Sermaye Şirketlerinde Şirket İçi Uyuşmazlıkların Tahkim Yoluyla Çözümlenmesi Yağmur Türkeş  - Kitap

Sermaye Şirketlerinde Şirket İçi Uyuşmazlıkların Tahkim Yoluyla Çözümlenmesi

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
182
Barkod:
9786254328336
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
215,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Tahkim, hakem heyetinin taraflarca seçilebilmesi ve tarafların kendi ihtiyaçlarına göre tahkim usulünü şekillendirebilmeleri sebebiyle, şirket içi uyuşmazlıkların çözümü için avantajlı bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Pay sahipleri ile şirket arasında meydana gelebilecek bir uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözümlenmesinin kararlaştırılacağı en olağan yer ise esas sözleşmedir. Sermaye şirketleri özelinde hazırlanan bu çalışmada, esas sözleşmede yer verilen tahkim şartı, usuli bir bakış açısı ile değerlendirilmiştir. Bu kapsamda esas sözleşmede yer verilen tahkim şartının geçerliliği ve tahkim yargılaması sırasında ortaya çıkabilecek önemli sorunlar üzerinde durulmuştur.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Şirket İçi Uyuşmazlıklarda Tahkimin Geçerliliği
.
Tahkim Yargılamasındaki Önemli Bazı Sorunlar
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER 
GİRİŞ 
BİRİNCİ BÖLÜM 
ŞİRKET İÇİ UYUŞMAZLIKLARDA TAHKİMİN GEÇERLİLİĞİ 
§1. ESAS SÖZLEŞMEDE TAHKİM ŞARTININ MADDİ GEÇERLİLİĞİ 
I. GENEL OLARAK 
II. EMREDİCİLİK İLKESİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 
A. Genel Bilgiler 
B. Tahkim Şartının Emredici Hükümler İlkesi Kapsamında Değerlendirilmesi 
C. Halka Açık Şirketlerin Esas Sözleşmesinde Tahkim Şartına Yer Verilmesi 
III. TEK BORÇ İLKESİNE AYKIRILIK YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 
IV. TAHKİM ANLAŞMASININ MADDİ ESAS SÖZLEŞME HÜKMÜ NİTELİĞİ TAŞIMASI 
V. ÖNGÖRÜLMESİ HALİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YER ALMASI ZORUNLU HÜKÜM OLMASI 
VI. TAHKİM İRADESİ 
A. Genel Olarak 
B. Mukayeseli Hukuk 
C. Türk Hukuku 
§2. ŞİRKET İÇİ UYUŞMAZLIKLARIN OBJEKTİF TAHKİME ELVERİŞLİLİĞİ 
I. GENEL OLARAK 
II. ORGAN KARARLARININ İPTALİNE VEYA GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN DAVALAR 
A. Genel Kurul Kararının İptali Davası 
B. Genel Kurul Kararının Butlanı ve Yokluğunun Tespiti 
C. Yönetim Kurulu Kararlarının İptali ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Kararına Karşı Açılan İptal Davası 
III. SORUMLULUK DAVALARI 
IV. ORTAKLIKTAN ÇIKMA VE ÇIKARILMAYA İLİŞKİN DAVALAR 
V. ŞİRKETİN SONA ERMESİNE İLİŞKİN DAVALAR 
A. Genel Olarak 
B. Anonim Şirketler ve Limited Şirketlerde Haklı Nedenle Fesih Davası 
VI. ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ 
A. Genel Olarak 
B. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı 
C. Özel Denetçi Atanması 
D. Genel Kurulun Toplantıya Çağrılmasını Sağlama Ve Gündeme Madde Ekletmenin Tahkime Elverişliliği 
E. Değerlendirmemiz 
İKİNCİ BÖLÜM 
TAHKİM YARGILAMASINDAKİ ÖNEMLİ BAZI SORUNLAR 
§1. ÇOK TARAFLI TAHKİM 
I. Genel Olarak 
II. İhtiyari Tahkimde Yargısal Temel Hakların Korunması 
III. Hakem Heyetinin Oluşumu 
A. Genel Olarak 
B. Şirket İçi Uyuşmazlıklarda Hakem Heyetinin Kurulması 
§2. PARALEL YARGILAMA PROBLEMİ 
I. GENEL OLARAK 
II. ŞİRKET İÇİ UYUŞMAZLIKLARDA ORTAYA ÇIKAN PARALEL YARGILAMA ÖRNEKLERİ 
III. PARALEL YARGILAMA PROBLEMİNİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ 
A. Tahkim İlk İtirazı 
B. Yargılamaların Birleştirilmesi 
C. Yargılamaya Müdahil Olma 
D. Bekletici Mesele 
E. Koordinasyon Görüşmeleri 
F. Aynı Hakem Heyetinin Atanması 
G. Dava Karşıtı Emir 
SONUÇ