Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
MYO Müfredatına Uygun
Kambiyo İşlemleri ve Bankacılık
Mevzuat – Uygulamalar – Finansman
Şubat 2017 / 4. Baskı / 296 Syf.
Fiyatı: 32.50 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 3. Ocak 2016 18.50 TL 12.90 TL (%31) Sepete Ekle
 2. Ocak 2015 17.00 TL 9.90 TL (%42) Sepete Ekle
   
2 kitabı beraber alın İNDİRİMDEN yararlanın!
 
32.50 TL
+

 

 

32.50 TL
=

 

 

65.00 TL
52.90 TL
Sepete Ekle
 

Kitap, MYO'lar daki "Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri", "Bankalarda Kambiyo İşlemleri", "Kambiyo Mevzuatı", "Dış Ticaret Finansmanı" ve "Kambiyo Yönetimi ve Dış Ticaret" isimleri altında verilen derslerin müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. Eser, çeşitli bankalarda müfettişlik ve yöneticilik yapan; uzun yıllar üniversitelerde bu konularda ders veren yazarın verdiği derslerin notlarından, ders anlatımı esnasında öğrencilerinden gelen sorulardan ve mesleki tecrübelerinden oluşmaktadır.

Kitapta, güncel kambiyo mevzuatı ve uygulamaları ile kambiyo, dış ticaret ve dış ticaretin finansmanıyla ilgili bankacılık konularına yer verilmiştir. Tabiatı itibariyle karmaşık bir yapıya sahip olan kambiyo mevzuatı ve bağlantılı bankacılık konularının okuyucu tarafından daha kolay anlaşılabilmesi için mümkün olduğunca uygulamaya dönük sade bir anlatım tercih edilmiş; detaylardan özenle kaçınılarak, temel konular açıklanmaya çalışılmıştır.

Kitap, her ne kadar öğrencilere yönelik olarak hazırlanmışsa da, sade ve basit anlatımı ile bu konuda kendini geliştirmek isteyenlere de hitap etmektedir.

Konu Başlıkları
Kambiyo Mevzuatı
Efektif ve Döviz İşlemleri
Sermaye Hareketleri
Kambiyo Senetleri
Ödeme Şekilleri
İhracat–İthalat
Görünmeyen İşlemler
Yurt Dışından Sağlanan Krediler
Döviz Kredileri
Prefinansman Kredileri
Altın Kredileri
Gayri Nakdi Krediler
Swap–Forward–Opsiyon
Forfaiting– Faktoring–Leasing
Barkod: 9789750241277
Yayın Tarihi: Şubat 2017
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 296
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
İkinci Baskı İçin Önsöz  7
Üçüncü Baskı İçin Önsöz  9
Dördüncü Baskı İçin Önsöz  11
Kısaltmalar  25
KAMBİYO  27
Kambiyo Denetimi  27
KAMBİYO VE BANKACILIKLA İLGİLİ KAVRAMLAR  31
a. Efektif  31
b. Döviz  31
c. Döviz Sepeti  33
ç. Türkiye’de Yerleşik Kişi  33
d. Dışarıda Yerleşik Kişi  34
e. Türk Parası  34
f. İç Kredi  35
g. Döviz Kredisi  35
h. Dış Kredi  35
ı. Konvertibilite  36
i. Konvertibl Döviz  36
j. Non–Konvertibl Döviz  37
k. Parite  37
l. Kur  37
m. Arbitraj  38
n. Devalüasyon  38
o. Revalüasyon  39
ö.üasyon  39
p. Döviz Alım Belgesi  39
r. Döviz Satım Belgesi  40
s. Türk Parası Transfer Belgesi  40
ş. Muhabir Banka  40
t. Rambursman Bankası  41
u. Aval  41
ü. Döviz Beyan Tutanağı  42
KAMBİYO MEVZUATI  43
EFEKTİF VE DÖVİZ SATIŞLARI İLE YURT DIŞINA TRANSFERLERİ  45
Dövize İlişkin Diğer Hususlar  47
MENKUL VE GAYRİMENKUL KIYMETLER  49
a. Menkul Kıymetler  49
b. Gayrimenkul Kıymetler  50
KIYMETLİ MADENLER, TAŞLAR VE EŞYALAR  51
a. Bankalarda Altın, Gümüş ve Platin Depo Hesapları Açılması  52
b. Bankalarca Altın, Gümüş ve Platin Kredisi Kullandırılması  53
c. Fiyat  53
ç. Yurt Dışından Kredi Alınması  53
YABANCI SERMAYE  55
a. Yabancı Sermaye Girişi  56
b. Sermaye Avansı  59
c. Yabancı Sermaye İle İlgili Transferler  60
SERMAYE İHRACI  61
KAMBİYO SENETLERİ  63
a. Çek  64
İbraz Süresi, Ödeme, Karşılıksız Olduğunun Tespiti ve Gecikme Cezası  66
Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı  70
Çek Düzenleme ve Çek Hesabı açma Yasağının Kaldırılması  70
1. Çek Türleri ve Özellikleri  71
i. Seyahat Çeki (Travelers Cheque)  71
ii. Eurocheque  73
Aktif Ülkeler  73
Pasif Ülkeler  73
iii. International Money Order (IMO)  74
iv. Banka Çeki  74
v. Şahıs Çeki  75
2. Çek Tahsili  76
i. İştira Etme  76
ii. Tahsile Alma  77
b. Bono  77
c. Poliçe  79
ç. Kambiyo Senetlerinde Ciro  86
1. Cironun Şekli  87
i. Tam Ciro  87
ii. Beyaz Ciro  87
