Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Putin'in Ülkesi: Rusya Federasyonu Analizi
Siyasal Sistem – Ekonomi – Güvenlik – Dış Politika
Temmuz 2015 / 1. Baskı / 708 Syf.
Fiyatı: 54.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Eser, 21. Yüzyıl başında Rusya Federasyonunun enstantane fotoğrafını çekmeyi amaçlamaktadır. Eserde Rusya Federasyonunun ekonomik, siyasal, sosyal göstergeleri ve dış politikası alanında uzman akademisyenler tarafından 28 farklı başlıkta kaleme alındığından en güncel ve kapsamlı Rusya Federasyonunu anlatan eserlerden birisi ortaya çıkmıştır.

Eserde, Rusya Federasyonunun anayasası, yönetim biçimi, silahlı kuvvetlerin sistemdeki yeri, ekonominin temel göstergeleri ve demografik yapısı analiz edilmiş, ilave olarak ülkenin alkolizm, doğurganlık oranının düşmesi, taşranın yoksullaşması gibi sosyal sorunlarına ilişkin değerlendirmelere de yer verilmiştir. Ayrıca, hem Rusya Federasyonunun komşuları ile ikili ilişkileri, hem de dünyanın önde gelen aktörleri ile ihtilafları ana hatlarıyla incelenmiştir. Kırım’ın oldu-bitti ile ilhakı son dönemde tüm dünyanın dikkatini çeken en önemli gelişmedir. Rusya’nın dış politikada ilgi alanı yelpazesi Kuril adalarının statüsünden Kaliningrad sorununa, Gürcistan içerisinde Abhazya ve Güney Osetya özerk yönetimlerinin Tiflis ile anlaşmazlıklarından, Moldovya’daki Trans Dinyester sorununa, Baltık ülkelerindeki Rus azınlığın statüsüne, Dağlık Karabağ, İran ve Arap baharına kadar uzanmaktadır.

Eser, tüm bu alanlarda mevcut bilgileri ortaya koyarak, okuyucuya farklı bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir. Çalışma, uluslararası ilişkiler bölüm öğrenicilerine olduğu kadar, Rusya Federasyonu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkese hitap etmektedir.

Konu Başlıkları
Rusya’da Siyasal Sistem ve Toplum
Bir KGB Projesi: Vladimir Putin, Prof. Dr. Yaşar Onay
Rusya Federasyonunun Anayasal Rejimi, Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşin,
Rusya Siyasetinde Avrasyacılık, Prof. Dr. Alaaddin Yalçınkaya
Rusya’da Yaşayan Azınlıklar, Doç. Dr. İrfan Kaya Ülger
Rusya’da Nüfus ve Alkolizm Sorunu, Dr. Yunus Yılmaz
Rusya’da Faaliyet Gösteren Siyasal Partiler, Zaur Aliyev
Rusya’da Aşırı Milliyetçi Siyasal Hareketler: Liberal Demokrat Parti Örneği, Ar. Gör. Burcu Güçlü
Rusya’da Din–Devlet İlişkileri, Doç. Dr. İrfan Kaya Ülger
Ekonomi, Doğal Kaynaklar ve Çevre
Rusya Federasyonu Enerji Kaynakları, Öğr. Gör. Azime Telli
Yabancı Yatırımlar ve Özelleştirme Süreci, Yrd Doç. Dr.İlker Yasin Aydınkaya
Rusya’da Tarımsal Üretim ve Çevre Sorunları, Yrd. Doç. Dr. İsmail Şahin
Rusya'nın DTÖ Üyeliği, Dr. Verda Özyer
Hazar’ın Statüsü Sorunu ve Rusya, Erkan Avcı
Rusya’nın Enerji Şirketleri, Yrd. Doç. Dr. Tuğçe Varol
Savunma, Güvenlik ve Askeri Yapı
Rusya Savunma Sanayi, Yrd Doç. Dr Asena Boztaş
Rusya–NATO Rekabetinin Geleceği, Prof. Dr. Mesut Hakkı Çaşin
Rusya –AB İlişkilerinde Enerji Sorunu, Dr. Şerife Özkan
Ukrayna’nın Geleceği ve Kırım’ın Durumu, Doç. Dr. Bekir Günay
Rusya Dış Politikasında Kimliğin Rolü, Prof. Dr. Ertan Efegil
Rusya Federasyonunun Dış Politikası
Geçmişten Günümüze Rusya ve Türkistan, Prof. Dr. Timuçin Kodaman
Rusya’nın eski SSCB Ülkeleriyle İlişkileri, USAK Uzmanı Habibe Özdal
Rusya ABD İlişkileri, Öğr. Gör. Ümit Çelik
Rusya ABD İlişkileri I: Berlin Duvarının Yıkılışından Kosova Savaşına, Öğr. Gör. Ümit Çelik
Rusya ABD İlişkileri II: 11 Eylül’den Rusya –Gürcistan Savaşına, Öğr. Gör. Ümit Çelik
Rusya ABD İlişkileri III: Arap Baharından Ukrayna Krizine, Öğr. Gör. Ümit Çelik
Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu, Dr. Mesut Şöhret
Rusya– Çin İlişkileri, Yrd. Doç. Dr. Halil Akman
Rusya’nın Ortadoğu Politikaları, Yrd. Doç. Dr. İsmail Ermağan
Rusya AB İlişkilerinde Ukrayna Çıkmazı, Yrd. Doç. Dr. İsmail Ermağan
Barkod: 9789750233753
Yayın Tarihi: Temmuz 2015
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 708
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  
GİRİŞ: ÇAĞDAŞ RUSYA’NIN ENSTANTANE PORTRESİ  
İrfan Kaya ÜLGER  
VLADİMİR PUTİN’İN BAŞKANLIĞI BİR KGB PROJESİ Mİ?  
