Prof. Dr. Mehmet Emin Artuk'a Armağan Prof. Dr. Mahmut Koca, Prof. Dr. İzzet Özgenç, Prof. Dr. İlhan Üzülmez, Doç. Dr. M. Emin Alşahin  - Kitap

Prof. Dr. Mehmet Emin Artuk'a Armağan

1. Baskı, 
Haziran 2020
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
1623
Barkod:
9789750260155
Kapak Türü:
Ciltli
Kitabın Fiyatı:
1.750,00
İndirimli (%48):
911,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Prof. Dr. Mehmet Emin Artuk, otuz yılı aşkın süre görev yaptığı Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'n de binlerce öğrenci yetiştirmiş, onlarca yüksek lisans ve doktora öğrencisinin tez danışmanlığını yapmış ve yine ceza hukuku literatürüne ve uygulamasına çok değerli katkıları olan yüzlerce eseri kaleme almıştır. Artuk Hoca, halen, öğrenci yetiştirerek ve eserler üreterek bu katkılarına devam etmektedir.
Bu Armağan, Artuk Hoca'nın Türk ceza hukukunun gelişmesine yaptığı bu katkılara, onun dostlarının, üzerlerin de emeğinin olduğu bilim insanlarının bir şükran ifadesi olarak ortaya çıkmıştır. Armağan'da makale, çeviri ve karar tahlillerinden oluşan toplam elli sekiz adet bilimsel yazı yer almaktadır. Bunlardan otuz üç tanesi yazarlarının talebi doğrultusunda hakem denetiminden geçmiştir. Hakem denetiminden geçen makaleler, başlığının üzerine konulan bir işaretle gösterilmiştir.
Artuk Hoca, kişiliğiyle, titiz bilimsel çalışmalarıyla, bitmek tükenmek bilmeyen çalışma enerjisi ve heyecanıyla ve özellikle zor zamanlarda gösterdiği bilim adamı duruşuyla dostlarına ve genç akademisyenlere her zaman örnek olmuş ve halen olmaya devam etmektedir. Bu Armağanı tüm ceza hukuku ailesi adına saygıyla takdim ederken, kendisine, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve güzel bir ömür diliyoruz.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Hocam Prof. Dr. Mehmet Emin Artuk, Prof. Dr. Ahmet Gökcen
.
M. Emin Artuk ile Yüzyılın Yarısına Uzanan Dostluğun Anılarını Yeniden Anımsamak, Prof. Dr. Ali Güzel
.
Benim Gözümden Mehmet Emin Artuk, Prof. Dr. Zeki Hafızoğulları
.
Emin Hocam, Prof. Dr. Mahmut Koca
.
Emin ARTUK Hoca İsmi, Prof. Dr. Burhan Kuzu
.
1. İyi Çalışmalar!! 2. Doçent Ol, Çöpçü Ol!!! Prof. Dr. Sibel Özel
.
Prof. Dr. Mehmet Emin Artuk ile Olan Dostluğumuz Üzerine Bir Kaç Söz, Prof. Dr. Durmuş Tezcan
.
Hocam Prof. Dr. Mehmet Emin ARTUK, Doç. Dr. Mehmet Emin Alşahin
.
Bilimsel Yazılar
.
Anayasa'nın 105. Maddesinde Yapılan Değişiklik Kapsamında Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğuna İlişkin Esaslar, Prof. Dr. Berrin Akbulut
.
Osmanlı Devletinde Mahkemeler, Prof. Dr. Mehmet Âkif Aydın
.
CAS 2008–A–1519 – Fc Shakhtar Donetsk (Ukraine) ve Mr. Matuzalem Francelino Da Silva (Brazil) & Real Zaragoza Sad (Spain) & Fıfa, Çeviren: Prof. Dr. Murat Balcı – Av. Sinem Turan – Av. Emrullah Alpaslan Aydın
.
