Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Libra Mevzuat Dizisi – 8
Sınai Mülkiyet Kanunu
(Gerekçeli – Karşılaştırmalı – İçtihatlı)
Eylül 2019 / 2. Baskı / 544 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 49.90 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 1. Ocak2018 46.00 TL 19.90 TL (%57) Sepete Ekle
   

Mevzuat derlemesi niteliğindeki çalışmalar arasında fark yaratan Libra Serisinin 8. Kitabında; 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu metni ile yorum sırasında en önemli başvuru araçlardan biri olan gerekçe ve Kanun tarafından da büyük oranda benimsenen önceki mevzuata bir arada yer verilmiştir.

Ayrıca Kanun'da tasarı aşamasında, Komisyonlar ve Genel Kurulda yapılan değişiklikler, sayfa altlarına bilgi notu olarak düşülmüştür.

Yine "Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat" başlığı altında, ilgili KHK hükümleri işlenerek, yapılan değişikliklerin karşılaştırmalı olarak incelenmesine imkan verilmiştir.

Kanun'un yürürlüğe girmesinden önce yapılan marka, coğrafi işaret, tasarım, patent ve faydalı model başvuruları ile başvurusu anılan tarihten önce gerçekleşen, patent ve faydalı modellere ilişkin hükümsüzlük davalarında KHK hükümlerinin uygulanmaya devam edilecek olması, önceki mevzuata yer verilmesini zorunlu kılmıştır. Bu doğrultuda mülga KHK'lar dönemine ait önemli Yargıtay kararlarının özetleri de okuyucuyla paylaşılmıştır.Konu Başlıkları
Gerekçe
Karşılaştırmalı Eski–Yeni Kanun Metni
Eski Kanun İçtihatları
Karşılaştırma Tablosu
Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri
Kavram Dizini
Barkod: 9789750257490
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 12x23
Sayfa Sayısı: 544
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Bu Kitaptan Faydalanırken  5
Önsöz  7
2. Baskıya Önsöz  9
Yeni – Eski Karşılaştırma Tablosu  21
Eski – Yeni Karşılaştırma Tablosu  24
Genel Gerekçe  29
BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Korumadan Yararlanacak Kişiler
Amaç ve Kapsam  33
Tanımlar  34
Korumadan yararlanacak kişiler  36
BİRİNCİ KİTAP
Marka
BİRİNCİ KISIM
Marka Hakkı ve Kapsamı
Marka olabilecek işaretler  39
Marka tescilinde mutlak ret nedenleri  42
Marka tescilinde nispi ret nedenleri  54
Marka tescilinden doğan hakların kapsamı ve istisnaları  66
Markanın başvuru eserlerinde yer alması  74
Markanın kullanılması  74
Ticari vekil veya temsilci adına tescilli markaya ilişkin talepler  78
İKİNCİ KISIM
Başvuru ve İtiraz
BİRİNCİ BÖLÜM
Başvuru, Rüçhan Hakkı ve İnceleme
Başvuru şartları, sınıflandırma ve bölünme  80
Rüçhan hakkı ve etkisi  83
Rüçhan hakkının talep edilmesi ve hükmü  85
Madrid Protokolü kapsamında yapılan uluslararası marka başvuruları  85
Şeklî inceleme, şeklî eksikliklerin giderilmesi ve başvuru tarihi  86
Başvurunun mutlak ret nedenleri açısından incelenmesi ve yayımlanması  87
İKİNCİ BÖLÜM
Üçüncü Kişilerin Görüşleri, İtirazlar ve İtirazların İncelenmesi
Üçüncü kişilerin görüşleri  89
Yayıma itiraz  89
Yayıma itirazın incelenmesi  91
Karara itiraz  92
Karara itirazların incelenmesi  93
ÜÇÜNCÜ KISIM
Tescil, Koruma Süresi ve Yenileme
Tescil  95
Koruma süresi ve yenileme  96
DÖRDÜNCÜ KISIM
Lisans
Lisans  98
BEŞİNCİ KISIM
Hakkın Sona Ermesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Hükümsüzlük ve İptal
Hükümsüzlük hâlleri ve hükümsüzlük talebi  100
İptal hâlleri ve iptal talebi  106
