Tehiri İcra (İcrayı Geri Bıraktırma) Filiz Berberoğlu Yenipınar  - Kitap

Tehiri İcra

(İcrayı Geri Bıraktırma)

3. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
336
Barkod:
9789750292675
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
448,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
2. baskı
Şubat 2022
445,00
220,00 (%51)
1. baskı
Eylül 2019
435,00
95,00 (%78)
Kitabın Açıklaması
Tehiri icra, diğer adıyla icranın geri bırakılması; ilam veya ilam benzeri belgeler nedeniyle yapılan icra takibinde, borçlu olan kişinin belli bir teminat göstererek, ilam hükmünün icrasını, yasayolu incelemesi sonuçlandırılıncaya kadar durdurmasını sağlayan bir yoldur.
Tehiri icra kararı verilebilmesi için icra takibi yapılması ve bununla ilgili mahkeme kararının bulunması gerekir. Kesinleşmeden icraya konulabilen ilâmların (hükümlerin) temyiz edilmiş olması, kendiliğinden ilâmın icrasını durdurmaz. Hükmü temyiz eden borçlunun, kesinleşmeden icraya konulmuş olan ilâmın icrasını durdurabilmek için icranın geri bırakılması (tehiri icra) kararı alması gerekir.
Kitap yeni baskısında, güncel kararlarla genişletilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Yasal Şartları ve Sonuçları
.
Dosya Kapak Hesabı ve Uygulama İşlemleri
.
Konularına Göre Tasniflenmiş Dava Türleri
.
Yargıtay Kararları
.
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları
.
Dilekçe ve Uygulama Örnekleri
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
3. Baskıya Önsöz 
7
Kısaltmalar 
19
PRATİK BİLGİLER 
21
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL BİLGİLER
I. USUL VE UYGULAMA 
23
A. Mehil Vesikası – Tehiri İcra 
23
1. Yasal Mevzuat 
23
2. İcranın Geri Bırakılması İçin Verilecek Süre: 
27
3. Mehil Vesikası 
28
a. Mehil Vesikası Neden Verilir? 
29
b. Tehiri İcrada İcra Müdürünün Mehil Vesikası Vermesinde Takdir Yetkisi Mevcut mudur? 
29
4. Tehiri İcrada Prosedür 
30
5. Mehilde Süre 
30
II. TANIM VE KAVRAMLAR 
31
A. Yasa Yolu – Mehil Vesikası Verilmesi 
31
1. Genel Açıklamalar 
31
2. İcranın Geri Bırakılması– Şikayet 
32
3. Bölge Adliye Mahkemesi – Örnek İcrayı Geri Bırakma Karar Özetleri 
34
4. İstinaf İncelemesi 
35
5. Gerekçeli Dilekçe Verilmesi 
37
6. Temyiz Edilebilen Kararlarda Yasal Süre 
38
B. Temyiz Edilemeyen Kararlar 
38
1. Genel Açıklamalar 
38
2. Kesinlik – Dava Değeri 
40
a. Kira İlişkisi 
42
b. Yargı Çevresi İçinde Bulunan İlk Derece Mahkemeleri Arasındaki Yetki ve Görev Uyuşmazlıklarını Çözmek İçin Verilen Kararlar ile Merci Tayinine İlişkin Kararlar 
42
c. Geçici Hukuki Korumalar Hakkında Verilen Kararlar 
42
aa. İhtiyati Haciz Kararı 
42
bb. İhtiyati Tedbir Kararı 
44
d. İş Mahkemeleri Kanunu 
45
e. İcra İflas Kanunu 
46
C. İlamsız İcra Takibi – İlamlı İcra Takibi 
49
1. Genel Bilgiler 
49
a. Derece Kararı 
50
b. Usuli Kazanılmış Hak 
51
c. Taşınır Teslimi 
51
aa. Teslime Konu Taşınırın Değeri 
52
bb. Fazla Verilen Paranın Geri Alınması 
53
d. İcranın İadesi 
53
e. Hacze İştirak Eden Bütün Alacaklılar Muvafakatı 
54
f. İtirazın İptali Davaları 
55
g. Aşkın Haciz 
56
D. Dosya Kapak Hesabı – Borcun İcra Dosyasına Yatırılması –Bakiye Borç Hesaplanması 
56
1. İlamsız İcra – İtirazın İptali Davası Açılmadan Ödeme Yapılması 
56
2. Kısmi Ödeme Halinde 
58
3. İlamlı İcra Takibinde 
60
İKİNCİ BÖLÜM
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ (İSTİNAF) KARARLARI
I. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRELERİ (İSTİNAF) KARARLARI 
63
II. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CEZA DAİRELERİ (İSTİNAF) KARARLARI 
72
• Ceza yargılamasında sadece icra takibinin konusu olabilecek tazminat talepleriyle ilgili tehiri icra talepli olan davalar araştırılmış ve çalışmaya alınmıştır. 
72
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YARGITAY KARARLARI
I. YARGITAY HUKUK DAİRELERİ KARARLARI 
77
A. İlamlı İcra Takibi – Tehiri İcra 
77
B. İlamsız İcra Takibi – Tehiri İcra 
103
C. Konulara Göre Tasniflenmiş Tanım ve Kavramlar – Tehiri İcra 
167
• ŞİKAYETE KONU İŞLEMİN İCRA MAHKEMESİNCE DENETLENMESİ 
167
• MEHİL VESİKASI – HARÇ 
168
• İHALENİN FESHİ 
170
• TAŞKIN HACİZ 
171
• MESKENİYET ŞİKAYETİ 
171
• USULSÜZ TEBLİĞ ŞİKAYETİ 
172
• TEMİNAT MEKTUBU 
173
• İLAMA DAYALI OLARAK İLAMSIZ İCRA TAKİBİ YAPILMASI I 
174
• İLAMA DAYALI OLARAK İLAMSIZ İCRA TAKİBİ YAPILMASI II 
176
• BORCU KARŞILAYACAK MİKTARIN BELİRLENMESİ 
177
• AŞKIN HALE GELEN TÜM HACİZLER I 
178
• AŞKIN HALE GELEN TÜM HACİZLER II 
180
• DOSYA ALACAĞININ TAMAMININ İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE YATIRILMASI 
180
• KESİN VE SÜRESİZ TEMİNAT MEKTUBU 
181
• İSTİHKAK 
182
• İHTİYATİ HACİZ I 
183
• İHTİYATİ HACİZ II 
184
• İHTİYATİ HACİZ III 
185
• İHTİYATİ HACİZ IV 
186
• KESİNLİK SINIRI – VEKALET ÜCRETİ 
187
• TEHİRİ İCRA KARAR HARCI 
187
• İLAMIN BOZULMASI ÜZERİNE İCRA MUAMELELERİ 
188
• DEĞER TESPİTİ 
190
• İLK KARAR SONRASI TEHİR–İ İCRA KARARI 
191
• TEHİRİ İCRA – KEFİL 
192
• TEMİNAT MEKTUBU – DAVALIYA İADESİ 
193
• TAŞINIRIN BEDEL TESPİTİ 
193
• KAZANÇ KAYBI – İCRANIN ESKİ HALE İADE PROSEDÜRÜ 
196
• MÜKERRER DOSYADAKİ İCRA EMRİNİN İPTALİ 
198
• TAHLİYE EMRİ 
202
• İCRA EMRİNDEKİ ALACAK KALEMLERİ 
203
• TAKİPTE BORÇLU SIFATI BULUNMAYAN ÜÇÜNCÜ KİŞİ 
204
• TEMİNAT ÜZERİNDEKİ HACZİN KALDIRILMASI 
206
• KURUM ALEYHİNE İCRA TAKİBİ 
207
• TAKAS VE MAHSUP 
208
• İCRANIN DURDURULMASI YÖNÜNDE BİR KARAR VERİLMEMESİ 
209
• İŞLEYECEK FAİZ 
212
• MEHİL VESİKASINA İLİŞKİN EK SÜRE TALEBİ 
212
• HACİZLERİN KALDIRILMASI 
213
• ŞİKAYETİN REDDİ 
214
• KESİN HACİZ 
215
• İİK’NIN 36. MADDESİ I 
216
• İİK’NIN 36. MADDESİ II 
216
• TAŞINMAZ TEMİNATI 
216
• EKSİK KARAR VERİLMESİ 
217
• DAHA EVVEL KONULAN HACİZLERİN KALDIRILMASI 
218
• BAKİYE BORÇ MİKTARI 
219
• İLAMA AYKIRILIK BULUNMASI– SÜRESİZ ŞİKAYET 
221
• İCRA KEFİLİ ŞİKAYETİ 
221
• İLAMLI İCRADA BORÇLU SIFATI 
223
• FAİZE FAİZ YÜRÜTÜLMESİ 
225
• BAKİYE BORÇ MUHTIRASI DÜZENLENMESİ DOSYANIN İNFAZ EDİLMEMESİİ 
226
• TAKİPTEN DOSYA KAPAK HESABI TARİHİNE KADAR OLAN DÖNEM İÇİN İŞLEMİŞ YASAL FAİZ 
226
• BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ 
228
• BORCUN TAMAMINDAN SORUMLULUK 
228
• KESİN MEHİL 
229
• BORÇLUNUN KAPAK HESABI TALEBİNİN REDDİ 
230
• ŞİKAYETİN DURUŞMALI İNCELENMESİ 
231
• DÖVİZ BORCU/ KAPAK HESABI 
237
• BİRİKMİŞ NAFAKA ALACAĞI VEKALET ÜCRETİ 
238
• FERİ TALEPLERE İLİŞKİN HESAPLAMALAR KARARIN İNFAZI AŞAMASINDA İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK KAPAK HESABI 
239
• SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME 
242
• HARİCEN TAHSİL HARCI 
245
• FAİZ DE ŞİKAYETİ 
245
• ALACAKLI / BORÇLU ŞİKAYETİ– SIFAT YANLIŞLIĞI 
246
• TASARRUFUN İPTALİ –KAPAK HESABI HARÇTAN MUAFİYET 
247
• VEKALET ÜCRETİ İLE YARGILAMA GİDERİNE İLİŞKİN OLARAK TAKİPTEN DOSYA KAPAK HESABI TARİHİNE KADAR OLAN DÖNEM İÇİN İŞLEMİŞ YASAL FAİZ 
248
• 3. KİŞİ ÖDEMESİ 
250
• TAKİPTEN DOSYA KAPAK HESABI TARİHİNE KADAR OLAN DÖNEM İÇİN İŞLEMİŞ YASAL FAİZ 
250
• MÜKERRER TAKİP OLUŞTURMAMA 
252
• FAİZ HESABI 
254
• İLAMLI İCRA ÖDEME 
254
• TEMİNATIN YATIRILDIĞI TARİH 
256
• MEHİL VESİKASI ALINMASI SIRASINDA YATIRILAN NAKDİ TEMİNAT 
257
• TAKİP SAFHASINA GÖRE TAHSİL HARCI 
258
• DOSYA HESABINDA TESPİT EDİLEN MİKTAR 
259
• TAŞINIRIN TESLİMİ 
260
II. YARGITAY CEZA DAİRELERİ KARARLARI 
262
• Ceza yargılamasında sadece icra takibinin konusu olabilecek tazminat talepleriyle ilgili tehiri icra talepli olan davalar araştırılmış ve çalışmaya alınmıştır. 
