Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Organizasyonları Yeniden Yapılandırmak
(Yetenek, Tercih ve Liderlik)
Şubat 2013 / 4. Baskı / 507 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

1984 yılında ilk basımı yapılan Lee Bolman ve Terrence Deal’in en çok satılan kitaplar arasında yer alan bu eser alanında bir klasik olmuştur. Kitap dörtlü çerçeve modeli ile örgütleri fabrikalar, aileler, ormanlar, tiyatrolar veya tapınaklar olarak incelemektedir.

* Yapısal Çerçeve: Sonuç almak için gruplar ve takımlar nasıl örgütlenir ve yapılandırılır?

* İnsan Kaynakları Çerçevesi: Örgütler çalışan ihtiyaçlarını karşılamak için nasıl tasarlanır, insan kaynakları yönetimi nasıl geliştirilir, pozitif yönde kişilerarası ve grup dinamikleri nasıl oluşturulur?

* Politik Çerçeve: Güç ve çatışmayla nasıl başa çıkılır, koalisyonlar nasıl oluşturulur, politik beceriler nasıl geliştirilir, iç ve dış politik ortamlarla nasıl baş edilir?

* Sembolik Çerçeve: İşe amaç ve anlam katan bir kültür nasıl oluşturulur, örgütsel drama, iç ve dış izleyiciler için nasıl sahnelenir, takım ruhu gelenek, tören ve hikâyelerle nasıl oluşturulur

Bu yeni baskı hem özel hem de kamu ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlardan zengin örnekler içermektedir. Buna ek olarak, kitap yenilenmiş içeriği ile kendi kendini yöneten takımlar, drama ve kurumsal teori konularında genişletilmiş tartışmalar içermektedir. Ayrıca, değişim kuramları, “düşünmeden düşünmenin gücü” süreci, “siyah kuğular” ve “eşcinsel hak mücadeleleri” ile ilgili bilgiler de yer almaktadır. Öğretim elemanları rehberine internet üzerinden ulaşılabilir.

Konu Başlıkları
Örgütleri Anlamak
Yapısal Çerçeve
İnsan Kaynakları Çerçevesi
Politik Çerçeve
Sempolik Çerçeve
Liderlik Uygulamalarını Geliştirmek
Barkod: 9789750222894
Yayın Tarihi: Şubat 2013
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 19x24
Sayfa Sayısı: 507
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Kitabın Anahatları  9
Teşekkür  13
Türkçe Önsöz  19
Kısım 1: Örgütleri Anlamak  25
Bölüm 1:Giriş: Yeni Bir Çerçeveden Bakmanın Gücü  27
Bölüm 2:Basit Fikirler, Karmaşık Örgütler  49
Kısım 2: Yapısal Çerçeve  69
Bölüm 3:Örgütlenme  71
Bölüm 4:Yapı ve Yeniden Yapılandırma  95
Bölüm 5:Grup ve Takımları Oluşturma  121
Kısım 3: İnsan Kaynakları Çerçevesi  141
Bölüm 6:İnsanlar ve Örgütler  143
Bölüm 7:İnsan Kaynakları Yönetimini Geliştirmek  165
Bölüm 8:Kişilerarası ve Grup Dinamikleri  193
Kısım 4: Politik Çerçeve  217
Bölüm 9:Güç, Çatışma ve Koalisyon  219
Bölüm 10:Politikacı Olarak Yönetici  239
Bölüm 11:Politik Mücadele Alanı ve Politik Aktörler Olarak Örgütler  259
Kısım 5: Sembolik Çerçeve  277
Bölüm 12:Örgütsel Semboller ve Kültür  281
Bölüm 13:Eylemdeki Kültür  311
Bölüm 14:Tiyatro Olarak Örgüt  325
Kısım 6: Liderlik Uygulamalarını Geliştirmek  343
Bölüm 15:Etkili Uygulama için Çerçeveleri Bütünleştirmek  345
Bölüm 16:Yeniden Çerçeveleme İşbaşında - Fırsatlar ve Tehlikeler  361
Bölüm 17:Liderliği Yeniden Çerçevelemek  373
Bölüm 18:Örgütlerde Değişmeyi Yeniden Çerçevelemek: Eğitim, Düzenleme, Pazarlık ve Üzüntü  407
Bölüm 19:Ahlakı (Ahlak Kurallarını) ve Ruhu Yeniden Çerçevelemek  431
Bölüm 20:Hepsini Bir Araya Getirmek: İşbaşındaki Değişme ve Liderlik  445
Bölüm 21:Son Söz: Sanatçılık, Tercih, ve Liderlik  467
Ekler:Örgütsel Çalışmaların En iyileri: Bilim İnsanlarının Ünlü Eserleri ve
En Çok Satılan Popüler Yayınlar 
 471
Kaynaklar  475
Yazarlar  509
 


Lee G. Bolman
Prof. Dr. Ahmet AYPAY
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
(Güncelleme 30/8/2013)
e–posta: aypaya@yahoo.com
İş Tel: + 90 (222) 239 3750/1627
Faks: + 90 (222) 229 3124
Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Meşelik Kampüsü, 26480 ESKİŞEHİR
Adı Soyadı: Ahmet Aypay
Doğum Tarihi: 20.01.1970
Öğrenim Durumu:
Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi 1991
Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi The American University, Washington, D.C., ABD 1996
Doktora Liderlik, Organizasyonlar ve Politika Peabody College, Vanderbilt University, Nashville, TN, ABD 2001
Doktora Tezi ve Danışman(lar)ı:
Tez Başlığı: Üniversite ve Yüksekokullarda Örgütsel Yapı ile Öğretim Üyelerinin Rolleri Arasındaki İlişki (The Relationship Between Organizational Structures and Faculty Roles at Colleges and Universities).
Danışmanları: Prof. Dr. Robert L. Crowson ve Prof. Dr. John M. Braxton

