Tamamı Çözümlü Ceza Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışma Kitabı Prof. Dr. Mehmet Emin Artuk, Dr. Öğr. Üyesi Esra Alan, Öğr. Gör. Alaaddin Egemenoğlu, Arş. Gör. Erkam Yılmaz  - Kitap
6. Baskı, 
Eylül 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
247
Barkod:
9789750279980
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Ceza hukuku derslerinde anlatılan teorik bilgilerin öğrenciler tarafından somut olaylara uygulanmasında ve öğrencilerin muhakeme kabiliyetlerinin geliştirilmesinde, olay soruları ve mahkeme içtihatlarının tahlili büyük bir önem arz etmektedir. Bir olayın suç teşkil eden bir fiil olduğunu ve dolayısıyla suç tipini doğru olarak belirleyen öğrencinin, o suç tipiyle ilgili unsurları bildiği ve teorik dersleri kavradığı anlaşılmaktadır.
İki bölümden meydana gelen kitabın birinci bölümünde olay ve yargı kararlarının incelenmesi ve çözümüne, ikinci bölümünde ise ceza hukuku genel hükümler dersi sınav sorularına yer verilmiş, kitapta yer alan soruların tamamının çözümlü olması sağlanmıştır.
Kitap yeni baskısında, mevzuata uygun olarak güncellenmiş, yeni eklemeler yapılmıştır.
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Altıncı Baskıya Önsöz 
5
Beşinci Baskıya Önsöz 
7
Dördüncü Baskıya Önsöz 
9
Üçüncü Baskıya Önsöz 
11
İkinci Baskıya Önsöz 
13
Önsöz 
15
Kısaltmalar 
23
Birinci Bölüm
OLAY VE MAHKEME KARARLARININ
ÇÖZÜM YÖNTEMİ
I. GENEL AÇIKLAMALAR 
25
II. OLAY SORULARININ ÇÖZÜMÜ 
25
A. Fail ve Mağdurlarını Göstermek Suretiyle Olayda Somut Olarak Hangi Hareketin, Hangi Suçun Oluşumuna Sebebiyet Verdiğini Belirterek, Suçların Tespit Edilmesi 
26
B. Varsa Hukuka Uygunluk Sebebi Dolayısıyla Suç Oluşturmayan Eylemlerin Belirlenmesi 
27
C. Olayla İlgili Kusurluluğu Kaldıran veya Azaltan Hallerin Tespiti 
28
D. Şahsi Cezasızlık Sebepleriyle Cezayı Kaldıran veya Azaltan Şahsi Sebeplerin ve Objektif Cezalandırılabilme Şartını İhtiva Eden Suçların Belirlenmesi 
29
1. Şahsi Cezasızlık Sebepleri 
29
2. Cezayı Kaldıran veya Azaltan Kişisel Sebepler 
30
3. Objektif Cezalandırılabilme Şartları 
30
E. Somut Olayda Saptanan Suçlar Bakımından Suçun Daha Ağır veya Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Hallerinin ve Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Hallerinin Tespiti 
30
1. Nitelikli Unsurların Tespiti 
30
2. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçların Tespiti 
31
F. Suçun Özel Görünüş Şekillerinden Teşebbüs Aşamasında Kalan ve İştirak Halinde İşlenen Suçlar İle Suçların İçtimaı Hallerinin Tespiti 
32
1. Teşebbüs 
32
2. İştirak 
33
3. İçtima 
33
G. Verilen Bilgiler Çerçevesinde Faillerin Sorumluluklarının Belirlenmesi 
33
III. MAHKEME KARARLARININ ÇÖZÜM YÖNTEMİ 
34
A. Olayın Tespiti 
35
B. Çözülmesi Gereken Hukuki Uyuşmazlık 
35
C. Uyuşmazlığa Dayanak Kanun Hükümleri 
35
D. Mercilerin Görüşleri 
35
E. Değerlendirme (Hukuki Kanaat) 
36
İkinci Bölüm
CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERSİ
SINAV SORULARI VE PRATİK ÇALIŞMALAR
I. CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERSİ ÇÖZÜMLENMİŞ SINAV SORULARI 
37
A. Ara Sınavlar 
37
1. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Genel Hükümler Dersi Ara Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı (19.01.2018) 
37
a. Metin Soruları ve Cevapları 
37
b. Olay 
41
c. Sorular ve Cevaplar 
42
2. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Genel Hükümler Dersi Ara Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı (28.01.2019) 
46
a. Metin Soruları ve Cevaplar 
46
b. Olay 
49
c. Sorular ve Cevaplar 
50
3. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Genel Hükümler Dersi Ara Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı (09.01.2020) 
53
a. Metin Soruları ve Cevapları 
53
b. Olay 
56
4. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Genel Hükümler Dersi Ara Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı (24.02.2022) 
59
a. Metin Soruları 
59
b. Olay Soruları 
64
5. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Genel Hükümler Dersi (Çevrimiçi) Ara Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı (22.01.2021) 
70
6. İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Genel Hükümler Dersi 1. Vize Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı (25.07.2017) 
82
a. Metin Soruları ve Cevapları 
82
7. İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Genel Hükümler Dersi 2. Vize Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı (08.08.2017) 
84