2. Cironun Çeşitleri  88
i. Temlik Cirosu  88
ii. Rehin Cirosu  88
iii. Tahsil Cirosu  89
DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ  91
a. Akreditifli Ödeme (Letter of Credit, Documentary Credit)  92
b. Vesaik Mukabili Ödeme (Collections, Cash Against Documents)  93
c. Mal Mukabili Ödeme (Cash Against Goods)  94
ç. Kabul Kredili Ödeme (Payment Against Acceptance)  95
d. Peşin Ödeme (Prepayment, Advance Payment)  96
e. Banka Güvenceli Ödeme (Bank Payment Obligation)  96
AKREDİTİFLİ ÖDEME (Letter of Credit, Documentary Credit)  99
a. Akreditifte Tarafların Tanımları ve Yükümlülükleri  99
1. Akreditif Amiri (İthalatçı): (Applicant)  99
2. Amir Banka (İthalatçının Bankası): (Issuing Bank)  100
3. Akreditif Lehtarı (İhracatçı): (Beneficiary)  100
4. Aracı Banka (İhracatçının Bankası): (Intermediary Bank)  101
i. İhbar Bankası (Advising Bank)  101
ii. Teyit Bankası (Confirming Bank)  101
iii. Rambursman Bankası (Reimbursing Bank)  101
b. Akreditifli Ödemenin İşleyişi  102
c. Akreditifte Bulunması Gereken Bilgiler  102
ç. Akreditif Çeşitleri  103
1. Kabilirücu (Dönülebilir)/ Gayri Kabilirücu (Dönülemez) Akreditifler  104
i. Kabilirücu Akreditifler (Revocable Documentary Credits)  104
ii. Gayri Kabilirücu Akreditifler (Irrevocable Documentary Credits)  104
2. Teyitli / Teyitsiz Akreditifler  104
i. Teyitli Akreditif (Confirmed Documentary Credit)  105
ii. Teyitsiz Akreditif (Unconfirmed Documentary Credit)  105
3. Rotatif Akreditifler (Revolving Documentary Credit)  105
4. Kullandırım Şekillerine Göre Akreditifler  107
i. İbrazında Ödemeli Akreditifler (Sight Payment Documantary Credits)  107
ii. Vadeli Akreditifler (Deferred Payment Documentary Credit)  108
iii. Kabul Kredili Akreditifler (Acceptance Documentary Credits)  108
iv. İştira Akreditifleri (Negatiable Documentary Credit)  109
5. Karşılıklı Akreditif (Back – to – Back Documentary Credit)  110
6. Devredilebilir Akreditif (Transferable Documentary Credit)  110
7. Kırmızı Şartlı Akreditif (Red Clause Documentary Credit)  111
8. İhtiyat Akreditifi (Stand – By Letter of Credit)  112
9. Yeşil Şartlı Akreditif (Green Clause Letter of Credit)  112
İHRACAT  113
İhracatçı  113
Fiili İhracat  113
Gümrük Beyannamesi (GB)  114
a. İhracat Mevzuatına İlişkin Genel Esaslar  114
b. Özelliği Olan İhracat İşlemleri  116
1. Ön İzne Bağlı İhracat  116
2. Kayda Bağlı İhracat  116
3. Konsinye İhracat  117
4. Yurt Dışı Fuar ve Sergilere Katılım ve İhracat  118
5. İthal Edilmiş Malın İhracı  119
6. Serbest Bölgelere Yapılacak İhracat  119
7. Transit Ticaret  119
8. Bedelsiz İhracat  120
9. Dolaylı Offset Yoluyla Yapılacak İhracat  121
10. Bağlı Muamele veya Takas Yoluyla Yapılacak İhracat  122
11. Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracat  122
c. Alıcısı Tarafından Kabul Edilmeyen Mallar  122
ç. Alıcısına Teslim Edilemeyen Mallar ve Malların Terk Edilmesi  123
d. Yasak ve İhracı Ön İzne Bağlı Mallar  123
e. İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi  123
1. Ödeme Şekilleri  123
2. İhracat Bedellerinin Tahsili  124
3. İhracat Bedelinin Efektif Olarak Tahsili  125
4. İmalatçı veya Tedarikçi Adına DAB Düzenlenmesi  126
5. İhracat Alacağının İskonto Edilmesi  126
6. Faktoring İşlemi  127
7. Mahsuben Ödeme  127
8. İhracat Bedellerinin Tasarrufu  128
İTHALAT  131
a. İthalatla İlgili Kısıtlamalar  132
b. Ödeme Şekilleri  133
c. İthalat Bedellerinin Ödenmesi  133
ç. İthalat Hesaplarının Kapatılması  134
d. Üçüncü Ülkelerdeki Bankalar Nezdinde Akreditif Açılması  135
e. KKDF Uygulaması  135
GÖRÜNMEYEN İŞLEMLER  137
a. Döviz Kazandırıcı İşlemler  137
b. Döviz veya Türk Lirası Ödenmesini Gerektiren İşlemler  138
1. Tamir ve Montaj Hizmetleri  138
2. Teknik Yardım  139
3. Taahhüt İşleri  139
4. Telif Hakları  139
5. Kredi Kartı Anlaşmaları  140
6. Komisyonculuk ve Simsariye Giderleri  140
7. Banka Komisyon ve Masrafları  140
8. Temsil Masrafları  140
9. Gümrük Vergi ve Resimleri ile Benzeri Ücretler  141
10. Navlun  141
11. Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigorta  141
12. Hayat Sigortaları  141
13. Ticari Faaliyetlerden Sağlanan Kârlar  141
14. Kiralar  142
15. Vergiler ve Harçlar  142
SERBEST BÖLGELER  143
a. Serbest Bölgelerin Statüsü  143
b. Serbest Bölgelerin Özellikleri  143
MÜCBİR SEBEP HALLERİ  145
Mücbir Sebep Hallerinin Belgelendirilmesi  145
YURT DIŞINDAN SAĞLANAN KREDİLER  147
a. Kredinin Kullanılması  147
b. Kreditörün Değişmesi  149
c. İhracat Kredi Kurumları veya İhracat Kredisi Garanti Kuruluşlarından Sağlanan Krediler  150
ç. Hazine Müsteşarlığına Bildirim Yapılacak Krediler  151
d. T.C. Merkez Bankasına Bildirim Yapılacak Krediler  152
e. Yurt Dışından Borçlanma Olarak Kabul Edilen ve Edilmeyen Krediler  153
f. Sendikasyon Kredileri İçerisindeki Türk Bankalarının Katılım Payı Üzerindeki Mali Yükümlülükler  155
1. Damga Vergisi ve Harçlar  155
2. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu  155
g. Kredilerin Geri Ödenmesi  156
1. Damga Vergisi ve Harçlar  157
2. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu  158
h. Kredilerin Başka Bir Bankaya Aktarımı  158
ı. Bankaların Borçlu Sıfatıyla Sağladıkları Krediler  159
i. Katılım Bankalarının Sağladıkları Fonlar  160
FİRMALAR TARAFINDAN YURT DIŞINDAN SAĞLANAN KREDİLER  161
a. İhracat Faaliyetleri İçin Sağlanan Krediler  161
1. Kredinin Sağlanması  161
2. Kredinin Döviz Ödemesi Gerektiren İşlemlerde Kullanılması  162
3. Kredinin Türk Lirası Olarak Kullanılması  165
b. Transit Ticaretin Finansmanı İçin Sağlanan Krediler  165
c. Türk Firmalarının Yurt Dışındaki İşleriyle İlgili Olarak Sağlanan Krediler  166
ç. İthalatçılar Tarafından Kullanılan Ayni Krediler  169
d. İşletme İhtiyacı İçin Sağlanan Krediler  169
e. İthalatın Finansmanı Amacıyla Sağlanan Krediler  171
f. Yurt Dışından Alınacak Gemiler İçin Sağlanan Krediler  173
g. Yabancı Firmaların Yurt Dışından Sağladığı Krediler  174
h. Türk Firmalarının Yurt Dışından Türk Lirası Kredi Alması  174
DÖVİZ KREDİLERİ  177
a. İhracatın Finansmanı İçin Açılacak Döviz Kredileri  178
1. Kredinin Döviz Olarak Kullanılması  178
2. Kredinin Türk Lirası Olarak Kullanılması  179
b. Transit Ticaretin Finansmanı Amacıyla Açılan Döviz Kredileri  180
c. Finansal Kiralama Şirketlerine Açılan Döviz Kredileri  182
ç. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Türk Firmalarına ve Teşvik Belgesiz Yatırım Malı Alımlarının Finansmanı İçin Kamu Kuruluşlarına Açılacak Döviz Kredileri  183
1. Kredinin Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İhtiyaçların Finansmanında Kullanılması  183
2. Kredinin, Kamu Kuruluşlarınca Teşvik Belgesiz Yatırım Malı Alımlarının Finansmanı Amacıyla Kullanılması  184
3. Kredilerin Kapatılması  184
4. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Kullanılacak Kredilerde Süre Uzatımı ve Vergi, Resim ve Harç İstisnası Uygulaması  184
5. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Kullanılacak Ayni Kredilerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Uygulaması  184
d. Türk Firmalarının Yurt Dışındaki İşleriyle İlgili Olarak Açılan Krediler  185
e. Uluslararası Yurt İçi İhaleler ile Savunma Sanayi Projelerini Üstlenen Firmalara Açılacak Döviz Kredileri  190
f. Turizm Kuruluşları, Seyahat Acenteleri İle Gemi ve Uçak Bakım, Onarım Hizmetleri İçin Açılacak Döviz Kredileri  191
g. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla Açılacak Döviz Kredileri  193
h. Yurt Dışında Yerleşik Firmalara Açılacak Döviz Kredileri  194
ı. Döviz Üzerinden Düzenlenen Çeklerin ve Diğer Menkul Kıymetlerin İskonto–İştira Edilmesi  196
i. Bankaların Birbirlerine Açacakları Krediler  200
j. Kredi Kartları Karşılığında Açılan Döviz Kredileri  200
PREFİNANSMAN KREDİLERİ  201
a. Prefinansman Kredilerinin Temini  201
b. Prefinansman Kredisinin Kullanımı  202
c. Vade  203
ç. Prefinansman Kredisinin Devredilmesi  204
d. Prefinansman Kredisinin Başka Bir Bankaya Aktarımı  205
e. Prefinansman Kredilerinin Kapatılması  206