Anayasa Mahkemesinin İptal Kararının Ardından Tapuya Kayıtlı Taşınmazlarda Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımına İlişkin Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi Kararlarının Kamu Hukuku Perspektifinden Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Nihat Bulut
.
Cinsel Saldırı Suçu (TCK M. 102), Prof. Dr. Nur Centel– Prof. Dr. Hamide Zafer
.
Türk Ceza Kanunu'nda İnsan Ticareti Suçu (TCK M.80), Prof. Dr. Özlem Yenerer Çakmut
.
Çocukların Ceza Sorumluluğu ve Haklarında Uygulanacak Yaptırımlara Özgü Türk Ceza Yasasındaki Hükümler, Prof. Dr. Ali Rıza Çınar
.
Taksirle Yaralama Suçu (TCK M. 89), Prof. Dr. Ahmet Gökcen
.
Yağma Suçu ve Nitelikli Halleri (TCK M. 148–150), Prof. Dr. Ahmet Gökcen – Araş. Gör. Büşra Şenerdoğan
.
Malvarlığına Karşı Suçlar Açısından Akrabalık Bağının Etkisi (TCK M.167), Prof. Dr. Recep Gülşen
.
İş Uyuşmazlıklarında Yeni Bir Sistem: Temyiz (Yargıtay) Yolunun Kapatılması (Eleştirel Yaklaşım–Iı), Prof. Dr. Ali Güzel
.
Sağlık Çalışanları Bakımından Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar, Prof. Dr. Dr. H.C. Hakan Hakeri – Araş. Gör. Dr. Melik Kartal – Araş. Gör. Şule Karataş Görücü
.
Osmanlı'nın Kuruluş ve Yükselme Döneminde Meşruiyet ve Ulema Üzerine Bazı Değerlendirmeler, Prof. Dr. Mehmet İpşirli
.
Cebir Kullanma Suçu, Prof. Dr. Zeynel T. Kangal
.
Kişisel Verileri Yok Etmeme Suçu (TCK M. 138), Prof. Dr. Mahmut Koca
.
Çocukların Kendi Aralarındaki Cinsel İlişkinin Cezalandırılabilirliği Sorunu, Prof. Dr. Mahmut Koca – Araş. Gör. Özge Bozkurt, Araş. Gör. İbrahim Akar
.
Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit Suçu (TCK M. 213), Prof. Dr. Veli Özer Özbek
.
Belgede Sahtecilik – Görevi Kötüye Kullanma Suçu ile İlgili Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun Verdiği Bir Karar Hakkında Değerlendirme, Prof. Dr. Mustafa Özen
.
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim ve Denetim Organlarında Görev Yapan Kişilerin Hukuki Statüsüne ve Sorumluluk Rejimine İlişkin Tespit ve Değerlendirmeler, Prof. Dr. İzzet Özgenç
.
"Davasız Yargılama Olmaz" İlkesi, Savcıların Yetkileri ve Yükümlülükleri, Prof. Dr. Sami Selçuk
.
Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçların Yapısı ve Bir Öneri, Prof. Dr. Sami Selçuk
.
İnsanların Borçlu Olduğu İnsanlar, Prof. Dr. Doğan Soyaslan
.
Ceza Muhakemesinde Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma (CMK M. 134), Prof. Dr. Cumhur Şahin
.
24–7–2018 Tarihli ve 80784–13 Sayılı Vlase'a Karşı Romanya Kararı'nın Işığında Aihm'nin Tıbbi Müdahlelerde Yaşam Hakkının İhlaliyle İlgili Bir Başvuruyu Değerlendirmede Dikkate Aldığı Hususlar, Prof. Dr. Durmuş Tezcan
.
Ceza Muhakemesinde Mahkemelerin Yer Bakımından Yetkisi – Doktrin ve Uygulama Işığında Kanun Hükümlerinin Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Faruk Turhan – Dr. Öğr. Üyesi Murat Aksan
.