Hükümsüzlüğün ve iptalin etkisi  111
İKİNCİ BÖLÜM – Diğer Sona Erme Hâlleri ve Sonuçları  114
Sona erme ve sonuçları  114
ALTINCI KISIM
Marka Hakkına Tecavüz
Marka hakkına tecavüz sayılan fiiller  116
Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler  120
YEDİNCİ KISIM
Garanti Markası ve Ortak Marka
Garanti markası ve ortak marka  123
Garanti markası veya ortak marka teknik şartnamesi  124
İKİNCİ KİTAP
Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı
BİRİNCİ KISIM
Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Hakkı
Koruma kapsamındaki ürünler  127
Menşe adı, mahreç işareti ve geleneksel ürün adı  127
Tescil edilmeyecek adlar  129
İKİNCİ KISIM
Başvuru ve İtirazlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Başvurusu
Başvuru hakkı  131
Başvuru şartları  131
Başvurunun incelenmesi ve yayımı  133
Yabancı ülke kaynaklı başvurular  134
İtiraz ve itirazın incelenmesi  136
İKİNCİ BÖLÜM
İtiraz ve İtirazın İncelenmesi
Tescil  138
Değişiklik talepleri  138
Başvuru yapan veya tescil ettirenlerde değişiklik  139
DÖRDÜNCÜ KISIM
Hakkın Kapsamı, Kullanım ve Denetim
Coğrafi işaret korumasının elde edilmesi ve tescilden doğan hakların kapsamı  140
Geleneksel ürün adı korumasının elde edilmesi ve tescilden doğan hakkın kapsamı  142
Tescilli coğrafi işaretin ve geleneksel ürün adının kullanımı  143
İyiniyetli kullanım  144
Markalarla ilişki  144
Kullanımın denetimi  145
BEŞİNCİ KISIM
Hakkın Sona Ermesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Hükümsüzlük
Hükümsüzlük talebi ve hükümsüzlük hâlleri  147
Hükümsüzlüğün etkisi  148
İKİNCİ BÖLÜM
Hak ve Sorumluluktan Vazgeçme
Tescilin sağladığı hak ve sorumluluktan vazgeçme  150
ALTINCI KISIM
Hakka Tecavüz
Coğrafi işaret hakkına tecavüz sayılan fiiller  151
Geleneksel ürün adı hakkına tecavüz sayılan fiiller  152
ÜÇÜNCÜ KİTAP
Tasarım
BİRİNCİ KISIM
Tasarım Hakkı ve Kapsamı
Tasarım ve ürün  155
Yenilik ve ayırt edicilik  157
Kamuya sunma  161
Koruma kapsamı ve koruma dışı hâller  162
Tasarım hakkının kapsamı ve sınırları  165
Önceki kullanımdan doğan hak  167
İKİNCİ KISIM
Başvuru, İnceleme ve Tescil
BİRİNCİ BÖLÜM
Tasarım Başvurusu, Rüçhan Hakkı ve İnceleme
Başvuru şartları, sınıflandırma ve çoklu başvuru  168
Rüçhan hakkı ve etkisi  170
Rüçhan hakkının talep edilmesi ve hükmü  172
İnceleme  173
İKİNCİ BÖLÜM
Tescil ve Yayım
Tescil ve yayım  175
Yayımın ertelenmesi  175
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İtiraz ve İtirazın İncelenmesi
Karara ve tescile itiraz  177
İtirazın incelenmesi  177
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Koruma Süresi ve Yenileme
Tasarımın koruma süresi ve yenileme  180
ÜÇÜNCÜ KISIM
Hak Sahipliği ve Gasp
Hak sahipliği  182
Tasarımın gaspı  183
Gaspın sona erdirilmesinin sonuçları  184
DÖRDÜNCÜ KISIM
Çalışanların Tasarımları
Hizmet ilişkisi ile diğer iş görme ilişkilerindeki hak sahipliği  186
Çalışanlar tarafından yapılan tasarımlara ilişkin hak talebinde bedel  187
BEŞİNCİ KISIM
Lisans
Lisans  188
Hakkın devrinden veya lisans vermekten doğan sorumluluk  189
ALTINCI KISIM
Hakkın Sona Ermesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Hükümsüzlük
Hükümsüzlük hâlleri  190
Hükümsüzlük talebi  192
Hükümsüzlüğün etkisi  193
İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Sona Erme Hâlleri ve Sonuçları
Sona erme ve sonuçları  195
YEDİNCİ KISIM
Tasarım Hakkına Tecavüz
Tasarım hakkına tecavüz sayılan fiiller  196