Prof. Dr. Yaşar ONAY  
RUSYA FEDERASYONUNUN ANAYASAL REJİMİ  
Prof. Dr. Mesut Hakkı CAŞIN  
SOVYET SONRASI RUSYA SİYASETİNDE AVRASYACILIK  
Prof. Dr. Alaeddin YALÇINKAYA  
RUSYA AZINLIKLARI  
Doç. Dr. İrfan Kaya ÜLGER  
RUSYA’DA NÜFUSUN AZALMASI VE ALKOLİZM SORUNU  
Yrd. Doç. Dr Yunus YILMAZ  
RUSYA’DA FAALİYET GÖSTEREN SİYASAL PARTİLER  
Zaur ALİYEV  
RUSYA’DA AŞIRI MİLLİYETÇİ SİYASAL HAREKETLER: LİBERAL DEMOKRATİK PARTİ ÖRNEĞİ  
Burcu GÜÇLÜ AKPINAR  
RUSYA’DA DİN-DEVLET İLİŞKİLERİ  
Doç. Dr. İrfan Kaya ÜLGER  
RUSYA FEDERASYONU ENERJİ KAYNAKLARI  
Azime TELLİ  
YABANCI YATIRIMLAR VE ÖZELLEŞTİRME SÜRECİNİN RUSYA EKONOMİSİNE ETKİLERİ  
Yrd. Doç. Dr. İlker Yasin AYDINKAYA  
RUSYA’DA TARIMSAL ÜRETİM VE ÇEVRE SORUNLARI  
Yrd. Doç. Dr. İsmail ŞAHİN Ar. Gör. İsmail KAYAR  
RUSYA’NIN DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ: JEOPOLİTİKANIN LİBERAL KURAMLAR KARŞISINDA YENİLGİSİ Mİ?  
Nurhan Verda ÖZYER  
HAZAR DENİZİNİN STATÜSÜ SORUNU VE SAHİLDAR DEVLETLERİN YAKLAŞIMLARI  
Erkan AVCI  
RUSYA’NIN ENERJİ POLİTİKASININ YENİ AKTÖRLERİ: ENERJİ ŞİRKETLERİ  
Yrd. Doç. Dr. Tuğçe VAROL  
RUSYA SAVUNMA SANAYİİ’NİN DÖNÜŞÜMÜ  
Yrd. Doç. Dr. Asena BOZTAŞ  
NATO STRATEJİSİNDEKİ DEĞİŞİM VE RUSYA-NATO REKABETİNİN GELECEĞİ  
Prof. Dr. Mesut Hakkı CAŞIN  
RUSYA –AB İLİŞKİLERİNDE ENERJİNİN ÖNEMİ  
Şerife ÖZKAN  
UKRAYNA’NIN GELECEĞİ VE KIRIM’IN DURUMU  
Doç. Dr. Bekir GÜNAY  
RUS DIŞ POLİTİKASINDA KİMLİĞİN ETKİSİ (1991 – 2008 Arası Dönem)  
Prof. Dr. Ertan EFEGİL  
PUTİN DÖNEMİNDE RUSYA’NIN ORTA ASYA POLİTİKASI (2000’den Günümüze)  
Prof. Dr. Timuçin KODAMAN Ar. Gör. İsa Burak GONCA  
RUSYA’NIN ESKİ SSCB ÜLKELERİYLE İLİŞKİLERİ  
Habibe ÖZDAL  
RUSYA –ABD İLİŞKİLERİ I: BERLİN DUVARININ YIKILIŞINDAN KOSOVA SAVAŞINA (1989-2000)  
Öğr. Görevlisi Ümit ÇELİK  
RUSYA - ABD İLİŞKİLERİ II: 11 EYLÜL’DEN RUS-GÜRCÜ SAVAŞI’NA (2000-2009)  
Ümit ÇELİK  
RUSYA –ABD İLİŞKİLERİ III: ARAP BAHARINDAN UKRAYNA KRİZİNE  
Öğ. Görevlisi Ümit ÇELİK  
RUSYA VE BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU  
Dr. Mesut ŞÖHRET  
RUSYA - ÇİN İLİŞKİLERİ  
Yrd. Doç. Dr. Halil AKMAN  
RUSYA’NIN ORTA DOĞU POLİTİKALARI  
Yrd. Doç. Dr. İsmail ERMAĞAN Onur YILMAZ  
RUSYA-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNDE UKRAYNA ÇIKMAZI  
Yrd. Doç. Dr. İsmail ERMAĞAN  
 


Yeldar Barış Kalkan
Mayıs 2018
20.00 TL
Sepete Ekle
Sanem Özer ...