İftira Suçu, Prof. Dr. İlhan Üzülmez
.
Alman Ceza Kanununun 348. Maddesine Göre Kamu Görevlisinin Düzenlemeye Yetkili Olduğu Resmi Belgede Sahtecilik Suçu, Prof. Dr. Frank Zieschang
.
Cinsel Saldırı Suçu (TCK M. 102), Doç. Dr. Mehmet Emin Alşahin
.
Başkasının Eserini Sahiplenme Suçu (Fsek M. 71–1–2), Doç. Dr. Sinan Bayındır
.
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Yer Alan Cezai Hükümlerin Kabahatler Kanununun Genel Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Doç. Dr. Olgun Değirmenci
.
Sporda Dopingin Cezalandırılabilirliği, Doç. Dr. Koray Doğan
.
Kripto Para Suçları: Kripto Para Birimlerinin Hukuki Boyutu ve Türk Ceza Kanunu Bakımından Değerlendirilmesi, Doç. Dr. Murat Volkan Dülger– Onur Özkan
.
Alman Ceza Kanunu'nun 186. Maddesinde Düzenlenen Karalama Suçundaki "Gerçekliği Kanıtlanmamış Olgu" İfadesinin Hukuki Niteliği Üzerine Bir İnceleme, Doç. Dr. Uğur Ersoy
.
Hileli İflas Suçundaki "İflasa Karar Verilmesi" İbaresinin Hukuki Niteliği, Doç. Dr. Ali Hakan Evik
.
Türk Ceza Hukukunda İnşaat Veya Yıkımla İlgili Emniyet Kurallarına Uymama Suçu ile İlgili Kısa Bir Değerlendirme (TCK. M.176), Doç. Dr. Pınar Memiş Kartal
.
Ceza Adalet Sisteminde İkrarın Önemi, Doç. Dr. Ali Rıza Töngür – Doç. Dr. Ekrem Çetintürk
.
Meşru Savunmada Saldırı Fiilinin Hukuki Niteliği, Doç. Dr. Erdal Yerdelen – Araş. Gör. Şeyda Altuntaş Yıldız
.
Evrensel Yargı Yetkisi, Dr. Öğr. Üyesi Esra Alan Akcan
.
Suçluların İadesinde Hususilik Kuralı, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hulusi Akkaş
.
Yargıtay Kararları Çerçevesinde Ceza Muhakemesinde Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suretiyle Mağdurun Elde Ettiği Delillerin Değeri, Dr. Öğr. Üyesi Özge Apiş
.
Alman Ceza Hukukunda Kamu Görevlisi Kavramı, Dr. Jur. R. Barış Atladı
.
İftira Suçu, Dr. Öğr. Üyesi Kerim Çakır
.
Suç Yapısının Mantığı Üzerine, Prof. Dr. Dr. H.C. Mult. Urs Kındhäuser – Çeviren: Dr. Öğretim Üyesi Serkan Meraklı
.
Türk Ceza Hukukunda Hedefte Sapma, Dr. Öğr. Üyesi Cem Şenol
.
Türk Ceza Hukukunda Silahlı Örgüt Suçu, Dr. Öğr. Üyesi M. Emre Tulay
.
Alman Hukukunda Seçimlik Fiil–Suç Cezalandırması, Dr. Öğr. Üyesi Ercan Yaşar
.
Vergi Matrahının Azalması Sonucunu Doğuracak Şekilde İşlenen Vergi Kaçakçılığı Suçu, Araş. Gör. Beşir Babayiğit
.
Nemo Tenetur İlkesinin Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alma Tedbiri Bakımından Değerlendirilmesi, Araş. Gör. Burak Bilge
.
Israrlı Takip ve Taciz (Stalking) Kavramı ve Suçu, Araş. Gör. Alparslan Dereli
.
Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ek Madde 12 Kapsamında Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapan Personele Karşı İşlenen Suçlarda Soruşturma Usulü, Araş. Gör. Alaaddin Egemenoğlu
.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Işığında Türk Hukukunda Tutuklamanın Şartları, Araş. Gör. Nuran Haydar
.
Kanunilik İlkesinin Bir Sonucu Olarak Ceza Kanunlarının Belirliliği İlkesi, Araş. Gör. Mehmet Korkmaz
.
Şiddeti Önlemede Bir Araç Olarak Kötü Muamele Suçları, Araş. Gör. Elif Almıla Kökdemir
.
Devletin Cezalandırma Yetkisinin Beccaria Açısından Değerlendirilmesi, Araş. Gör. Nurten Öztürk
.
Türk Ceza Hukukunda 19. Yüzyıl ve Sonrasında Eziyet Suçunun Görünümü, Araş. Gör. Enes Yılmaz
.
Farklı Neviden Fikri İçtima, Araş. Gör. Erkam Yılmaz
.
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Saldırı Suçu Hakkındaki Yetkisinin Etkinleştirilmesi, Prof. Dr. Dr. H.C. Dr. H.C. Claus Kreß Ll.M. (Cambridge) – Çeviren: A. Halim Arslanbaş
.
Der Schutz Der Wohnung Im Strafrecht, (Ceza Hukukunda Konutun Korunması), Hilal Tuğba Öksüzoğlu
Kitabın İçindekileri
Prof. Dr. Mehmet Emin Artuk’un Özgeçmişi 
19
Prof. Dr. Mehmet Emin Artuk Armağanı Hakem Heyeti 
35
Sunuş 
37
ANILAR
Hocam Prof. Dr. Mehmet Emin Artuk 
49
Prof. Dr. Ahmet Gökcen
M. Emin Artuk ile Yüzyılın Yarısına Uzanan Dostluğun Anılarını Yeniden Anımsamak… 
53
Prof. Dr. Ali Güzel
Benim Gözümden Mehmet Emin Artuk 
57
Prof. Dr. Zeki Hafızoğulları
Emin Hocam 
61
Prof. Dr. Mahmut Koca
Emin ARTUK Hoca İsmi 
65
Prof. Dr. Burhan Kuzu
1. İyi çalışmalar!! 2. Doçent ol, çöpçü ol!!! 
67
Prof. Dr. Sibel Özel
Prof. Dr. Mehmet Emin Artuk ile Olan Dostluğumuz Üzerine Bir Kaç Söz 
69
Prof. Dr. Durmuş Tezcan
Hocam Prof. Dr. Mehmet Emin ARTUK 
73
Doç. Dr. Mehmet Emin Alşahin
BİLİMSEL YAZILAR
ANAYASA’NIN 105. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK KAPSAMINDA CUMHURBAŞKANININ CEZAİ SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN ESASLAR 
77
(Principles Relating the Criminal Liability of the President of the Republic within the Scope of Changes in Article 105 of the Constitution)
Prof. Dr. Berrin AKBULUT
OSMANLI DEVLETİNDE MAHKEMELER 
107
(Judiciary in Ottoman Empire)
Prof. Dr. Mehmet Âkif AYDIN
CAS 2008/A/1519 – FC SHAKHTAR DONETSK (UKRAİNE) VE MR. MATUZALEM FRANCELİNO DA SİLVA (BRAZİL) & REAL ZARAGOZA SAD (SPAİN) & FIFA 
151
Çeviren: Prof. Dr. Murat BALCI – Av. Sinem TURAN
Av. Emrullah ALPASLAN AYDIN
ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ ARDINDAN TAPUYA KAYITLI TAŞINMAZLARDA OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN YARGITAY VE ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ KAMU HUKUKU PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 
201
(Public Law Perspective Onuation Of Supreme Court and Constitutional Courts' Judgements Related To Acquisitive Preion of The Immovables Registered In The Land Registry After Cancellation Decision Of The Constitutional Court)