DÖRDÜNCÜ KİTAP
Patent ve Faydalı Model
BİRİNCİ KISIM
Patent Hakkı
BİRİNCİ BÖLÜM
Patentlenebilirlik Şartları
Patentlenebilir buluşlar ve patentlenebilirliğin istisnaları  197
Yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilir olma  202
Buluşa patent veya faydalı model verilmesini etkilemeyen açıklamalar  204
Patent hakkının kapsamı ve sınırları  206
İKİNCİ BÖLÜM
Patent Hakkının Kapsamı
Buluşun dolaylı kullanımının önlenmesi  208
Önceki kullanımdan doğan hak  209
Kanuni tekel  210
Korumanın kapsamı  211
İKİNCİ KISIM
Başvuru, Patentin Verilmesi ve İtiraz
BİRİNCİ BÖLÜM
Başvuru ve Rüçhan Hakkı
Patent başvurusu için gerekli belgeler ve başvuru tarihinin kesinleşmesi  214
Buluş bütünlüğü ve bölünmüş başvuru  216
Buluşun açıklanması, tarifname, istemler ve özet  217
Rüçhan hakkı ve etkisi  219
Rüçhan hakkının talep edilmesi ve hükmü  221
İKİNCİ BÖLÜM
Patentin Verilmesi
Başvurunun şeklî şartlara uygunluk açısından incelenmesi  223
Araştırma talebi, araştırma raporunun düzenlenmesi ve yayımlanması  224
Başvurunun yayımlanması ve etkileri  226
İnceleme talebi, inceleme raporunun düzenlenmesi ve patentin verilmesi  228
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İtiraz ve İtirazın İncelenmesi
İtiraz ve itirazın incelenmesi  232
Kurum kararlarına itiraz  233
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Koruma Süresi ve Yıllık Ücretler
Koruma süresi ve yıllık ücretler  234
ÜÇÜNCÜ KISIM
Patent Sürecine İlişkin İşlemler
Patent başvurusu ve patentin üçüncü kişilerce incelenmesi  236
Patent başvurusunda ve patentte yapılacak değişiklikler ve düzeltmeler  237
Patent başvurusunun faydalı model başvurusuna ve faydalı model başvurusunun
patent başvurusuna dönüştürülmesi  237
Patent başvurusunun geri çekilmesi  239
Sicile kayıt ve hükümleri  240
İşlemlerin devam ettirilmesi ve hakların yeniden tesisi  241
Hatalı işlemler  242
DÖRDÜNCÜ KISIM
Hak Sahipliği ve Gasp
Patent isteme hakkı  244
Patent başvurularında hak sahipliğine ilişkin işlemler  245
Patentin gaspı ve gaspın sona erdirilmesinin sonuçları  247
Ortaklık ilişkisi ve patentin bölünmezliği  249
BEŞİNCİ KISIM
Çalışanların Buluşları
Hizmet buluşu ve serbest buluş  251
Hizmet buluşuna dair bildirim yükümlülüğü  252
İşverenin buluşa ilişkin hakkı ve hak talebinde bedel  253
Hizmet buluşu için patent başvurusu yapılması  256
Çalışan buluşlarına ilişkin hükümlerin emredici niteliği ve hakkaniyete uygunluk şartı  257
Tarafların patent başvurusu ile ilgili hak ve yükümlülükleri  258
Serbest buluş, bildirim yükümlülüğü ve teklifte bulunma yükümlülüğü  258
Çalışanın önalım hakkı  260
Yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlar  260
Kamu destekli projelerde ortaya çıkan buluşlar  262
ALTINCI KISIM
Ek ve Gizli Patent
Ek patent  264
Gizli patent  266
YEDİNCİ KISIM
Lisans
BİRİNCİ BÖLÜM
Sözleşmeye Dayalı Lisans
Sözleşmeye dayalı lisans  268
Bilgi verme yükümlülüğü  269
Hakkın devrinden ve lisans vermeden doğan sorumluluk  269
Lisans verme teklifi  270
İKİNCİ BÖLÜM
Zorunlu Lisans
Zorunlu lisans  272
Kullanılmama durumunda zorunlu lisans  274
Patent konularının bağımlılığı hâlinde zorunlu lisans  275
Kamu yararı nedeniyle zorunlu lisans  277
Zorunlu lisansın hukuki niteliği ve güven ilişkisi  278
Ek patentte zorunlu lisans kapsamı  279
Zorunlu lisansın devri  279
Şartlarda değişiklik talebi ve zorunlu lisansın iptali  279
