Milletlerarası Ticari Tahkimde Doğrudan Uygulanan Kuralların Etkisi Nazlı Albayrak Ceylan  - Kitap

Milletlerarası Ticari Tahkimde Doğrudan Uygulanan Kuralların Etkisi

1. Baskı, 
Ekim 2016
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
164
Barkod:
9789750239793
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
280,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Milletlerarası ticaretten kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde gün geçtikçe daha sık başvurulan tahkim yargılamasının tercih edilmesinin altında yatan nedenlerden biri de, tahkim prosedürü ile taraflara sağlanmakta olan, irade serbestisinin yarattığı cazibedir. Zira tahkim müessesesi, taraf iradesinin üstünlüğü ilkesi üzerine kurulmuş ve uyuşmazlıkların çözümü sırasında yargılamanın kim tarafından, nerede ve hangi kurallar uyarınca çözümleneceğinin taraflarca belirlenmesine mahal veren bir sisteme dayanmaktadır. Buna karşılık, tahkim yargılamasında mevcut olan bu serbestliğin sınırlarından birini ise, devletlerin siyasi, sosyal ve ekonomik politikalarını yansıtmak ve bu doğrultudaki menfaatlerini korumak amacıyla düzenlenen ve kapsamlarına giren tüm hukuki olay ve ilişkilere uygulanan doğrudan uygulanan kurallar oluşturmaktadır.
Doğrudan uygulanan kurallar, bu özellikleri ile tahkim yargılamasında üstün tutulan taraf iradesi ile devletlerin menfaatlerinin çatışmaları sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Bunun neticesi olarak ise, uygulamada ve doktrinde milletlerarası ticari tahkimde doğrudan uygulanan kuralların nasıl tatbik edileceğine ilişkin çeşitli teori ve yaklaşımlar ileri sürülmüştür.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Doğrudan Uygulanan Kuralların (Müdahaleci Normların) Hukuki Niteliği
.
Milletlerarası Ticari Tahkim Prosedüründe Doğrudan Uygulanan Kuralların Yeri
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Özet 
9
Kısaltmalar 
15
GİRİŞ 
17
I. BÖLÜM
DOĞRUDAN UYGULANAN KURALLARIN
(MÜDAHALECİ NORMLARIN) HUKUKİ NİTELİĞİ
1. DOĞRUDAN UYGULANAN KURAL KAVRAMI 
21
1.1. Tanım 
21
1.2. Hukuki Niteliği 
22
2. DOĞRUDAN UYGULANAN KURALLARIN KAMU DÜZENİ İLE İLİŞKİSİ 
24
2.1. Kamu Düzeni 
24
2.1.1. Milli ve Milletlerarası Kamu Düzeni Kavramı 
25
2.1.2. Kamu Düzeninin Özellikleri, Niteliği ve Etkisi 
26
2.1.2.1. Kamu Düzeninin Özellikleri 
26
2.1.2.2. Kamu Düzeninin Hukuki Niteliği 
28
2.1.2.3. Kamu Düzeninin Etkileri 
29
2.1.3. Türk Milletlerarası Özel Hukukunda Kamu Düzeni 
30
2.1.3.2. Kanunlar İhtilafı Kuralları Açısından Kamu Düzeni 
30
2.1.3.3. Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Açısından Kamu Düzeni 
31
2.2. Doğrudan Uygulanan Kurallar ve Kamu Düzeni Bağlantısı 
32
2.3. Doğrudan Uygulanan Kurallar ve Milletlerüstü Kamu Düzeni İlişkisi 
36
3. DOĞRUDAN UYGULANAN KURALLARIN DEVLET YARGISINDAKİ UYGULAMA ALANI 
38
3.1. For Hukukunun Doğrudan Uygulanan Kuralları 
39
3.2. Lex Causae’nin Doğrudan Uygulanan Kuralları 
42
3.3. Üçüncü Ülke Hukukunun Doğrudan Uygulanan Kuralları 
43
4. ROMA I TÜZÜĞÜ’NDE DOĞRUDAN UYGULANAN KURALLAR 
51
4.1. Genel Olarak 
51
4.2. Roma I Tüzüğünde Doğrudan Uygulanan Kurallar 
54
4.2.1. Roma I Tüzüğü m. 9 f. 1 Uyarınca Doğrudan Uygulanan Kural Tanımı 
57