f. Prefinansman Kredilerinin Mahsup Suretiyle Ödenmesi  206
1. İhracat Bedelleri İle Mahsup Edilmek Suretiyle Ödeme  206
2. Döviz Kazandırıcı Hizmet Bedelleriyle Mahsup Edilmek Suretiyle Ödeme  208
3. Prefinansman Kredisinin İhracat, Belge Kapsamındaki İhracat Sayılan Satış ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Faaliyetlere İlişkin Bedellerle Tasfiyesi  209
DÖVİZ VE PREFİNANSMAN KREDİLERİYLE İLGİLİ ORTAK HUSUSLAR  211
YURT DIŞINA TÜRK LİRASI KREDİ AÇILMASI  215
a. Bankaların Açtığı Krediler  215
b. Firmalarca Yurt Dışındaki Ortaklıklarına Kredi Açılması  216
ALTIN KREDİLERİ  217
a. Bankalarca Altın Kredisi Açılması  217
b. Yurt Dışından Altın Kredisi Sağlanması  218
TEMİNAT MEKTUPLARI  221
a. Teminat Mektubunun Tarafları  221
b. Teminat Mektubunun Unsurları  223
c. Teminat Mektubunun Çeşitleri  224
ç. Yurtdışı Banka Kontrgarantisine Karşılık Düzenlenen Dövizi Natık Teminat Mektupları  227
d. İthalata İlişkin Peşin Ödeme Teminat Mektupları  228
e. Stand–By L/C (Garanti Akreditifleri)’ne Karşılık Verilen Dövizi Natık Teminat Mektupları  228
f. Stand–By Akreditiflerin Teminat Mektuplarından Farkları  230
g. Kontrgaranti Niteliğindeki Garanti Akreditifleri  230
GAYRİ NAKDİ KREDİLER  233
a. Türkiye’deki Firmaların Yurt Dışından Gayri Nakdi Kredi, Garanti ve Kefalet Sağlamaları  233
b. Türkiye’deki Bankaların Teminat Mektubu Düzenlemeleri, Garanti ve Kefalet Vermeleri  233
c. Bankalar Dışındaki Türkiye’de Yerleşik Kişilerce Verilen Teminat Mektubu, Garanti ve Kefaletler  235
ç. Gemi İpoteği Tesisi  236
d. Döviz Kazandırıcı Gayri Nakdi Krediler  236
1. Dövizi Natık Teminat Mektupları  236
2. Kontrgarantiler  236
e. Gayri Nakdi İthalat Kredileri  237
1. Akreditifler  237
2. Aval – Kabul Kredileri  238
i. Kabul Kredisi  238
ii. Aval Kredisi  238
3. Harici Garantiler  239
DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI  241
a. DTH Açılması  241
b. Valör Uygulaması  242
c. Yasal Yükümlülükler  242
DÖNÜŞTÜRME (ARBİTRAJ) İŞLEMLERİ  245
a. Dönüştürme Türleri  245
1. Yurtdışından Gönderilen Havale veya İbraz Edilen Çek Karşılığında Yurtdışına Havale Yaptırılması veya Dövizi Natık Çek İstenmesi  245
2. Yurtdışından Gönderilen Havale veya İbraz Edilen Çek Karşılığında Efektif İstenmesi  246
3. İbraz Edilen Efektif Karşılığında Havale Yapılması veya Dövizi Natık Çek İstenmesi  246
b. Yasal Yükümlülükler  246
SWAP  247
a. Faiz Swapı  247
b. Sabit Faizli Para Swapı  247
c. Çapraz Para Swapı  248
ç. Değişken Faizden Değişken Faize Swap  248
FORWARD  249
OPSİYON  251
FORFAITING  253
a. Forfaiting İşleminin Tarafları ve İş Akışı  253
b. Forfaiting İşleminin Avantajları  255
c. Faiz ve Komisyon Uygulaması  255
ç. Forfaiter’in Yapacağı İncelemeler  255
FAKTORING  257
a. Faktoring Çeşitleri  257
1. Ulusal Faktoring – Uluslararası Faktoring (Domestic Factoring – International Factoring)  257
2. Açık Faktoring – Gizli Faktoring (Disclosed Factoring – Undisclosed Factoring)  258
3. Geleneksel Faktoring – Zahiri Faktoring (Old – Line Factoring – Recourse Factoring)  258
4. Vade Faktoringi – Peşin Faktoring (Maturity Factoring– Advance Factoring)  258
b. İşleyişi  259
c. Faktoring Uygulamasının Sağladığı Avantajlar  260
1. Satıcı Firma Açısından  260
2. Faktör Firma Açısından  261
3. Müşteriler Açısından  262
ç. Faktoring Şirketlerinin Yapamayacakları İşlemler  262
LEASING (FİNANSAL KİRALAMA)  263
a. Leasing Konusu Olabilecek Mallar  264
b. Mülkiyetin Devir Süresi  265
c. Leasing İşleminin Yapılışı  268
ç. Leasing’in Sağladığı Avantajlar  270
d. KDV Uygulaması ve Diğer Yasal Yükümlülükler  271
Ek 1: T.C. MERKEZ BANKASI TARAFINDAN KONVERTIBL OLARAK KABUL EDİLEN YABANCI PARALAR  273
Ek 2: İHRACI KAYDA BAĞLI MALLAR LİSTESİ  274
Ek 3: KANUN, KARARNAME VE ULUSLARARASI ANLAŞMALARLA İHRACI YASAKLANMIŞ MALLAR  276
ULUSLARARASI TİCARİ TERİMLER  277
Faydalanılan Kaynaklar  291
Kavramlar Dizini  293
 


Çağatay Uygun
Şubat 2021
95.00 TL
Sepete Ekle
Murat Balcı ...
Ocak 2021
85.00 TL
Sepete Ekle
M. Esra Atukalp
Eylül 2020
27.50 TL
Sepete Ekle
Sedat Coşkun
Temmuz 2020
29.00 TL
İndirimli: 26.97 TL (%7)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
İkinci Baskı İçin Önsöz  7
Üçüncü Baskı İçin Önsöz  9
Dördüncü Baskı İçin Önsöz  11
Kısaltmalar  25
KAMBİYO  27
Kambiyo Denetimi  27
KAMBİYO VE BANKACILIKLA İLGİLİ KAVRAMLAR  31
a. Efektif  31
b. Döviz  31
c. Döviz Sepeti  33
ç. Türkiye’de Yerleşik Kişi  33
d. Dışarıda Yerleşik Kişi  34
e. Türk Parası  34
f. İç Kredi  35
g. Döviz Kredisi  35
h. Dış Kredi  35
ı. Konvertibilite  36
i. Konvertibl Döviz  36
j. Non–Konvertibl Döviz  37
k. Parite  37
l. Kur  37
m. Arbitraj  38
n. Devalüasyon  38
o. Revalüasyon  39
ö.üasyon  39
p. Döviz Alım Belgesi  39
r. Döviz Satım Belgesi  40
s. Türk Parası Transfer Belgesi  40
ş. Muhabir Banka  40
t. Rambursman Bankası  41
u. Aval  41
ü. Döviz Beyan Tutanağı  42
KAMBİYO MEVZUATI  43
EFEKTİF VE DÖVİZ SATIŞLARI İLE YURT DIŞINA TRANSFERLERİ  45
Dövize İlişkin Diğer Hususlar  47
MENKUL VE GAYRİMENKUL KIYMETLER  49
a. Menkul Kıymetler  49
b. Gayrimenkul Kıymetler  50
KIYMETLİ MADENLER, TAŞLAR VE EŞYALAR  51
a. Bankalarda Altın, Gümüş ve Platin Depo Hesapları Açılması  52
b. Bankalarca Altın, Gümüş ve Platin Kredisi Kullandırılması  53
c. Fiyat  53
ç. Yurt Dışından Kredi Alınması  53
YABANCI SERMAYE  55
a. Yabancı Sermaye Girişi  56
b. Sermaye Avansı  59
c. Yabancı Sermaye İle İlgili Transferler  60
SERMAYE İHRACI  61
KAMBİYO SENETLERİ  63
a. Çek  64
İbraz Süresi, Ödeme, Karşılıksız Olduğunun Tespiti ve Gecikme Cezası  66
Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı  70
Çek Düzenleme ve Çek Hesabı açma Yasağının Kaldırılması  70
1. Çek Türleri ve Özellikleri  71
i. Seyahat Çeki (Travelers Cheque)  71
ii. Eurocheque  73
Aktif Ülkeler  73
Pasif Ülkeler  73
iii. International Money Order (IMO)  74
iv. Banka Çeki  74
v. Şahıs Çeki  75
2. Çek Tahsili  76
i. İştira Etme  76
ii. Tahsile Alma  77
b. Bono  77
c. Poliçe  79
ç. Kambiyo Senetlerinde Ciro  86
1. Cironun Şekli  87
i. Tam Ciro  87
ii. Beyaz Ciro  87
2. Cironun Çeşitleri  88
i. Temlik Cirosu  88
ii. Rehin Cirosu  88
iii. Tahsil Cirosu  89
DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ  91
a. Akreditifli Ödeme (Letter of Credit, Documentary Credit)  92
b. Vesaik Mukabili Ödeme (Collections, Cash Against Documents)  93
c. Mal Mukabili Ödeme (Cash Against Goods)  94
ç. Kabul Kredili Ödeme (Payment Against Acceptance)  95
d. Peşin Ödeme (Prepayment, Advance Payment)  96
e. Banka Güvenceli Ödeme (Bank Payment Obligation)  96
AKREDİTİFLİ ÖDEME (Letter of Credit, Documentary Credit)  99
a. Akreditifte Tarafların Tanımları ve Yükümlülükleri  99
1. Akreditif Amiri (İthalatçı): (Applicant)  99
2. Amir Banka (İthalatçının Bankası): (Issuing Bank)  100
3. Akreditif Lehtarı (İhracatçı): (Beneficiary)  100
4. Aracı Banka (İhracatçının Bankası): (Intermediary Bank)  101
i. İhbar Bankası (Advising Bank)  101
ii. Teyit Bankası (Confirming Bank)  101
iii. Rambursman Bankası (Reimbursing Bank)  101
b. Akreditifli Ödemenin İşleyişi  102
c. Akreditifte Bulunması Gereken Bilgiler  102
ç. Akreditif Çeşitleri  103
1. Kabilirücu (Dönülebilir)/ Gayri Kabilirücu (Dönülemez) Akreditifler  104
i. Kabilirücu Akreditifler (Revocable Documentary Credits)  104
ii. Gayri Kabilirücu Akreditifler (Irrevocable Documentary Credits)  104
2. Teyitli / Teyitsiz Akreditifler  104
i. Teyitli Akreditif (Confirmed Documentary Credit)  105
