SPSS ve R Uygulamalı Zaman Serileri Analizine Giriş Prof. Dr. Cem Kadılar, Doç. Dr. Hatice Öncel Çekim  - Kitap
SPSS ve R Uygulamalı

Zaman Serileri Analizine Giriş

4. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
380
Barkod:
9789750290633
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
291,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
3. baskı
Eylül 2020
290,00
145,00 (%50)
Kitabın Açıklaması
Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 4. baskısını yapan kitap, İstatistik, Ekonometri, İktisat, Aktüerya, Endüstri Mühendisliği, İşletme gibi bölümlerde zaman serileri analizi ile ilgili dersler alan ya da bu konu ile ilgilenen tüm üniversite öğrencilerinin; kamu ve özel kuruluşlarda işi açısından zaman serileri analizini kullanması gereken tüm çalışanların; zaman serileri dersi anlatan ya da anlatmayı planlayan tüm öğretim üyelerinin ve zaman serileri analizinin mantığını kavramak isteyen tüm araştırmacıların ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanmıştır.
Kitapta yer alan toplam 60 örnek, 20 uygulama ve her bölümün sonunda uygulamaya yönelik, çözümleri verilmiş alıştırma sorularıyla zaman serileri analizinin temel konuları anlaşılır ve sade bir dille anlatılmıştır. Her bölümün sonunda Türkiye'ye ait orijinal verilerle "SPSS 23" ve "R Studio" paket programlarını kullanılarak yapılan konu ile ilgili uygulamalar sayesinde teorik bilgilerin nasıl uygulanabileceği adım adım gösterilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Zaman Serileri Analizinde Temel Kavramlar ve Önemli İşlemler
.
Ayrıştırma Yöntemi
.
Zaman Serilerinde Regresyon Analizi
.
Üstel Düzleştirme Yöntemi
.
Box–Jenkins Modelleri
.
Türkçe Kavramların İngilizce Karşılıkları
.
Uygulamalara Ait Zaman Serileri
.
Alıştırmalara Ait Zaman Serileri
.
İstatistik Tabloları
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Bölüm 1
ZAMAN SERİLERİ ANALİZİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE ÖNEMLİ İŞLEMLER
1.1. ZAMAN SERİSİ 
16
1.2. ZAMAN SERİSİ VERİLERİ 
18
1.2.1. Mevsimsel ve Aylık Verilerin Yıllık Verilere Dönüştürülmesi 
19
1.2.2. Yıllık Verilerin Mevsimsel Verilere ve Aylık Verilere Dönüştürülmesi 
20
1.3. ZAMAN SERİSİ BİLEŞENLERİ 
22
1.4. ZAMAN SERİSİ GRAFİĞİ 
23
1.5. GECİKME SAYISI 
24
1.6. OTOKORELASYON FONKSİYONU 
25
1.7. KISMİ OTOKORELASYON FONKSİYONU 
28
1.8. FARK İŞLEMLERİ 
30
1.9. DURAĞANLIK 
32
1.10. AKGÜRÜLTÜ SERİSİ 
35
1.11. HATA TERİMİ 
36
1.12. ZAMAN SERİSİNİN DÜZLEŞTİRİLMESİ 
38
1.12.1. Basit Hareketli Ortalama 
38
1.12.2. Merkezsel Hareketli Ortalama 
40
1.13. ENDEKS SAYILAR 
43
1.13.6. Temel Dönemin Değiştirilmesi 
49
1.14. REEL KAVRAMI 
50
1.15. KİŞİ BAŞINA KAVRAMI 
51
1.16. EKSİK VERİLERİN TAMAMLANMASI 
52
1.17. UYGULAMA 1 
54
1.18. UYGULAMA 2 
66
ALIŞTIRMALAR 1 
80
Bölüm 2
AYRIŞTIRMA YÖNTEMİ
2.1. TOPLAMSAL AYRIŞTIRMA YÖNTEMİ 
84
2.1.1. Toplamsal Ayrıştırma Yönteminin Adımları 
84
2.1.2. Yöntemin Geçerliliği 
87
2.1.3. Güven Aralıkları 
89
2.2. ÇARPIMSAL AYRIŞTIRMA YÖNTEMİ 
90
2.2.1. Çarpımsal Ayrıştırma Yönteminin Adımları 
90
2.2.2. Hata Teriminin Analizi 