Görevler:
Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Öğr. Gör. Dicle Üniversitesi, Siirt Eğitim Fakültesi 1992–1993
Arş. Gör. Vanderbilt Üniversitesi, Peabody College 1997–2000
Arş. Gör. Vanderbilt Kamu Politikası Çalışmaları Enstitüsü (Vanderbilt Institute for Public Policy Studies, Center for Mental Health Policy), Vanderbilt Üniversitesi. 2000–2001
Dr. Arş. Gör. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 2001–2001
Yrd. Doç. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 2001–2004
Doç. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 2004–06.2009
Doç. Dr. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Haziran, 2009–Ekim, 2009
Prof. Dr. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Ekim, 2009–Halen
Yabancı dil: KPDS 90, ÜDS:95.
Yönetilen Doktora Tezleri:
Karataş, S. (2014). Burs–Kredi Alan Yükseköğretim Öğrencilerinin Finansman Kaynaklarına İlişkin Görüşleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
1. Ertürk, F. (2003). “İlköğretimde Örgüt Kültürü ve Kalite Uygulamaları Arasındaki İlişki”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
2. Uzun, M. (2005). “Üniversiteye Geçişte Sosyal Geçmiş ve Akademik Başarının Etkisi.” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
3. Kalaycı, S. S. (2006). “Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kurumsallaşma: Öğretim Elemanları Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
4. Özdemir, B. (2006). 4–6 Yaş Grubu Okulöncesi Eğitim Gören Öğrencilerin Çoklu Zeka Alanlarının Belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
5. Şekerci, M. (2007). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Yönetim becerileri ile Grup Etkililiği Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
6. Solakoğlu, R. (2007). Fransa Ve Türkiye’ de Görev Yapan İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Görev Tanımları Karşılaştırması ve Kendi Değerlendirmeleriyle İlişkilendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
7. Öztürk, E. (2008). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Okul Yöneticilerinin Vizyoner Liderlik Özelliklerine Sahip Olma Düzeyleri ve Okul İklimi Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
8. Çalış, Ş. M. (2008). İlköğretim Denetçilerinin Denetim Etkinliklerini Değerlendirmeleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
9. Güvenç, E. (2009). Öğretmen Adaylarının Algılarına Göre Kontrol Alanı ve Sınıf Yönetimi Biçemleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
10. Korkut, M. (2009). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Değişmeye İlişkin Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
11. Çelik–Uyanıktürk, B. B. (2009). İlköğretim okullarında Performans Değerlendirme Sisteminin Uygulanabilirliği: Öğretmen ve Yönetici Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
12. Uz, M. (2009). Okul Temelli Yönetimde Bütçe Uygulamasına İlişkin Yönetici Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
13. Acet, T. (2010). Avrupa Kalite Güvence Sistemi Akran Değerlendirmenin Türkiye’de Uygulanabilirliği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
14. Karasoy, M. (2010). Okul Müdür Yardımcığından Müdürlüğe Geçiş ve Bu Süreçte Karşılaşılan Sorunlar. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
15. Yersiz, E. (2010). İlköğretim Okul Müdürlerinin Öğretmenler Tarafından Algılanan Yöneticilik Performansları İle Öğretmenlerin İş Tatmini Arasındaki İlişki. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
16. Azap, S. (2011). Özel Eğitim Kurumlarının Amaç Yapı ve Süreç Açısından Veli Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
17. Eldem, Y. (2011). Eğitim Fakültelerinin Akademik Etkinlik ve Kalite (ADEK) Değerlendirilmesi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
18. Kahveci, H. (2012). İlköğretim Okullarında Hizmetkar Örgüt Liderliğinin İncelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
19. Gülcemal, E. (2012). İlköğretim Okullarında Hizmet Kalitesinin Veli Görüşlerine Göre Ölçülmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
20. Uluçınar, U. (2012). Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Demokratik Değerleri Arasındaki İlişki. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
21. Yaman, F. (2012). İlköğretim Okullarında Müdür Etkililiği ve Okul İklimi İle Öğrenci Kontrol İdeolojileri Arasındaki İlişki. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
22. Aksu, M. (2013). Meslek Liseleri Yönetici ve Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüt Algıları. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
23. Çekirdek, G. (2014). Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin İngilizce Başarılarını Etkileyen Bazı Faktörlerin İncelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
24. Yavuz, H. (2014). Mesleki Açık Öğretim Lisesi Öğrencilerinin Sunulan Hizmetlerin Etkililiği Konusunda Görüşleri ve Motivasyon Düzeyleri. ESOGÜ–FU Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
25. Ceyhan, Y. (2014). Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğretmenlerinin örgütsel bağlılık düzeylerinin incelenmesi, Ankara ili Keçiören ilçesi örneği. ESOGÜ–FU Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
26. Yurtalan, E. (2014). Öğretmenlerin Mezun Oldukları Fakültede Gördükleri Öğrenimi Değerlendirmeleri. ESOGÜ–FU Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
27. Durmuş, G. (2014). Öğretmenlerin Klinik Denetim Algıları (Kırıkkale İli Örneği). ESOGÜ–FU Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
28. Doyurucu, D. (2014). İlkokul Öğretmenlerinin Tükenmişliği ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki. ESOGÜ–FU Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
29. Cantürk, Z. (2014). Okulöncesi Öğretmen Görüşlerine Göre Müdürlerin Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi. . ESOGÜ–FU Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Projelerde Yaptığı Görevler:
Uluslararası Projelerdeki Görevler:
1. Innovative Apprenticeship Project. Seven Countries involved and the coordinator of the project is Institute of Technology and Education, University of Bremen, Bremen: Germany.
2. Dünya Bankası’nca finansmanı sağlanan Global Environmental Fund (GEF–II) Projesinde Eğitim Danışmanlığı (Education Consultant) (2004–2005).
3. Educational Leadership in the Euro–Mediterranean Region. Avrupa Birliği Destekli Proje. Koordinator: Malta üniversitesi.
4. Peer Review Extended II. Mesleki Teknik Eğitimde Kalite Sistemlerinin Yaygınlaştırılması. Avrupa Birliği Leonardo Da Vinci Projesi. Koordinator: Avusturya. Türkiye Koordinatörü. (6,300 Euro).
5. International Education Agency (IEA). 2007 Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) Quality Control Monitor.
6. Developing Vocational Educational Systems. InWent GmbH & Almanya Dışişleri Bakanlığı.
