Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Rusya Siyaseti ve Rus Dış Politikası
Teorik Çerçeve – Tarihsel Arka Plan – Örnek Olaylar
Haziran 2018 / 1. Baskı / 480 Syf.
Fiyatı: 64.50 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   
3 kitabı beraber alın İNDİRİMDEN yararlanın!
 
64.50 TL
+

 

 

35.00 TL
+

 

 

60.00 TL
=

 

 

159.50 TL
127.90 TL
Sepete Ekle
 

Bu kitap, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında Türkiye ve dünyada yayınlanmış çok sayıda makale, kitap ve farklı akademik çalışmaları olan uzman yazarlar tarafından hazırlanmış olup, Türkiye ile Rusya'nın nükleer enerji işbirliği, Suriye'nin geleceği konusunda iki ülke arasında yaşanan anlaşmazlık ve Ankara'nın Moskova'dan S-400 hava savunma sistemi alması gibi güncel konuları da içerecek şekilde Rusya Siyaseti ve Rus Dış Politikası konularını kapsamlı bir şekilde ele almaktadır.

Kitapta, ilk olarak Rusya'nın tarih sahnesine çıkışından günümüze kadar yaşamış olduğu iç gelişmelere yer verilmiş, ikinci bölümdeise tarihsel süreç içerisinde Rus dış politikasında öne çıkan konularve Rusya'nın küresel ve bölgesel güçlerle olan ikili ilişkileri güncel gelişmeler bağlamında detaylı bir biçimde incelenmiştir. Kitabın üçüncü ve son bölümünde ise, Avrasya bölgesinde iki köprübaşı güç olan ve tarihsel düzlemde zaman zaman yakın ilişkiler kurmalarına karşın, zaman zaman da büyük çatışmalar yaşayan Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu arasındaki kapsamlı münasebetler; enerji güvenliği, savunma sanayii ve diğer işbirliği alanları çerçevesinde jeostratejik, jeopolitik, jeoekonomik ve jeokültürel düzlemlerde ele alınmıştır.

Eser, Rusya Siyaseti ve Rus Dış Politikası konusunda bilgi sahibi olmak isteyen kişilere ve konu üzerine akademik araştırma yapan ve ders veren herkese hitap etmektedir. Kitapta, nesnel bir bakış açısı ve üslup benimsenmeye gayret edilmiştir.

Konu Başlıkları
Rus Dış Politikası
1990'lı ve 2000'li Yıllarda Rus Dış Politikasında Temel Eğilimler
Rusya Federasyonu Enerji Stratejisi: Dış İlişkilerde Bir Ekonomik ve Siyasi Baskı Aracı Mı?
Aleksandr Dugin ve Avrasyacılık
Aleksandr Dugin'e Göre 21. Yüzyılda Rusya'nın Avrasya Politikası Nasıl Olmalı?
Rusya'nın Enerji Politikaları Bağlamında Orta Asya Ülkeleriyle İlişkileri
1990 Sonrası Rusya Federasyonu–Çin Halk Cumhuriyeti İlişkileri
2010 Sonrası Dönemde Enerji Eksenli Gelişen Moskova–Pekin İlişkileri
Putin Döneminde Rus–Alman Siyasi ve Ekonomik İlişkileri
2000'li Yıllarda Rusya–İran İlişkileri
2000'li Yıllarda Rusya–ABD İlişkileri
Ukrayna Krizi ve Rusya'nın Batı İle Satrancı
Kırım Referandumu ve Olası Etkileri
Rusya'nın Ukrayna Politikasına Yönelik Eleştiriler ve Yeni Soğuk Savaş Tartışmaları
Rusya vs. ABD: Yeni Soğuk Savaş Tezine Karşıt Argümanlar
9 Maddede 2016 Yılı Rusya Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi
Rusya'nın Suriye Politikasını Anlamak
2010 Arap Ayaklanmaları'nın Başlangıcından Günümüze Rusya'nın Suriye Politikası
Rus Profesör Aleksandr Dugin'e Göre Rusya'nın Suriye'deki Varlık Nedenleri
Kuzey Kore Nükleer Programı ve Rusya'nın Kuzey Kore Politikası
Bir Rus–Alman Ortak Yapımı Olarak Kuzey Akım Boru Hattı Projesinin Avrupa İçin Önemini Anlamak
Dmitri Trenin'den ‘Should We Fear Russıa'
Rus İç Politikası
Rusya Tarihi ve Rus Siyasi Kültürü
Rusya Federasyonu Siyasal Sistemi
2000'li Yıllarda Hidrokarbon ve Silah Satışları Temelinde Gelişen Rus Ekonomisi
Putin Döneminde Rusya'da Başkanlık ve Duma Seçimleri
Olıver Stone'dan ‘The Putin Interviews'
2018 Rusya Başkanlık Seçimleri
Türkiye–Rusya İlişkileri
Aleksandr Dugin'e Göre Ankara İçin Yeni Avrasyacılık
Kemal Girgin'den ‘Ruslarla Kavgadan–Derin Ortaklığa'
Son Gelişmeler Işığında Türkiye–Rusya İlişkileri: Yeni Bir ‘Altın Çağ' Mı Başlıyor?
Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S–400 Hava Savunma Sistemi
Ukrayna Eksenli Enerji Krizleri Çerçevesinde Gelişen Türkiye–Rusya Federasyonu Enerji İşbirliği
21. Yüzyılda Avrasya'da Türkiye ve Rusya Arasındaki Enerji(k) İlişkilerin Yepyeni Bir Boyutu Olarak Nükleer Enerji İşbirliği
Barkod: 9789750248788
Yayın Tarihi: Haziran 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 480
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Özgeçmiş  9
Haritalar Listesi  17
Tablolar Listesi  19
Resimler Listesi  21
Kısaltmalar  23
BİRİNCİ BÖLÜM:
RUSYA İÇ POLİTİKASI
RUSYA TARİHİ VE RUS SİYASİ KÜLTÜRÜ  27
Giriş  27
Rusya: Ana Hatları  27
Rusya Tarihi  29
Ekim Devrimi ve Sovyetler Birliği (SB)  33
Rus Siyasi Kültürü  37
RUSYA FEDERASYONU SİYASAL SİSTEMİ  41
Genel ve Coğrafi Bilgiler  41
Tarihçe  42
İdari Yapı  45
Siyasi Partiler  47
Sonuç  47
2000’Lİ YILLARDA HİDROKARBON VE SİLAH SATIŞLARI TEMELİNDE GELİŞEN RUS EKONOMİSİ  51
Kaynakça  71
PUTİN DÖNEMİNDE RUSYA’DA BAŞKANLIK VE DUMA SEÇİMLERİ  75
Kaynakça  88
OLIVER STONE’DAN ‘THE PUTIN INTERVIEWS’  89
Birinci Bölüm  90
İkinci Bölüm  92
Eleştiri  94
CFR PODCAST: PUTİN NE İSTİYOR?  97
2018 RUSYA BAŞKANLIK SEÇİMLERİ  103
İKİNCİ BÖLÜM:
RUS DIŞ POLİTİKASI
1990’LI VE 2000’Lİ YILLARDA RUS DIŞ POLİTİKASINDA TEMEL EĞİLİMLER  113
Rus Dış Politikasında Önemli Rol Oynayan Siyasal Elitler  118
2000’li Yıllarda Rus Dış Politikasının Temel Parametreleri  119
Sonuç  128
RUSYA FEDERASYONU ENERJİ STRATEJİSİ: DIŞ İLİŞKİLERDE BİR EKONOMİK VE SİYASİ BASKI ARACI MI?  133
Giriş  133
Rusya Federasyonu’nun Enerji Stratejisi  134
Rus Enerji Politikasında Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri: Gaz Kesintileri ve Yeni Projeler  136