92
2.3. MEVSİMSELLİK TESTİ 
95
2.4. UYGULAMA 3 
98
2.5. UYGULAMA 4 
109
2.6. UYGULAMA 5 
115
2.7. UYGULAMA 6 
126
ALIŞTIRMALAR 2 
131
Bölüm 3
ZAMAN SERİLERİNDE REGRESYON ANALİZİ
3.1. REGRESYON ANALİZİNDE İSTENİLEN ÖZELLİKLER 
133
3.1.1. Normallik Testi 
134
3.1.2. Değişen Varyanslılık Sorunu 
136
3.1.3. Otokorelasyon Testi 
137
3.1.4. Regresyon Katsayılarının Önemlilik Testi 
138
3.2. MEVSİMSEL OLMAYAN SERİLERDE REGRESYON ANALİZİ 
140
3.2.1. Basit Doğrusal Regresyon Modeli 
140
3.2.2. Birinci Farklar Regresyon Modeli 
144
3.2.3. Üstel Regresyon Modeli 
147
3.2.4. Karesel Regresyon Modeli 
149
3.2.5. Lojistik Regresyon Modeli 
151
3.2.6. Kübik Regresyon Modeli 
153
3.2.7. Diğer Regresyon Modelleri 
155
3.3. MEVSİMSEL SERİLERDE REGRESYON ANALİZİ 
158
3.4. UYGULAMA 7 
166
3.5. UYGULAMA 8 
175
3.6. UYGULAMA 9 
184
3.7. UYGULAMA 10 
192
ALIŞTIRMALAR 3 
199
Bölüm 4
ÜSTEL DÜZLEŞTİRME YÖNTEMİ
4.1. BASİT ÜSTEL DÜZLEŞTİRME YÖNTEMİ 
207
4.2. HOLT ÜSTEL DÜZLEŞTİRME YÖNTEMİ 
211
4.3. WINTERS ÜSTEL DÜZLEŞTİRME YÖNTEMİ 
214
4.4. UYGULAMA 11 
220
4.5. UYGULAMA 12 
226
4.6. UYGULAMA 13 
232
4.7. UYGULAMA 14 
237
ALIŞTIRMALAR 4 
241
Bölüm 5
BOX – JENKINS MODELLERİ
5.1. MEVSİMSEL OLMAYAN BOX–JENKINS MODELLERİ 
244
5.1.1. Otoregresyon Modelleri 
246
5.1.2. Hareketli Ortalama Modelleri 
257
5.1.3. Otoregresif Hareketli Ortalama Modelleri 
266
5.2. MEVSİMSEL BOX–JENKINS MODELLERİ 
273
5.2.1. Mevsimsel Otoregresyon Modelleri 
274
5.2.2. Mevsimsel Hareketli Ortalama Modelleri 
279
5.2.3. Mevsimsel Otoregresif Hareketli Ortalama Modelleri 
283
5.3. MODEL SEÇİM KRİTERLERİ 
284
5.4. UYGULAMA 15 
286
5.5. UYGULAMA 16 
298
5.6. UYGULAMA 17 
305
5.7. UYGULAMA 18 
313
5.8. UYGULAMA 19 
323
5.9. UYGULAMA 20 
331
ALIŞTIRMALAR 5 
338
EKLER
EK 1. UYGULAMALARA AİT ZAMAN SERİLERİ 
341
Tablo 1. Uygulama 1 Verileri 
341
Tablo 2. Uygulama 2 Verileri 
341
Tablo 3. Uygulama 3, 8 ve 12 Verileri 
342
Tablo 4. Uygulama 4 Verileri 
342
Tablo 5. Uygulama 5, 10 ve 14 Verileri 
343
Tablo 6. Uygulama 6 Verileri 
343
Tablo 7. Uygulama 7 Verileri 
344
Tablo 8. Uygulama 9 Verileri 
344
Tablo 9. Uygulama 11 Verileri 
344
Tablo 10. Uygulama 13 Verileri 
345
Tablo 11. Uygulama 15 Verileri 
346
Tablo 12. Uygulama 16 Verileri 
346
Tablo 13. Uygulama 17 Verileri 
347
Tablo 14. Uygulama 18 Verileri 
347
Tablo 15. Uygulama 19 Verileri 
348
Tablo 16. Uygulama 20 Verileri 
349
EK 2. ALIŞTIRMALARA AİT ZAMAN SERİLERİ 
350
Tablo 1. Birinci Bölüm Alıştırma Sorularına ait Veriler 
350
Tablo 2. İkinci Bölüm Alıştırma Sorularına ait Veriler 
350
Tablo 3. Üçüncü Bölüm Alıştırma Sorularına ait Veriler 
350
Tablo 4. Dördüncü Bölüm Alıştırma Sorularına ait Veriler 
351
Tablo 5. Beşinci Bölüm Alıştırma Sorularına ait Veriler 
351
EK 3. İSTATİSTİK TABLOLARI 
352
Standart Normal Dağılım Tablosu 
352
t Tablosu 
353
2 Tablosu 
354
F Tablosu (=0.05) 
355
F Tablosu (=0.025) 
357
EK 4. ALIŞTIRMALARIN ÇÖZÜMLERİ 
359
Bölüm 1 
359
Bölüm 2 
362
Bölüm 3 
364
Bölüm 4 
366
Bölüm 5 
368
Türkçe Kavramların İngilizce Karşılıkları 
371
Kaynaklar 
375
Kavramlar Dizini 
377