7. Independent External Expert. AB Ulusal Projeler değerlendirme uzmanı. Ulusal Ajans, 2005–Halen.
8. Avrupa Komisyonu (European Comission– Research Directorate–General) Türkiye Eğitim Uzmanı (2008–2011).
9. Dünya Bankası’nca Finansmanı Sağlanan Ortaöğretim Projesi Kapsamında Yönetici Yeterlikleri, Danışman (2010–2011, 6 ay).
10. AB 7. Çerçeve Proje Değerlendirme Uzmanı. Avrupa Komisyonu. Sosyal Bilimler–2011.
11. European Training Foundation (ETF), Turin, Italy. Editorial Board Member (2008–2011).
Ulusal Projelerdeki Görevler:
1. Yükseköğretim Kurulu’nda Meslek Yüksek Okulları konusunda danışmanlık (2003–2005).
2. Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezlerinin (METEM) Değerlendirilmesi Projesi: MEB EARGED ve Ankara Üniv. Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi. (Proje Ekibi Üyesi) (2004). (75000 YTL).
3. Üniversite Yapıları ve Öğretim Üyeliğinin Rolleri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma Fonu, 2001/b–2, Proje Yöneticisi, 2001–2005. (500 YTL), 2 yıl.
4. Bilişsel Stil ve Öğrenme Stili Özelliklerine Uygun Stratejilerle Çalışmanın Akademik Başarı ve Duyuşsal Özelliklere Etkisi. Proje Yöneticisi. 2006–2008. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu. (1100 YTL), 2 yıl.
5. İlköğretim Okullarındaki Öğretmenlerin Sınıf Yönetim Biçimleri ile Denetim Odakları Arasındaki İlişki. ÇOMU–BAP No: 2007/40. Proje Yöneticisi. (1500 YTL), 1 yıl.
6. Meslek Yüksekokullarının Örgütsel ve Yönetsel Analizi. ÇOMU–BAP No:2007/41. Proje Yöneticisi. (1600 YTL), 1 yıl. (1600 YTL).
7. Çanakkale İlinde Kaynaştırma Eğitimi Hakkında Eğiticilerin Eğitimi Üzerine Bir Araştırma. ÇOMÜ–BAP No: 2007/41. Araştırmacı. (1500 YTL), 1 yıl.
8. Yansıtıcı Düşünme Düzeyini Belirleme Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. ÇOMÜ–BAP. Proje Yürütücüsü. (2500 TL), 1 Yıl.
9. Şartlı Nakit Transferi Uygulamasının Nicel ve Nitel Olarak Değerlendirilmesi Projesi. Gazi Üniversitesi– Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı. 2 yıl.
10. Sınıf Tekrarı ve Okul Terki Projesi, Araştırmacı, Unicef–MEB, Turkey.
11. Okulöncesi Eğitimi Güçlendirme Projesi, Unicef–MEB–AÇEV (6 ay).
12. DVİHE Projesi– Kapasite Geliştirme Grubu. TTKB–AK (2 yıl).
13. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Eğitim İhtisas Komitesi Üyesi (2014–halen).
İdari Görevler ve Kurullar:
1. Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı Başkanı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 2001–2003.
2. ÇOMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi, 2002–2003.
3. ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, 2005–2009.
4. ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi, 2005–2008.
5. ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı. Mayıs 2006–Mart 2008.
6. ÇOMÜ Senatosu Eğitim Fakültesi Temsilcisi. 2006–2009.
7. ÇOMÜ Yabancı Öğretim Elemanları Değerlendirme Komisyonu Üyesi. 2006–2009.
8. ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölüm Başkanı. 2007–2008.
9. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölüm Başkanı (01.06.2009–31.12.2010).
10. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu üyesi (2009–halen).
11. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu üyesi (2010–11.2013).
12. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı (06.2010–10.10.2011).
13. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı (01.01.2011–11.11.2013).
14. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Senato Üyesi (01.01.2011–halen).
15. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu (01.01.2011–halen).
16. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü (Nisan 2012–halen).
17. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Fonu (Nisan 2012–halen).
18. ESOGÜ Uzaktan Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu (2012–halen).
19. ESOGÜ Bilimsel Etik Komisyonu (2012–halen).
20. ESOGÜ EBE Bilimsel Etik Komisyonu (2013–halen).
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
 American Educational Research Association (AERA)
 Association for the Study of Higher Education (ASHE)
 The European Higher Education Society (EAIR)
 Southern Sociological Society (SSS)
 Eğitim Yöneticileri ve Deneticileri Derneği (EYED–DER) Yönetim Kurulu Üyesi (2005–2010)
 Eğitim Yöneticileri ve Deneticileri Derneği (EYED–DER) Yönetim Kurulu Başkanı (2013–Halen)
 Citizenship Identity & Citizenship Education (CiCe) Association (2005–2011).
 International Association of Educators (INASED) (2005–halen).
 Eğitim Araştırmaları Birliği (EAB) (2005–halen)
 International Society for Educational Planning (ISEP) (2003–halen).
 Europeann Educational Research Association (Avrupa Eğitim Araştırmaları Derneği Konsey Üyesi) (2012–halen. EAIR, Council Member)
Editörlük ve Hakemlikler (SSCI kapsamındaki dergiler ve editörlükler):
 Editor, Eğitimde Politika Analizi, ESOGÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Basım + [Online], 2012–halen.
 Editör, Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi, ÇOMÜ Eğitim Fakültesi [Online]. 2006–2007.
 Editör, Eğitimde Politika Analizi Dergisi (2012–Halen).
 Eş–Editör, Eurasian Journal of Educational Research (2011–halen)
 Alan Editörü, Eğitim ve Bilim.
 Alan Editörü, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB).
 Editorial Board Member, European Training Foundation (2009–2012), Turin, Italy.
 Editörler Kurulu Üyesi, Eurasian Journal of Educational Research (2010–halen).
 Alan Editörü, Eğitim ve Bilim (2014–halen).
 Hakem, American Educational Research Association (AERA divison A, J ve L) reviewer, 1996–2000.
Ödüller:
 YÖK Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Bursu Ekim 1993–Mart 1999
 Kappa Delta Pi Eylül 1999–Mart 2001
 Tez Güçlendirme Ödülü (Dissertation Enhancement Award) (Graduate School of Vanderbilt Üniversitesi) 2000
Son üç yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):
Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2009–2010 Güz Eğitim Bilimine Giriş 3 0 82
Sınıf Yönetimi 2 0 45
Karşılaştırmalı Eğitim (YL) 3 0 17
Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi (DR) 3 0 3
Türk Eğitim Sisteminde Sorunlar, Eğilimler, Gelişimler (YL) 3 0 15
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 60
İstatistik ve Olasılık II 2 2 32
2009–2010 Bahar Eğitim Yönetimi (YL) 3 0 12
Araştırma Yöntemleri (YL) 3 0 12
Eğitimde Araştırma Yöntemleri I (YL) 3 0 37
Eğitim İstatistiği I (YL) 3 0 18
Eğitimde İleri Araştırma Yöntemleri I (DR) 3 0 15
Sosyal Teori ve Eğitim (YL) 3 0 28
Karşılaştırmalı Eğitim (YL) 3 0 17
Türkiye’de Eğitim Politikaları 3 0 6
2010–2011 Güz Eğitimde Araştırma Yöntemleri II (YL) 3 0 8
Eğitimde İleri Araştırma Yöntemleri II (DR) 3 0 18
Eğitim Politikaları 3 0 51
Eğitimde Araştırma Yöntemleri I (YL) 3 0 45
Eğitim İstatistiği I (YL) 3 0 44
Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi (DR) 3 0 10