Prof. Dr. Nihat BULUT
CİNSEL SALDIRI SUÇU (TCK m. 102) 
225
(The Crime of Sexual Assault (TPC Art.102)
Prof. Dr. Nur CENTEL– Prof. Dr. Hamide ZAFER
TÜRK CEZA KANUNU’NDA İNSAN TİCARETİ SUÇU (TCK m.80) 
265
(Crime of Human Trafficking in Turkish Penal Code) (TPC Art.80)
Prof. Dr. Özlem Yenerer ÇAKMUT
ÇOCUKLARIN CEZA SORUMLULUĞU VE HAKLARINDA UYGULANACAK YAPTIRIMLARA ÖZGÜ TÜRK CEZA YASASINDAKİ HÜKÜMLER 
295
(Provisions in the Turkish Criminal Code on the Criminal Responsibility and Sanctions Applicable to Children)
Prof. Dr. Ali Rıza ÇINAR
TAKSİRLE YARALAMA SUÇU (TCK m. 89) 
349
(Negligent Injury Offence (TPC Art. 89)
Prof. Dr. Ahmet GÖKCEN
YAĞMA SUÇU VE NİTELİKLİ HALLERİ (TCK m. 148–150) 
399
(Crime of Plunder (TPC Art. 148–150))
Prof. Dr. Ahmet GÖKCEN – Araş. Gör. Büşra ŞENERDOĞAN
MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLAR AÇISINDAN AKRABALIK BAĞININ ETKİSİ
(TCK m.167) 
469
(The Effect of Kinship in terms of Offenses against Property) (TCC Art. 167)
Prof. Dr. Recep GÜLŞEN
İŞ UYUŞMAZLIKLARINDA YENİ BİR SİSTEM: TEMYİZ (YARGITAY) YOLUNUN KAPATILMASI (Eleştirel Yaklaşım–II) 
487
(A New System in Labor Disputes: A Critical Approach to Revocation of Appellate Procedure at Court of Cassation)
Prof. Dr. Ali GÜZEL
SAĞLIK ÇALIŞANLARI BAKIMINDAN CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR 
535
(The Offences Against Sexual Integrity In Terms Of Healthcare Professionals)
Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ – Araş. Gör. Dr. Melik KARTAL
Araş. Gör. Şule Karataş GÖRÜCÜ
OSMANLI’NIN KURULUŞ VE YÜKSELME DÖNEMİNDE MEŞRUİYET VE ULEMA ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER 
573
(Some Remarks on Legitimacy and Ulema during the Foundation and Rise of the Ottoman Empire)
Prof. Dr. Mehmet İPŞİRLİ
CEBİR KULLANMA SUÇU 
585
(Crime of Violence)
Prof. Dr. Zeynel T. KANGAL
KİŞİSEL VERİLERİ YOK ETMEME SUÇU (TCK m. 138) 
617
(Crime of Non–destructive Act of Personal Data (TPC Art. 138))
Prof. Dr. Mahmut KOCA
ÇOCUKLARIN KENDİ ARALARINDAKİ CİNSEL İLİŞKİNİN CEZALANDIRILABİLİRLİĞİ SORUNU 
633
(The Problem of Punishabilty of Sexual Intercourses Between Children)
Prof. Dr. Mahmut KOCA – Araş. Gör. Özge BOZKURT
Araş. Gör. İbrahim AKAR
HALK ARASINDA KORKU VE PANİK YARATMAK AMACIYLA TEHDİT SUÇU
(TCK m. 213) 
669
(Crime of Threatening to Incite Panic and Fear in Public)
Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK
BELGEDE SAHTECİLİK – GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU İLE İLGİLİ YARGITAY CEZA GENEL KURULU’NUN VERDİĞİ BİR KARAR HAKKINDA DEĞERLENDİRME 
701
(Evaluation on the Judgement by General Assembly of Criminal Chambers of the Court of Cassation about the Crimes of Forgery of the Document and Misuse of Public Duty)
Prof. Dr. Mustafa ÖZEN