Kuzey Akım ve Güney Akım Doğalgaz Boru Hattı Projeleri  138
Sonuç  146
ALEKSANDR DUGİN VE AVRASYACILIK  153
ALEKSANDR DUGİN’E GÖRE 21. YÜZYILDA RUSYA’NIN AVRASYA POLİTİKASI NASIL OLMALI?  157
RUSYA’NIN ENERJİ POLİTİKALARI BAĞLAMINDA ORTA ASYA ÜLKELERİYLE İLİŞKİLERİ  167
Sonuç  172
1990 SONRASI RUSYA FEDERASYONU– ÇİN HALK CUMHURİYETİ İLİŞKİLERİ  175
2010 Sonrası Dönemde Enerji Eksenli Gelişen Moskova–Pekin İlişkileri  184
PUTİN DÖNEMİNDE RUS–ALMAN SİYASİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİ  193
2000’Lİ YILLARDA RUSYA–İRAN İLİŞKİLERİ  203
2000’Lİ YILLARDA RUSYA–ABD İLİŞKİLERİ  209
UKRAYNA KRİZİ VE RUSYA’NIN BATI İLE SATRANCI  215
1. Giriş  215
2. Arka Plan  216
3. Ukrayna Krizi  217
4. Ukrayna: Gelecek Senaryoları  218
5. Kırım Referandumu  220
6. Rusya’nın Gücü  222
7. Sonuç  224
KIRIM REFERANDUMU VE OLASI ETKİLERİ  229
RUSYA’NIN UKRAYNA POLİTİKASINA YÖNELİK ELEŞTİRİLER VE YENİ SOĞUK SAVAŞ TARTIŞMALARI  237
RUSYA VS. ABD: YENİ SOĞUK SAVAŞ TEZİNE KARŞIT ARGÜMANLAR  243
Giriş  243
Arka Plan  243
Yeni Soğuk Savaş: Gerçek Mi, Efsane mi?  244
Karşıt Argümanlar  245
Sonuç  246
9 MADDEDE 2016 YILI RUSYA ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİ BELGESİ  249
RUSYA’NIN SURİYE POLİTİKASINI ANLAMAK  253
Tarihsel Süreçte Rusya Federasyonu–Suriye İlişkileri  253
2010 Arap Ayaklanmaları’nın Başlangıcından Günümüze Rusya’nın Suriye Politikası  256
Sonuç  265
RUS PROFESÖR ALEKSANDR DUGİN’E GÖRE RUSYA’NIN SURİYE’DEKİ VARLIK NEDENLERİ  271
KUZEY KORE NÜKLEER PROGRAMI VE RUSYA’NIN KUZEY KORE POLİTİKASI  287
Giriş  287
Kuzey Kore’ye İki Farklı Yaklaşım  288
Kuzey Kore Nükleer Programı  291
Kuzey Kore ve Çin  295
ABD–Güney Kore İttifakı  296
Rusya–Kuzey Kore Hattı  298
Sonuç  304
BİR RUS–ALMAN ORTAK YAPIMI OLARAK KUZEY AKIM BORU HATTI PROJESİNİN AVRUPA İÇİN ÖNEMİNİ ANLAMAK  309
Rusya Federasyonu–Avrupa Birliği Enerji İlişkilerinin Tarihsel Süreci ve Ana Unsurları  309
Kasım 2013 Ukrayna Krizi’nin Rusya Federasyonu–AB Enerji İlişkilerine Yansımaları  312
Kuzey Akım Doğalgaz Boru Hattı Projeleri: Rusya’nın Ukrayna’yı Geçiş Ülkesi Olarak Devre Dışı Bırakma Girişimi  322
Sonuç  331
CFR OTURUMU: TARİHSEL PERSPEKTİFTE RUSYA–BATI İLİŞKİLERİ  339
DMITRI TRENIN’DEN ‘SHOULD WE FEAR RUSSIA’  347
BÖLÜM 3:
TÜRKİYE–RUSYA İLİŞKİLERİ
ALEKSANDR DUGİN’E GÖRE ANKARA İÇİN YENİ AVRASYACILIK  355
KEMAL GİRGİN’DEN ‘RUSLARLA KAVGADAN–DERİN ORTAKLIĞA’  363
Giriş  363
Türkiye–Rusya İlişkileri: Tarihsel Miras  363
Beşinci Bölüm  365
Son Sözler Bölümü ve Analizi  370
Sonuç  372
SON GELİŞMELER IŞIĞINDA TÜRKİYE–RUSYA İLİŞKİLERİ: YENİ BİR ‘ALTIN ÇAĞ’ MI BAŞLIYOR?  375
Sonuç  380
S–400 HAVA SAVUNMA SİSTEMİ: TÜRK–RUS İLİŞKİLERİNDE YENİ BİR İŞBİRLİĞİ SAHASI MI?  383
Sonuç  391
UKRAYNA EKSENLİ ENERJİ KRİZLERİ ÇERÇEVESİNDE GELİŞEN TÜRKİYE–RUSYA FEDERASYONU ENERJİ İŞBİRLİĞİ  397
Giriş  397
Bölüm 1. Avrupa Enerji Güvenliğinin Temel Unsurları  399
Bölüm 2. 1990 Sonrasında Rusya Federasyonu’nun Enerji Politikaları  404
Bölüm 3. 1990 Sonrası Türkiye’nin Enerji Stratejisi Bağlamında Rusya Federasyonu’yla Geliştirdiği İlişkiler  411
Sonuç  441
21. YÜZYILDA AVRASYA’DA TÜRKİYE VE RUSYA ARASINDAKİ ENERJİ(K) İLİŞKİLERİN YEPYENİ BİR BOYUTU OLARAK NÜKLEER ENERJİ İŞBİRLİĞİ  451
Türkiye, Neden Nükleer Enerji’ye Gereksinim Duymaktadır?  451
21. Yüzyılda Rusya Federasyonu’nun Nükleer Enerji Politikaları  453
2010 Sonrası Dönemde Türkiye’nin Nükleer Santral Projeleri Bağlamında Rusya Federasyonu’nun Konumu  456
Sonuç  466
SONSÖZ  471
Kavram Dizini  477
 


