Şematik Tüketici Hukuku Doç. Dr. Selin Sert Sütçü  - Kitap

Şematik Tüketici Hukuku

2. Baskı, 
Mart 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
19x27
Sayfa:
120
Barkod:
9789750291333
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
198,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
1. baskı
Şubat 2023
198,00
99,00 (%50)
Kitabın Açıklaması
Tüketici hukuku her geçen gün daha çok uyuşmazlığın konusu olmakta bu sebeple de önemi her geçen gün artmaktadır. Tüketici hukukuna ilişkin düzenlemeler en son 2023 yılında değişikliğe uğramış, özellikle kanun koyucu mesafeli sözleşmelerle ilgili yeni düzenlemeler öngörmüştür. Tüketici hukuku sadece dünyada değil ülkemizde de giderek artan bir öneme sahip olmasına rağmen tüketici hukuku kavramlarının anlaşılması zor olarak değerlendirilmesi konunun daha kolay anlaşılması zorunluluğunu getirmiştir. Şematik Tüketici hukuku uygulayanlar, tüketici hukukunu öğrenmek isteyenler ve öğrenciler için tüketici hukukunu daha anlaşılır hale getirmek için hazırlanmıştır. Amaç; tüketici hukukunun herkes tarafından anlaşılmasını sağlamaktır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Tüketici Hukukunun Temel Kavramları
.
Tüketici Sözleşmeleri
.
Tüketici Hukuku Uyuşmazlıkları ve Uyuşmazlıkların Çözümü
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Birinci Bölüm
TÜKETİCİNİN KORUNMASI KAVRAMI VE
KAVRAMIN TARİHİ GELİŞİMİ
I. GENEL OLARAK 
13
II. AVRUPA BİRLİĞİNDE TÜKETİCİNİN KORUNMASI KAVRAMI VE GELİŞİMİ 
14
III. ÜLKEMİZDE TÜKETİCİNİN KORUNMASI KAVRAMI VE GELİŞİMİ 
15
İkinci Bölüm
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN AMACI,
KAPSAMI, TEMEL KAVRAMLAR, GENEL İLKELER
I. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN AMACI 
17
II. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN KAPSAMI 
17
III. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA YER ALAN TEMEL KAVRAMLAR (TKHK m. 3) 
18
A. Tüketici 
18
B. Satıcı 
18
C. Sağlayıcı 
18
D. Mal 
19
E. Hizmet 
19
F. Tüketici İşlemi 
19
G. Kalıcı Veri Saklayıcısı 
20
H. Üretici 
20
İ. İthalatçı 
20
J. Tüketici Örgütleri 
21
IV. TÜKETİCİ HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ 
21
A. Sözleşme Özgürlüğü 
21
B. Tüketici Lehine Yorum İlkesi 
21
C. Tüketici Sözleşmelerinde Şekil 
22
D. Kıymetli Evrak Düzenlenmesi 
22
E. Tüketici Lehine Verilen Teminatlar 
23
F. Haksız Şartlar 
23
V. SATIŞTAN KAÇINMA 
26
VI. SİPARİŞ EDİLMEYEN MAL VEYA HİZMETLER 
26
Üçüncü Bölüm
AYIPLI MAL, AYIPLI HİZMET
I. AYIPLI MAL 
27
A. Tanımı 
27
B. Ayıplı Maldan Sorumluluk 
28
C. Ayıplı Malın Varlığı Halinde İspat Yükü 
28
D. Tüketicinin Seçimlik Hakları 
28
E. Zamanaşımı 
29
II. AYIPLI HİZMET 
29
A. Tanımı 
29
B. Ayıplı Hizmetten Dolayı Sorumluluk 
30
C. Tüketicinin Seçimlik Hakları 
30
D. Zamanaşımı 
30
Dördüncü Bölüm
TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİ
I. TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMESİ 
31
A. Tanımı 
31
B. Cayma Hakkı 
31
C. Temerrüt 
32
D. Erken Ödeme 
32
E. Diğer Hükümler 
32
II. TÜKETİCİ KREDİLERİ 
32
A. Tanımı 
32
B. Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Yükümlülüğü 
33
C. Cayma Hakkı 
34
D. Faiz Oranı 
34
E. Sözleşmede Değişiklik Yapılması 
35
F. Erken Ödeme 
35
G. Temerrüt 
35
H. Sigorta, Yan Finansal Ürün ve Hizmet Sunumu 
36
İ. Bağlı Krediler 
36
1. Tanımı 
36
2. Cayma Hakkı 
36
3. Sorumluluk 
36
4. Zamanaşımı 
36
J. Diğer Hususlar 
37
III. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ 
37
A. Tanımı 
37
B. Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Yükümlülüğü 
38
C. Temerrüt 
38
D. Bağlı Krediler 
39
1. Tanımı 
39
2. Sorumluluk 
39
3. Zamanaşımı 
39
E. Faiz Oranı 
39
F. Erken Ödeme 
39
G. Sigorta, Yan Finansal Ürün ve Hizmet Sunumu 
40
H. Diğer Hususlar 
40
IV. ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMESİ 
40
A. Tanımı 
40
B. Şekli 
41
C. Teminat Verilmesi 
41
D. Cayma Hakkı 
42
E. Konutun Teslimi 
42
F. Sözleşmeden Dönme 
42
G. Diğer Hususlar 
43
V. İŞ YERİ DIŞINDA KURULAN SÖZLEŞMELER 
43
A. Tanımı 
43
B. Şekli 
44
C. Cayma Hakkı 
44