Sözleşmeye dayalı lisans hükümlerinin uygulanabilirliği  280
SEKİZİNCİ KISIM
Hakkın Sona Ermesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Hükümsüzlük
Hükümsüzlük hâlleri  281
Patentin hükümsüzlüğünün etkisi  284
İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Sona Erme Hâlleri ve Sonuçları
Sona erme ve sonuçları  286
DOKUZUNCU KISIM
Patent Hakkına Tecavüz
Patent veya faydalı model hakkına tecavüz sayılan fiiller  288
ONUNCU KISIM
Faydalı Model
Faydalı model ile korunabilir buluşlar ve istisnaları  292
Şeklî inceleme, araştırma talebi, itiraz ve faydalı modelin verilmesi  294
Faydalı modelin hükümsüzlüğü  297
Patentler ile ilgili hükümlerin uygulanabilirliği ve çifte koruma  300
BEŞİNCİ KİTAP
Ortak ve Diğer Hükümler
BİRİNCİ KISIM
Ortak Hükümler
Süreler ve bildirimler  303
Ortak temsilci  303
Hukuki işlemler  304
Sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan hak sahibinin ileri sürebileceği talepler  312
Tazminat  319
Yoksun kalınan kazanç  323
Hakkın tüketilmesi  329
Dava açılamayacak kişiler  330
Tecavüzün mevcut olmadığına ilişkin dava ve şartları  331
Önceki tarihli hakların etkisi  333
Görevli ve yetkili mahkeme  334
Zamanaşımı  337
Lisans alanın dava açması ve şartları  338
İhtiyati tedbir talebi ve ihtiyati tedbirin niteliği  341
İşlem yetkisi olan kişiler ve tebligat  344
Ücretler, ödenme süreleri ve sonuçları  346
Kararların uygulanması  347
Hızlı imha prosedürü  347
Geleneksel ürün adlarına uygulanacak hükümler  348
Yönetmelik  348
İKİNCİ KISIM
Diğer Hükümler
Madde 166 ila 184  349
Madde 185  349
Madde 186  349
Madde 187  349
Madde 188  349
Madde 189  349
Madde 190: Atıflar  349
Madde 191: Yürürlükten kaldırılan mevzuat  349
Geçici m. 1: 551, 554, 555 ve 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin hükümlerinin uygulanması  350
Geçici m. 2: Mevcut yönetmeliklerin uygulanması  352
Geçici m. 3: Suç eşyalarının imhası  352
Geçici m. 4: İptal yetkisinin mahkemeler tarafından kullanılması  354
Geçici m. 5: Yenileme talepleri  355
Geçici m. 6: Görülmekte olan davalar12  355
Madde 192: Yürürlük  355
Madde 193: Yürütme  356
EKLER
EK–1 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda Karşılığı Olmayan KHK Hükümleri  357
EK–2 Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik  367
EK–3 Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğler  425
EK–3.1 TPE: 2016/2 Sayılı Sınıflandırma Tebliği  425
EK–3.2  TPE: 2014/2 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair TPE: 2014/3 Sayılı
Sınıflandırma Tebliği  441
EK–3.3 TPE: 2014/2 Sayılı Sınıflandırma Tebliği  442
EK–3.4 TPE: 2013/2 Sayılı Sınıflandırma Tebliği  456
EK–3.5 TPE: 2012/3 Sayılı Sınıflandırma Tebliği  470
EK–3.6 TPE: 2012/2 Sayılı Sınıflandırma Tebliği  483
EK–3.7 BİK/TPE: 2007/2 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  496
EK–3.8  BİK/TPE: 2007/2 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair BİK/TPE: 2010/2 Sayılı
Sınıflandırma Tebliği  497
EK–3.9 BİK/TPE: 2007/2 Sayılı Sınıflandırma Tebliği  499
EK–4 Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Kurulları Yönetmeliği  512
EK–5  Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli
Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik  514
EK–6  Motorlu Araç Sigortalarında Eşdeğer Parça Belgeleme Esaslarına İlişkin Genelge ve
Bu Genelgede Değişiklik Yapan Genelgeler  528