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM VE DENETİM ORGANLARINDA GÖREV YAPAN KİŞİLERİN HUKUKİ STATÜSÜNE VE SORUMLULUK REJİMİNE İLİŞKİN TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER 
715
(Findings and Assessments on the Legal Status and the Criminal Responsibility Regime of the Members of the Governing and Supervisory Bodies of the Organized Industrial Zone)
Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ
“DAVASIZ YARGILAMA OLMAZ” İLKESİ, SAVCILARIN YETKİLERİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
729
(The Principle of “No Judgment without Filed Lawsuit”, Powers and Obligations of Prosecutors)
Prof. Dr. Sami SELÇUK
CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLARIN YAPISI VE BİR ÖNERİ 
737
(The Structure of the Offenses Against Sextual İmmunity and a Proposal)
Prof. Dr. Sami SELÇUK
İNSANLARIN BORÇLU OLDUĞU İNSANLAR 
743
(İndividuals appreciated by people)
Prof. Dr. Doğan SOYASLAN
CEZA MUHAKEMESİNDE BİLGİSAYARLARDA, BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA VE KÜTÜKLERİNDE ARAMA, KOPYALAMA VE ELKOYMA (CMK m. 134) 
749
(Search, Copying and Distrainment of Computers, Softwares and Computer Files in Law on Criminal Procedure)
Prof. Dr. Cumhur ŞAHİN
24/7/2018 TARİHLİ VE 80784/13 SAYILI VLASE’A KARŞI ROMANYA KARARI’NIN IŞIĞINDA AİHM’NİN TIBBİ MÜDAHLELERDE YAŞAM HAKKININ İHLALİYLE İLGİLİ BİR BAŞVURUYU DEĞERLENDİRMEDE DİKKATE ALDIĞI HUSUSLAR 
765
(Aspects taken into consideration by ECHR with regards to Violation of Right to Life in Medical Interventions in the Light of Vlase v. Romania Judgement dated 24/07/2018 and Application No 80784/13)
Prof. Dr. Durmuş TEZCAN
CEZA MUHAKEMESİNDE MAHKEMELERİN YER BAKIMINDAN YETKİSİ – DOKTRİN VE UYGULAMA IŞIĞINDA KANUN HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
773
(The Jurisdiction Ratione Loci of the Courts in Criminal Procedure– Theuation of the Law Provisions in the Light of Doctrine and Practice)
Prof. Dr. Faruk TURHAN – Dr. Öğr. Üyesi Murat AKSAN
İFTİRA SUÇU 
815
(Crime of Defamation)
Prof. Dr. İlhan ÜZÜLMEZ
Die Falschbeurkundung im Amt gemäß § 348 StGB 
845
(Alman Ceza Kanununun 348. Maddesine Göre Kamu Görevlisinin Düzenlemeye Yetkili Olduğu Resmi Belgede Sahtecilik Suçu)
(Forgery of Official Documents by Public Officers in German Penal Code Article 348)
Prof. Dr. Frank ZİESCHANG
CİNSEL SALDIRI SUÇU (TCK m. 102) 
857
(The Crime of Sexual Assault (TPC Art.102))
Doç. Dr. Mehmet Emin ALŞAHİN
BAŞKASININ ESERİNİ SAHİPLENME SUÇU (FSEK m. 71/1–2) 
881
(Copyright İnfringement by Unlawful Ownership of another's Work) (Law No: 5846 Art. 71/1–2)
Doç. Dr. Sinan BAYINDIR
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA YER ALAN CEZAİ HÜKÜMLERİN KABAHATLER KANUNUNUN GENEL HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ 
915
(Theuation of Penalty Provisions in the Law on the Protection of the Consumer within the Scope of General Provisions of the Law of Misdemeanor)