ESERLER
A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

Social Science Citation Index (SSCI)’te taranan dergilerdeki yayınlar:

A1. Crowson, R. L., Wong, K.K., and Aypay, A. (2000). The Quiet Reform in American Education: Policy Issues and Conceptual Challenges in the School–To–Work Transition. Educational Policy. 14, 2, pp. 241–258.
A2. Aypay, A. (2003). The Tough Choice at High School Door: An Investigation of the Factors That Lead Students to GeneralVocational Schools. International Journal of Educational Development. Vol. 5, 3, pp. 517–527.
A3. Aypay, A., Erdogan, M. ve Sözer, M. A. (2007). Variation Among Schools On Classroom Practices in Science Achievement in TIMSS–1999. Journal of Research in Science Teaching, 44,10, pp–1417–1435.
A4. Aypay, A. ve Kalaycı, S. S.(2008) Assessing Institutionalization of Educational Reforms. International Journal of Educational Development, 28, pp.723–236.
A5. Aypay, A. (2009). Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Eğitimlerini Değerlendirmeleri [Teachers’uation of Their Pre–Service Training]. Educational Sciences: Theory & Practice, 9, 3, 1087–1123.
A6. Aypay, A., Çoruk, A., Yazgan, A. D., Kartal, O.Y., Tunçer, B., Attila, Ş. M., Erman, B. (2010). The Status of Research in Educational Administration: An analysis of Educational Administration Journals, 1999–2007. Eurasian Journal of Educational Research, 39, 59–77.
A7. Aypay, A. (2010). ICT Usage in PISA and Academic Achievement of Turkish Students in PISA 2006. Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 9(2) 116–124.

A8. Aypay, A., Çekiç, O. & Seçkin, M. (2012). Öğretim Davranışlarının Normatif Açıdan İncelenmesi. Educational Sciences: Theory & Practice (KUYEB), 9, 3, 1087–1123.

A9. Aypay, A., Çelik, H. C., & Aypay, Ahmet. (2012). Technology Acceptance in Education: A study of Pre–service Teachers in Turkey. Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET).
A10. Aypay, A., Taş, A., & Boyacı, A. (2012). Teacher Perceptions of School Climate in Elementary Schools. The New Educational Review, 29, 3: 227–238.


Uluslararası Diğer Endekslerde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