Kasım 2017
44.90 TL
Sepete Ekle
Naomi Klein
Ağustos 2017
25.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  
GİRİŞ: ÇAĞDAŞ RUSYA’NIN ENSTANTANE PORTRESİ  
İrfan Kaya ÜLGER  
VLADİMİR PUTİN’İN BAŞKANLIĞI BİR KGB PROJESİ Mİ?  
Prof. Dr. Yaşar ONAY  
RUSYA FEDERASYONUNUN ANAYASAL REJİMİ  
Prof. Dr. Mesut Hakkı CAŞIN  
SOVYET SONRASI RUSYA SİYASETİNDE AVRASYACILIK  
Prof. Dr. Alaeddin YALÇINKAYA  
RUSYA AZINLIKLARI  
Doç. Dr. İrfan Kaya ÜLGER  
RUSYA’DA NÜFUSUN AZALMASI VE ALKOLİZM SORUNU  
Yrd. Doç. Dr Yunus YILMAZ  
RUSYA’DA FAALİYET GÖSTEREN SİYASAL PARTİLER  
Zaur ALİYEV  
RUSYA’DA AŞIRI MİLLİYETÇİ SİYASAL HAREKETLER: LİBERAL DEMOKRATİK PARTİ ÖRNEĞİ  
Burcu GÜÇLÜ AKPINAR  
RUSYA’DA DİN-DEVLET İLİŞKİLERİ  
Doç. Dr. İrfan Kaya ÜLGER  
RUSYA FEDERASYONU ENERJİ KAYNAKLARI  
Azime TELLİ  
YABANCI YATIRIMLAR VE ÖZELLEŞTİRME SÜRECİNİN RUSYA EKONOMİSİNE ETKİLERİ  
Yrd. Doç. Dr. İlker Yasin AYDINKAYA  
RUSYA’DA TARIMSAL ÜRETİM VE ÇEVRE SORUNLARI  
Yrd. Doç. Dr. İsmail ŞAHİN Ar. Gör. İsmail KAYAR  
RUSYA’NIN DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ: JEOPOLİTİKANIN LİBERAL KURAMLAR KARŞISINDA YENİLGİSİ Mİ?  
Nurhan Verda ÖZYER  
HAZAR DENİZİNİN STATÜSÜ SORUNU VE SAHİLDAR DEVLETLERİN YAKLAŞIMLARI  
Erkan AVCI  
RUSYA’NIN ENERJİ POLİTİKASININ YENİ AKTÖRLERİ: ENERJİ ŞİRKETLERİ  
Yrd. Doç. Dr. Tuğçe VAROL  
RUSYA SAVUNMA SANAYİİ’NİN DÖNÜŞÜMÜ  
Yrd. Doç. Dr. Asena BOZTAŞ  
NATO STRATEJİSİNDEKİ DEĞİŞİM VE RUSYA-NATO REKABETİNİN GELECEĞİ  
Prof. Dr. Mesut Hakkı CAŞIN  
RUSYA –AB İLİŞKİLERİNDE ENERJİNİN ÖNEMİ  
Şerife ÖZKAN  
UKRAYNA’NIN GELECEĞİ VE KIRIM’IN DURUMU  
Doç. Dr. Bekir GÜNAY  
RUS DIŞ POLİTİKASINDA KİMLİĞİN ETKİSİ (1991 – 2008 Arası Dönem)  
Prof. Dr. Ertan EFEGİL  
PUTİN DÖNEMİNDE RUSYA’NIN ORTA ASYA POLİTİKASI (2000’den Günümüze)  
Prof. Dr. Timuçin KODAMAN Ar. Gör. İsa Burak GONCA  
RUSYA’NIN ESKİ SSCB ÜLKELERİYLE İLİŞKİLERİ  
Habibe ÖZDAL  
RUSYA –ABD İLİŞKİLERİ I: BERLİN DUVARININ YIKILIŞINDAN KOSOVA SAVAŞINA (1989-2000)  
Öğr. Görevlisi Ümit ÇELİK  
RUSYA - ABD İLİŞKİLERİ II: 11 EYLÜL’DEN RUS-GÜRCÜ SAVAŞI’NA (2000-2009)  
Ümit ÇELİK  
RUSYA –ABD İLİŞKİLERİ III: ARAP BAHARINDAN UKRAYNA KRİZİNE  
Öğ. Görevlisi Ümit ÇELİK  
RUSYA VE BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU  
Dr. Mesut ŞÖHRET  
RUSYA - ÇİN İLİŞKİLERİ  
Yrd. Doç. Dr. Halil AKMAN  
RUSYA’NIN ORTA DOĞU POLİTİKALARI  
Yrd. Doç. Dr. İsmail ERMAĞAN Onur YILMAZ  
RUSYA-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNDE UKRAYNA ÇIKMAZI  
Yrd. Doç. Dr. İsmail ERMAĞAN  
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018