Sosyal Bilimlerde Aracı ve Düzenleyici Etki Analizleri IBM SPSS Process Makro Uygulamalı, Örnek Veri Setleri Prof. Dr. Sait Gürbüz  - Kitap
Sosyal Bilimlerde

Aracı ve Düzenleyici Etki Analizleri

IBM SPSS Process Makro Uygulamalı, Örnek Veri Setleri

2. Baskı, 
Temmuz 2021
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
184
Barkod:
9789750270017
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
190,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Gördüğü yoğun ilgi sonucunda, üst üste ek baskılar yapan kitabın, güncellenmiş 2. Baskısı yayınlanmıştır.
Bu kitap, birbiriyle yakında ilişkili olan ve araştırmacılar tarafından sık sık karıştırılan iki konuya odaklanmaktadır: Aracılık ve düzenleyicilik etkileri. Soysal bilimlerde, iki değişken arasındaki nedensel ilişkinin tam olarak anlaşılabilmesi bahse konu ilişkinin nasıl ve hangi durumlarda meydana geldiğine de bağlıdır. Başka bir anlatımla, X ve Y değişkeni arasındaki ilişkinin nasıl bir bağlantı mekanizması ile gerçekleştiği (aracılık-mediation) ya da X ve Y arasındaki ilişkinin hangi durumlarda değiştiği (düzenleyicilik-moderation) sosyal gerçekliğin tam anlaşılması bakımından önemli görülmektedir. Her ne kadar bu kavramlar basit gibi algılansa da, aracılık ve düzenleyicilik etkilerinin istatistiksel olarak nasıl test edileceği, görece karmaşık ve tartışmalıdır.
Bu kitabın amacı; aracı, düzenleyici ve durumsal aracı etkileri içeren araştırma modellerinin kavramsal yönlerini ve bu modellerin pratik şekilde nasıl analiz edileceğini örnek veri setleri üzerinden açıklamaktır. Kitabın hedef kitlesi; sosyal gerçekliğe dair araştırma hipotezlerini görgül (empirical) veriler üzerinden test etmek isteyen araştırmacılar, öğrenciler ve bilim insanlarıdır. Kitapta, aracı ve düzenleyici etki analizleri son yıllarda yaygınlaşmaya başlayan ve bahse konu analizler için oldukça pratik sonuçlar üreten Process Makro (IBM SPSS üzerinden çalışmaktadır) uygulaması ile ele alınmıştır. Okuyucunun kitapta anlatılan analizleri, bizzat yaparak öğrenmesini sağlamak amacıyla gerçek deneklerden toplanmış birçok örnek veri dosyası kitabın tanıtımının yapıldığı web sitesinde (www.seckin.com.tr) kullanıma sunulmuştur.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Aracılık Etkisi
.
Düzenleyicilik Etkisi
.
Durumsal Aracılık Etkisi
.
Process Makro ile Veri Analizi ve Raporlama
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Sunuş 
5
Şekiller Listesi 
13
Tablolar Listesi 
15
BİRİNCİ BÖLÜM:
DOLAYLI VE DURUMSAL ETKİLERE GİRİŞ VE
TEMEL KAVRAMLAR
Giriş 
19
Aracı, Düzenleyici ve Durumsal Aracı Etkiler 
20
Sosyal Bilimlerde Değişken ve Türleri 
25
Korelasyon ve Nedensellik 
28
Doğrusal Regresyon Analizi ve Tahminleme 
33
Verilerin Analize Hazırlanması ve Aykırı Gözlemler 
39
Process Makro Uygulaması ve SPSS’e Kurulumu 
42
İKİNCİ BÖLÜM:
BASİT ARACILIK ETKİSİNİN ANALİZİ
Giriş 
49
Aracılık Etkisi ve Temel Kavramlar 
49
Aracılık Etkilerinin İstatistiksel Olarak Test Edilmesi 
53
Basit Aracılık Etkisinin Process Makro İle Test Edilmesi –
Uygulama 1 
64
Basit Aracılık Etkisinin Process Makro ile Test Edilmesi– Uygulama 2 
73
Değerlendirme 
81
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
DÜZENLEYİCİLİK ETKİSİNİN ANALİZİ
Giriş 
89
Düzenleyicilik Etkisine İlişkin Örnek Araştırma Senaryoları 
89
Düzenleyicilik Etkisi 
91
Düzenleyicilik Etkisinin Process Makro ile Test Edilmesi – Uygulama 1 
96
Düzenleyicilik Etkisinin (Kategorik Değişkenli) Process Makro ile Test Edilmesi – Uygulama 2 
104
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
DURUMSAL ARACILIK ETKİSİNİN ANALİZİ
Giriş 
117
Durumsal Aracılık Etkisi 
117
Durumsal Aracılık Etkisine İlişkin Yazından Örnekler 
121
Aracılı Durumsallık Tartışması 
127
Durumsal Aracılık Etkisinin Process Makro ile Test Edilmesi 
129
Genel Değerlendirme 
173
Kaynakça 
177
Kavram Dizini 
181
Yazar Hakkında 
183