EK–6.1 Motorlu Araç Sigortalarında Eşdeğer Parça Belgeleme Esaslarına İlişkin Genelge (2015/2)  528
EK–6.2  13/01/2015 tarihli ve 2015/2 sayılı Motorlu Araç Sigortalarında Eşdeğer Parça Belgeleme
Esaslarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2015/13)  530
EK–6.3  13/01/2015 tarihli ve 2015/2 sayılı Motorlu Araç Sigortalarında Eşdeğer Parça Belgeleme
Esaslarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2015/22)  531
EK–7  Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de
Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik (EPC Yönetmeliği)  532
EK–8 Markaların Tanınmışlık Düzeyleri ile İlgili Esaslar ve Uygulaması  537
EK–9 Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Yönetmeliği  539
Kavramlar Dizini  541
 


Remzi Özmen
Şubat 2020
13.50 TL
Sepete Ekle
Feyzan Hayal Şehirali Çelik
Aralık 2017
174.77 TL
Sepete Ekle
Özge Özşahin
Ekim 2017
62.50 TL
İndirimli: 34.90 TL (%44)
Sepete Ekle
Fatma Özer
Temmuz 2017
78.50 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Bu Kitaptan Faydalanırken  5
Önsöz  7
2. Baskıya Önsöz  9
Yeni – Eski Karşılaştırma Tablosu  21
Eski – Yeni Karşılaştırma Tablosu  24
Genel Gerekçe  29
BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Korumadan Yararlanacak Kişiler
Amaç ve Kapsam  33
Tanımlar  34
Korumadan yararlanacak kişiler  36
BİRİNCİ KİTAP
Marka
BİRİNCİ KISIM
Marka Hakkı ve Kapsamı
Marka olabilecek işaretler  39
Marka tescilinde mutlak ret nedenleri  42
Marka tescilinde nispi ret nedenleri  54
Marka tescilinden doğan hakların kapsamı ve istisnaları  66
Markanın başvuru eserlerinde yer alması  74
Markanın kullanılması  74
Ticari vekil veya temsilci adına tescilli markaya ilişkin talepler  78
İKİNCİ KISIM
Başvuru ve İtiraz
BİRİNCİ BÖLÜM
Başvuru, Rüçhan Hakkı ve İnceleme
Başvuru şartları, sınıflandırma ve bölünme  80
Rüçhan hakkı ve etkisi  83
Rüçhan hakkının talep edilmesi ve hükmü  85
Madrid Protokolü kapsamında yapılan uluslararası marka başvuruları  85
Şeklî inceleme, şeklî eksikliklerin giderilmesi ve başvuru tarihi  86
Başvurunun mutlak ret nedenleri açısından incelenmesi ve yayımlanması  87
İKİNCİ BÖLÜM
Üçüncü Kişilerin Görüşleri, İtirazlar ve İtirazların İncelenmesi
Üçüncü kişilerin görüşleri  89
Yayıma itiraz  89
Yayıma itirazın incelenmesi  91
Karara itiraz  92
Karara itirazların incelenmesi  93
ÜÇÜNCÜ KISIM
Tescil, Koruma Süresi ve Yenileme
Tescil  95
Koruma süresi ve yenileme  96
DÖRDÜNCÜ KISIM
Lisans
Lisans  98
BEŞİNCİ KISIM
Hakkın Sona Ermesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Hükümsüzlük ve İptal
Hükümsüzlük hâlleri ve hükümsüzlük talebi  100
İptal hâlleri ve iptal talebi  106
Hükümsüzlüğün ve iptalin etkisi  111
İKİNCİ BÖLÜM – Diğer Sona Erme Hâlleri ve Sonuçları  114
Sona erme ve sonuçları  114
ALTINCI KISIM
Marka Hakkına Tecavüz
Marka hakkına tecavüz sayılan fiiller  116
Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler  120
YEDİNCİ KISIM
Garanti Markası ve Ortak Marka
Garanti markası ve ortak marka  123
Garanti markası veya ortak marka teknik şartnamesi  124
İKİNCİ KİTAP
Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı
BİRİNCİ KISIM
Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Hakkı
Koruma kapsamındaki ürünler  127
Menşe adı, mahreç işareti ve geleneksel ürün adı  127
Tescil edilmeyecek adlar  129
İKİNCİ KISIM
Başvuru ve İtirazlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Başvurusu
Başvuru hakkı  131
Başvuru şartları  131