a. Metin Soruları ve Cevapları 
84
B. Mazeret Sınavları 
86
1. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Genel Hükümler Dersi Mazeret Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı (22.02.2018) 
86
a. Metin Soruları ve Cevapları 
86
b. Olay 
89
c. Sorular ve Cevaplar 
89
2. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Genel Hükümler Dersi Mazeret Sınavı Cevap Anahtarı (28.02.2019) 
92
a. Metin Soruları ve Cevaplar 
92
b. Olay 
94
c. Sorular ve Cevaplar 
95
3. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Genel Hükümler Dersi Mazeret Sınavı Cevap Anahtarı (20.02.2020) 
98
a. Metin Soruları 
98
C. Final Sınavları 
103
1. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Genel Hükümler Dersi Final Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı (01.06.2018) 
103
a. Metin Soruları ve Cevapları 
103
b. Olay 
107
c. Sorular ve Cevaplar 
108
2. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Genel Hükümler Dersi Final Sınavı Cevap Anahtarı (21.06.2019) 
111
a. Metin Soruları ve Cevapları 
111
b. Olay 
116
c. Sorular ve Cevaplar 
116
3. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Genel Hükümler Dersi Final Sınavı Cevap Anahtarı (16.06.2022) 
120
a. Metin Soruları 
120
b. Karar Sorusu 
123
4. Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Genel Hükümler Dersi Final Sınavı Cevap Anahtarı (25.06.2022) 
124
a. Metin Soruları 
124
b. Karar Sorusu 
127
5. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Genel Hükümler Dersi Çevrimiçi (Online) Final Sınavı Soru Havuzu ve Cevap Anahtarı (20.06.2020) 
129
6. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Genel Hükümler Dersi Çevrimiçi (Online) Final Sınavı Soru Havuzu ve Cevap Anahtarı (12.06.2021) 
146
7. İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Genel Hükümler Dersi Final Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı 
162
a. Sorular ve Cevaplar 
162
D. Bütünleme Sınavları 
165
1. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Genel Hükümler Dersi Bütünleme Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı (09.09.2017) 
165
a. Sorular ve Cevaplar 
165
b. Olay 
168
2. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Genel Hükümler Dersi Bütünleme Sınavı Soruları (12.09.2018) 
171
a. Metin Soruları ve Cevaplar 
171
b. Olay 
174
c. Sorular ve Cevaplar 
175
3. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Genel Hükümler Dersi Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı (11.09.2019) 
179
a. Metin Soruları ve Cevaplar 
179
b. Olay 
182
c. Sorular ve Cevaplar 
183
4. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Genel Hükümler Dersi Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı (22.07.2022) 
186
a. Metin Soruları 
186
b. Karar Sorusu 
189
5. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Genel Hükümler Dersi Çevrimiçi (Online) Bütünleme Sınavı Soru Havuzu ve Cevap Anahtarı (12.09.2020) 
191
II. CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERSİ ÇÖZÜMLENMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR 
201
A. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Genel Hükümler Dersi Pratik Çalışma Soruları ve Cevap Anahtarı 
201
B. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Genel Hükümler Dersi Pratik Çalışma Soruları ve Cevap Anahtarı 
212
1. Olay 
212
2. Sorular ve Cevaplar 
213
C. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Genel Hükümler Dersi Pratik Çalışma Soruları ve Cevap Anahtarı 
215
1. Olay 
215
2. Sorular ve Cevaplar 
216
D. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Genel Hükümler Dersi Pratik Çalışma Soruları ve Cevap Anahtarı 
219
1. Olay 
219
2. Sorular ve Cevaplar 
220
E. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Genel Hükümler Dersi Pratik Çalışma Soruları ve Cevap Anahtarı 
224
1. Olay 
224
2. Sorular ve Cevaplar 
225
F. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışma Soruları ve Cevap Anahtarı 
228
1. Olay 
228
2. Sorular ve Cevaplar 
229
G. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Genel Hükümler Dersi Pratik Çalışma Soruları ve Cevap Anahtarı 
233
1. Olay 
233
2. Sorular ve Cevaplar 
234
H. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Genel Hükümler Dersi Pratik Çalışma Soruları ve Cevap Anahtarı 
239
1. Olay 
239
2. Sorular ve Cevaplar 
240
İ. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Genel Hükümler Dersi Pratik Çalışma Soruları ve Cevap Anahtarı 
243
1. Olay 
243
2. Sorular ve Cevaplar 
244