A11. Aypay, A. (2002). Social Background Effects and Academic Achievement during Transition to High School. Mediterranean Journal of Educational Studies, 7(1), pp. 87–103. (Indexed in the Current Journals in Education–ERIC–CIJE).
A12. Aypay, A. (2003). The Relationship Between State and Higher Education: The Case of Mulkiye College in Turkey. Mediterranean Journal of Educational Studies. 8, 2, pp.109–135. (Indexed in the Current Journals in Education–ERIC–CIJE).
A13. Aypay, A., & Işık, H. (2006). The Turkish Educational Planning Experience in a Comparative Perspective. International Journal of Educational Reform, 15(4), pp. 520–533.
A14. Karaman–Kepenekçi, Y. & Aypay, A. (2009). Teachers’ Perceptions of Tolerance in Teacher–Administrator Relationships in Turkey. International Journal of Leadership in Education, 12(1), 51–71. (Indexed in AEI, Contents Page in Education, and ERIC).
A15. Aypay, Ayşe & Aypay, A. (2011). Sustaining Teachers for Development: The Twenty Statement Test. TOJQI, 2, 4, 95–106.
A16. Aypay, A., Çekiç, O., & Boyacı, A. (2012). Student Retention in Higher Education in Turkey: A Qualitative Study. Journal of College Student Retention. 14, 1, 91–116.
A17. Aypay, A. & Sever, M. (in review). Secondary Education in Turkey.
A18. Aypay, A., Apaydın, Ç., ve Seçkin, M. (in review). Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilerin Akademik
Danışmanlık Hakkındaki Görüşleri, Yükseköğretim ve Bilim, 4, 1, 1–8.B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan veya bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1. Aypay, A. & Turan, S. (1996). Critical Perspectives in Higher Education: Defining a New Leadership for 21st Century. Paper Presented at the Annual Meeting of Southern Higher Education Student Symposium. Vanderbilt University, Nashville, TN: USA.
B2. Crowson, R. L., Wong, K. K., & Aypay, A. (1998, April). Re–examining transitional links from school–to– vocation: Some Foundations in Policy–related Theorizing. Paper Presented at the Annual Meeting of American Educational Research Association. San Diego, CA: USA.
B3. Delfavero, M. & Aypay, A. (1998, November). Exploring the Effects of Normative and Functional Integration on New Faculty Role Preferences. Paper Presented at the Annual Meeting of Southern Higher Education Student Symposium. University of Kentucky, Lexington, KY: USA.
B4. Aypay, A, and Delfavero, M. (1998, November). Exploring the Effects of Normative and Functional Integration on New Faculty Role Preferences. Paper Presented at the Annual Meeting of the Association for the Study of Higher Education, Miami, FL: USA.
B5. Aypay, A. (1999, April). An Application of Social Judgment Theory to Student Departure Puzzle. Paper Presented at the Annual Meeting of Southern Sociological Society. Nashville, TN: USA.
B6. Aypay, A. (1999, April). A Principalan Agent of Modernity? A New Institutionalist Approach to the Case of Mulkiye. Paper Presented at the Annual Meeting of American Educational Association, Montreal, Quebec: CANADA.
B7. Crowson, R.L., Boyd, W. L., and Aypay, A. (2000, April). “Re–examining School–Community Relationship.” Paper presented at the Annual Meeting of American Educational Research Association, New Orleans, LA: USA.
B8. Delfavero, M. and Aypay, A. (2000, April). “Exploring the Effects of Social Integration on Changing Role Preferences of New Faculty.” Poster presented at the Annual Meeting of American Educational Research Association, New Orleans, LA: USA.
B9. Aypay, A. (2000, April).“UniversalismParticularism? What Norms of Science Prescribes and What Happens to New Faculty Members?” Poster presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, LA: USA.
B10. Isik, H., Akcay, R., Basar, A., Aypay, A. (2000, November). Effectiveness of In–Service Programs for School Principals in Turkey. Paper Presented at the Annual Meeting of the University Council for Educational Administration (UCEA). Albequerque, NM: USA.
B11. Aypay, A. (2002, Eylül). Measuring the Four Domains of Scholarship Using Publications, Activities, and Presentations as Forms of Scholarship. Poster Presented at the Annual Meeting of the European Association for Institutional Research. September 8–10, 2002, Prague: Czech Republic.
B12. Aypay, A., Işık, H. (2002, Ekim). Forty– year Long Term Planning in Perspective: The Turkish Experience. Bildiri Uluslararası Eğitim Planlaması Derneği (International Society for Educational Planning ) 32. Yıllık Toplantısında Sunuldu. 10–14 Ekim 2002, Istanbul, Türkiye.
B13. Lambert, W. Bickman, L, & Aypay, A. (2003, Şubat). Long–Term Change in Children Treated for Mental Health Problems. The 16th Annual Research Conference, A System of Care for Children’s Mental Health: Expanding the Research Base. Tampa, FL: University of South Florida, March 2003.
B14. Aypay, A. (2003, Aralık). Short–Cycle Higher Education in Turkey. Mesleki Eğitim Sistemlerinin Geliştirilmesi, 3–5 Aralık 2003, Bonn, Federal Almanya Cumhuriyeti.
B15. Aypay, A. (2004). Factors Influencing Academic Integration of University Students. Paper will be Presented at the 26th Annual Meeting of the European Association for Institutional Research. September 5–8, 2004, Barcelona: Spain.
B16. Aypay, A. Çınkır, S. (2006). Training School Principals in Turkey. Paper Presented at the Annual Meeting of American Educational Research Association. April 7–11, 2006, San Francisco: USA.
B17. Kalaycı, S.S. & Aypay, A. Egitimde Yeniden Yapılanma ve Kurumsallaşma. Paper presented at the Third International Teacher Training Symposium. May 4–5, 2006. Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale: Türkiye.
B18. Aypay, A. (2007). Interpretive Dimensions of the Strategic Plan for the Faculty of Education at ÇOMU. Paper presented at the Third International Congress of Qualitative Inquiry, May 2–5, 2007 at the University of Illinois at Urbana–Champaign: USA.
B19. Aypay, A. ve Özbaşı, D. (2007). Öğretmenlerin Bilgisayar Teknolojisini Kullanma Düzeyleri. I. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu. 16–18 Mayıs, 2007. Çanakkale, Turkiye.
B20. Chistolini, S., Kovalcikova, I., Aktan–Kerem, E., and Aypay, A. (2007). Being a Teacher in Post–Modern Times: A Comparative Study in Italy, Slovakia, Turkey. Paper Presented at the 9th Conference of Children’s Identity and Citizenship in Europe. May 18–21, 2007, Montpellier, France.
B21. Metin, N., Güleç, H., Şahin, Ç., Aypay, A., Işık, K., Ersoy, E. (2007). Determining Primary Teacher Qualifications Concerning the Integration of Mentally Disabled Children. Paper Presented & Published in the Proceedings go the 5th Autumn Scientific Conference, Kiten, Bulgaria, 05–08 November, 2007.
B22. Aypay, A. (2008). Vocational and Technical Schools of Higher Education (VSHE) in Turkey. 2008 World Congress and International Association of Colleges Conference, February 18, 2007, New York: USA.
B23. Aypay, Ayşe and Aypay, Ahmet (2008). Twenty Statement Test: A Tool for Teacher Sustainability. Journal of Teacher Education and Training Congress, May 4–7, Anadolu University, Eskişehir.
B24. Aypay, A. (2008). Trends and Issues in Educational Research in Turkey. Paper presented at the 4th International Symposium on Qualitative Inquiry, May, 13–17, University of Illinois at Urbana Champaign, IL, USA.
B25. Aypay, A. (2008). Methodological Competencies of Educational Researchers in Turkey. International Social Sciences Education Symposium. May 13–15, 2008. Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, Turkey.
B26. Aypay, A., Çoruk, A., Yazgan, A. D., Kartal, O.Y., Tunçer, B., Attila, Ş. M., Erman, B. (2008). The Status of Research in Educational Administration: An analysis of Educational Administration Journals, 1999–2007. Paper Presented at the Educational Leadership Conference: Nurturing Meaning in a Context of Change, University of Malta, Msida, Malta, November 12–14, 2008.
B27. Özbulak, B.E. & Aypay, A (2009). An Investigation of High School Students’ Problem–Solving Skills and their Venturesomeness Levels. The First International Congress of Educational Research. May 1–3, 2009 Çanakkale, Turkey.
B28. Aypay, A. & Acet, T. (2009). Peer–Review Extended II. The First International Congress of Educational Research. May 1–3, 2009 Çanakkale, Turkey.
B29. Aypay, A. (2010). ICT Usage and Achievement of Turkish Students in PISA 2006. International Educational Technology Conference (IETC), April 26–28, 2010. Boğaziçi University, Istanbul.
B30. Aypay, A. (2010). Secondary Education Reform in Turkey. Paper Presented at the annual meeting of International Society for Educational Planning (ISEP), October 6–10, 2010, Alexandria, VA: USA.
B31. Aypay, A. Çekiç, O., & Boyacı, A., (2011). Student Retention in Higher Education in Turkey: A Qualitative Study. Paper presented at the International Higher Education Congress: New Trends and Issues (UYK–2011), Istanbul, Turkey.
B32. Aypay, A. Status of Research in Educational Administration. Educational Management and Career” on April 16th and April 17th, 2011. Erbil: Iraq.
B33. Aypay, A. (Invited). Integrating Administrative and Individual Theories in School Organizations. Educational Management and Career” on April 16th and April 17th 2011. Erbil, Iraq.
B34. Aypay, A. (2012). Graduate Education in Turkey: Issues and Opportunities for Collaboration. In Graduate Education Symposium at Lebanese University, Beirut, Lebanon.
B35. Seçkin, M. & Aypay, A. (2013). Opinions of post–graduate students about academic
counseling. The European Conference on Educational Research, 9–13 September, İstanbul–Turkey.
B36. Aypay, A. & Uluçınar, U. (2014). Karar vermeye dayalı eleştirel düşünme gelişim modeli. I. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.