262
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
UYGULAMA VE ÖRNEKLER
I. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE SUNULAN TALEP DİLEKÇELERİ 
277
DAVA DİLEKÇESİ – ŞİKAYET 
277
MEHİL VESİKASI TALEBİ I 
279
MEHİL VESİKASI TALEBİ II 
280
MEHİL VESİKASI TALEBİ III 
281
MEHİL VESİKASI TALEBİ IV 
282
MEHİL VESİKASI TALEBİ V 
283
MEHİL VESİKASI TALEBİ VI 
284
HACİZ KONULMASI TALEBİNİN REDDİ TALEBİ 
285
TEHİR–İ İCRA (İCRAYI GERİ BIRAKTIRMA) KARARININ SUNULMASI I 
286
TEHİR–İ İCRA (İCRAYI GERİ BIRAKTIRMA) KARARININ SUNULMASI II 
287
TEHİR–İ İCRA (İCRAYI GERİ BIRAKTIRMA) KARARININ SUNULMASI III 
288
TEHİR–İ İCRA (İCRAYI GERİ BIRAKTIRMA) KARARININ SUNULMASI IV 
289
TEHİR–İ İCRA (İCRAYI GERİ BIRAKTIRMA) KARARININ SUNULMASI V 
290
TEHİR–İ İCRA (İCRAYI GERİ BIRAKTIRMA) KARARININ SUNULMASI VI 
291
TEMİNATA ESAS TAŞINMAZ DEĞERİNİN TESPİTİ 
292
TEMİNAT VE MASRAFLARIN İADESİ TALEBİ 
293
HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ 
294
MEHİL VESİKASI VERİLMESİ TALEBİ 
295
II. TEHİRİ İCRA – AŞAMALARIYLA ÖRNEKLERİN SIRALANMASI 
296
İSTİNAF ÖRNEK DİLEKÇE 
296
İCRA (ÖDEME) EMRİ 
303
YEREL MAHKEMEDEN DERKENAR TALEBİ 
305
3 AYLIK KAPAK HESABI TALEBİ 
306
DOSYA KAPAK HESABI 
307
KESİN TEMİNAT MEKTUBU 
309
TEMİNAT İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE MEKTUBUNUN SUNULMASI 
310
İSTİNAF – YENİDEN YARGILAMA TALEBİ 
311
İCRAYI GERİ BIRAKMA KARARI II 
313
İCRAYI GERİ BIRAKMA KARARI III 
314
İCRAYI GERİ BIRAKMA KARARI IV. 
315
MAAŞ HACZİ BEYAN DİLEKÇESİ 
316
KAPAK HESABI ŞİKAYET DİLEKÇESİ 1 
317
KAPAK HESABI ŞİKAYET DİLEKÇESİ II 
319
SÜRESİZ ŞİKAYET 
321
MEHİL VESİKASI– I 
324
MEHİL VESİKASI– II 
325
EK MEHİL VESİKASI 
326
MEHİL VESİKASI TALEBİ 
327
İCRA HAKİMLİĞİ İCRANIN GERİ BIRAKILMASI TALEBİ 
328
MEHİL VESİKASI ALABİLMEMİZ İÇİN DERKENAR ŞERHİ VERİLMESİ TALEBİ 
330
TEMİNAT MEKTUBUNU SUNABİLMESİ – 3 AY SONRASI TARİHLİ DOSYA KAPAK HESABININ YAPILMASI 
331
MEHİL VESİKASI VERİLMESİ TALEBİ 
332
Kaynakça 
333
Kavram Dizini 
335