ii. Teyitsiz Akreditif (Unconfirmed Documentary Credit)  105
3. Rotatif Akreditifler (Revolving Documentary Credit)  105
4. Kullandırım Şekillerine Göre Akreditifler  107
i. İbrazında Ödemeli Akreditifler (Sight Payment Documantary Credits)  107
ii. Vadeli Akreditifler (Deferred Payment Documentary Credit)  108
iii. Kabul Kredili Akreditifler (Acceptance Documentary Credits)  108
iv. İştira Akreditifleri (Negatiable Documentary Credit)  109
5. Karşılıklı Akreditif (Back – to – Back Documentary Credit)  110
6. Devredilebilir Akreditif (Transferable Documentary Credit)  110
7. Kırmızı Şartlı Akreditif (Red Clause Documentary Credit)  111
8. İhtiyat Akreditifi (Stand – By Letter of Credit)  112
9. Yeşil Şartlı Akreditif (Green Clause Letter of Credit)  112
İHRACAT  113
İhracatçı  113
Fiili İhracat  113
Gümrük Beyannamesi (GB)  114
a. İhracat Mevzuatına İlişkin Genel Esaslar  114
b. Özelliği Olan İhracat İşlemleri  116
1. Ön İzne Bağlı İhracat  116
2. Kayda Bağlı İhracat  116
3. Konsinye İhracat  117
4. Yurt Dışı Fuar ve Sergilere Katılım ve İhracat  118
5. İthal Edilmiş Malın İhracı  119
6. Serbest Bölgelere Yapılacak İhracat  119
7. Transit Ticaret  119
8. Bedelsiz İhracat  120
9. Dolaylı Offset Yoluyla Yapılacak İhracat  121
10. Bağlı Muamele veya Takas Yoluyla Yapılacak İhracat  122
11. Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracat  122
c. Alıcısı Tarafından Kabul Edilmeyen Mallar  122
ç. Alıcısına Teslim Edilemeyen Mallar ve Malların Terk Edilmesi  123
d. Yasak ve İhracı Ön İzne Bağlı Mallar  123
e. İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi  123
1. Ödeme Şekilleri  123
2. İhracat Bedellerinin Tahsili  124
3. İhracat Bedelinin Efektif Olarak Tahsili  125
4. İmalatçı veya Tedarikçi Adına DAB Düzenlenmesi  126
5. İhracat Alacağının İskonto Edilmesi  126
6. Faktoring İşlemi  127
7. Mahsuben Ödeme  127
8. İhracat Bedellerinin Tasarrufu  128
İTHALAT  131
a. İthalatla İlgili Kısıtlamalar  132
b. Ödeme Şekilleri  133
c. İthalat Bedellerinin Ödenmesi  133
ç. İthalat Hesaplarının Kapatılması  134
d. Üçüncü Ülkelerdeki Bankalar Nezdinde Akreditif Açılması  135
e. KKDF Uygulaması  135
GÖRÜNMEYEN İŞLEMLER  137
a. Döviz Kazandırıcı İşlemler  137
b. Döviz veya Türk Lirası Ödenmesini Gerektiren İşlemler  138
1. Tamir ve Montaj Hizmetleri  138
2. Teknik Yardım  139
3. Taahhüt İşleri  139
4. Telif Hakları  139
5. Kredi Kartı Anlaşmaları  140
6. Komisyonculuk ve Simsariye Giderleri  140
7. Banka Komisyon ve Masrafları  140
8. Temsil Masrafları  140
9. Gümrük Vergi ve Resimleri ile Benzeri Ücretler  141
10. Navlun  141
11. Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigorta  141
12. Hayat Sigortaları  141
13. Ticari Faaliyetlerden Sağlanan Kârlar  141
14. Kiralar  142
15. Vergiler ve Harçlar  142
SERBEST BÖLGELER  143
a. Serbest Bölgelerin Statüsü  143
b. Serbest Bölgelerin Özellikleri  143
MÜCBİR SEBEP HALLERİ  145
Mücbir Sebep Hallerinin Belgelendirilmesi  145
YURT DIŞINDAN SAĞLANAN KREDİLER  147
a. Kredinin Kullanılması  147
b. Kreditörün Değişmesi  149
c. İhracat Kredi Kurumları veya İhracat Kredisi Garanti Kuruluşlarından Sağlanan Krediler  150
ç. Hazine Müsteşarlığına Bildirim Yapılacak Krediler  151
d. T.C. Merkez Bankasına Bildirim Yapılacak Krediler  152
e. Yurt Dışından Borçlanma Olarak Kabul Edilen ve Edilmeyen Krediler  153
f. Sendikasyon Kredileri İçerisindeki Türk Bankalarının Katılım Payı Üzerindeki Mali Yükümlülükler  155
1. Damga Vergisi ve Harçlar  155
2. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu  155