Başvurunun incelenmesi ve yayımı  133
Yabancı ülke kaynaklı başvurular  134
İtiraz ve itirazın incelenmesi  136
İKİNCİ BÖLÜM
İtiraz ve İtirazın İncelenmesi
Tescil  138
Değişiklik talepleri  138
Başvuru yapan veya tescil ettirenlerde değişiklik  139
DÖRDÜNCÜ KISIM
Hakkın Kapsamı, Kullanım ve Denetim
Coğrafi işaret korumasının elde edilmesi ve tescilden doğan hakların kapsamı  140
Geleneksel ürün adı korumasının elde edilmesi ve tescilden doğan hakkın kapsamı  142
Tescilli coğrafi işaretin ve geleneksel ürün adının kullanımı  143
İyiniyetli kullanım  144
Markalarla ilişki  144
Kullanımın denetimi  145
BEŞİNCİ KISIM
Hakkın Sona Ermesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Hükümsüzlük
Hükümsüzlük talebi ve hükümsüzlük hâlleri  147
Hükümsüzlüğün etkisi  148
İKİNCİ BÖLÜM
Hak ve Sorumluluktan Vazgeçme
Tescilin sağladığı hak ve sorumluluktan vazgeçme  150
ALTINCI KISIM
Hakka Tecavüz
Coğrafi işaret hakkına tecavüz sayılan fiiller  151
Geleneksel ürün adı hakkına tecavüz sayılan fiiller  152
ÜÇÜNCÜ KİTAP
Tasarım
BİRİNCİ KISIM
Tasarım Hakkı ve Kapsamı
Tasarım ve ürün  155
Yenilik ve ayırt edicilik  157
Kamuya sunma  161
Koruma kapsamı ve koruma dışı hâller  162
Tasarım hakkının kapsamı ve sınırları  165
Önceki kullanımdan doğan hak  167
İKİNCİ KISIM
Başvuru, İnceleme ve Tescil
BİRİNCİ BÖLÜM
Tasarım Başvurusu, Rüçhan Hakkı ve İnceleme
Başvuru şartları, sınıflandırma ve çoklu başvuru  168
Rüçhan hakkı ve etkisi  170
Rüçhan hakkının talep edilmesi ve hükmü  172
İnceleme  173
İKİNCİ BÖLÜM
Tescil ve Yayım
Tescil ve yayım  175
Yayımın ertelenmesi  175
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İtiraz ve İtirazın İncelenmesi
Karara ve tescile itiraz  177
İtirazın incelenmesi  177
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Koruma Süresi ve Yenileme
Tasarımın koruma süresi ve yenileme  180
ÜÇÜNCÜ KISIM
Hak Sahipliği ve Gasp
Hak sahipliği  182
Tasarımın gaspı  183
Gaspın sona erdirilmesinin sonuçları  184
DÖRDÜNCÜ KISIM
Çalışanların Tasarımları
Hizmet ilişkisi ile diğer iş görme ilişkilerindeki hak sahipliği  186
Çalışanlar tarafından yapılan tasarımlara ilişkin hak talebinde bedel  187
BEŞİNCİ KISIM
Lisans
Lisans  188
Hakkın devrinden veya lisans vermekten doğan sorumluluk  189
ALTINCI KISIM
Hakkın Sona Ermesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Hükümsüzlük
Hükümsüzlük hâlleri  190
Hükümsüzlük talebi  192
Hükümsüzlüğün etkisi  193
İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Sona Erme Hâlleri ve Sonuçları
Sona erme ve sonuçları  195
YEDİNCİ KISIM
Tasarım Hakkına Tecavüz
Tasarım hakkına tecavüz sayılan fiiller  196
DÖRDÜNCÜ KİTAP
Patent ve Faydalı Model
BİRİNCİ KISIM
Patent Hakkı
BİRİNCİ BÖLÜM
Patentlenebilirlik Şartları
Patentlenebilir buluşlar ve patentlenebilirliğin istisnaları  197
Yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilir olma  202
Buluşa patent veya faydalı model verilmesini etkilemeyen açıklamalar  204
Patent hakkının kapsamı ve sınırları  206
İKİNCİ BÖLÜM
Patent Hakkının Kapsamı
Buluşun dolaylı kullanımının önlenmesi  208
Önceki kullanımdan doğan hak  209
Kanuni tekel  210
Korumanın kapsamı  211
İKİNCİ KISIM
Başvuru, Patentin Verilmesi ve İtiraz
BİRİNCİ BÖLÜM
Başvuru ve Rüçhan Hakkı
Patent başvurusu için gerekli belgeler ve başvuru tarihinin kesinleşmesi  214
Buluş bütünlüğü ve bölünmüş başvuru  216
Buluşun açıklanması, tarifname, istemler ve özet  217