CA. Yazılan uluslararası kitaplar, çeviriler veya kitaplarda bölümler:

C1. Bolman, L. ve Deal, T. E. (2013). Örgütleri yeniden yapılandırmak: Yetenek, tercih ve liderlik [Reframing organizations]. (Çev. Ahmet Aypay ve Abdurrahman Tanrıöğen). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
C2. Carolyn M. Evertson ve Edmund T. Emmer. (2013). Sınıf yönetimi [Clasroom management.]: İlkokul Öğretmenleri İçin. (Çeviri Ed. Ahmet Aypay). (9. baskı). Ankara: Nobel.
C3. Mintzberg, H. (2014). Örgütler ve yapıları [The structuring of organizations]. (Çeviri Ed. Ahmet
Aypay). Ankara: Nobel.
C4. Scott, D. (2014). Eğitim araştırmaları ve politikalarının eleştirel değerlendirmesi. [Reading
educational research and policy]. (Çev. Ed. Ahmet Aypay). Ankara: Nobel.
C5. Christensen, L. B., Johnson, R. Burke ve Turner, L. A. (Türkçesi Basımda). Araştırma yöntemleri: Desenlenmesi ve analizi. (Çev. Ed. Ahmet Aypay). 14. Baskı. [Research methods: Design and Analysis]. Ankara: Anı.
C.6. Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (2004). Eğitim yönetimi:Teori, araştırma ve uygulama. [Educational administration: Theory, research, and practice]. New York: McGraw–Hill. [Aypay, A. (2009). Sosyal Bir Sistem Olarak Okul. S. Turan (Çeviri Ed.), Eğitim yönetimi: Teori, araştırma ve uygulama. Ankara: Nobel Yayıncılık].
C7. Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (2004). Eğitim yönetimi:Teori, araştırma ve uygulama. [Educational administration: Theory, research, and practice]. New York: McGraw–Hill. [Aypay, A. (2009). Bölüm 8: Okul Etkililiği, Hesap Verebilirlik ve Geliştirme. S. Turan (Çeviri Ed.), Bölüm 1: Eğitim Yönetimi: Teori, Araştırma ve Uygulama. Ankara: Nobel Yayıncılık].

C8. Aypay, A. (2004). Turkish Higher Education Initiatives Toward Central Asia. In S. P. Heyneman
& A. J. De Young (Eds.), Challenges of Education in Central Asia. Information Age
Publishing. pp. 81–96. Greenwich, CT: USA.
C9. Aypay, A. (2008). Two–year Vocational Schools of Higher Education in Turkey. In P.A. Elsner (Ed.), A global survey of community colleges, technical colleges and further education in different regions of the world. Washington, D.C.: American Association of Community Colleges Press.
C10. Ağaoglu, E. and Aypay, A. (in press). A Report on Educational Leadership, Professional Development, and Preparation Programs in Turkey. Euro–Mediterrenean Group on Educational Leadership.
C11. Aypay, A. and Aktan–Kerem, E. (2010). Lo stato professionale degli insegnanti e il sistema educativo in Turchia. [Teachers¬ professional status and the current situation of the educational system in Turkey]. In S. Chistolini (Ed). Insegnanti: Identità ed etica di una professione in Italia, Stati Uniti d’America, Polonia, Belgio, Cipro, Libia, Slovacchia, Turchia [Teachers: Identity and Ethics of teachers in Italy, United States of America, Poland, Belgium, Cyprus, Libya, Slovakia, Turkey.].
C12. Ağaoglu, E. & Aypay, A. (in press). Turkey’s Report on School Leaders. In Nicolaidou, M. (ed.). (forthcoming). International Practices in educational leadership: preparation and professional development. Athens: Papazisis publishing.

CB. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler:

