitap

Temel Mühendisliğine Giriş

8. Baskı, 
Mayıs 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
384
Barkod:
9789750284830
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
295,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Bu Kitap, Temel Mühendisliği öğrenen lisans ve ön lisans öğrencilerine bu alanın temel bilgi ve kavramlarını öğretmeye yöneliktir. Kitap bu açıdan mezun olmuş inşaat mühendislerine de yararlıdır. Temel tasarımı yapan mühendislerin önce bu alanının temel kavramlarını iyi bilmesi gereklidir. Mühendisler sıklıkla iyi anlamadan belirli adımları izleyerek tasarım yaparlar.
Tasarım için bazı el altı bilgileri içeren kılavuzlar vardır, ama bunlar olayların iç yüzünü, nedenini, niçinini vb. açıklamazlar. Bu Kitap, bol şekilli açıklamalarıyla olayların temellerini açık ve net bir şekilde öğretir. Ünlü bir deyiş vardır: Bir şekil, birçok sayfa yazıdan daha iyidir.
Bu açıdan temel tasarımı yapan inşaat mühendislerinin önce temel kavram ve bilgileri iyi öğrenmesi gerekir. Böyle bilgiler de her Temel Mühendisliği kitabında bulunmaz. Yazar uzun yıllar Temel Mühendisliği alanında ders vermiş olup, bu eksiği bu Kitapta gidermeye çalışmıştır. Kitabın bu amaca hizmet etmesi dilenir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Tekil Temeller
.
Şerit Temeller
.
Birleşik Temeler
.
Radye Temeller
.
Kazıklı Temeller
.
Ayak ve Keson Temeller
.
Temellerin Oturmaları
.
Güvenli Taşıma Gücü
.
Zemin İncelemesi
.
Zeminlerin Stabilizasyonu
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
V
Şekiller Listesi 
XIII
Tablolar Listesi 
XXIII
1. BÖLÜM
ZEMİN İNCELEMESİ
1.1 Giriş 
1
1.2 Zemin İncelemesi Yöntemleri 
3
1.2.1 Büro ve Yüzey İncelemesi 
3
1.2.2 Derinliğine İnceleme 
4
1.2.2.2 Sondajlar 
9
1.2.2.2.1 El Alet ve Burguları ile Sondaj 
9
1.2.2.2.2 Motorlu Burgularla Sondaj 
10
1.2.2.2.3 Rotary (Dönel) Sondaj 
11
1.2.3 İnceleme Derinliği 
16
1.2.4 İnceleme Çukurlarının veya Sondajların Yer ve Sayıları 
18
1.2.2.3 Sondalamalar (Arazi Deneyleri) 
19
1.2.2.3.1 Standart Penetrasyon Deneyi (SPT) 
19
1.2.2.3.2 Koni Penetrasyon Deneyi (CPT) 
24
1.2.2.3.3 Presiyometre Deneyi (PMT) 
29
1.2.2.4 Jeofizik Yöntemler 
32
1.2.2.4.1 Sismik Kırılma Yöntemi (Sismik Yöntem) 
32
1.2.2.4.2 Elektriksel Direnç Yöntemi (Rezistivite Yöntemi) 
34
1.3 Zemin İncelemesi Raporu 
35
2. BÖLÜM
ZEMİNLERİN (TEMELLERİN) TAŞIMA GÜCÜ
2.1 Giriş 
37
2.2 Temel Zemininin Kırılması veya Temelin Göçmesi 
42
