Şemalarla Medeni Usul Hukuku Doç. Dr. Barış Toraman  - Kitap

Şemalarla Medeni Usul Hukuku

2. Baskı, 
Haziran 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
19x27
Sayfa:
91
Barkod:
9789753689991
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Yayınevi:
Fiyatı:
250,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Kitap medeni usul hukuku dersini almakta olan hukuk fakültesi öğrencileri ya da meslek sınavlarına hazırlanan mezunlar için bir yardımcı kaynak olarak kullanılabilir. Ancak bunun yanı sıra ilgili diyagramlarda konu hakkındaki güncel monografik çalışmalara, önemli bazı kararlara ve az da olsa uygulamaya da dikkat çekmeye çalıştım.
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER 
1. Medeni Usul Hukuku Kavramı 1 
2. Modern Türk Medeni Usul Hukukunun Gelişimi 2 
3. Yargı Yolları . 3 
4. Mahkemeler; Genel Mahkemeler . 4 
5. Mahkemelerin Kuruluşu ve İş Dağılımı . 5 
6. İhtisaslaşma Amacıyla İş Dağılımı . 6 
7. Aile Mahkemesi 7 
8. Asliye Ticaret Mahkemesi 8 
9. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi . 9 
10. İcra Mahkemesi 10 
11. İş Mahkemesi 11 
12. Kadastro Mahkemesi 12 
13. Tüketici Mahkemesi . 13 
14. Görevsizlik ve Yetkisizlik Kararı; Sonuçları . 14 
15. Genel Yetki Kuralları . 15 
16. Seçimlik Yetki Kuralları . 16 
17. Kesin Yetki Kuralları . 17 
18. Yetki Sözleşmesi 18 
19. Hakimin Yasaklılığı ve Reddi (Karşılaştırma) . 19 
20. Hakimin Yasaklılığı ve Reddi–Bilirkişinin Yasaklılığı ve Reddi . 20 
21. Hakimin Hukuki Sorumluluğu . 21 
22. Hakimin Hukuki Sorumluluğu–Bilirkişinin Hukuki Sorumluluğu . 22 
23. Tasarruf İlkesi . 23 
24. Taraflarca Hazırlama ve Teksif İlkeleri, Davayı Aydınlatma Ödevi . 24 
25. Aleniyet İlkesi 25 
26. Usuli Dürüstlük 26 
27. Usul Ekonomisi İlkesi 27 
28. Hukuki Dinlenilme Hakkı 28 
29. Yargılamanın Sevk ve İdaresi 29 
30. Hukukun Uygulanması . 30 
31. Taraf Ehliyeti 31 
32. Dava Ehliyeti–Kanuni Temsil . 32 
33. Davaya Vekalet 1 . 33 
34. Davaya Vekalet 2 . 34 
35. İhtiyari Dava Arkadaşlığı . 35 
36. Mecburi Dava Arkadaşlığı . 36 
37. Davanın İhbarı 37 
38. Fer’i Müdahale . 38 
39. Asli Müdahale 39 
40. Fer’i Müdahale–Asli Müdahale (Karşılaştırma) . 40 
41. Süreler–1 Sürelerin Niteliği, Belirlenmesi 41 
42. Süreler–2 Başlangıcı, İşlemesi, Bitimi 42 
43. Süreler–3 Haftalık, Aylık, Yıllık ve Günlük Süreler 43 
44. Eski Hale Getirme 44 
45. Adli Tatil 45 
46. Dava Türleri 46 
47. Belirsiz Alacak Davası ve Kısmi Dava 47 
48. Dava Şartları . 48 
49. Genel Olarak İlk Derece Yargısı ve Davanın Aşamaları . 49 
50. Dilekçeler Aşaması . 50 
51. Dava Konusunun Devri 51 
52. Tarafta İradi Değişiklik (HMK m.124) 52 
53. Duruşma Düzeni, Kayıt ve Yayın Yasağı 53 
54. Islah 54 
55. Adli Yardım 55 
56. Basit Yargılama Usulü . 56 
57. Çekişmesiz Yargı Usulü . 57 
58. Çekişmeli Yargı/Çekişmesiz Yargı Benzerlikler ve Farklılıklar 58 
59. Davaya Son Veren Taraf işlemleri . 59 
60. Hukuk Yargısında Karar Türleri 60 
61. İspat Hukukuna İlişkin Üç Temel Soru 61 
62. İkrar–1 . 62 
63. İkrar–2 . 63 
64. Hukuki İşlemin İspatı – I; Senetle (Kesin Delille) İspat Zorunluluğu – Ana Kural . 64 
65. Hukuki İşlemin İspatı – II; Senetle İspat Zorunluluğu ve İstisnaları . 65 
66. Hukuki İşlemin İspatı – III; (i.) Senede Karşı Senetle İspat Zorunluluğu– İstisnaları; (ii.) Senetlerin İspat Gücü; (iii.) İmza Atamayanların Durumu . 66 
67. Senette Tahrifat ve Sahtelik 67 
68. Tanıklıktan Çekinme Hakkı ve Sınırları–1 Sebepler 68 
69. Tanıklıktan Çekinme Hakkı ve Sınırları–2 Usulü ve Haksız Yere Çekinmenin Yaptırımı 69 
70. Tanıklıktan Çekinme Hakkı ve Sınırları–3 Uygulama Alanı Bulduğu ya da Bulmadığı Diğer Haller 70 
71. Bilirkişi İncelemesi–I Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve Bilirkişinin Görevlendirilmesi . 71 
72. Bilirkişi İncelemesi–II Bilirkişi Görüşünün Hazırlanması ve Değerlendirilmesi . 72 
73. Uzman Görüşü 73 
74. HMK'da Sessiz Kalma 74 
75. HMK'da Karşı Koyma Engel Olma 75 
76. Kanun Yolları Genel Şema . 76 
77. Kanun Yolları II – İstinaf . 77 
78. İstinaf Aşamasında Yapılabilecek/Yapılamayacak İşlemler 78 
79. İstinaf ve Temyiz Kanun Yolları Arasındaki Temel Benzerlik ve Farklılıklar 79 
80. Yargılamanın İadesi–Sebepler 80 
81. Yargılamanın İadesi–Usulü . 81 
82. İhtiyati Tedbirler – I; Kavram, Yargılama, Kanun Yolları 82 
83. İhtiyati Tedbirler – II; Uygulanması, Tamamlayıcı İşlem, İtiraz, Teminat 83 
84. İhtiyati Tedbirler – III; Tedbire Muhalefet, Haksız Tedbirden Sorumluluk 84 
85. Delil Tespiti 85 
KAYNAKÇA 87