CB1. Sever, M. ve Aypay, A. (ed.). (2014). Öğretmenlik halleri: Türkiye’de öğretmen olmak üzerine nitel bir araştırma. Ankara: Pegem Akademi.
CB2. Aypay, A. (basımda) Türkiye'de yükseköğretim: Alanı, kapsamı ve politikalar. [Higher Education in Turkey: Field, scope and policy. ]. Ankara: Pegema yayıncılık.
CB3. Aypay, A. (basımda). Eğitim politikaları [Education policy]. Ankara: Pegema yayıncılık
CB4. Aypay, A. (2008). Eğitimde Amaçlar ve Toplumsal Sistem. Boyacı, A. (Ed.). Eğitim sosyolojisi ve felsefesi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları:1858.
CB5. Aypay, A. (2009). Bilimsel Etik. A. Tanrıöğen (Ed.), Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
D1. Aypay, A. (2001). Örgütsel Analizde Teorik Gelişmeler: Yeni Kurumsalcılık. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 7(28), 501–511.
D2. Aypay, A. (2002). Üniversitelerin Yönetiminde Gözlenen Örgütsel Modeller. Eğitim Araştırmaları, 3(7), 1–10.
D3. Aypay, A. (2003). Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması: Sosyo–Ekonomik ve Politik Çevrelerin Üniversitelerde Kurumsal Adaptasyona Etkileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 9(34), 194–213.
D4. Aypay, A., Şahin, Ç., Işık, H. (2003, Kasım). Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kurumsallaşma: Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanları Görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 3(2), 295–322.
D5. Aypay, A. (2003, Aralık). Üniversite Öğrencileri Üniversitelerde Öğretimi Nasıl Değerlendiriyor? Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 2(4), 121–135.
D6. Işık, H. ve Aypay, A. (2004). Eğitimde Stratejik Plan Geliştirme Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 349–363.
D7. Işık, H., Aypay, A. ve Şahin, Ç. (2004). Öğretmen Yetiştirme Programlarında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Öğrencilerinin Okul Deneyimi Derslerine İlişkin Görüşlerinin Karşılaştırılması. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 13–19.
D8. Aypay, A. (2006). Üniversitelerde Örgütsel Davranış ve Akademik Etkinlik Arasındaki İlişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 12(46), 175–198.
D9. Aypay, A. ve Özbaşı, D. (2008). Öğretmenlerin Bilgisayara Karşı Tutumlarının İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55, 339–362.
D10. Şekerci, M. ve Aypay A. (2009). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Yönetim becerileri ile Grup Etkililiği Arasındaki İlişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 57, 133–160.
D11. Aypay, Ayşe., Aypay, A. ve Demirhan, G. (2009). Öğrencilerin Üniversiteye Sosyal Entegrasyonu: Bir Üniversite Örneği. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), 46–61.
D12. Aypay, A. (2010). Denetici Profiline İlişkin Sorunlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8, 3, 593–622.
D13. Aypay, A. ve Bektaş, F. (2010). Eğitim Fakültelerinde Gözlenen Örgütsel Modeller: Öğretim Elemanı Görüşlerine Üzerine Betimsel Bir Araştırma. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 3.
D14. Karadağ, E. Aypay, A., Baloğlu, N. (2012). Eğitim Yönetimi Araştırmalarına Analitik Bir Bakış: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi’nin Analizi, 2004–2009. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi
D15. Özbulak, B., Aypay, Ayşe, ve Aypay, A. (2011). Ortaöğretim Öğrencilerinin Problem Çözme ve Atılganlık Becerilerinin Bazı Değişkenlerle İlişkisi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(36), 97–113.
D16. Aypay, A. Sever, M. Demirhan, G. (2012). Üniversiteye Akademik ve Sosyal Bütünleşme: Boylamsal Bir Araştırma. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 11, 2, 407–422.
D17. Özen, H, Güleç, H. ve Aypay, A. (2012). İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Okula, Aileye ve Sosyal Çevreye İlişkin Değer Yargıları. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, 3, 51–74.
D18. Aypay, A., Uluçınar, U., Kaya, M. F. ve Tosuntaş, Ş.B. (2011). Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerileri ve Değer Tercihleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.
D19. Dönmez, A., Aydoğdu, E., Sever, M. ve Aypay, A. (2012). Öğretmen Adaylarının Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutumları. (2012). Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.
D20. Kahveci, H. ve Aypay, A. (2012). Hizmetkar Örgütlerde Liderlik. ESOGÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 13–1.
D21. Bayram, F. ve Aypay, A. (2012). İlköğretim Okullarında Müdür Etkililiği, Okul İklimi ve Öğrenci Kontrol İdeolojileri Arasındaki İlişki. Eğitimde Politika Analizi. 1, 1, 49–63.
D22. Seçkin, M., Apaydın, Ç. ve Aypay, A. (2012). Lisansüstü Eğitimde Normlar: Yapı, İklim, Danışmanlık. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi.2, 3, 176–185.
D23. Özen, H., Güleş, H. ve Aypay, A. (2012). İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Okula, Aileye ve Sosyal Çevreye İlişkin Değer Yargıları. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 3, 6, 51–74.
D24. Seçkin, M., Aypay, A. ve Apaydın, Ç. (2014). Lisansüstü eğitim öğrencilerinin danışmanlık ile ilgili görüşleri. Yüksek Öğretim ve Bilim Dergisi, 4, 1, 28–35.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Aypay, A. (2006). Denetici Profiline İlişkin Sorunlar. Türkiye'de Eğitim Yönetimi ve Denetimi Sorunları ve Çözüm Önerileri Toplantısı. 4–5 Nisan 2006. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Cebeci, Ankara.
E2. Aypay, A. (2001). Örgütsel Analizde Teorik Gelişmeler: Yeni Kurumsalcılık. Eğitim Yönetimi Toplantısı–I, 28 Ağustos–1 Eylül 2001, Osmangazi Üniversitesi: Eskişehir.
E3. Aypay, A. (2002). Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesinde Kullanılan Örgütsel Davranış Modelleri. 21. Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu, 16–18 Mayıs 2002, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayını.
E4. Özdemir, B. ve Aypay, A. (2007). Erken Çocukluk Dönemi 4–6 Yaş Grubu Çocukların Çoklu Zeka Teorisine Göre Zeka Alanlarının Belirlenmesi. VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. 27–29 Nisan, Eskişehir.
E5. Aypay, A. (2007). Eğitim Yönetimi Araştırmalarında Yöntem Sorunları. Okul ve Eğitim Yöneticileri Deneticileri Araştırma ve Geliştirme Derneği. Eğitim Yönetimi Sempozyumu, 21–22 Haziran. Ankara Üniversitesi, ATAUM. Cebeci–Ankara.
E6. Aypay A., Coruk, A., Kartal, O. Y., Yazgan, A.D., Emran, B. & Attila, M.Ş. (2008). Eğitim Yönetiminin Geleceği: Eğitim Yönetimi Dergilerindeki Yönelimler. Okul ve Eğitim Yöneticileri Deneticileri Araştırma ve Geliştirme Derneği (EYED–DER). III. Eğitim Yönetimi Sempozyumu, 24–26 Nisan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
E7. Aypay, A. ve Taş, A. (2009). Okul İklimi. 18. Eğitim Bilimleri Kongresi, 1–3 Ekim, Ege Üniversitesi, Kuşadası.
E8. Karadağ, E., Aypay, A. & Baloğlu, N. (2010). Eğitim Yönetimi Araştırmalarına Analitik Bir Bakış: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi’nin Analizi, 2004–2009. V. Eğitim Yönetimi Kongresi. EYEDDER–Gazi Üniversitesi, 3–5 Mayıs, Antalya.
E9. Aypay, A. ve Dönmez, A. (2011). Müdür Yardımcılarının Müdür Kavramına İlişkin Algıları, 16–17 Nisan 2010, 6. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, EYEDDER, Kıbrıs.
E10. Karadağ, E. ve Aypay, A. (2011). Milli Eğitim Bakanları: Türk Milli Eğitim Politikasını Şekillendiren Politikacılar, 8–10 Eylül 2011, 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.
E9. Aypay, A., Çekiç, O. ve Seçkin, M. (2011). Lisansüstü Eğitimde Mesleki Değerler, 7–8 Ekim 2011, V. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Ankara.
E10. Aypay, A., Dönmez, A. ve Aydoğdu, E. (2011). Öğretmen Adaylarının Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutumları, 7–8 Ekim 2011, V. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Ankara.
E11. Aypay, A., Kaya, Ö. ve Dincel, S. (2011). Bilimsel Araştırmalarda İntihal Sorunu: Örgütsel Sorumluluk Yönünden İnceleme, 7–8 Ekim 2011, V. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Ankara.
E12. Aypay, A., Çekiç, O. ve Seçkin, M. (2011). Öğretim Üyelerinin Değer Algılarının Bilimin Normları Açısından İncelenmesi, 26–28 Ekim 2011, Değerler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
E13. Aypay, A., Uluçınar, U., Kaya, M. F. ve Tosuntaş, Ş. B. (2011). Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerileri ve Değer Tercihleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 26–28 Ekim 2011, Değerler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
E14. Uluçınar, U ve Aypay, A. (2012). Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Demokratik Değerleri Arasındaki İlişki. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
E15. Aypay, A., Karataş, S. ve Güleş, H. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Öğrenmeye Yönelik Güdülenme Durumları ve Kullandıkları Öğrenme Stratejileri. VIII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 7–9 Kasım, İstanbul.
E16. Aypay, A., Balıkçı, A. ve Şahin, M. (2013). 2012 Yılında Kabul Edilen Eğitim Reformunun Okul Yoneticiliği Uzerine Yansımaları. 8. Eğitim Yönetimi Kongresi, Marmara Üniversitesi–EYED–DER, İstanbul.
E17. Aypay, A. ve Karasoy, M. (2013). Okul Müdür Yardımcılığından Müdürlüğe Geçiş ve Bu Süreçte Karşılaşılan Sorunlar. 8. Eğitim Yönetimi Kongresi, Marmara Üniversitesi–EYED–DER, İstanbul.