2.3 Terzaghi Taşıma Gücü Teorisi ile 
47
2.4 Arazi Deneyleri ile 
54
2.4.1 Standart Penetrasyon Deneyi ile 
54
2.4.2 Koni Penetrasyon Deneyi ile 
57
2.4.3 Presiyometre Deneyi ile 
58
2.4.4 Plaka Yükleme Deneyi ile 
59
2.5 Güvenli Taşıma Gücü Tabloları ile 
63
2.6 Eksantrik Yüklü Temeller 
65
2.6.1 Geleneksel Yöntem 
68
2.6.2 Azaltılmış Genişlik (Boyut) Yöntemi, (veya Yararlı Genişlik Kavramı), (veya Meyerhof Yöntemi) 
75
2.6.3 Azaltma Katsayıları Yöntemi 
76
2.7 Depremler ve Zeminlerin (Temellerin) Taşıma Gücü 
77
2.8 Zeminin (Temelin) Taşıma Gücünün Artırılması 
78
2.9 Şeve Yakın Oturan Temeller 
79
2.11 Çözümlü Örnek Problemler 
82
3. BÖLÜM
TEKİL TEMELLER
3.1 Giriş 
105
3.2 Temellerin Sağlaması Gereken Koşullar 
105
3.2.1 Taşıma Gücü Koşulu 
105
3.2.2 Oturma Koşulu 
106
3.2.3 Ekonomik Olma Koşulu 
106
3.3 Tekil Temeller 
106
3.3.1. Merkezi (Eksantrisitesiz) Yüklü Simetrik Tekil Temeller 
109
3.3.1.1 Taşıma Gücü Tahkiki 
110
3.3.1.2 Zımbalama Tahkiki 
111
3.3.1.3 Eğilme ve Kayma (Kesme) Tahkikleri 
112
3.3.1.4 Aderans ve Ezilme Tahkikleri 
116
3.3.2 Eksantrik Yüklü Simetrik Tekil Temeller 
116
3.3.3 Asimetrik (Simetrik Olmayan) Tekil Temeller 
118
3.3.4 Deprem (Zelzele) Bağ (Bağlantı) Kirişleri 
120
3.4 Çözümlü Örnek Problemler 
122
4. BÖLÜM
ŞERİT TEMELLER
4.1 Giriş 
141
4.2 Duvar Altı (veya Perde Altı) Şerit Temeller (Duvar Temelleri) 
141
4.3 Kolon Altı Şerit Temeller 
148
4.3.1 Rijit Kabul 
152
4.3.2 Esnek Kabul 
153
4.3.3 Yatak Katsayısı Yöntemi 
154
4.4 Bir Şerit (Kolon Altı) Temelinin Hesaplanması 
158
4.5 İki Doğrultuda Uzanan Şerit Temel Sistemi 
161
4.6 Birleşik Temeller 
162
4.6.1 Dikdörtgen (Tabanlı) Birleşik Temel 
167
4.6.2 Yamuk (Tabanlı) Birleşik Temel 
169
4.6.3 Bağ Kirişli Birleşik Temel 
171
4.7 Çözümlü Örnek Problemler 
173
5. BÖLÜM
RADYE TEMELLER
5.1 Giriş 
207
5.2 Hesap Yöntemleri 
209
5.3 Çözümlü Örnek Problemler 
211
6. BÖLÜM
KAZIKLI TEMELLER
6.1 Giriş 
215
6.2 Kazıklar 
220
6.3 Kazık Çakma Düzenleri 
229
6.4 Kazıkların (Yük) Taşıma Gücü 
233
6.4.1 Statik Kazık Formülleri 
233
6.4.2 Dinamik Kazık Formülleri 
236
6.4.3 Kazık Yükleme Deneyi (Basınç Deneyi) 
238
6.4.4 Arazi Deneylerinin Sonuçlarından Bir Kazığın Taşıma Gücünün Belirlenmesi 
239
6.5 Kazıklarda Negatif Çevre Sürtünmesi 
240
6.6 Kazık Grupları 
241
6.7 Kazık Grubunun Oturması 
244
6.8 Yanal Yüklenmiş Kazıklar 
244
6.9 Eksantrik Yüklenmiş Kazık Grubu 
248
6.10 Çekme Kazıkları 
253