Doç. Dr. Olgun DEĞİRMENCİ
SPORDA DOPİNGİN CEZALANDIRILABİLİRLİĞİ 
935
(Criminalisation of Doping in Sports)
Doç. Dr. Koray DOĞAN
KRİPTO PARA SUÇLARI: KRİPTO PARA BİRİMLERİNİN HUKUKİ BOYUTU VE TÜRK CEZA KANUNU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
963
(Cryptocurrency Crimes: Legal Aspects of Crypto Currencies anduation in Terms of Turkish Penal Code)
Doç. Dr. Murat Volkan DÜLGER– Onur ÖZKAN
ALMAN CEZA KANUNU’NUN 186. MADDESİNDE DÜZENLENEN KARALAMA SUÇUNDAKİ “GERÇEKLİĞİ KANITLANMAMIŞ OLGU” İFADESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 
995
(Analysis on Legal Concept of Uncorroborated Fact” Regulated as Crime of Defamation in Article 186 of German Penal Code)
Doç. Dr. Uğur ERSOY
HİLELİ İFLAS SUÇUNDAKİ “İFLASA KARAR VERİLMESİ” İBARESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 
1005
(The Legal Characteristic of the Phrase "Bankruptcy Decision" in Fraudulent Bankruptcy Crime)
Doç. Dr. Ali Hakan EVİK
TÜRK CEZA HUKUKUNDA İNŞAAT VEYA YIKIMLA İLGİLİ EMNİYET KURALLARINA UYMAMA SUÇU İLE İLGİLİ KISA BİR DEĞERLENDİRME (TCK. m.176) 
1033
(A Briefuation on the Crime of Violating the Safety Regulations in Construction and Demolition in Turkish Criminal Law)
Doç. Dr. Pınar Memiş KARTAL
CEZA ADALET SİSTEMİNDE İKRARIN ÖNEMİ 
1041
(The Importance for Confession in Criminal Justice System)
Doç. Dr. Ali Rıza TÖNGÜR – Doç. Dr. Ekrem ÇETİNTÜRK
MEŞRU SAVUNMADA SALDIRI FİİLİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 
1069
(Legal Nature of the Act of Attack in Legitimate Defense.uation of the Judgement by General Assembly for Criminal Matters of The Court of Cassation)
Doç. Dr. Erdal YERDELEN – Araş. Gör. Şeyda ALTUNTAŞ YILDIZ
EVRENSEL YARGI YETKİSİ 
1093
(Authority of Universal Jurisdiction)
Dr. Öğr. Üyesi Esra ALAN AKCAN
SUÇLULARIN İADESİNDE HUSUSİLİK KURALI 
1103
(The Rule of Speciality in the Extradition of Criminals)
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hulusi AKKAŞ
YARGITAY KARARLARI ÇERÇEVESİNDE CEZA MUHAKEMESİNDE HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SURETİYLE MAĞDURUN ELDE ETTİĞİ DELİLLERİN DEĞERİ 
1117
(The Value of the Evidences Obtained by the Victim in Criminal Procedure Law with in the Scope of Turkish Supreme Court’s Decisions)
Dr. Öğr. Üyesi Özge APİŞ
ALMAN CEZA HUKUKUNDA KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI 
1139
(Legal Concept of Public Officials in German Criminal Law)
Dr. jur. R. Barış ATLADI
İFTİRA SUÇU 
1163
(Crime of Defamation)
Dr. Öğr. Üyesi Kerim ÇAKIR
SUÇ YAPISININ MANTIĞI ÜZERİNE 
1207
(Orijinal başlık: Zur Logik des Verbrechensaufbaus. İng. To the Logic of Crime Construction)
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Urs KINDHÄUSER
Çeviren: Dr. Öğretim Üyesi Serkan MERAKLI
TÜRK CEZA HUKUKUNDA HEDEFTE SAPMA 
1223
(The Aberrance in Turkish Criminal Law)
Dr. Öğr. Üyesi Cem ŞENOL
