Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu Prof. Dr. Cumhur Şahin, Prof. Dr. İzzet Özgenç, Doç. Dr. İlhan Üzülmez  - Kitap

Sporda Şiddet

ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu

2. Baskı, 
Ocak 2012
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
144
Barkod:
9789750217739
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
275,00
İndirimli (%76):
65,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
31.3.2011 tarihli ve 6222 sayılı “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun”, 14 Nisan 2011 tarihli ve 27905 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Son derece gündemde olan konuya ilişkin çalışmada, Gazi Üniversitesi Türk Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (Türk–Ce–Mer) tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Türkiye Futbol Federasyonu işbirliğiyle 03 Mayıs 2011 tarihinde düzenlenen Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kolokyumu adlı bilimsel etkinlikte yapılan konuşma ve sunulan tebliğler yer almaktadır.
Sporda Şike, Teşvik Primi verilmesi suçları nasıl meydana gelir? Cezası nedir? Cezayı ağırlaştıran nedenler nelerdir? Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’da düzenlenen diğer suçlar ve cezaları nelerdir?
Son günlerde kamuoyunu en çok meşgul eden şike ve teşvik primi ile sporla ilgili tüm suçlar ve cezalara dair sorularınızın cevapları, bu kitapta.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Genel Kolluğun 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Hükümlerinin Uygulanması Bağlamında Görev ve Yetkileri
.
Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Bağlamında Spor Kulüplerinin Yükümlülükleri
.
Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Çare Olarak Seyirden Yasaklanma
.
6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Düzenlenen Suçlar ve Kabahatler
.
6222 Sayılı Dair Kanun Hükümlerine Göre Suçların ve Kabahatlerin İçtimai 31.3.2011 Tarihli ve 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun
.
Spor Kulüplerinin Yükümlülükleri
.
Elektronik Bilet Uygulaması
.
Seyirden Yasaklanma
.
Teşvik Primi
.
Şike Suçu
.
Spor Alanlarına Sokulması Yasak Eşya
.
Hakaret İçeren Tezahürat
.
Federasyonların Yaptırım Uygulama Yetkisi
Kitabın İçindekileri
AÇILIŞ KONUŞMASI 
9
Prof. Dr. Rıza AYHAN 
9
AÇILIŞ KONUŞMASI 
11
Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ 
11
GENEL KOLLUĞUN 6222 SAYILI SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI BAĞLAMINDA GÖREV VE YETKİLERİ 
15
Osman KARAKUŞ 
15
SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİ BAĞLAMINDA SPOR KULÜPLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
25
Yunus EGEMENOĞLU 
25
SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE ÇARE OLARAK SEYİRDEN YASAKLANMA 
33
Prof. Dr. Bahri ÖZTÜRK 
33
6222 SAYILI SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNDA DÜZENLENEN SUÇLAR VE KABAHATLER 
47
Prof. Dr. Mahmut KOCA 
47
6222 SAYILI SPORDA ŞİDDETİN VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNDA SUÇLARIN VE KABAHATLERİN İÇTİMAI 
85
Doç. Dr. İlhan ÜZÜLMEZ 
85
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 
95
Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ 
95
I. SPOR KULÜPLERİNE GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER 
95
II. ŞİKE SUÇU 
96
III. TEŞVİK PRİMİ SUÇU 
108
IV. YAPTIRIM VE ETKİN PİŞMANLIK 
109
V. ŞİKE VE TEŞVİK PRİMİ SUÇLARINDAN DOLAYI HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI VERİLEMEMESİ, HÜKMOLUNAN HAPİS CEZASININ SEÇENEK YAPTIRIMLARA ÇEVRİLEMEMESİ VE ERTELENEMEMESİ SORUNU 
110
VI. ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNİN ŞİKE VE TEŞVİK PRİMİ SUÇLARI İLE İLGİLİ OLARAK UYGULANABİLİRLİĞİ SORUNU 
110
VII. ŞİKE VE TEŞVİK PRİMİ SUÇLARINDAN MAHKUMİYETE BAĞLI HAK YOKSUNLUKLARI 
111
VIII. SPOR ALANLARININ GİRİŞİNDE VE ÇEVRESİNDE ARAMA YETKİSİ 
112
IX. SPOR ALANLARININ ÇEVRESİNDEN UZAKLAŞTIRMA YETKİSİ 
112
X. SPOR ALANLARINA SOKULMASI YASAK EŞYA VE MADDELER 
113
XI. SPOR ALANLARINA YASAK EŞYA VE SAİR MADDE SOKULMASI VE BUNLARIN SPOR ALANLARINDA KULLANILMASI SUÇLARI 
113
XII. HAKARET İÇEREN TEZAHÜRAT SUÇU 
116
XIII. SPOR ALANLARINA USULSÜZ SEYİRCİ GİRİŞİ İLE İLGİLİ SUÇLAR 
118
XIV. ELEKTRONİK BİLET SAHTECİLİĞİ SUÇU 
119
XV. SPOR ALANLARINDA GİRİŞ YASAĞI OLAN YERLERE GİRME SUÇU 
120
XVI. SPOR ALANLARINDA KASTEN YARALAMA SUÇUNUN İŞLENMESİ 
120
XVII. SPOR ALANLARINDA MALA ZARAR VERME SUÇUNUN İŞLENMESİ 
120
XVIII. SPOR MÜSABAKALARINI SEYİRDEN YASAKLANMA TEDBİRİ 
121
1. Güvenlik Tedbiri Olarak Spor Müsabakalarını Seyirden Yasaklama 
121
2. Koruma Tedbiri Olarak Spor Müsabakalarını Seyirden Yasaklama 
124
3. İdari Tedbir Olarak Spor Müsabakalarını Seyirden Yasaklama 
126
31.3.2011 tarihli ve 6222 sayılı SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN 
127