Örgütsel Etnografi Prof. Dr. Hasan Tutar, Dr. Sevilay Güler  - Kitap
1. Baskı, 
Haziran 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
302
Barkod:
9789750285172
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
250,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Örgütsel etnografi, insanların örgütsel bağlamda nasıl davrandıklarını, etkileşime girdiklerini ve anlam yarattıklarını inceleyen bir çalışma alanıdır. Sosyal fenomenlerin derinlemesine gözlemlenmesini ve analizini içeren etnografya yöntemlerini, bireylerin davranışlarını ve deneyimlerini şekillendiren karmaşık sosyal sistemler olan örgütlerin incelenmesini birleştiren bir yaklaşımdır. Örgütsel bağlamdan örneklere dayanan kitap, örgütsel etnografinin örgütler içindeki güç, kültür ve kimlik hakkında önemli içgörüleri nasıl ortaya çıkarabileceğini göstermektedir. Ayrıca, katılımcılarla nasıl ilişki kurulacağı, verilerin nasıl toplanacağı ve analiz edileceği ve bulguların nasıl iletileceği de dahil olmak üzere örgütsel ortamlarda etnografik araştırma yapmak için pratik rehberlik sunmaktadır.
Kitap ayrıca örgütsel etnografide refleksivitenin önemini vurgulamaktadır. Bu, araştırmacıların kendi önyargılarının, varsayımlarının ve gözlemlerinin yaptıkları analizleri nasıl etkileyebileceğini tartışmaktadır. Araştırmacılar, kendi öznelliklerini kabul ederek, örgütsel yaşamın işleyişinin temel dinamiklerinin daha doğru bir şekilde analiz etmelerinin imkanını sorgulamaktadır. Örgütsel temel dinamikler hakkında fikir vermenin yanı sıra, kitap aynı zamanda örgütsel pratiği bilgilendirmek için etnografyanın kullanılmasının önemini vurgulamaktadır. Kitabın örgüt çalışanlarının ve paydaşların bakış açılarının anlaşılmasına, örgütsel iyileştirme alanlarının daha doğru belirlenmesine ve değişim için daha etkili stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağı umulmaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Etnografi Kavramı, Sınıflandırmaları
.
Etnografi Türleri
.
Etnografik Mekân
.
Mekân ve Epistemoloji İlişkisi
.
Etnografik Zaman, Araştırma
.
Örgütsel Etnografi Deseni
.
Örgütsel Etnografide Alan Sorunu
.
Anlatı Araştırması ve Örgütsel Etnografi İlişkisi
.
Netnografik Araştırma
.
Etnografik Veri Toplama Teknikleri
.
Etnografik Yazma Teknikleri
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Giriş 
11
Birinci Bölüm
ETNOGRAFİ HAKKINDA
1. ETNOGRAFYA KAVRAMI 
17
1.1. Antropoloji ve Etnografi 
21
1.2. Etnografide Çatı Bir Kavram Olarak Sosyoloji 
25
1.3. Sosyoloji ve Etnografi İlişkisi 
30
1.4. Sosyal Antropoloji ve Etnografi 
33
1.5. Kültürel Antropoloji ve Etnografi 
40
İkinci Bölüm
ETNOGRAFİ SINIFLANDIRMALARI VE TÜRLERİ
1. ETNOGRAFİ SINIFLANDIRMALARI 
47
2. ETNOGRAFİ TÜRLERİ 
51
2.1. Ontolojik Etnografi 
56
2.2. Epistemolojik Etnografi 
61
2.3. Ağ Etnografisi 
66
2.4. Anlatı Etnografisi 
69
2.5. Dijital Etnografi 
73
2.6. Eleştirel Etnografi 
76
2.7. Etnoekoloji 
79
2.8. Etno–fotoğraf 
82
2.9. Fenomenolojik Etnografi 
84
2.10. Görsel Etnografi 
87
2.11. İletişim Etnografisi 
92
2.12. Karşılaştırmalı Etnografi 
96
2.13. Kentsel Etnografi 
100
2.14. Postmodern Etnografi 
104
2.15. Sanal Etnografi 
107
2.16. Realist Etnografi 
115
2.17. Refleksif Etnografi 
120
2.18. Duoetnografi 
125
2.19. Feminist Etnografi 
130
2.20. Otoetnografi 
137
Üçüncü Bölüm
ETNOGRAFİK MEKÂN VE ZAMAN
1. ETNOGRAFİK MEKÂN 
143
1.1. Tek Mekânlı Etnografi 
145
1.2. Çok Mekânlı Etnografi 
149
2. MEKÂN VE EPİSTEMOLOJİ İLİŞKİSİ 
152
3. ETNOGRAFİK ZAMAN 
156
3.1. Kültürlerde Zaman Algısı 
161
3.2. Etnografide Uzun Zaman Problemi 
166
Dördüncü Bölüm
ÖRGÜTSEL ETNOGRAFİ
1. ÖRGÜTSEL ETNOGRAFİ DESENİ 
171
1.1. Etnografi ve Örgütsel Etnografi İlişkisi 
174
1.2. Örgütsel Etnografi ve Özdüşünümsellik 
176
1.3. Örgüt Kültürü ve Örgütsel Etnografi 
178
1.4. Sanal örgütlerde Örgütsel Etnografi 
181
1.5. Netnografik Araştırma 
185
2. ÖRGÜTSEL ETNOGRAFİ ARAŞTIRMALARINDA ALAN SORUNU 
191
2.1. Etnografik Araştırmada Güven Sorunu 
193
2.2. Etnografik Araştırmada Katılım Sorunu 
196
2.3. Eşik Bekçileri 
199
2.4. Kilit Kaynaklar 
200
2.5. Örgütsel Etnografide Etik Sorunlar 
202
2.6. Etnografide Alan İlişkilerini Yönetmek 
208
2.7. Yaşam Döngüleri ve Etnografik Araştırma 
213
3. ANLATI ARAŞTIRMASI VE ÖRGÜTSEL ETNOGRAFİ 
224
Beşinci Bölüm
ETNOGRAFİK ARAŞTIRMA
1. ETNOGRAFİK ARAŞTIRMA DESENİ 
231
1.1. Örgütsel Etnografik Araştırma Hangi Durumlarda Yapılır? 
237
2. ETNOGRAFİK VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ 
241
2.1. Katılımcı Gözlem 
244
2.2. Görüşme/Mülakat 
248
3. ETNOGRAFİK YAZMA TEKNİKLERİ 
251
3.1. Etnografik Metinlerin Özellikleri 
252
3.2. Verileri Etnografik Metne Çevirme 
254
3.3. Etnografik Metinler 
256
3.4. Etnografik Özne ve Araştırmacı 
257
3.5. Etnografik Makale Tasarımı 
260
Kaynakça 
269
Kavram Dizini 
297