TÜRK CEZA HUKUKUNDA SİLAHLI ÖRGÜT SUÇU 
1241
(Armed Organization Crime in Turkish Criminal Law)
Dr. Öğr. Üyesi M. Emre TULAY
ALMAN HUKUKUNDA SEÇİMLİK FİİL/SUÇ CEZALANDIRMASI 
1265
(Conviction in the alternative, in German Criminal Law)
Dr. Öğr. Üyesi Ercan YAŞAR
VERGİ MATRAHININ AZALMASI SONUCUNU DOĞURACAK ŞEKİLDE İŞLENEN VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇU 
1299
(The Committed Tax Evasion Crime that may Result in Tax Base Reduction)
Araş. Gör. Beşir BABAYİĞİT
NEMO TENETUR İLKESİNİN BEDEN MUAYENESİ VE VÜCUTTAN ÖRNEK ALMA TEDBİRİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
1339
(Evaluation of Nemo Tenetur's Principle by Body Examination and Sample Taking Care of the Body)
Araş. Gör. Burak BİLGE
ISRARLI TAKİP VE TACİZ (STALKING) KAVRAMI VE SUÇU 
1363
(The Concept of Stalking and Crime of Stalking)
Araş. Gör. Alparslan DERELİ
SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU EK MADDE 12 KAPSAMINDA SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREV YAPAN PERSONELE KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA SORUŞTURMA USULÜ 
1389
(Investigation Procedure for Crimes Against Healthcare Professionals in Health Institutions and Organizations Under Fundamental Code On Healthcare Services Additional Article 12)
Araş. Gör. Alaaddin EGEMENOĞLU
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İÇTİHATLARI IŞIĞINDA TÜRK HUKUKUNDA TUTUKLAMANIN ŞARTLARI 
1411
(The Conditions of Detention On Remand in Turkish Law in the Light of the Case Law of The European Court of Human Rights)
Araş. Gör. Nuran HAYDAR
KANUNİLİK İLKESİNİN BİR SONUCU OLARAK CEZA KANUNLARININ BELİRLİLİĞİ İLKESİ 
1445
(Principle of Certainity of Criminal Laws as a Result of the Principle of Legality)
Araş. Gör. Mehmet KORKMAZ
ŞİDDETİ ÖNLEMEDE BİR ARAÇ OLARAK KÖTÜ MUAMELE SUÇLARI 
1473
(Crimes of Maltreatment as a Means of Preventing Violence)
Araş. Gör. Elif Almıla KÖKDEMİR
DEVLETİN CEZALANDIRMA YETKİSİNİN BECCARİA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
1505
(Evaluation of State’s Penalization Authority from the View Point of Beccaria)
Araş. Gör. Nurten ÖZTÜRK
TÜRK CEZA HUKUKUNDA 19. YÜZYIL VE SONRASINDA EZİYET SUÇUNUN GÖRÜNÜMÜ 
1519
(The Appearance of the Crime of Torment in the 19th Century and Later in Turkish Criminal Law)
Araş. Gör. Enes YILMAZ
FARKLI NEVİDEN FİKRİ İÇTİMA 
1553
(Conceptual Aggregation of Crimes)
Araş. Gör. Erkam YILMAZ
ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ’NİN SALDIRI SUÇU HAKKINDAKİ YETKİSİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ 
1589
(On the Activation of ICC Jurisdiction over the Crime of Aggression)
Prof. Dr. Dr. h.c. Dr. h.c. Claus KREß LL.M. (CambrIdge)
Çeviren: A. Halim ARSLANBAŞ
DER SCHUTZ DER WOHNUNG IM STRAFRECHT 
1607
(Ceza Hukukunda Konutun Korunması)
(Protection of The Dwelling in Criminal Law)
Hilal Tuğba ÖKSÜZOĞLU