4.2.2. Roma I Tüzüğü m. 9 f. 2 Uyarınca For Hukukunun Doğrudan Uygulanan Kuralları 
60
4.2.3. Roma I Tüzüğü m. 9 f. 3 Uyarınca İfa Yeri Ülkesi (Üçüncü Ülke) Hukukunun Doğrudan Uygulanan Kuralları 
61
II. BÖLÜM
MİLLETERARASI TİCARİ TAHKİM PROSEDÜRÜNDE DOĞRUDAN UYGULANAN KURALLARIN YERİ
1. MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİM 
65
1.1. Genel Olarak 
65
1.1.1. Milletlerarası Kavramı 
66
1.1.2. Ticari Kavramı 
69
1.2. Tahkimin Hukuki Niteliğine İlişkin Teoriler 
70
1.2.1. Kazai Teori 
71
1.2.2. Akdi Teori 
72
1.2.3. Karma Teori 
74
1.2.4. Otonom Teori 
74
1.3. Milletlerarası Ticari Tahkimin Türleri 
76
1.3.1. Ad Hoc Tahkim 
76
1.3.2. Kurumsal Tahkim 
77
2. MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİMDE TATBİK EDİLECEK DOĞRUDAN UYGULANAN KURALLARIN BELİRLENMESİ 
78
2.1. Tatbik Edilecek Doğrudan Uygulanan Kuralın Belirlenmesine İlişkin Yaklaşımlar 
80
2.1.1. İlgili Bütün Hukuk Sistemlerine Ait Doğrudan Uygulanan Kuralların Tatbik Edilmesi Görüşü 
81
2.1.2. Hiçbir Hukuk Sistemine Ait Doğrudan Uygulanan Kuralın Tatbik Edilmemesi Görüşü 
83
2.1.3. Doğrudan Uygulanan Kuralın Tatbikinde Hakemin Takdir Yetkisinin Belirleyici Olması Gerektiği Görüşü 
86
2.2. Doğrudan Uygulanan Kuralların Tatbikinde Hakemlerin Takdir Yetkisi 
87
2.2.1. Hakemlerin Doğrudan Uygulanan Kuralları Tatbik Etmek Zorunda Olduğu Görüşü 
87
2.2.2. Hakemlerin Doğrudan Uygulanan Kuralların Tatbikine İlişkin Olarak Takdir Yetkisine Sahip Olduğu Görüşü 
90
2.2.2.1. Özel İlişki Metodu 
91
2.2.2.1.2. Yakın İlişki Kriteri 
92
2.2.2.2.2. Doğrudan Uygulanan Kural Niteliği Kriteri 
93
2.2.2.2.3. Kuralın Uygulanmaya Değer Olması Kriteri 
94
2.2.2.2. Milletlerüstü Kamu Düzeni Metodu 
96
2.2.2.3. Tarafların Meşru Beklentilerinin Dikkate Alınması Metodu 
97
3. MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİM YARGILAMASINDA DOĞRUDAN UYGULANAN KURALLARIN UYGULAMA ALANLARI 
98
3.1. Uyuşmazlığın Tahkime Elverişliliği Açısından Doğrudan Uygulanan Kurallar 
99
3.1.1. Rekabet Hukuku Açısından Tahkime Elverişlilik 
105
3.1.2. Tüketici Hukuku Açısından Tahkime Elverişsizlik 
107
3.1.3. İş Hukuku Açısından Tahkime Elverişsizlik 
109
3.2. Uyuşmazlığın Esasına Uygulanacak Hukuk Açısından Doğrudan Uygulanan Kurallar 
111
3.2.1. Lex Contractus’un Doğrudan Uygulanan Kuralları 
113
3.2.1.1 Lex Contractus Taraflarca Belirlenmişse 
114
3.2.1.2. Lex Contractus Hakemlerce Belirlenmişse 
117
3.2.2. Lex Contractus Dışındaki Hukuk Sistemlerinin Doğrudan Uygulanan Kuralları 
118
3.2.2.1. Tahkim Yeri Hukukunun Doğrudan Uygulanan Kuralları 
118
3.2.2.2. Üçüncü Ülke Hukukunun Doğrudan Uygulanan Kuralları 
120
4. YABANCI HAKEM KARARLARININ TENFİZİNDE DOĞRUDAN UYGULANAN KURALLARIN ETKİSİ 
130
4.1. Hakemlerin Tenfiz Edilebilir Karar Verme Sorumluluğu 
131
4.2. Hakem Kararlarının Tenfizinde Doğrudan Uygulanan Kuralların Etkisi 
135
4.2.1. Tenfiz Mahkemesi Tarafından Doğrudan Uygulanan Kurallara İlişkin Olarak Yapılacak İnceleme 
137
4.2.1.1. Yapılacak İncelemenin Kapsamı 
137
4.2.2. Tenfiz Mahkemesi Tarafından Yapılacak İncelemede Doğrudan Uygulanan Kuralların Etkisi 
138
4.2.2.1. For Hukukunun Doğrudan Uygulanan Kuralları 
139
4.2.2.2. For Hukuku Dışındaki Yabancı Bir Hukukun Doğrudan Uygulanan Kuralları 
140
Sonuç 
143
Kaynakça 
147