Rüçhan hakkı ve etkisi  219
Rüçhan hakkının talep edilmesi ve hükmü  221
İKİNCİ BÖLÜM
Patentin Verilmesi
Başvurunun şeklî şartlara uygunluk açısından incelenmesi  223
Araştırma talebi, araştırma raporunun düzenlenmesi ve yayımlanması  224
Başvurunun yayımlanması ve etkileri  226
İnceleme talebi, inceleme raporunun düzenlenmesi ve patentin verilmesi  228
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İtiraz ve İtirazın İncelenmesi
İtiraz ve itirazın incelenmesi  232
Kurum kararlarına itiraz  233
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Koruma Süresi ve Yıllık Ücretler
Koruma süresi ve yıllık ücretler  234
ÜÇÜNCÜ KISIM
Patent Sürecine İlişkin İşlemler
Patent başvurusu ve patentin üçüncü kişilerce incelenmesi  236
Patent başvurusunda ve patentte yapılacak değişiklikler ve düzeltmeler  237
Patent başvurusunun faydalı model başvurusuna ve faydalı model başvurusunun
patent başvurusuna dönüştürülmesi  237
Patent başvurusunun geri çekilmesi  239
Sicile kayıt ve hükümleri  240
İşlemlerin devam ettirilmesi ve hakların yeniden tesisi  241
Hatalı işlemler  242
DÖRDÜNCÜ KISIM
Hak Sahipliği ve Gasp
Patent isteme hakkı  244
Patent başvurularında hak sahipliğine ilişkin işlemler  245
Patentin gaspı ve gaspın sona erdirilmesinin sonuçları  247
Ortaklık ilişkisi ve patentin bölünmezliği  249
BEŞİNCİ KISIM
Çalışanların Buluşları
Hizmet buluşu ve serbest buluş  251
Hizmet buluşuna dair bildirim yükümlülüğü  252
İşverenin buluşa ilişkin hakkı ve hak talebinde bedel  253
Hizmet buluşu için patent başvurusu yapılması  256
Çalışan buluşlarına ilişkin hükümlerin emredici niteliği ve hakkaniyete uygunluk şartı  257
Tarafların patent başvurusu ile ilgili hak ve yükümlülükleri  258
Serbest buluş, bildirim yükümlülüğü ve teklifte bulunma yükümlülüğü  258
Çalışanın önalım hakkı  260
Yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlar  260
Kamu destekli projelerde ortaya çıkan buluşlar  262
ALTINCI KISIM
Ek ve Gizli Patent
Ek patent  264
Gizli patent  266
YEDİNCİ KISIM
Lisans
BİRİNCİ BÖLÜM
Sözleşmeye Dayalı Lisans
Sözleşmeye dayalı lisans  268
Bilgi verme yükümlülüğü  269
Hakkın devrinden ve lisans vermeden doğan sorumluluk  269
Lisans verme teklifi  270
İKİNCİ BÖLÜM
Zorunlu Lisans
Zorunlu lisans  272
Kullanılmama durumunda zorunlu lisans  274
Patent konularının bağımlılığı hâlinde zorunlu lisans  275
Kamu yararı nedeniyle zorunlu lisans  277
Zorunlu lisansın hukuki niteliği ve güven ilişkisi  278
Ek patentte zorunlu lisans kapsamı  279
Zorunlu lisansın devri  279
Şartlarda değişiklik talebi ve zorunlu lisansın iptali  279
Sözleşmeye dayalı lisans hükümlerinin uygulanabilirliği  280
SEKİZİNCİ KISIM
Hakkın Sona Ermesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Hükümsüzlük
Hükümsüzlük hâlleri  281
Patentin hükümsüzlüğünün etkisi  284
İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Sona Erme Hâlleri ve Sonuçları
Sona erme ve sonuçları  286
DOKUZUNCU KISIM
Patent Hakkına Tecavüz
Patent veya faydalı model hakkına tecavüz sayılan fiiller  288
ONUNCU KISIM
Faydalı Model
Faydalı model ile korunabilir buluşlar ve istisnaları  292
Şeklî inceleme, araştırma talebi, itiraz ve faydalı modelin verilmesi  294
Faydalı modelin hükümsüzlüğü  297
Patentler ile ilgili hükümlerin uygulanabilirliği ve çifte koruma  300
BEŞİNCİ KİTAP
Ortak ve Diğer Hükümler
BİRİNCİ KISIM
Ortak Hükümler