D. Diğer Hususlar 
45
VI. MESAFELİ SÖZLEŞMELER 
45
A. Tanımı 
45
B. Tüketicinin Bilgilendirilmesi 
45
C. Cayma Hakkı 
46
D. Aracı Hizmet Sağlayıcılar 
46
E. Diğer Hükümler 
48
VII. DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL SÖZLEŞMELERİ 
49
A. Tanımı 
49
1. Devre Tatil Sözleşmesinin Tanımı 
49
2. Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmesinin Tanımı 
49
3. Değişim Sözleşmesi 
49
4. Yeniden Satış Sözleşmesi 
50
B. Şekli 
50
C. Cayma Hakkı 
50
D. Diğer Hükümler 
50
VIII. PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ 
51
A. Tanımı 
51
B. Tüketicinin Sözleşmeden Doğan Hakları 
51
C. Tüketici Kavramının Genişlemesi 
52
D. Diğer Hükümler 
52
IX. ABONELİK SÖZLEŞMELERİ 
52
A. Tanımı 
52
B. Tüketici Lehine Düzenlemeler 
52
C. Tüketicinin Sözleşmeden Doğan Hakları 
53
D. Diğer Hükümler 
53
X. PROMOSYON UYGULAMALARI 
54
Beşinci Bölüm
TÜKETİCİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ AMACINI TAŞIYAN DÜZENLEMELER
I. FİYAT ETİKETİ 
55
II. TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 
56
III. GARANTİ BELGESİ 
56
IV. İHTİYARİ GARANTİ BELGESİ 
57
V. YENİLENMİŞ ÜRÜNLER 
57
VI. SATIŞ SONRASI HİZMETLER 
58
VII. TÜKETİCİNİN BİLİNÇLENDİRİLMESİ 
58
VIII. TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ 
59
Altıncı Bölüm
TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR
I. TİCARİ REKLAM 
61
A. Tanımı 
61
B. Uyulması Gereken Kurallar 
61
II. HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR 
62
III. REKLAM KURULU 
62
A. Reklam Kurulunun Oluşumu 
63
B. Reklam Kurulunun Çalışma Usulü 
64
Yedinci Bölüm
TÜKETİCİ KURULUŞLARI
I. TÜKETİCİ KONSEYİ 
65
II. REKLAM KONSEYİ 
65
III. TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ 
65
A. Tanımı 
65
B. Üyeleri 
66
C. Başvuru Yapılması 
67
D. Hakem Heyetinin Toplanması 
67
E. Tüketici Hakem Heyeti Kararı 
67
Sekizinci Bölüm
YARGILAMA, DAVA ŞARTI ARABULUCULUK, DENETİM
I. TÜKETİCİ MAHKEMELERİ 
69
II. DAVA ŞARTI ARABULUCULUK 
69
III. ÜRETİMİN VEYA SATIŞIN DURDURULMASI VE MALIN TOPLATILMASI 
70
IV. DENETİM 
70
V. TÜKETİCİ ÜRÜNÜ VE HİZMET DENETİMİ 
71
VI. CEZA HÜKÜMLERİ 
71
A. Genel Düzenlemeler 
71
B. Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Sözleşmelerine İlişkin Ceza Hükümleri 
72
C. Ön Ödemeli Konut Satışı Sözleşmesi, İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelere Aykırılık Halinde Öngörülen Ceza Hükümleri 
72
E. Tüketici Ödülleriyle İlgili Düzenlemeye Aykırılık Halinde Öngörülen Ceza 
72
F. Tüketici Kredileri İle Ön Ödemeli Konut Satışı Sözleşmelerinde Teminat Şartına Aykırı Davranılması Halinde Öngörülen Cezalar 
73
G. Süreli Yayın Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Promosyon Uygulamalarına Aykırılık Halinde Öngörülen Cezalar 
73
H. Yenilenmiş Ürünler Düzenlemesine Aykırılık Halinde Öngörülen Ceza 
73
I. Satış Sonrası Hizmetlere İlişkin Düzenlemelere Aykırılık Halinde Öngörülen Ceza 
73
İ. Tüketicinin Bilinçlendirilmesine İlişkin Düzenlemelere Aykırılık Halinde Öngörülen Cezalar 
74
J. Ticari Reklama İlişkin Düzenlemelere Aykırılık Halinde Öngörülen Cezalar 
74
K. Haksız Ticari Uygulamalara Aykırılık Halinde Öngörülen Ceza 
75
L. Mesafeli Sözleşmeler, Üretimin veya Satışın Durdurulması ve Malın Toplatılması, Yiyecek Taklidi Ürünler Düzenlemelerine Aykırılık Halinde Öngörülen Cezalar 
75
M. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Uygulanmasının Denetimine İlişkin Öngörülen Ceza 
75
N. Tüketici Ürünü ve Hizmet Denetimine Aykırılık Halinde Öngörülen Ceza 
76
O. Piramit Satış Sistemlerine İlişkin Düzenlemelere Aykırılık Halinde Öngörülen Ceza 
76
Ö. Diğer Düzenlemeler 
76
VII. UZLAŞMA 
78
VIII. CEZALARDA YETKİ VE İTİRAZ 
79
Dokuzuncu Bölüm
DİĞER HÜKÜMLER
I. YİYECEK TAKLİDİ ÜRÜNLER 
81
A. Tanımı 
81
B. Hükümleri 
81
II. PİRAMİT SATIŞ SİSTEMLERİ 
82
A. Tanımı 
82
B. Hükümleri 
82
III. TEST, MUAYENE VE ANALİZ 
82
IV. DİĞER HÜKÜMLER 
82
V. YÖNETMELİKLER VE DİĞER DÜZENLEYİCİ İŞLEMLER 
83
TEST SORULARI
TEST I 
85
TEST II 
91
TEST III 
99
TEST IV 
107
CEVAP ANAHTARI 
115
Kaynakça 
117
Kavram Dizini 
119