Akgün Bilgin
Şubat 2021
115.00 TL
Sepete Ekle
Ömer Göksel İşyar
Ocak 2021
42.00 TL
Sepete Ekle
Cahit İstikbal
Kasım 2020
73.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Özgeçmiş  9
Haritalar Listesi  17
Tablolar Listesi  19
Resimler Listesi  21
Kısaltmalar  23
BİRİNCİ BÖLÜM:
RUSYA İÇ POLİTİKASI
RUSYA TARİHİ VE RUS SİYASİ KÜLTÜRÜ  27
Giriş  27
Rusya: Ana Hatları  27
Rusya Tarihi  29
Ekim Devrimi ve Sovyetler Birliği (SB)  33
Rus Siyasi Kültürü  37
RUSYA FEDERASYONU SİYASAL SİSTEMİ  41
Genel ve Coğrafi Bilgiler  41
Tarihçe  42
İdari Yapı  45
Siyasi Partiler  47
Sonuç  47
2000’Lİ YILLARDA HİDROKARBON VE SİLAH SATIŞLARI TEMELİNDE GELİŞEN RUS EKONOMİSİ  51
Kaynakça  71
PUTİN DÖNEMİNDE RUSYA’DA BAŞKANLIK VE DUMA SEÇİMLERİ  75
Kaynakça  88
OLIVER STONE’DAN ‘THE PUTIN INTERVIEWS’  89
Birinci Bölüm  90
İkinci Bölüm  92
Eleştiri  94
CFR PODCAST: PUTİN NE İSTİYOR?  97
2018 RUSYA BAŞKANLIK SEÇİMLERİ  103
İKİNCİ BÖLÜM:
RUS DIŞ POLİTİKASI
1990’LI VE 2000’Lİ YILLARDA RUS DIŞ POLİTİKASINDA TEMEL EĞİLİMLER  113
Rus Dış Politikasında Önemli Rol Oynayan Siyasal Elitler  118
2000’li Yıllarda Rus Dış Politikasının Temel Parametreleri  119
Sonuç  128
RUSYA FEDERASYONU ENERJİ STRATEJİSİ: DIŞ İLİŞKİLERDE BİR EKONOMİK VE SİYASİ BASKI ARACI MI?  133
Giriş  133
Rusya Federasyonu’nun Enerji Stratejisi  134
Rus Enerji Politikasında Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri: Gaz Kesintileri ve Yeni Projeler  136
Kuzey Akım ve Güney Akım Doğalgaz Boru Hattı Projeleri  138
Sonuç  146
ALEKSANDR DUGİN VE AVRASYACILIK  153
ALEKSANDR DUGİN’E GÖRE 21. YÜZYILDA RUSYA’NIN AVRASYA POLİTİKASI NASIL OLMALI?  157
RUSYA’NIN ENERJİ POLİTİKALARI BAĞLAMINDA ORTA ASYA ÜLKELERİYLE İLİŞKİLERİ  167
Sonuç  172
1990 SONRASI RUSYA FEDERASYONU– ÇİN HALK CUMHURİYETİ İLİŞKİLERİ  175
2010 Sonrası Dönemde Enerji Eksenli Gelişen Moskova–Pekin İlişkileri  184
PUTİN DÖNEMİNDE RUS–ALMAN SİYASİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİ  193
2000’Lİ YILLARDA RUSYA–İRAN İLİŞKİLERİ  203
2000’Lİ YILLARDA RUSYA–ABD İLİŞKİLERİ  209
UKRAYNA KRİZİ VE RUSYA’NIN BATI İLE SATRANCI  215
1. Giriş  215
2. Arka Plan  216
3. Ukrayna Krizi  217
4. Ukrayna: Gelecek Senaryoları  218
5. Kırım Referandumu  220
6. Rusya’nın Gücü  222
7. Sonuç  224
KIRIM REFERANDUMU VE OLASI ETKİLERİ  229
RUSYA’NIN UKRAYNA POLİTİKASINA YÖNELİK ELEŞTİRİLER VE YENİ SOĞUK SAVAŞ TARTIŞMALARI  237
RUSYA VS. ABD: YENİ SOĞUK SAVAŞ TEZİNE KARŞIT ARGÜMANLAR  243
Giriş  243
Arka Plan  243
Yeni Soğuk Savaş: Gerçek Mi, Efsane mi?  244
Karşıt Argümanlar  245
Sonuç  246
9 MADDEDE 2016 YILI RUSYA ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİ BELGESİ  249
RUSYA’NIN SURİYE POLİTİKASINI ANLAMAK  253
Tarihsel Süreçte Rusya Federasyonu–Suriye İlişkileri  253
2010 Arap Ayaklanmaları’nın Başlangıcından Günümüze Rusya’nın Suriye Politikası  256
Sonuç  265
RUS PROFESÖR ALEKSANDR DUGİN’E GÖRE RUSYA’NIN SURİYE’DEKİ VARLIK NEDENLERİ  271
KUZEY KORE NÜKLEER PROGRAMI VE RUSYA’NIN KUZEY KORE POLİTİKASI  287
Giriş  287
Kuzey Kore’ye İki Farklı Yaklaşım  288
Kuzey Kore Nükleer Programı  291
Kuzey Kore ve Çin  295
ABD–Güney Kore İttifakı  296
Rusya–Kuzey Kore Hattı  298
Sonuç  304
BİR RUS–ALMAN ORTAK YAPIMI OLARAK KUZEY AKIM BORU HATTI PROJESİNİN AVRUPA İÇİN ÖNEMİNİ ANLAMAK  309
Rusya Federasyonu–Avrupa Birliği Enerji İlişkilerinin Tarihsel Süreci ve Ana Unsurları  309
Kasım 2013 Ukrayna Krizi’nin Rusya Federasyonu–AB Enerji İlişkilerine Yansımaları  312
Kuzey Akım Doğalgaz Boru Hattı Projeleri: Rusya’nın Ukrayna’yı Geçiş Ülkesi Olarak Devre Dışı Bırakma Girişimi  322
Sonuç  331
CFR OTURUMU: TARİHSEL PERSPEKTİFTE RUSYA–BATI İLİŞKİLERİ  339
DMITRI TRENIN’DEN ‘SHOULD WE FEAR RUSSIA’  347
BÖLÜM 3:
TÜRKİYE–RUSYA İLİŞKİLERİ
ALEKSANDR DUGİN’E GÖRE ANKARA İÇİN YENİ AVRASYACILIK  355
KEMAL GİRGİN’DEN ‘RUSLARLA KAVGADAN–DERİN ORTAKLIĞA’  363
Giriş  363
Türkiye–Rusya İlişkileri: Tarihsel Miras  363
Beşinci Bölüm  365
Son Sözler Bölümü ve Analizi  370
Sonuç  372
SON GELİŞMELER IŞIĞINDA TÜRKİYE–RUSYA İLİŞKİLERİ: YENİ BİR ‘ALTIN ÇAĞ’ MI BAŞLIYOR?  375
Sonuç  380
S–400 HAVA SAVUNMA SİSTEMİ: TÜRK–RUS İLİŞKİLERİNDE YENİ BİR İŞBİRLİĞİ SAHASI MI?  383
Sonuç  391
UKRAYNA EKSENLİ ENERJİ KRİZLERİ ÇERÇEVESİNDE GELİŞEN TÜRKİYE–RUSYA FEDERASYONU ENERJİ İŞBİRLİĞİ  397
Giriş  397
Bölüm 1. Avrupa Enerji Güvenliğinin Temel Unsurları  399
Bölüm 2. 1990 Sonrasında Rusya Federasyonu’nun Enerji Politikaları  404
Bölüm 3. 1990 Sonrası Türkiye’nin Enerji Stratejisi Bağlamında Rusya Federasyonu’yla Geliştirdiği İlişkiler  411
Sonuç  441
21. YÜZYILDA AVRASYA’DA TÜRKİYE VE RUSYA ARASINDAKİ ENERJİ(K) İLİŞKİLERİN YEPYENİ BİR BOYUTU OLARAK NÜKLEER ENERJİ İŞBİRLİĞİ  451
Türkiye, Neden Nükleer Enerji’ye Gereksinim Duymaktadır?  451
21. Yüzyılda Rusya Federasyonu’nun Nükleer Enerji Politikaları  453
2010 Sonrası Dönemde Türkiye’nin Nükleer Santral Projeleri Bağlamında Rusya Federasyonu’nun Konumu  456
Sonuç  466
SONSÖZ  471
Kavram Dizini  477
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021