Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genç Hukukçular Sempozyumu 2021 Tam Metin Kitabı – (2 Cilt) Prof. Dr. Ümit Süleyman Üstün, Doç. Dr. Alper Uyumaz, Dr. Öğr. Üyesi Tamer Bozkurt  - Kitap
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Genç Hukukçular Sempozyumu

2021 Tam Metin Kitabı – (2 Cilt)

1. Baskı, 
Aralık 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
1531
Barkod:
9786254323652
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
771,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bu kitap 25-26-27 Haziran 2021 tarihlerinde "Selçuk Üniversitesi Genç Hukukçular Sempozyumu-2021 Sempozyumunda" sunulan kırk sekiz tebliğ metninden oluşmaktadır. Sempozyumda kamu hukuku ve özel hukuk alanında toplam yetmiş dokuz bildiri sunulmuştur. Bunlardan kırk sekizi bu kitapta genişletilmiş olarak yayınlanmaktadır.
Kitabın İçindekileri
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU'NUN KANUN YOLLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİNDE 7251 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Dr. Öğr. Üyesi Fatih AYDEMİR 
EV BAŞKANININ SORUMLULUKTAN KURTULMASINDA ARANAN ÖZENİN ÖLÇÜSÜ 
Dr. Öğr. Ü. Günhan GÖNÜL KOŞAR 
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU AÇISINDAN HAKEMİN VEYA HAKEM KURULLARININ HAKKANİYET VE NASAFETE GÖRE KARAR VERMESİ 
Dr. Öğr. Üyesi İsmet MAZLUM 
LAHEY SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMA ve TÜRK AİLE MAHKEMELERİ KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
Dr. Şebnem NEBİOĞLU ÖNER 
HAKSIZ REKABETTEN DOĞAN MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİ AÇISINDAN ZORUNLU ARABULCULUĞUN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Dr. Öğr. Üyesi Önder TOPAL 
HARCIN EKSİK VEYA HİÇ YATIRILMAMIŞ OLMASININ HMK VE İYUK HÜKÜMLERİ BAKIMINDAN BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ 
Doç. Dr. Ömer Faruk DEMİR 
YENİ BİR ANAYASA DÜŞÜNCESİ BAĞLAMINDA İNTERNET ERİŞİMİNİN ÖNEMİ ÜZERİNE ÖZEL HUKUK PERSPEKTİFİNDEN FONKSİYONEL VE SOSYAL BİR DEĞERLENDİRME 
Dr. Öğr. Üyesi Semih YÜNLÜ 
YARGI KARARLARI IŞIĞINDA MENFİ TESPİT DAVALARINDA ARABULUCULUK DAVA ŞARTI 
Dr. Öğr. Ü. Uğur BULUT 
REKLAMASYON FATURASI UYGULAMASI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 
Dr. Öğr. Üyesi Alper ÖZBOYACI 
COVID–19 PANDEMİSİNİN MİLLETLERARASI AİLE HUKUKUNA ETKİLERİ 
Dr. Öğr. Üyesi Lale AYHAN İZMİRLİ 
BOŞANMA DAVALARINDA, AYNI CİNSTEN KİŞİLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ZİNA KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 
Dr. Öğr. Ü. Mehmet Emin ÖZGÜL 
TÜKETİCİNİN SOSYAL MEDYA ETKİLEYİCİLERİ ARACILIĞIYLA YAPILAN REKLAMLARA KARŞI KORUNMASI 
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül KÜÇÜKDAĞLI 
5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA ANNEYE SAĞLANAN HAKLAR 
Dr. Öğr. Üyesi Canan ERDOĞAN 
SOSYAL GÜVENLİK HAKKININ DAVA EDİLEBİLİRLİĞİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NDE SOSYAL GÜVENLİK HAKKI 
Dr. Öğr. Üyesi Emrah ÇETİN 
TELETIP VE HEKİMİN SÖZLEŞMESEL BORÇLARI 
Dr. Öğr. Üyesi Özgün ÇELEBİ 
VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ KANUN YOLUNDAN VAZGEÇEREK ÇÖZÜMLENMESİ 
Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe KARAÇOBAN GÜNEŞ 
HAKARET SUÇUNDA 'ALENİYET' UNSURU 
Av. Dr. Mehmet Zülfü ÖNER 
TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME TEDBİRİNE İLİŞKİN SORUNLAR 
Dr. Kübra TUNÇ 
HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAMINDA VERGİ YARGILAMASI HUKUKUNDA KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ GEREKEN İDARİ İŞLEM KAVRAMI 
Doç. Dr. Gamze GÜMÜŞKAYA 
KİŞİSEL VERİLERİN CEZA HUKUKU ARACILIĞIYLA KORUNMASI 
Dr. Öğr. Üyesi Fatih YURTLU 
İDARİ İŞLEMİN HUKUKA AYKIRILIĞININ BELİRLENDİĞİ TARİHİN TAM YARGI DAVASI AÇMA SÜRESİNE ETKİSİ 
Dr. Emre AKBULUT 
TUTUKLAMAYA ALTERNATİF BİR KORUMA TEDBİRİ OLARAK ADLİ KONTROL 
Dr. Öğr. Üyesi Elif ERGÜNE 
YARGI KARARLARI IŞIĞINDA VERGİ USUL KANUNU'NDA DÜZENLENEN MÜTALAA (MADDE 367) KAVRAMININ İNCELENMESİ 
Dr. Ali SAKLAN 
EVLİLİĞİN BOŞANMA VEYA BUTLANLA SONA ERMESİ DURUMUNDA VELÂYETİ ANNEYE BIRAKILAN ÇOCUĞUN SOYADI MESELESİ 
Arş. Gör. Şeyda YÖRÜK 
CİLT 2 
REKABETE AYKIRI ANLAŞMA, UYUMLU EYLEM VE TEŞEBBÜS BİRLİĞİ KARARLARININ İŞGÜCÜ PİYASASINA YANSIMASI 
Av. Sena GÜLLÜ 
Av. Kubilay KAHRAMAN 
ALMAN VE İSVİÇRE HUKUKLARIYLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK TÜRK HUKUKUNDA BOŞANMA DAVASININ SAĞ KALAN EŞİN MİRASÇILIĞINA ETKİSİ VE OLMASI GEREKEN HUKUK BAKIMINDAN ÖNERİLER 
Dr. Öğr. Üyesi Özgür GÜVENÇ 
ÖLÜMDEN SONRA KİŞİLİK DEĞERLERİNİ KORUMANIN YOLLARI 
Tahir SARIDOĞAN 
İŞ İLİŞKİSİNDE "PSİKOLOJİK TACİZ" KAVRAMININ TBK MD. 417 VE SORUMLULUĞA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ 
Tuba GÜNGÖR 
MİLLETLERARASI İNŞAAT UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ 
Av. Rumeysa ÖZYÜREK 
MEDENİ USUL HUKUKUNDA KISMİ DAVA VE BELİRSİZ ALACAK DAVASI ÖZELİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
Arş. Gör. Çağatay Serdar ŞAHİN 
AKILLI SÖZLEŞMELER 
Halit ERGÜN 
TÜRK İŞ HUKUKUNDA UZAKTAN ÇALIŞMA KAPSAMINDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA BORCU 
Dr. Öğr. Üyesi Kübra DEMİR 
TÜRKİYE'DE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN TARİHİ VE HUKUKİ GELİŞİMİ 
Mehmet Fuat YILDIRIM 
ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUKTA İŞGAL REJİMİ: İSRAİL–FİLİSTİN ÖRNEĞİ 
Eda Nur AĞA 
VERGİLERİN KANUNİLİĞİ İLKESİNİN SONUÇLARI 
Arş. Gör. Zeynep Sena ACAR 
SUÇA TEŞEBBÜS 
Yasin KILIÇ 
CEZA HUKUKUNDA BİLİŞSEL VE DUYGUSAL ZEKANIN ÇOCUKLARDAKİ KUSUR YETENEĞİ ÜZERİNE ETKİSİ 
Dr. Summani DEMİRCİ 
YÜRÜTME ERKİNİN HUKUK İHDASI REJİMİ: FRANSA ÖRNEĞİ 
Dr. Semih Batur KAYA 
İDARE HUKUKU ÇERÇEVESİNDE DEFİNECİLİK 
Arş. Gör. Dr. Muradiye ÇEVİKÇELİK 
İNFAZ HUKUKUNDA İYİ HALİN TESPİTİ 
Mihrinaz AKKAN 
1951 MÜLTECİLERİN HUKUKİ DURUMUNA DAİR SÖZLEŞME KAPSAMINDA MÜLTECİLERİN EĞİTİM HAKKI 
Arş. Gör. Meryem YILDIRIM 
ÇOCUKLARA YÖNELİK CEZA POLİTİKASI UYGULAMALARI VE ÇOCUK HAKLARI 
Arş. Gör. Elif KÖSESOY 
TÜRK CEZA HUKUKUNDA İÇTİMA ve FİİL TEKLİĞİ 
İlkay COŞKUN 
TÜRK CEZA ADALETİ SİSTEMİNE İKİ YENİ KURUM: SERİ MUHAKEME USULÜ VE BASİT YARGILAMA USULÜ 
Arş. Gör. Elif ILDIRAR 
ULUSLARARASI HUKUKTA DERİN DENİZ YATAĞINDAKİ KAYNAKLARIN ARAŞTIRILMASI, KEŞFİ VE İŞLETİLMESİ 
Ayşe KOŞAPINAR 
SERİ MUHAKEME USULÜNDE CEZANIN BELİRLENMESİ 
Arif GÜMÜŞAY 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE LİBYA DEVLETİ ULUSAL MUTABAKAT HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN AKDENİZ'DE DENİZ YETKİ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN MUTABAKAT MUHTIRASI'NIN TÜRKİYE BAKIMINDAN ARZ ETTİĞİ ÖNEMİN ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN İNCELENMESİ 
Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe İSAYEV 
RUANDA ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ 
Av. Ebru Naciye ATAMAN