6.11 Eğik Yüke Maruz Genel Bir Kazık Grubu 
255
6.12 Kazıklı Radye 
255
6.12 Çözümlü Örnek Problemler 
256
7. BÖLÜM
AYAK VE KESON TEMELLER
7.1 Ayak(lar) Temeller (Kuyu veya Şaft Temeller) 
265
7.2 Keson Temeller (Kesonlar) 
270
7.2.1 Açık Uçlu Kesonlar 
270
7.2.2 Kapalı Uçlu Kesonlar (Yüzen Kesonlar, Batırma Kesonlar) 
273
7.2.3 Basınçlı Havalı (Pnömatik) Kesonlar 
274
8. BÖLÜM
TEMELLERİN OTURMALARI
8.1 Giriş 
277
8.1.1 Oturmanın Tanımı, Oluşum Mekanizması 
277
8.1.2 Oturmanın Nedenleri 
278
8.1.3 Oturma Terimleri 
279
8.1.4 Oturma Hasarları (veya Zararları) 
280
8.1.5 Yapılarda Oturma Tipleri 
280
8.1.6 Zemin Cinslerine Göre Oturmalar 
282
8.1.7 Oturma Koşulu 
282
8.1.8 Oturma Ölçütleri 
283
8.2 Suya Doygun Kohezyonlu Zeminlerde Oturmaların Hesaplanması (Konsolidasyon Oturması) 
284
8.2.1 Hacimsel Sıkışma Katsayısı ile 
289
8.2.2 Sıkışma İndisi ile 
289
8.3 Kohezyonsuz Zeminlerde Oturmaların Hesaplanması 
290
8.3.1 Plaka Yükleme Deneyi ile 
290
8.3.2 Standart Penetrasyon Deneyi ile 
291
8.3.3 Koni Penetrasyon Deneyi ile 
291
8.3.4 Presiyometre Deneyi ile 
294
8.4 Sığ Temel Sistemlerinin Oturmalarının Hesaplanması 
294
8.5 Kazıklı Temellerin Oturmalarının Hesaplanması 
295
8.6 Çözümlü Örnek Problemler 
298
9. BÖLÜM
ZEMİNLERİN STABİLİZASYONU
9.1 Giriş 
305
9.2 Yüzeysel Stabilizasyon 
305
9.3 Derin Stabilizasyon 
309
9.3.1 Derin Kohezyonsuz Zeminlerin Stabilizasyonu 
310
9.3.1.1 Derin Kompaksiyon 
310
9.3.1.2 Derin Vibrasyon (Vibro–flotasyon) Yöntemi 
311
9.3.1.3 Kompaksiyon Kazıkları 
312
9.3.1.4 Patlayıcılarla Stabilizasyon 
313
9.3.1.5 Enjeksiyon 
313
9.3.2 Derin Kohezyonlu Zeminlerin Stabilizasyonu 
315
9.3.2.1 Ön Yükleme Yöntemi 
315
9.3.2.2 Düşey Kum Drenleri Yöntemi 
317
9.3.2.3 Elektro–Osmoz Yöntemi 
318
9.3.2.4 Isı ile (Isıl) Stabilizasyon 
319
10. BÖLÜM
TEMEL ÇUKURUNUN KURU TUTULMASI VE BATARDOLAR
10.1 Giriş 
321
10.2 Temel Çukurundan Suyun Boşaltılması 
321
10.3 Çakma Kuyu (Nokta Kuyu) Sistemi ile Yeraltı Su Düzeyinin Düşürülmesi 
322
10.4 Sığ Kuyu Sistemi ile Yeraltı Su Düzeyinin İndirilmesi 
323
10.5 Derin Kuyu Sistemi ile, Yeraltı Su Düzeyinin İndirilmesi 
324
10.6 Batardolar 
325
11. BÖLÜM
DİĞER BAZI KONULAR
11.1 Geosentetikler 
329
11.2 Donatılı Zemin 
329
11.3 Ankrajlar 
330
11.4 Diyafram Duvarları 
331
11.5 Çökebilen ve Şişen Zeminler 
332
11.6 Çevre Geotekniği 
333
Kaynakça 
335
TEMEL TERİMLER İNGİLİZCE – TÜRKÇE SÖZLÜĞÜ 
339
TEMEL TERİMLER TÜRKÇE– İNGİLİZCE SÖZLÜĞÜ 
349
Kavram Dizini 
359