g. Kredilerin Geri Ödenmesi  156
1. Damga Vergisi ve Harçlar  157
2. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu  158
h. Kredilerin Başka Bir Bankaya Aktarımı  158
ı. Bankaların Borçlu Sıfatıyla Sağladıkları Krediler  159
i. Katılım Bankalarının Sağladıkları Fonlar  160
FİRMALAR TARAFINDAN YURT DIŞINDAN SAĞLANAN KREDİLER  161
a. İhracat Faaliyetleri İçin Sağlanan Krediler  161
1. Kredinin Sağlanması  161
2. Kredinin Döviz Ödemesi Gerektiren İşlemlerde Kullanılması  162
3. Kredinin Türk Lirası Olarak Kullanılması  165
b. Transit Ticaretin Finansmanı İçin Sağlanan Krediler  165
c. Türk Firmalarının Yurt Dışındaki İşleriyle İlgili Olarak Sağlanan Krediler  166
ç. İthalatçılar Tarafından Kullanılan Ayni Krediler  169
d. İşletme İhtiyacı İçin Sağlanan Krediler  169
e. İthalatın Finansmanı Amacıyla Sağlanan Krediler  171
f. Yurt Dışından Alınacak Gemiler İçin Sağlanan Krediler  173
g. Yabancı Firmaların Yurt Dışından Sağladığı Krediler  174
h. Türk Firmalarının Yurt Dışından Türk Lirası Kredi Alması  174
DÖVİZ KREDİLERİ  177
a. İhracatın Finansmanı İçin Açılacak Döviz Kredileri  178
1. Kredinin Döviz Olarak Kullanılması  178
2. Kredinin Türk Lirası Olarak Kullanılması  179
b. Transit Ticaretin Finansmanı Amacıyla Açılan Döviz Kredileri  180
c. Finansal Kiralama Şirketlerine Açılan Döviz Kredileri  182
ç. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Türk Firmalarına ve Teşvik Belgesiz Yatırım Malı Alımlarının Finansmanı İçin Kamu Kuruluşlarına Açılacak Döviz Kredileri  183
1. Kredinin Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İhtiyaçların Finansmanında Kullanılması  183
2. Kredinin, Kamu Kuruluşlarınca Teşvik Belgesiz Yatırım Malı Alımlarının Finansmanı Amacıyla Kullanılması  184
3. Kredilerin Kapatılması  184
4. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Kullanılacak Kredilerde Süre Uzatımı ve Vergi, Resim ve Harç İstisnası Uygulaması  184
5. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Kullanılacak Ayni Kredilerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Uygulaması  184
d. Türk Firmalarının Yurt Dışındaki İşleriyle İlgili Olarak Açılan Krediler  185
e. Uluslararası Yurt İçi İhaleler ile Savunma Sanayi Projelerini Üstlenen Firmalara Açılacak Döviz Kredileri  190
f. Turizm Kuruluşları, Seyahat Acenteleri İle Gemi ve Uçak Bakım, Onarım Hizmetleri İçin Açılacak Döviz Kredileri  191
g. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla Açılacak Döviz Kredileri  193
h. Yurt Dışında Yerleşik Firmalara Açılacak Döviz Kredileri  194
ı. Döviz Üzerinden Düzenlenen Çeklerin ve Diğer Menkul Kıymetlerin İskonto–İştira Edilmesi  196
i. Bankaların Birbirlerine Açacakları Krediler  200
j. Kredi Kartları Karşılığında Açılan Döviz Kredileri  200
PREFİNANSMAN KREDİLERİ  201
a. Prefinansman Kredilerinin Temini  201
b. Prefinansman Kredisinin Kullanımı  202
c. Vade  203
ç. Prefinansman Kredisinin Devredilmesi  204
d. Prefinansman Kredisinin Başka Bir Bankaya Aktarımı  205
e. Prefinansman Kredilerinin Kapatılması  206
f. Prefinansman Kredilerinin Mahsup Suretiyle Ödenmesi  206
1. İhracat Bedelleri İle Mahsup Edilmek Suretiyle Ödeme  206
2. Döviz Kazandırıcı Hizmet Bedelleriyle Mahsup Edilmek Suretiyle Ödeme  208
3. Prefinansman Kredisinin İhracat, Belge Kapsamındaki İhracat Sayılan Satış ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Faaliyetlere İlişkin Bedellerle Tasfiyesi  209
DÖVİZ VE PREFİNANSMAN KREDİLERİYLE İLGİLİ ORTAK HUSUSLAR  211