Süreler ve bildirimler  303
Ortak temsilci  303
Hukuki işlemler  304
Sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan hak sahibinin ileri sürebileceği talepler  312
Tazminat  319
Yoksun kalınan kazanç  323
Hakkın tüketilmesi  329
Dava açılamayacak kişiler  330
Tecavüzün mevcut olmadığına ilişkin dava ve şartları  331
Önceki tarihli hakların etkisi  333
Görevli ve yetkili mahkeme  334
Zamanaşımı  337
Lisans alanın dava açması ve şartları  338
İhtiyati tedbir talebi ve ihtiyati tedbirin niteliği  341
İşlem yetkisi olan kişiler ve tebligat  344
Ücretler, ödenme süreleri ve sonuçları  346
Kararların uygulanması  347
Hızlı imha prosedürü  347
Geleneksel ürün adlarına uygulanacak hükümler  348
Yönetmelik  348
İKİNCİ KISIM
Diğer Hükümler
Madde 166 ila 184  349
Madde 185  349
Madde 186  349
Madde 187  349
Madde 188  349
Madde 189  349
Madde 190: Atıflar  349
Madde 191: Yürürlükten kaldırılan mevzuat  349
Geçici m. 1: 551, 554, 555 ve 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin hükümlerinin uygulanması  350
Geçici m. 2: Mevcut yönetmeliklerin uygulanması  352
Geçici m. 3: Suç eşyalarının imhası  352
Geçici m. 4: İptal yetkisinin mahkemeler tarafından kullanılması  354
Geçici m. 5: Yenileme talepleri  355
Geçici m. 6: Görülmekte olan davalar12  355
Madde 192: Yürürlük  355
Madde 193: Yürütme  356
EKLER
EK–1 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda Karşılığı Olmayan KHK Hükümleri  357
EK–2 Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik  367
EK–3 Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğler  425
EK–3.1 TPE: 2016/2 Sayılı Sınıflandırma Tebliği  425
EK–3.2  TPE: 2014/2 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair TPE: 2014/3 Sayılı
Sınıflandırma Tebliği  441
EK–3.3 TPE: 2014/2 Sayılı Sınıflandırma Tebliği  442
EK–3.4 TPE: 2013/2 Sayılı Sınıflandırma Tebliği  456
EK–3.5 TPE: 2012/3 Sayılı Sınıflandırma Tebliği  470
EK–3.6 TPE: 2012/2 Sayılı Sınıflandırma Tebliği  483
EK–3.7 BİK/TPE: 2007/2 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  496
EK–3.8  BİK/TPE: 2007/2 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair BİK/TPE: 2010/2 Sayılı
Sınıflandırma Tebliği  497
EK–3.9 BİK/TPE: 2007/2 Sayılı Sınıflandırma Tebliği  499
EK–4 Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Kurulları Yönetmeliği  512
EK–5  Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli
Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik  514
EK–6  Motorlu Araç Sigortalarında Eşdeğer Parça Belgeleme Esaslarına İlişkin Genelge ve
Bu Genelgede Değişiklik Yapan Genelgeler  528
EK–6.1 Motorlu Araç Sigortalarında Eşdeğer Parça Belgeleme Esaslarına İlişkin Genelge (2015/2)  528
EK–6.2  13/01/2015 tarihli ve 2015/2 sayılı Motorlu Araç Sigortalarında Eşdeğer Parça Belgeleme
Esaslarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2015/13)  530
EK–6.3  13/01/2015 tarihli ve 2015/2 sayılı Motorlu Araç Sigortalarında Eşdeğer Parça Belgeleme
Esaslarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2015/22)  531
EK–7  Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de
Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik (EPC Yönetmeliği)  532
EK–8 Markaların Tanınmışlık Düzeyleri ile İlgili Esaslar ve Uygulaması  537
EK–9 Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Yönetmeliği  539
Kavramlar Dizini  541
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021