E18. Selvitopu, A., Balıkçı, A. ve Aypay, A. (2014). Okul Yöneticilerinin Okul–Çevre İlişkilerini Yönetmeye İlişkn Görüşleri. ). 9. Eğitim Yönetimi Kongresinde Sunulan Bildiri, Siirt Üniversitesi–EYED–DER, Siirt.
E19. Aypay, A., Öz,, M., Öztekin, Ö. ve Yalçın, M. (2014). Eğitim Yönetiminde Profesörlük. 9. Eğitim Yönetimi Kongresinde Sunulan Bildiri, Siirt Üniversitesi–EYED–DER, Siirt.
E20. Demirhan, G. Aypay, A. Yücel, C. (2014). Okul Yöneticisi Yetiştirme ve Atamalarına Sistem Dışı Bir Bakış: Emekli Okul Yöneticileri Görüşleri. 9. Eğitim Yönetimi Kongresinde Sunulan Bildiri, Siirt Ünviersitesi–EYED–DER, Siirt.
E21. Dönmez, A. ve Aypay, A. (2014). Yazılı Basına Yansımalarıyla Türkiye’de Yükseköğretimin İnelenmesi. 9. Eğitim Yönetimi Kongresinde Sunulan Bildiri, Siirt Üniversitesi–EYED–DER, Siirt.F. Diğer çalışmalar (Kitaplar, Kitap Çevirileri Raporlar ve Bölüm Çevirileri):

F1. Aypay, A. (2007). Türkiye’de Meslek Yüksekokulları. Yayımlanmamış Araştırma Raporu: Ankara.
F2. İstatistik Konusunda Nasıl Düşünmeli? (How to Think About Statistics). Yayımlanmamış Kitap Çevirisi. (Çeviren: Ahmet Aypay).
F3. Lambert, E. W., Bickman, L., Aypay, A. (2003). Long–term Change in Children Treated for Mental Health Problems. Yayınlanmamış araştırma rapour. VIPSS: Vanderbilt Üniversitesi.
F4.
F6. Şişman, M., Acat, B., Aypay, A. ve Karadağ, E. (2011). TIMSS 2007 Türkiye Ulusal Fen Raporu. MEB.
F7. Şişman, M., Acat, B., Aypay, A. ve Karadağ, E. (2011). TIMSS 2007 Türkiye Ulusal Matematik Raporu. MEB.
Filiz Aslan Çetin ...
Mayıs 2019
21.00 TL
Sepete Ekle
Turhan Erkmen
Mart 2019
49.50 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Kitabın Anahatları  9
Teşekkür  13
Türkçe Önsöz  19
Kısım 1: Örgütleri Anlamak  25
Bölüm 1:Giriş: Yeni Bir Çerçeveden Bakmanın Gücü  27
Bölüm 2:Basit Fikirler, Karmaşık Örgütler  49
Kısım 2: Yapısal Çerçeve  69
Bölüm 3:Örgütlenme  71
Bölüm 4:Yapı ve Yeniden Yapılandırma  95
Bölüm 5:Grup ve Takımları Oluşturma  121
Kısım 3: İnsan Kaynakları Çerçevesi  141
Bölüm 6:İnsanlar ve Örgütler  143
Bölüm 7:İnsan Kaynakları Yönetimini Geliştirmek  165
Bölüm 8:Kişilerarası ve Grup Dinamikleri  193
Kısım 4: Politik Çerçeve  217
Bölüm 9:Güç, Çatışma ve Koalisyon  219
Bölüm 10:Politikacı Olarak Yönetici  239
Bölüm 11:Politik Mücadele Alanı ve Politik Aktörler Olarak Örgütler  259
Kısım 5: Sembolik Çerçeve  277
Bölüm 12:Örgütsel Semboller ve Kültür  281
Bölüm 13:Eylemdeki Kültür  311
Bölüm 14:Tiyatro Olarak Örgüt  325
Kısım 6: Liderlik Uygulamalarını Geliştirmek  343
Bölüm 15:Etkili Uygulama için Çerçeveleri Bütünleştirmek  345
Bölüm 16:Yeniden Çerçeveleme İşbaşında - Fırsatlar ve Tehlikeler  361
Bölüm 17:Liderliği Yeniden Çerçevelemek  373
Bölüm 18:Örgütlerde Değişmeyi Yeniden Çerçevelemek: Eğitim, Düzenleme, Pazarlık ve Üzüntü  407
Bölüm 19:Ahlakı (Ahlak Kurallarını) ve Ruhu Yeniden Çerçevelemek  431
Bölüm 20:Hepsini Bir Araya Getirmek: İşbaşındaki Değişme ve Liderlik  445
Bölüm 21:Son Söz: Sanatçılık, Tercih, ve Liderlik  467
Ekler:Örgütsel Çalışmaların En iyileri: Bilim İnsanlarının Ünlü Eserleri ve
En Çok Satılan Popüler Yayınlar 
 471
Kaynaklar  475
Yazarlar  509
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019