YURT DIŞINA TÜRK LİRASI KREDİ AÇILMASI  215
a. Bankaların Açtığı Krediler  215
b. Firmalarca Yurt Dışındaki Ortaklıklarına Kredi Açılması  216
ALTIN KREDİLERİ  217
a. Bankalarca Altın Kredisi Açılması  217
b. Yurt Dışından Altın Kredisi Sağlanması  218
TEMİNAT MEKTUPLARI  221
a. Teminat Mektubunun Tarafları  221
b. Teminat Mektubunun Unsurları  223
c. Teminat Mektubunun Çeşitleri  224
ç. Yurtdışı Banka Kontrgarantisine Karşılık Düzenlenen Dövizi Natık Teminat Mektupları  227
d. İthalata İlişkin Peşin Ödeme Teminat Mektupları  228
e. Stand–By L/C (Garanti Akreditifleri)’ne Karşılık Verilen Dövizi Natık Teminat Mektupları  228
f. Stand–By Akreditiflerin Teminat Mektuplarından Farkları  230
g. Kontrgaranti Niteliğindeki Garanti Akreditifleri  230
GAYRİ NAKDİ KREDİLER  233
a. Türkiye’deki Firmaların Yurt Dışından Gayri Nakdi Kredi, Garanti ve Kefalet Sağlamaları  233
b. Türkiye’deki Bankaların Teminat Mektubu Düzenlemeleri, Garanti ve Kefalet Vermeleri  233
c. Bankalar Dışındaki Türkiye’de Yerleşik Kişilerce Verilen Teminat Mektubu, Garanti ve Kefaletler  235
ç. Gemi İpoteği Tesisi  236
d. Döviz Kazandırıcı Gayri Nakdi Krediler  236
1. Dövizi Natık Teminat Mektupları  236
2. Kontrgarantiler  236
e. Gayri Nakdi İthalat Kredileri  237
1. Akreditifler  237
2. Aval – Kabul Kredileri  238
i. Kabul Kredisi  238
ii. Aval Kredisi  238
3. Harici Garantiler  239
DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI  241
a. DTH Açılması  241
b. Valör Uygulaması  242
c. Yasal Yükümlülükler  242
DÖNÜŞTÜRME (ARBİTRAJ) İŞLEMLERİ  245
a. Dönüştürme Türleri  245
1. Yurtdışından Gönderilen Havale veya İbraz Edilen Çek Karşılığında Yurtdışına Havale Yaptırılması veya Dövizi Natık Çek İstenmesi  245
2. Yurtdışından Gönderilen Havale veya İbraz Edilen Çek Karşılığında Efektif İstenmesi  246
3. İbraz Edilen Efektif Karşılığında Havale Yapılması veya Dövizi Natık Çek İstenmesi  246
b. Yasal Yükümlülükler  246
SWAP  247
a. Faiz Swapı  247
b. Sabit Faizli Para Swapı  247
c. Çapraz Para Swapı  248
ç. Değişken Faizden Değişken Faize Swap  248
FORWARD  249
OPSİYON  251
FORFAITING  253
a. Forfaiting İşleminin Tarafları ve İş Akışı  253
b. Forfaiting İşleminin Avantajları  255
c. Faiz ve Komisyon Uygulaması  255
ç. Forfaiter’in Yapacağı İncelemeler  255
FAKTORING  257
a. Faktoring Çeşitleri  257
1. Ulusal Faktoring – Uluslararası Faktoring (Domestic Factoring – International Factoring)  257
2. Açık Faktoring – Gizli Faktoring (Disclosed Factoring – Undisclosed Factoring)  258
3. Geleneksel Faktoring – Zahiri Faktoring (Old – Line Factoring – Recourse Factoring)  258
4. Vade Faktoringi – Peşin Faktoring (Maturity Factoring– Advance Factoring)  258
b. İşleyişi  259
c. Faktoring Uygulamasının Sağladığı Avantajlar  260
1. Satıcı Firma Açısından  260
2. Faktör Firma Açısından  261
3. Müşteriler Açısından  262
ç. Faktoring Şirketlerinin Yapamayacakları İşlemler  262
LEASING (FİNANSAL KİRALAMA)  263
a. Leasing Konusu Olabilecek Mallar  264
b. Mülkiyetin Devir Süresi  265
c. Leasing İşleminin Yapılışı  268
ç. Leasing’in Sağladığı Avantajlar  270
d. KDV Uygulaması ve Diğer Yasal Yükümlülükler  271
Ek 1: T.C. MERKEZ BANKASI TARAFINDAN KONVERTIBL OLARAK KABUL EDİLEN YABANCI PARALAR  273
Ek 2: İHRACI KAYDA BAĞLI MALLAR LİSTESİ  274
Ek 3: KANUN, KARARNAME VE ULUSLARARASI ANLAŞMALARLA İHRACI YASAKLANMIŞ MALLAR  276
ULUSLARARASI TİCARİ TERİMLER  277
Faydalanılan Kaynaklar  291
Kavramlar Dizini  293
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021