Sular Hukuku Prof. Dr. Oğuz Sancakdar, Dr. Öğr. Üyesi Uğur Samancı, Arş. Gör. Hande Sena Çalış, Arş. Gör. Merve Işık  - Kitap
1. Baskı, 
Şubat 2020
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
740
Barkod:
9786050505290
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
600,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Sular Hukuku (Droit de l'eaux, Wasserrecht, Water Law) bağlamında suların tâbi olduğu hukuki rejim, İdare Hukukunun yanı sıra Medeni Hukuk, Uluslararası Kamu Hukuku (Devletler Umumî Hukuku), Ceza Hukuku, Gıda Hukuku, Tarım Hukuku, Toprak Hukukunu, suların korunması ise özellikle Çevre Hukukunu ilgilendirmektedir. Diğer taraftan sular konusu hidroloji (su bilimi) ve mühendislik (özellikle ziraat, çevre, inşaat) bilimi ile de yakından ilgilidir. Dolayısıyla konu ve mevzuatın dağınık ve disiplinler arası nitelik taşıması kimi zaman güçlük doğurmakla birlikte, çalışmaya temel teşkil ettiği ölçüde ilgili yan bilim dallarına da yeri geldiğinde kısaca değinilmiş.
Kamusal sulardan yararlanma Su Hukukuna dinamizm kazandıran temel bir konu olup, sulardan en iyi yararlanmanın sağlanabilmesi için gerek içme, gerekse kullanma sularının korunmasına ilgili olduğu ölçüde yer verilmiş. Çalışma da atık sular dahil, Sular Hukukunun birçok yönüne değinilmeye gayret edilmiş.
(Önsözden)
Kitabın Konu Başlıkları
.
Kamusal Su Kavramı, Tarihi Gelişimi, Kuramsal Temelleri ve Yararlanmaya Yön Veren Su Kuruluşlarına Genel Bakış
.
Kamusal Sulardan Yararlanmanın Genel Hukuki Rejimi
.
Kamusal Sulardan Yararlanmadan Doğan Başlıca Yükümlülükler ve Yararlanmanın Sona Ermesi
.
Sular Hukukuna İlişkin Yargı Kararlarından Örnekler
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar