Modern Dönemde Devlet, Hukuk ve Genel Kamu Hukuku: Alternatif Bir Analiz Önder Perçin  - Kitap

Modern Dönemde Devlet, Hukuk ve Genel Kamu Hukuku: Alternatif Bir Analiz

1. Baskı, 
Aralık 2021
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
167
Barkod:
9786254320637
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
75,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Günümüzde, Genel Kamu Hukuku, inceleme nesnesi açısından, devleti inceleyen diğer disiplinlerle sınırı net olarak çizilemeyen ve içeriği de net olarak belirlenmemiş bir hukuk disiplini olarak nitelendirilmektedir. Bu nitelendirme, Genel Kamu Hukuku'nun, devleti inceleme açısından, diğer disiplinlerden farklı bir epistemolojik yaklaşım, kuram veya yöntem ortaya koyamadığı kabulü ile daha da güçlü bir hal almaktadır.
Bu çalışmada Genel Kamu Hukuku'nun inceleme nesnesinin neden belirsiz hale geldiğinin tespiti, temel araştırma sorunu olarak belirlenmiştir. Bu soruna cevap bulunabilmesi amacıyla, Genel Kamu Hukuku'nun bilimsel bilgi yapılanmasındaki konumunun tespiti kapsamında, kamu hukuku - özel hukuk ayrımının ortaya çıkışı, "kamu hukuku ve özel hukuk ayrımının neden Kıta Avrupası'nda ortaya çıktığı" ve "Anglo-Sakson hukuk sisteminde ortaya çıkmadığı soruları çerçevesinde incelenmiş. Ulaşılan sonuç, Feodalizm sonrasında Modem Dönemde ortaya çıkan devlet yapılarının, temel olarak toprak mülkiyetindeki dönüşüme göre şekillendiği, toprak mülkiyetindeki dönüşümün de Prusya, Fransa, İngiltere ve ABD'de, feodal merkezileşme ve kapitalistleşme ekseninde farklı tarihsel koşullar içinde gerçekleştiği, bu koşulların aynı zamanda bilimsel bilgi yapılanmalarının da farklılaşmasına neden olduğu, bu farklılaşmanın Türkiye'ye de yansıdığı, günümüzde, Genel Kamu Hukukuna yönelik nitelendirmelerin, bilimsel bilgi yapılanmasının Anglo-Amerikan versiyonunun tercih edilmesinden kaynaklandığı yönünde, literatürdeki ana akım yaklaşıma alternatif bir sonuca ulaşılmış.
(Tanıtım Bülteninden)
Kitabın Konu Başlıkları
.
Kıta Avrupası Ekolünde Devlet ve Hukuk
.
Anglo–Sakson Ekolünde Devlet ve Hukuk